ביטוח לאומי - נכות מעבודה - פיצויים לנפגעי תאונות עבודה


ביטוח לאומי - נכות מעבודה - תאונות עבודה

בשלב הראשון משולם לנפגע תאונת עבודה תשלום הנקרא "דמי פגיעה" ע"י ביטוח לאומי. תשלום זה שולם עד לשנת 2002 בעבור תקופה מקסימלית של 182 ימים. החל משנת 2002 תשלום זה משולם ע"י ביטוח לאומי בעבור תקופה מקסימלית של כשלושה חודשים.

בתקופה זו על הנפגע להציג בפני ביטוח לאומי תעודות אי כושר לנפגע תאונת עבודה, בעוד שבימי מחלה רגילים הרופא המטפל מנפיק מסמכים שכותרת אישורי מחלה, הרי שבמקרה של תאונת עבודה מונפק אישור מחלה שכותרתו "תעודה לנפגע בעבודה".

לאחר הגשת התביעה מול ביטוח לאומי לדמי פגיעה ובאם התביעה מאושרת ישולם בדרך כלל להוציא במקרים חריגים ע"י ביטוח לאומי- 75% משכרו של הנפגע כאשר החישוב מבוצע לפי שכרו בשלושת החודשים לפני התאונה.

לדוגמא, נפגע שהשתכר 6000 ש"ח ברוטו שכרו הקובע לצורך כל החישובים של ביטוח לאומי יהא 4.500 ש"ח (75% * 6000) אותו נפגע יקבל בשלושת החודשים בהם לא יעבוד כ 13,500 ש"ח (3* 45,000).

לאחר שלושה חודשים יש להגיש מול ביטוח לאומי, תביעת נכות במסגרתה נקבעים אחוזי נכות של נפגע תאונת עבודה. אחוזי נכות מינימאלים לתשלום ע"י ביטוח לאומי הינם בשיעור 9% (עד שנת 2005 הנכות המינימאלית לתשלום ע"י ביטוח לאומי לנפגע תאונת עבודה היתה 5%).

כל נכות שנקבעת בין 19% - 9% מזכה את נפגע תאונת עבודה במענק חד פעמי. אותו נפגע שהשתכר 6000 ש"ח לפני התאונה, בהנחה שיקבל נכות בשיעור של 15% יזכה כעת למענק בשיעור של כ- 28,350 ש"ח שכרו החודשי לצורך החישוב של ביטוח לאומי הוא 6000 * 75% בהתאם מתקבל שכר של 4500 ש"ח סכום זה מוכפל בגובה הנכות 15% מתקבל הסך של 675 ש"ח וסכום זה מוכפל ב- 42 קצבאות. (המספר 42 הוא קבוע כאשר תמיד במקרה של נכות בין 19% - 9% מוכפל הסכום ב-42 קצבאות תאונות לפני אמצע 2003 מזכות ב72 קצבאות).

דוגמא נוספת: אדם שהשתכר – 15,000 ש"ח ונקבעה נכות של 10%. שכרו החודשי לצורך החישוב הוא 15,000 * 75%
1125= 11,250 * 10% (נכות) סכום זה במכפלה של 42 מביא לסך מענק של כ- 47,250 ש"ח.

אדם שנקבעה לו נכות נמוכה של 10% ע"י ביטוח לאומי, מקבל סכום גבוה יותר מאדם שנקבעו לו 15% נכות. דבר זה קורה מאחר ולצורך חישוב גובה התשלום קיימים שני פרמטרים גובה הנכות וגובה השכר.

כאשר נקבעת ע"י ביטוח לאומי נכות הגבוהה מ – 19% ,נכות שבין 100% - 20% לא משולם ע"י ביטוח לאומי מענק חד פעמי אלא קצבה חודשית התלויה בגובה הנכות ובגובה השכר לפני התאונה. אותו נפגע שהשתכר 6000 ש"ח לחודש. נקבעו לו 20% נכות, גובה הקצבה החודשית שיקבל יהיה 900 = 20% * 75% * 6000 הנפגע יקבל סכום זה למשך כל חייו. אך כאשר יתחיל לקבל קצבת זקנה יקבל את הסכום הגבוה מבין השניים. לדוגמא אם קצבת הזקנה היא 1200 ש"ח לא יקבל 1200 + 900 אלא 1200 ש"ח בלבד העקרון שנובע שלנפגע יש זכות לבחור קצבה אחת בלבד וברור כי הנפגע יבחר את הקצבה הגבוהה.

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon