חוות דעת רפואית - חו"ד רפואיות

חוות דעת רפואית - מאת עו"ד ענת מולסון

על פי תקנות סדר הדין האזרחי, בעל דין הרוצה להוכיח ענין שברפואה יצרף לכתב טענותיו חוות דעת של מומחה רפואי.

מכאן, שכל תביעה המוגשת בגין נזק גוף צריכה להיות מבוססת על חוות דעת רפואית אשר תוכיח את הטענות הרפואיות המועלות בכתב התביעה.

כך, למשל: כאשר מגיש אדם תביעה נגד מעבידו בעילת רשלנות וטוען כי עקב תאונת העבודה בה נפגע נגרמה לו נכות לצמיתות בשיעור 20%, עליו לצרף לכתב התביעה חוות דעת של מומחה רפואי בתחום הרלבנטי (אורטופדיה, עיניים, א.א.ג., נוירולוגיה וכו‘) אשר קובע כי עקב התאונה נותרה לתובע נכות צמיתה בשיעור 20% ולפרט את הסעיף בתקנות לפיו נקבעה הנכות.

ללא חוות דעת כזו לא יוכל התובע לזכות בתביעה, מאחר שלא יוכל להוכיח רכיב מרכזי בעילת התביעה: הנזק הרפואי.

בתביעות רשלנות רפואית לעתים זקוק התובע לשתי חוות דעת רפואיות: האחת – של מומחה בתחום שבו בוצעה הרשלנות הרפואית, על מנת שיסביר מהי הרשלנות באותו מקרה, והשניה – של מומחה בתחום שבו נותרה הנכות, אשר יקבע את שיעור הנכות הצמיתה. בתביעות רשלנות רפואית לא יוכל התובע לזכות ללא שתהיה בידו חוות דעת אחת או יותר הקובעות את האמור.

חריג לכלל האמור הינו תביעה המוגשת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בתביעות אלה קבע המחוקק כי אין להגיש חוות דעת רפואית במצורף לכתב התביעה, אלא יש להגיש בקשה לבית המשפט למינוי מומחה רפואי או מספר מומחים. על הנתבע להשיב לבקשה למינוי מומחה. בית המשפט ידון בבקשה ויחליט בה. אם יחליט שיש מקום למינוי מומחה – ימנה מומחה לפי שיקול דעתו. אם יחליט שאין מקום למינוי מומחה – ידחה את הבקשה.

כאשר מחוייב התובע להגיש חוות דעת רפואית מטעמו במצורף לכתב התביעה, זכאי הנתבע לבדוק את התובע על ידי מומחה מטעמו, על מנת שיוכל להגיש חוות דעת נגדית של מומחה מטעמו לחוות הדעת שהגיש התובע. לאחר שהגיש הנתבע חוות דעת מטעמו, יכול בית המשפט להכריע בין שתי חוות הדעת בעצמו, או למנות מומחה שלישי, בלתי תלוי, הקרוי "מומחה מטעם בית המשפט", אשר יחווה את דעתו בשאלות השנויות במחלוקת.

ל חוות דעת רפואית ישנה חשיבות רבה מאד בתביעה שעילתה נזקי גוף.

יש לבחור במומחה רפואי בעל שם בתחומו (לעתים אף מומלץ מומחה בתחום ספציפי, כגון: אורטופד המתמחה בכתף, א.א.ג. המתמחה במחלות אזניים, רופא עיניים המתמחה בבעיות רשתית וכיוצ"ב), אשר מנוסה במתן חוות דעת לבתי משפט ומנוסה בחקירות נגדיות, על מנת שיוכל להגן על חוות דעתו בבית המשפט.

מומלץ להוועץ עם עו"ד העוסק בדיני נזיקין לשם קבלת המלצה על המומחה הטוב ביותר עבורך.

ניתן לפנות בנושא זה לעו"ד ענת מולסון בטלפון- 03-6025060

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon