ספר "מהלכי המשפט"- אברהם שיראזי

אברהם שיראזי
חבר ביה"ד לממונות "שערי משפט" נתניה.
מוסמך לדיינות על ידי הרבנות הראשית לישראל (תשס"ז)
רח' יהודה הלוי 25/2. נתניה.
טל': 0778133337 נייד:0504146785
דוא"ל: meeshpetan@gmail.com

 

א.ג.נ.

מצ"ב תסקיר מפורט לספר "מהלכי משפט" כרך ב, (877 עמודים) שיצא לאור בימי כשנתיים וחצי לאחר צאת הכרך הראשון.

התועלת בכרך זה הינה משמעותית ביותר בליבון סוגיית הנישואין האזרחיים – רפורמיים – קונסרבטיביים – ידועים בציבור, היסטורית, חברתית, משפטית – הלכתית ואזרחית.

עלות עותק אחד 175 ₪

בנוסף, מצ"ב תסקיר של כרך א' (תשס"ט - 750 עמודים) נושאי כרך א, הם: פסקי דין שניסחתי בשבתי בבית הדין לממונות ובוררויות "שערי משפט" נתניה. – מחקרים משפטיים – תשובות הלכתיות.

עלות עותק אחד 145 ₪.

ניתן לרכוש את שני הכרכים בעלות של 300 ₪.

המחירים כוללים משלוח.

קבלה תינתן מ – "משפט והלכה", עוסק פטור 025426974.

אישורי ניהול ספרים יישלחו במייל.

בברכת שיתוף פעולה פורה
הדיין - הרב אברהם שיראזי

ספר מהלכי משפט
כרך ב
משפט הנישואין

מהלכים משפטיים העוסקים במערכות האישות הבאות: נישואין אזרחיים - נישואין רפורמיים – קונסרבטיביים - ידועים בציבור - פּילגשוּת

לאחר שנתיים וחצי של מחקר מעמיק ומקיף, יצא לאור כרך ב' של ספר מהלכי משפט. מדובר ביצירה ספרותית יחידה מסוגה האוגדת בתוכה את כל ההיבטים המשפטיים, החברתיים, ההיסטוריים של מערכות האישות הנ"ל.

בין הנושאים הנדונים בספר:

• סקירה היסטורית של התפשטות הנישואין האזרחיים בעולם.

• סקירה היסטורית של התפשטות התנועות הקונסרבטיבית והרפורמית.

• הגדרת מהות נישואין כהלכתם ע"פ אמות המידה ההלכתיות.

• בחינת ההיבט המשפטי האזרחי ביחס לנישואין אזרחיים, ומשא ומתן בצידה, דרך ניתוח פסקי דין אזרחיים.

• בחינה היקפית של ההיבט ההלכתי ביחס לנישואין אזרחיים, מהמסד עד לטפחות, כולל התייחסות לרוב ככל הפוסקים מכל הדורות ומירב פסקי הדין הרבניים שעסקו בזה.

• משא ומתן העוסק בחוק שיפוט בתי הדין הרבניים התשי"ג.

• בחינת תקפם של נישואין רפורמיים וקונסרבטיביים, בכפוף להלכה.

• בחינת מעמד הידועים בציבור, לאור המשפט האזרחי ולאור ההלכה היהודית.

• דיני פילגשות לאור ההלכה.

• ההשלכות ההלכתיות מכל הנושאים הנ"ל, ובכללן: מתן גט כריתות – איסור האשה לאחרים – חוק הביגמיה וחרם רבנו גרשום – ממזרות - יבום וחליצה – כפיית גט והיתר נישואין – יחסי ממון – חלוקת רכוש – צוואות וירושות, ועוד פרטי דינים רבים.

הספר מכיל 877 עמודים. הנושאים כתובים בכתיבה מפוסקת, רהוטה וקלה לקריאה, עם הפשטת כל דין ודין לאשורו, כולל תוכן עניינים מפורט, מילון מונחים, ביבליוגרפיה ולוח מקורות הדינים. תבנית הספר כתבנית הספר הראשון.

ספר מהלכי משפט
כרך א
פסקי דין – תשובות הלכתיות – מחקרים משפטיים, בנושאי אבן העזר וחושן משפט.

בין הנושאים הנדונים בספר:

• נאמנויות בזמן הזה בדיני אישות. מהלכים א – ב.

• בקורת משפטית על חוקי היסוד (ניתוח סעיפי חוקי היסוד וניתוח פס"ד כספי נ' ביה"ד הרבניים, ופס"ד לב נ' ביה"ד הרבניים, בפני ביה"מ העליון) מהלך ה.

• יחסי ממון בין בני זוג בעין ההלכה. (חוק יחסי ממון) מהלכים ג - ד.

• דיני עורכי דין (תביעת שכ"ט ע"י עו"ד, ותשובה בדבר נאמנות עו"ד כעד) מהלכים ח – י – יא.

• תוקף עדות חוקר פרטי בראי ההלכה. מהלך י.

• עדות עד מדינה בראי ההלכה (ניתוח מקיף של עדות עד המדינה בתיק הערעור של שר הפנים ר' אריה דרעי נגד מדנ"י. מהלך – יב.

• הגדרות צווי עיקול וצווי עיכוב יציאה מהארץ. מהלך ד – כא.

• תשובות בדיני שכנים – שותפים – שומרים – שליחות.

• דיני זכויות יוצרים בעידן האינטרנט (הורדת קבצים ע"י תוכנות השיתוף). מהלך לג.

• הגדרות המושגים: "מנהג מדינה" – "דינא דמלכותא" – "יחסי חוק והלכה במשטר דמוקרטי"

הספר מכיל 750 עמודים. הנושאים כתובים בכתיבה מפוסקת, רהוטה וקלה לקריאה, עם הפשטת כל דין ודין לאשורו, כולל תוכן עניינים מפורט, אינדקס ולוח מקורות הדינים.

 

למידע בנושאי רשלנות רפואית היכנסו לעמודים- רשלנות בניתוח, רשלנות רפואית בניתוח מתוך אתר נפגעי רשלנות רפואית בישראל

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon