נזיקין - אחריות למוצרים פגומים

אחריות למוצרים פגומים - מאת עו"ד ענת מולסון

תביעות בגין נזקי גוף כתוצאה ממוצרים פגומים מוסדרות בחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980.

על פי חוק זה יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר, ואין חשיבות לשאלה האם היה אשם מצד היצרן, אם לאו. החוק מוסיף וקובע כי אם נגרם הנזק על ידי רכיב פגום, יהיו אחראים הן יצרן המוצר והן יצרן הרכיב.

"יצרן" מוגדר על פי החוק כאדם העוסק למטרות רווח בייצור מוצרים או הרכבתם, לרבות אדם המציג עצמו כיצרן המוצר, יבואן שייבא למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל וספק שהיצרן שלו בארץ או בחו"ל אינו ניתן לזיהוי.

"מוצר פגום" מוגדר בחוק כמוצר אשר מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרום לנזק גוף וכן מוצר אשר בנסיבות הענין נדרשות אזהרות או הוראות טיפול בו והן לא ניתנו או שניתנו במידה בלתי מספקת.

מוצרים פגומים יכולים להיות מסוגים שונים: מכונות (לדוגמה: מטחנת בשר תעשייתית, מכונה ללישת בצק), כלי עבודה (לדוגמה: מקדחה, מברגה, סכין), מתקני שעשועים לילדים (לדוגמה: נדנדה, מגלשה), צעצועים וכיוצ"ב.

ההגנות היחידות אותן קובע החוק לגבי היצרן הינן:

א. הפגם במוצר נוצר לאחר שיצא משליטת היצרן. אלא שבמידה והיצרן יוכיח כי המוצר עבר בדיקות בטיחות סבירות לפני שיצא משליטתו תחול חזקה שהנזק נגרם על ידי פגם שנוצר לאחר מכן.

ב. לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהיתה בעת שהמוצר יצא משליטת היצרן, לא יכול היצרן לדעת שהמוצר אינו עומד ברמת הבטיחות הסבירה.

ג. המוצר יצא משליטת היצרן שלא מרצונו והיצרן נקט אמצעים סבירים למניעת יציאת המוצר משליטתו ולאזהרת הציבור הנוגע בדבר מפני הסיכון הטמון במוצר.

ד. הנפגע ידע על הפגם הטמון במוצר וחשף את עצמו מרצונו לסיכון.

חשוב להדגיש את הוראות ההתיישנות המיוחדות הקבועות בחוק זה:

א. תקופת ההתיישנות לפי חוק זה הינה 3 שנים בלבד, בניגוד לתביעות נזיקין רגילות לגביהן נקבעה בחוק ההתיישנות תקופת התיישנות בת 7 שנים.

ב. לא ניתן להגיש תביעה על פי החוק לאחר שחלפו 10 שנים מתום השנה שבה יצא המוצר משליטת היצרן.

חשוב מאד להוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני נזיקין ולהיות מיוצג על ידו בהגשת התביעה.

להיוועצות עם הכותבת עו"ד ענת מולסון  לחץ/י כאן

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon