הסכם לקניית רכב

הסכם לקניית רכב:

בבואך לקנות רכב, מומלץ מאוד להקפיד על רישום של הנקודות הבאות בהסכם קניית רכב:

א. פרטים מדוייקים של בעל הרכב - שם, תעודת זהות, כתובת וטלפון. חשוב מאוד לוודא כי פרטי המוכר מתוך תעודת הזהות זהים לפרטים הרשומים ברשיון הרכב.

ב. פרטים מדוייקים של הרכב - גדם, דגם משנה, שנת ייצור ומספר הרישוי.

ג. היסטוריה של הרכב - המוכר צריך להצהיר ולציין בהסכם את מספר הבעלויות הקודמות וסוגן (פרטי, השכרה, ליסינג וכד‘), מספר הקילומטרים שעבר הרכב, שעבודים ועיקולים שהיו או שישנם. כמו כן, תאונות, פגיעות שילדה, החלפה של חלקים משמעותיים שנעשתה, מיסים ואגרות שטרם שולמו וכד‘.

ד. הצהרה של הקונה - הצהרה כי בדק הקונה את מצבו המכני של הרכב ומצא ממצאים כאלה ואחרים שיפורטו בנוגע למצבו המכני והחיצוני של הרכב, וכי על אף הממצאים הוא מעוניין לקנות את הרכב. כמו כן, הצהרה כי ידוע לו כי עלייו לבטח את הרכב בביטוח חובה.

ה. התשלום - יש לציין בהסכם את הסכום המדוייק, האופן והמועדים בהם ישולם. את התשלום מומלץ לבצע בהמחאה בנקאית. את ההמחאה מומלץ למסור לידי המוכר במהלך "העברת הבעלות" בסניף הדואר או בבנק.

ו. אופן העברת הבעלות - את האגרה עבור העברת הבעלות ברכב, בדרך כלל משלם הקונה אך הצדדים יכולים להחליט כל החלטה אחרת. מומלץ מאוד להיזר בעו"ד בניסוח או בדיקה של ההסכם בטרם חתימה עליו.

לתיאום פגישה עם עורך דין המתמחה בתחום
לחץ/י כאן

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon