מדריך ההטבות לנכים

מדריך ההטבות לנכים:

מקבלי קצבות נכות כללית זכרים לשורה של הטבות והנחות מגורמים שונים במדינה על פי הקריטריונים הבאים:

מס הכנסה -

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה. וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% פטורים מתשלום מס הכנסה.
סייגים:
הפטור יינתן עד לתקרת הכנסה מסויימת והוא תקף לתקופה שנבעה הנכות. את הבקשה לקבלת פטור יש להגיש לפקיד השומה במקום מגורייך.

מס רכישה -

1. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות של 75% לפחות לצמיתות - זכאים להנחה במס רכישה.
2. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשעור של 90% ומעלה וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות, זכאים להנחה במס רכישה.

את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום מגוריך.

מינהל מקרקעי ישראל

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל. את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל שבמקום מגוריך.

רשויות מקומיות -

מקבלי קצבה בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה זכאים להנחה של 80% במיסוי ארנונה. מקבלי קצבה בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור נמוך מ-75% ודרגת נכותם הרפואית היא בשיעור של 90% ומעלה, זכאים להנחה בשיעור של 40% במיסי ארנונה.

הורים המקבלים קצבת ילד נכה, שהילד מוחזק על ידם, זכאים להנחה בשיעור של 25% במיסי הארנונה. ההנחות ניתנות באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי לעירייה

משרד התחבורה -

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות, זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. תעודת הזכאות להנחה נשלחת פעם בשנתיים באופן אוטומטי.

משרד הבינוי והשיכון -

קבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות, זכאים לסיוע בשכר דירה או ברכישת דירה מאחת החברות הציבוריות. את הבקשה יש להפנות לאחד הבנקים למשכנתאות.

משרד העבודה והרווחה -

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80%, זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת קו טלפון. הורים מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור של 100%, זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה , רחוב יד חרוצים 10 בירושלים

קופות חולים -

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית החולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ. הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בירורים ניתן לעשות במוסד לביטוח לאומי בטלפון מספר: 02-6707744

הסוכנות היהודית -

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה, שעלו ארצה מ - 1 באפריל 1991 ועד 35 בדצמבר 1995, שקיבלו הלוואת סל קליטה, פטורים מהחזרת ההלוואה מיום שבו החלו לקבל את הקצבה

לתיאום פגישה עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין וביטוח לאומי
לחץ/י כאן

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon