שאלה בדיני עבודה שעות גלובליות

אני מקבל תלוש שכר שכתוב בו ככה--

משכורת:3890.25  ש.נ גלובליות 1150.60. שעות

בחודש:186  ימים 22.rnבחלק התחתון חוסר

יכולת פיקוח שעות.rnבפועל אני עובד 2 ימי

שישי בחודש ולפעמים כל יום שישי זה תלוי

בכמות העבודה.rnלגבי שעות עבודה אין שעות

קבועות רוב הזמן אני עובד כמעט 12 שעות

והרבה פעמים גם יותר מזה.rnהשאלה שלי אם

המשפט חוסר פיקוח שעות אומר שיכולים לתת

לי לעבוד כמה שעות שהם רוצים בלי לשלם כי

אין לי כרטיס שאני מחתים?rnומזה אומר ש.נ

גלובליות שאני יכול לעבוד שעות נוספות

בלי הגבלה? כמה שעות עבודה זה ש.נ גלובלי

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon