עו"ד ברוריה לקנר

עו"ד לקנר מתמחה בליטיגציה אזרחית - מסחרית וניהול הליכים משפטיים בתחומי המשפט, על כל גווניו: דיני בנקאות, דיני חברות, דיני חוזים, דיני קניין, דיני מקרקעין ודיני מכרזים.

עו"ד לקנר צברה ניסיון רב ומוניטין מוכח בניהול תביעות משפטיות מורכבות, בכל ערכאות המשפט בישראל כמו גם בהליכי בוררות וגישור, שמקורן בסכסוכי בנק – לקוח, סכסוכים בין צדדים לחוזים מסחריים, סכסוכים בין בעלי מניות, סכסוכים בין שותפים עסקיים, הליכים הנוגעים למימוש בטחונות בהלוואות בעייתיות, הליכי מימוש משכנתאות, ניהול עתירות מנהליות בתחום המכרזים, והליכים משפטיים בתחום התכנון ובניה וניהול תביעות מקרקעין, על כל גוניהן.

עו"ד לקנר ייצגה במהלך השנים, שורה ארוכה של גופים פרטיים וציבוריים ביניהם, חברות ומוסדות פיננסיים מובילים במשק, ובכללם, בנקים מסחריים, חברות ממשלתיות, חברות ציבוריות, מושבים, קניונים, חברות בנייה ויזמים פרטיים בתחומי המסחר והכלכלה .

לעו"ד לקנר ניסיון מוכח אף בניהול משאים ומתנים ליישוב סכסוכים מסחריים בהסדרי פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט, טרם הגשת ההליך המשפטי ולאחריו.

בצד עיסוקה כליטיגטורית פעילה, מכהנת עו"ד לקנר כבוררת בסכסוכים כלכליים, מתוקף מינויים של ביהמ"ש המחוזי בת"א, של יו"ר לשכת עורכי הדין ושל רשם העמותות. 

בנוסף מכהנת עו"ד לקנר כבוררת במינוי מוסכם של עורכי דין ובסכסוכים בין נציגויות עובדים והנהלות חברות, מכח הסכמים קיבוציים.

פעילות ציבורית – 

עוד-ברוריה-לקנר
עו"ד ברוריה לקנר - 
מנהלת מחלקת ליטיגציה

בצד פעילותה המקצועית כעורכת דין בתחום הליטיגציה המשפטית, 
מכהנת עו"ד לקנר בתפקידים הציבוריים שלהלן:

 • נציבת תלונות הציבור של לשכת עורכי הדין.
 • חברת המועצה לבתי דין מנהליים – מתוקף מינוי שר המשפטים.
 • חברה מייסדת של פורום עורכות- הדין בישראל.
 • מ"מ יו"ר ועדת בתי משפט (חקיקה) של לשכת עוה"ד.
 • מ"מ יו"ר מערכת ביטאון של לשכת עוה"ד - "עורך הדין" .
 • נציגת לשכת עורכי הדין בישיבות ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
 • חברת ועדת הכנס השנתי ומנחת מושבים ב"כנס אילת" של לשכת עורכי הדין.
 • כיהנה בנשיאות הועדה לקידום עורכת הדין של לשכת עורכי הדין בישראל.
 • כיהנה כיו"ר הועדה הארצית ליחסי עורכי דין - שופטים של לשכת עוה"ד.

כהונה בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות וציבוריות -

 • כהונה כדירקטורית מטעם המדינה בדירקטוריון חברת החשמל לישראל בע"מ.
 • כהונה כדירקטורית חיצונית (דח"צ) במועצת המנהלים של החברה לפיתוח מאגרי אנרגיה בע"מ (פמ"א) ובחברות בי.וי.אר. מערכות בע"מ.
 • כהונה בלידר הנפקות (1998) בע"מ ובלידר אחזקות והשקעות בע"מ (מקבוצת שרם-פודים) .
 • מכהנת כדירקטורית חיצונית (דח"צ) וכיו"ר ועדת ביקורת בדירקטוריון חברת טאו תשואות בע"מ.
 • מכהנת כדירקטורית מטעם המדינה בדירקטוריון החברה הלאומית לדרכים בע"מ (מע"צ החדשה).

-פירמות עורכי דין מובילות-

 • meitar
 • nevo-molson
 • maschit
 • gornitzky
 • yehuda
 • firon
 • firon