ביטוח לאומי - נכות כללית - פיצויים

ביטוח לאומי - נכות כללית

ביטוח לאומי נכות כללית מבטיח הכנסה מינימלית למי שעקב נכותו צומצם כושר השתכרותו וכן לעקרת בית שצומצם תיפקודה בבית. ע"י ביטוח לאומי משולמת גם קצבה לשרותים מיוחדים לנכים קשים הזקוקים לטיפול אישי ולעזרת בית וכן ניתן שיקום מקצועי לנכים המתאימים לשיקום. במסגרת ביטוח נכות משולמת גם גמלה לילד נכה.

קצבת נכות כללית ביטוח לאומי

ביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית, למי שבשל ליקוי גופני, נפשי או שכלי אינו מסוגל להשתכר %25 לפחות מהשכר הממוצע במשק, או שכושרו להשתכר צומצם ב- 50% לפחות. עקרת בית זכאית לקצבה אם איבדה %50 לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית.

תנאים בסיסים נוספים לקבלת הקיצבה:

1. גיל בן 18-65 לגבר ו -18-60 לאישה.
2. רופא של ביטוח לאומי קבע לפונה לפחות %40 אחוזי נכות רפואית ולנשים עקרות בית 50%.

שיעור קצבת נכות כללית ביטוח לאומי

שיעור הקצבה החודשית של ביטוח לאומי לנכה תלוי בדרגת ואחוזי נכות כללית. כאשר נפגע נפש שמקבל קצבת נכות מאושפז, לאחר שלושה חודשי אשפוז מלאים, מתבצעת חלוקה של קצבת נכות כללית ביטוח לאומי וחלק מהקצבה מועבר לגורם המממן, כגון משרד הבריאות. בנכה בודד מועברים למשרד
הבריאות %80 מהקצבה להשתתפות במימון השהייה בבית החולים ו- %20 הנותרים לדמי כיס למאושפז. כאשר לנכה תלויים (בן זוג, ילדים) משולמת עבורם תוספת בקצבת נכות. עם השחרור מאשפוז מופסקת החלוקה והזכאי מקבל קצבת נכות מלאה.

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon