עו"ד זכויות יוצרים- עורך דין זכויות יוצרים- עורכי דין זכויות יוצרים

 

עו"ד? פרסם חינם באתר זה

 

_MG_5444_1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עו"ד ענת מולסון - רשלנות רפואית

 

עורכת דין העוסקת בתחום רשלנות רפואית.

חברת לשכת עורכי הדין מזה כ-14 שנים. טיפלה באלפי תיקים.
שותפה במשרד נבו, מולסון המייצג מאות נפגעי רשלנות.

השתתפה בהשתלמויות ברפואה למשפטנים באונ' ת"א.. 
חברת פורום נזיקין והוועדה לרפואה ומשפט בלשכת עורכי הדין. 
חברת האגודה לזכויות החולה בישראל. 
מרצה בפני עורכי דין ורופאים בנושא רשלנות רפואית. 
בוגרת ומגשרת מטעם לשכת עורכי הדין.
נשואה ואם לשלוש בנות.

ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענת מולסון באחד מהאמצעים הבאים:


בשיחת חינם: 1-800-200-807 

בטלפון נייד: 052-4787850

במייל: molson@nmlaw.co.il


עורכי דין זכויות יוצרים בישראל:

חוק זכויות יוצרים, 1911 –קובע רשימה של סוגי יצירות שעשויות להיות מוגנות בזכויות יוצרים [סעיף 35 לחוק]. הסעיף הזה הוא סעיף הגדרות.

סעיף 1 מדבר על יצירה ספרותית דרמטית מוזיקלית ואומנותית [ואשר המונחים הללו מוגדרים בסעיף 35]. הרשימה הזו היא סגורה, אך תוכנן של הקטגוריות הללו אינו סגור וכולל שורה ארוכה של הגדרות.

לצד החוק העיקרי, ישנה פקודת זכויות יוצרים. שני החוקים תוקנו עם השנים ועדיין חלים כיום. המצב הוא אבסורדי כי למרות התיקונים עדיין יש סעיפים בשני החוקים הסותרים זה את זה, ובכלל כל הסעיפים מבולגנים ולא מסודרים.

חוק זכויות יוצרים, במקורו נועד לטפל ביצירות הקלאסיות: ספר, מנגינה, שיר, ציור. בית המשפט כיום לא מעסיק עצמו בשאלה "מה הערך הספרותי...". מבחינת בית המשפט, ספר הוא יצירה המובאת לדפוס. אין זה מעניינו אם זה עיתון, ספר טלפונים וכו’, כל עוד הם עונים להגדרה, הם יכולים להיות יצירה ספרותית, ואין דרישה לערך אמנותי. למרות זאת יש שני חריגים לדבר זה:

מלאכת אומנות – הכוונה לעבודות יד, שלגביהן יש דרישה לערך אמנותי.
יצירה אדריכלית – מעין תת קטגוריה של יצירה אמנותית. ישנה דרישה לערך אמנותי.
יצירה שיש לה גילום מוחשי, יכול להיות שיש לה כמה הגנות – למשל יצירה ארכיטקטונית: התוכניות של המבנה יכולות להיות יצירה ספרותית [לעיני בה"מ] והמבנה יכול להיות יצירה אדריכלית.

הפסיקה הכירה במהלך השנים בעוד כל מיני מוצרים כמוגנים בזכויות יוצרים: סיסמת פרסומת קצרה, מדריכים מסווגים, מעגלים חשמליים. גם תוכנת מחשב מוכרת בפסיקה כמוגנת בזכויות יוצרים.

כעיקרון, כל יצירה בה השקיע היוצר מזמנו וממרצו מוגנת על ידי ההגנה על זכויות יוצרים. כאמור, במקורו התכוון החוק להגן על "יצירות" במובן הקלאסי של המילה: יצירה ספרותית, מנגינה, מילות שיר, ציור וכו’. בתי המשפט הרחיבו הגדרה זו בהתאם לתאוריה הנקראת "תאוריית העבודה" הגורסת על מטרת זכויות היוצרים לעודד יצירה נוספת באמצעות הגנה על כל יצירה בה השקיע היוצר זמן ועבודה, ועל כן כל יצירה שאדם יצר, בין אם פורסמה בספר, בעיתון או באינטרנט, ואפילו אם נכתבה בכתב יד במחברת, מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים, ובתור שכזו אין להעתיקה ללא רשותו של בעל זכויות היוצרים.

ההגנה היא על הטקסט השלם, וגם על קטעים ממנו, בכל צורה שבה הוא מופיע, בכתב או בדפוס. הגנה דומה ניתנת גם ליצירות גרפיות: צילומים, איורים, שירטוטים, מפות וכו’ ויצירות מקוריות אחרות.

הציון "כל הזכויות שמורות" על-גבי יצירה אינו חיוני כדי להקנות זכויות יוצרים לבעל היצירה, ונועד לשמש כהבהרה בלבד. הזכויות שמורות גם ללא ציון זה.

בפסק דין שניתן ב-1 בספטמבר 2003 בבית המשפט המחוזי בתל אביב (אסף יעקב נ’ איתן ענבר) ניתנה המחשה להיקף ההגנה המוענקת לזכויות יוצרים. במקרה זה תבע מרצה באוניברסיטה תלמיד שהוציא לאור ספר, בטענה שהספר מתבסס על הרצאותיו ועל-כן פוגע בזכויות היוצרים שלו. השופט קיבל את הוכחותיו של התובע בקובעו "הדמיון הקיים בין ההרצאות ובין הספר הוא כזה שאין זה סביר להניח, אלא שהנתבע העתיק מחומר ההרצאות", ופסק שורה של סעדים לתובע, ובהם איסור מוחלט על הפצת הספר. ערעור על פסק דין זה נדחה על ידי בית המשפט העליון.

בפסק דין שניתן ב-10 במרץ 2004 בבית המשפט המחוזי בירושלים (אימאג’ בנק נ’ רעות אלקטרוניקה ורכיבים) נקבע פיצוי בגובה 220,000 ש"ח בגין הפרה של זכויות יוצרים בצורת שימוש בתצלומים בלא רשות בעליהם.

להגנה על זכויות יוצרים במדיה דיגיטלית (שקל מאוד להעתיקה ולהפיצה) משמשים כלים של ניהול זכויות דיגיטלי.

גם אם מדובר ברשימה של נתונים אשר כל אחד ואחד מהם אינו מוגן בזכויות יוצרים, הרי שהרשימה עצמה, שלצורך יצירתה הושקע זמן ומחשבה, מוגנת. בית המשפט הישראלי, בע"א 136/71, מדינת ישראל נגד יצחק איחמן, פ"ד כ"ו (2) 259, קבע כי לוח המפרט ניכויי מס - שהינו למעשה רק טבלה המכילה מספרים המפורסמים על ידי הרשויות, הינו, לדברי השופט לנדוי, יצירה ספרותית מוגנת. לדבריו:

"יצירה ספרותית" (כוללת) גם לוחות וליקוטים (tabels and compilations), אם כי, כידוע, אין זכות יוצרים ברעיון גרידא, יכולה זכות יוצרים לחול על צורת עריכה או עיצוב מיוחדת שבה בחר מרכיב הלוחות כדי להקל על השימוש בהם, אם הושקעו מאמץ מחשבתי, עמל או מיומנות מיוחדת (בייצור הלוחות או הטבלאות)... ואין נפקא מינה ש"החומר הגולמי" להרכבת הלוחות הוא נחלת הכלל, כמו הנתונים האריתמטיים בלוחות אלה".
כאמור, החשיבות היא לא בעצם הליקוט אלא בהשקעת מחשבה ומאמץ בבחירת החומר המלוקט. על כן אין הגנה למעשה על מדריך הטלפון. פסק הדין המנחה בעניין זה הוא ערעור אזרחי 513/89, Interlego S.A. נגד Exin Lones Bros S.A, פ"ד מ"ח (4) 133 בו מציין השופט שמגר:

"לאור מטרתם של דיני זכויות היוצרים... ברור כי המסקנה היא שאין די בהשקעה בלבד כדי להצדיק הענקת הגנה של זכויות יוצרים לביטוי".
וכן בת.א. (י-ם) 41/92, קימרון נגד שנקס, פ"מ תשמ"ג ג’ 10, קובע השופט שלו:

"הדגש הוא על סוג ההשקעה (יצירתיות) ולא על הכמות שבה".


ציטוט שאינו מהווה פגיעה בזכויות יוצרים

שימוש הוגן
ערך מורחב – שימוש הוגן
סעיף 2(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, קובע:
"רואים זכות יוצרים ביצירה כאילו הופרה על ידי אדם אם שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים הוא עושה מעשה שהזכות היחידה לעשייתו נתונה בחוק זה לבעל זכות היוצרים, בתנאי שהמעשים דלקמן לא יהא בהם משום הפרת זכות יוצרים: (I) כל טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה או תמצית עיתונאית. (II) ..."

בפסיקה נקבע שכדי לזכות בהגנת הטיפול ההוגן צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:

טיפול הוגן - המבחנים העיקריים לכך הם:
השימוש אינו מסחרי / אינו למטרת רווח,
השימוש תורם לערכים החשובים לחברה, לחינוך ולתרבות.
מטרת השימוש - לשם לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה או תמצית עיתונאית. ("לשון הסעיף מצביעה על כך שמדובר בתנאים מצטברים ורשימת המטרות המפורטות בסעיף היא רשימה סגורה וממצה", רע"א 2687/92 גבע נ’ חב’ וולט דיסני)

במסגרת זו, ציטוט קצר מיצירה שזכויותיה מוגנות, למטרת מחקר או ביקורת ספרותית, מותר גם ללא קבלת הסכמה מראש מבעל זכויות היוצרים. המגבלה המקובלת לגודל ציטוט מסוג זה היא קטע יחיד בן 400 מילים, או קטעים אחדים שגודל כל אחד מהם אינו עולה על 300 מילים וגודלם הכולל אינו עולה על 800 מילים. מתוך שירה מותר לצטט לא יותר מ-40 שורות, ולא יותר משליש שיר. עם כל ציטוט מסוג זה יש לציין את מקורו המדויק: מחבר, מתרגם, מו"ל.

בשנים האחרונות הולכת ורווחת גישה המייחסת פחות חשיבות למטרת השימוש, מתוך הנחה שכל מטרה היא מסחרית במידה זו או אחרת, ויותר חשיבות לאופן השימוש.


תחומים שאינם בני הגנה
סעיף 7ב לפקודת זכות יוצרים קובע כי

"לא תהא קיימת זכות יוצרים בכל אחד מאלה:
(1) רעיון;
(2) תהליך ושיטת ביצוע;
(3) מושג מתימטי;
(4) עובדה או נתון, כשהם בלבדם;
(5) חדשות היום;
ואולם על דרך הביטוי שלהם תהא קיימת זכות יוצרים".
בכל מקרה יש לאזכר את מקור החומר: "מחבר זכאי ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים" (סעיף א(1) לפקודת זכות יוצרים).

זכות היוצרים אינה מגינה על רעיונות, אלא רק על צורת הביטוי הספציפית לאותם רעיונות.

לבעל זכויות היוצרים שמורה כמובן הזכות לוותר על ההגנה שמקנה לו החוק, כולה או חלקה. הדוגמה הבולטת לכך היא ויקיפדיה, שהערכים הכתובים בה חופשיים לכול וניתן לצטט מהם ללא הגבלה, בהתאם לתנאי רישיון GNU FDL, הוא מעקרונות היסוד שלה.

תוכנות מקור פתוח, וכן ויקיפדיה, הדגימו כי ניתן ליצור יצירות איכותיות גם ללא שמירה על זכויות יוצרים, ותשלומים בעקבותיהם ליוצרים או לחברה מסחרית. ישנם כותבים מקוונים, ששומרים את זכויותיהם כיוצרי המידע, אך משחררים אותו לציבור תחת רישיון המאפשר הפצה חופשית (כגון רישיון Creative Commons).

אתרים ממשלתיים רבים מתירים במפורש, בהודעות זכויות היוצרים שלהם, "ציטוט מתוך החומר המוגן באופן סביר" (בנוסף לשימוש ההוגן המותר לפי החוק).

משפטנים אשר חוקרים את נושא זכויות היוצרים בעידן המידע וזכויות על יצירה משותפת הינם לורנס לסיג ויוחאי בנקלר.


גמר תוקפה של ההגנה

יצירות כתובות
ההגנה על זכויות יוצרים אינה ניתנת לנצח. בישראל מעניק "חוק זכויות יוצרים" הגנה זו לתקופה של שבעים שנה משנת מות היוצר או המחבר. על כלל זה מתבסס פרויקט בן יהודה, המעלה לאינטרנט יצירות מהקלאסיקה העברית שזכויות היוצרים עליהן פגו. זכויות יוצרים ליצירה אנונימית או פסיבדונימית (תחת שם עט) מוקנות לשבעים שנה מיום פרסומה. במקרה שיש כמה מחברים ליצירה, זכויות היוצרים יחולו 70 שנה ממותו של האחרון שבהם. ביצירה מתורגמת, עצם התירגום מהווה יצירה חדשה ועל כן, שנות זכויות היוצרים נמנות ממותו של המתרגם ולא של היוצר המקורי. כאשר היוצר אינו ידוע, זכויות היוצרים יפוגו 70 שנה מפירסום היצירה, אלא אם מתגלה זהות היוצר קודם לכן.


יצירות רשמיות
יצירות רשמיות שהוכנו על ידי המדינה - מוגנות 50 שנה מיום פירסום היצירה (לפי סעיף 18 לחוק), ויתכן מצב בו זכויות היוצרים יהיו הרבה יותר מ- 50 שנה ממועד הצילום. לעניין סעיף זה של החוק, מוגנות גם יצירות שנוצרו על ידי קבלן עצמאי עבור המדינה - לדוגמה פרסומים או מחקרים שהוזמנו על ידי המדינה. במדינות ארצות הברית, צרפת, גרמניה יצירה רשמית היא יצירה ששוחררה לנחלת הכלל ואין עליהם זכויות יוצרים (כך למשל כל יצירות השלטון הפדרלי בארצות הברית משוחררות לשימוש הציבור).


תמונות והקלטות קול
בישראל, ההגנה על צילומים (בין אם מקורם בישראל ובין אם מקורם בארץ אחרת) פוקעת חמישים שנה אחרי יצירת הנגטיב (או במקרה של תמונה שהונפקה על ידי מוסד של המדינה, חמישים שנה לאחר פרסומה). גם בהקלטות קול תקופת זכויות היוצרים היא ל-50 שנה מפרסומה. החוק בארצות הברית ובחלק ממדינות אירופה קובע תקופה של שבעים שנה ממות היוצר.
חשוב לשים לב כי אם הצילום הוא של יצירה שהיא עצמה עדיין מוגנת בזכויות יוצרים (ציור או פסל, לדוגמה), הרי שניתן להשתמש בצילום רק בתנאי שהתקבל אישור מבעלי זכויות היוצרים של היצירה המוגנת. באנגליה - המועד הרלוונטי הוא ימי חיי היוצר ועוד שבעים שנה - זכות היוצרים בצילום זהה לזכות היוצרים ביצירות ספרותיות (סעיף 12 לחוק זכויות היוצרים הבריטי משנת 1988).


מועד תחילת חישוב התקופה המוגנת
מאחר ובעבר לא ידעו את המועד המדוייק של מותו של היוצר, נקבע כי ספירת התקופה תחל ביום ה-1 בינואר בשנה שלאחר מותו של היוצר. לדוגמא, במקרה שבו כותב הספר נפטר ב-2 בינואר, תהה תקופת ההגנה 71 שנים פחות יום מיום מותו. כלל זה מופיע גם בסעיף 7 (5) לאמנת פריז משנת 1971. הדין הישראלי אף הוא מכיל כלל זה בהתאם לאמור בסעיף 5 (3) לפקודת זכויות היוצרים.

להלן רשימת עורכי דין זכויות יוצרים בישראל:

ארז אזולאי

ביאליק 155 , רמת גן 52523, 6851010 -03

ד"ר בנימין אטלס

דרך הים 133 א , חיפה 34748, 8373349 -04

שלמה אייגנר

ת.ד. 81, סביון 55100, 5344064 -03

אילה שרצר

דרך אבא הלל סילבר 14 -שוגול , רמת גן 52506, 7520123 -03

רונן ששון

ברקוביץ 4 - לוצאטו , תל אביב-יפו 64238

שרית תאומי לקס

שטרן יאיר 43/15 , באר שבע 84220

און תבור

היצירה 3 , רמת גן 52521, 7518925 -03

יוסי תובל

שד` בנימין 36/5 , נתניה 42314, 8331504 -09

עמוס תיבי

הסורג 1 , ירושלים 94145, 6222144 -02

דורון תמיר

אחד העם 28 , תל אביב-יפו 65141, 7373693 -073

יוסף תמיר

שד' רוטשילד 49 , תל אביב-יפו 65784, 5603001 -03

שחר אייזן

ויצמן 55 א , קרית ביאליק 27012, 8409999 -04

גיא אייל

דרך מנחם בגין 7 -הרמן , רמת גן 52681, 6114200 -03

נורית אילון-הירש

פיארברג 8/5 , תל אביב-יפו 65216, 5603228 -03

אביב אילון

שנקר אריה 14 , הרצליה 46725, 9712675 -09

דניאל אילן

פרימו לוי 2 , ירושלים 93783, 6721660 -02

מיכל אילני

וינשל יעקב 19 , תל אביב-יפו 69413, 6441805 -03

כפיר אימברמן

הנמל 33 -פלר , חיפה 33031, 8555027 -04

אהוד אינהורן

פיקאסו 20/3 , קרית אתא 28260, 8442043 -04

חאתם אבו אחמד

הרב הרצוג 21 -שר , ירושלים 92387

דוד אבולעפיה

לינקולן 20 , תל אביב-יפו 67134, 6250500 -03

ליאון אביגדורי

ציטלין 1 , תל אביב-יפו 64956, 5605898 -03

גיא אבידן

יבנה 28 , תל אביב-יפו 65791, 5668884 -03

אבי אביטל

יצחק שדה 17 , תל אביב-יפו 67775, 5618882 -03

רז אבן-הר

עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67025, 7181507 -03

דוד אבן

שרת 16 , כפר סבא 44458, 7975603 -09

מאור אבן חן

הסורג 1 -פרקליטות כלכלית , ירושלים 94145, 5693954 -02

שירלי אבנר

בורוכוב 39 ב , ירושלים 96781, 6466408 -02

יעל אבנר

העמל 2 -רבוע כחול , ראש העין 48092, 9282675 -03

אוסקר אברהם

הגפן 115 , עשרת 76858, 8591855 -08

מיכאל אברהמס

שמאי 16 -חשין , ירושלים 94631, 6248383 -02

איל אברמוב

עזריאלי 5 - בר נתן , תל אביב-יפו 67021, 5207207 -03

אור עמנואל אברמוביץ-ארזוני

הגליל 25 א , חיפה 32241

סימה אגינסקי

האתרוג 77 , גנות 50293

יונתן אגמון

שנקר 14 , הרצליה 46725, 9507000 -09

אפרים אהרונוב

ברקוביץ 4 -פרקליטים , תל אביב-יפו 64238, 6935310 -03

עינב אהרוני-יונס

התנופה 7 -קודאק איי אל , פתח תקוה 49510, 9167952 -09

ישראל אהרוני

קלישר 17 - כהן , תל אביב-יפו 65257, 5168484 -03

רחל אוחנה

דיזנגוף 50 , תל אביב-יפו 64332, 6206161 -03

ורד אופנהיים

רבינזון 13 , פתח תקוה 49560, 5605255 -03

דן אור-חוף

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725, 9728000 -09

שריה אורגד

צבי ישי 31/3 , יהוד 56267, 6326170 -03

גדי אורון

הכלנית 72 , מבשרת ציון 90805, 5333763 -02

אייל אורן

דרך השלום 53 -מקובסקי , גבעתיים 53454, 7331515 -03

נחום אורן

בן יהודה 18 , פתח תקוה 49373, 6255311 -02

מושון אל בוחר

עוזיאל 44 ב , רמת גן 52382, 6775801 -03

קרן אלבורג-רימון

ויצמן 4 -הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

מאיה אלדורוטי

דרך מנחם בגין 12 -ברנהולץ , רמת גן 52700, 6122111 -03

סער אלון

הברזל 26 א -ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109401 -03

נעמי אלימלך

מרום 8 , מכבים-רעות 71799, 5303636 -02

זהר אליעזרי

נחלת יצחק 8 , תל אביב-יפו 67448, 6443644 -03

ארנון אלישיב

נוטריון, עברית , אנגלית , אבן גבירול 68 , תל אביב-יפו 64952, 6952425 -03

יפה אלישקוב

המרגנית 6/12 , רמת גן 52584, 3498075 -077

אורלי אלסטר

בזל 5 -טבע , פתח תקוה 49510, 9267163 -03

ניר אלעזר

גלבוע -יוניליוור , לוד נמל תעופה 70100, 9729336 -03

יובל אלעני

היצירה 3 , רמת גן 52521, 7511222 -03

ניבה אלקין-קורן

אוניברסיטת חיפה - משפטים , חיפה 34786, 8240638 -04

אלה אמסטיל

אמזלג 5/19 , ראשון לציון 75272, 9500073 -03

אריה יהושוע אסא

קצנלסון 1 ב , ירושלים 92621, 6251095 -02

יואב אסטרייכר

דרך אבא הלל סילבר 16 -מיתר , רמת גן 52506, 6103122 -03

נעמי אסיא

נוטריון, עברית , אנגלית , הברזל 32 , תל אביב-יפו 69710, 6444808 -03

דרי אפוטקר

צירלסון 7 , תל אביב-יפו 62302, 6053105 -03

נדב אפלבאום

דרך מנחם בגין 55 , תל אביב-יפו 67138, 5650011 -03

תומר אפלדורף

התומר 31 , חולון 58353

גיל אפרתי

הגן הטכנולוגי 1 -שמרון , ירושלים 96958, 6490649 -02

דן אקשטיין

נוטריון, עברית , אנגלית , מגדל עתידים , תל אביב-יפו 69720, 6495559 -03

גל אראל

דרך מנחם בגין 7 -פלס , רמת גן 52681, 5755228 -03

עודד ארבל

כרמון 8/2 , ירושלים 96308, 5303515 -02

שרית ארז

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

גור-אריה ארמרניק

דובנוב 20 , תל אביב-יפו 64369, 6918221 -03

יהודית אשד (ונגריק)

נוטריון, עברית , אנגלית , בנימיני 2 א , רמת השרון 47205, 5406539 -03

גנית אשכנזי

המדע 6 -מארוול , יקנעם-מושבה 20600, 9031178 -04

גיל אשכנזי

בן גוריון 22 ב , הרצליה 46785, 9504173 -09

גלי אתרוג

קרית הטכניון , חיפה 32000, 8293684 -04

אביבה באומל

הפלמ"ח 10 , רעננה 43414, 7400450 -09

מיכל בדהב

הפנינה 8 -אמדוקס , רעננה 43215

עודד בהרב

שד' רוטשילד 19 , תל אביב-יפו 66881, 6960000 -03

אריאל בולשטיין

לוין מיכאל 22/10 , ראשון לציון 75380, 9588342 -03

דניאל בוסתנאי

הארבעה 21 , תל אביב-יפו 64739, 6236155 -03

בת-שבע בוקר

ש"י עגנון 21 , הוד השרון 45214, 7445776 -09

אלי בורוכוב

קרית עתידים 4 , תל אביב-יפו 69710, 6449922 -03

ראובן בורוקובסקי

קרית רב בריח , יבנה 81104, 9424350 -08

אליהו ביטון

לילינבלום 25 א , תל אביב-יפו 65133, 5101025 -03

רפאל בייפוס

התע"ש 24 , כפר סבא 44425, 7663307 -09

ישי בית-און

הברזל 34 א , תל אביב-יפו 69710, 2150000 -073

דויד בלום

נוטריון, אנגלית , דרך השלום 53 , גבעתיים 53454, 5733000 -03

הילי בלום

שנקר אריה 5 - פרל , הרצליה 46725, 9709000 -09

אילן בלומנטל

האמהות 7 , נס ציונה 74025, 9301831 -08

גדיאל בלושטיין

עזריאלי 1 , תל אביב-יפו 67021, 6962999 -03

מרק בלייך

קרליבך 2 -מעריב , תל אביב-יפו 67132, 5632111 -03

שרה בלילשי

קפלן 2 , תל אביב-יפו 64734

לואיס בלנק

הברזל 26 א -גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

דניאל בלנקלדר

דרך מנחם בגין 52 -קנבל , תל אביב-יפו 67137, 6393350 -03

אלי בלקינד

עזריאלי 1 -ברץ , תל אביב-יפו 67021, 6073777 -03

מיטל בן-בסט

פריש דניאל 3 -פישר , תל אביב-יפו 64731, 6944111 -03

שמעון בן-דב

צאלון 8 , אור יהודה 60407, 5336620 -03

ערן בן-דור

שד' רוטשילד 41 -זיסמן , תל אביב-יפו 65784, 7955555 -03

שי בן-חיים

שד' שאול המלך 35 , תל אביב-יפו 64927, 6969232 -03

אלדד בן-משה

קלישר1/3 , תל אביב-יפו 65603

שרונה מיכל בן-משה

התמרים 3/4 , קרית אתא 28072, 6425199 -077

רוית בן-סרוק

אבן גבירול 57 , תל אביב-יפו 64362, 6091873 -03

י. לביא בן-פורת

יעבץ 33 , תל אביב-יפו 65258, 5100499 -03

משה בן-פורת

מצפה נבו 44/4 , מעלה אדומים 98411, 5355432 -02

יעל בן-פורת ניב

התדהר 17 , רעננה 43665, 7434880 -09

נרדה בן-צבי

שד' בן מימון 8 , ירושלים 92261, 5619111 -02

ספיר בן-צוק

שד' העצמאות 37 , חיפה 33033, 8677812 -04

יעקב בן-שטרית

ריבלין אליעזר 22 -ארנון , ירושלים 94263, 6239200 -02

יריב בן ארי

ויצמן 19 , תל אביב-יפו 64239, 5270455 -03

יפעת בן דוד-עמית

בצלאל 1 , רמת גן 52521, 5755350 -03

יואב בן דרור

פנקס 66/161 , תל אביב-יפו 62157

שרונה בנדק (שנידרמן)

ז'בוטינסקי 33 , רמת גן 52511, 5753614 -03

נועה בניאל-דרייפוס

נצח ישראל 9 ב , תל אביב-יפו 64352, 5292689 -03

נחמה בסביץ' פרנקל

סמטת המעלות 3 , רמת גן 52483, 6725674 -03

קרן בצלאל-פטל

יגאל ידין 11/27 , חולון 58453, 3077330 -077

קרן בק פוגל

איסרליש 22 , תל אביב-יפו 67014, 3233140 -077

אורנה בר-נס

הקשת 3 , קרית אונו 55000, 7855587 -077

צבי בר-נתן

דרך מנחם בגין 23 - זליגמן , תל אביב-יפו 66183, 7101616 -03

מעין בר

משה שרת 16 , תל אביב-יפו 62092, 6967960 -03

משה בר ניב (בורנובסקי)

כנפי נשרים - מ. בינתחומי , הרצליה 46346, 9527220 -09

יוסף ברג

גרץ 6 , תל אביב-יפו 63465, 5273703 -03

יוסף יאיר ברגמן

פרישמן 8 , ירושלים 93587, 6242255 -02

מנשה ברודר

חכים אליהו 10/21 , תל אביב-יפו 69120, 6419673 -03

גיא ברוורמן

כ"ט בנובמבר 24 , ירושלים 92105, 5634729 -02

עינת ברונפלד-סגל

דרך אם המושבות 94 -י.ב.מ , פתח תקוה 49527, 9188408 -03

שמעון ברזילאי

הרכבת 38 , תל אביב-יפו 67770

רונית ברזיק-סופר

הברזל 26 א -ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109396 -03

מתניה ברזם

אחד העם 53 , הרצליה 46385, 8658304 -09

משה ברטל

נוטריון, עברית , אנגלית , תמר 2 א , עומר 84965

סבי ברייטהולץ

בן גוריון 2 , רמת גן 52573, 7554466 -03

קריסטופר ברייס

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

שלום ברלנד

יחיאל פלדי 1 , רחובות 76248, 9366604 -08

שושנה ברמן

החיטה 6 , רחובות 76352, 9364790 -08

אלכסנדר ברמן

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

אלי ברן

רש"י 25/17 , תל אביב-יפו 63265, 5259457 -03

חיים ברנדשטטר

אופנהיימר 12 , תל אביב-יפו 69395, 6410818 -03

עמיר ברנסון

נר הלילה 2 , בית ינאי 40293, 8663555 -09

אורי ברנשטיין

נחמני 14 , תל אביב-יפו 65794, 7914499 -03

דניאל ברס

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 6114100 -03

איל ברסלר

תובל 11 , רמת גן 52522, 5765555 -03

ג'סיקה ברסלר

תובל 11 , רמת גן 52522, 5765555 -03

עדי ברקן-לב

שנקר אריה 14 -סורוקר , הרצליה 46725, 9507000 -09

שמעון ג'ינו

אלון יגאל 88 , תל אביב-יפו 67891, 7368765 -03

גבריאל גבע

פלי"ם 15 א , חיפה 33095, 5444761 -077

נעם גבעולי

ת.ד. 58083, תל אביב-יפו 61580, 6482150 -03

גליה גבעולי

פסמן 32 , הרצליה 46424, 9547077 -09

אילת גבעוני

המלך שאול 10/44 , קרית אונו 55654, 5358711 -03

רות גבריאל

ד' רמתיים 108 , הוד השרון 45325, 7438144 -09

ארנן גבריאלי

יבנה 31 , תל אביב-יפו 65792, 5661446 -03

נחום גבריאלי

יבנה 31 , תל אביב-יפו 65792, 5661446 -03

אהוד גבריאלי

יבנה 31 , תל אביב-יפו 65792, 5661446 -03

דבורה גדור

עמק זבולון 19 , גני תקווה 55900, 5733000 -03

גתית גוברמן

גורדון 11 , ירושלים 96545, 6430813 -02

דבורה גודמן

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

צ'רלס ב. גוטליב

נתן אקסלרוד 4 , תל אביב-יפו 69634

בועז גוטמן

התבור 3/4 , גני תקווה 55900, 6356204 -03

משה גולדברג

הברזל 32 - אסיא , תל אביב-יפו 69710, 6444808 -03

משה גולדברג

נוטריון, עברית , אנגלית , פלאוט 10 , רחובות 76122, 9461341 -08

דוד גולדנבלט

שד' המגינים 64 - סלומון , חיפה 33264, 8140500 -04

גילעד גולדנברג

יונתן הופסי 6 ב , תל אביב-יפו 62660, 9300779 -077

אברהם גולדסובל

נוטריון, עברית , אנגלית , מת"ם -בנין 30 , חיפה 30000, 8503388 -04

לארי גולדשטיין

חצר מ.א. גליל העליון , קרית שמונה 11019, 6951775 -04

דוד גולדשטיין

ניר 17/6 , פתח תקוה 49554

עודד גולדשטיין

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 7519796 -03

אביבה גולדשטיין

גבעתי 55 , רמת גן 52232, 7305352 -03

שני גולדשטיין שרון

עמל 38 , רעננה 43659, 7463070 -09

יואל גולובנסקי

אלי כהן 4 , ירושלים 92347, 5637043 -02

אייל גולן

רביבים 101 , ראש העין 48621, 6103100 -03

יעקב גולני

נוטריון, עברית , אנגלית , כצנלסון 70 , גבעתיים 53276, 5731617 -03

גלית גונן-כהן

חוחית 24 , הוד השרון 45352, 7403480 -09

נעמה גונן

שנקר אריה 14 - אגמון , הרצליה 46725, 9507000 -09

אייל גונן

סייפן 23 , להבים 85338, 9178610 -077

אורית גונן

הברזל 26 א - גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

לורה גופמן

אלפרט 18 א , יהוד 56212, 6741472 -03

רם גורודיסקי

יהודה הלוי 75 , תל אביב-יפו 65796, 5605222 -03

עדי גושן

הברזל 32 -אסיא , תל אביב-יפו 69710, 6444808 -03

טלי גיא

לוי אשכול 42 , תל אביב-יפו 69361

מתי גיל

שד' מוצקין 18/3 , תל אביב-יפו 62288

עידית גילאור-רביץ

יהודה הלוי 63 -פועלים , תל אביב-יפו 65781, 5675119 -03

שרה חנה גיליס

שטריקר 8 , תל אביב-יפו 62006

מורן שמש

עמק איילון 39/11 , שוהם 60850, 9711233 -03

איל שנהב

הנחושת 4 , תל אביב-יפו 69710, 6110760 -03

איריס שני

הגפן 6 , נווה ירק 49945, 6883377 -08

ענת שנער

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

אלן שנקמאן-ויידס

נוטריון, עברית , אנגלית , וייצמן 13/13 , רחובות 76280, 9465310 -08

דן שפט

מנחם בגין 154 , תל אביב-יפו 64921, 6083501 -03

רפאל שפטר

ויצמן 14 , תל אביב-יפו 64239, 6962453 -03

עידו שפירא

מונטיפיורי 33 -מירון , תל אביב-יפו 65201, 7114000 -03

אורן שפלר

אלי כהן 23 , רמת השרון 47213, 5407228 -03

גדעון שפק

מונטיפיורי 9 -יניב , תל אביב-יפו 65252, 5172929 -03

גיא שפר

המרכבה 7 -הליקון , חולון 58851, 5562212 -03

יאיר שפרן

יציאת אירופה 35 , תל אביב-יפו 67720

זאב שר

יוחאי בן נון 11/8 , ירושלים 93716, 6792854 -02

קרני שרון

קרית עתידים 4 -קורח , תל אביב-יפו 69710, 6449922 -03

רותי שרוני-הרמן

הערבה 4 , גבעת עדה 37808, 6380472 -04

מיטל שריג פונדויאנו

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725

גלאי שריר

מרכז עזריאלי 3 , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

דורון שרצקי

מחניים 18 , חיפה 34481, 8301600 -04

שאול שרצר

י"ל גורדון 86 , תל אביב-יפו 64389, 5288531 -03

אסף גילר

מלך הגשם 4 , ראשון לציון 75803

יעקב גילת

ביאליק 3 , חיפה 33112, 8640317 -04

דוד גילת

הברזל 26 א , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

עדי גילת

עזריאלי 1 - גרוס , תל אביב-יפו 67021

דפנה גילת (גון-פז)

הברזל 26 א , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

דן גינר

יגאל אלון 57 , תל אביב-יפו 67891, 6391110 -03

שירלי גל

המנופים 11 -איתן , הרצליה 46725, 9726000 -09

ליאת גלילי-פרל

תובל 11 -ברסלר , רמת גן 52522, 5765555 -03

תמירה גלמן

יצחק שדה 17 -עמית , תל אביב-יפו 67775, 5689000 -03

זיו גלסברג

דרך מנחם בגין 55 , תל אביב-יפו 67138, 5650011 -03

הדס גלסמן

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

אסף גלעד

פריש דניאל 6 , תל אביב-יפו 64731, 6504099 -077

סעדיה גפשטיין

הברזל 29 -קומברס , תל אביב-יפו 69710, 7669107 -03

גדי גראוס

לינקולן 20 -קנולר , תל אביב-יפו 67134, 7611611 -03

מיכל גרין

ת.ד. 201, רעננה 43101, 7449858 -09

דנה גרינברג

רד"ק 7 , רמת השרון 47208

הרי גרינברג

בית"ר 2 - אברמזון , ירושלים 93386, 5654000 -02

סיגל גרינהאוז מאירוביץ

שד' סמאטס 20 , תל אביב-יפו 62009, 6054312 -03

טוני גרינמן

ויצמן 2 , תל אביב-יפו 64239, 6093565 -03

טליה-שרית גרינשטיין

זית שמן 19/10 , אפרתה 90435, 6255550 -02

גיל גרנות מאיר

מכון ויצמן -ידע , רחובות 76500, 9470739 -08

דניאלה גרצולין

ז'בוטינסקי 152 א , תל אביב-יפו 62330

סער גרשוני

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 6114977 -03

נעמי גרשוני

השעורה 65 א , בנימינה 30500, 6288082 -04

נגה דבצרי-ספירא

תובל 5 - נשיץ , תל אביב-יפו 67897, 6235018 -03

נירה דגני

ויצמן 51 , תל אביב-יפו 62091, 6096550 -03

נעמי דדון

הדישון 2/4 , ירושלים 96956, 6799636 -02

מאיר דהאן

גבעתי 43 , רמת גן 52232, 5170111 -03

ענבל דהן-שרון

הר החוצבים -אופיר , ירושלים 97770, 5484444 -02

אבירם דוויק

בן גוריון 1 , בני ברק 51232, 5706101 -03

דוד דוידוב

נחל בשור 44 , כפר יונה 40300, 8330624 -09

רננה דולב

ברקת 23 , מבשרת ציון 90805, 5343918 -02

ג'ריס דחדולי

נמסאווי 720 , נצרת 16234, 6554341 -04

מורן דמטר דרוקר

המרגניות 16 , רמת ישי 30095

פזית דן (נחום)

אופיר 9 , תל אביב-יפו 69014

רויטל דניאל

הרצוג 10 , גבעתיים 53586, 5717740 -03

דוד דנינו

פרנק צבי 2 , ראשון לציון 75660, 9567904 -03

אביגדור דנן

קלוזנר 14 -טלויזיה , תל אביב-יפו 69011, 6466639 -03

דוד אביעד דעואל

מיכ"ל 22 , תל אביב-יפו 63261, 6203731 -03

אמנון דרדיק

אבא הלל 14 , רמת גן 52506, 6122624 -03

יונתן דרורי

דבורה הנביאה 4/5 , תל אביב-יפו 69350, 6442560 -03

נדב דרזנין

דרך מנחם בגין 11 , רמת גן 52681, 6957121 -03

דנילו דרמן

נוטריון, עברית , מנחם בגין 7 , רמת גן 52521, 7549990 -03

רונן האוסירר

נורית 39 , הוד השרון 45216

גיא הדר

המנופים 11 -איתן , הרצליה 46725, 9726000 -09

גילעד שאול הדרי

ת.ד. 5352, באר שבע 84152, 2262626 -073

עדה הוכמן-פרייצייט

הנשר 59 , רעננה 43726, 7711455 -09

עירית הוכרמן

שד' מוריה 50 -בן ארי , חיפה 34572, 8371505 -04

יוחאי הורביץ

דרך מנחם בגין 52 - מירקין , תל אביב-יפו 67137, 7914700 -03

עמית הורוביץ

מנחם בגין 12 , רמת גן 52700, 6122111 -03

יובל הורן

נוטריון, עברית , עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67021, 6378200 -03

שאול הזנפלד

סעדיה גאון 19 , קרית אונו 55513, 3295046 -077

עירית הכהן

מזא"ה 22 -אוסטרייכר , תל אביב-יפו 65213, 6292000 -03

אליעזר הלפן

ארלוזורוב 111 , תל אביב-יפו 62098, 6963263 -03

שמשון הלפרן

התקווה 8 , קרני שומרון 44855, 8995965 -09

עומר הראל

ברקאי שמואל 20 , תל אביב-יפו 69699, 6426129 -03

עטיר הרדוף יפה

פריש דניאל 3 -פישר , תל אביב-יפו 64731, 6944111 -03

ארז הרכבי

העבודה 2/12 , רמת השרון 47445

עמיחי הרשושנים

ת.ד. 2823, שוהם 60850, 9702223 -03

עומר וגנר

הערבה 3 -נדל , לוד נמל תעופה 70100, 9744474 -03

וייזל וויליאם

הר תבור 7 , כפר סבא 44539, 7669208 -09

ניל ווילקוף

ויצמן 4 - הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

דוד וולברג

ת.ד. 3726, כפר נטר 40593, 8356122 -09

איתי וולף

הפנינה 8 - אמדוקס , רעננה 43215, 7763394 -09

אורן וולפין

שלדג 28 , עפולה 18745, 6521550 -04

ליעד וטשטיין

אבן גבירול 124 - כהן , תל אביב-יפו 62038, 5271919 -03

משה ויג

שד` צרפת 12 , נתניה 42221

דניאל וייזר

האהבה 3 , תל מונד 40600, 5133200 -077

מיכאל וייס

הברזל 3 , תל אביב-יפו 69710, 6449182 -03

אסף וילר

הברזל 26 , תל אביב-יפו 69710, 7678060 -03

רונן משה ויסמן

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 7549500 -03

נילי ויצמן

הטכניון -משפטית , חיפה 32000, 8293433 -04

יותם וירז'נסקי אורלנד

ביאליק 164 , רמת גן 52523, 6005572 -03

שחר ולנר

אבן גבירול 25 , תל אביב-יפו 64078, 5252181 -03

גלעד וקסלמן

ויצמן 4 -נאמן , תל אביב-יפו 64239, 6966464 -03

יעל ורדי-רוטשילד

דן 38 , כוכב יאיר 44864, 5311358 -02

נילי ורקר

עזריאלי 1 -בלושטיין , תל אביב-יפו 67021, 6962999 -03

אודליה ורשבסקי

הברזל 26 א - ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109333 -03

שלי זהר

הכרמל 16 , גני תקווה 55900, 5349869 -03

עינב זילבר

אופנהיימר 9 , רחובות 76705, 9488888 -08

דורון זיסו

הבנקים 5 , חיפה 33262, 2152522 -077

שמואל זיסמן

רוטשילד 41 , תל אביב-יפו 65784, 7955555 -03

שלמה זכריה

יהודה הלוי 45 -ספרד , תל אביב-יפו 65157, 6206947 -03

רינת שרון זקלד כהן

קדימה 41 , חיפה 34383, 2066100 -077

צבי חוברס

מרכז עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67025, 6918686 -03

יוחאי חי

מרדכי בשיסט 41 ג , רחובות 76276, 9319431 -08

אטל חיט-שטיין

ת.ד. 3651, ירושלים 91035

עוז חיים

תשרי 2/20 , נתניה 42524, 4050439 -077

אלון חילו

שחרית 3 , הרצליה 46378, 7129000 -074

דנה חכים

עקיבא 51 ב , רעננה 43261, 7355476 -03

יוסף חכם

נוטריון, עברית , יששכר קפלן 5 , קרית מוצקין 26375, 8730230 -04

יורם חן

קרית משה 18/12 , ירושלים 96102

ירון חנין

שד` השושנים 1 , רמת גן 52583, 5442370 -03

מיטל טבק-שמש

ויצברד 11/7 , ראשון לציון 75292

אריאל טולוב

חנקין 1 , רעננה 43464, 7400605 -09

דרור טימור

שד' המגינים 64 -סלומון , חיפה 33264, 8140500 -04

ענת טל

אונ' עברית,הר צופים,משפ , ירושלים 91905, 5881925 -02

יזהר טל

דרך השלום 53 , גבעתיים 53454, 5733000 -03

צבי נ. טמיר

בן גוריון 1 , בני ברק 51201, 5785848 -03

עזמי טנוס

רח' 3001 מס' 9 , נצרת 16031, 7634075 -03

אורית טסה

מורן 410 , ברקן 44820

תומר טרבס

בריינין 3 , תל אביב-יפו 64955, 6961468 -03

רוברט טרכטנברג

דן 8 , ירושלים 93509, 6586642 -02

זוהר יהלום

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6935310 -03

גלית יושע

כרמל 6/7 , רחובות 76305, 9470617 -08

שי ינובסקי

עזריאלי 1 - גרוס , תל אביב-יפו 67021, 6074580 -03

עדי ינקילביץ

ז'בוטינסקי 18 , ראשון לציון 75229, 9503514 -03

אסף יעקב

ארם משה 8 , תל אביב-יפו 69353

יוסי יצחק

בני אפרים 214 , תל אביב-יפו 69985, 5244203 -03

גד יצחקי

הרצל 47 , נתניה 42390, 8828081 -09

רויטל ירון

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב-יפו 67215, 5615657 -03

אריאל כ"ץ

הברזל 29 -קומברס , תל אביב-יפו 69710, 7655421 -03

רונית כהן-ענבר

שד' ההגנה 2 - חב' חשמל , חיפה 35254, 8684711 -04

נחמן כהן-צדק

נוטריון, עברית , אנגלית , גרמנית , שנקר אריה 5 , הרצליה 46725, 9728000 -09

ערן כהן

דרך מנחם בגין 11 -בומברדייר , רמת גן 52681, 6121106 -03

דורון כהן

אבא הלל 16 , רמת גן 52506, 7540155 -03

שרון כהן

דובנוב 10 , תל אביב-יפו 64732, 6957775 -03

יהודה כהן

נוטריון, עברית , אנגלית , יידיש , גרמנית , הרצל 55 , חיפה 33504, 8626524 -04

שלמה כהן

אבן גבירול 124 , תל אביב-יפו 62038, 5271919 -03

יחיעם כהן

בורלא 39/6 , תל אביב-יפו 69364, 6991317 -03

זאב כהן

תדהר 14 ו , זכרון יעקב 30900

דלית כהנא גרבי

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

דורון כוכבי

נוטריון, עברית , בלוך 2 , תל אביב-יפו 64161, 5270908 -03

עידן כסיף

הגנים 19 , רמת השרון 47231

נעמי כסלו

אהרונוביץ יוסף 13 , רחובות 76347, 9471897 -08

דורית כרמלי

דרך מנחם בגין 11 -לוי , רמת גן 52681

שירי כשר-חיטין

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6935457 -077

יחיאל כשר

נס ציונה 8 - לוי , תל אביב-יפו 63904, 5172303 -03

שי לב-ארי

קרית שמונה 4 , חולון 58480, 6521306 -03

לי-אור לב ארי

בבלי 12 , תל אביב-יפו 62331, 6022559 -03

גיורא לביא

עזריאלי 5 -לוי , תל אביב-יפו 67021, 6130480 -03

אסתר לבני-פיירשטיין

וינגייט 122 , הרצליה 46752, 9577123 -09

ברי לבנפלד

ריבלין 22 , ירושלים 94240, 6239200 -02

יפעת לוין (עוזר)

דרך רמתיים 62 -וינשטוק , הוד השרון 45325, 7487105 -09

יניב לוינסון

הפרחים 38 , רעננה 43399

דניאל לזר

הגנים 18/32 , רמת השרון 47231, 6995786 -03

מיכל לחובסקי

דובנוב 3 , ירושלים 92230, 5633206 -02

אלי לחמני

מצדה 87/1 , אשדוד 77711, 8663557 -08

זאב ליאונד

נוטריון, עברית , אנגלית , יהודה הלוי 23 , תל אביב-יפו 65136, 5170881 -03

דן ליברטי

הרימון 6/28 , גבעת שמואל 54403

מיכל ליכטר

זאב אייזנר 39 , רחובות 76652, 9453766 -08

הווארד לינדר ויליאם

ז'בוטינסקי 33 -קוגלר , רמת גן 52511, 7512076 -03

ערן ליס

מנחם בגין 48 , תל אביב-יפו 66180, 6374422 -03

אלעד ליף

ויצמן 4 -הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

בנימין ליפסיקס

בבלי 3/23 , תל אביב-יפו 62331, 6114094 -03

יואל ליפשיץ

כרמל 37 , חשמונאים 73127, 9798152 -08

אריה לית

נוטריון, עברית , בן יהודה 34 , ירושלים 94230, 6222055 -02

טוני לכטר

אלון יגאל 65 -בדנר-פלום , תל אביב-יפו 67443, 5627000 -03

דפנה לם

פינשטיין מאיר 6 , תל אביב-יפו 69123, 6426201 -03

אהרן מאיר למפרט

נוטריון, עברית , אנגלית , תובל 5 , תל אביב-יפו 67897, 6235000 -03

אלעד לנג

בית"ר 2 -אברמזון , ירושלים 93386, 5654000 -02

נמרוד לנגר

גשר הזיו

אדוארד לנגר

ברקוביץ 4 - שבלת , תל אביב-יפו 64238, 7778333 -03

דניאל לרנר

רוזן 23 , רמת גן 52224

יוסי מאוטנר

יהל"ל 5 , תל אביב-יפו 64242, 5225563 -03

רונן מאור

דרך אבא הלל סילבר 16 -פירון , רמת גן 52506, 7540050 -03

מיקה מאייר

הברזל 26 א - ריינהולד , תל אביב-יפו 69710

קובי (ישראל) מאיר

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725, 9728000 -09

ראסל דוד מאיר

נוטריון, עברית , אנגלית , הגן הטכנולוגי 9 , ירושלים 96958, 6799533 -02

עופר מגזניק

היצירה 3 , רמת גן 52521, 6932093 -03

יצחק מולכו

הגן הטכנולוגי 1 , ירושלים 96958, 6490649 -02

אברהם מונטקיו

מנחם בגין 23 , תל אביב-יפו 66184, 5606454 -03

איריס מוניס

בני אפרים 215/1 ב , תל אביב-יפו 69984

שלהבת מור גלבוע

נוטריון, עברית , אנגלית , מעלה אבשלום 70 , קרית טבעון 36094, 9536999 -04

ג'ני מזור

שנקר אריה 14 -סורוקר , הרצליה 46725, 9507000 -09

לירון מזרחי

נורדאו 38 , הרצליה 46594, 9583712 -09

רון מיור

ז'בוטינסקי 102 , תל אביב-יפו 62606, 6910233 -03

ארנון מיינפלד

תובל 11 -אלול תמארינד , רמת גן 52522, 7537777 -03

גבריאל מיכאלי

אנצ'ו סירני 40 , גבעתיים 53241, 5714512 -03

עידית מילט בר-עוז

נחמני 14 -ברנשטיין , תל אביב-יפו 65794, 5666268 -03

אילן מילר

אחד העם 31 -הורוביץ , תל אביב-יפו 65202, 5670700 -03

דוד מירצ'ין

אבא הלל 16 - מיתר , רמת גן 52506, 6103100 -03

דניאל מירקין

נוטריון, עברית , אנגלית , רוסית , צרפתית , מנחם בגין 52 , תל אביב-יפו 67137, 7914700 -03

יהודה מישר

דרך מנחם בגין 12 , רמת גן 52700, 7523990 -03

ידידיה מרדכי מלכיאור

קריית המדע 11 , ירושלים 97776, 5638070 -02

אמירה מנגלוס

אבן גבירול 124 -כהן , תל אביב-יפו 62038, 5271919 -03

ארי מנוח

בנימין מטודלה 48 א , תל אביב-יפו 69548

יעקב מנור

נוטריון, אנגלית , מנחם בגין 154 , תל אביב-יפו 64921, 6083517 -03

יהודה מנור

ת.ד. 48304, תל אביב-יפו 61482

אלדר מנור

בלפור 13 , תל אביב-יפו 65211, 6290780 -03

משה מעוז

שמעון בן צבי 40/27 , גבעתיים 53633, 7324302 -03

אליהו מרגליות

רבינוביץ יהושע 68/10 , חולון 58672, 6812068 -03

משה מרדלר

דרך מנחם בגין 23 -לב , תל אביב-יפו 66183, 7111622 -03

רלי רויטל מרלי

יוספטל 1/5 , אשקלון 78240, 6726220 -08

פנינה מרפיש

הרכב 1 , תל אביב-יפו 67771, 7613100 -03

אברהם מרקוס

מצדה 4 , תל אביב-יפו 64582, 5273082 -03

דוד מרקוס

אז"ר 125 , כפר סבא 44505, 9608808 -09

שי מ. מרקוס

שד' רוטשילד 138 - סמואל , תל אביב-יפו 65272, 6858216 -03

אנה משה

דרך מנחם בגין 52 , תל אביב-יפו 67137, 5287000 -03

מירלה משה

שימקין 11/2 , חיפה 34750

יצחק משולם

ת.ד. 303, חיפה 31002, 8535231 -04

רמי משינסקי

נוטריון, עברית , חפץ חיים 11 , רחובות 76217

עירית נאמן

ביל"ו 11 , תל אביב-יפו 65222, 6859072 -03

רפאל נבט

נוטריון, עברית , אנגלית , צרפתית , הבנקים 3 , חיפה 33261, 8525640 -04

אלון נדב

יהודה הלוי 23 - ליאונד , תל אביב-יפו 65136, 5170881 -03

יוכבד נובוגרודר-שושן

ריבלין יוסף 22 -ארנון , ירושלים 94240, 6239200 -02

אמתי נוה

עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67025, 7181507 -03

יעל נוה

דגניה 5 , פרדס חנה-כרכור 37063

טל נוי-כהן

ברקת 17 , זכרון יעקב 30900

יהודה נויבואר

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

יהודית נוראל-גלרמן

שד' עפרוני 3 , ראש העין 48553, 5012131 -077

אלי נחום

ויסוצקי 6 - יוסיפוף , תל אביב-יפו 62338, 6042323 -03

אהרן נחומי

אופנהיימר 12 , תל אביב-יפו 69395, 6431933 -03

צ'רלס נחומסון

נוטריון, עברית , אפריקנס , הפסגות 16 , צור יגאל 44862, 7696842 -09

בריאן דוד ניגן

כנפי נשרים 66 -למ"ס , ירושלים 95464, 6592200 -02

מרדכי ניומן

ש"ץ 6 , ירושלים 94267, 6240748 -02

אמיר נייברג

מכון ויצמן - ידע , רחובות 76500, 9470617 -08

ירון להמן

סוקולוב 43/7 , תל אביב-יפו 62485

ריצ'רד לוטי

שאול המלך 35 , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

יובל לוי

נוטריון, עברית , אנגלית , נס ציונה 8 , תל אביב-יפו 63904, 5172303 -03

דניאל לוי

ארלוזורוב 174/11 , תל אביב-יפו 64923, 5293694 -03

גולן לוי

התעשיה 4 , תל אביב-יפו 65785, 5608483 -03

אבישי לוי

אוסטשינסקי 22/26 , ראשון לציון 75257, 9673495 -03

עדי לויט

ברודצקי 43 , תל אביב-יפו 69052, 5100505 -03

אליהו לוין

נוטריון, עברית , אנגלית , מונטיפיורי 39 , תל אביב-יפו 65201, 6298060 -03

אילנה לוין

שמעוני 5 , ירושלים 92623, 5637723 -02

אהרן לוין

מצפה נבו 114/5 , מעלה אדומים 98411

ורה לוין

ת.ד. 23342, ירושלים 91233

אריה נייגר

קויפמן 4 , תל אביב-יפו 68012, 5100838 -03

מיכל ניסני

פריש דניאל 3 -פישר , תל אביב-יפו 64731, 6944194 -03

ולנטינה נלין

מבוא בית דוד 12/4 , ירושלים 94623, 5300059 -077

יואב נמיר

המאירי 7 , תל אביב-יפו 69413, 6493019 -03

אברהם ננטל

נוטריון, עברית , אנגלית , רומנית , צרפתית , ספרדית , דרך רמתיים 71 , הוד השרון 45324, 7406322 -09

יוחאי נעמן

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 7520002 -03

חגי נצר

החשמונאים 100 , תל אביב-יפו 67133, 5611199 -03

נטע נשילביץ'

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725

ג'עפר סבאח

ת.ד. 581, טורעאן 16950, 6519050 -04

שיקמה סבח

בצלאל 1 - בן דוד , רמת גן 52521

רונית סואן

קהילת פאדובה 17/13 א , תל אביב-יפו 69404, 5241180 -03

ירון סובול

ברקוביץ 4 - המבורגר , תל אביב-יפו 64238, 6074000 -03

לורי סולברג

נוטריון, עברית , אנגלית , ת.ד. 21157, תל אביב-יפו 61211, 7161962 -03

אלון סולומון

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6935310 -03

הלל סומר

ת.ד. 167, הרצליה 46101, 9527235 -09

גלעד סוקולובר

הסורג 1 -פרקליטות , ירושלים 94145, 5693909 -02

ערן סורוקר

שנקר 14 , הרצליה 46725, 9507000 -09

עידן סידס

יצחק שדה 17 -שטייף , תל אביב-יפו 67775, 6252444 -03

איילת סיטון

י"ל גורדון 75/1 , תל אביב-יפו 64389

אריאל סיני

פרימו לוי7 , ירושלים 93783, 5342487 -077

אשרת סיתי

יד שלום 50 , רמת גן 52354, 6766251 -03

סטיבן אלן סלום

סמ' המרגנית 36 , הרצליה 46649, 9577551 -09

רונן סלוצקי

וולנברג ראול 6 -אסקרו יורופ , תל אביב-יפו 69719, 6447469 -03

אוהד סלמי

לייב יפה 19/5 , באר שבע 84896, 6278181 -08

דן סלע

נוטריון, עברית , אנגלית , תרפ"ב 1 , רמת גן 52502, 5753944 -03

אורית סלריוס-נקר

הדרור 17/13 , קרית אונו 55600, 6356304 -03

גל סמולר

שז"ר זלמן 16/6 , נתניה 42493

אורלי ספיר-סחייק

שד' בן גוריון 21 , חיפה 35021, 8528528 -04

מיכאל ספרא

הגבעה 36 , סביון 56500, 6489599 -03

דינה עברי-עומר

דרך השלום 53 , גבעתיים 53454, 5733000 -03

יגאל עברי

קלישר 9 , תל אביב-יפו 65257, 5102010 -03

טל עברי

הלל וחנן אופנהיימ 7 , רחובות 76701, 6226161 -08

דן עדי

ת.ד. 11, מגדל תפן 24959, 9970065 -04

אורלי עובדיה

נחלת יצחק 8 -אליעזרי , תל אביב-יפו 67448, 6443644 -03

יפעת עובדיה

כפר מונש , 5060840 -077

גלית עופר

רופין 37 , תל אביב-יפו 63457, 5273650 -03

פיני-פנחס עזריה

יגאל אלון 159 , תל אביב-יפו 67443, 6967710 -03

מרדכי עטר

רוקח 100 , רמת גן 52582, 7519384 -03

יריב עירד

הדר 84 , קדרון 70795, 8680424 -08

מרדכי עמבר

יבנה 3 , רמת גן 52395

עדי אהרן עציץ

הר שוקף 4 , כפר סבא 44311

דניאלה עצמוני

תבור 60 , שוהם 60850, 9791315 -03

מנחם פדר

יעבץ 33 -כספי , תל אביב-יפו 65258, 7961220 -03

ד"ר משה פוגל

נג'ארה 36 , ירושלים 95400, 6514780 -02

צבי פולינר

ת.ד. 3419, ירושלים 91033, 5316766 -02

מל פולישוק-בלוך

החורשה 17 , רעננה 43613, 7440655 -09

ליאורה פולצ'ק (קלעי)

נוטריון, עברית , הא באייר 46 , תל אביב-יפו 62150, 5461155 -03

מיכאל פייביש

דרך אם המושבות 94 -מרוול , פתח תקוה 49527, 9703482 -03

טליה פייראיזן

קבוץ גלויות 32 א , תל אביב-יפו 66550, 2083085 -077

אירה פינטו

כנפי נשרים 69/3 , גבעת יערים 90970, 6899801 -03

מיכאל פינק

מוצקין 28/25 , נתניה 42460, 8653713 -09

רוברט פישמן

מנחם בגין 7 , רמת גן 52521, 7526170 -03

דב פישמן

בן גוריון 22 , הרצליה 46785, 9508437 -09

זאב פישר

קהלת פאדובה 21/9 ג , תל אביב-יפו 69404, 7678060 -03

בן פישר

אלון יגאל 55 , תל אביב-יפו 67891, 6914863 -03

רקפת פלד

דרך מנחם בגין 23 -זליגמן , תל אביב-יפו 66183, 7101616 -03

חגית פלד הניג

אלוף דוד 2 -גרינמן , רמת גן 52226

אביגדור פלדמן

הוברמן 10 , תל אביב-יפו 64075, 6852220 -03

איל פלום

יגאל אלון 65 , תל אביב-יפו 67443, 5627000 -03

סער פלינר

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7522999 -03

אורלי פרוינד-מיה

תובל 9 -אקו"ם , רמת גן 52522, 6113402 -03

ערן פרזנטי

דרך אבא הלל סילבר 14 , רמת גן 52506, 6017000 -03

שרה פרזנטי

דרך אבא הלל סילבר 14 , רמת גן 52506, 6017000 -03

עמיר פרידמן

בדנר 3 , רמת גן 52542, 6120890 -03

יאיר ד"ר פרידמן

השקד 4 , רעננה 43226

יצחק פרייברג

נוטריון, עברית , גוגה רג'ואן 5 , ירושלים 96432, 6435215 -02

דניאל פריימן

דרויאנוב 5 , תל אביב-יפו 63143, 6292092 -03

רם פרייס

אתרוג 21 , נווה אפרים 60190, 5662020 -03

איל פרייס

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7522999 -03

פנינה פריצקי

הרקון 4 , רמת גן 52521, 7512121 -03

סטנלי פריש

רחמילביץ 102/6 , ירושלים 97791, 6563763 -02

זאב פרל

שנקר 5 , הרצליה 46725, 9728000 -09

וידל פרלמן

עדו 8 , רמת גן 52233, 6743634 -03

עמית פרלמן

דרך מנחם בגין 82 - לשכת עו"ד , תל אביב-יפו 67138, 6361340 -03

רחל פשר אייקנאר

ת.ד. 10134, רמת גן 52001, 6436277 -03

שמעון צ'רטוב

תובל 5 , תל אביב-יפו 67897, 6235000 -03

מרסיה צוגמן

מעלה מכמש , 5351158 -02

אברהם צוקרמן

שד' בן גוריון 95 , תל אביב-יפו 64515, 5279440 -03

רועי צור

מנחם בגין 7 , רמת גן 52521, 7526170 -03

יורם צח

בית הלל 8 , רמת גן 52450, 6700101 -03

יואב צמח

שד' התמרים 9 , רמת גן 52602, 6869211 -03

מיכה קאופמן

ת.ד. 355, בנימינה 30552

דבורה קאזיס

ברודצקי 43 -לויט , תל אביב-יפו 69052, 5100505 -03

נדב קגן

ת.ד. 33033, תל אביב-יפו 61330, 6707424 -03

עמנואל קדוש

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

שירלי קדם

שד' רוטשילד 41 - זיסמן , תל אביב-יפו 65784

יריב קדם

אבא הלל 7 , רמת גן 52522, 6543210 -03

איתן קדמי

בן יהודה 34 , ירושלים 94230, 6252001 -02

מוטי קהירי

שטרוק 13/6 , תל אביב-יפו 64042

אילנה קוורטין

ת.ד. 142, שקף 79380

יהונתן קוליץ

בן סירא 2 - קפלן , ירושלים 94181, 6252524 -02

רון קולנברג

נוטריון, עברית , אנגלית , הארבעה 21 , תל אביב-יפו 64739, 6852121 -03

גדעון קוסטא

הרצל 35 , זכרון יעקב 30900, 8642565 -04

לוי יצחק קופר

רקפת 613 , צור הדסה 99875, 5340893 -02

רקפת קופרמן

המלאכה 8 , נתניה 42505, 8855777 -09

אליאב קורח

קרית עתידים 4 , תל אביב-יפו 69710, 6449922 -03

גלעד קורינאלדי

הסורג 2 , ירושלים 94145, 6255550 -02

מרסל קורן

נוטריון, עברית , בית הדפוס 12 , ירושלים 95483, 6529990 -02

רועי קורניק

הברזל 26 א -גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

אדי קורקוס

לבונטין 30 , תל אביב-יפו 65116, 5666696 -03

טליה קיגל-רוקח

עזריאלי 5 - בר נתן , תל אביב-יפו 67021, 5207207 -03

דוד קידר

מוצקין 8 , יהוד 56248, 5360735 -03

ג'רלד קיין

הברזל 26 א - ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109333 -03

שרון קינן

שד' המלך שאול 37 , תל אביב-יפו 64928, 5234848 -03

עמית קינן

הפנינה 8 -אמדוקס , רעננה 43215, 7765875 -09

דפנה קירשנברג

בארי 41 , תל אביב-יפו 64233, 6959425 -03

גילי קירשנר

לינקולן 1 - מיפוי ישראל , תל אביב-יפו 65220, 6231940 -03

רון קלגסבלד

שנקר אריה 14 , הרצליה 46725, 9507000 -09

יעקב קלדרון

החילזון 12 , רמת גן 52522, 6134988 -03

חנה קלדרון

החילזון 12 , רמת גן 52522, 6134988 -03

ניר קלדרון

נח מוזס 13 , תל אביב-יפו 67442, 6959993 -03

גיל קלופמן

דלה רינ"ה 13 , תל אביב-יפו 69545, 7529996 -03

דניאל קליגלר

ת.ד. 25, ציפורי 17910

אילן קליינמן

אברבנאל 41 , ראשון לציון 75309, 9668204 -03

אורי קלכמן

עזריאלי 1 -סופרדריבטיבס , תל אביב-יפו 67021, 6074242 -03

יעל קלמנוביץ

החשמל 10 , קרית אונו 55527, 6134988 -03

אוהד קלנר

ראש פינה 14 , הרצליה 46384, 9540150 -09

אפרת קלש-משען

דרך מנחם בגין 23 -זליגמן , תל אביב-יפו 66183, 7101616 -03

עדי קמחי

ניר בנים , 8585734 -08

רן דויד קמיל

עמינדב 36 , תל אביב-יפו 67228, 5670700 -03

לנה קנטי (לבנה)

קהילת אודסה 25 , תל אביב-יפו 69511, 6482248 -03

מתתיהו קניאל

חסן שוקרי 2 , חיפה 33111, 8674474 -04

עזרא קצן

סמטת אבן 3 , הוד השרון 45267, 7407603 -09

חיים קרויטורו

נוטריון, עברית , אבן גבירול 124 , תל אביב-יפו 62038, 5290999 -03

סטיבן קרוננגולד

הבריגדה 20 , רחובות 76228, 9495255 -08

רומן קרופניק-דוד

אליעזר אלתר 20/1 , חיפה 32984

משה קריסטל

יסוד המעלה

עמית קרמון

מנחם בגין 23 , תל אביב-יפו 66184, 5605089 -03

ז'אנה קרני

עמק האלה 73 , מודיעין 71723

עוזי קרניאל

הכרמל 5 , רמת השרון 47230, 9267297 -03

יובל קרניאל

ברקוביץ 4 - שבלת , תל אביב-יפו 64238, 7778333 -03

בקי קשת כהן

רמב"ם 4/38 , באר שבע 84209, 6652656 -08

הגר ראב"ד

שנקר אריה 14 -סורוקר , הרצליה 46725, 9507000 -09

חיים רביה

שנקר אריה 5 - פרל , הרצליה 46725, 9728000 -09

אריה רבינוביץ

דרך מנחם בגין 11 , רמת גן 52681, 6126699 -03

אורה רבינוביץ

רקאנטי 10 , תל אביב-יפו 69494, 6424084 -03

רוניה רובינשטיין

העליה השניה 8 , חיפה 35254, 8543436 -04

אלון רוה

קשאני 3/46 , תל אביב-יפו 69499, 6844512 -03

מ. אנדרו רוזן

ברקוביץ 4 -שבלת , תל אביב-יפו 64238, 7778333 -03

אביטל רוזן

השדות 10/20 , רמת השרון 47231

אורי רוזן

נוטריון, עברית , מרכז עזריאלי 1 , תל אביב-יפו 67021, 6074700 -03

ד"ר מאיר רוזן

אלון יגאל 96 - בלטר , תל אביב-יפו 67891, 5111111 -03

אמיר רוזנברג

ז'בוטינסקי 33 , רמת גן 52511, 5750750 -03

אורי רוזנברגר

שד' יצחק הנשיא 100 -אלתא , אשדוד 77624, 8572129 -08

יצחק רוזנטל

הפנינים 21 , נווה אפרים 60190, 5334256 -03

הני רוזנצוויג

החשמונאים100 , תל אביב-יפו 67133, 5611199 -03

יעל רוט

יוני נתניהו 10 , גבעת שמואל 54423, 5324959 -03

שחר רוטקופף

שד' בן גוריון 94 , תל אביב-יפו 64515, 5274270 -03

אהוד רון

ת.ד. 48077, תל אביב-יפו 61480, 6448888 -03

און רונן

מלצ'ט 22 א , תל אביב-יפו 65234, 5166900 -03

גלית רושן

תובל 9 -אקו"ם , רמת גן 52522, 6346270 -03

 

זאב רז

הרדוף 11 , עומר 84965, 6469737 -08

אורני רינגר

כצנלסון ברל 59 , חיפה 32766, 8237661 -04

יואל ריפל

נוטריון, עברית , רומנית , מנחם בגין 7 , רמת גן 52521

שלמה-חי רכטשאפן

בני משה 16/14 , תל אביב-יפו 62308, 6052058 -03

אורן רכס

המנופים 11 -רכס פטנטים , הרצליה 46725, 5353225 -077

מיה רסין נצר

ויצמן 4 -הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

אורה רפפורט-איוניר

טבנקין 49 א , תל אביב-יפו 69353, 6492660 -03

אלון רפפורט

שד' המלך שאול 35 , תל אביב-יפו 64927, 6969715 -03

דורון רצאבי

ז`בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7516161 -03

אריאל רקובר

הברזל 26 א -גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

עירד רקם

ת.ד. 443, מנוף 20184

ג'פרי רשב"א

בית"ר 2 - אברמזון , ירושלים 93386, 5654000 -02

טובה רשף

קרליבך 11 , תל אביב-יפו 67132, 5615304 -03

קיט שאו

אחד העם 31 -הורוביץ , תל אביב-יפו 65202, 5670700 -03

איתן שאולסקי

שד' המלך שאול 8 - סנפורד , תל אביב-יפו 64733, 7180800 -03

וופיק שבאט

ת.ד. 248, מגאר 20128, 6778732 -04

יוסף שדה

הגליל 81/24 , גני תקווה 55900, 5356661 -03

ישראל שדה

דיזנגוף 50 , תל אביב-יפו 64332, 6209933 -03

ראובן שדה

לח"י 47 א , רחובות 76217

הראל שהם

וולנברג ראול 2 -דורי מדיה , תל אביב-יפו 69719, 6478185 -03

יונתן שוורץ

וולנברג ראול 24 -רוזנברג , תל אביב-יפו 69719, 7666565 -03

גבריאלה שוורץ

ז'בוטינסקי 7 -פרייס , רמת גן 52520

בצלאל שוילי

בן סרוק 4/34 , ראשון לציון 75757, 9413506 -03

ברי שומן

המרפא 8 , ירושלים 94777, 5813760 -02

מתן שוק

העצמאות 10 , זכרון יעקב 30900

איהאב שוקחה

המשביר 10 , חיפה 32953, 8414082 -04

אורון שורץ

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6855344 -03

יערה שושני

תכלת 30/2 , מודיעין 71726

גד שושני

מונטיפיורי 39 , תל אביב-יפו 65201, 2204030 -072

רן שחר

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 6117788 -03

הילה שחר

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7522999 -03

צבי שטוירמן

ויסוצקי 6 -יוסיפוף , תל אביב-יפו 62338, 6042323 -03

חיים שטנגר

נוטריון, עברית , אנגלית , יידיש , גרמנית , הרמן כהן 12 , תל אביב-יפו 64385, 5220804 -03

עינת שטרן

יבנה 28 - אבידן , תל אביב-יפו 65791, 5668884 -03

עדי שי

אלוני ניסים 16/1702 , תל אביב-יפו 62919

ניצן שי

דרור 1 , כוכב יאיר 44864, 7498860 -09

אביחי שיבר

דובנוב 7/16 , רעננה 43370, 7740125 -09

יורם שיוו

מרכז עזריאלי 3 , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

רונן שיין

אבן גבירול 76 , תל אביב-יפו 64162, 6935300 -03

אבי שיינמן

אביטל 15 , ראש העין 48631, 9013014 -03

רינת שירן-רסקי

בזל 5 -טבע משפטית , פתח תקוה 49510, 9267351 -03

נח שלו-שלומוביץ

גן טכנולוגי מלחה - פטנטים , ירושלים 96951, 5651643 -02

אסף שלו

ה' באייר 30/4 , ראש העין 48056, 7109402 -03

אהוד שלו

התומר 5 , גבעת שמואל 54042, 5323931 -03

רונית שלו

היצירה 3 , רמת גן 52521, 6134410 -03

גרשון שלום-וינטר

ברקוביץ 4 - טולצ'ינסקי , תל אביב-יפו 64238, 6075000 -03

רן שליש

הר סיני 1 , תל אביב-יפו 65816, 5661313 -03

רוית שמאי

הדולפין 16 , תל אביב-יפו 68034

דן שמגר

דרך אבא הלל סילבר 16 - מיתר , רמת גן 52506, 6103100 -03

אלישע שמואל

מולדת 12/15 , באר שבע 84728, 2370769 -072


עו"ד זכויות יוצרים - עורך דין זכויות יוצרים- עורכי דין זכויות יוצרים

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon