סירוב הבנק לפתיחת חשבון

סירוב הבנק לפתיחת חשבון/ עורך דין ומגשר מוטי שחר

 

במקרים רבים, מחליטים פקידי הבנקים השונים שלא לפתוח חשבון בנק ללקוחות אשר הוטלו עליהם מגבלות שונות במסגרת הליכי פשיטת רגל או במסגרת הליכי הוצאה לפועל. דוגמה בולטת היא, כאשר לקוח מוגבל או לקוח בעל מספר רב של תיקי הוצאה לפעול (ועקב כך הוגבל על ידי מערכת ההוצאה לפועל) מבקש לפתוח חשבון והבנק מצדו טוען כי עצם היותו לקוח מוגבל מהווה סיכון אשר הבנק אינו יכול לשאת.

 

המערכת החוקית בישראל מחייבת את הבנקים במדינה לפתוח חשבון לכל דורש. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, קובע מפורשות כי בנק לא יסרב באופן בלתי סביר לבקשה לפתיחת חשבון, זאת כל עוד החשבון יהיה ביתרת זכות ותנאי ההסכם בין הבנק והלקוח יקוימו במלואם.

 

עצם היותו של אדם לקוח מוגבל בהווה או בעבר, אינו מהווה עילה סבירה לסרב לפתיחת חשבון. יחד עם זאת, התנהגות אלימה של הלקוח או סכסוך עבר בין הבנק והלקוח אשר יורד לשורשי האמון בין הצדדים, יכול שיהווה עילה לסירוב הבנק לפתיחת החשבון.

 

המשמעות הישירה היא, חובה מוחלטת של המערכת הבנקאית לפתיחת חשבון לכל אדם. עצם התנהלותם של הליכי הוצאה לפועל אינם מעלים ואינם מורידים לעניין פתיחת חשבון הבנק. ראוי לציין כי, חשבון זה יהיה ללא מסגרת אשראי וללא הנפקת כרטיסי חיוב או פנקסי שיקים.

 

הבנקים מבחינתם, רואים בלקוחות מוגבלים או בלקוחות המצויים בהליכי פשיטת רגל, כלקוחות "מסוכנים" לבנק ויותר מכך, לקוחות אלה אינם רווחיים לבנק (בעיקר נוכח העובדה כי לקוח זה לא יקבל הלוואות ומסגרת אשראי בהם מרוויח הבנק את העמלות והריביות). כפועל יוצא מכך, מנסים הבנקים להתחמק ככל יכולתם מלהעניק ללקוחות אלה שירות בכלל ובפרט לא לפתוח להם חשבון.

 

במקרים אלה, לעיתים אין כל מנוס אלה להפנות אל הנהלת הבנק מכתב מנוסח על ידי עורך דין, ובו הדרישה החד משמעית ובלתי מתפשרת לפתיחת החשבון. ברוב המקרים, פנייה כאמור על ידי עורך דין הבקיא בתחום, "מזכירה" להנהלות הבנק את אותה חובה חוקית. במידה ובעקבות דרישה זו הבנק עומד בסירובו, ניתן להגיש כנגדו תלונה למפקח על הבנקים ואף לתבוע את הבנק בעילות נזיקיות שונות.

 

ראוי לציין, כי במקרים של הליכי פשיטת רגל, יבקש עורך הדין את אישורו של כונס הנכסים הרשמי לפתיחת חשבון בנק וניהולו. אישור זה מועבר אל סניף הבנק הרלוונטי ומהווה את האסמכתה החוקית הנדרשת לשם פתיחתו של חשבון.

 

כמו במקרים אחרים מתחום ההוצאה לפועל או מתחום פשיטת הרגל, מעורבות מוקדמת של עורך דין, יכולה לסייע בהשגת המטרה במהירות רבה יותר.

 

  • כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או אינה מהווה המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon