הגבלות על חייב המשתמט מתשלום חובותיו במסגרת הליכי הוצאה לפועל

הגבלות על חייב המשתמט מתשלום חובותיו במסגרת הליכי הוצאה לפועל/ עודך דין ומגשר מוטי שחר

 

בחודש נובמבר 2009 נכנסו לתוקף סעיפי חוק נוספים במסגרת תיקון לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, שבאו להקל על הליכי הגבייה ועל איסוף נתונים לגבי חייבים בהוצאה לפועל שעד אותו יום, הצליחו להעלים את הכנסותיהם, מענם, רכושם וכדומה ובכך יצרו קשיים בדרך לגביית החוב.

 

כנסת ישראל, ומערכת ההוצאה לפועל לא נותרו אדישים לנושא ובנובמבר 2009 נכנסו כאמור  לתוקף סעיפים חדשים לחוק ההוצאה לפועל, אשר עיקרם במסירת מידע אודות חייבים וכן בדבר הטלת הגבלות חדשות ואפקטיביות כנגד חייבים אשר מתעלמים ומתחמקים מתשלום חובם.

 

רק בהתמלא אחד מן הסעיפים האמורים להלן, ניתן יהיה להגיש בקשה להטלת הגבלות:

 • חייב אשר לו חוב בסך העולה על 500 ש"ח והוכרז על ידי ראש ההוצאה לפועל כבעל יכולת המשתמט מתשלום החוב, זאת לאחר שהחייב בא בפני ראש ההוצאה לפועל ולא הצליח לשכנע אחרת;
 • חייב בעל חוב לגרושתו, ילדיו או הורהו בגין מזונות;
 • חייב אשר מוכר כבעל יכולת המשתמט מתשלום כאמור בחוק ההוצאה לפועל (לדוגמה, חייב אשר לא הגיע לחקירת יכולת, לא מילא אחר הוראות האזהרה ולא הגיש בקשה לצו תשלומים) וכן חלפה חצי שנה ממועד מסירת האזהרה במקרה בו החוב עולה על 2500 ₪ או שחלפה שנה מיום המסירה במידה והחוב עולה על 500 ₪.

 

במידה ואנו עומדים בתנאיי הסף הקבועים בחוק (אחד מהסעיפים אותם מניתי לעיל) יכול הזוכה או בא כוחו להגיש בקשה להטלת הגבלות על החייב.

 

ההגבלות העומדות לרשות הזוכה הינן:

 • הגבלה על קבלת או חידוש או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר;
 • עיכוב יציאה מן הארץ;
 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד (הגבלה על פתיחת חשבון בנק, ומשיכת שיקים);
 • הגבלת החייב מלהחזיק ולהשתמש בכרטיסי אשראי;
 • איסור על ייסוד תאגיד חדש או מתן הוראה באשר להפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד;
 • הגבלת החייב על קבלה, הזקה או חידוש רישיון נהיגה.

 

 

הניסיון שנצבר מאז חקיקת סעיפי ההגבלות הללו מלמד, כי ההגבלות, בעיקר ההגבלה על רישיון הנהיגה, מאלצים רבים מקרב החייבים להגיע להסדר מול הזוכים, בין אם דרך לשכות ההוצאה לפועל ובין אם באופן ישיר, ולשלם את חובם.

 

אמנם, החייבים רשאים להגיש בקשה לביטול ההגבלות בנימוקים שונים אך רשמי ההוצאה לפועל ובתי המשפט הדנים בערעור על החלטות הרשמים, דחו לא אחת את בקשות החייבים לביטול ההחלטות.

לעניין זה, יפים דבריו של השופט סובול: "יש להצטער על כי רק פגיעה ברשיון הנהיגה הביאה את המבקש לפעול באופן שהיה צריך לפעול זה מכבר, וניתן להניח כי אלמלא ההגבלה לא היה המבקש שוקל גם כיום להתחיל ולשלם ע"ח החוב בתיק" (רע"צ 7704-03-10 קובוביץ נ' מנשה)

 

 • כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או אינה מהווה המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

 • meitar
 • nevo-molson
 • maschit
 • gornitzky
 • yehuda
 • firon
 • firon