ניצחון מתוק על עיריית נתניה והדס עורכי דין - דוחות חניה

העובדות על קצה המזלג: מדובר בזוג גמלאים מנתניה שקיבלו בשנת 2008 מעיריית נתניה והדס חברת עורכי דין דרישה לשלם 2 דוחות חניה שניתנו במקור בשנים 1998-1999.

 

משסירבו הגמלאים לשלם קנסות שניתנו מלפני יותר מ-10 שנים, העירייה דרך חברת הדס הגדילו לעשות והטילו עיקול על רכבם של הגמלאים ואף ביקשה סכום של 1,100 ש"ח הכולל הוצאות גביה שונות, כאשר כל דו"ח במקור היה ע"ס 85 ש"ח בלבד.

 

לאחר כמות גדולה של התכתבויות בין הגמלאים לבין העירייה והדס, ולאחר שאלה לא הסכימו לבטל את דוחות החניה בשל התיישנותם, החליטו הגמלאים להיעזר בשירותיהם של עו"ד אריה שילאנסקי מתל אביב ועו"ד טאהר אבו-מוח מבקה אל גרבייה אשר תחום עיסוקם הוא בין היתר בדוחות חניה.

 

בשם הגמלאים, הוגשה תביעה לביהמ"ש השלום בפתח תקוה בהליך של "המרצת פתיחה" (לסעד הצהרתי) לביטול דוחות החניה (כתב התביעה ללא נספחים כולל 70 עמודים!) המפרט את שאירע, וכן את הטענות לביטול דוחות החניה בהרחבה.

 

בין היתר נטען, כי מכתבים של הנתבעות לא הגיעו אל הגמלאים בתוך תקופת התיישנות בת 3 שנים (התיישנות העונש), הגמלאים לא קיבלו דרישות התשלום במסגרת "מבצע שטרית" – מבצע להפחתת סכום דוחות החניה, פלטי המחשב עליהן התבססו הנתבעות אינם קבילים, לא ניתן להפעיל פעולות גבייה בשל התיישנותן לאור חוק ההתיישנות, העירייה השתהתה שהות בלתי סבירה בהפעלת פעולות הגבייה ולכן אינה יכולה כעת לבצען, חברת הדס פועלת בהיעדר סמכות חוקית לגביית הקנסות ולבסוף העיקול שהוטל על רכבם של הגמלאים היה ביחס בלתי פרופורציונאלי לגובה החוב.

הטענות שנשטחו בפירוט רב מעלות קשיים לכאוריים בסיסיים בפעולתן של עיריית נתניה וחברת הדס וקובעות באמצעות אינספור דוגמאות, כי פעולתן של עיריית נתניה וחברת הדס לא חוקית ולכן בטלה. הקשיים שמעלים עורכי הדין לא נבחנו בסופו של יום על ידי בית המשפט אך כאמור, ניתן להבין כי אילו היו נבחנים, סביר להניח כי עיריית נתניה וחברת הדס היו נחשפות במערומיהן.

יש לציין כי כתב המרצת הפתיחה אף זכה לכתב בי-דין שהכי הרבה שתפו אותו באתר נבו בפייסבוק.

 

לגופו של ענין, לאחר שהוגשה התביעה ולאחר דין ודברים עם עיריית נתניה והדס הוסכם בפשרה, כי לא זו בלבד ששני דוחות החניה יבוטלו והחוב יאופס והעיקול יוסר, הגמלאים אף זכו לתשלום מהעירייה והדס בגובה 2,500 ש"ח.

המסר שמבקשים הפרקליטים להעביר לתושבי הערים השונות הוא לא לוותר, לבדוק האם הדוחות באמת התיישנו על ידי כך שיפנו אל העירייה ו/או אל חברת הגביה ויבקשו את מלוא המסמכים עליהן נשענת העירייה ו/או חברת הגביה בטענתן שהדוחות לא התיישנו, לבדוק את המסמכים, להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום דוחות החניה, לנסות לבטל את הדוחות וככל שצריך להגיש תביעה למימוש זכויותיהם בביהמ"ש.

 

 

 

להלן הקישור לכתב המרצת הפתיחה:

http://www.nevo.co.il/General/FbRedirect.aspx?url=%2Fpsika_word%2Fkitvey%2Fkt-10-12-44093.doc


 

 

להלן הקישור לכתבה של "השבוע בנתניה" באינטרנט:

http://netanya.israelnow.co.il/a23086-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%A0%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%94

 

 

 

להלן הקישור לאתר "קול השרון":

http://www.local.co.il/netanya/81952/article.htm

 

 

 

להלן קישור לראיון עם עו"ד שילאנסקי ברדיו 90FM:

http://www.90fm.co.il/NewsArticle.aspx?id=3172

 

 

 

לעוד אינפורמציה, ניתן להיכנס לדף בפייסבוק של עו"ד שילאנסקי:

 

אריה שילאנסקי, עורך דין - Arie Shilansky ,LL.B. Advocate
alt
קדם גם את הדף שלך

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon