חנינה - מחיקת הרשעה

 

ההליך הפלילי אינו מסתיים עם מתן פסק דין. דרך נוספת העומדת בפני אדם שהורשע היא הגשת בקשת חנינה מנשיא המדינה. חשוב לזכור, כי חנינה ניתנת לא רק על עצם העונש בפועל, אלא גם על השלכות ההרשעה בנוגע לעתידו של המורשע, או במילים אחרות: על רישומו הפלילי של המורשע.

בקשת חנינה עשויה להיטיב באופן משמעותי עם מצבו של המורשע. בין היתר, משום שהשיקולים שעומדים לנגד עיניו של בית המשפט, אינם בהכרח השיקולים שינחו את לשכתו של בית הנשיא.

כמו כן, מימד הזמן מקבל חשיבות מיוחדת, כמו גם שיקולים נרחבים אחרים שלא נטענו בערכאות השיפוטית, אשר חלקם נוצרו זמן רב אחריו כגון, לימודים באקדמיה, שירות בטחוני, הצעות עבודה בחו"ל הדורשים ויזה, וכד'.

 

בחוק מרשם פלילי ותקנות השבים, התשמ"א 1981 , נקבע בסעיף 18, כי נשיא מדינה רשאי לבטל או לקצר תקופת התיישנות ותקופות מחיקה של אדם.

 

מרשם המידע הפלילי, כולל תיקים פליליים שטיפולם הסתיים, והם הסתיימו בהרשעה או בעונש ללא הרשעה או בהפסקת דיון בשל אי כשירות משפטית. אדם או מעסיק המעונינים במידע על פי חוק המרשם הפלילי, ללא שהם מורשים לכך, עוברים עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא שנת מאסר! חרף זאת, חוסר רצונו של אדם להתעמת עם מעסיק אופציונאלי ברור, שכן אחרת סיכוייו להתקבל למקום העבודה יקטנו מאוד.

 

יודגש, כי בתקופת התיישנות ההרשעה הפלילית, קיימים גופים רבים, על פי חוק, הזכאים לקבלת מידע מהמרשם הפלילי. תקופות ההתיישנות שונות מעבירה לעבירה, והן תוצר של חומרת העבירה, גילו של הנאשם ונתונים נוספים. לרוב העבירות, קיימת תקופת התיישנות. עם תום תקופה זו, מתחילה תקופה של מחיקה. לרוב, תקופת המחיקה בת עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות. יודגש לעניין זה, כי להבדיל מתקופת ההתיישנות, מספר הגופים הזכאים לעיין במרשם הפלילי מצומצם יותר. הנפקות: מחיקה אינה משמעותה מחיקה מרישומים פליליים, אלא המידע נותר במסוף המשטרתי, אולם מוגדר "מחוק". הנפקות למחיקה היא כי המידע לא מועבר לגורמים שונים, שהיו זכאים לעיין בו טרם המחיקה. בין הגורמים שיהיו זכאים לעיין במידע זה חרף מחיקתו נמנים: הוועדה למינוי שופטים, צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שב"כ, היועץ המשפטי לממשלה.

 

מומלץ כי בקשת החנינה ללשכתו של נשיא המדינה תיעשה על ידי עורך דין העוסק בתחום. ראוי כי הבקשה תכלול את הנימוקים העיקריים ואת סיבת מחיקתו של הרישום, לרבות תימוכין של פסיקה מתאימה, נסיבות עובדתיות ומשפטיות, מצב בריאותי, מצב משפחתי, נסיבות חלוף הזמן וכדומה. כמו כן, יש לצרף את כל המסמכים המחזקים את הטענות בבקשות החנינה, לרבות המסמכים המשפטיים כגון: כתב האישום וגזר הדין. יודגש - כי הפנייה בבקשת חנינה לנשיא המדינה, חלה על הרשעה או על הליך שיפוטי שהסתיים בהחלטה ללא הרשעה, אולם אין לפנות בבקשה זו, בנוגע לתיקים הממתינים לבירור דינם, או לחלופין תיקים שנסגרו באחת מהעילות הבאות: "חוסר אשמה", "חוסר ראיות" "והיעדר עניין לציבור", בעניין זה הנכם מפנים למאמר הבא שיעסוק בעילות הסגירה.

 

שי ולשטיין, עו"ד.

 

 

שיני עילת סגירה

 

לעיתים קרובות, אדם נחקר במשטרה, ולאחר זמן מסויים, מקבל לביתו מכתב שבו נרשם כי התיק בעניינו נסגר. שמח טוב לב האיש ממשיך בחייו, אולם בשלב מסיים, כשהוא מבקש להתקבל לתפקיד מסוים הדורש את גילוי המרשם הפלילי ו/או להתקבל לתפקיד בטחוני כלשהו או להוציא רשיון עבודה בחו"ל, צץ אותו תיק ש"נסגר" לפני שנים, ואשר מונע/מקשה כיום על קבלת התפקיד. כדי להסביר את הבעייתיות במצב זה, עלינו להבין כי המרשם הפלילי מכיל שלוש אפשרויות לסגירת תיקים, וכל אחת מהן שונה מרעותה.

 

האפשרות הראשונה - "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" או "היעדר עניין לציבור". המשמעות היא, "ברור שעשית את מה שאנחנו טוענים נגדך, ברם המדובר בעניין פעוט, כגון גניבת מסטיק מפיצוציה, או עישון חד פעמי של גראס, לפיכך, אנו סוגרים התיק מחוסר עניין לציבור.

האפשרות השניה- סגירה מחוסר ראיות – משמעותה, אנו יודעים שעברת עבירה, אך אין לנו מספיק ראיות להגיש כנגדך כתב אישום. (למשל, הקונה של הסם מסרב להלשין עליך ).

האפשרות השלישית- סגירת מחסר אשמה – משמעותה, אתה נקי מכל אשמה, והתלונה נגדך נמצאה שיקרית.

 

ראוי לדעת כי מרבית התיקים הנחקרים על ידי המשטרה או הפרקליטות נסגרים בעילה כי "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" או בעילה של "חוסר ראיות" והסיבות לכך לא יפורטו במאמר קצר זה, אך חשוב לזכור כי מצב זה יכול להשתנות. זכור ! גם אם התיק נגדך נסגר באחת מהעילות דלעיל, והנך סבור כי נגרם לך עוול, וכי הנך חף מפשע, קיימות דרכים לשנות את עילת הסגירה לעילה של חוסר אשמה שמשמעותה, מחיקה מהמרשם הפלילי.

אחת הדרכים למחיקת רישום פלילי היא בקשה לשינוי עילת סגירה. תיקים שנסגרו בעילות "שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" או "מחוסר ראיות" משאירים את הרישום הפלילי פעיל. לפיכך, אחת מדרכי הפעולה לצורך מחיקת הרישום היא לבקש שינוי עילת סגירה מהעילה הרלוונטית לעילה של "חוסר אשמה".

 מאחר והבקשה לשינוי עילת הסגירה עלולה לחרוץ את גורלך, מומלץ להגיש את הבקשה על ידי עורך דין מקצועי, לתמוך אותה בנסיבות רלוונטיות לגורמים המתאימים, לבחון את נסיבות פ.א (פרטי האירוע), המועד בו נסגר התיק, העדויות שהוגשו במידה והחומר צולם, להתייחס לעילה הרלוונטית לפיה התיק נסגר, לנסיבות לקולא כגון עבר פלילי, המלצות, תעודות הצטיינות וכדומה.
במקרים מתאימים, בהם נדחתה הבקשה על ידי הגורמים הרלוונטיים (משטרה/פרקליטות) לשינוי עילת סגירה, ניתן לפנות בבקשה מתאימה לבית דין גבוה לצדק ולבקש את מחיקתו של הרישום הפלילי. 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon