בדיקת פוליגרף לעובדים שנחשדו במעילה

עובדים רבים לרבות רופאים ועובדי ציבור אחרים, עשויים יום אחד לקבל הודעה מהמעביד כי בשל תלונה זו אחרת בעניינם, מוצע להם לעבור בדיקת פוליגרף.

 חשוב לזכור כי ככלל, מעביד החושד כי עובדו ביצע עבירת משמעת חמורה (כגון הטרדה מינית, גניבה, מעילה, וכיו"ב) ומעוניין לאשש או לשלול את חשדותיו אינו רשאי לחייב את העובד לעבור בדיקת פוליגרף. דרישה כזו מהווה פגיעה בזכותו של העובד לפרטיות, בדומה להעדר זכות לחייב עובד לעבוד בדיקה רפואית או גרפולוגית. הדרישה גם עומדת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 ברור כי במסגרת יחסי העבודה שלו עם המעביד, מוטלת על עובד חובת הגילוי, נאמנות וחובת תום הלב, אולם עדיין, אין המדובר בחובה מוחלטת אלא חובה יחסית, ויש לאזן אותה אל מול זכות העובד לפרטיות ולכבוד.

 אז מה  מעמדה של בדיקת הפוליגרף

 על פי ההלכה הפסוקה של בתי המשפט, בדיקת פוליגרף אינה ראיה מהימנה דייה מבחינה מדעית. על כן, בדיקה כזו אינה מהווה ראיה קבילה בבית המשפט. עם זאת, נפסק כי תוצאות בדיקת פוליגרף תוכלנה להוות ראיה קבילה אם הסכים העובד מראש לשני תנאים: האחד, להיבדק במכשיר הפוליגרף מרצונו החופשי. התנאי השני, העובד הסכים שתוצאות בדיקת הפוליגרף שלו יהוו ראיה קבילה בבית המשפט. ואולם, גם במקרה כזה של הסכמה כפולה מצד העובד, עדיין יש לביהמ"ש שיקול דעת באם לקבל את תוצאות בדיקת הפוליגרף כראייה מחייבת אם לאו.

 על כן, חשוב לציין כי שתי ההסכמות הללו מצד העובד חייבות להיות התחייבויות מצטברות ומפורשות. כך, שאפילו נתן העובד את הסכמתו לבדיקה בגלאי שקר, תוצאותיה לא יחייבו אותו במידה ולא חתם מראש גם על הסכמה מפורשת נוספת לפיה תוצאות בדיקת הפוליגרף ישמשו באופן ספציפי כראיה כשרה במשפט. ניתן לתת דוגמא דווקא מביה"ד לעבודה, אשר קבע כי במקרה כזה "אין די בהסכמה מסויגת לצורכי משא ומתן בין הצדדים או כתנאי לחיובו של היריב" אלא ההסכמה חייבת להיות ברורה ומפורשת.

 האם ניתן לפטר עובד המסרב להיבדק

 מאמר זה אמנם אינו בא לייעץ לעובדים בכל הנוגע לזכויותיהם בעניין בית הדין לעבודה, אלא נוגע למישור הפלילי בעיקרו, ונועד לתת סקירה באשר לאפשרויות העומדות בפני עובד במצב שבו הוא נאלץ לעבור בדיקה כזו, אולם ברור כי לשני הדברים קשר. בקצרה יאמר כי למרות שמעביד אינו רשאי לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף הרי ככלל, הוא זכאי לפטר עובד שסרב לעבור בדיקת פוליגרף. לפיטורי עובד המסרב להיבדק בגלאי שקר קיימת לכאורה עילה עניינית ומספקת: אבדן מידת האמון הנדרשת מעובד.

 חשד כנה שעובד הטריד מינית, ביצע מעשה מגונה, מעל בכספי החברה גנב או מסר את הסודות המסחריים של החברה, תוך הפרה של חובות הנאמנות והסודיות בהן הוא חב כלפי מעבידו, הן עילות פיטורים רגילות, ענייניות, ומספיקות בהחלט, גם אם אין למעביד הוכחה חותכת לעצם הפרת האמונים או הגנבה.

 מסקנת הדברים היא איפוא, כי עובד רשאי לסרב לבקשת מעבידו להיבדק בבדיקה של גלאי שקר וסירובו הוא לגיטימי. עם זאת, סירוב שכזה מבסס למעביד עילה מספקת לפיטורים רגילים של העובד מטעמים של אובדן האמון בו.

 איך להתנהג אם התבקשת לעבור בדיקה כזו?

 מאחר והדרישה לעבור פוליגרף יכולה לנחות על העובד כרעם ביום בהיר ובאופן מפתיע, והמעביד יכול לדרוש מהעובד להגיע למחרת לבדיקה כזו, רצוי כי תפנה מיידית לעורך דין שעשוי לייעץ לך בהתאם לנסיבות המקרה כיצד לנהוג. עורך דין יוכל לשמוע את החשדות המיוחסות לעובד, לשאול שאלות חשובות, ולייעץ לך לעיתים לעבור באופן דחוף בדיקת פוליגרף מטעמך, אשר עשויה לחסוך את הצורך בבדיקה נוספת. בדיקה כזו, תספק לעורך הדין כלים חשובים להתמודד עם הסיטואציה, אך חשוב לעשות זאת בזהירות הנדרשת, כמו גם בקשה מהמעביד לדחות את מתן התשובה לבדיקה.

 חשוב להדגיש כי גם עובד שסכים לפוליגרף, והתוצאה בעניינו הייתה שלילית, קרי, התוצאות מצביעות בברור כי שיקר, הדבר מעיד רק שהעובד אינו דובר אמת ואינו מהימן אך אין בכך שום הוכחה של האשמה הספציפית המיוחסת לו (הטרדה מינית, גניבה, מעילה, הפרת אמונים, מסירת סודות וכיו"ב).

 העברת האירוע למשטרה

 במידה והחשד הנו חשד למעשה מיני או מעילה חמורה, ברור כי אירוע זה יביא בסופו של דבר גם למעורבות משטרתית, לכן, בדיקת פוליגרף שתעשה, תעבור ביחד עם כל החומר הנלווה למשטרה, אשר תעשה שימוש באותה בדיקה לצרכי החקירה, לכן, מאחר והסוגיות הנלוות לאירוע כזה הנן כל כך רבות, מגוונות, ובעלות סיכון מוגבר, לעולם על תעשה צעד ללא שנועצת בעורך דין.

 הכותב הנו עורך דין, ושותף במשרד וייסבוך-וולשטיין, עורכי דין, ניתן ליצור קשר עם המשרד באמצעות כתובת האתר www.wwlaw.co.il  או בטלפון 03-3935300

 שי וולשטיין, עו"ד

 

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon