תביעות ייצוגיות- תביעה ייצוגית- עורכי דין, עורך דין

עו"ד? הצטרף לאינדקס חינם
הדפסה

עו"ד? פרסם חינם באתר זה

חוק תביעות ייצוגיות נכנס לתוקף במארס 2006. מאז הוגשו יותר מ-1,000 תביעות ייצוגיות בכל תחום כמעט: כספומט שנתקע, תעריף החנייה שגובות העיריות באמצעות מדחנים, צמצום מספר הריבועים בגלילי נייר הטואלט, וכמובן התביעה על הוספת סיליקון לחלב העמיד של תנובה.

תביעה ייצוגית היא תביעה פרטית של אדם התובע בעניין המשותף לאנשים רבים. מטרתה היא לעודד ניזוקים לתבוע, גם אם הנזק האישי שנגרם להם זעום ואינו מצדיק הגשה של תביעה אישית. כך, מי שהוטעה על ידי ספק או יצרן בנוגע לאיכות של מוצר או לגבי מחירו, יכול להגיש תביעה ייצוגית בשם כל אותם צרכנים שנפגעו כמוהו מאותו ספק באותה טענה. עילות התביעה יכולות להיות מתחומים שונים - הגנת הצרכן, הגבלים עסקיים, ניירות ערך ועוד.

תביעה ייצוגית אינה כרוכה בתשלום אגרה. אם זכה תובע ייצוגי בתביעה הוא זכאי לגמול הולם על מאמציו, כדי ליצור תמריץ להגשת תביעות ייצוגיות נוספות שיביאו להגברת האכיפה בתחום הצרכנות.

בנוסף, בית המשפט יקבע את גובה הפיצוי לכל אחד מחברי הקבוצה הייצוגית. גם לקוחות של חברה נתבעת שכלל לא היו מודעים לתביעה הייצוגית נגדה וניזוקו מהפעילות שבגינה הוגשה התביעה - זכאים לפיצוי.

מנגד, אם נדחית הבקשה לאישור תביעה כייצוגית, בדרך כלל יוטלו על מבקש הבקשה הוצאות כספיות לטובת הצד הנתבע. ההוצאות עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים.

לפי החוק, על כל בקשה לאישור תביעה ייצוגית להירשם בפנקס תובענות ייצוגיות שמנוהל בהנהלת בתי המשפט. נכון להיום בפנקס, שהחל להתנהל במארס 2007 מופיעות 740 רשומות של תביעות ייצוגיות. כ-130 תביעות הוגשו ב-2007; כ-220 הוגשו ב-2008; וכ-300 הוגשו ב-2009.

לשאלות או לייעוץ בנושא הגשת תובענה ייצוגית או הערכת סיכויי תובענות ייצוגיות, ניתן ליצור קשר עם-  עו"ד טל ליפר


פנקס זה מתנהל בהתאם להוראות סעיף 28 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ותקנה 17 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, לפיהן תוכנו של הפנקס ועדכונו נעשים על סמך הודעות שנמסרו למנהל בתי המשפט לפי חוק ותקנות אלה בלבד.
מס' הליך תאריך הגשה תאריך הזנה לפנקס נושא תובענה בית משפט מס' הליך בקשה (6א') מבקש משיב קבוצה מיוצגת צירוף קבוצה(10ב') אישור/דחיה תובענה+החלטה (14ב') אישור/דחיה הסדר פשרה +הסדר ונספחים (18ה') תאריך אישור התובענה כייצוגית פרסום הודעות לפי 25(ז) פרסום הודעות לפי 16(ד) -הסתלקות החלטה

1149 06/03/2011 02/05/2011 מערכת הסכמית בלתי חוקית שכרתו ביניהן המשיבות, במסגרתה המשיבה מס' 2 מפרסמת, משווקת ומוכרת בישראל פוליסות ביטוח לנוסעים לחו"ל של המשיבה 1 , בתמורה לתשלום עמלות שמשלמת כלל ביטוח לקופ"ח כללית, בניגוד להוראות הדין, תוך הטעיית הציבור הרחב, התעשרות שלא במשפט והפ מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 10999-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אורן דוד; 2. אורן שושנה 1. כלל בריאות חברה לביטוח; 2. שירותי בריאות כללית אגודה עותמאנית כל מי שרכש פוליסת ביטוח מכלל ביטוח בתיווכה של שירותי בריאות כללית בשבע השנים שקדמו להגשת תביעת המבקשים ועד למועד מתן פסק דין בתביעת המבקשים


1148 11/10/2010 01/05/2011 המשיבה נטלה על עצמה את הטיפול בתביעותיהם של צדדי ג' אשר לרכבם נגרם נזק באשמת רכבים המושכרים על ידה. בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, על המשיבה לנהוג בטיפול בתביעות צדדי ג' כאילו הייתה חברת ביטוח אך בפועל לא נוהגת המשיבה כמו חברת ביטוח אלא ממררת את חייהם של מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 19246-10-10 לא צוין מס' הבש"א עדה שבת דן רכב ותחבורה כל אדם אשר זכה במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, כצד ג', לקבל מהמשיבה תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, ללא שצורפו לכספי תגמולי הביטוח הפרשי הצמדה ממועד קרות האירוע, ו/או ריבית שנתית בגובה 4% (במידה ותגמולי הביטוח שולמו לאחר שחלפו 30 יום ממועד הגשת התביעה), כמתחייב מהוראות הדין הצדדים הגישו בהסכמה בקשה למתן פס"ד הדוחה את התביעה ואת הבקשה לאישורה כייצוגית (הוכנס לפנקס 1.5.11) הצדדים פרסמו בעיתונות הודעה בדבר בקשת ההסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 1.5.11) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים המורה לצדדים לפרסם בעתונות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 1.5.11)
1147 27/04/2011 01/05/2011 חיוב נכסים מסוג "קרקע תפוסה" כארנונה בתעריף למ"ר העולה על התעריף המרבי שנקבע בתקנות ההסדרים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34513-04-11 לא צוין מס' הבש"א אוריאל בן צבי דניאל עיריית רמת גן כלל הנישומים שחויבו ע"י המשיבה בארנונה, בשנתיים שקדמו להגשת התביעה בשטחי "קרקע תפוסה", בתעריף העולה על התעריף המרבי למ"ר שנקבע לנכס מסוג "קרקע תפוסה" בתקנות ההסדרים במשק המדינה
1146 01/05/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס מחוזי (ת"א-יפו) 10853-10-10 לא צוין מס' הבש"א בן ציון אראל ארמוזה שמן תעשיות בע"מ התובענה לא נשלחה לפנקס המבקש הגיש בקשת הסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (לא נשלחה לפנקס) ביהמ"ש אישר את בקשת ההסתלקות מן התובענה בהחלטה מיום 11.4.11 (הוכנס לפנקס 1.5.11)


1145 11/04/2011 01/05/2011 הטעיית צרכנים והפרת חובה חקוקה לספק חניה בחינם מכוח חוק חנייה לנכים שלום (ת"א-יפו) ת"צ 16278-04-11 לא צוין מס' הבש"א יצחק חשן אוצר מפעלי ים בע"מ בעלי תג נכה שאינם בכסא גלגלים אשר עשו שימוש בחניון נמל תל אביב מיום 7.10.05 ועד למועד הגשת בקשה זו
1144 28/01/2007 01/05/2011 התנייה אסורה של שירות בשירות, מצד אחד הגופים העוצמתיים במשק הישראלי, במטרה אחת ויחידה - להפיק רווחים שלא כדין על חשבון הצרכן מחוזי (ת"א) ת"א 1125/07 3055/07 רזגל אנרגיה בע"מ סלקום ישראל בע"מ כל מנויי הדור השלישי של סלקום אשר רכישת חבילת הגלישה נכפתה עליהם בניגוד לרצונם הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסכם פשרה (הוכנס לפנקס 1.5.11) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה, המורה לצדדים לפרסם בעיתונות את דבר ההסדר (הוכנס לפנקס 1.5.11)
1143 12/04/2011 01/05/2011 הפרת חוק הגנת הצרכן, רשלנות, הפרת חובות חקוקות שונות, הפרת הסכם ועשיית עושר שלא במשפט בכך שהמשיבה קיבלה ממשרד התחבורה רישיון ליבוא רכב סיטרואן אשר התבסס על הצהרותיה בפני משרד התחבורה, לפיהן הרכב עומד בכל התקנים הנדרשים בחוק, הצהרות שהתברר כי היו שגויות מחוזי (ירושלים) ת"צ 18506-04-11 לא צוין מס' הבש"א שרה צרפתי דוד לובינסקי בע"מ כל רוכש רכב מסוג סיטרואן CI מאת המשיבה, במהלך השנים 2010-2011
1142 28/04/2011 01/05/2011 הפרה בוטה של תו תקן, הטעיה צרכנית ועוולת הרשלנות שמבוצעות על ידי המשיבה מחוזי (חיפה) ת"צ 38449-04-11 לא צוין מס' הבש"א שטיין טל יוניליוור ישראל מזון בע"מ כל אדם שרכש ממוצריה של המשיבה עליהם חל תקן ישראל 1118 חלק 1 וחלק 11, ואשר אינם עומדים בתנאי תקן זה, ולא התאפשר לו עקב כך לערוך שיקול צרכני הולם לגבי טיב וכדאיות הקניה ו/או לא התאפשר לו להשוות את טיבם וכדאיותם של מוצרים אלה כנגד מוצרים אחרים של המשיבה ו/או של חברות מתחרות אחרות, בתקופת 7 השנים שקדמה להגשת תביעה זו
1141 11/04/2011 27/04/2011 עובדי המשיבה לא זכו לקבל את התוספת לשכר מינימוום כפי שמחוייבת המשיבה לשלם, וכך גם לא את התשלום עבור ימי חג ביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) ס"ע 42652-02-11 לא צוין מס' הבש"א קובטננקו אלכסנדר אלעד אחזקות בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות שמירה, נכון ליום 21.6.09 ומאוחר ליום זה ואשר קיבלו שכר מינימום בלבד
1140 10/04/2011 27/04/2011 קבלת טובות הנאה (עמלות) בעבור פוליסה סיעודית קבוצתית של חברי מכבי, בניגוד לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) התשנ"ג-1993 מחוזי (מרכז) ת"צ 14334-04-11 לא צוין מס' הבש"א שלום הר-עוז מכבי שירותי בריאות כל חברי מכבי שרותי בריאות המבוטחים בביטוחים המשלימים ומבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי של כלל ביטוח
1139 17/04/2011 27/04/2011 הפסד כספי שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מביצוע הצעת רכש במחיר הנמוך והמקפח שנקבע בה מחוזי (ת"א) ת"צ 27481-04-11 לא צוין מס' הבש"א מיכאל ספרא מאגרי בנייה בע"מ כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמה המציעה ביום 18.1.11 ובתיקון לה שפורסם ביום 19.1.11, קרי - בעליהם של 94,583 מניות החברה שאליהם הופנתה הצעת הרכש
1138 05/04/2011 27/04/2011 עמדת המשיבות כי אין בידי המבקשים היכולת להשתחרר מהתקשרות ולפיכך מחוייבים הם מדי שנה בשנה בתשלום השנתי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 6070-04-11 לא צוין מס' הבש"א שמואל ושמואלה אלון 1. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה.) בע"מ; 2. קלאב הוטל -ניהול (1996) בע"מ. כל לקוח של חברת קלאב הוטלס אינטרנשיונל בע"מ, אשר התקשר עמה בהסכם לרכישת זכות נופש ואשר ביקש ו/או מעוניין להפסיק את ההתקשרות עמה בין בע"פ ובין בכתב ולהפסיק לקבל את זכות הנופש, והחברה סירבה לקבל את הודעת ביטול העסקה והתעקשה כי ימשיך לשלם את דמי האחזקה
1137 12/04/2011 27/04/2011 עשיית עושר ולא במשפט במכירת חיתולים חד פעמיים שלא עמדו בתנאים אותם פרסמה הנתבעת מחוזי (מרכז) ת"צ 18451-04-11 לא צוין מס' הבש"א מיה גד חוגלה קימברלי שיווק בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר "חיתולי האגיס החדשים" בגרסה המשופרת המכילים כותנה אורגנית, מתחילת שיווקו
1136 21/04/2011 27/04/2011 גבייה ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, של סכומי כסף נכבדים העולים לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח מחוזי (מרכז) ת"צ 30028-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. איל יצחקי; 2. אורלי יצחקי; 3. דניאל אנגל 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 2. כלל חברה לביטוח בע"מ; 3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; 4. הראל חברה לביטוח בע"מ כל מי שהוא ו/או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהוא כ"דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם פוליסה"
1135 27/04/2011 טעות ו/או כשל הנובע מרשלנות ו/או מטעות של מי מבין המשיבות או שתיהן יחדיו ואשר קיבלה ביטויה בפועל אור ליום שישי 25.3.11, בעדכון האוטומטי והשגוי של שעון המותקן במכשירים מתוצרתה של המשיבה 2 המכונים "בלאק ברי" אשר שווקו על ידי סלקום מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 53030-03-11 לא צוין מס' הבש"א עו"ד ליאור ציגלר 1. סלקום ישראל בע"מ; 2. יצרנית מכשיר בלאק ברי לא פורטה הקבוצה
1134 17/04/2011 27/04/2011 עמלה אותה גובה המשיבה - סלקום ישראל בע"מ - ממנוייה, אשר משלמים את חשבון הטלפון הסלולרי שלהם בסניפי דואר ישראל, זאת בניגוד לתנאי הרישיון אשר מכוחו רשאית המשיבה לפעול בשוק המפעילים הסלולריים ובניגוד להתחייבויותיה של המשיבה מול לקוחותיה מחוזי (מרכז) ת"צ 28188-04-11 לא צוין מס' הבש"א אביחי לוין סלקום ישראל בע"מ כלל לקוחותיה של סלקום אשר משלמים את חשבון הטלפון הסלולרי שברשותם בסניפי הדואר
1133 17/04/2011 27/04/2011 אי תשלום שכר עבודה והפרת הסכם העבודה בין הצדדים באי התשלום ובכך פגיעה בשכר העובדים ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 26331-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אלירן מתתיהו; 2. יעקב אביחי מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט. כלל עובדי המשיבה אשר הועסקו על ידי המשיבה כמאבטחים במשמר בתי המשפט בשבע השנים האחרונות
1132 14/04/2011 27/04/2011 בשל מעשיה ו/או מחדליה של המשיבה, ובפרט בשל מתן הודעה מטעה ושלא כדין לגבי מועד פרסום תוצאות השלב המכריע של ניסוי ALLEGRO - תרופה לטרשת נפוצה, נגרמו להם נזקים הנובעים משינויים בשווי מניותיהם וכתבי האופציה שלהם מחוזי (ת"א) ת"צ 23433-04-11 לא צוין מס' הבש"א 1. משה כהן; 2. אלי כהן טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת אשר מחזיק ו/או החזיק, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף במניות המשיבה, כתבי אופציה או אגרות חוב (ניירות הערך אשר הנפיקה המשיבה) בין 11.4.11 ועד ליום 16.4.11 ולמעט דירקטורים של המשיבה ומנהליה
1131 11/04/2011 27/04/2011 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה והתרשלות הנובעים מאגרות פינוי אשפה שנגבו מחברי הקבוצה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 16407-04-11 לא צוין מס' הבש"א התנועה להגינות שלטונית עיריית חולון כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת פינוי אשפה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה
1130 13/04/2011 13/04/2011 הטעיית צרכן על ידי שליחת הודעת מסרון המודיעה כי הלקוח ניצל עד תום את חבילת הגלישה אותה רכש, זאת למרות שבפועל טרם נוצלה כל החבילה מחוזי (מרכז) ת"צ 21241-04-11 לא צוין מס' הבש"א אבינועם פתל חברת פרטנר תקשורת כל לקוחות פרטנר אשר קבלו מסרון המודיע להם על ניצול כל חבילת הגלישה באינטרנט שרכשו, בטרם נוצלה החבילה עד תום, ואשר חדלו לגלוש לאחר קבלת המסרון מבלי לנצל את כל החבילה שרכשו עד תום החודש
1129 23/12/2008 13/04/2011 גבייה בלתי חוקית הנוהגת אצל המשיבות אושר מקורה בדמי תוספת הנגבים מציבור לקוחותיהן בגין מילוי מיכל הדלק ברכב שכור מחוזי (מרכז) ת"צ 13354-12-08 לא צוין מס' הבש"א 1. ש.א.מ.ג.ר שירותי אכיפה בע"מ; 2. דביר גליזר; 3. יוליה גליזר; 4. אלמוג טל בן חמו; 5. ירון אופק 1. שלמה החזקות בע"מ; 2. שלמה תחבורה (2007) בע"מ; 3. השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר שילם למי מבין המשיבות, במ הלך שבע השנים האחרונות, תשלומים בגין מילוי מיכל דלק ברכב אותו שכרו בהחלטת בית המשפט המאשרת את התובענה, קבעביהמ"ש את הגדרת הקבוצה: "כל מי שחויב בתשלום עבור מילוי מיכל דלק בכלי רכב ששכר מהמשיבות החל מיום 21.6.02, שבנוסח החוזה שלו מופיע סעיף 3.1.1 או סעיף אשחר שנוסחו זהה או דומה בפרמטרים שהובאו לעיל התובענה אושרה בהחלטת בית משפט מיום 31.3.11 (הוכנס לפנקס 13.4.11). 31.3.11 בהחלטה מיום 31.3.11 אישר ביהמ"ש את התובענה (הוכנסה לפנקס ביום 13.4.11).
1128 04/04/2011 13/04/2011 הטעייה ועושק ציבור לקוחות המשיבה בכך שהמשיבה מוכרת ללקוחות חבילות פרסום המבוססות על תקופת התקשרות מינימאלית ארוכה יחסית (3 שנים), ולמרות שחוזה ההתקשרות כולל סעיף שלכאורה מאפשר את הפסקת ההתקשרות ביוזמת הלקוח במהלך תקופת ההתקשרות תמורת דמי יציאה, הרי שדמי ה מחוזי (מרכז) ת"צ 3805-04-11 לא צוין מס' הבש"א בלולו ניסים דפי זהב בע"מ כלל רוכשי חבילות הפרסום שמציעה המשיבה לציבור בשבע השנים האחרונות
1127 06/04/2011 13/04/2011 תובענה להשבת כספים שהמשיבה גבתה ביתר כארנונה באופן בלתי חוקי, בניגוד להוראות ההקפאה ומבלי שהתקבל לכך אישור מאת שר האוצר ושר הפנים מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 9754-04-11 לא צוין מס' הבש"א בוהק חברה לציפיי בע"מ עיריית חולון כלל הנישומים אשר שילמו למשיבה ארנונה בעשרים וארבע החודשים שקדמו להגשת התובענה בתעריף מבנים לתעשיה ומלאכה, סככות לתעשייה ומלאכה וקרקע תפוסה באזור תעשייה
1126 10/04/2011 13/04/2011 מקרה חמור מאוד של הפרת חובה חקוקה, הטעיה ועשיית עושר ולא במשפט שעשתה המשיבה על חשבון לקוחותיה מחוזי (חיפה) ת"צ 13976-04-11 לא צוין מס' הבש"א סאבר נסאר חברת החשמל לישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה, מרכני החשבמל במדינת ישראל, אשר התקשרו למוקד 103 מטלפון סלולארי/נייד על מנת להודיע על תקלה ו/או פגם ו/או ליקוי בשירות שמספקת המשיבה וזאת החל מיום 15.3.06 ועד ליום הגשת הבקשה
1125 10/04/2011 13/04/2011 הפרה בוטה וחמורה של הוראות סעיף 30א, כש"דבר פרסומת" נשלח לנמענים (המבקש וחברי הקבוצה) בין היתר אך לא רק, באמצעות "מסר קולי מוקלט" מחוזי (חיפה) ת"צ 14005-04-11 לא צוין מס' הבש"א סאבר נסאר החשמל הסיטונאי (מקבוצת אבי סופר) בע"מ כל הנמענים אשר קיבלו מהמשיבה דבר פרסומת, בין אם מדובר במסר קולי מוקלט ובין אם בדרך אחרת, למכשיר הטלפון הנייח ו/או לטלפון הייד ו/או בכל דרך אחרת.... וזאת בתקופה שחלה במועד כניסתו לתותקף של סעיף 30א הנ"ל (קרי, 1.12.08) ועד ליום הגשת הבקשה והתביעה
1124 06/04/2011 07/04/2011 הפרה בוטה של המשיבה את הוראות הדין, לרבות את תנאי הרישיון שניתן לה מטעם משרד התקשורת מכוח חוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982, ל מתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, ביחס לכללי גילוי נאותים שעל המשיבה למלא אחריהם ופירוט המידע שעל המשיבה לכלול בחשבונות הט מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 8971-04-11 לא צוין מס' הבש"א פינץ תקווה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מנוי פרטי, כהגדרתו להלן, על שירותי טלפון של המשיבה, נכון ליום 1.1.10 ואילך, אשר לא קיבל מן המשיבה חשבון טלפון לגבי תקופת חיוב מסוימת אשר כולל את פירוט השיחות שבוצעו באמצעות קו הטלפון עליו הוא מנוי, ללא תמורה
1123 06/04/2011 06/04/2011 הפרת הסכם לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, רשלנות לפי סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין ו/או הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בכריתת חוזה ו/או בקיומו ו/או בכל פעולה משפטית אחרת... ו/או עשיית עושר ולא במש מחוזי (מרכז) ת"צ 9237-04-11 לא צוין מס' הבש"א המועצה הישראלית לצרכנות 1. א.א. רובינשטיין נכסי דיור מוגן בע"מ; 2. אחוזת צהלה בע"מ; 3. אחוזת פולג 1998 בע"מ; 4. אחוזת ראשונים-רובינשטיין; 5. "עד 120" הוד השרון שותפות מוגבלת
1122 03/03/2008 06/04/2011 הבקשה באה לתקן מצב של הפלית נשים בהריון שפנו בדרישת עבודה למשיבה ונפסלו בשל הריונן ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 3469/08 1208/08 אירנה קובלסקי אורטל שירותי כוח באדם בע"מ כל דורשות העבודה בתקופה של 12 החודשים האחרונים (למועד הגשת התובענה), אשר היו בהריון הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 6/4/11) בהחלטות בימ"ש מיום 14.11.10 ומיום 15.3.11 ניתנו הנחיות לצדדים בנוגע לבקשה לאישור הסדר הפשרה ובקשה לפרסום ההסדר (הוכנס לפנקס 6.4.11)
1121 04/04/2011 05/04/2011 הפרת הסכם העבודה בין הצדדים באי תשלום מלא הסכום ששולם עבור הארוחה בעבר ובכך פגיעה בשכר העובדים ובהסכם העבודה בין המשיבה לבין הקבוצה, באופן המפחית את התשלום החודשי לו זכאים העובדים מהמשיבה ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 3401-04-11 לא צוין מס' הבש"א צבאן יוסף פרטנר תקשורת בע"מ. כל עובדי המשיבה אשר הועסקו על ידי המשיבה קודם ליום 1.2.11 וממשיכים להיות מועסקים על ידה לאחר מועד זה ואשר היו זכאים לתשלום עבור ארוחה בכל יום.
1120 05/04/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 2241-07 לא צוין מס' הבש"א קובי שלומי הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ התובענה לא נשלחה לפנקס (הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב) - אין פירוט קבוצה הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 27/4/11) הצדדים פרסמו הודעות בעיתונות בדבר הבקשה להסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 27.4.11) בהחלטת בימ"ש מיום 28.3.11, התבקשו הצדדים לפרסם מודעות בדבר הגשת הבקשה להסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 5.4.11)
1119 09/05/2010 05/04/2011 אגרת המים שגבו הנתבעות מהתובעים הייתה גבוהה ממה שמותר היה לה לגבות, וכללה בתוכה מרכיב מע"מ למרות שאינה עוסק לפי חוק מע"מ ואינה מוסמכת לגבות מע"מ מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 13162-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. דורון טליתמן; 2. מיכאל סטרונגין; 3. אנטון שיינין 1. עיריית גבעתיים; 2. עיריית חיפה כל מי ששילם לנתבעות, החל בשנתיים שקדמו להגשת התובענה, אגרת מים שכללה בתוכה מרכיב מע"מ
1118 06/02/2011 03/04/2011 החזר הוצאות מיותרות שנגרמו להורים לפעוטות וילדים קטנים כתוצאה מחיוב המשיב אותם לאמת בפני עו"ד את היקף עבודת האם ורמת ההכנסה של שני ההורים, החלטה שבסופו של דבר בוטלה על ידי המשיב ביום 51.11 מחוזי (י-ם) ת"צ 9540-02-11 לא צוין מס' הבש"א מירב שילוני משרד התמ"ת כל הורה אשר אולץ על ידי המשיב לחתוום בפני עו"ד על כתב ויתור על סודיות לצורך בקשה להשתתפות המשיב בעלות שהיית ילדו במעונות יום, משפחתונים וצהרוני המוכרי על ידי המשיב
1117 30/06/2008 03/04/2011 הנתבעת חרגה מהוראות חוקי ההקפאה בכך שהעלתה את תעריפי הארנונה שלא כדין מעבר להעלאת תעריפי הארנונה אשר הותרה לכלל הרשויות המקומיות .... ובכך הגדילה הנתבעת את חיובי הארנונה המוטלים על התובעים באופן בלתי חוקי ביהמ"ש לעניינים מנהליים (י-ם) ת"מ 305/09 567/08 1. חנוך כהן; 2. שירה כהן מועצה מקומית מבשרת ציון נישומים המחוייבים על ידי הנתבעת בארנונה כללית לפי סיווג מגורים אזור א', מגורים אזור ב' ועסקים אזור א' וכן תת קבוצה של המשלמים ארנונה בהסדר תשלומים
1116 17/03/2011 03/04/2011 תביעה למתן פס"ד הקובע כי המשיבה, עיריית קרית-ים, חייבה וגבתה תשלומי ארנונה כללית באופן מפלה ובלתי חוקי ולפיכך על העירייה להשיב למבקש ולכלל חברי הקבוצה את הכספים אשר גבתה ביתר ובניגוד לחוק ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 32493-03-11 לא צוין מס' הבש"א איראיב אלי; איראיב אילנית עיריית קרית ים כלל תושבי העיר קרית ים אשר שילמו ארנונה כללית מראש בשנים 2009 ו-2011
1115 17/03/2011 29/03/2011 פיצוי בגין אי הפרשות לקרן מבטחים או קרן פנסיה מוכרת אחרת ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ע"ב 3319/09 לא צוין מס' הבש"א מירב ימיני חב' שרותים קבלניים בע"מ כל עובדי המשיבה החל משנת 2001 אשר לא בוצעו עבורם הפרשות לקרן פנסיה בניגוד לדין
1114 27/03/2011 28/03/2011 פיצוי כספי בגין חיוב הבנק בעמלות טיפול וגביית ריבית שלא כדין, בגין העמדת מסגרת אשראי חד צדדית ו/או זמנית מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 50449-03-11 לא צוין מס' הבש"א שן-די נצרת בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד, פרטי או עסקי, אשר היה ו/או הינו לקוח של המשיב והתקשר עמו בהסכם מסגרת אשראי בהתאם להוראה מס' 325 ושילם עמלה וריבית חריגה נוספות בגין כך שהועמדה לו על ידי המשיב מסגרת אשראי חד צדדית ו/או זמנית
1113 24/03/2011 28/03/2011 השבת תשלומי ארנונה אשר נגבו על ידי הנתבעת שלא כדין ביהמ"ש המחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 47062-03-11 לא צוין מס' הבש"א מרדכי בוזגלו עיריית באר שבע המחזיקים במפעלי תעשיה, מוסכים ומפעלים עתירי ידע בתחום המוניצפאלי של המשיבה ובהם מצויים שטחים המשמשים כמשרד
1112 27/03/2011 27/03/2011 גביית כספים שלא כדין וניצול מצוקה ציני של הצרכן בגין גביית תשלום עבור שימוש בשירותים ציבוריים, וכן אי התקנת מתקני שתייה במבנים בבעלות נצבא החזקות, המשמשים כתחנות מרכזיות לחברות האוטובוסים ומהווים בכל יום יעד הכרחי לציבור צרכני התחבורה הציבורית מחוזי (מרכז) ת"צ 41637-03-11 לא צוין מס' הבש"א אברהם כץ 1. נצבא החזקות 1995 בע"מ; 2. אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ; 3. דן - חברה לתחבורה ציבורית בע"מ כלל האנשים אשר עברו באחד מבנייני המשיבות אשר משמשים כתחנה מרכזית ובהם נגבים כספים עבור שימוש בשירותים ו/או לא נמצא (או לא תקיין ו/או לא נמצא במקום מרכזי נראה לעין) בהם מתקן לשתיית מים צוננים
1111 24/03/2011 27/03/2011 גביית כספים שערורייתית מהציבור הרחב בגין שירות שהוא אינו מקבל ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 46979-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. ערן אלפונטה; 2. איתמר פורת; 3. עינת אוחנה צימבלר 1. מי כרמל בע"מ; 2. מי גבעתיים - מפעלי מים וביוב בע"מ כל משקי הבית בכל הרשויות המקומיות בהן המשיבות מספקות שירותי מים וביוב אשר החל מיום 1.1.10 נגבתה מהם אגרת ביוב ו/או תשלום על פי סעיף 3(ג) לכללי תאגידי מים וביוב, בגין מים אשר נצרכו על ידם לטובת השקאת גינות
1110 23/03/2011 27/03/2011 הפרת חוזה, הפרת חובת הגילוי וההדגשה, הפרת חובה חקוקה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 44146-03-11 לא צוין מס' הבש"א עופר בר 1. איילון חברה לביטוח בע"מ; 2. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" חברים באגודת הספורט, בעבר או בהווה, אשר נפגעו במהלך משחק או אימון ספורט, ואשר פציעתם או פגיעתם לא הוכרה בידי המבטחת כמזכה בתשלום תגמולי ביטוח, הגם שמדובר בפגיעה מבוטחת בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988 והתקנות שהותקנו מכוחו
1109 22/12/2010 27/03/2011 גביית יתר של עמלה הנוגעת לבקשת לקוח להפקה ו/או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של הבנק. לטענת התובע, הבנק גובה עמלה כפולה בגין בקשה אחת של לקוח להפיק או להדפיס מסמכים ממאגר ממוחשב, בניגוד לקבוע בכללי הבנקאות מחוזי (חיפה) ת"צ 35354-12-10 לא צוין מס' הבש"א חיים בשן בנק לאומי לישראל בע"מ כל לקוחות הבנק אשר פנו בבקשה להפקה או להדפסה של מסמכים ממאגר ממוחשב ואשר מטבע הדברים חויבו בעמלה הנדונה בדרך ובשיטה בה חויב התובע
1108 16/03/2011 24/03/2011 המשיבה שינתה שלא כדין ובניגוד לדיני ההקפאה, את סוגי דירות המגורים כפי שנקבעו בצווי הארנונה שלה לצורך חיובם בארנונה, באופן שדירת מגורים אשר סווגה בעבר כסוג 2 סווגה לאחר השינוי כסוג 1 ובדרך זו הביאה המשיבה להעלאה עקיפה של הארנונה, בניגוד לדיני ההקפאה ומבלי מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 30563-03-11 לא צוין מס' הבש"א יובל שוקר עיריית רעננה מחזיקי דירות מגורים באזור 1 ובאזור 2 בתחום המוניצפאלי של המשיבה ששטח דירתם בין 120 מ"ר ל-140 מ"ר (דירות המחויבות כסוג 1)
1107 27/02/2011 24/03/2011 הונאה שיטתית בה נקטו התובעים. נתבעת 1 הציגה עצמה כחברה לגיטימית המשמשת כפלטפורמה המקשרת בין התובעים לבין סוחרים מרחבי העולם העוסקים במסחר בסחורות ומדדים אך העלימה מעיני התובעים את העובדה כי היא משמשת הצד השני לעסקה וככזאת, כל הפסדי לקוחותיה הם רווחיה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 49552-02-11 לא צוין מס' הבש"א ארליך ואח' חב' פורקס פלייס בע"מ ועוד 5 נתבעים נוספים כלל לקוחות פורקס פלייס אשר הפסידו את כספם ו/או חלקו תוך שימוש בפלטפורמת המסחר של החברה
1106 16/03/2011 24/03/2011 הפרת חוזה ו/או קיום חוזה בחוסר תום לב ו/או הטעייה מכוונת בכריתת חוזה ו/או ניהול מו"מ לכריתת חוזה בחוסר תום לב ו/או עשיית עושר ולא במשפט ו/או עוולה של הפרת חובה חקוקה מחוזי (מרכז) ת"צ 30752-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אינוגריטי בע"מ; 2. אבי רוט פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבה, במ הלך 7 שנים קודם למועד הגשת התותבענה דנן, בתותכנית הכוללת חבילת דקות לקבוצת יעדים אישיים נבחרים, כדוגמת תכנית "BUSINESS OPTIMUM 2010" ונמנע ממנו להגדיר יעדים ברשתול סלולאריות אחרות
1105 07/03/2011 20/03/2011 הפרת זכויות חוקתיות של מאות רבות של חולים ברחבי המדינה, ביצוע עוולות נזיקיות וצרכניות מובהקות, גרימת נזקי ממון ונזקים לא ממוניים חמורים לחולים אלה ופגיעה באוטונומיה של חולים אלה על גופם מחוזי (ת"א) ת"צ 11207-03-11 לא צוין מס' הבש"א ברוך גילמן 1. ג'ונסון אנד ג'ונסון (חב' זרה); 2. ג'יי-סי-הלת' קר בע"מ; 3. DEPUY ORTHOPEDICS INC (חב' זרה) כלל החולים שבגופם הושתל האביזר שיוצר על ידי שלוש המשיבות
1104 13/03/2011 20/03/2011 אכיפת הדין, הרתעה ופיצוי בגין הפרתו וכן אחריותם של המשיבים להפסקת זרימת מים לתושבי העיר באר שבע במשך 3 ימים רצופים בחודש אוקטובר 2010 מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 21066-03-11 לא צוין מס' הבש"א מאיה לוי תאגיד מי שבע - תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ; רכבת ישראל בע"מ תושבי שכונות א', ב', ג' ו-ד' וכן אוכלוסית אזור התעשייה של העיר באר שבע
1103 25/02/2010 20/3/111 אגרה שגבתה המשיבה מהמבקש שלא כדין, אגרה שנגבתה גם משאר האזרחים ו/או הגופים שפנו לנתבעת בתוכניות מפורטות וזאת בשיעור של 2,500 ₪ לכל תכנית מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 43932-02-10 לא צוין מס' הבש"א גמאל אבו מוך הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון-ואדי ערה כל מי שהגיש בקשה לשינוי תכנית מתאר ו/או תכנית מפורטות ו/או תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה ו/או כל תכנית שבסמכות הוועדה המקומית ו/או שבסמכות הוועדה המחוזית
1102 25/11/2010 16/03/2011 גביית יתר שיטתית של תשלומים בגין ביקורים אצל רופאים מקצועיים של המשיבה ביה"ד אזורי לעבודה (חיפה) חב"ר 49717-11-10 לא צוין מס' הבש"א אליעזר גל, עו"ד שירותי בריאות כללית קבוצה גדולה של לקוחות הכללית שהם מעל לגיל 60 וזכאים כי עד תקרה שיועדה בחיקוק, לא ישלמו השתתפות עצמית עבור רופאים מקצועיים ועבור מכונים רפואיים מעל 82 ₪ לרבעון
1101 06/01/2011 16/03/2011 חיוב בקנסות שלא כדין, מבלי הסכמה בחוק, תוך הפרת עיקרון החוקיות בפלילים, אשר עושה העירייה בגביית קנסות חניה, מכוח חוק העזר לראשון לציון, התש"ס-2000 מחוזי (מרכז) ת"צ 11981-01-11 לא צוין מס' הבש"א תומר יוסף עיריית ראשון לציון כל אדם הנמנה על קבוצת בני האדם אשר שילמו למשיבה או מי מטעמה, מכל טעם שהוא ובכל מועד שהוא, כל תשלום מכל סוג ובגין כל דרישה, בשל העובדה כי המשיבה הנפיקה לידיו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, הודעת קנס בשל עבירה לכאורה על סעיף 11(2) לחוק החניה ו/או בשל עבירה לכאורה על סעיף 11(1) לחוק החניה
1100 08/03/2011 15/03/2011 הטעיה, עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, הפרת חובת הגילוי והפרת הוראות סעיף 11 לחוק המכר במכירת "לחם חי" באריזה חדשה שהטעתה את הלקוחות שסברו כי זה אותו המוצר אותו התרגלו לקנות, אלא שהוא באריזה חדשה מחוזי (מרכז) ת"צ 13707-03-11 לא צוין מס' הבש"א קידן רבקה מאפיית שלמה א. אנג'ל בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר אותו משווקת המשיבה תחת המותג "לחם חי" בין התאריכים אוקטובר 2007 וינואר 2009
1099 15/03/2011 התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה ב-2006, לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (חיפה) ת"א 700/06 9668/06 1. שרה ברוקנטל ועוד 3 מבקשים נוספים בנק מזרחי טפחות בע"מ הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה בשנת 2006, לפני מועד תחולת החוק המחייב הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, נדחתה בהחלטה ביהמ"ש מיום 7.3.11 (הוכנס לפנקס 15.3.11)
1098 10/03/2011 15/03/2011 הפסד כספי שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מביצוע הצעת רכש במחיר הנמוך והמקפח שנקבע בה מחוזי (ת"א) ת"צ 20457-03-11 לא צוין מס' הבש"א מיכאל ספרא מ.ת.מ מבני תעשיה ומלאכה בע"מ כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמה המציעה ביום 25.11.10, ובתיקון לה שפורסם ביום 9.12.10, קרי - בעליהם של 329,178 מניות החברה שאליהם הופנתה הצעת הרכש
1097 13/03/2011 15/03/2011 המשיבה מפרה באופן שיטתי, מזה שנים ארוכות, את תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק לקטינים) ואת חוק הגנת הצרכן, בכך שעושה היא שימוש בפרסומות ו/או בדרכי שיווק המיועדים לקטינים, בעירום וברמיזות מיניות - והכל בניגוד לתקנות הגנת הצרכן מחוזי (ת"א) ת"צ 22081-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. לין וולוביק רוזין (קטינה); 2. רלוקה ניקולטלה טאקוי (קטינה) הוניגמן ובניו בע"מ כל קטין בישראל, אשר נחשף לפרוסמת ו/או דרך שיווק של המשיבה למותג TNT, בה נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים, בעיתונות ו/או בעיתונות האלקטרונית ו/או בפליירים ו/או בכרזות בשלטי חוצות ו/או בכרזות אחרות ו/או בקטלוג שפורסמו בתוך חנויות המשיבה ו/או מחוצה להם, בין אם רכש מהמשיבה באמצעות הוריו ו/או בעצמו מוצרים ובין אם נמנע מלעשות כן, בשבע השנים הקודמות לתובענה זו
1096 13/03/2011 15/03/2011 הפליית מחירים אסורה שמבצעת המשיבה, מונופול מוכרז בתחום אספקת מערכות איתור לכלי רכב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 22063-03-11 לא צוין מס' הבש"א אנטולי סימנובסקי איתוראן איתור ושליטה בע"מ. כלל בעלי הרכבים אשר מקבלים שירות מהמשיבה, בעת היותם מחוייבים (בהתאם לפוליסת הביטוח) למגן את רכבם במערכת איתור מהסוג אותו מפעילה ומשווקת המשיבה
1095 08/03/2011 09/03/2011 הפרת סעיף 13א(ג) לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במשפט; גזל לפי סעיף 52 לפקודת הנזיקין; הפרת חובה חקוקה של סעיף 11(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 בהקשר להפרת הוראות סעיפים 79.1 לרישיון הכללי של המשיבה מחוזי (ת"א) ת"צ 15961-03-11 לא צוין מס' הבש"א אסי בן דוד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל צרכן אשר התקשר ו/או יתקשר עם המשיבה בעסקה לתקופה קצובה (כהגדרתה בסעיף 13א(א) לחוק הגנת הצרכן) למתן שירותי תשתית אינטרנט, אשר מועד סיום העסקה חל ביום 10.1.09 או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד אישור התובענה כייצוגית, אשר לאחר מועד סיום העסקה המשיבה האריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות עמו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה ממנו כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור
1094 24/01/2011 09/03/2011 הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט בכך שהמשיבה העלתה את תעריפיה בניגוד להוראות הסעיף המסדיר את עדכון התעריפים במהלך תקופת ההתחייבות מחוזי (מרכז) ת"צ 43898-01-11 לא צוין מס' הבש"א רן לאונרד פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבה בתוכנית לעובדי בזק או בתכנית אחרת אשר כללה סעיף המסדיר את אופן העלאת או עדכון התעריפים במהלך תקופת ההתחייבות, והמשיבה העלתה את התעריפים ששילם לה בניגוד להוראות סעיף זה
1093 24/01/2011 09/03/2011 עוולת הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר שלא במשפט בכך שהמשיבה התקשרה עם לקוחותיה שאינם לקוחות עסקיים לתקופה העולה על 18 חודשים מחוזי (מרכז) ת"צ 43820-01-11 לא צוין מס' הבש"א רן לאונרד פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבה בחוזה הכולל התחייבות למסלול ו/או לתכנית לתקופה של 36 חודשים, ואשר אינו עונה על הגדרת לקוח עסקי כמשמעותה ברישיון כללי לפלאפון תקשורת בע"מ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטת התאים, החל מיום 22 באפריל 2008 ועד למועד מתן פסק דין בתובענה, בין אם הוא לקוח של המשיבה כיום ובין אם לאו
1092 13/09/2010 09/03/2011 עוולת גזל, הפרת חובה חקוקה, הפרת חוזה, עשיית עושר ולא במשפט בכך שהמשיבה גבתה מחברי הקבוצה סכומי כסף שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 17712-09-10 לא צוין מס' הבש"א דבח אליהו בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי ששילם חשבונות בזק בבנק הדואר ושילם לבזק תשלום שזו השיתה עליו אך משום ששילם לה באמצעות בנק הדואר
1091 02/03/2011 08/03/2011 תיקון לפקודת התעבורה אשר חייב כל בעל רכב, לרבות אופנוע, להחזיק כחלק בלתי נפרד מהרכב אפוד זוהר, שהנו על פי סעיף 65ב לפקודת התעבורה "אפוד מחזיר אור העומד בדרישות שנקבעו לעניין זה בתקן רשמי..." שלום (ת"א-יפו) ת"צ 4053-03-11 לא צוין מס' הבש"א גלעד חממי מטרו מוטור שיווק בע"מ כל אדם אשר רכש מהמשיבה אופנוע חדש ו/או אופנוע שעבר מבחן רישוי וקיבל אופנוע אשר אינו עומד בהתנאי הרישוי בשל היעדר אפוד זוהר
1090 לא נמסר תאריך 07/03/2011 מקרה בוטה במיוחד של הפרת חוזה והטעיה צרכנית מחוזי (ת"א) ת"צ 30192-12-09 לא צוין מס' הבש"א עו"ד שרון פינקלשטיין 1. הוט סלקום בע"מ; 2. הוט סלקום שותפות מוגבלת כלל לקוחותיהן מכל הארץ של המשיבות אשר רכשו ו/או רוכשים מהן שירותי אינטרנט בתשלום (הגדרת הקבוצה תוקנה לבקשת בית המשפט) ביום 16.2.11 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 7.3.11) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 7.3.11) ביום 22.2.11 ניתנה החלטה המחייבת את הצדדים לפרסם את הבקשה להסדר פשרה שהציעו (הוכנס לפנקס 7.3.11)
1089 28/02/2011 07/03/2011 השבת ארנונה שנגבתה ביתר ובניגוד לחוק ההקפאה מחוזי (מרכז) ת"צ 24150-02-11 לא צוין מס' הבש"א רחל ועודד חדד עיריית נס ציונה מחזיקים בדירות מגורים בבתים משותפים המצויים בתחום שיפוטה של המשיבה, בעשרים וארבע החודשים שקדמו להגשת הבקשה
1088 06/03/2011 07/03/2011 הפרה גסה, בוטה ואנושה של סטנדרטים רפואיים בסיסיים. ההסכמה להשתתפות בניסוי רפואי בבני אדם בוצעה ללא הסכמה מדעת של המבקשות ושאר חברי הקבוצה כנדרש על פי החוק מחוזי (מרכז) ת"צ 10356-03-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אורלי לב; 2. עיזבון המנוחה הייב עליא מוחסן ז"ל 1. מרכז רפואי זיו-צפת; 2. מדינת ישראל, משרד הבריאות כל מטופל אשר בוצע בו ניסוי קליני בבית חולים זיו
1087 03/03/2011 03/03/2011 גבית היטל שמירה על ידי המשיבה, היטל אותו היא גובה מאז 1.3.10 ועד היום ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 7328-03-11 לא צוין מס' הבש"א שובל גיל עיריית קרית ביאליק כל מי ששילם למשיבה אגרת שמירה החל מיום 1.3.10 ואילך
1086 40598 03/03/2011 המשיבה מעלה ללקוחותיה מדי פעם את מחירי השירותים שהיא נותנת ללא הודעה מוקדמת, ללקא קבלת הסכמתם וללא הודעה בדיעבד שהמחיר הועלה - כל זאת בניגוד לדין ו/או לדרישות תום לב בקיום חוזים מחוזי (מרכז) ת"צ 48191-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אלעזר יקיביץ; 2. פפי יקירביץ הוט מערכות תקשורת בע"מ לקוחות אשר המשיבה מעלה להם מדי פעם את מחירי השירותים שהיא נותנת, ללא הודעה מוקדמת, ללא קבלת הסכמת הלקוחות להעלאת המחירים ואף ללא הודעה בדיעבד שהמחיר הועלה - בניגוד לדין ו/או לדרישות תום לב בקיום חוזים ו/או לפרשנות ראויה לחוזים בין הלקוחות והמשיבה; אותם לקוחות אשר המשיבה פנתה אליהם בטענות ומצגים מטעים של מתן הטבות ללא תשלום או הטבות אחרות שגורמות למעשה שצורפו לתכנית HOT MEGA של המשיבה, וכן נדרשו לשלם עבור החבילות/ערוצים אשר כביכול היו אמורים לקבל ללא תשלום או בהטבה לא סבירה אחרת; לקוחות אשר רכשו ערוצים בודדים הכלולים בחבילת ערוצים ואשר חוייבו/מחוייבים במחיר שחושב בנפרד לכל ערוץ, ומחיר זה עולה על מחיר החבילה כולה הכוללת גם ערוצים נוספים, אותם יכלו לכאורה לקבל ללא תשלום נוסף;
1085 17/02/2011 03/03/2011 אי גילוי ו/או הטעיית ציבור המבוטחים באשר לדרך השערוך ו/או סוג ירידת הערך החריג אשר בפועל יפוצו המבוטחים וחברי הקבוצה בקרות מקרה ביטוח מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34071-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. תומר סולומון ועוד 4 מבקשים נוספים 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ ועוד 5 חברות משיבות אחרות כלל ציבור המבוטחים אשר הוטעו על ידי המשיבות להוציא פוליסות ביטוח מקיף וזאת תוך כדי הסתרת המידע באשר לגובה הפיצוי בגין ירידת הערך אשר המשיבות תכננו לשלם בפועל
1084 02/03/2011 02/03/2011 העלאת התשלום הקבוע עבור השירות שניתן ללקוחות העסקיים של המשיבה מעבר להעלאה המותרת על פי ההסכמים שנערכו עמם מחוזי (מרכז) ת"צ 4623-03-11 לא צוין מס' הבש"א אשל היאור בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ. לקוחותיה העסקיים של המשיבה, אשר מנויים היו בתכנית בעלת תשלום קבוע ואשר התשלום הקבוע הועלה אצלם בניגוד לפסקת הגבלת ההעלאה
1083 02/12/2010 02/03/2011 הנזקים אשר נגרמו לכלל חברי הקבוצה בגין התקלה המערכתית בחברת סלקום ביום 1.12.10 מחוזי (מרכז) ת"צ 2274-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ברסלויער ישי; 2. ברסלויער טובה חברת סלקום ישראל בע"מ כל מנויי חברת סלקום ביום 1.12.10
1082 28/02/2011 02/03/2011 השבה של אגרת שמירה שנגבתה ממחזיקי נכסים שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 52851-02-11 לא צוין מס' הבש"א פסטרנק יצחק מועצה מקומית מזכרת בתיה כלל מחזיקי הנכסים בתחום המועצה המקומית מזכרת בתיה מהם גבתה המועצה "אגרת שמירה" במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה
1081 01/03/2011 01/03/2011 מעשיה ומחדליה של הנתבעת, אשר הציבה במסוף הדלק שלה בשכונת הר נוף בירושלים, מיכל דלק המכיל כ-850 מ"ק נוזל הסקה-שמן ממוחזר מחוזי (י-ם) ת"צ 1523-03-11 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אברהם ביטון חברת דלק פי גלילות שותפות מוגבלת כל מי שהתגורר בשכונת הר נוף בירושלים, כל מי שעבד בשכונת הר נוף בירושלים, כל מי שלמד בשכונת הר נוף בירושלים וכל מי ששהה בשכונת הר נוף בירושלים, החל מחודש ספטמבר 2008 ועד ליום 28.10.09
1080 28/02/2011 01/03/2011 הנתבעת העוסקת בשיווק דלק, גבתה מהתובעת ומיתר חברי הקבוצה סכומי כסף שלא כדין באמצעות שירות הדלקן, תוך הטעייתם ובחוסר תום לב מחוזי (מרכז) ת"צ 53368-02-11 לא צוין מס' הבש"א ניצנים עיצוב גנים בע"מ חב' סונול ישראל בע"מ כל לקוחות הנתבעת שברכבם היה מותקן דלקן, אשר חתמו על הסכם ו/או נספח להסכם שלפיו תינתן להם הנחה בסכום קבוע ממחיר המחירון המומלץ של סונול ואשר רכשו ממנה סולר, מיום 1.1.08 ועד למועד הגשת התובענה
1079 27/02/2011 01/03/2011 פגיעה באוטונומיה של הרצון, פגיעה בנוחות, כאב וסבל, עגמת נפש והטרדה שיש וכן הפרת חובות חקוקות מחוזי (י-ם) ת"צ 50786-02-11 לא צוין מס' הבש"א יעקב ארז 1. שידורי קשת בע"מ; 2. קופרמן הפקות בע"מ כל היהודים שספר התנך מוחזק כמקודש להם ואשר צפו בחלקים הרלוונטים בתכנית האח הגדול בטלויזיה ו/או באתר האינטרנט או באמצעים אחרים ונחשפו למעשי חילול ספר התנך והפגיעה הגסה בדתם ובאמונתם וברגשותיהם הדתיים ע"י המשיבות החל מ-18.12.10 ועד למועד הגשת בקשה זאת
1078 24/02/2011 27/02/2011 הבנק גבה וגובה עמלות פרעון מוקדם בניגוד להוראות הדין הקובעות כי תאגיד בנקאי איננו רשאי לגבות עמלת פרעון מוקדם אלא בתנאים הקובעים בדין מחוזי (מרכז) ת"צ 46038-02-11 לא צוין מס' הבש"א דנקר בירגר בע"מ בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ כל לקוח של בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, אשר התקשר בחוזה הלוואה למטרות שאינן דיור, ביקש לפרוע את הלוואתו בפירעון מוקדם וחוייב שלא כדין בעמלת פירעון מוקדם, ובפרט אלו אשר עמלת הפירעון המוקדם בעניינם חושבה לפי שיעור הריבית הממוצעת במשק הנוגעת להלוואה למטרת דיור ולא לפי הריבית הנהוגה בתאגיד הבנקאי כאמור בהוראה 454, בשבע השנים האחרונות, ועד למועד הגשת תובענה זו
1077 22/02/2011 24/02/2011 הפרה חמורה ובוטה של הסכם בין הצדדים בכך שהמשיבה התחייבה כי המחיר יהיה קבוע במהלך תקופת המבצע אך בכל זאת העלתה אותו מחוזי (מרכז) ת"צ 42694-02-11 לא צוין מס' הבש"א שמעון פריזט הוט מערכות תקשורת בע"מ כל מי שהצטרף למבצע כלשהו של המשיבה לפיו התחייב שלא לסיים את הקשר עם המשיבה למשך תקופת המבצע תמורת הבטחה למחיר מסוים במהלך תקופת המבצע, אולם למרות זאת העלתה המשיבה את המחיר במהלך תקופת המבצע וזאת ביחס לשבע השנים קודם למועד הגשת תביעת המבקש
1076 22/02/2011 24/02/2011 גבייה לא חוקית של מע"מ, על רכיב שכלל אינו חב במע"מ, תוך מעילה באמונו של ציבור הלקוחות, בכך שהמשיבות שהן חברות המציעות שירותי השכרת רכב, גובות מקהל לקוחותיהן תשלום מע"מ בגין ביטוח הרכב המושכר שלא כדין, ללא סמכות ובניגוד לחוק מע"מ, אשר קובע כי תשלום בגין בי מחוזי (מרכז) ת"צ 43306-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אשר ספיר; 2. יצחק אלתר 1. י.ד. רכב ותחבורה בע"מ; 2. קשר רנט א קאר בע"מ; 3. שלמה תחבורה (2007) בע"מ; 4. דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ כל אדם (לרבות תאגיד), אשר היה לקוח של המשיבות בהווה ובעבר ואשר שילם מע"מ בגין רכיב ביטוח, שעה שרכיב זה כלל אינו חב במע"מ, בשבע השנים האחרונות עד למועד הגשת תובענה זו
1075 03/02/2011 23/02/2011 התנהלות בלתי חוקית מצידה של המשיבה כלפי חברי הקבוצה המיוצגת, שבעקבותיה גבתה המשיבה מחברי הקבוצה סכומים מצטברים גבוהים ללא כל יסוד כמתחייב עפ"י החוק והתקנות וסביר להניח שברוב המקרים מבלי שחברי הקבוצה הבחינו בכך מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 7492-02-11 לא צוין מס' הבש"א אבראהים עבדלטיף חג'אזי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה שהינם כלל תושבי הישובים שלהלן: טמרה, שעב, כאבול, אעבלין, שפרעם, ביר אלמרסור, כאוכב אבו אלהיג'א, כפר מנדא, בית זרזיר ובסמת טבעון ("יישובי התאגיד"), אשר תושבי היישובים הנ"ל מוגדרים כצרכן ביתי בהתאם לחוק כפי שיפורט בבקשה
1074 21/02/2011 23/02/2011 הימנעות המשיבה/הנתבעת, באופן שיטתי ובניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, לשלם לעובדיה גמול בעד השעות הנוספות בשיעור של 25% או 50% (לפי העניין) אגב התעשרות שלא כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) ת"צ 38129-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נעמה ג'מצ'י; 2. זיוה טפטה; 3. דרור ידיד הוניגמן ובניו בע"מ כלל העובדים, שהועסקו ועדיין מועסקים ע"י הנתבעת/המשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה כשכירים בעבודה של נציגי שירות ברשתות הביגוד המופעלות על ידי הנתבעת ובכלל זה קופאים/ות, מוכרנים/ות, מנהלי/ות חנות, מנהלי משמרת וסניף ועוד, ואשר לא שולם להם גמול כדין בעד שעות העבודה הנוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה
1073 17/02/2011 23/02/2011 הנתבעות נוהגות באופן פסול בכך שהן מוכרות גז מבלי להצמיד את טמפרטורת המכירה שלו לטמפרטורה של 15 מעלות צלסיוס ואת הלחץ ליחידת אטמוספירה אחת, חרף העובדה שהן קונות את הגז בטמפרטורה של 15 מעלות ויחידת לחץ אחת, ובכך מתעשרות הנתבעות שלא כדין על חשבון לקוחותיהן, מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34517-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. שוקי הדר; 2. שוסטק סרגיי; 3. דניאל סובול; 4. ברק רון; 1. פזגז בע"מ; 2. החברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ כל האנשים שצרכו גז הנמכר על ידי מי מהנתבעות ו/או מי מטעמן בישראל, בטמרפרטורה העולה על 15 מעלות צלסיוס ובלחץ העולה על יחידת אטמוספרה אחת, בשבע השנים שעד ליום הגשת התובענה (או כל הגדרה אחת שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון בנסיבות העניין)
1072 22/02/2011 23/02/2011 תמרוקים לאם ולתינוק הנמכרים על ידי סבון של פעם, שאותם מציגה היא כמוצרים העשויים מחומרים טבעיים, אך בפועל כוללים רכיבים וחומרים שאינם טבעיים ואינם נמצאים כלל בטבע מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 42376-02-11 לא צוין מס' הבש"א מיכל חייקה גרי סבון של פעם כל לקוחות סבון של פעם, בהווה ובשבע השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, אשר רכשו מן המשיבה שמן גוף לאם ולתינוק, קרם גוף לאם ולתינוק וסבון ג'יל נוזלי לאם ולתינוק
1071 20/02/2011 21/02/2011 המשיבה לא שילמה לכל עובדיה זכאים לכך דמי חגים וגמל כפי שמתחייב מהסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הניקיון וכן בצו ההרחבה בענף הניקיון ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 36126-02-11 לא צוין מס' הבש"א שיתווי פאטמה א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות ניקיון במשיבה ואשר לא קיבלו את תשלום דמי החגים ולא הופרשו להם כספים לקרן פנסיה, וכן נוכו מהם דמי "ועד עובדים" שלא כדין
1070 09/11/2009 21/02/2011 חיוב בהוצאות גביה שאותם מבצעת המשיבה ללקוחותיה המאחרים בתשלום חשבון ו/או חשבונות בגין מתן שירותי בזק בין-לאומיים, תוך שהמשיבה הסתירהמלקוחותיה את שיעורם של הוצאות הגביה, והפרה בכך את הוראות רשיונה, וזאת במטרה אחת ויחידה - להפיק רווחים שלא כדין על חשבון הצר מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 23529-11-09 לא צוין מס' הבש"א פרנק נקש 012 סמייל. תקשורת בע"מ. כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר עשה שימוש בשירותי הבנק הבינלאומיים של המשיבה ו/או באמצעותה, וחוייב בהוצאות גביה, החל מיום 2.6.04 ועד ליום הגשת התובענה הצדדים הגישו הסדר פשרה - לא הוגש לפנקס (הוכנס לפנקס 21.2.11) בהחלטה מיום 1.2.11 התבקשו הצדדים לפרסם בעיתון את הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 21.2.11)
1069 14/02/2011 21/02/2011 תביעה להשבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל המועצה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 25086-2-11 לא צוין מס' הבש"א רוטשטיין אריאל עיריית מודיעין-מכבים-רעות כל ציבור מחזיקי הנכסים , ברי חיוב באגרת שמירה בתחומי העירייה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1068 2007 21/02/2011 טענת המבקשים לפיה המשיבות נושאות באחריות לשריפה אשר פרצה ביום 7.11.07 במתקן "קומפוסט דן" אשר היה בבעלות המשיבות 1-3 ובהפעלת המשיבה 4. התובענה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק הקובע מחוזי (חיפה) ת"צ 1152/07 לא צוין מס' הבש"א 1. רויטל פרידמן; 2. נתנאל פרידמן 1. אלרן (ד.ד) תשתיות בע"מ; 2. אלרן (ד.ד) השקעות בע"מ; 3. אלרן תשתיות אקולוגיות; 4. ת.מ.מ. תעשיות מחזור משולבות בע"מ הבקשה לא נשלחה לפנקס התביעה נמחקה בפס"ד מיום 14.2.11 אשר אישר את בקשת התובעים להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 21/2/11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ולדחיית תביעתם האישית של המבקשים (שהושכנס לפנקס 21/2/11) בפס"ד מיום 14.2.11 אושרה בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה וכן למחיקת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 21.2.11)
1067 20/02/2011 21/02/2011 חוזה אחיד שנוהגת המשיבה להחתים את לקוחותיה במשך השנים ואשר הינו חוזה אחיד בעל תניות מקפחות לרוב. מחוזי (מרכז) ת"צ 36828-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. הדס מור-אופק; 2. אליהו חאראר; 3. ויקטור בן חמו; 4. מעדני ויקטור חיים בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ. כלל לקוחותיה של המשיבה אשר התקשרו עמה באמצעות חוזה אחיד. בתוך קבוצה זו קיימת תת-קבוצה אשר הוחתמה על פד אלקטרוני ו/או התקשרה בעסקת רוכלות ו/או באמצעות עסקה מרחוק
1066 17/02/2011 20/02/2011 נוהגה של המשיבה לגבות דמי ביטוח רכב בכלל, ולטובת צד ג' בפרט, בעת השכרת רכביה בכלל ולמבקש בפרט, אינו כדין, והמשיבה מתבקשת לחדול מגביה זו ולהשיב למבקש וליתר חברי הקבוצה את הסכום שגבתה מהם מחוזי (מרכז) ת"צ 33800-02-11 לא צוין מס' הבש"א מרמלשטיין דיויד קשר רנט א קאר בע"מ כל מי ששכר רכב להשכרה לשימושו האישי ו/או המשפחתי, מאת המשיבה בשמה או תחת השם "הרץ" בישראל, במשך שבע השנים שקדמו ליום הגשת התביעה, וישלם לה "דמי ביטוח" מכל סוג שהוא ו"דמי ביטוח צד ג'", בין אם הוא אזרח ישראלי ובין אם הוא תושב חוץ
1065 16/02/2011 17/02/2011 השבה של אגרת שמירה שנגבתה ממחזיקי נכסים שלא כדין מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 31998-02-11 לא צוין מס' הבש"א אייץ אנד או אופנה בע"מ עיריית מודיעין-מכבים-רעות כלל מחזיקי הנכסים בתחום העיר מודיעים-מכבים רעות מהם גבתה העירייה "אגרת שמירה" במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה
1064 10/02/2011 17/02/2011 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית, בכך ששיטת ההצמדה שנוקטת העירייה בנוגע לתשלומי האנונה המשולמים בהסדר תשלומים אינה תואמת את הדין ואת צו הארנונה העירוני מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 19279-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. צדקה שלומי; 2. צדקה רינת עיריית רמת גן כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה אשר שילמו את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים במהל 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1063 13/02/2011 17/02/2011 מקרה מובהק וקיצוני של התנהלות בלתי חוקית ובלתי ראויה של המשיבה אשר גבתה כספים ביתר ושלא כדין מחברי הקבוצה בעד שירותי מים וביוב, וזאת על ידי חישוב נתוני חיוב צריכת המים לפי מספר נפשות קטן יותר ממספר הנפשות הידועות ו/או הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 22541-02-11 לא צוין מס' הבש"א עודד בן דוד חברת מי אביבים 2010 סע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה אשר מהם גבתה המשיבה שלא כדין כספים ביתר וזאת בשל חישוב נתוני חיוב צריכת המים לפי מספר נפשות קטן ממספר הנפשות הידועות ו/או הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור
1062 10/02/2011 16/02/2011 מקרה חמור מאוד של הטעיה, הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט מחוזי (חיפה) ת"צ 18392-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. סאבר נסאר; 2. דועא נסאר מגה קמעונאות בע"מ כל לקוחות המשיבה, בין אם הם חברי מועדון YOU ובין אם לאו, אשר בקרו בסניפי המשיבה בתאריך 27.11.10 או בסמוך מאוד לכך, בימים בהם התנהל מבצע על המוצרים המפורטים בהמשך, ורכשו אחד או יותר מהמוצרים: מרק עשיר של קנור,ד גני בוקר, מארזי ציטוס ו/או במבה ו/או ביסלי או שהתנהל מבצע על המוצר נייר טואלט מסוג שמורת טבע, ורכשו את המוצר
1061 10/02/2011 16/02/2011 תיקון המצב בו המשיבה לא שילמה דמי חגים והפרשות לגמל כפי שהנה מחוייבת מהסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הניקיון ומצו ההרחבה בענף ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ס"ע 19983-02-11 לא צוין מס' הבש"א אדיב חמזה אי.אס.אס. בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות ניקיון במשיבה ואשר לא קיבלו את תשלום דמי החגים ולא הופרשו להם כספים לקרן פנסיה
1060 15/02/2011 16/02/2011 שורה של חיובים שכולם באים לידי ביטוי במקרה של איחור בתשלום, החל מהמועד שנקבע כמועד אחרון לתשלום, עובר לחישובי הריבית בתקופת החוב, ממשיך בחיובים מצטברים בגין עצם משלוח ההודעה על חוב ומסתיים בחיוב בעמלה שלא כדין גם בגין הניתוק וגם בגין החיבור מחדש. לאחר כל מחוזי (ב"ש) ת"צ 27817-02-11 לא צוין מס' הבש"א אמיר ברוט חברת החשמל לישראל בע"מ כל צרכני ולקוחות הנתבעת אשר נותקו מרשת החשמל ו/או חוברו מחדש לרשת החשמל, ונגבו מהם עמלות שלא כדין בגין כך
1059 13/02/2011 14/02/2011 התנהגות המאפיינת בעל מונופולין, הנתבעת נוהגת להתעלם מהוראות החוק, התקנות והכללים ולעשות ככל העולה על רוחה תוך משלוח יד לכיסי לקוחותיה שלא משלמים במועד מחוזי (מרכז) ת"צ 21567-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. איל גולדנברג; 2. איתן אלחדז בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי שהינו או שהיה בעל קו טלפון של הנתבעת ונגבה ממנו תשלום, ביחס לקו הטלפון האמור, עבור שירותים נלווים כהגדרת מונח זה בכתב התביעה, בגין התקופה שבה היה הקו מנותק ניתוק חלקי או מלא, לרבות הפסקת שירות
1058 30/01/2011 14/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 53203-01-11 לא צוין מס' הבש"א ליאור מרדכי סלקום ישראל בע"מ כל מנוייה של המשיבה אשר לא הוחזרו להם, בתום ת קופת ההתקשרות, סכומי פיקדון אותם שילמו, וכן אלו אשר הושבו להם סכומי הפיקדון ללא תוספת ריבית והצמדה
1057 08/02/2011 09/02/2011 תיאור כוזב, מטעה ומרמה של מוצר מזון המיובא ומשווק על ידי המשיבה. התיאור הכוזב והמטעה הוא בעניינים מהותיים, העלולים לפגוע בבריאות המבקש וחברי הקבוצה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14480-02-11 לא צוין מס' הבש"א בן בסט עומר קנדיס - יבוא ושיווק ממתקים (2008) בע"מ כל מי שרכש את המוצר ו/או מוצרים אחרים של המשיבה המכילים צבעי מאכל מלאכותיים, חרף העובדה כי על תווית המזון נרשם כי צבעי המאכל הם טבעיים, בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש
1056 09/02/2011 09/02/2011 סימון שגוי של מחיר ליחידת מידה ברשת רמי לוי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 16104-02-11 לא צוין מס' הבש"א חן בלום 1. רמי לוי שיווק השקמה בע"מ; 2. רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ כל לקוחותיהם של המשיבות אשר רכשו מוצרים לגביהם סומנו נתונים שגויים בדבר המחיר ליחידת מידה בחנויות המופעלות בידי המשיבות או מי מהן
1055 07/02/2011 09/02/2011 עוולות צרכניות קשות ביותר שעוברת המשיבה כלפי קהל לקוחותיה בכך שמחייבת את הלקוחות המזמינים מוצרים/שירותים (חבילות שונות לחו"ל) המוצגים בפרסומיה של המשיבה במט"ח (יורו/דולר) בהמרה לפי שער מכירה גבוה למזומן שפורסם ביום התשלום ולא לפי שער מכירה גבוה המ חאות מחוזי (מרכז) ת"צ 12353-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נתיב טל; 2. ויינרב אלון פרוגרס תורס נסיעות ותיירות בע"מ כל לקוח של המשיבה, שהזמין ממנה נכס/שירות המוצע על ידה שמחירו היה נקוב במט"ח, וחויב על ידה בשקלים לפי שער המרת מט"ח שאינו שער מכירה המחאות והעברות שהיה ידוע ביום שקדם ליום התשלום, וספג עקב כך נזקי ממון
1054 02/02/2011 08/02/2011 שווי השימוש ברכב צמוד הנזקף לעובדים שכירים כהכנסה, דבר המביא לגביית מס ביתר ושלא כדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 3363-02-11 לא צוין מס' הבש"א פארג'יאן (משה) סראוס מדינת ישראל - רשות המיסים כל ציבור השכירים הנהנים מרכב צמוד, לחילופין ציבור הנהנים מרכב צמוד שומרי שבת + מעניקי שרות (דוגמת טכנאים); לחילופי חילופין, השכירים נותני שירותים (דוגמת הטכנאים) הנהנים מרכב צמיד
1053 17/07/2007 08/02/2011 המשיבות פעלו כביכול בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-5 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, הכל במטרה "להפסיק כליל את ייצור מוצרי הלחם בפיקוח במדינה, כאמצעי לחץ פסול במטרה להעלות את מחיריהם" מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2141/07 בש"א 15074/07 פנינה בנגיאת 1. איגוד האופים בישראל; 2. שלמה א. אנג'ל בע"מ; 3. מאפיית דוידוביץ' ובניו בע"מ; 4. מאפיה מרחבית (קרית שמונה) ב"מ; 5. י. את א. ברמן בע"מ כל אדם פרטי שהינו אזרח מדינת ישראל, אשר רצה לרכוש מוצרי לחם בפיקוח, מתוצרת המשיבות 2-5, בתקופה הרלוונטית לחישוב הנזק, ולא עלה בידו, ולכן רכש בתקופה כאמור מוצרי לחם שאינם בפיקוח ביום 23.11.10 הגישו הצדדים בקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.2.11) בהחלטה מיום 3.2.11 הורה בית המשפט על פרסום ההסדר (הוכנס לפנקס 8.2.11)
1052 20/05/2007 08/02/2011 במעשי המשיבה ובמחדליה היא מטעה את לקוחותיה, עושה עושר ולא במשפט, מפרה את תנאי הפוליסות, נוהגת שלא בתום לב ובניגוד לדרך מקובלת ומפרה את חובות האמון שבהן היא נושאת כמבטח מחוזי (ת:א-יפו) ת"א 2457/07 בש"א 19168/07 חנוך קריסטל א. איי. ג'י. חברה לביטוח בע"מ כל אדם שהוא מבוטח או מוטב, או היה מבוטח או מוטב בפוליסות שהמשיבה נותנת בגינן כיסוי עבור ביטוח חמישים פלוס הזכאי או שהיה זכאי לפיצוי בגין ביטוח זה, כאשר המשיבה פרסמה ו/או הציגה מצגים מטעים כי שיעור הפיצוי בגין ארוע תאונתי הנו בשיעור קבוע של סכום הביטוח המלא הנקוב במפרט הפוליסה, כאשר בפועל מדובר בפיצוי נמוך מהנקוב במפרט בפס"ד מיום 19.1.11 נעתר ביהמ"ש לבקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה והתובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 8.2.11) המבקש הגיש בקשת הסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנסה לפנקס ביום 8.2.11) ביום 19.1.11 התקבל פס"ד המוחק את התובענה (הוכנס לפנקס 8.2.11)
1051 21/09/2010 08/02/2011 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית שלום (חיפה) ת"צ 33120-09-10 לא צוין מס' הבש"א אלה וולוביץ 1. שקדיה גבע תעשיות בע"מ; 2. דין שיווק וקליה בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם "חמוציות דל סוכר" המיוצר ו/או משווק בידי המשיבות הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.2.11) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 8.2.11)
1050 ממתינה לשליחת מועד הפתיחה - 8.2.11 08/02/2011 בעילת השבת כספים שנגבו שלא כדין מבעלי חשבונות מים בעיר אילת, אשר אינם ממוקמים במתחמים המיועדים למגורים בלבד, קרי נכסים מסחריים בעיקר ו/או מעורבים (להלן "נכסים מעורבים" או לחלופין "הקבוצה") עפ"י הגדרות וסיווג כללי המים. מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 6768-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. נצר גמליאלי; 2. דל אין אילת בע"מ; 3. נטלי בנדט עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ. לכלל בעלי חשבונות המים בנכסים מעורבים, קרי בעיקר עסקים אשר חולקים מד מים ראשי משותף בנוסף למדי המים הפרטיים.
1049 13/07/2010 07/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 27617-07-10 לא צוין מס' הבש"א רחל שירי סלקום ישראל בע"מ מנוייה של המשיבה אשר ההסכמים עמם אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד)
1048 14/07/2010 07/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1790-07-10 לא צוין מס' הבש"א עדן שטרית די.בי.אס שירותי לווין (1999) בע"מ מנוייה של המשיבה אשר ההסכמים עמם אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד)
1047 13/07/2010 07/02/2011 הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 27582-07-10 לא צוין מס' הבש"א אילן שירי הוט טלקום שותפות מוגבלת מנוטייה שלה משיבה אשר ההסכמים עמם אינם עוליים בקנה אחד עם הוראות תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד)
1046 06/02/2011 07/02/2011 המשיבה גבתה מחברי הקבוצה אגרת שמירה בניגוד לדין מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 10192-02-11 לא צוין מס' הבש"א אלי מרגלית מועצה מקומית קדימה צורן כל הנישומים המחזיקים בנכס בתחומה של המועצה המקומית קדימה צורן ושמהם גבתה המועצה אגרת שמירה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו
1045 03/02/2011 07/02/2011 במעשי המשיבות ובמחדליהן הן הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שמשקל הלחם המיוצר ונמכר על ידן נמוך באחוזים משמעותיים ממשקל הלחם הקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים של משרד התמ"ת מחוזי (י-ם) ת"צ 7419-02-11 לא צוין מס' הבש"א כרמלה פרידמן 1. י.את א. ברמן בע"מ; 2. שלמה א. אנג'ל בע"מ כלל הלקוחות אשר רכשו לחם בפיקוח, המיוצר ו/או המשווק על ידי המשיבות ו/או מי מטעמן, ביחד ולחוד, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה
1044 31/01/2011 03/02/2011 תביעה להשבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל המועצה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 56654-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. גור ארי סמדר; 2. גור ארי יוסף מועצה מקומית אבן יהודה כל ציבור מחזיקי הנכסים , ברי חיוב באגרת שמירה בתחומי העירייה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1043 12/01/2011 03/02/2011 החלטתה של המשיבה - עיריית קרית ביאליק - לגבות הודעות קנס (דוחות חניה) אשר הושתו ללא כל מקור סמכות בר תוקף ומבלי שהיא רשאית לגבותם על פי הדין מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 22758-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. ביאלר חיים; 2. ביאלר אביבה עיריית קריית ביאליק כל בעל הרכבים שקיבלו דוח חנייה בלתי חוקי ושילמו אותו ו/או הגישו בקשה לבטל את דוחות החנייה הבלתי חוקיים שקיבלו כל בעלי הרכבים אך לא הגישו בקשה להישפט ולא שילמו את הדוחות האמורים ו/או כל בעלי הרכבים שהגישו בקשה להישפט וטרם נתקבל פסק דין חלוט בעניינם אשר קיבלו הודעת קנס בלתי חוקית החל מיום כניסתו לתוקף של חוק העזר חנייה ואילך
1042 01/02/2011 03/02/2011 השבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל העירייה בהיותה בלתי חוקית, מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 731-02-11 לא צוין מס' הבש"א פנחס שגב עיריית רחובות כל ציבור מחזיקי הנכסים , ברי חיוב באגרת שמירה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1041 01/02/2011 03/02/2011 הפרה בוטה של המשיבה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 האוסר הפצת דברי פרסומת, בין היתר, באמצעות הודעה אלקטרונית אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים כקבוע בחוק וכן הפרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 , האוסר פגיעה בפרטיותם של התובעים, כפי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 497-02-11 לא צוין מס' הבש"א 1. יהודית מנצור/ 2. חברת פרסום יעיל (1991) בע"מ; 3. ראובן כהן חברת פרטנר תקשורת בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
1040 02/02/2011 02/02/2011 השבה של אגרת שמירה שנגבתה ממחזיקי נכסים שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 7471-02-11 לא צוין מס' הבש"א בר אנוש פ"ת 1993 בע"מ עיריית ראש העין כל מחזיקי הנכסים בתחום העיר ראש העין מהם גבתה העירייה אגרת שמירה במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה
1039 30/01/2011 02/02/2011 חיוב משלמי קנסות תעבורה במועד בהוספת תשלומי פיגור למרות שהמועד האחרון לתשלום הינו יום מנוחה, פגרה או שבתון לפי חוק הפרשנות, תשמ"א-1981 מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 52018-01-11 לא צוין מס' הבש"א תומר כלפון משטרת ישראל משלמי קנסות תעבורה במועד, ששילמו גם את הסכם הנקוב בהודעת תשלום תוספת/תוספות פיגור בעבירות תעבורה, למרות שהתאריך האחרון האפשרי לתשלום הקנס הינו יום מנוחה כהגדרתו בחיקוק
1038 25/01/2011 01/02/2011 השבה של אגרת שמירה שהטילה וממשיכה להטיל העירייה בהיותה בלתי חוקית, מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 45919-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. מלכה ניסים; 2. מלכה שושנה עיריית אשדוד כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב באגרת שמירה בתחומי העירייה אשר שילמו את אגרת השמירה לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1037 27/01/2011 31/01/2011 הנתבעת לא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) ת"צ 51360-01-11 לא צוין מס' הבש"א גופמן מרק א. אור ביטחון בע"מ עובדי הנתבעת שעבדו במשמרות בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור
1036 28/01/2011 31/01/2011 הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ובפרט חוק הגנת הצרכן התשמ"א-2008 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 50868-01-11 לא צוין מס' הבש"א אסנת פדלון ידיעות אחרונות בע"מ כל תובע כלפי הנתבעת, שהפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן לרבות תיקון 22 לחוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בפרט כפיית התקשרות חרף אי רצון הצרכן להמשכה של כל התקשרות בתום המבצע, לרבות אי משלוח ו/או אי קבלת הודעה ברורה בדבר סיום תקופת ההתחייבות וגביית תשלומים בלתי כשרים וכל תובע אשר נקלע לרשתה של הנתבעת ונאלץ להתקשר בתקופת התחייבות נוספת על מנת לקבל השבה של התשלומים שנגבו לאחר בטלות החוזה עם הנתבעת. המועדים הרלבנטיים הנם עסקאות שקדמו ליום 10.1.09 והסתיימו לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס' 22 - לאחר 10.1.09
1035 27/01/2011 31/01/2011 הנתבעת הפרה ועדיין מפרה באופן מכוון, מתוכנן ושיטתי את חוק שעות עבודה ומנוחה ואת חובותיה לפי צו ההרחבה בענף הפרמצבטיקה ביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) ת"צ 50842-01-11 לא צוין מס' הבש"א אביבה ניסימוב דקסל בע"מ עובדי הנתבעת שעבדו במשמרות בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור
1034 05/11/2007 31/01/2011 אחת הפרשות החמורות ביותר שנתגלו בישראל בהקשר של זיהום אוויר בחומרים מסוכנים, בבדיקות פתע שבוצעו בארובות מפעל "תרכובות ברום" שבבעלות המשיבה נתגלו חריגות בפליטות מזהמים בסוגים שונים בשיעור הנע בין מאות אחוזים לעשרות אלפי אחוזים מהמותר בתקן מחוזי (ב"ש) ת"א 1263/07 בש"א 7036/07 1. מוחמד אלגרגאוי; 2. אחמד אלגרגואי תרכובות ברום בע"מ התושבים בפזורות הבדואיות השונות, ב"ש, רביבים ושגב שלום ביום 3.1.11 הוגשה בקשת הצדדים לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 31.1.11) ביום 2.2.11 פורסמה בשני עיתונים הודעה בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 2.2.11) ביום 19.1.11 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 31.1.11)
1033 28/12/2010 30/01/2011 מקרים בהם רכב של המשיבה פגע ו/או הזיק לרכב אחר, בנסיבות המשיתות על המשיבה חובה לפצות את בעלי הרכב הניזוק מחוזי (י-ם) ת"צ 47147-12-10 לא צוין מס' הבש"א אביעם אלקס חברת דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר ב-7 השנים האחרונות רכבו נפגע בתאונה קלה עם רכב שבבעלות המשיבה, כאשר התאונה באחריות הצד שכנגד (רכבה של המשיבה), הגיש תביעת ביטוח ולא פוצה על ידי המשיבה על מלוא נזקיו בהתאם לקבלות
1032 02/09/2010 30/01/2011 אי גילוי, הטעיה והפרת חוזה שביצעה המשיבה כלפי ציבור צרכני תרופה ו/או תכשיר בשם פרופסיה אשר נועדה לטיפול קוסמטי בנשירת שיער, אך למעשה גרמה לבעיות פוריות ובעיות אחרות שהמשיבה אינה מגלה אודותן מחוזי (י-ם) ת"צ 4517-09-10 לא צוין מס' הבש"א מיכאל משה חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל 1996) בע"מ כל גבר אשר רכש בישראל את תכשיר הפרופסיה ו/או השתמש בו בשבע השנים האחרונות
1031 19/01/2011 30/01/2011 השבת כספים שגבו המשיבות ביחד ו/או לחוד, בגין עמלות עבור תשלום חשבוניות בזק בבנ ק הדואר מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 38346-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. מירון דינרי; 2. דני לידרמן 1. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ; 2. חברת בנק הדואר בע"מ כל לקוחות בזק אשר שילמו תשלום חשבונית בבנק הדואר החל מחשבונית חודש ינואר 2010 ועד למועד שבו המשיבות תחדלנה לגבות את העמלה ולחילופין עד המועד שבו המשיבות יודיעו באופן ברור וחד משמעי אודות העמלה, לרבות באמצעות הודעה מיוחדת, ברורה וספציפית של בזק ובנק הדואר, כי תשלום חשבונית בזק בבנק הדואר כרוך בעמלה
1030 26/01/2011 30/01/2011 ביום 25.1.11 אירעו שיבושים קשים בקווי הטלפון המופעלים על ידי המשיבה אשר הובילו לניתוקים רבים. המשיבה לא הודיעה ללקוחותיה על הפגיעה האפשרית במתן השירות ויתרה מכך, עם קריסת קווי הטלפון קרסו אף מוקדי השירות של החברה והלקוחות נותרו ללא מענה אנושי לבעייתם ואף מחוזי (נצרת) ת"צ 48400-01-11 לא צוין מס' הבש"א אבישי מלכא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. מאות אלפי מנוייה של המשיבה
1029[1] 27/01/2011 30/01/2011 הפרת הסכם והטעייה בכך שביום 25.1.11 אירעה במשיבה תקלה שלמעשה כפתה על לקוחותיה ניתוק מהעולם מחוזי (מרכז) ת"צ 51620-01-11 לא צוין מס' הבש"א 1. אריאלה רייס; 2. חברה לקידום הנכה בע"מ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוחותיה של המשיבה בפועל במועד התקלה
1028 26/01/2011 27/01/2011 נזק המבקש ונזקי כלל הקבוצה בשל תקלה שאירעה במשיבה ביום 25.1.11 ואשר החלה בשעות הבוקר והסתיימה לכאורה בשעה 13:00 מחוזי (חיפה) ת"צ 47598-01-11 לא צוין מס' הבש"א סעיד מטר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. לקוחותיה בתקופה הרלוונטית של המשיבה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, אשר ניזוקו כתוצאה מקרות תקלה אצל המשיבה ביום 25.1.11
1027 21/09/2010 27/01/2011 השבת כספים אשר נגבו ונגבים על ידי רכבת ישראל שלא כדין ו/או בטעות ו/או כתוצאה מהטעיה (במקרים בהם נגבים על ידי הרכבת מנוסעים אשר היו זכאים לכרטיס מופחת בכ-10% ממחיר הכרטיס מסוג כרטיס המוגדר בטבלה ככרטיס הלוך ושוב מחוזי (ת"א) ת"צ 33889-09-10 לא צוין מס' הבש"א מיכאל נשר רכבת ישראל בע"מ כל הנוסעים אשר זכאים להנחה של 10% מהנסיעה הרגילה, בשל היותם זכאים להפחת מחיר של 10% במסגרת הגדרת כרטיס ככרטיס הלוך ושוב כמפורט באתר האינטנט של הרכבת ולפי תקנה 8 לתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), התשס"ה-2004
1026 19/01/2011 26/01/2011 פיצוי לקוחות פלאפון בגין תקלה טכנית מערכתית שהתרחשה במחשבי החברה בליל יום 31.10.10, אשר בעטייה הוזז השעון במכשיר לקוחותיהם שעה אחת אחורה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 36312-01-11 לא צוין מס' הבש"א ליאת ריכטר חברת פלאפון תקשורת בע"מ כל לקוחות פלאפון שהשעון במכשיר הנייד הוזז שעה אחורה עקב התקלה הטכנית, ולא קיבלו הודעה יזומה מפלאפון אודות התקלה
1025 26/01/2011 26/01/2011 עושק הצרכן והעשרת כיסה של המשיבה על חשבון הצרכן תוך התעלמות מופגנת מהוראות החוק בכך שנמנעה באופן שיטתי וקבוע מלשלוח ללקוחות מסמך המיידע אותם כיצד יוכלו לבטל עיסקה ובכך מנעה מהם את האפשרות לביטול העיסקה - אם חפצו בכך מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 47469-01-11 לא צוין מס' הבש"א ליזה דחיס 1. הוט בע"מ; 2. הוט טלקום שותפות מוגבלת; 3. הוט מערכות תקשורת בע"מ כל מנוייה של המשיבה, אשר התקשרו עם המשיבה בשינוי או תוספת לעסקה מתמשכת לרבות עסקת מכר מרחוק בדבר שינוי, מהירות גלישה חבילה ו/או שינוי כל פרט אחר בהתקשרות הראשונית שבין הצדדים, ואשר להם נמנעה המשיבה מליתן או לשלוח לידיהם מסמך בכתב, המכיל את כל הפרטים הקבועים בחוק הגנת הצרכן לרבות פרטים מלאים בדבר זכות הביטול, מיום 10.10.08 ועד ליום הגשת תובענה זו
1024 26/01/2011 26/01/2011 המשיבה הפרה את הוראות הדין בכך שביום 25.1.11 לא סיפקה ללקוחותיה את שירותיה, לא העניקה את שירותיה באורח תקין וסדיר ולא העמידה את שירותיה לרשות המנויים "כל ימות השנה וכל שעות היממה" מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 47463-01-11 לא צוין מס' הבש"א ציון עקרי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מנויי בזק
1023 20/01/2011 26/01/2011 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בתי חוקית, באשר שיטת ההצמדה בה נוקטת העירייה בנוגע לתשלומי הארנונה המשולמים בהסדר תשלומים אינה תואמת את הדין ואת צו הארנונה מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 37321-01-11 לא צוין מס' הבש"א מייזליק שגיא עיריית פתח תקווה כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה אשר שילמו את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים במהל 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1022 16/01/2011 26/01/2011 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית באשר שיטת ההצמדה בה נוקטת העירייה בנוגע לתשלומי הארנונה המשולמים בהסדר תשלומים אינה תואמת את הדין ואת צו הארנונה העירוני ועליה להשיב לתובע את הכספים שגבתה ביתר מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 26968-01-11 לא צוין מס' הבש"א ניר סימון עיריית כפר סבא כל ציבור מחזיקי הנכסים, ברי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה אשר שילמו את הארנונה הכללית על פי הסדר תשלומים במהל 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה שבכותרת
1021 06/12/2010 26/01/2011 השבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 7811-12-10 לא צוין מס' הבש"א כץ, גבע, איצקוביץ משרד עורכי דין עיריית תל אביב כל ציבור המחזיקים אשר החזיקו קומות בשלמות ו/או שחלקם היחסי בשטח הלא משותף בקומה היה למעלה מ-80%, אשר שילמו מסי ארנונה כללית בגין השטחים המשותפים לעירייה במהלך 24 חודשים שקדמו להגשתש הבקשה שבכותרת בכל התעריפים הרלוונטיים המפורטים בסעיפים 2, 3 ו-4 לצו הארנונה של העירייה
1020 40562 26/01/2011 עושק, קיפוח וגזל של ציבור השחקנים המקצוענים, בעלי התפקידים והמאמנים במועדוני הכדורגל בליגת העל ובליגה הלאומית בישראל על ידי המשיבות, בניצוחה, עידודה והנחייתה של המשיבה מס' 1, ההתאחדות לכדורגל בישראל, אשר הוקמה, נרשמה ואמורה הייתה לפעול דווקא להגנתו של ציב ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) ת"צ 35564-01-11 לא צוין מס' הבש"א סמדג'ה שאול ההתאחדות לכדורגל בישראל ועוד 32 משיבות נוספות כפי המפורט בכתב התביעה ציבור השחקנים, בעלי התפקידים והמאמנים הפעילים ושהיו פעילים בליגת העל ובליגה הלאומית לכדורגל בישראל וכן כל שחקן שיצטרף בעתיד לציבור זה
1019 25/01/2011 25/01/2011 גביה שלא כדין של ארנונה, בהעדר אישורי שרי האוצר והפנים מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 45594-01-11 לא צוין מס' הבש"א חוה ושמואל אלקלעי עיריית נשר כל תושבי נשר התובענה הגיעה במייל כשהיא סרוקה לרוחב. לא ניתן היה לשנות את כיוונה. יידעתי את השולחים
1018 24/01/2011 24/01/2011 הטעיה של המבקש וחברי הקבוצה שחוייבו על ידי המשיבה בתשלומים בגין גלישת אינאטנט בחו"ל שהגיע לאלפי שקלים, בעוד שכלל לא בחרו לגלוש באמצעות מכשיר ו/או כרטיס סלקום ברשת סלולרית שבתשלום, אך הופנו לשם בעל כורחם ובלא ידיעתם מחוזי (ירושלים) ת"צ 43880-01-11 לא צוין מס' הבש"א רון מרון חברת סלקום ישראל בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר התקשר עם חברת סלקום בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון למכשיר מסוג דור 3 המצויד בהתקן wi-fi המאפשר התחברות לרשת אינטרנט אלחוטית , אשר גלש במכשיר הטלפון ו/או תוך שימוש בכרטיס הסים של סלקום באינטרנט wi-fi (חינמי או בתשלום לאחר), בין בארץ ובין בחו"ל, אך למעשה שילם בעבור כך בנוסף לחברת סלקום
1017 28/02/2010 24/01/2011 גביית כספים שלא כדין מעמיתי קופות גמל, בשל חיובם בביטוח חיים, בלא לקבל את הסכמתם מחוזי (מרכז) ת"צ 46869-02-10 לא צוין מס' הבש"א שמואל ניסן; שלום דודיין; ישי נסים 1. החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ; 2. אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ עמיתי קופות גמל המנוהלות על ידי החברות המנהלות (המשיבות), שנגבית ו/או נגבתה מהם פרמיית ביטוח חיים קבוצתי, ושלא התקבלה הסכמתם בכתב לעריכת ביטוח החיים בפס"ד מיום 23.12.10 נמחקה התובענה בהסכמת הצדדים ולבקשתם לביטול הסכם הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 24.1.11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לביטול הסכם הפשרה ולמחיקת הבקשה לתובענה ייצוגית (הוכנס לפנקס 24.1.11) הסכמת הצדדים לביטול הסכם הפשרה קיבלה תוקף של פס"ד ביום 23.12.10 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 24.1.11)
1016 16/01/2011 24/01/2011 הטעיית ציבור הצרכנים של המשיבות בכך שבמשך שנים יצרו ומכרו המשיבות יכל עם נוזל ניקוי כלים בצורת ברבור עם פקק שניתן לפתיחה וניתן היה למחזר את המיכל ולעשות בו שימוש חוזר. אלא שיום אחד הכניסו המשיבות שינוי במוצר. הוא נראה בדיוק אותו הדבר אלא הפקק הולחם ולא ני מחוזי (מרכז) ת"צ 28569-01-11 לא צוין מס' הבש"א לאה מילר 1. קליר כימיקליים - ייצור ושיווק בע"מ; 2. קלין תשלובת נקיון בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר שהוגדר לעיל כ"ברבור שחור" אשר שווק על ידי המשיבות, במישרין או באמצעות אחרים
1015 18/01/2011 24/01/2011 התעשרות שלא כדין, כמו גם הפרת חובת תום הלב והפרת חובות חקוקות, ככל הנראה תוך תרמית, מצג שווא והטעיה של המשיבה את לקוחותיה, מהם תבעה המשיבה תשלום בגין רכב מגסוג dodge ram 3500 דגם drodzo דןדג' רם חישוק אחורי יחיד ראם 2010 מנוע מתוצרת קמינס, בעל בלם פליטה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 31994-01-11 לא צוין מס' הבש"א גדעון מריאנצ'יק; שושנה מריאנצ'יק מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר רכש מהמשיבה מכונית מדגם dodge ram-drodzo-3500-דודג' ראם 2010 ללא בלם הפליטה המקורי, כחלק אינטגראלי מהרכב כמובטל על ידי המשיבה, כל זאת עת תחילת שיווקן ומכירת הרכבים בפועל
1014 11/10/2009 23/01/2011 המשיבות פעלו בניגוד לדין בקשר עם מכירת ואחסון המים המינרלייים באופן המעורר חשש כי אדי הדלק הנפלטים מהמשאבות חדרו את אריזות הפלסטיק אל המים עצמם וכתוצאה מכך נחשף המבקש לחומרים מזיקים מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2071/09 18981/09 הנרי אלוש 1. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ועוד 5 חברות אחרות כל צרכן אשר רכש משקאות כלשהם ובכלל זאת מים מינרליים (כהגדרת המונח בדין), הארוזים בבקבוקי פלסטיק, בתחנות הדלק שבבעלות המשיבות ו/או מי מהן, כאשר המשקאות הוצבו בסמוך למשאבות התדלוק, וזאת במהלך 7 השנים הקודמות להגשת בקשה זו ביום 13.1.11 שהגישו הצדדים הסכם פשרה מתוקן לבית המשפט (הוכנס לפנקס ביום 23.1.11) ביום 23.11.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 23/1/11)
1013 23/01/2011 23/01/2011 עסקת עוקץ הכרוכה בסדרה של מעשי גזל ומרמה, העולים כדי עבירות פליליות אשר תוצאתם הייתה, כי שתי הנתבעות, אשר לכאורה הינן חברות גדולות ומכובדות, קיבלו מהתובעת ומעוד מאות צרכנים תמימים אחרים ושלשלו לכיסן סכומי כסף מכובדים ביותר, בסכום המצטבר של כ-20 מיליון ש"ח מחוזי (מרכז) ת"צ 39641-01-11 לא צוין מס' הבש"א טטיאנה וולוובסקי 1. טלראן תקשורת (1986) בע"מ; 2. כלל מימון אשראי צרכני בע"מ כל צרכן אשר התקשר בעסקה לרכישת שידורי טלוויזיה בלוויין בשפה הרוסית ובמסגרת זו נטל מכלל מימון אשראי צרכני בע"מ הלוואה לרכישת ציוד לווייני של טלראן תקשורת (1986) בע"מ.
1012 13/01/2011 19/01/2011 עושק, קיפוח וגזל של ציבור עובדי המשיבה מס' 1, המועסקים על ידה בין היתר בשירותי שמירה, סדרנות ושינוע במתקני נתבעת מס' 2 בנמל התעופה בן גוריון, החל משנת 2006 ואילך, תוך העלמת עין והפרת חובת הפיקוח המוגברת מצד המשיבה מס' 2, שהיא מקבלת השירותים ביה"ד האזורי לעבודה ת"א-יפו ת"צ 24862-01-11 לא צוין מס' הבש"א בלומנטל אירינה 1. אחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בע"מ; 2. רשות שדות התעופה בישראל כלל עובדי משיבה מס' 1 שהועסקו במתקני משיבה מס' 2, בין השנים 2006-2010, וכן ביחס לסעד של צו עשה: כלל המועסקים שם כיום וכן כל עובד שיצטרף בעתיד לציבור זה
1011 05/01/2011 19/01/2011 נוהגה ומדיניותה של המשיבה לחלט, שלא כדין ובחוסר סמכות, סכומי פיקדון אשר הופקדו אצלה מכוחי הוראת סעיף 1.00.13 לתוספת השלישית לתקנות, בכלל זה סכומים שהופקדו על ידי המבקשת מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 8862-01-11 לא צוין מס' הבש"א די אנד איי ייזום ובנייה בע"מ הוועדה המקומית לתכנון ובניה, תל אביב-יפו כל מי שהגיש למשיבה במהלך השנתיים שקדמו להגשת התביעה ועד למתן פסק דין בתובענה, בקשה להיתר בניה, אולם זו לא אושרה על ידי המשיבה מכל סיבה שהיא וסכום הפיקדון ששולם על ידי מגיש הבקשה למשיבה לא הושב לו על ידי המשיבה בתוך 30 יום
1010 ' 19/01/2010 התובענה לא נשלחה לפנקס - הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1887/02 לא צוין מס' הבש"א 1. אהוד שפירא; 2. רבקה שפירא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. לא מפורטת - התובענה לא הוגשה לפנקס הצדדים הגישו בקשת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 19.1.11) הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 19.1.11) ביום 26.12.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 19.1.11)
1009 18/01/2011 19/01/2011 רעש, ולא סתם רעש חולף אלא מטרד אמיתי וקשה הנובע מפעילות שוטפת של המשיבה, המפעילה עשרות קווי מסילה לאורך הארץ, עליהן חולפות בכל רגע נתון עשרות רכבות מחוזי (חיפה) ת"צ 33583-01-11 לא צוין מס' הבש"א כהן יוסף רכבת ישראל בע"מ כל אותם אנשים שגרים ו/או עובדים במרחק של עד 300 מט' מהמסילה בה פועלת המשיבה בטווח שבין ק. מוצקין ובנימינה
1008 18/01/2011 18/01/2011 תשלום אגרת שמירה בניגוד לדין מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 32487-01-11 לא צוין מס' הבש"א חנן דגן עיריית חדרה כלל המחויבים בתשלום היטל/אגרת שמירה לעיריית חדרה או מי שחויב בתשלום אגרה זו במשך השנים 2009-2010
1007 02/01/2011 17/01/2011 הפרסום בעברית על המוצר הנו מטעה שכן צוין עליהן שהמוצר נטול חלב או ביצה, בעוד שהמוצר כן הכיל את המוצרים הללו מחוזי (מרכז) ת"צ 1595-01-11 לא צוין מס' הבש"א אבי יעקב בראל אלון בע"מ כל לקוחות המשיבה בעבר ובהווה, שרכשו את חבילתת השוקולוד המריר שעל עטיפתו פרסמה המשיבה מידע לפיו אינו כולל חלב וביצה ואילו ידעו העובדות לאשורן, לא היו רוכשים את החבילה
1006 06/01/2011 16/01/2011 כספים המכונים השלמת פיצויי פיטורים של חברי הקבוצה, הם כספים שהעובד היה זכאי לקבלם כשהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים מנעמת ביה"ד לעבודה בנצרת ס"ע 5119-08-10 ד"מ 1921/10 סימה שדה אור 1. נעצת תנועת נשים עובדות ומתנדבות; 2. "אייפקס" ניהול קופות גמל בע"מ כל העובדות (והעובדים) אשר נעמת הפרשיה בגינם השלמת פיצויי פיטורים בזמנו לקג"מ, ומשם הועברו הכספים לקרן יובלים וב-7/08 הועברו לאייפקס לניהולה, ואשר פרשו מעבודה בנעמת טרם הגיעם לגימלאות
1005 17.12.06 16/01/2011 הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה לפני מועד תחולת החוק המחייב עילת התביעה כפי שהוגדרה בפסה"ד המאשר את התובענה: העדר ההפרשות לקופת גמל מכוח ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה ביה"ד הארצי לעבודה ע"ע 629-07 לא צוין מס' הבש"א יגאל וירון תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ; הסתדרות העובדים הכללית החדשה; הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל; עמותת קו לעובד עובדי החברה הקבועים אשר עברו את תקופת הנסיון ועבדו בחברה בשמירה בשבע השנים או בחלק משבע השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית - 17.12.06 - אשר לא הופרשו עבורם כספים לקופת גמל מכוח ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה (ההגדרה נקבעה בפסה"ד של ביהמ"ש שאישר את התובענה) התובענה אושרה כייצוגית בפס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה מיום 3.1.11 (הוכנס לפנקס 16.1.11) 3.1.11
1004 10/01/2011 16/01/2011 גבית היטל שמירה על ידי המשיבה, היטל אותו היא גובה מאז אמצע שנת 2007 ועד היום ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 17313-01-11 לא צוין מס' הבש"א גורן ערן עיריית קרית מוצקין כל אדם או גוף אחר המחויב בתשלום אגרת/היטל שמירה למשיבה או שחויב בתשלום אגרה זו במשך השנתיים שקדמו להגשת התביעה דנן
1003 09/01/2011 10/01/2011 חברה המובילה את תחום כרטיסי האשראי בישראל, אשר חטאה בכך שפיתתה צרכנים לחבור לשורותיה באמצעות התחייבות להענקת הנחה לרכישות בבתי עסק ו/או מותגים שונים, כאשר בדיעבר התחוור לאלה האחרונים כי המשיבה כשלה מלעמוד בהתחייבויותיה ולמעשה הוליכה אותם שולל מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14195-01-11 לא צוין מס' הבש"א יובל ורשבסקי כרטיסי אשראי לישראל בע"מ. קבוצה המורכבת מכל אדם שרכש ביטוח בחברת מגדל ביטוח ישיר, שילם על הביטוח באמצעות כרטיס אשראי של המשיבה ובחר ב"מגדל ביטוח ישיר" כמותג קבוע לקבלת הנחות, ובסופו של יום - לא קיבל את ההנחה
1002 09/01/2011 10/01/2011 השבת כספים שנגבו שלא כדין על ידי הנתבעות מנהגי רכבים שהוטעו על ידי הנתבעות ושילמו אגרת חניה בעיר פ"ת על אף שמכוח הדין ומכוח מדיניותה של המשיבה אין לגבותם מחוזי (מרכז) ת"צ 13916-01-11 לא צוין מס' הבש"א יוסף הרשקוביץ 1. עיריית פתח תקווה; 2. סלופארק; 3. pango כל מי ששילם אגרת חניה ברחבי העיר פ"ת באמצעות מדחנים, איזי פארק, סלופארק, pango וכרטיסי חניה בתקופה החל מיום 10.1.08 התובע חזר בו מן התביעה והגיש בקשה למחיקת בקשתו לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס ביום 13/2/11) בהחלטה מיום 1.2.11 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות ומחק את התובענה (הוכנס לפנקס ביום 13.2.11)
1001 03/01/2011 10/01/2011 גביית תשלום המנוגד לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו-1996, ולצווים מכוחו, שעניינם קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין מחוזי (י-ם) ת"צ 3225-01-11 לא צוין מס' הבש"א ארלבוים אלחנן 1. קרית ספר בע"מ; 2. א. גן צבי עורכי דין בע"מ; 3. עו"ד אסתר גן צבי; 4. עו"ד אברהם גן צבי כל מי ששילם למשיבים או למי מהם עבור שירותי חברה משכנת בתפקידיה כמנהלת ספרי המקרקעין במקום בו לא מתבצעים רישומים בספרי רשם המקרקעין של מדינת ישראל באחד המחוזות, כפי שמתבצע באזור יהודה ושומרון ובענייננו, בישוב מודיעין עילית, לרבות העברת זכויות, רישום משכנתא והנפקת אישורי זכויות בשבע השנים האחרונות מיום 3.1.04
1000 19/11/2008 10/01/2011 דרך התנהלותן של המשיבות בכל הקשור בגבייה של תשלומים שונים הנלווים לתשלום עבור הגז שנצרך בפועל על ידי הלקוח וכן באי עמידה בהוראות חוק שונות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2212/08 21034/08 1. מר איל גולדנברג; 2. מר יהושע ברודט; 3. מר א. יוסף ברודט 1. פז גז (1993) בע"מ; 2. סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ; 3. אמישראגז החברה האמריקאית-ישראלית לגז בע"מ כל הצרכנים בישראל המחוברים למערכת גז מרכזית הסדר הפשרה בין מבקשים 1+3 לבין המשיבה 1 (הוכנס לפנקס 16.1.11) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסדר פשרה בין מבקשים 1+3 לבין המשיבה 1 (הוכנס לפנקס 16.1.11) הצדדים הגישו בקשת לאישור הסדר פשרה בין המבקש 2 לבין המשיבה 2 (הוכנס לפנקס 10.1.11) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.1.11) הפרסום בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 16.1.11) ביום 21.12.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 16.1.11)
999 27/12/2010 10/01/2011 הטעיה חמורה, מצג שווא ורשלנות רבתי של הנתבעת כלפי קהל צרכניות הפוסטינור, תוך אי גילוי סיכונים הכרוכים בנטילת התרופה, וכל זה כלפי ציבור נשים הנתון במצוקה, חרד מפני אפשרות של הריון בלתי רצוי, להוט להעזר במוצר העשוי לחלצו ממצוקה זו, ותוך כדי כך נחשף לסיכון מחוזי (מרכז) ת"צ 2960-12-10 לא צוין מס' הבש"א טל יפעת תרימה תוצרי רפואה ישראליים בע"מ קבוצת הנשים אשר רכשו גלולת פוסטינור במשך עשר השנים האחרונות והרו
998 27/12/2010 09/01/2011 הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן בכך שהמשיבה משווקת ומוכרת רכב הונדה ללא גלגל חילוןף מחוזי (מרכז) ת"צ 42344-12-10 לא צוין מס' הבש"א קרשובר שגיא מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ כל אדם אשר רכש מהמשיבה מכונית מדגם הונדה סיויק 5 דלתות ללא גלגל חילוף (רזרבי) כחלק מהאיבזור הבסיסי של המכונית בשבע השנים האחרונות
997 20/12/2010 09/01/2011 הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; עשיית דבר שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן; הפרת חובת הגילוי לפי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן; מחוזי (מרכז) ת"צ 30217-12-10 לא צוין מס' הבש"א ענבל בן ציון 1. ניצת הדובדבן; 2. רשת ניצת הדובדבן ניהול זכיונות בע"מ; 3. ניצת הדובדבן רעננה בע"מ כל אדם אשר רכש את המוצר המתיימר להיות דבש טבעי ואשר שווק על ידי המשיבות, במישרין או באמצעות אחרים, תחת המותג "ניצת הדובדבן"
996 07/12/2010 09/01/2011 התנהלות בלתי חוקית מצד המשיבה כלפי חברי הקבוצה המיוטצגת, שבעקבותיה גבתה המשיבה מחברי הקבוצה סכומי כסף ללא כל אישור, ללא הסכמה חוזית על אף בעיות בקליטה בעת שימוש במכשיר באזור הרצליה ועל כן הלקוחות לא קיבלו את השירות האמור מחוזי (ת"א) ת"צ 10803-12-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם חיון חברת פלאפון תקשורת בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר מקבלים שירותי תקשורת סלולארית באזור הרצליה מיום 14.9.10 אשר המשיבה גבתה מהם כספים למרות שלא קיבלו שירות עקב תקלה שגרמה לבעיות קליטה חמורות; כל לקוחות המשיבה בשבע השנים האחרונות אשר רצו לבטל את ההסכם עם המשיבה אך לא עשו זאת בשל הסנקציה הכספית בהסכם המטילה קנס על הצרכן בכל מקרה של יציאה, גם אם לא קיבל שירות או לחילופין לקוחות המשיבה שביטלו את ההסכם ושילו את הקנס למרות שלא קיבלו שירות
995 29/12/2010 09/01/2011 הנזק אותו גורמות המשיבות למבקשות הגובות מן המבקשות סכומים תחת הכותרת "מע"מ", בניגוד לדין בשתי טענות עיקריות, האחת - כי לא ניתן לזהות את מקום השיחה והשנייה כי השירות לא ניתן באילת מחוזי (ת"א) ת"צ 48541-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אופירה גואטה; 2. רבקה אלטגני; 3. נורית טייכמן 1. חברת פלאפון תקשורת בע"מ; 2. חברת פרטנר תקשורת בע"מ; 3. סלקום ישראל בע"מ לקוחות הנתבעות אשר הינם ת ושבי אילת ו/או עוסקים אשר מקום מושבם באזור אילת ואשר אין באפשרותם לנכות תשומות בשל עסקאות בהן שילמו מע"מ; לקוחות הנתבעות אשר התארחו באילת ואינם בגדר חבר בני אדם ו/או אינם רשומים במשרדי המכס והמע"מ כעוסק מורשה
994 30/12/2010 09/01/2011 תביעה כספית, הצהרתית, ניקית, חוזית, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חוק הגנת הצרכן והפרת חוק חניית נכים וחוק שוויון הז דמנויות לאנשים עם מוגבלויות מחוזי (ת"א) ת"צ 49381-12-10 לא צוין מס' הבש"א יוחאי דוק 1. בריטיש ישראל השקעות בע"מ; 2. מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ; 3. אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ כל אדם עם מוגבלות העונה על ההגדרה בסעיף 5 לחוק השוויון לאנשים עם מוגבלות, היינו כל אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלם הוגבל תפקודו באופן מהותי לתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים ו/או כל אדם הנושא תעודת נכה ו/או כל אדם הנושא תו חניה לנכה אשר ביקש להיכנס למתחמו של קניון השרון בנתניה באמצעות חניון הקניות המוצע לציבור בתשלום ושילם דמי חניה מלאים וכל זאת החל מיום 7.4.05 ועד למתן פסק הדין בתביעה
993 21/12/2010 28/12/2010 התנהלותה הפסולה והבלתי חוקית של המשיבה בכך שגבתה סכומי כסף נכבדים מלקוחותיה לאחר שביטלה באופן חד צדדי הט בה שנתנה לאלה - הטבה המהווה חלק מהותי מחבילת שירותים אותה מציעה המשיבה ללקוחותיה ואשר בהסתמך על קבלתה התחייבו הלקוחות לקבלת שירותים מהמשיבה לתקופה של מחוזי (מרכז) ת"צ 31869-12-10 לא צוין מס' הבש"א גלבוע עבודות חקלאיות בע"מ סלקום ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה בהסכם התחייבות לתקופה מוגדרת, כאשר כנגד התחייבות זו ו/או במסגרתה ו/או למשך תקופתה הובטחה על ידי המשיבה הטבה של יעדים חיצוניים מ וזלים ו/או חינם, ואשר המשיבה מנעה מהם ו/או הגביךה אןץפ צךקבך אץ ההטבה ו/או מלנצל את ההטבה ו/או המשיבה ביטלה את ההטבה שלא כדין ו/או לפני מועד פקיעת תוקף ההסכם ו/או ההתחייבות וכתוצאה מהמניעה ו/או הביטול כאמור גבתה המשיבה סכומים גבוהים ובלתי סבירים ללא כל הסכמה מצד לקוחותיה
992 28/12/2010 התובענה לא נשלחה לפנקס - נשלחה בקשה לעו"ד גורודיסקי להעבירה אלי - 28.12.10 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 18981-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שמואל וילינגר; 2. משה וילינגר 1. מסורה ארטסקרול בעי"מ ועוד 4 נתבעים אחרים התובענה לא נשלחה לפנקס - אין פירוט קבוצה התובענה נדחתה בפסק דין מיום 16.12.10
991 22/12/2010 28/12/2010 מקרה חמור מאוד של הט עיה, הפרת חובה חקוקה ורשלנות. המדובר בתוסף תזונה שמחדירים לפה ולגוף ומדובר בצרכנים שהם תינוקות חסרי ישע וכן המוצר משווק בבתי מרקחת, מקום בו משווקים תרופות, תוך ניצול כל האוטנטיות והאמון שנותנים הצרכנים במקום השיווק מחוזי (חיפה) ת"צ 34926-12-10 סאבר נסאר 1. חיסונית בע"מ; 2. א.מ.ב. חווה חקלאית ירדן בע"מ כל הלקוחות אשר רכשו את תוסף התזונה "גרפווטר" אשר מייצרת המשיבה 2 עבור המשיבה 1 והמשווקת על ידי המשיבה 1, בתקופה של 7 שנים לפני הגשת הבקשה והתובענה
990 26/12/10 27/12/10 המשיבה גובה לקופתה ביודעין מיליוני שקלים מדי שנה, ארנונה מיוחדת, כביכול מכוח סעיף 16(א) לחוק שירותי כבאות הקובע כי דינה כדין הארנונה הכללית אך בעשותה כן גרמה העירייה להעלאה חריגה של תעריפי הארנונה הכללית, מבלי שקיבלה קודם לכן אישור מראש מאת שרי הפנים והאו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 40550-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אמיר יעקובי; 2. ענת יעקובי עיריית גבעתיים כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת כבאות בכינוי ארנונה מיוחדת שירותי כבאות ב-24 החודשים שקדמו להגשתש התובענה
989 26/12/10 27/12/10 העירייה גבתה מחברי הקבוצה ריבית על תשלומי חובה בניגוד לחוק מחוזי (ת"א-יפן) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 40267-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שאול גיא חיון; 2. עדי חיון; 3. מ.א. נתנאל חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ עיריית תל אביב כל הנישומים המחזיקים בנכס בעיר תל אביב יפו ואשר מהם גבתה העירייה ריבית על תשלומי חובה ששולמו בפיגור במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו
988 22/12/10 26/12/10 גביית תשלומי היטל שמירה באופן בלתי חוקי על ידי המשיבה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 35795-12-10 לא צוין מס' הבש"א דבורה חקשור עיריית רחובות כל מי ששילם היטל שמירה בעיר רחובות בין השנים 2009-2010
987 26/12/10 26/12/10 גבייה של דמי השתתפות עצמית על ידי המשיבה עבור טיפולים להם זקוקים ילדים הסובלים מנכויות סומטיות, וזאת בניגוד להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 מחוזי (מרכז) ת"צ 40969-12-10 לא צוין מס' הבש"א ד"ר שרון אילון קופת חולים מאוחדת מבוטחי המשיבה אשר נגבו מהם דמי השתתפות עצמית בשל טיפולים בתחום התפתחות הילד, כהגדרתם בסעיף 20 לחלק הראשון של התוספת השניה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.... בשבע השנים שקדמו ליום הגשת בקשה זו ועד ליום אישורה
986 26/12/10 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית בכך שהנתבעת מכרה מוצר שלא יכול שיהיה "לייט" ואשר ההפרש מבחינת קלוריות בינו ובין המוצר המקביל הנו מזערי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29439-07-10 לא צוין מס' הבש"א זויה ביבסקי טבעול (1993) בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצר בשם "טבעול - שניצל ברוקולי לייט" באריזות במשקל 630 גרם הוגשה על ידי הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 26.12.10)
985 22/12/10 26/12/10 הפרת חובה חקוקה , עשיית עושר ולא במשפט, עוולות אי גילוי נאות והטעייה ועבירה על הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שהמשיבות מוכרות דלקים מבלי להצמיד את טמפרטורת המכירה שלהם לטמפרטורה של 15 מעלו צלסיוס, ובכך מתעשרות שלא כדין על חשבון לקוחותיהן מחוזי (ת"א) ת"צ 35819-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד אבי ששו ועוד 3 תובעים אחרים 1. פז חברת נפט בע"מ ועוד 3 נתבעות אחרות בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
984 3/11/10 26/12/10 הפרה בוטה של הוראות הדין על ידי ביטוח ישיר, אשר נמנעת באופן מכוון וגורף מלשלם לצדדים שלישיים את שווי ירידת ערך רכבם, שנקבעה על ידי שמאי חוץ, במקרה של תאונות דרכים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 6130-11-10 לא צוין מס' הבש"א כהן אלעד איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ כל צד שלישי בתאונת דרכים בה היה מעורב מבוטח של ביטוח ישיר בשבע השנים שקדמו להגשת תביעת המבקש ולא קיבל מביטוח ישיר את שווי ירידת הערך עקב התאונה
983 16/12/10 23/12/10 הפרת חובה חקוקה, רשלנות, מטרד לציבור ו/או ליחיד ומפגע סביבתי בשל זיהום מערכת המים בצפת מחוזי (נצרת) ת"צ 24822-12-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון אלפסי כימוטל בע"מ כל צרכני המים בעיר צפת אשר מערכת המים שלהם זוהמה ו/או שובשה בשל החדרת סולר אל תוך מערכת המים של העיר ביום 13.12.10
982 23/12/10 הבקשה לא הוגשה לפנקס - נפתחה בשנת 2005 - לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1464/05 לא צוין מס' הבש"א אר-און השקעות בעי"מ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ לא פורטה הקבוצה - התובענה לא נשלחה לפנקס - טרם תחולת החוק המחייב ביום 21.11.10 הוגשה בקשה מוסכמת על ידי הצדדים לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 16.1.11) ביום 1.2.11 פרסמו הצדדים הודעה בעיתונות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.2.11) בהחלטה מיום 9.12.10 אישר ביהמ"ש בהתניות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה שהגישו הצדדים (הוכנס לפנקס 23.12.10)
981 23/12/10 הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 3 של החוק למניעת מפגעים, חריגה מסטנדרט הזהירות הנדרש וגרימת מטרד ליחיד בשל ריח חזק ממפעלה של המשיבה מחוזי (חיפה) ת"צ 11781-05-09 לא צוין מס' הבש"א 1. חנה להט; 2. גדעון בצלאל כרמל כימיקלים בע"מ תושבי עתלית שהתגוררו בישוב במועד הגשת התובענה, ככל שסבלו ממפגע הריח, ומי שעשה שימוש תדיר במועד הגשת התובענה בתחנת הרכבת שבעתלית, וככל שסבל ממפגע הריח הבקשה לאישור התובענה אושרה בהתניה בהחלטת בימ"ש מיום 2.12.10 (הוכנס לפנקס 23.12.1)
980 22/12/10 22/12/10 המשיב מחויב מעת לעת בשתלום סכומים שונים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק אך אינו משלם את הפרשי ההצמדה והריביית כחוק מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 19092-12-10 לא צוין מס' הבש"א גיל זיו אלכסנדר מינהל מקרקעי ישראל כל מי שקיבל לכאורה מהמשיב, בשבע השנים האחרונות, סכום כלשהו הכולל הפרשי הצמדה וריבית כחוק, בין אם מכוח החלטה שיפוטית, בין אם מכוח השבת כספים המגיעה לו עקב ביטול עסקה/מכרז, ובין אם מכל סיבה אחרת
979 16/12/10 22/12/10 החדרת סולר למי השתיה בשכונת כנען בצפת שלום (עפולה) ת"א 23985-12-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם (אבי) לוי ועוד 10 תובעים נוספיים פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ כל תושבי העיר צפת, אשר אל ו/או דרך מערכת האינסטלציה של יחידותיהם, בעקבות המקרה המתואר בכתב התביעה, זרמו מים המעורבבים עם סולר
978 2/12/10 22/12/10 התקלה החמורה שאירעה אצל המשיבה, כאשר בעקבות תקלה זו נ חסמו מנויי המשיבה מלהשתמש בטלפון הנייד, כך שהם לא יכלו להוציא שיחות, לקבל שיחות, לשלוח מסרונים, לקבל מסרונים ו/או לעשות כל פעולה אשר המשיבה מספקת מחוזי (י-ם) ת"צ 4107-12-10 לא צוין מס' הבש"א סלאיימה אסמעיל חברת סלקום ישראל בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
977 13/12/10 22/12/10 הטעיית צרכנים והפרת חובה חקוקה לספק חניה בחינם מכוח חוק חנייה לנכים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 19283-12-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק חשן 1. קבוצת עזריאלי בע"מ; 2. חניון מרכז עזריאלי בע"מ בעלי תג נכה שאינם בכסא גלגלים ושאינם מנויי חניון עזריאלי אשר עשו שימוש בחניון עזריאלי מיום 7.10.05 ועד למועד הגשת הבקשה
976 13/12/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי מי מהמשיבים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 20430-11-10 לא צוין מס' הבש"א רועי צוריאל 1. מיה תבליני החיים ירושלים בע"מ ועוד 6 משיבים נוספים כל אדם ו/או תאגיד אשר רכש מהמשיבים ו/או מרשתות השיווק השונות את המוצרים המיוחסים למשיבים כמופרט לעיל
975 1/11/10 13/12/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה הנגרמות על ידי מי מהמשיבים בכך ששייוקו בתפוצה של שיווק ארצי מוצרים מסוג פיצוחים לציבור הרחב ללא הטבעת אזהרה על אריזתם בגין "סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5" כנדרש על פי תקנות בריאות הציבור מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 20377-11-10 לא צוין מס' הבש"א דני גבאי 1. גת מזון וחטיפים, שותפות רשומה; 2. שופרסל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד, אשר רכש מהמשיבים ו/או מרשתות השיווק השונות את המוצרים המיוחסים למשיבים כמפורט לעיל
974 22/11/10 12/12/10 תשלום בחסר של המשיבה לעובדיה, בגין שעות עבודתם כתוצאה משיטת קיזוז שעות בלתי חוקית שפיתחה המשיבה לעצמה, מתוך שימוש לרעה בסמכותה בכך שקיזזה שעות עבודה מחישובי השכר של העובדים, תוך הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 41124-11-1- לא צוין מס' הבש"א ראמי סוס קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ כל עובדי החברה אשר התקיימו בינם לבין המשיבה יחסי עובד מעביד, החל מ-7 שנים מלאות - עובר ליום הגשת בקשה זו לבית הדין ועד קבלת פס"ד חלוט בתובענה
973 22/11/10 12/12/10 תשלום בחסר של המשיבה לעובדיה מנהלי הסניפים וסגניהם, בגין שעות נוספות כתוצאה משיטת חישוב עצמאית ובלתי חוקית שפיתחה המשיבה לעצמה ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ת"צ 41168-11-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם גולדברג קואופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ כל מנהלי הסניפים וסגני המנהלים אשר התקיימו ינם לבין המשיבה יחסי עובד מעביד, החל מ-7 שנים מלאות - עובר ליום הגשת בקשה זו לבית הדין ועד ליום קבלת פס"ד בתובענה
972 8/12/10 12/12/10 הפרת הוראות חוק החניה לנכים והוראות חוק השוויון לאנשים עם מוגבלות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 12675-12-10 לא צוין מס' הבש"א סידי אורן שמשון 1. קנית השלום השקעות בע"מ; 2. קניון מרכז עזריאלי בע"מ; 3. חניון מרכז עזריאלי בע"מ כל הנכים בארץ, שהונפק להם תג חניה כדין, אשר שילמו לחברת חניון עזריאלי (המשיבה 3) דמי חניה בחניון עזריאלי, החל מיום 7 באפריל 2005 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש
971 6/12/10 12/12/10 השבת כספים שנגבו שלא כדין על ידי המשיבות, כהיטל השבחה המוטל על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, על מקרקעין המיועדים ו/או המשמשים למגורים ביישוב קרית עקרון, תוך שלילת הפטור הקבוע בסעיף 19(ב)(1) לתוספת השלישית, אשר ניתן לכל השבחה במקרקעין למגורים המצויים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (פ"ת) ת"צ 8170-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. דהרי ציון; 2. דהרי אפרת דינה 1. מועצה מקומית קרית עקרון; 2. הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה כל בעלי המקרקעין ביישוב קריית עקרון אשר שילמו ו/או נדרשו לשלם היטל השבחה במשך 24 החודשים שקדמו להגשת התובענה, בגין היתר בנייה ו/או אישור להעברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, עקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בנין עיר שנכנסה לתוקף בתקופת ההכרזה כהגדרתה להלן; כל בעלי המקרקעין ביישובים אחרים ברחבי הארץ אשר שי למו ו/או נדרשו לשלם היטל השבחה במשך 24 החודשים שקדמו להגשת התובענה, בגין היתר בנייה ו/או אישור להעברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, עקב השבחה שנוצרה עקב תוכנית בנין עיר, שנכנסה לתוקף בתקופת ההכרזה לישובים בכל הארץ כהגדרתה להלן
970 8/12/10 9/12/10 המשיבה הטעתה את לקוחותיה בכך שמכרה בחניותיה מוצרים שאינם גבינה אמיתית ו/או חמאה אמיתית אך הוצגו ככאלה ובכך הפרה הסכם מכוח דיני החוזים, הפרה חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין, גרמה להטעיה ולעוולת רשלנות וכן לעשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 13263-12-10 לא צוין מס' הבש"א יאיר שפרן אלון החזקות ברבוע כחול-ישראל בע"מ כל אדם שרכש בחנויות המשיבה, לרבות בכל סניפי המשיבה "מגה", "מגה בול", ו-"מגה בעיר" ו/או בסניפים אחרים של המשיבה ו/או באמצעות אתר המשיבה באינטרנט, בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, מוצרים שאינם גבינה אמיתית ו/או אינם חמאה אמיתית, שהנם מוצרים שאינם מכילים שומן מן החי כפי הנדרש בחוק אלא שומן צמחי, ובכלל זה מוצרים העשויים מחלבון חלב ומשומן צמחי.... אשר הוצגו בחנויות במפורש או מכללא ו/או באתר הבאינטרנט כגבינה אמיתית וחמאה אמיתית ו/או מוקמו בחניות אלו במקררי הגבינות או במעדניות הגבינות יחדיו, ללא הפרדה, עם גבינות וחמאות אמיתיות ו/או 'קוטלגו באתר האינטרנט תחת הסיווג "גבינות" ו"חמאות"
969 7/12/10 9/12/10 פרשה מזעזעת, החמורה מסוגה בישראל מיום הקמתה,שבה נפלו אלפי קשישים אשר שהו במחלקות גריאטריות ואחרות בבתי החולים קפלן והרצפלד שבשליטת המשיבה, קורבן לניסויים רפואיים שונים ומשונים בניגוד מוחלט להוראות הדין מחוזי (מרכז) ת"צ 10270-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מלכה שמול ועוד שבעה מבקשים נוספים שירותי בריאות כללית כל אותם חולים אשר שותפו במסגרת אישפוזים ו/או טיפולים שעברו בשנים 2000-2005 בבתי החולים הרצפלד וקפלן בניסויים רפואיים כלשהם
968 5/12/10 7/12/10 המשיבה גבתה שלא כדין אגרות שמירה מהמבקש ומחברי הקבוצה תוך עשיית עושר, הפרת חובה חקוקה, התרשלות וחריגה מסמכות מחוזי (ב"ש) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 5489-12-10 לא צוין מס' הבש"א א.מ. טכנולוגיות שיווק בע"מ עיריית באר שבע כל מי שהמשיבה גבתה ממנו אגרת שמירה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה
967 28/11/10 6/12/10 המשיבה לא העניקה למצטרפים למועדון הלקוחות שלה את ההנחות להן התחייבה בחוזה בין הצדדים ובפרסומי השונים, זאת שלא כדין ובניגוד למצג שהוצג בפני המבקש ויתר חברי הקבוצה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 52757-11-10 לא צוין מס' הבש"א יארוסלב גליקסמן מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון כל לקוחות המשיבה (מועדון לקוחות רבוע כחול-דור אלון) בארבע השנים האחרונות שצרכו בנזין ולא זכו לקבל את ההנחה המפורסמת על ידה
966 5/12/10 6/12/10 תביעה להשבת כספים שנגבו על ידי המשיב (שהנו "רשות" כהגדרתה בחוק בית המשפט לעניינים מנהליים) שלא כדין ובניגוד גמור לתקנות שתוקנו על ידיו בעצמו (ע"י שר המשפטים) מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 6074-12-10 לא צוין מס' הבש"א סלהוב שאול מדינת ישראל - משרד המשפטים כל אדם אשר הזמין נסח טאבו לצפייה באתר של המשיב ו/או באחד מאתרי הזכיינים המורשים וביצע בתוך פרק זמן מקסימלי של שעה לאחר מכן הזמנה של אותו נסח חתום ומאושר על ידי רשם המקרקעין, ולא זכה לקבל את הזיכוי הקבוע בתקנות בגין פעולה זו
965 2/12/10 5/12/10 הטעיה בפרסום אודות פרט מהותי שבנכס והוא אורך החיים של המוצר וכן מכירה והפצה של מוצר שיש בו הטעיה, וזאת בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן (פרסום המשיבה בנוגע לפס הלחות הממוקם בסכיני הגילוח מעל ללהב) מחוזי (י-ם) ת"צ 3034-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אברהם הופמן; 2. ליאור אביטל פרוקטר אנד גמבל ישראל אמ.די.או בע"מ כל הצרכנים אשר נחשפו לפרסומיה של המשיבה ורכשו את סכיני הגילוח בעלי פס הלחות
964 2/12/10 5/12/10 נזקי המבקשים ונזקי כלל הקבוצה בשל התקלה שאירעה במשיבה ביום 1.12.10 ואשר החלה בשעות הבוקר והסתיימה לכאורה בחצות מחוזי (ב"ש) ת"צ 2971-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אבו עראר אנואר ; 2. אבו גבר אברהים סלקום תקשורת בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר תקשר עם חברת סלקום תקשורת בעי"מ בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון הן במסלול עסקי והן במסלול פרטי מלפני 30.11.10 ועד ליום 2.12.10
963 2/12/10 5/12/10 כספית, נזיקין, חוזית, הגנת הצרכן, עשיית עושר שלא במשפט - כל זאת בגין התקלה ברשת סלקום מיום 1.12.10 מחוזי (מרכז) ת"צ 2593-12-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אריה אזואלוס; 2. משה אלמוג סלקום ישראל בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה
962 30/11/10 5/12/10 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה, התרשלות, הפרת חובת תום לב בכך שהמשיבה גבתה מהמבקש ומחברי הקבוצה גביית יתר מעבר לקבוע בחוק לפי חוק רשויות מקומיות מחוזי (מרכז) ת"צ 53280-11-10 לא צוין מס' הבש"א יהודה הרטמן המועצה המקומית אזור כל תושבי המועצה המקומית אזור ששילמו תשלום ארנונה כללית למגורים לפי תעריפי קוד נכס למגורים 111 (וילות) או 112 (בניה רוויה) ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה
961 29/11/10 5/12/10 משלוח "דבר פרסומת" ו/או "הודעת מסר קצר" אשר נשלח אל הנמענים באמצעוןת מכשיר פקסימיליה על ידי המשיבות, כולן או חלקן, מבלי שניתנה לכך הסכמת הנמענים, ובחלק מהמקרים אף לאחר שהמשיבות נדרשו לחדול ממשלוח דברי פרסומת, וזאת בניגוד להוראות מפורשות וברורות ביותר של ח מחוזי (מרכז) ת"צ 52342-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד יואב גפני; 2. עו"ד ירון שמעון 1. כרמל הוצאה לאור והפצות ספרות משפטית בע"מ ועוד 3 משיבות אחרות כל הנמענים אשר קיבלו מהמשיבות, כולן או חלקן, דבר פרסומת באמצעות מכשיר הפקס, על אף שאותם נמענים דרשו במפורש מהמשיבות כי יחדלו ממשלוח דברי פרסומת, וזאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת תשמ"ב-1982, מאז שנכנס לתוקף התיקון לחוק המבקשים הגישו בקשת הסתלקות מהתובענה ובקשה למחיקת התובענה (הוכנס לפנקס 1.5.11) הבקשה להסתלקות מן התובענה ולמחיקתה אושרה בהחלטת בימ"ש מיום 11.4.11 (הוכנס לפנקס ביום 1.5.11)
960 29/11/10 5/12/10 הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ובפרט בהוראותיו הרלוונטיות של החוק, בעניין הטעיית הצרכן ופרסום כוזב ומטעה מחוזי (פ"ת) ת"צ 55138-11-10 לא צוין מס' הבש"א מתן רביזדה צ.י. ("כפיר") תעשיות מזון יבנה בע"מ כל תושב ישראל שביקש לרכוש מוצרי חלב על גווניו (בייחוד גבינות קשות, גבינה צהובה, מוצרלה וכו') ורכש את מוצריה של הנתבעת כגון "הצהובה הטובה" "פיצרלה" וכו' בחושבו כי מדובר בגבינה, והוברר לו בדיעבד כי נהג לרכוש מוצר אשר איננו גבינה
959 28/11/10 5/12/10 מחדלים קשים ביותר מצדן של המשיבות, מחדלים המתבססים בראש ובראשונה על כך שהמשיבות סיפקו ללקוחותיהן, תמורת תשלום עמלות, מוצר/שירות (מערכת למסחר בבורסה) בעלת פגמים וליקויים אשר גרמו ללקוחות לנזקיהם וחמור מכך - כאשר המשיבות לא שעו לפניותיו של המבקש אשר התריע ב מחוזי (חיפה) ת"צ 52440-11-10 לא צוין מס' הבש"א וקנין דוד 1. מגדל שוקי הון (1965) בע"מ; 2. מגדל שרותי בורסה (נ.ע) בע"מ כל לקוח של המשיבות ו/או מי מהן, אשר התקשר עימן בהסכם למתן שירותי מסחר בבורסה באמצעות אתר האינטרנט שלהן במערכת החדשה שהושקה בחודש יוני 2010 או בסמוך לכך, וספג עקב כך נזקי ממון שנבעו מכשלים ו/או לי'קויים במערכת (בין אם נזקים בגין תשלום עמלות מיותרות ובין אם אחרים)
958 28/11/10 5/12/10 הימנעותה של המשיבה מלספק את השירות המכונה "שיחה חונה" לחלק ניכר מלקוחותיה מחוזי (פ"ת) ת"צ 51488-11-10 לא צוין מס' הבש"א ריבה גורשניק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה אשר נמנע מהם השירות שיחה חונהמיום תחילת מניעת השירות ועד ליום אישור בקשה זו או עד ליום החזרת השירות לתקנו - המוקדם מבין השניים
957 25/11/10 5/12/10 עשיית עושר, חריגה מסמכות, הפרת חובה חקוקה והתרשלות מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 49716-11-10 לא צוין מס' הבש"א רפאל אביר עיריית פתח תקווה משלמי אגרת שילוט למשיבה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה
956 24/11/10 25/11/10 צרכנים רבים רוכשים מיכלי משקה מלאים אצל המשיבות, ונמנע מהם להשיב את מיכלי המשקה הריקים ולקבל לידיהם את דמי הפיקדון ששילמו בעד המיכלים, ואשר חוייבו ברכיב המע"מ על דמי הפיקדון מחוזי (מרכז) ת"צ 46323-11-10 לא צוין מס' הבש"א ורסנו איתי ונאור פז חברת נפט בע"מ ועוד 6 משיבות נוספות ציבור הצרכנים אשר רכשו בחנויות המשיבות בקבוקי משקה מלאים ומסומנים "חייב פיקדון 30 אג'", שהייתה בידם האפשרות להשיב מיכל משקה ריק ולקבל לידיהם את דמי הפיקדון מהמשיבות, ואשר נמנע מהם הדבר וכן צרכנים שרכשו בקבוקי משקה מסומנים מלאים מהמשיבות וחוייבו במע"מ על דמי הפיקדון במועד החל מכניסתו לתוקף של תיתקון מס' 4 לחוק הפיקדון, אשר נכנס לתוקפו ביום 9.2.10 ועד למועד הגשת התובענה
955 24/11/10 25/11/10 המשיבה, בעלת הזיכיון להפעלת כביש 6, חייבה את חברי הקבוצה בחיובי שווא עודפים במספר דרכים: פירוק פיקטיבי שלא כדין של אותה נסיעה, כדי לגבות עבור נסיעה אחת אגרה מסגין מספר נסיעות; חיובים כפולים עבור אותה נסיעה והטלת סנקציות פיגורים בגין אותן נסיעות שלא היו ול מחוזי (פ"ת) ת"צ 47395-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מינוף ויזמות בע"מ; 2. זני שירותי מימון בע"מ חברת דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר שילמו תשלומים עודפים שלא כדין בהם חייבה אותם המשיבה או מי מטעמה, בקשר לשימוש בכביש 6 וכן כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת אשר שילמו קנסות ו/או חיובי פיגורים אחרים כלשהם בהם חייבה אולתם המשיבה שלא כדין בגין אותם חיובים עודפים שלא כדין
954 14/7/10 22/11/10 הטלת ארנונה עירונית בהשתתה ובגבייה שלא בהתאם להוראות דיני הארנונה ביהמ"ש המחוזי פ"ת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 17302-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. נחמיה ארבל; 2. מיכאל כרבי מועצה מקומית אליכין כל אדם אשר חויב בארנונה בגין דירת מגורים בתחום השיפוט של הנתבעת ושילם אותה בגין התקופה שמיום 1.7.08 ועד ליום 30.6.10.
953 18/11/10 21/11/10 מניעה של צרכנים אשר רכשו בתמורה מלאה מנויים לצפייה במשחקי כדורגל ונאסר עליהם לצפות במשחקים עקב עונש אשר הוטל על קבוצות הכדורגל, עונש של קיום משחק ללא נוכחות קהל, איסור שהנו במהותו בניגוד לחוק הגנת הצרכן כמפורט בתביעת המבקשים שלום (רשל"צ) ת"צ 36385-11-10 לא צוין מס' הבש"א גלעד ברוך התאחדות הכדורגל בישראל ועוד 16 נתבעות נוספות כל בעלי מנויים של הנתבעות 2-17 אשר נמנע מהם לצפות במשחק עקב עונש אשר הוטל על הנתבעות, עונש של קיום משחק ללא קהל
952 14/11/10 21/11/10 השבת כספי אגרת הסדר חנייה המשולמים למשיבה ואשר המשיבה גובה שלא כדין בגין חניה בשעות המיועדות לחניית בעלי תו חניה אזורי בלבד, במקומות חניה המסומנים בצבעי כחול לבן על שפת המדרכה אך מיועדים לבעלי תו חניה אזורי מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 25008-11-10 לא צוין מס' הבש"א תוס סטרוגו עיריית תל-אביב - יפו כל מי ששילם במשך השנתיים שקדמו להגשת התביעה, אגרת הסדר חניה בעיר תל אביב-יפו, בגין חניה בשעות המיועדות לחניית בעלי תו חניה אזורי בלבד, במקומות חניה המסומנים בצבעי חול לבן על שפת המדרכה אך מיועדים לבעלי תו חניה אזורי בשעות מסוימות
951 הבקשה לא הוגשה לפנקס - נפתחה בשנת 2006 - לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1936-06 16302-06 אליעז צימרמן בנק מזרחי טפחות בע"מ כל הלקוחות אשר החזיקו בפיקדון ניירות ערך בבנק בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, והבנק גבה מהם גביית ילתר בגין עמלה מזערית ללקוח הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בהחלטה מיום 10.11.10 (הוכנס לפנקס 21.11.10) 10.11.10
950 21/11/10 בשנת 95', באופן בלתי חוקי, ללא קבלת אישורי השרים הרלבנטיים ותוך חריגה מסמכות ומדיני ההקפאה, הוסיפה המשיבה תוספת להוראות צו המיסים הקובעות פטור מארנונה לשטחים משותפים ובהתאם לתוספת הוטל חיוב חדש על שטחים טכניים משותפים, שטחים אשר בעבר וטרם השינוי שבוצע היו ביהמ"ש המחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 36577-11-10 לא צוין מס' הבש"א חברה לניהול בית כלל בע"מ עיריית תל-אביב-יפו כל בעלי הנכסים אשר חוייבו בארנונה - בין אם כחברות ניהול, בין אם כועד בית ובין אם כבעלי נכסים - בגין שטחים טכניים משותפים בבניין המתופעל על ידם והמשמש כבניין עסקי של מספר מחזיקים
949 18/11/10 21/11/10 הנחה מתשלום ארנונה לה זכאים סוגים שונים של מחזיקי דירות. חישוב ההנחה אשר נערך על ידי המשיבה אינו מאפשר לזכאים ליהנות ממלוא ההנחה לה הם זכאים מחוזי (פ"ת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 35498-11-10 לא צוין מס' הבש"א ניר שדה עיריית מודיעין-מכבים-רעות כל מי שהיה זכאי להחה מאשרנונה ואשר זכאותו חושבה על ידי המשיבה על פי תעריף המיוחד למ"ר
948 18/11/10 21/11/10 הפרה קבועה ונמשכת של תקנון תכנית הנאמנות של המשיבה בתקופה אליה מתייחסת הבקשה, הפרה הנוגעת להנחות להן זכאים היו הלקוחות בתחנות התדלוק דור אלון וכן של פרסום מטעה של המשיבה לגבי ההנחות להן זכאים הלקחות בתחנות התדלוק דור אלוון מחוזי (פ"ת) ת"צ 35375-11-10 לא צוין מס' הבש"א עינם אמוץ מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון שותפות רשומה לקוחות המשיבה שצרכו סולר בתקופה מאז תחילת תוקפו של התקנון בנוסח בנספח ג' לעיל ועד שינויו לנוסח הקיים כיום
947 17/11/10 21/11/10 השבת כספים שהמשיבה גבתה מהמבקשת ביתר כארנונה בגין חלק יחסי בשטחים משותפים בבניין, באופן בלתי חוקי ובניגוד להוראות ההקפאה ומבלי שהתקבל לכך אישור משר האוצר מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34096-11-10 לא צוין מס' הבש"א ארנונה ניהול נכסים ויעוץ (1965) בע"מ עיריית תל אביב כלל הנישומים אשר שילמו למשיבה ארנונה בעשרים וארבע החודשים שקדמו להגשת התובענה בתעריף עסקים (בניינים שאינם למגורים) בגין שטחים משותפים, תוך חריגה מסמכותה ובניגוד לחוקי ההקפאה
946 17/11/10 17/11/10 הפרת חובה חקוקה בהתייחס לסעיפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות; ביצוע הטעיה בהפרה של סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; ניצול בורות בהפרה של סעיף 3(ב) לחוק הגנת הצרכן מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 23132-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מרדכי סופר; 2. יעקב כהן מט"ח 24 בע"מ ועוד 22 נתבעים נוספים כל האנשים שהפסידו כסף בחברת מט"ח 24 בע"מ, מאז הקמת החברה
945 11/11/10 17/11/10 התנהגותו של הבנק בכל הקשור לגביית דמי ניהול ני"ע בסוף הרבעון. כאשר הבנק גובה בסוף הרבעון דמי ניהול פקדון ני"ע בסכום מינימאלי לרבעון, מתעלם הבנק מדמי הניהול שנגבו על ידי הבנק מהלקוח במהלך הרבעון מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30263-11-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק פינקלשטיין בנק הפועלים בע"מ כל מי שמנהל או ניהל חשבון בנק אצל הנתבע, שניהל בחשבונו פיקדון ני"ע והנתבע גבה ממנו בסוף הרבעון דמי ניהול ני"ע בסכום המינימום בהתעלם מדמי הניהול שנגבו במהלך הרבעון
944 16/11/10 16/11/10 גביית מס רכישה שלא כדין מחברי ה'קבוצה המיוצגת המוצעת מאת המשיבה תוך התעלמות ממדרגת מס הרכישה הראשונה (העומדת על 0% כאמור(, וזאת על דרך שימוש מעותת אשר מעקמת את הכתוב ומנוגדת באופן ישיר להוראת חוק מיסוי מקרקעין ביהמ"ש המחוזי ת"א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 51902-10-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד ירמיהו גור מדינת ישראל - רשות המיסים כל אדם אשר נכלל בגדר תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין ..... אשר שילמו מס רכישה בעקבות רכישת דירה לאחר יום 1.7.05 (בפעם הראשונה ו/או השנייה בחייהם), ושעונים להגדרת סעיף 9(ג1א)(2)(א)(1) או סעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה* תשכ"ג-1963 וזאת בסכום העולה על סכום מס הרכישה שנדרשו אלו לשלם על פי הוראות הדין הקבוע בסעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין במצטרף לקבוע בהוראות תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין, וזאת נכון למועד הרכישה שרכשו, ואשר זכאים ביום הגשת הבקשה לאישור תובענה זו לפתוח בהליכים השומתיים
943 26/10/10 15/11/10 אי חוקיות צווי הארנונה של המועצה המקומית גני תקווה שמקורן בהכנסת תוספת ארנונה משנת 2004 לבסיס המס בשנים שלאחר מכן ובחקיקת צו הארנונה לשנת 2005 בחוסר סמכות מחוזי (מרכז) ת"צ 8746-11-10 לא צוין מס' הבש"א זאב קופולוביץ המועצה המקומית גני תקוה כל הנישומים שחוייבו לשלם למועצה ארנונה בשנתיים שקדמו להגשת התובענה
942 4/11/10 15/11/10 הפרת הסכם שביצעו המשיבות כלפי המבקש וכלל חברי הקבוצה בכך שבאופן חד-צדדי העלו המשיבות את שיעור דמי הניהול מהמבקש ומיתר חברי הקבוצה, למרות התחייבות חוזית לפיה שיעור דמי הניהול יהיה קבוע לכל אורך תקופת החוזה ולא ניתן יהיה לשנותו - אלא בהסכמה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 17626-11-10 לא צוין מס' הבש"א חיים אופיר 1. פסגות קופות גמל בע"מ; 2. פסגות בית השקעות בע"מ א. כל העמיתים לגביהם התחייב בנק הפועלים כי שיעור דמי הניהול יהיה קבוע ואילו המשיבות החליטו חד צדדית לסיים התחייבות זו בתאריך שרירותי שנקבע על ידן, והחלו גובות מאותם עמיתים דמי ניהול בשיעור גבוה יותר, יום לאחר התאריך השרירותי; ב. כל העמיתים לגביהם הפרו המשיבות את הו ראות תקנה 53ב(א) לתקנות וביצעו כלפיהם העלאה של שיעור דמי הניהול מבלי לשלוח הודעה בכתב מראש על כך שתבוצע העלאה
941 9/11/10 15/11/10 הבקשה לא נשלחה לפנקס. הוגשה ב-2006 - לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1990/06 ת"א 2484/06 לא צוין מס' הבש"א מירב נחמני ועוד 6 תובעים אחרים סלקום ישראל בע"מ ו-5 נוספים התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס(הוגשה לפני תחולת החוק המחייב) שתי הבקשות בשני התיקים לאישור התובענה כייצוגית, נדחו בפס"ד מיום 28.10.10 (הוכנס לפנקס 15.11.10)
940 15/11/10 הבקשה לא נשלחה לפנקס נמסרה בקשה למשרדו של עו"ד האוזנר לשלוח את הבקשה לאישור התובענה - 15.11.10 מחוזי (חיפה) ת"צ 4050-12-09 לא צוין מס' הבש"א עינב אברהמי 1. התיאטרון העירוני חיפה בע"מ; 2. עיריית חיפה התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס. נרשמה רק לאחר שהגיעה החלטת ביהמ"ש הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בהחלטת בימ"ש מיום 27.10.11 (הוכנס לפנקס ביום 15.11.10)
939 15/11/10 המשיבה נקטה מדיניות של גביית דמי ביטול ודמי שינוי אשר פגעה בכל חברי הקבוצה מחוזי (מרכז) ת"צ 25737-11-10 לא צוין מס' הבש"א אליקים בשן צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר ביצעו מולה עסקאות מכר מרחוק, ביקשו לשנותן או לבטלן במועד שהוא תוך עד 14 יום ממועד ההזמנה ולפחות שני ימים אינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, וחוייבו בדמי ביטול או דמי ביטול בסכום העולה על הנמוך מבין 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח.
938 14/11/10 14/11/10 הפרת חוזה לפי חוק החוזים והפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בקיום חיוב חוזי, מכוח סעיף 39 לחוק החוזים מחוזי (פ"ת) ת"צ 26406-11-10 לא צוין מס' הבש"א ד"ר איתן שלח בנק מסד בע"מ כלל לקוחות בנק מסד שהחזיקו בחשבון בנק אצל בנק מסד ביום שבת, ה-22.11.08, המועד בו קרסה מערכת המחשוב של בנק הפועלים
937 14/11/10 14/11/10 הפרת חובה חקוקה, הפרת הסכם מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 3179-09-10 לא צוין מס' הבש"א ירחמיאל אגרט בנק הפועלים בע"מ כלל לקוחות המשיבה, אשר נגבו מהם סכומים ביתר בגין עמלות ניהול פקדון ניירות ערך, וזאת בין היתר בנסיבות של גביית עמלות ניהול פקדון ניירות ערך מקום בו נמכרו (או נפרעו/הועברו/נמשכו) חלק מניירות ערך במהלך הרבעון ונגבתה עמלת מינימום בעת המכירה (או הפרעון)
936 2/9/10 14/11/10 הפרת חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"צ 9582-11-10 לא צוין מס' הבש"א אורי ברעם דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ כל מי ששילם לנתבעת, דלתא להשקעול ולמסחר קרני שומרון בע"מ אגרות עבור רישום עסקאות העולות בסכומן על הסכם המרבי שהיה נקוב באותה עת בתקנות המקרקעין
935 4/11/10 14/11/10 מחדלו של המשיב בכך שלא דאג להסיר ו/או לשלוח הודעות הסרת רישום שעבודים והערות אזהרה על מקרקעין ועל זכויות אחרות אשר המשיב רשם במרשמי שונים ו מחוזי (י-ם) ת"צ 16886-11-19 לא צוין מס' הבש"א אסתר שניידר-שנהב בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו ממנו הלוואה או כל שירות אחר ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשיב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 60 יום כפי שקובע בחוק
934 9/11/10 14/11/10 סכומים שגובה סלקום מלקוחותיה שלא כדין, בעד שירותי תוכן המתקבלים אצל מנוייה באמצעות מסרונים אותם הם לא ביקשו לצרוך ובעדם הם לא הסכימו לשלם שלום (ת"א) ת"א 10600-05-10 לא צוין מס' הבש"א שרון לין סלקום ישראל בע"מ מנויי חברת סלקום אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דעין בתובענה, חוייבו ו/או יחוייבו בתשלום בגין קבלת מסרונים, על אף שאין בידי המשיבה או בידי כל גורם מטעמה, כל אסמכתא לכך שמנויים אלה נתנו את הסכמתם לקבל, וודאי שלא לשלם, בעד מסרונים אלו ביהמ"ש אישר את כתב התביעה המתוקן בהחלטה מיום 7.11.10 (הוכנס לפנקס 14.11.10)
933 7/11/10 3/11/10 שיתוף פעולה בין המשיבות לבין עצמן ולבין קבלני בניין אשר בעקבותיו נאלצו צרכנים רבים לשלם כספים למשיבות ללא כל צורך, ומעבר לסכום הנהוג בשוק אספקת הגז בתנאי תחרות מחוזי (י-ם) ת"צ 4272-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אורי גנני; 2. זיו לבנה; 3. חנה בנימיין; 4. יאיר רביב; 5. יעקב שיך 1. פז גז בע"מ ועוד 5 נתבעות נוספות לקוחות של המשיבות אשר רכשו דירה בבניין משותף ו/או דיירים אשר משכירים דירה בבניין משותף ונגבו מהם כספים מעבר למחיר הסטנדרטי של הגז ומחיר התקנתו
932 2/11/10 3/11/10 הפרת חוזה לפי חוק החוזים והפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב בקיום חיוב חוזי; גביית עמלה שלא כדין והפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין מחוזי (י-ם) ת"צ 844-11-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מיכאל שוורץ; 2. גל שוורץ הפקות בע"מ; 3. שמעון דבוש; 4. פאי איתן בנק אוצר החייל בע"מ כלל לקוחות בנק אוצר החייל ששהחזיקו בחשבון בבנק אוצר החלייל ביום שבת, 22.11.08, המועד בו קרסה מערכת המחשוב של בנק הפועלים וכל כלל לקוחות בנק אוצר החייל אשר שילמו כל עמלה אשר אינה עמלה תפעולית ואשר נגבתה מהם מראש בתחילת חודש נובמבר 2008 או בתחילת הרבעון שכלל את חודש נובמבר 2008
931 1/11/10 2/11/10 הפרה בוטה ויסודית של חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 בכך שהמשיבה לא יידעה את חברי הקבוצה בדבר סיום תקופת ההתחייבות וגבתה תשלומים בלתי כשרים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 104-11-10 לא צוין מס' הבש"א טלי לופו די.בי.אס (yes) שרותי לווין (1998) בע"מ כל תובע כלפי הנתבעת, שהפרה את הוראותיו של חוק הגנת הצרכן לרבות תיקון 22 לחוק ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בפרט בדבר אי משלוח הודעה בדבר סיום תקופת ההתחייבות וגביית תשלומים בלתי כשרים וכל תובע אשר נקלע לרשתה של הנתבעת ונאלץ להתקשר בתקופת התחייבות נוספת על מנת לקבל השבה של התשלומים שנגבו לאחר בטלות החוזה עם הנתבעת
930 1/11/10 1/11/10 חיוב כפול אותו מבצעת המשיבה תחת כותרת של "צריכת מים משותפת" וזאת במקרה של עזיבת אחד מן הדיירים המתגוררים בבתים משותפים בעיר ראשון לציון במהלך תקופת החשבון מחוזי (מרכז) ת"צ 34260-10-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק אבני מניב ראשון בע"מ כל הדיירים בבתים משותפים בתחומי העיר ראשון לציון אשר חוייבו בכפל ושלא כדין בגין "צריכת מים משותפת" ו/או בגין כמות מים שנצרת על ידי אחד מן הדיירים שעזב את הבית המשותף במהלך תקופת החשבון, וזאת במהלך 24 חודשים טרם הגשת תובענה זו
929 18/10/10 1/11/10 הפרקטיקה בה נוקטת המשיבה בשיטת המדידה שלה את מוני המים מקפחת את הצרכנים ויוצרת גבייה שהיא עודפת על הצריכה הכוללת בפועל, שכן הצרכן משלם תמיד לפי המדידה הגבוהה ביהמ"ש המחוזי ירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 59761-10-10 לא צוין מס' הבש"א יהודא ברונר חברת הגיחון בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר חוייבו על ידי המשיבה בצריכת מים משותפת על פי מדידה במונה ראשי, ואשר לא זוכו בחשבונותיהם כאשר מדידת המים במונה הראשי הייתה פחותה מסך המדידות במונים הפרטיים
928 31/10/10 1/11/10 השבת כספים שנגבו ביתר שלא כדין בידי עיריית חיפה, ללא סמכות כחוק, מתוך עשיית עושר ולא בדין, ל רבות מתוך הפרת חובה חקוקה ודיני חוזים ביהמ"ש המחוזי חיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 6904-10-10 לא צוין מס' הבש"א עודד בן חפר עיריית חיפה כל משתמשי החנייה במדחנים בעיר חיפה כדלקמן: כל מי שרכש ב-7 השנים שקדמו לתאריך 5.10.10, זמן חנייה למכונית בתחומי העיר חיפה, ע"י שלשול מטבעות למכשיר מדחן בשטחים ציבוריים שהוקצו על ידי העירייה להחניית רכב קצובת זמן ע"י כרטיס חנייה שמונפק ממדחן חנייה סמוך (ע"י חברת אורפק מפעילת המערכת מטעמה של עיריית יפה), מכוח חוק עזר לחיפה ולא קיבל עודף ממכשיר המדחן, ולרבות כל מי שירכוש ממדחן כאמור זמן חנייה כאמור בעתיד, וזאת עד למ ועד בו תאפשר עיריית חיפה בפועל למשלם במטבעות במדחניה כאמור, לקבל עודף ממכשיר המדחן בעת התשלום
927 5/10/10 1/11/10 התובענה לא הוגשה לפנקס מחוזי (חיפה) ת"צ 23289-11-09 לא צוין מס' הבש"א ליאור שירי 1. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ועוד 3 משיבות אחרות הבקשה לא נשלחה לפנקס בפס"ד מיום 10.10.10 אושרה בקשת ההסתלקות והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 1.11.10)
926 1/11/10 התובענה לא הוגשה לפנקס שכן היא משנת 2007, לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (חיפה) ת"א 1169-07 18304/07 לאה הראל 1. שטראוס מחלבות בע"מ; 2. שטראוס גרופ בע"מ; 3. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ. לא צוינה הקבוצה המיוצגת, שכן כאמור התובענה לא הוגשה לפנקס התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת בימ"ש מיום 20.10.10 (הוכנס לפנקס 1.11.10) 20.10.10
925 28/10/10 המשיב גבה מחברי הקבוצה אגרה שלא כדין שכן אינו רשאי לחייב ולגבות אגרה מעסקים הפטורים מרישוי לפי חוק רישוי חסקים וכן אינו רשאי לגבות אגרה מעסקים שאינם טעוני רישוי, אם אין בהן טובין המתלקחים בטמפרטורה הגבוהה מ-100 מעלות מחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 11704-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד צפריר פרוטיץ; 2. עו"ד ליאור שחר איגוד ערים איזור בני ברק שרותי כבאות והצלה כל בעל עסק שאינו טעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ו/או התקנות ו/או הצווים שהוצאו מכוחו, המצוי בתחום שיפוטו של המשיב, אשר חויב על ידי המשיב באגרה לפי סעיף 3 לתוספת לתקנות שירותי הכבאות
924 6/10/10 28/10/10 אחד המקרים החמורים ביותר של הטעיית הצרכנים ביודעין, כאשרש המשיבים גורמים למבקשים לאכול מוצרים בהם מעורבים רכיבים מעורות של חזירים ובעלי חיים טרפים מחוזי (י-ם) ת"צ 11065-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שחר לוי; 2. סלאימה מאלק 1. זוגלובק תשלובת מפעלי מזון בע"מ; 2. המשרד לשירותי דת; 3. הרבנות הראשית לישראל בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
923 6/10/10 28/10/10 הנתבעת ניכתה משכרם של העובדים ניכויים שלא כדין בגין "דמי חבר" "ב. מקצועי", "ועד" ו-"העברה לבנק" ולא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצר הרחבה וכך מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 11696-10-10 לא צוין מס' הבש"א אבייב יוסף א.ד.א שמירה אבטחה ניקיון וכ"א בע"מ עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, שעבדו במשרת סטודנט בשכר שעתי, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתב עת לפני הגשת הבקשה לאישור שהנתבעת שילמה את שכרם באיחור כמפורט בבקשה
922 6/10/10 28/10/10 הרעת תנאים הואיל והנתבעת קיפחה את תנאי עבודתם של עובדיה, בכך ששינתה לרעה באופן חד צדדי את תנאי עבודה של התובעת ושל כל עובדיה האחרים בכך שהפחיתה את התעריף השעתי של שעת עבודתם בעקבות פרסום צו הרחבה שמטרתו הייתה להיטיב את תנאי עבודתם, ובכך שניכתב משכר חברי ה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 3128-10-10 לא צוין מס' הבש"א גנייב סבטלנה טיב טעם רשתות בע"מ כל עובדי הנתבעת במועד הרעת התנאים, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת בתקופה הקובעת
921 3/10/10 28/19/19 המשיבה גבתה וממשיכה לגבות מהמבקש ומיתר חברי הקבוצה, אגרת שמירה ואבטחה שלא כדין ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) ת"צ 39304-09-10 לא צוין מס' הבש"א שאול ארני עיריית הוד השרון כל המחזיקים בנכסים בתחום שיפוטה של המשיבה אשר נגבתה מהם אגרת שמירה והבטחה שלא כדין בשנתיים שקדמו למועד הגשת כתב התביעה והבקשה להכיר בה כייצוגית
920 28/9/10 28/10/10 אישור תובענה ייצוגית באשר המדינה איחרה בתשלום שכרם של חברי הקבוצה - הסטודנטים בשירות המדינה, באופן שיטתי, מכוון ומתוכנן, בכך ששילמה את השכר המגיע להם עבור שעות עבודה שביצעו החל מהיום ה-16 בכל חודש רק במסגרת תשלום השכר עבור החודש שלאחר מכן ביה"ד האזור לעבודה (ת"א) ת"צ 3093-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. תומר שמחי; 2. יגאל מלצר; 3. משה כרמלי; 4. אליהו מישון מדינת ישראל עובדי התבעת בתקופה הקובעת, שעבדו במשרת סטודנט בשכר שעתי, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתב עת לפני הגשת הבקשה לאישור שהנתבעת שילמה את שכרם באיחור כמפורט בבקשה
919 3/10/10 25/10/10 הפרת חובה חקוקה וגרימת נזק לחברי הקבוצה בגין אי אספקת מים שנבעו באופן ישיר מפעולות או מחדלי המשיבה 1 מחוזי (ב"ש) ת"צ 48029-10-10 לא צוין מס' הבש"א אהוד בן קימון 1. מי שבע - תאגיד המים והביוב לבאר שבע; 2. רכבת ישראל בע"מ כל תושבי העיר באר שבע אשר אספקת המים לביתם נותקה ו/או שובשה בין הימים א' (17.10.10) ו-ד' (20.10.10)
918 25/10/10 24/10/10 גביית אגרה בלתי חוקית המתבצעת מזה כמעט 4 שנים (החל מיום 1.1.07 ואילך) ע"י המשיב, אשר ממשיך לגבות מכל אדם המגיש בקשה ו/או הליך אצל רשם הפטנטים, אגרת פרסום ברשומות והכל כאשר החל מיום 1.1.07 פסק רשם הפטנטים לבצע רישום ברשומות ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 43441-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ניסן יאיר; 2. לישינסקי יאן מדינת ישראל - משרד המשפטים, אגף רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר כל אדם אשר שילם לרשם הפטנטים ו/או מי מטעמו, אגרת פרסום ברשומות בתקופה שבין 1.1.07 ועד למועד הגשת תביעה זו
917 21/10/10 17/10/10 הבקשה באה לתקן מצב בו עובד שנלחם על זכותו לשבת במהלך העובדה, פוטר מן העבודה ולהביא לחיובה של המשיבה להעמיד לכל עובדיה כיסאות וכן לחייבה לשלם לכל עובדיה את הפיצויים הקבועים בחוק ביה"ד האזורי לעבודה (נצרת) ת"צ 7154-10-10 לא צוין מס' הבש"א מישייב מישי טורבין ג'יט בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו או מועסקים בעבודות הייצור, החל מיום 14.3.07 ועד בכלל, ואשר אינם מורשים לשבת בזמן עבודתם
916 5/10/10 17/10/10 טענת המבקש לפיה המשיבה חייבה אותו בתשלום חודשי קבוע בגין חבילת גלישה, מבלי שביקש או נתן הסכמתו המפורשת לקבל שירות זה התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס לא צוין מס' הבש"א עו"ד דוד ברקן סלקום ישראל בע"מ התובענה לא נשלחה לרישום בפנקס. נרשמה רק לאחר שהגיעה החלטת ביהמ"ש התובענה הייצוגית נמחקה בפס"ד מיום 2.7.09 (לאחר אישור ביהמ"ש את הסדר ההסתלקות) (הוכנס לפנקס ביום 17.10.10)
915 לא צוין תאריך הפתיחה (נשלחה בקשה במייל) 17/10/10 הנתבעת נוהגת לדרוש מלקוחותיה פיקדן כספי בעבור ציוד המסופק להם. בחלוף מספר שנים, כאשר הלקוח מבקש להזדכות על הציוד, משיבה מי עדן את הכספים בערכם הנומינלי וללא שהם נושאים ריבית והצמדה מחוזי (חיפה) ת"צ 15986-07-10 לא צוין מס' הבש"א דליה מרדכי מי עדן בר - שירותי מחלקה ראשונה בע"מ כל לקוחות מי עדן אשר הפקידו כספים כפיקדון בעבור ציוד ואשר כספי הפיקדון הושבו להם הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקה בפס"ד מיום 7.10.10, לאחר שאושרה הסתלקות המבקשת (הוכנס לפנקס 17.10.10)
914 לא צוין תאריך פתיחה (נשלחה בקשה במייל) 17/10/10 הפרת סעיף 13א(ג) לחוק הגנת הצרכן; עשיית עושר ולא במפשט; גזל לפי סעיף 52 לפקודת הנזיקין; ועוד כמפורט בתובענה המצ"ב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29832-10-10 לא צוין מס' הבש"א עדי סירקין 013 נטוויז'ן בע"מ שתי קבוצות: א. כל צרכן אשר התקשר ו/או יתקשר עם המשיבה בעסקה לתקופה קצובה (כהגדרתה בסעיף 13א(א) לחוק הגנת הצרכן) למתן שירותי אינטרנט, אשר מועד סיום העסקה חל ביום 10.1.09 או בכל מועד מאוחר יותר עד למועד אישור התובענה כייצוגית, ואשר לאחר מועד סיום העסקה המשיבה האריכה באופן אוטומטי את ההתקשרות עמו מבי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך וגבתה ממנו כספים עבור תקופת ההתקשרות המוארכת כאמור; ב. כל צרכן אשר התקשר ו/או יתקשר עם המשיבה עד למועד אישור התובענה כייצוגית, בעסקה לתקופה קצובה ו/או בעסקה מתמשכת ו/או בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי אינטרנט, ולא קיבל מאת המשיבה הודעות בכתב בדבר תנאי העסקה ו/או הודעות בדבר מועד סיומה של עסקה לתקופה קצובה
913 14/10/10 17/10/10 הזכות לעשות שימוש בחניונים ללא תשלום, במקומות ציבוריים שאין אליהם נגישות סבירה אחרת, שהעניק המחוקק לנושאי תג נכה, זכות שנשללה על ידי המשיבות מחברי הקבוצה בכך ששהן גובות דמי חניה מנושאי תג נכה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28705-10-10 לא צוין מס' הבש"א ד"ר אורלי שלמה חברה לניהול דיזינגוף סנטר בע"מ ועוד 5 נתבעות אחרות כל מחזיקי תג נכה
912 14/10/10 17/10/10 המשיבה גובה את אגרות השמירה מחברי הקבוצה. מדובר באגרה שנועדה לממן הוצאות בטחוניות חריגות לפרק זמן מוגבל, בימי האינתיפאדה השנייה. אולם המשיבה מוסיפה לגבות את האגרות למרות השינוי במצב הבטחוני והן למעשה משמשות בעיקר לשמירת הסדר הציבור - פעילות שאותה יש לממן מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 23488-10-10 לא צוין מס' הבש"א גבריאל שוהם עיריית הוד השרון משלמי אגרת שמירה למשיבה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה
911 12/10/10 13/10/10 רשלנות פושעת של המשיבות וביצוע לקוי של פרויקט הקמת הרכבת הקלה בירושלים על ידן, באופן אשר גרם וממשיך לגרום לפגיעה קשה בכלל תושבי ירושלים ותושבי ירושלים רבתי כתוצאה מהתמשכות העבודות שנים רבות מעל המתוכנן. המשיבות אשר אמונות מטעם המדינה על הקמת פרויקט לאומי מחוזי (י-ם) ת"צ 25015-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. גבי דאוס ועוד 12 תובעים נוספים 1. סיטיפס בע"מ; 2. העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני - ירושלים קבוצה אחת שהינה תושבי ירושלים והסביבה אשר נפגעו מהעבודות להקמת הרכבת הקלה. קבוצה זו מתפצלת לשתי תת-קבוצות: תושבי ירושלים ותושבי הישובים הסובבים את ירושלים, ומהווים ערי לווין לעיר ירושלים
910 13/10/10 11/10/10 התנהלות שערורייתית מצד המשיבה, חברת הוט כלפי חברי הקבוצה, שבבסיסה הפיכת לקוחותיה, חברי הקבוצה, למלווים ללא ריבית של המשיבה, באמצעות גביית יתר שהמשיבה גבתה וממשיכה לגבות מלקוחותיה עם הצטרפותם לשירותיה, בניגוד לאמור בהסכמי ההתקשרות שלה משיבה עם לקוחותיה ובת מחוזי (פ"ת) ת"צ 5726-10-10 לא צוין מס' הבש"א אשר פרלמוטר הוט - מערכות תקשורת בע"מ כל אדם שהתקשר עם המשיבה בהסכם לקבלת שירותי טלוויזיה, בהווה ו/או בשבע השנים שקדמו לבקשה, ואשר המשיבה גבתה ממנו עם הצטרפותו לשירותיה ו/או בכל מועד אחר תשלום דמי מנוי עבור יותר מחודש אחד ו/או גבתה ממנו מראש תשלום דמי מנוי עבור החודש הקלנדרי שבא לאחר מועד הבייה בניגוד לאמור בהסכמי ההתקשרות של המשיבה עם לקוחותיה ובניגוד לתנאי רישיונה
909 4/10/10 11/10/10 שלילת אפשרות לעיון ללא תשלום בתיתקי הוצל"פ ללא כל בסיס חוקי; סכום מופקע הנדרש על ידי המשיבה עבור הפקה של מסמכים שונים מתיקי הו צל"פ, סכום של 3 ₪ לעמוד עבור מסמכים מתיק ההוצל"פ, לרבות מסמכים ולרבות כתבי בי-משפט, בקשות וכו' מחוזי (ירושלים) ת"צ 17846-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ציון קישון; 2. מיכאל ריינר מדינת ישראל - רשות האכיפה והגביה - ההוצאה לפועל כל מי שנאלץ לשלם אגרה בסך שלושה (3!!!) ₪ עבור צילום ו/או הפקת כל עמוד בתיקי ההוצאה לפועל בשנתיים האחרונות (חייבים, זוכים, צדדי ג' ובאי כוחם). זאת במקום 30 אג' או סכום סביר, כפי שהיה מקובל בטרם נעלמו התיקים ה"פיזיים" מלשכות ההוצל"פ, בין השאר, תוך הפרת זכות העיון של אותם חברי קבוצה
908 10/10/10 11/10/10 מקרה שתחילתו בשנת 2006. חברה בשם שתקר המפעילה כ-1500 מכונות שתיתה, ובכלל זאת באוניברסיטאות ברחבי הארץ (תלל אביב, חיפה, הטכניון, רשת אורט), החליטה לייבא באופן מתחרה משקאות קולה מתוצרת קוקה קולה במטרה להוזיל את עלויותיה. בתגובה הציעה המשיבה לשתקר הנחות ובתמ מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 38155-07-10 לא צוין מס' הבש"א רחל ביסמוט החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ כל מי שרכש (החל משנת 2006) בקבוקי שתיה ו/או פחיות שתיה אותן מייצרת ו/או מייבאת המשיבה, ממכונות שתיה אותן הפעילה חברת שתקר, החברה הישראלית ליבוא ותפעול מכונות שתיה אוטומטיות בע"מ
907 לא צוין תאריך פתיחה (נשלחה בקשה במייל) 11/10/10 מקרה בוטה של הטעיה צרכנית בכך שהמשיבה ציינה על המוצר נביעות כי יש בו תוספת ויטמינים כשלמען האמת כמות הויטמינים כה נמוכה, עד כי אסור בדין כלל לציין באותם משקאות כי יש בהם ויטמינים מאותם סוגים שצויינו מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1424/09 8179/09 אלדד גוטמן נביעות - טבע הגליל בע"מ כלל רוכשי אריזות המשקאות דלעיל על ארבעת הטעמים (תפוח עדין, לימון ליים עדין, ענבים עדין ואפרסק עדין) בנפח 500 מ"ל, החל מחודש יולי 2006 ועד ליום הגשת התובענה (3 שנים), וכן את כלל רוכשי אריזות המשקאות דלעיל על ארבעת הטעמים בנפח 1.5 ליטר, החל מיולי 2007 ועד ליום הגשת התובענה (שנתיים) ביום 27.5.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 11.10.10) הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 11.10.10) ביום 12.9.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 11.10.10)
906 לא צוין תאריך פתיחה (נשלחה בקשה במייל) 10/10/10 לתקן את התנהלות המשיבה בכל הנוגע לשירותים שהיא מספקת ללקוחות בזמן שהותם מחוץ לישראל, באשר היא מציגה באתר האינטרנט ובאמצעות נציגיה תעריף בנוגע לגלישה ברשת האינטרנט מחוץ לישראל, כשבפועל היא מחייבת את הלקוחות בסכום הגבוה בשיעור ניכר מהסכום שמצויין בתעריף מחוזי (מרכז) ת"צ 7204-09-10 לא צוין מס' הבש"א שרה שליט פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר צרכו את שירותי המשיבה מחוץ לישראל, במהלך שבע השנים שלפני יום הגשת בקשה זו ועד יום הגשת התביעה כייצוגית לאחר אישורה
905 5/9/10 10/10/10 מעשיים חמורים ביותר מצד המשיבות, העולים אף כדי מרמה כפי שיתותאר בפורטרוט בהמשך, תתוך שהמשיבות רושמות את לקוחותיה של המשיבה מס' 1 בלא ידיעתם ובלא הסכמתם לשירותי תוכן המסופקים על ידי המשיבות 2 ו-4, וגורמות בכך לנזקים רבים ללקוחות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1537-10-10 לא צוין מס' הבש"א 1. לב הארי אהרון; 2. לב הארי אורית 1. פלאפון תקשורת בע"מ; 2. יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים; 3. טלמסר בע"מ;, 4. סלקט בע"מ אותם אנשים שחוברו שלא בהסכמתם לשירותי המשיבות 2-4 או מי מהן ו/או לא נותקו במועד הקבוע בחוק על ידי מי מהמשיבות לאחר שדרשו זאת
904 3/10/10 5/10/10 הזכות לעשות שימוש בחניון ללא תשלום, במקומות ציבוריים שאין אליהם נגישות סבירה אחרת שהעניק המחוקק לנושאי תג נכה, אשר נשללו בידי המשיבה בכך שהיא גובה דמי חניה גם מנושאי תג נכה מחוזי (מרכז) ת"צ 2611-10-10 לא צוין מס' הבש"א תומר אמדו מחצית היובל בע"מ כל מחזיקי תג נכה
903 3/10/10 5/10/10 תגמולי ביטוח מופחתים, אשר המשיבה משלמת למבוטחיה במקרה של גניבה או אובדן גמור להלכה של רכבים, אשר בוטחו על ידה בביטוח מקיף שלום (פ"ת) ת"צ 26000-02-10 לא צוין מס' הבש"א צבי זמל שירביט חברה לביטוח בע"מ כל בעל רכב פרטי שרכש ביטוח רכב מנועי מסוג "מקיף" אצל הנתבעת, ואשר בתקופה שבין 15.2.10-15.2.07 אירע לו אירוע ביטוח שכתוצאה ממנו הוא קיבל תגמולי ביטוח מחמת גניבה, מהם הופחתו כספים בגין "משתנים מפחיתים" ו/או התווספו כספים בגין "משתנים חיוביים" כהגדרתם בחוזר המפקח על הביטוח מס' 2000/12 ביום 15.9.10 הוגשה לבית המשפט בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 5.10.10) הצדדים פרסמו הודעה לעיתונות בדבר הגשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 5.10.10) הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין בהחלטת בימ"ש מיום 21.12.10
902 15/2/10 5/10/10 הנוהג הנפסד של המשיבים לעשוק את המבקשים ואת כלל הצרכנים שלהם, בניגוד להנחיות ברורות, ותוך הפרה גסה של הוראות משרד התקשורת מיום 29.10.09, שעניינה הודעת משרד התקשורת בדבר שוויון מלא במתן הטבות בין אם רכשת את המכשיר בחברה הסלולארית ובין אם הגעת אליה עם מכשיר מחוזי (י-ם) ת"צ 32595-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. נזאר טנוס; 2. סלאימה מאלק; 3. סלאימה סאג'ד 1. חברת פלאפון תקשורת בע"מ; 2. חברת פרטנר תקשורת בע"מ; 3. חברת סלקום ישראל בע"מ לא צוינה הקבוצה המיוצגת. ביהמ"ש מתבקש להגדירה
901 21/9/10 4/10/10 על המשיבות מוטלת חובה לספק ללקוחותיהן שירות טלפוני חינם לשם מענה לפניות בענייני ליקויים, פגמים בטובין או פגמים בשירותים הניתנים על ידה מכוח דין או הסכם (לפי סעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981). המשיבות אינן ממלאות כדת וכדין אחר הוראותיו הברורות של הסעיף מחוזי (מרכז) ת"צ 24859-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. בני טרושינסקי; 2. רונית טרושינסקי 1. סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ; 2. סופרגז לבית בע"מ כל ציבור הלקוחות והצרכנים של המשיבות, אשר התקשרו אליהן ו/או אל מוקד השירות והתקלות שלהן (*3114) או כל מספר אחר של סניף מקומי או אזורי שלהן, ואשר בגין כך חויבו בתשלום בניגוד לדין, החל מיום 1.3.06 (יום כניסת הוראת החוק לתוקף באמצעות תיקון מס' 17 לחוק הגנת הצרכן), ועד למועד בו תפעלנה המשיבות בהתאם לדין ותפרסמנה כנדרש ותענקנה לציבור לקוחותיהן את האפשרות להתקשר וליצור עמן קשר בחינם
900 16/9/10 4/10/10 דרישה להורות למשיבה כי תמלא אחר הוראות חוק עזר למטה יהודה (היטל ואגרות ביוב), התשנ"ח-1998, הקובע כי בעד נכס המחובר לביב ציבורי ישלם בעל הנכס אגרת אחזקת ביוב בשיעור הקבוע בתוספת הראשונה.... המשיבה החליטה לאמץ מדיניות עצמאית העומדת בסתירה להוראות החוק של גב מחוזי (י-ם) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 52019-08-10 לא צוין מס' הבש"א זכריה אבידר מועצה אזורית מטה יהודה כל בתי האב משלמי הארנונה למשיבה אשר נדרשו על ידי המשיבה לשלם אגרת ביוב בכל תחום שיפוטה של המשיבה
899 30/8/10 4/10/10 המשיבה חרגה מסמכותה ובכך התעשרה שלא על פי דין. כך, באמצעות סטייה פשוטה מחובותיה על פי דין, העשירה המשיבה את כיסה באופן משמעותי ושלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 49683-08-10 לא צוין מס' הבש"א צרשניה אלדד המועצה להסדר ההימורים בספורט כל לקוחות המשיבה אשר השתתפו במשחק יומי באמצעות אתר האינטרנט ואשר שלחו טופס מבלי שבחרו באופן אקטיבי את סכום ההימור וחויבו בסכום העולה על העלות המינימלית ו/או כל משתתף שביקש לבטל השתתפות במשחק אליו נרשם באמצעות האינטרנט וסורב
898 29/8/10 4/10/10 בחודש ספטמבר 2000 התקשרה המשיבה 3 בחוזה עם המשיבה 2 ולאחר מכן עם המשיבה 1 החל משנת 2004, בתיווך המשיבה מס' 4 כסוכנות ביטוח, ובעלת עניין רב בהסכם נשוא התביעה במסגרתו צורפו חברים בארגון המשיבה מס' 3 לפוליסת ביטוח בריאות שהוכנה על ידי המשיבה מס' 2 ובהמשך על מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1691-04-10 לא צוין מס' הבש"א 1. חמאדה דיאב; 2. מוחמד רחאל; 3. רכאד בשיר 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 2. מגדל חברה לביטוח בע"מ. 3. "צוות" אגודת גימלאי צה"ל. 4. "מדי-גפ" בע"מ אגף הבריאות- קבוצת מדנס; 5. צה"ל - צבא הגנה לישראל כל מי שהצטרף להסדר ביטוח בריאות שנעשה מכוחו של הסכם בין אגודת "צוות" ו/או חברת מדי-גפ בע"מ מן הצד האחד לבין חברת מגדל ביטוח בע"מ ו/או חברת הפינקס ביטוח בע"מ מהצד השני. בחודש ספטמבר 2000, ועד יום הגשת הובענה, צורפו להסדר זה עמיתים "בצוות" ללא ידיעתם וללא הסכמתם ופוליסת הביטוח אף חודשה ללא ידיעתם או הסכמתם
897 6/4/10 4/10/10 התובענה לא הוגשה לפנקס שכן היא משנת 2005 לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2677/05 27467/06 יוסי ניר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוח של שירות האינטרנט המהיר של בזק ו-"WOW" בטכנולוגית ADSL שהצטרף למסלול גלישה במהירות מסוימת שלא הייתה מניעה טכנית לספק לו, ואשר בפועל הגלישה הופסקה ו/או סופקה לו לאחר זמן מהירות גלישה שונה, כל זאת במשך 3 שנים עד הגשת התביעה ביולי 2010 הגישו הצדדים בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 4.10.10) ביהמ"ש אישר בהחלטת ביניים ובהתניות את הסכם הפשרה ביום 1.9.10 (הוכנס לפנקס 4.10.10)
896 7/10/10 4/10/10 הפרת חובה חקוקה, ביצוע עוולת גזל, הטעיה על פי חוק הגנת הצרכן ועשיית עושר לא במשפט מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28216-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אברהם ששו; 2. גילי גיבלי נטע חניונים בע"מ הנהגים אשר חנו באחד מחניוני המשיבה החל מיום 4.1.09 ועד ליום הגשת התובענה מעל לשעה ושילמו דמי חנייה עבור השעה השנייה והלאה שלא לפי חישוב יחידת זמן של 15 דקות
895 19/9/10 4/10/10 אי קיום התחייבות חוזית למקום מסומן ושמור באצטדיון טדי בירושלים בין צופים במשחק כדורגל לבין מפעילת האצטדיון באותו משחק שלום (ת"א) ת"צ 27920-09-10 לא צוין מס' הבש"א סנפיר ינון מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים בע"מ כל צופי מחשק כדורגל בין קבוצות הכדורגל של מועדון מכבי ת"א ובית"ר ירושלים, במסגרת שמחינית הגמר על גביע המדינה בכדורגל לשנת 2010 בגוש 3 ביציע המערבי של אצטדיון טדי בירושלים
894 19/9/10 3/10/10 המשיבה מחייבת את לקוחותיה במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכים מחוץ לישרראל, חיוב שאינו כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 19997-07-10 לא צוין מס' הבש"א יפעת קינן פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר חויבו במס ערך מוסף בגין שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, לרבות בגין משלוח מסרונים, קבלת שיחות נכנסות מישראל ושירות חסכון עולמי, במהלך שבע השנים שלפני יוום הגשת בקשה זו ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה
893 14/7/10 3/10/10 המשיבה מחייבת את לקוחותיה במס ערך מוסף בגין חלק מן התשלום עבור משלוח מסרונים בעת שהות מחוץ לישראל. המשיבה מחייבת במס ערך מוסף גם בגין תשלום עבור קבלת שיחות מישראל אל מחוץ לישראל מחוזי (מרכז) ת"צ 15824-07-10 לא צוין מס' הבש"א שרון סיגורה-ברניר סלקום ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר חויבו במס ערך מוסף בגן שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, לרבות בגין משלוח וקבלת מסרונים, קבלת שיחות נכנסות מישראל, שירות חו"ל מוזל ואחרים, במהלך שבע השנים שלפני יום הגשת בקשה זו ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה
892 13/7/10 3/10/10 רשלנות לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין, הפרת הסכם לפי חוק החוזים, הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת בקיום חיוב חוזי, עשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 10601-08-10 לא צוין מס' הבש"א דוד רזניק פלאפון תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר חויבו במס ערך מוסף בגן שירותים שנצרכו מחוץ לישראל, לרבות בגין קבלת שיחות נכנסות מישראל, שירות פלאפון חו"ל חסכון או חבילות של שירותים אלה במהלך שבע השנים שלפני יום הגשת בקשה זו ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה
891 4/8/10 3/10/10 הועדה המקומית חולון גובה ריבית פיגורים על היטל השבחה באופן אוטומטי, בגין מלוא התקופה בה נמשכים הליכי בירור שומת ההיטל, וזאת למרות שתקופה זאת מתארכת שלא באשמת הנישום, ולרוב בשל סחבת בה נוקטת הועדה המקומית בעצמה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 17616-09-10 לא צוין מס' הבש"א שולמית לוינסון הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון כל מי ששילם לוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון ריבית פיגורים על היטל השבחה, בגין תקופה שהתארכה שלא באשמתו
890 13/9/10 3/10/10 הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות אי גילוי נאות והטעייה ועבירה על הוראות חוק הגנת הצרכן בדבר קיבועו של שער החליפין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 20357-09-10 לא צוין מס' הבש"א ברק רון אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
889 14/9/10 3/10/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת המבקשת כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיה של המבקשת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובעת ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך שלא העבירה את הכספים שניכתה משכרם של עובדיה לקרן הפנסיה כפי ח ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ת"צ 9403-09-10 לא צוין מס' הבש"א בנגייב מאיה אשנב (1977) בע"מ עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור אשר הנתבעת לא הפקידה עבורם את מלוא הכספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה בענף השמירה, דהיינו 6% מהשכר ו/או עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור אשר הנתבעת ניכתה משכרם כספים לטובת קרן הפנסיה ולא העבירה אותם בפועל לקרן הפנסיה
888 6/9/10 3/10/10 טענה בדבר סכומים שגובה פרטנר מלקוחותיה שלא כדין, בעד שירותי תוכן המתקבלים אצל מנוייה באמצעות מסרונים אותם הם לא ביקשו לצרוך ובעדם הם לא הסכימו לשלם מחוזי (מרכז) ת"צ 12241-09-10 לא צוין מס' הבש"א 1. בן ציון יבלינוביץ; 2. ר. דוידסון השקעות בע"מ; 3. צבי ורד; 4. רועי לוי פרטנר תקשורת בע"מ. מנויי חברת פרטנר אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתובענה, חוייבו ו/או יחוייבו בתשלום בגין קבלת מסרונים שנשלחו אליהם על אף שאין בידי המשיבה, או בידי כל גורם מטעמה, כל אסמכתא לכך שמנויים אלה נתנו את הסכמתם לקבל, וודאי שלא לשלם, בעד מסרונים אלה
887 12/9/10 3/10/10 התובענה לא נשלחה לפנקס שכן היא משנת 2006, לפני מועד תחולת החוק המחייב מחוזי (ת"א-יפו) בש"א 5986/08 5989/06 1. אילן ג'אן; 2. יצחק חשן 1.. אלטמן רוקחות טבעית (1993) בע"מ; 2. טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ; 3. טעם טבע - אלטמן שותפות כללית לפי קביעת בית המשפט: "רוכשי המוצר בשבע השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה" בהחלטו מיום 7.9.10, אישר ביהמ"ש את התובענה כייצוגית 7.9.10
886 3/10/10 בשנת 2006, באופן בלתי חוקי, ללא הצגת אישורי השרים הרלבנטיים ותוך חריגה מסמכות של דיני ההקפאה, שינתה המשיבה, או ליתר דיוק השמיטה חלק מן הסעיף באופן אשר מגדיל את החיוב השנתי בגין חיוב קרקע תפוסה בשטח של 100 מ"ר הראשונים לעומת השנים שעברו מחוזי חיפה (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) ת"מ 15550-03-09 לא צוין מס' הבש"א משביר מחסני אופנה בע"מ מועצה אזורית מטה אשר מספר רב של עסקים באזור "מתחם רגבה" בתחום שיפוטה של המשיבה
885 26/3/09 13/9/10 המשיבה מפרה את הוראות הדין באופן בוטה ויום יומי ומייצרת, אורזת ומשווקת פיצוחים וקטניות בהיקפים עצומים, מבלי לציין על גבי אריזת מוצריה באופן בולט את אזהרת החנק מחוזי (מרכז) ת"צ 4204-12-09 לא צוין מס' הבש"א אהוד סיקרון פיצוחי הטיב בע"מ כל מי שרכש אריזת פיצוחים ו/או קטניות המיוצרת ו/או משווקת ו/או נארזת על ידי המשיבה החל מיום 18 במרץ 2007 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש הבקשה לאישור התובענה לא נשלחה ע"י המבקש כדי שתוכנס לפנקס, הגיעה אלי באמצעות מזכירות מחוזי מרכז לאחר בקשתי בעקבות קבלת פסה"ד המאשר את מחיקת התובענה (ז.ר - 13.9.10) הבקשה לאישור ההסתלקות אושרה בפס"ד מיום 22.8.10 והתובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 13.9.10)
884 3/12/09 13/9/10 המשיבה אינה משלמת ו/או מפצה את מבוטחיה ו/או צדדי ג', בגין רכיב המע"מ המשולם ע"י המבוטחים ו/או צדדי ג', עבור תיקון נזק לרכב, גם לא עבור תשלום שכ"ט שמאי (אצל צדדי ג'), אפילו אלו זכאים לקבל מידיה את רכיב המע"מ. בנוסף נמנעת המשיבה לשלם לידי המבוטחים ו/או צדדי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1929-08 ת"צ 1927-08 לא צוין מס' הבש"א 1. עדי גינת; 2. אמיר מיכאלי 1. כלל חברה לביטוח בע"מ; 2. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר היה זכאי לקבל מהמשיבה תגמולי ביטוח ו/או תשלום, בגין נזק שארע לרכב, בין אם היה מבוטח ובין אם היה מוטב (צד ג'), ושלו נמנעה המשיבה לשלם את מלוא רכיב המע"מ בגין אותו נזק, לרבות מלוא רכיב המע"מ בגין שכ"ט שמאי, וזאת בשבע השנים הקודמות להגשת תובענה זו בקשת ההסתלקות אושרה והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 18.7.10 (הוכנס לפנקס 15.11.10)
883 13/9/10 בשנת 1987 באופן בלתי חוקי, ללא הצגת אישורי השרים הרלבנטיים ותוך חריגה מסמכות של דיני ההקפאה, השמיטה המשיבה את סעיף הפטור שניתן לקרקע שעיקר שימושה עם המבנה (עד לגודל שטח הקרקע שעליו עומד המבנה) באופן אשר מגדיל את החיוב השנתי בגין חיוב קרקע תפוסה לעומת שנים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ב"ש) ת"צ 37261-03-10 לא צוין מס' הבש"א תכשיטי אבן אילת עיריית אילת כל בעלי הנכסים המחזיקים בקרקע שעיקר שימושה עם המבנה והמחוייבים בגינה על אף הוראת הפטור כפי שהייתה קיימת בצו בעבר
882 22/3/10 12/9/10 מעשיה ומחדליה של המשיבה הינם בגדר הטעיה של ממש (בכל הנוגע לפרסום המוצר קדאיף (תכולת המוצר סומנה בתחתית האריזה ולא באותו צד של האריזה המיועד להיות גלוי לעין הצרכן בשעת הצגת המזון למכירה; סימון תזונתי/טבלת ערכים תזונתיים נעשה בתחתית האריזה ולא במקום בולט לע ביהמ"ש המחוזי (חיפה) ת"צ 54460-08-10 לא צוין מס' הבש"א ניזאר סעדי עדן קינוחים בע"מ כל הצרכנים אשר צרכו את הקינוח שמייצרת ומשווקת המשיבה, תחת שם המותג "קדאיף" וכל המוצרים המיוצרים ומו/שוקים על ידי המשיבה באריזה דומה לזו של הקדאיף שאינה מסומנת לפי התקן, החל מיום שיווקם באריזה הנוכחית ועד ליום הגשת הבקשה. בנוסף מתבקש בית המשפט להגדיר את הקבוצה לפי שיקול דעתי בפס"ד מיום 2.2.11 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות של הצדדים ומחק את הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 8.2.11) הצדדים הגישו בקשה משותפת להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 8.2.11)
881 31/8/10 7/9/10 המשיבה מונעת מלפחות 40 מעובדיה זכות לישיבה ללא כל הסבר ובקשה זו באה לתקן מצב זה ולהביא לחיובה של המשיבה להעמיד לכל עובדיה כיסאות וכן לחייבה לשלם לכל עובדיה את הפיצויים הקבועים בחוק ביה"ד האזורי לעבודה (נצרת) ת"צ 30068-08-10 לא צוין מס' הבש"א מרוסיאק אינה פלקסטרוניקס (ישראל) בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו או מועסקים בעבודות הייצור, החל מיום 14.3.07 ועד בכלל, ואשר אינם מורשים לשבת בזמן עבודתם
880 17/8/10 5/9/10 החזר דמי בולים שנגבה שלא כדין ביהמ"ש המחוזי (ת"א) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 54191-08-10 לא צוין מס' הבש"א יהודה גוטמן 1. מדינת ישראל - מ שרד החינוך; 2. מדינת ישראל - משרד האוצר כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אשר נטלו הלוואת סטודנטים החל מיום 16.7.08 ועד ליום הגשת התובענה מאת הנתבעים, ובכדי לממש את ההלוואה נאלצו לבייל את שטר הערבות בבולי הכנסה וזאת למרות שמס הבולים בוטל
879 31/8/10 5/9/10 התובענה לא נשלחה אלי מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1436-08 לא צוין מס' הבש"א אמיר קארו 1. רק 5 לוטוקלאב ישראל בע"מ; 2. פלאפון תקשורת בע"מ לא נשלחה התובענה להכניסה לפנקס הבקשה להסתלקות ולמחיקת התובענה אושרה בפס"ד מיום 10.8.10 (הוכנס לפנקס 5.9.10)
878 5/9/10 מעשיה ומחדליה של המשיבה שבניגוד לרשיון העסק שניתן לה ובניגוד להנחיות המשרד להגנת הסביבה, לא התקינה ולא הפעילה עד ליום 1.8.05, במסוף הדלקים שלה בחוף שמן בחיפה, מערכת לאיסוף והשבת אדי דלק, המונעת את פליטת אדי הדלק לרום האוויר מחוזי (מרכז) ת"א 7653-10-08; ת"א 7645-10-08; ת"א 7660-10-08 לא צוין מס' הבש"א ברוך שמריהו; ציון מזור; אמר מסעוד 1. סונול ישראל בע"מ; 2. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ; 3. פז חברת נפט בע"מ כל מי שהתגורר באזור חוף שמן בחיפה, כל מי שעבד באזור חוף שמן בחיפה וכל מי ששהה באזור חוף שמן בחיפה, החל מחודש אוגוסט 2005 ועד למועד הגשת התביעה (למעט במשך התקופה שממחצית חודש מאי 2007 ועד לסוף חודש יוני 2007 או בסמוך לכך). ביום 12.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת של הצדדים להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ולדחיית התובענה (הוכנס לפנקס 5.9.10) הבקשה להסתלקות ולמחיקת התובענות אושרה בפס"ד מיום 11.8.10 (הוכנס לפנקס 5.9.10)
877 28/10/08 1/9/10 המשיבה מבטחת מבוטחים מספר פעמים בביטוחי בריאות וגובה מהם כפל ושילוש תשלום בשל כך. אך עם קרות המקרה הביטוחי, מעניקה המבטחת פיצוי יחיד בהתאם לפוליסה במסגרתה נתבעה, ולא כפל או שילוש פיצויים ושיפויים - בהתאם למספר הפוליסות מחוזי (י-ם) ת"צ 29679-08-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אנטולי בבצ'נקו; 2. אירינה בבצ'נקו הראל חברה לביטוח בע"מ כל המבוטחים בחברת הראל חברה לביטוח ביותר מפוליסת ביטוח בריאות אחת, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, בלא שהובהר להם מפורשות טרם החיוב הכספי בעבור הביטוח הנוסף, כי ביטוח הבריאות המאוחר אשר רכשו (או נרכש עבורם), הוא נוסף לביטוח בריאות הקיים לזכותם ובלא שנתנו הסכמה מפורשת להיכלל בביטוח בריאות נוסף, למרות קיומו של הביטוח הראשון
876 17/8/10 31/8/10 חיוב בעיגול הפרשי אגורות לטובת המשיבה, וזאת מבלי שניתנה הסכמה כל שהיא על ידי המבקש ו"דין פרוטה כדין מאה" בימ"ש השלום (ת"א-יפו) ת"צ 40197-08-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד שמעון גרוס ביפר תקשורת ישראל בע"מ כלל לקוחות המשיבה
875 23/8/10 31/8/10 טענה כי המשיבה העבירה כספי קצבה למעסיק ולא למבוטח בניגוד להוראת סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, מבלי שהוצג בפניה קודם להעברת הכספים הסכם קיבוצי ו/או הסכם בכתב עם המבוטח בו הוסכם על העברת הכספים למעסיק ביה"ד לעבודה (ת"א-יפו) דמ"ש 28479-08-10 לא צוין מס' הבש"א תמר אלמוג-לוי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כל מבוטח של המשיבה אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתיק זה היה זכאי לכספי ביטוח קצבה כמשמעותם בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 אשר הועברו על ידי המשיבה למעסיק על אף שלא ניתנה לכך הסכמה בכתב של המבוטח ועל אף שלא הוצג בפני המשיבה על ידי המעסיק הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר קודם להעברת הכספי, אשר קובעים כי כספים אלה ניתנים להחזרה או להעברה למעסיק, ואשר בשל כך נגרם לו נזק כספי; הקבוצה השנייה: כל מבוטח של המשיבה נכון למועד הגשת תביעה זו וכל מי שיהיה מבוטח של המשיבה עד למועד מתן פסק דין בתיק זה שיהיה זכאי באיזשהו שלב בעתיד לכספי ביטוח קצבה כמשמעותם בסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 ואשר לאור מדיניותה המוצהרת של המשיבה יועברו על ידי המשיבה למעסיק על אף שלאתינתן לכך הסכמה בכתב של המבוטח ועל אף שלא יוצג בפני המשיבה על ידי המעסיק הסכם קיבוצי ו/או הסכם אחר קודם להעברת הכספים, אשר קובעים כי כספים אלה ניתנים להחזרה או להעברה למעסיק
874 18/2/10 31/8/10 לשלם פיצוי בגין הפגיעה והחדירה לפרטיות המבקשת ו/או הקבוצה אותה היא מייצגת בגין התנהגות המשיבה כפי המפורט בכתב התביעה מחוזי (י-ם) ת"צ 4091-10 757/10 ג'ראיסי אמל 1. גוגל ישראל בע"מ; 2. GOOGLE INC כל צרכן ו/או מאן דהו אשר נפל קורבן לצעדיה של המשיבה, בעקבות חשיפת פרטיו האישיים ללא כל הסכמה במהלך הימים שצוינו בכתב התביעה בהחלטת ביהמ"ש מיום 3.3.11 נדחתה הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 15.3.11)
873 17/2/10 31/8/10 הפרה בוטה של הוראות חוק התקשורת ע"י המשיבות מחוזי (מרכז) ת"צ 35112-08-10 לא צוין מס' הבש"א רן טיבי 1. רבוע כחול - ישראל בע"מ; 2. מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון כלל הנמענים אשר קיבלו הודעות מסר קצרות מן התבעות, בניגוד להוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 מאז כניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף (1.12.08) ועד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית
872 19/8/10 31/8/10 להחזיר את מלוא הכספים ששולמו ע"י הצרכנים לקניית מוצרים של הנתבעים, וכן לשלם לקהל הצרכנים פיצוי על עוגמת הנפש מחוזי (י-ם) ת"צ 41272-05-10 לא צוין מס' הבש"א נזאר טנוס 1. מאפית אנג'ל; 2. מאפיית ברמן; 3. מאפיית דוידוביץ כל צרכן ו/או מאן דהו, אשר רכש מאת מוצרים הפגומים של המשיבה במהלך הימים שצוינו בכתב התביעה
871 26/5/10 29/8/10 מעשה תרמית רחב היקף בידי הנתבעות, אשר תוך ניצול בוטה של חוסר יכולתו של הלקוח הממוצע להתמצא בנבכי הדיווחים השנתיים, גוזלות ממבוטחיהן כספים רבים מתוך ההפקדות החודשיות (ו/או השנתיות) בסך אלפי שקלים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 32849-08-10 לא צוין מס' הבש"א ליאורה פרץ 1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; 2. מנורה מבטחים החזקות הון בע"מ כלל העמיתים ו/או בעלי פוליסות ביטוח חיים ו/או פוליסות ביטוח מנהלים ו/או כל פוליסה אחרת אותן מנהלות ו/או מפעילות המשיבות אשר הופחתו מיתרתם בפוליסה כספים במסווה של הפקדות עשבור תקופות עתידיות או בדרך של קביעת יתרת פתיחה עדכנית המופחתת לעומת יתרת הפתיחה לאולתה שנה, או בכל דרך אורת אשר יש בה משום גזילת כספים אשר הופקדו על ידי בעל הפוליסה
870 18/8/10 29/8/10 גביית כספים בניגוד לדין בידי הנתבעת, מלקוחות המבטלים עמה אתה עסקה בתוך 14 יום ממועד יצירתה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 44393-08-10 לא צוין מס' הבש"א עמית גנסין שופמיינד בע"מ "כלל רוכשי מוצרים ו/או שירותים מהמשיבה אשר ביטלו את רכישת המוצר או השירות, ואשר נגבו מהם סכומים העולים על 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה, ובכלל זאת בגין דמי משלוח"
869 25/8/10 29/8/10 הפרה בוטה של הוראות הדין בידי הנתבעת המתעלמת לחלוטין מהוראות הדין הישראלי, ואינה טורחת לסמן את מוצרי המזון הנמכרים בחנויות הדיוטי פרי בסימון תזונתי כלשהו בשפה העברית מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 44428-08-10 לא צוין מס' הבש"א זויה לזרוב JAMES RICHARDSON PROPRIETARY LTD חברת חו"ל כל מי שרכש מוצרי מזון בחנויות "הדיוטי פרי" של המשיבה במהלך 7 השנים הקודמות להגשת התביעה.
868 25/8/10 23/8/10 הוגשה לפני תחולת החוק ב-2007, לכן לא הוכנסה לפנקס ביהמ"ש המחוזי (ב"ש) ת"א 1300-07 לא צוין מס' הבש"א 1. איגור גונופולסקי; 2. אפרת וקנין רכבת ישראל בע"מ כל אותם המוגבלים הזכאים לניידות ואשר השתמשו בשירותי המשיבה ממועד תחילת תוקפן של תקנות נגישות הבקשה לאישור התובענה אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 9.8.10 התובענה אושרה ביוןם 9.8.10 הוכנס לפנקס ביום 23.8.10
867 23/8/10 אפליה חמורה עקבית ומתמשכת הנעשית כנגד נשים המבוטחות במסגרת תותכנית הפנסיה המקיפה של הנתבעת והמשיבה, וזאת אך ורק מחמת היותן נשים ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 9835/09 לא צוין מס' הבש"א אילנה ברימה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ כל הנשים שהיו עובדות שכירות ובוטחו בקרן הפנסיה הותיקה של מבטחים, ואשר יצאו לפנסיית נכות ממבטחים, על פי תקנות מבטחים בעבר או על פי התקנות האחיד, ואשר שיעור פנסיית הנכות שנקבע להן הינו נמוך משיעור פנסיית הנכות שנקבעה לגבר שפרש לנכות ממבטחים והינו בעל נתונים דומים
866 9/8/10 23/8/10 המשיבה לא שילמה למבקש ולעובדיה האחרים את שכרם לפיה גובה השכר השעתי הקבוע בצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה ו/או לפי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות בינה לבין מזמין השירות (משרד החוץ), וכן לא שילמה למבקש ולעובדיה פיצויי פיטורים לפי התחייבותה בתנאי המכרז ובהסכם השיר ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ס 17050-08-10 לא צוין מס' הבש"א שגיא זייץ חב' מודיעין אזרחי בע"מ כל עובד שכיר בעבודת שמירה ואבטחה, וכן כל עובד שכיר המועסק בעבודת כפיים אצל מעביד בענף השמירה
865 9/8/10 11/8/10 מעשים ומחדלים קשים של המשיבה, בשליחת יד גסה אל תוך כיסו של הצרכן וגזילת כספו שלא כדין ובניגוד לו, תוך הסתרת מידע והטעיה מכוונת ו/או רשלנות רבתי של ציבור הצרכנים, כל זאת בחוסר תום לב חמור, בצע וזלזול גמור בחוק ובציבור הצרכנים מחוזי (פ"ת) ת"צ 1176-08-10 לא צוין מס' הבש"א א. חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1984; 2. חוק מוצרים פגומים תש"ם-1980; 3. כפיר אייכנר ריבוע כחול ישראל בע"מ קבוצת משפחות מישראל אשר ביצעו את רכישת הבשר הטרי בסניפי קבוצת אלון אחזקות בריבוע הכחול ישראל בע"מ וביניהם מגה בול, מגה, מגה בעיר, שפע שוק ומגה באינטרנט ונרכשו בתקופה שבין יולי 2003 ליולי 2010
864 10/8/10 הטעיה חמורה המתבצעת על ידי המשיבה, המטעה את צרכניה לסבור כי מוצרים שונים הנמכרים על ידה בשגרה לפי יחידה (ולא לפי משקל) ובאריזה סגורה, ואשר בגינם היא מציגה מחיר אחיד, זהים במשקלם, כאשר בפועל קיימים פערים משמעותיים במשקלם של המוצרים מאותו סוג ולעיתים הפער א מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5010-07-10 לא צוין מס' הבש"א יעקב חיים שוב רשת חנויות רמי לוי כל אדם אשר רכש מוצר אחד מהמוצרים נשוא הבקשה או יותר, אשר נמכרים על ידי המשיבה לפי מחיר ליחידה וללא ציון המשקל כלל ו/או המשקל המינימאלי, וזאת בחנות המשיבה ו/או באחד מסניפיה בשבע השנים האחרונות
863 11//710 מ ב ו ט ל
862 1/8/10 10/8/10 המשיבה במעשיה מטעה ומועלת באמן צרכניה וכן מקפחת את הרשויות המקומיות וגובה מהצרכנים כספים מבלי לתת שירות בפועל ומבלי להיות מורשית על ידי הרשויות המקומיות ליתן שירות שכזה, וכן קובה מצרכניה כספים ביתר מחוזי (מרכז) ת"צ 1342-08-10 לא צוין מס' הבש"א אברהם מסיקה סלופארק טכנולוגיות בע"מ כלל הצרכנים של המשיבה שהשתמשו בשירות החניה בעיר אשדוד ב-7 השנים האחרונות ו/או מיום שהמשיבה הציגה עצמה כמוכרת את שירותי החניה באשדוד ביהמ"ש אישר בהחלטת ביניים מיום 11.11.10 את הסתלקות הצדדים מהבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 21.11.10)
861 27/10/08 8/8/10 התנהלות חמורה ומטעה של המשיבה של עשיית עושר ולא במשפט העולה כדי גזל במודע של ציבור צרכנים רחב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2113/08 19300/08 1. שרון פרג; 2. לימור פרג הראל חברה לביטוח בע"מ כל מי שמשלם ביטוח שיניים בכפילות למשיבה ולרבות בני משפחה כלשהי שרכשו המשיבה פוליסות ביטוח שיניים במסגרת הסדר ביטוח קולקטיבי/קבוצתי כלשהו, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו ביהמ"ש אישר בפס"ד מיום 13.7.10 את הבקשה המוסכמת להסדר פשרה שהגישו הצדדים (הוכנס לפנקס 8.8.10)
860 12/7/10 8/8/10 המשיבה שהנה חברה ציבורית בעלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, מטעה את לקוחותיה ופוגעת בפרטיותם מחוזי (מרכז) ת"צ 11255-07-10 לא צוין מס' הבש"א אסף פינק בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשרמנויים או היו מנויים על אחד מהמסלולים שהמשיבה מציעה, אשר כוללים תשלום חודשי קבוע עבור מספר כלשהו של דקות שיחה, או בתעריף מוזל לדקה ("דבר ב-0 אגורות"; "שיחות ללא הגבלה", "יעדים נסחרים", ועוד; כל אלה ייקראו להלן מסלול חודשי), בתקופה שהחלה שבע שנים לפני הגשת בקשה זו, ועד למועד בו תוגש התביעה הייצוגית לאחר אישורה
859 19/1/09 8/8/10 התנהגותה ומחדליה של המשיבה כלפי המבקש, כמו גם כלפי יתר יחידי הקבוצה שייצוגה מתבקש, עולים לכדי הטעיה על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לגבי עניין מהותי בעסקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1074/09 2307/09 ניסים חדאד פרטנר תקשורת בע"מ. כל אדם ו/או תאגיד אשר רכש מהמשיבה מכשיר טלפון סלולארי מדגם 65E NOKIA וזאת מבלי שהמשיבה הודיעה לו בכתב על התקלות הקיימות במכשיר מסוג זה (או כל הגדרה אחרת שיבחר בית המשפט) ביום 29.4.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.8.10) ביום 12.7.10 ניתנה ע"י ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 8.8.10)
858 3/8/10 8/8/10 מחדלו של המשיב בכך שלא דאג להסיר ו/או לשלוח הודעות הסרת רישום שעבודים והערות אזהרה על מקרקעין ועל זכויות אחרות אשר המשיב רשם במרשמי שונים וביניהם רשם המשכונות, לשכת רישום המקרקעין, מינהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות מחוזי (י-ם) ת"צ 6100-08-10 לא צוין מס' הבש"א 1. רחל ארן; 2. ברנר אלחנן; 3. מגיד יגאל; 4. מגיד נילי בנק הפועלים כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו ממנו הלוואה או כל שירות אחר ועבורה רשם המשיב שעבוד באחד מהמרשמים ועל אף העובדה שהלקוח פרע את הלוואתו או שהשירות הסתיים, המשיב לא מחק את רישום השעבוד בעצמו
857 1/8/10 5/8/10 המשיבות לא שילמו למבקשת ולעובדיה האחרים תוספת ותק כפי חובתן ולא הפרישו עבורם כספי לקרן פנסיה כפי חובתן. כמו כן המשיבות ניכו משכרה ומשכרם של עובדיה האחרים סכומים שלא כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 4921/10 לא צוין מס' הבש"א רבקה ארביב 1. סכ - כליפא אחזקות בע"מ; 2. א. דינמיקה שרותים 1990 בע"מ כל עובדי המשיבות שעבדו אצלן במהלך שבע השנים האחרונות
856 1/8/10 5/8/10 המשיבה לא שילמה למבקש ולעובדיה האחרים תוספת ותק כפי חובתה ולא הפרישה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 1214-08-10 לא צוין מס' הבש"א בסקין יבגני צמד אבטחה וניקיון בע"מ עובדי הנתבעת ועובדיה לשעבר
855 לא צוין תאריך פתיחה נשלחה בקשה במייל 4.8 4/8/10 הטעיה ו/או תרמית מכוונת ו/או רשלנות שמבצע מפעל הפיס כלפי ציבור המנויים של תוכנית המנויים של מפעל הפיס, וזאת באמצעות החלפת מבנה הפרסים במבנה פרסים אחר שהינו לכאורה בעל שווי ערך כספי זהה למבנה הקודם, כאשר בפועל שווי הערך הכספי אותו מקבלים המנויים הינו נמוך מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 53047-07-10 לא צוין מס' הבש"א יובל לפינר מפעל הפיס כלל לקוחות הנתבע אשר היו ו/או עדיין מנויים בתקופה הרלוונטית בתכנית המנויים של הנתבע
854 28/7/10 3/8/10 מקרה חמור מאוד של הטעיה, הסתרה ורשלנות - הכל בלשון המעטה - הגובלים בסיכון חיי אדם (בנוגע למשקה ג'אמפ) מחוזי (מרכז) ת"צ 50272-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. לאפי אבו פריח; 2. סאבר נסאר; 3. דועא נסאר טמפו - משקאות בע"מ כל הצרכנים אשר צרכו את המשקה שמייצרת ומשווקת המשיבה תחת שם המותג "ג'אמפ" בשנה האחרונה; קבוצת המשנה: הצרכנים דוברי השפה הערבית/בני המגזר, אשר צרכו את המוצר בשנה האחרונה
853 3/8/10 הבקשה לאישור התובענה לא הועברה להב"ה שכן היא משנת 2006, לפני החוק המחייב רישום בפנקס מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2061/06 18184/06 1. רויטל נגלר מאן; 2. טובה נגלר שטראוס-עלית בע"מ לא צוינה. התובענה הוגשה לפני המועד המחייב רישומה בפנקס (2006) ביום 11.7.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.8.10) הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד ביום 10.1.11 (הוכנס לפנקס 19.1.11)
852 24/5/10 3/8/10 תביעה להשבה של ארנונה כללית שהטילה ומטילה העירייה בהיותה בלתי חוקית ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ב"ש) ת"צ 36050-05-10 לא צוין מס' הבש"א הסרן באר שבע בע"מ עיריית באר שבע כל תושבי העירייה המחויבים בארנונה כללית על פי סיווג שנקבע בפרק 3 לצו הארנונה ביום 5.8.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 23.8.10) ביום 15.8.10 ניתנה החלטת ביניים ע"י ביהמ"ש בנוגע לבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 23.8.10)
851 9/3/10 3/8/10 תביעה למתן פס"ד הקובע כי העירייה נדרשת להשיב למבקשת ולכלל חברי הקבוצה תשלומי ארנונה, מאחר והיא חייבה וגבתה ארנונה ביתר, באופן מפלה ובלתי חוקי מחוזי (מרכז) ת"צ 14577-03-10 לא צוין מס' הבש"א יעקובי שלי עיריית ראשון לציון כלל תושבי העיר ראשון לציון אשר שילמו ארנונה כללית בשנים 6.7.07-10
850 29/7/10 3/8/10 עוולות והפרות של המשיבה הנובעות מסימון לא נכון ומטעה של כמות הפחמימות על גבי אריזת "שוקולד חלב ללא תוספת סוכר" ועל גבי אריזת "שוקולד מריר ללא תוספת סוכר" (שוקולד פרה) מחוזי (מרכז) ת"צ 53136-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלכסנדר קרצמן; 2. גלינה סקרימליס קרצמן; 3. אליאור קרצמן שטראוס גרופ בע"מ א. קבוצת הצרכנים שרכשה שוקולד פרה, חלב ו/או מריר, ללא תוספת סוכן בתקופה של 7 שנים עובר למועד הגשת התובענה דנן; ב. תת קבוצת חולי הסוכרת בתוך קבוצת כל הצרכנים (להלן: "קבוצת חולי הסוכרת"); ג. תת קבוצת חולי סוכרת המטופלים בתרופות כלשהן, בתוך קבוצת חולי הסוכרת (להלן: "קבוצת המטופלים בתרופות"); ד. תת קבוצת חולי הסוכרת הזקוקים לתוספת האינסולין בתוך תת קבוצת המטופלים בתרופות (להלן: "קבוצת מזריקי האינסולין"); ה. תת קבוצת הילדים עד גיל 17, מזריקי האינסוליין בתוך תת קבוצת מזריקי האינסולין (להלן: "קבוצת הילדים")
849 28/7/10 29/7/10 חברת ענק למתן שירותי תקשורת סלולארית, בעלת למעלה מ-2.940.000 לקוחות, שפיתתה לקוחות שלה להצטרף לחבילה בשם אורנג'-חברים, אולם היא נמנעת באופן שיטתי ומתמשך מלשלם את מלוא סכומי ההנחות שהתחייבה לתת במסגרת תנאי החבילה, כאשר כל אותו זמן היא גבתה מהלקוחות את העלו מחוזי (מרכז) ת"צ 50063-07-10 לא צוין מס' הבש"א משה ועדי לוין פרטנר תקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה שכלולים בחבילת אורנג' חברים או שהיו כלולים בה ב-7 השנים שקודם להגשת התביעה
848 19/7/10 29/7/10 סכומי ארנונה שנגבו ביתר על ידי המועצה האזורית עמק חפר (להלן: "המועצה"), ובניגוד לדיני הארנונה מחוזי פ"ת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 29088-07-10 לא צוין מס' הבש"א ענת בלאו המועצה האזורית עמק חפר הנישומים בארנונה, שחויבו לשלם למועצה בשנתיים שקדמו להגשת התובענה ארנונה בגין נכסים המסווגים לפי פרק א לצו הארנונה של המועצה"ארנונה כללית של מבני מגורים", נכס ראשי 105.5 בתחומי הישובים: גן יאשיהו, גאולי תימן, בארותיים, בית הלוי, חניאל, בורגתא, אחיטוב, אלישיב, עולש, אמץ, כפר חיים, בת חפר, כפר מונאש, חרב לאת, בית ינאי, כפר הראש-בית חזון", קדמה, כפר חוגלה, וכן הנישומים כאמור לעיל, שיחויבו לשלם ארנונה כאמור לעיל לאחר הגשת התובענה ועד למתן פסק הדין
847 1/9/09 29/7/10 תביעה להשבה של "אגרת אשפה" ו"כיבוי אש" שהטילה ומטילה הנתבעת בהיותה בלתי חוקית מחוזי חיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 580-09-09 לא צוין מס' הבש"א בת שבע חזות עיריית קרית מוצקין כל תושבי הנתבעת המחויבים בארנונה כללית, אשר עליהם הנתבעת מטילה חיוב נוסף בגין אגרת אשפה וכיבוי אש
846 20/7/10 28/7/10 המשיבים הטעו את ציבור חברי הקבוצה באופן חישוב ההנחה לה הם זכאים ובדרך של חישוב שגוי ומוטעה, הפחיתו בפועל את ההנחה אשר ניתנה לכל אחד ואחד מיחידי הקבוצה וגבו מ כל אחד ואחד מיחידי הקבוצה תשלומי ארנונה ביתר ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 32957-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. גורביץ סלו; 2. גורביץ פנינה; 3. עובדיה ציונה; 4. עובדיה יצחק 1. עיריית חיפה; 2. מנהל הארנונה בעיריית חיפה כל תושבי הרשות המקומית - הנתבעת 1 - אשר קיבלו הנחה בתשלומי ארנונה לתקופה שבין 7/08-6/10
845 11/7/10 28/7/10 הפרתו הגסה של חוק התקשורת אשר קבע בסעיף 30 א' כללים למשלוח הודעות פרסומת ו/או דברי פרסומת בדרכים מגוונות מחוזי (מרכז) ת"צ 4818-07-10 לא צוין מס' הבש"א ארי מנדנך 1. גלובל נטוורקס אי.סי.איי בע"מ; 2. 013 נטוויז'ן בע"מ כל מי שקיבל ויקבל עד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית, דברי פרסומת מאת המשיבות או מי מהן בניגוד לדין
844 21/8/08 28/7/10 אישור עילות מתוך תביעת המבקש כתובענה ייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא שילמה לפי המפורט בפרק ב' לבקשה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 9404/08 4167/08 גולוב יבגני אלטרנטיבה שירותי אבטחה בע"מ העובדים שעבדו בתקופה הקובעת (שבע שנים) אצל המשיבה (כ-875 עובדים)
843 25/7/10 26/7/10 עילות תביעה אותן זכאית המבקשת לתבוע, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, (להלן: "חוק ביטוח בריאות"), דהיינו, כל עילה שאיננה עילה בנזיקין, וזאת מכוחו של סעיף 54(ב) לחוק ביטוח בריאות ביה"ד האזורי לעבודה (חיפה) ת"צ 42864-07-10 לא צוין מס' הבש"א גאולה בויטלר שירותי בריאות כללית ניצולי שואה המקבלים רנטה וחברים ומבוטחים אצל המשיבה, אשר זכאים לפטור מתשלום עבור טיפולים רפואיים, תרופתיים ואגרות שונות, בגין מחלות שהוכרו להם עקב רדיפת הנאצים ועוזריהם, ויורשיהם של ניצולי שואה שכאלה, שהלכו לעולמם. הבקשה הוגשה בהתאם להחלטת מחוזי חיפה מיום 23.5.10 (בדיון לאישור בקשה בתובענה מס' 743)
842 22/7/10 26/7/10 אירוע תמוה שארע ביום 17.5.06 בו נותקו מנויי הטלפון של בזק והמבקש בתוכו, ממנויי הטלפון של הוט טלקום שותפות מוגבלת ("הוט"), המתחרה של המשיבה, ועקב ניתוקם זה נמנעה ממנויי המשיבה והמבקש בתוכם, הזכות והאפשרות הטכנית להתקשר למנויי "הוט" במשך 34 שעות ברציפות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 39037-07-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אליהו ציגלר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. מנויי בזק במועד קרות התקלה בתאריכים 17-18/5/06
841 11/7/10 22/7/10 גביית סכומים שלא כדין על ידי המשיבה, וכן אי ביצוע זיכויים ו/או הנחות , על אף התחייבויותיה של המשיבה לעשות כן מחוזי (ב"ש) ת"צ 6129-07-10 לא צוין מס' הבש"א אבו גבר אברהים מירס תקשורת בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר התקשר עם חברת מירס תקשורת בע"מ בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון, במסגרתו הובטחה לו הנחה ו/או זיכויי ו/או הטבה, במשך 7 שנים מהיום
840 1/11/09 21/7/10 השבת הערבויות שהפקידו בידי המשיבות רוכשי הנכסים בד בבד עם ביטול הדרישה להפקדת ערבות מחוזי (מרכז) ת"צ 742-11-09 לא צוין מס' הבש"א 1. סטפן שדה; 2. כהן משה; 3. כהן טובה 1. מינהל מקרקעי ישראל; 2. חברת מבני תעשייה בע"מ כל רוכשי נכסי מהמינהל שהפקידו ו/או שנדרשי להפקיד ערבות בידי מי מהמשיבות כתנאי לחתימת הסכם הפתוח ו/או הסכם החכירה הבקשה לאישור התובענה נמחקה בפס"ד מיום 28.6.10, בעקבות בקשת ההסתלקות של המבקשים (הוכנס לפנקס ביום 21.7.10
839 23/5/10 20/7/10 בניגוד לחובתן על פי דין ו/או הסכם ו/או עיקרון הזהירות המונעת, אין המשיבות מבצעות כל פעולה לבחינה של תקינות עוצמת הקרינה הנפלטת מהמכשיר הנייד שבידי הצרכן תוך כדי תיקונו ו/או מסירתו ללקוח כמשודרג..... לכן ההנחה כי המכשירים הנמצאים בידי הציבור עומדים בתקנים מחוזי (מרכז) ת"צ 34418-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אמיר ברוט; 2. יסמין גוטהרץ; 3. אנומראל עוגן; 4. אודליה עמוס 1. פלאפון תקשורת בע"מ; 2. סלקום ישראל בע"מ; 3. פרטנר תקשורת בע"מ; 4. מירס תקשורת בע"מ כל אדם בישראל אשר עושה או עשה שימוש בשירותים הסלולאריים של המשיבות ו/או מי מהן, וזאת במהלך 7 השנים האחרונות ו/או חלקן
838 7/7/10 18/7/10 גבייה או השתת היטל תיעול וניקוז בחוסר סמכות, אי חוקיות, חוסר וביתר ביהמ"ש לעניינים מנהליים (מחוז מרכז) ת"צ 4169-07-10 לא צוין מס' הבש"א אמיר גרנביץ 1. עיריית הוד השרון; 2. מועצת העיר הוד השרון כל מי ששילם למשיבה 1 במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה דנן, היטל תיעול וניקוז או כל מי שחוייב על ידי המשיבה 1 בהיטל תיעול כאמור במהלך התקופה הנ"ל
837 12/7/10 18/7/10 המשיבה אשר מספקת שירות המאפשר תשלום דמי חניה באמצעות טלפון סלולארי באזורי חניה כחול לבן ללא תווי חניה או כרטיסי חניה, גבתה עבור אגרת חניה בעיר אשר אין לה עימה הסדר לפיו מותר לה לעשות כן מחוזי (מרכז) ת"צ 11905-07-10 לא צוין מס' הבש"א דן ינאי סלופארק טכנולוגיות בע"מ כלל הצרכנים של המשיבה שהשתמשו בשירות החניה בעיר בני ברק בשבע השנים האחרונות ו/או מיום שהמשיבה הציגה עצמה כמוכרת את שירותי החניה בבני ברק, ונפגעו מהשיטה שבה נקטה ועדיין נוקטת המשיבה ביום 2.11.10 נתן בית המשפט החלטת ביניים בבקשה לאישור התובענה כיייצוגית (הוכנס לפנקס 4.11.10)
836 11/7/10 18/7/10 תושבי קרית אונו אשר נפלו קורבן להתנהלות בלתי חוקית של המשיבה, התנהלות שהובילה להעלאת תעריף הארנונה בעבור דירות מגוריהם של תושבי הקבוצה בעשרות אחוזים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 10833-07-10 לא צוין מס' הבש"א רחל ארדן עיריית קרית אונו תושבי קריית אונו המתגוררים באזורים אשר בעבר סווגו כ"אזור ב" או "אזור ג" בהתאם לצו הארנונה של עיריית קריית אונו ולימים שונה סיווגם ל"אזור א" או "אזור ב"
835 29/6/10 18/7/10 הטעייה חמורה של המשיבות את צרכני המים, בכל שהיא מוכרת ומשווקת להם מים שאינם ראויים לצריכת אדם, המכילים פנולים בכמות המסכנת את בריאות הציבור תוך שהיא מסתירה עובדה זו מהציבור מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 8532-07-10 לא צוין מס' הבש"א וייסבלט משה 1. נביעות טבע הגליל בע"מ; 2. מי גליל בע"מ כל האנשים שצרכו מים ממתקני המזיגה אותם משווקות המשיבות בשבע השנים שעד ליום הגשת הבקשה
834 29/6/10 18/7/10 הטעייה חמורה של המשיבות את צרכני המים, בכל שהיא מוכרת ומשווקת להם מים שאינם ראויים לצריכת אדם, המכילים פנולים בכמות המסכנת את בריאות הציבור תוך שהיא מסתירה עובדה זו מהציבור מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5750-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. פזית ראפ; 2. סמי גרשון; 3. שני אוכמן 1. מעיינות עדן בע"מ; 2. מי עדן בר שרות מחלקה ראשונה בע"מ כל האנשים שצרכו מים ממתקני המזיגה אותם משווקות המשיבות בשבע השנים שעד ליום הגשת הבקשה
833 18/7/10 18/7/10 הטעיה שהטעתה המשיבה את ציבור משתתפי מספר משחקים שקיימה במסגרת תוכנית משחקים חדשה שהשיקה תחת השם WINNER ביג מחוזי (מרכז) ת"צ 22553-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אביעד סעדיה שער; 2. רון מינס; 3. איתי מינס המועצה להסדר ההימורים בספורט מי שרכש כרטיס משחק ביג וונר למשחקי ההימור אשר נערכו בין התאריכים 11.6.10-18.6.10
832 14/7/10 18/7/10 ביצוע מדידות המים על ידי משיבה ברווחי זמן העולים על הקבוע בחוק וכפועל יוצא מכך, שליחת הודעות תשלום ללקוחותיה וגביית תשלום על אספקת מים באופן המנוגד לכללי המים, לתקנות מדידת המים וכן לחוק ההתייעלות הכלכלית מחוזי (י-ם) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 18186-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. דוד מרקוס מור-אופק; 2. הדס מרקוס מור-אופק חברת הגיחון בע"מ כלל לקוחותיה של המשיבה תושבי העיר ירושלים, אשר מוגדרים כצרכן ביתי בהתאם לחוק
831 13/7/10 18/7/10 הטעיית לקוחותיה שלה משיבה על ידי פרסום תמונה על גבי אריזת המוצר, אשר שונה באופן מהותי מתוכנו מחוזי (י-ם) ת"צ 15469-07-10 לא צוין מס' הבש"א רפאל בורמד שטראוס גרופ בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו את המוצר דנונה בר פקאן והוטעו לחשוב כי אריזת המוצר מכילה כמות גדולה יותר של פקאן, כל זאת כיוון שהוטעו על ידי אופן השיווק
830 12/7/10 12/7/10 אי הסרת רישום השעבודים אשר נרשמו לטובת המשיב כבטוחה להלוואה במרשמים השונים, וזאת לאחר שההלוואה סולקה, בניגוד להוראות סעיף 9א לחוק הבנקאות מחוזי (י-ם) ת"צ 10174-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. יעקב בנימין; 2. נעמה יערי; 3. מרגלית אסייג בנק ירושלים בע"מ קבוצה ראשונה: כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשיב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק; קבוצה שנייה: לקוחות המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק המשיב לא הסיר את השעבוד והלקוחות נדרשו לפנות אל המשיב ביוזמתם ולדרוש את הסרת השעבוד
829 12/7/10 12/7/10 המשיבה מפחיתה ומקזזת שלא כדין מתשלומי מזונות המועברים לזכאים במסגרת תיקי הוצאה לפועל לביצוע החלטות ופסקי דין המחייבים במזונות, אגרה בשיעור 1% מכל תשלום המבוצע באמצעות שוברי תשלום, מבלי ליידע את הזוכים או החייבים על כך ומבלי להפיק בשל אגרות אלה קבלות תשלום ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 9326-07-10 לא צוין מס' הבש"א פורמה-מרון קרן מדינת ישראל - רשות האכיפה והגבייה - מערכות ההוצאה לפועל זוכים בתיקים לגביית מזונות בהוצאה לפועל, אשר מזונותיהם שולמו בגבייה ישירה, באמצעות שוברים ו/או באמצעות קופות לשכות ההוצאה לפועל, באופן שהמשיבה העבירה לזוכים את המזונות ששולמו בניכוי 1% - הוא שיעור אגרת תיק במזונות בהוצאה לפועל - וזאת במשך תקופה של 24 חודשים ממועד הגשת התובענה
828 10/5/10 12/7/10 המשיבה הוליכה שולל, יצרה תיאור כוזב ומצג שווא ללקוחותיה המנויים באתר שלה, עת הציגה באתה ובפרסומותיה תמונות ופרטים כוזבים של נשים כאילו הן מנויות באתר ומעוניינות בבן זוג, תוך ידיעה כי אין הדבר נכון ובכך משכה את אותם המנויים לעשות מנוי לאתרה ולשלם לה כספים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 15491-05-10 לא צוין מס' הבש"א יוסף אזולאי גלובל נטוורקס אי.סי.איי בע"מ כלל ציבור המנויים אשר הולכו שולל על ידי התמונות והפרטים הכוזבים שפורסמו באתר המשיבה ושילמו דמי מנוי בעד השירות הכוזב
827 9/11/09 12/7/710 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובע כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה; בכך שלא שילמה לתובע ולעובדיה האחרים דמי חגים כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 12694/08 לא צוין מס' הבש"א רדידה בוריס סומך אבטחה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור
826 11/7/10 12/7/10 גבייה שביצעה המשיבה שלא כדין ו/או בניגוד להסכם, מלקוחותיה המתדלקים סולר באמצעות דלקן, במחיר הגבוה משמעותית מהמחירים המפורסמים בתחנות הדלק של המשיבה בהן נמכר דלק לכלל הציבור ו/או במחיר הגבוה משמעותית מהמחיר המופיע בקבלה/חשבונית שאותו משלמים מתדלקים שאינם ב מחוזי (מרכז) ת"צ -14834-07-10 (במקור 4835-07-10) לא צוין מס' הבש"א מ. שאולוף ובניו בע"מ סונול ישראל בע"מ לקוחות המשיבה החתומים עם המשיבה על הסכם זהה או דומה להסכם עליו חתומה המבקשת וששילמו בפועל למשיבה, עבור ליטר סולר (להלן גם דלק או דלקים), מחיר הגבוה משמעותית מהמחיר שפורסם בתחנה בה בוצע התדלוק ו/או מהמחיר שבו נמכר בפועל ליטר סולר בתחנה לקהל הרחב; כל מי ששילם עקב תידלוק סולר בתחנות המשיבה, מחיר הגבוה משמעותית מהמחיר שפורסם בתחנה בה בוצע התדלוק ו/או מהמחיר שבו נמכר בפועל ליטר סולר בתחנה לקהל הרחב בפס"ד מיום 2.3.11 התקבלה הודעת ההסתלקות של המבקשת והבקשה לאישור התובענה הייצוגית נמחקת (הוכנס לפנקס 15.3.11) כיוון שמזכירות בית המשפט פתחה בטעות פעמיים את אותו תיק עם מספרים שונים, נקבע בהחלטת ביהמ"ש מיוום 27.7.10 כי המספר 4835 יימחק ומס' התיק ייקבע 14834 (שונה בהתאם ביום 12.8.10)
825 11/7/10 12/7/10 המשיבה מצאה דרך לעקוף את מגבלות חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 ובניגוד לחובות ההגינות ותוך הלב המוגברות החלות על רשות ציבורית המשרתת את אזרחי המדינה, הפעילה כלפי חברי הקבוות המיוצגות הליכי גבייה מינהליים בכך שמנעה מהמבקשות שירותים שהיא חייבת לתת להם עפ"י כל די ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 5127-07-10 לא צוין מס' הבש"א שרה כפתורי מינהל מקרקעי ישראל (מחוז ת"א) קבוצה א': כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית, אשר לטענת המשיבה קיימים לחובתם לכאורה, בגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלים על ידה ו/או בגין כל עילה אחרת, חוב ו/או חיוב ו/או היטל ו/או אגרה ו/או קנס ו/או כל דרישה כספית ו/או אחרת ו/או הערה ו/או מניעה ו/או כל מיגבלה אחרת בשם כזה או אחר, אשר התאריך המוקדם ביותר עליו הינם מתבססים הנו מעבר ל-7 השנים של תקופת ההתיישנות החלה בכל מועד רלוונטי; קבוצה ב': כל אדם ו/או תאגיד ו/או ישות משפטית אשר המשיבה גבתה מהם בגין כל סוג ומין של מקרקעין המנוהלי על ידה ו/או בגין כל עילה אחרת, סכום כספי כלשהו, במהלך תקופה שתחילתה 24 חודשים לפני הגשת בקשר זו...
824 11/7/10 12/7/10 הפשרת הוראות הדין וההסכם בידי המשיבות, אשר בעקבות שביתה הפסיקו לספק ללקוחותיהם, ובכלל זאת למבקשים, את השירות הבנקאי לו הם זכאים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5685-07-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלכס פליק; 2. עו"ד שרון פינקלשטיין 1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל; 2. בנק אוצר החייל בע"מ כלל לקוחות המשיבות (ביהמ"ש מתבקש להגדיר את הקבוצה)
823 29/4/10 11/7/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובעת כייצוגית באשר המשיבה קיפחה את זכויות התובעת וזכויות עובדיה האחרים בכך שלא שילמה לתובעת ועובדיה הרחבת דמי הבראה כפי חובתה בדין; בכך שהפחיתה את שכרם של עובדיה באופן חד צדדי בניגוד לדין; בכך שאיחרה בתשלום שכר עובדיה, בניגוד ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ש"ע 41361-04-10 לא צוין מס' הבש"א צורף תחיה ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ עובדי הנתבעת אשר זכאים לזכות המהווה את מקור העילה בכל אחת מעילות התובענה הייצוגית
822 9/6/10 11/7/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובע כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרו של התובע ניכויים שלא כדין בגין דמי טיפול ודמי חבר ובכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ש) ת"צ 15305-06-10 לא צוין מס' הבש"א צבי קליימן אגודת השומרים בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור
821 20/5/10 6/7/10 אישור תביעת התובע כתובענה ייצוגית על מנת שהנתבעות יפעלו כפי חובתן כדין וימצו את כל ההליכים העומדים לרשותן כדי לגבות את חובה של קגא מאגד ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ס"ע 31990-05-10 לא צוין מס' הבש"א עמיחי אלראי 1. קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ; 2. עמיתים - קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר; 3. יעל אנדורן - בתוקף תפקידה כמנהל מיוחד כל עמיתי הנתבעת 1 ובנוסף מתבקש ביהמ"ש להגדיר את הקבוצה
820 23/6/10 29/6/10 חלוקה אסורה של נכסי המשיבה 1 המהווה הפרה של סעיף 302 לחוק החברות, הפרת תנאי אגרות החוב (סדרה א) שהנפיקה החברה, והפרת חובת הזהירות ותוום הלב של המשיבים כלפי מחזיקי אגרות החוב האמורות מחוזי (מרכז) תנ"ג 38472-06-10 לא צוין מס' הבש"א חברת שוחט רבינוביץ, רואי חשבון 1. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ועוד 11 משיבים נוספים כל מי שהחזיק באגרות החוב בתום יום 7.2.10 ולא המירו את אגרות החוב למניות באותו היום
819 20/6/10 29/6/10 המשיבות מתעלמות באופן גורף מהוראות סעיף 8(8) לצו יציבות במצרכים ובשירותים, המורה באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו בוחר הלקוח לשלם את חשבון הגז באמצעות הבנק, הרי שהמחיר שהמשיבות גובות בגין הגז כולל גם את העמלה בגין תשלום חשבות הגז, לרבות עמלות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 341980-06-10 לא צוין מס' הבש"א משה ברנשטין החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר שילם לידי המשיבה סכום כסף בבנק, וחויב בנוסף לחיוב אותו היה צריך לשלם, אף בעמלת בנק בגין התשלום
818 20/6/10 29/6/10 המשיב, באותם מקרים בהם גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחר להשיבם, משיב את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת הוא נמנע להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34271-06-10 לא צוין מס' הבש"א כרמלה אלגרנטי בנק דיסקונט לישראל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיב גבה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בצורת עמלה ובין אם בדרך אחרת, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנו החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
817 20/6/10 29/6/10 המשיבות מתעלמות באופן גורף מהוראת סעיף 8(8) לצו יציבות במצרכים ובשירותים, המורה באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו בוחר הלקוח לשלם את חשבון הגז באמצעות הבנק, הרי שהמחיר שהמשיבות גובות בגין הגז כולל גם את העמלה בגין תשלום חשבונות הגז, לרבות עמלו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34227-06-10 לא צוין מס' הבש"א טטיאנה ליפשיץ דורגז החדשה בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר שילם לידי מי מהמשיבות סכום כסף בבנק, וחויב בנוסף לחיוב אותו היה צריך לשלם, אף בעמלת בנק בגין התשלום
816 20/6/10 29/6/10 המשיבות מתעלמות באופן גורף מהוראת סעיף 8(8) לצו יציבות במצרכים ובשירותים, המורה באופן ברור שא6ינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו בוחר הלקוח לשלם את חשבון הגז באמצעות הבנק, הרי שהמחיר שהמשיבות גובות בגין הגז כולל גם את העמלה בגין תשלום חשבונות הגז, לרבות עמלו מחוזי (ת"א יפו) ת"צ 34178-06-10 לא צוין מס' הבש"א משה ברנשטין 1. סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ; 2. סופרגז לבית בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר שילם לידי מי מהמשיבות סכום כסף בבנק, וחויב בנוסף לחיוב אותו היה צריך לשלם, אף בעמלת בנק בגין התשלום
815 16/6/10 29/6/10 גביית אגרה שלא כדין על ידי הנהלת בתי המשפט (מחוזי ב"ש) שנשגבתה מהמבקש עת ביקש להגיש ערעור מס הכנסה שכלל מספר שומות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30032-06-10 לא צוין מס' הבש"א ז'וז'ו אבוטבול מדינת ישראל - משרד המשפטים כל מי ששילם בתקופה הרלבנטית, קרי, אחרי יום 7.9.09 אגרת בית משפט בגין ערעור מס הכנסה אשר התייחס ליותר משנת מס אחת ונדרש לשלם אגרת בית משפט בסכום העולה על הסכם הנדרש בגין ערעור על שנת מס אחת
814 20/6/10 20/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 34255-06-10 לא צוין מס' הבש"א כוכבא גלאור אדמוני 012 סמייל. תקשורת בע"מ. כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
813 14/6/10 20/6/10 איזי פורקס, חברה העוסקת במסחר במט"ח וסחורות אחרות, שידלה לקוחות בדרכי הונאה והפרות דין אחרות להפקיד בידיה ולהפסיד לידיה כספים רבים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 25282-06-10 לא צוין מס' הבש"א שמואל רוזובסקי ועוד ארבעה תובעים אחרים איזי פורקס בע"מ ועוד 16 נתבעות אחרות כל לקוחות איזי פורקס בע"מ שהפסידו כסף בחברה, מאז הקמת החברה בשנת 2001
812 23.11.09 17/6/10 אכיפת חלוק מקומות רחצה תשכ"ד-1964 וחוק העזר ל מטה אשר התשכ"ה-1967 על המשיבה, אשר הינה המנהלת את חוף אכזיב המצוי בשטח השיפוטי של מועצה אזורית מטה אשר מחוזי (חיפה) ת"צ 26825-11-09 לא צוין מס' הבש"א אייל דרעי למון ביץ, הפקות ואירועים בע"מ כל אדם אשר ביקר בחוף אכזיב ושילם דמי כניסה בסך כלשהו ו/או שילם סך כלשהו עבור לינה בקמפינג ו/או שילם סך כלשהו עבור הפעלת מנגל בחוף אכזיב במהלך שבע השנים טרם הגשת בקשה זו ועד בכלל הבקשה לאישור התובענה נמחקה בפס"ד שניתן ביום 10.6.10 לאחר בקשה בהסכמה של הצדדים (הוכנס לפנקס 17.6.10 פסה"ד המאשר את מחיקת התובענה ניתן ביום 10.6.10
811 13/6/10 17/6/10 הטעייה צרכנית על פי חוק הגנת הצרכן וכן הפרה של הוראות תיקון 40 לחוק התקשורת התשמ"ב-1982 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 23017-06-10 לא צוין מס' הבש"א מיקי חובה דפי זהב בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר ביקשו לקבל פרטי בית עסק וקיבלו מהמשיבה הודעה שגויה ו/או את פרטי בית העסק המבוקש בצירוף דבר פרסומת (בנוסף מתבקש בית המשפט להגדיר את הקבוצה)
810 8/6/10 15/6/10 המשיבה מחייבת את לקוחותיה בגין שירותים שונים, גם אם הלקוחות לא ביקשו לקבל את השירותים ולא נתנו הסכמה לחיוב חשבונם. מחוזי (מרכז) ת"צ 12481-06-10 לא צוין מס' הבש"א קייטרינג אדמה בע"מ פלאפון תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר חוייבו בגין שירותים ללא הסכמה שלהם
809 9/6/10 10/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 15949-06-10 לא צוין מס' הבש"א תומר אמיר די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
808 8/6/10 9/6/10 אי הסרת רישום השעבודים אשר נרשמו לטובת המשיב כבטוחה להלוואה במרשמים השונים וזאת לאחר שההלוואה סולקה, בניגוד להוראות סעיף 9א לחוק הבנקאות שירות ללקוח, וכן בגבייה בלתי חוקית של כספים עבור הטיפול בבקשה להסרת רישום השעבודים מחוזי (י-ם) ת"צ 13650-06-10 לא צוין מס' הבש"א 1. כהן מרדכי; 2. כהן סוזן; 3. צור אברהם; 4. צור רוית אסתר; 5. סויסה דוד בנק מזרחי טפחות בע"מ א. כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשוב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק; ב. לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 30 יום כפי שקבוע בחוק המשיב לא הסיר את השעבוד והלקוחות נדרשו לפנות אל המשיב ביוזמתם ולדרוש את הסרת השעבוד ונדרשו מאת המשיב להמציא עיון משכון ו/או אישור זכויות חברה משכנת ו/או אישור זכויות מנהל מקרקעי ישראל ו/או נסח עיון מלשכת רישום המקרקעין ונאלצו לשלם עבור הוצאות אישור זה וכן נאלצו לבזבז זמן בהתנהלות מול המשיב וכן חלקם נאלצו לשלם שכר טרחת עו"ד לטפל בעניין
807 2/6/10 7/6/10 נזקים לא ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצה בשל שריפה שפרצה ביום 22.5.10 במפעל בעכו, שריפה שנגרמה כתוצאה ישירה ממעשי ומחדלי המשיבות ועל המשיבות חלה החובה לפצות את חברי הקבוצה בגין נזקים אלו מחוזי (חיפה) ת"צ 3699-06-10 לא צוין מס' הבש"א אחסאן סלימאן 1. חד - אסף תעשיות בע"מ; 2. מיחזור פלדה בע"מ כל אדם אשר בתאריך 22.5.10 ובסמוך לכך, גר ו/או עבד ו/או שירת ו/או שהה ו/או חלף באופן זמני באזור מפרץ עכו ואשר נחשף למפגע שנגרם כתותצאה ישירה ממעשי ומחדלי המשיבות ביום 18.1.11 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 20.1.11) ביום 23.1.11 פורסמו בשני עיתונים הודעות אודות הסכם הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 27.1.11) ביום 19.1.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה המאשרת בהתניות את ההסדר (הוכנס לפנקס 20.1.11)
806 6/6/10 6/6/10 המשיב, באותם מקרים בהם גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחר להשיבם, משיב את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת הוא נמנע להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6562-06-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד יאקי אלגרנטי בנק מזרחי טפחות בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיב גבה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בצורת עמלה ובין אם בדרך אחרת, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנו החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
805 6/6/10 6/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6557-06-10 לא צוין מס' הבש"א הדס פינקלשטיין החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
804 6/6/10 6/6/10 המשיבה, באותם המקרים בהם גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחרה להשיבם, משיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6588-06-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד יאקי אלגרנטי 013 נטוויז'ן בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
803 6/6/10 6/6/10 המשיב, באותם מקרים בהם גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ואשר בחר להשיבם, משיב את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת הוא נמנע להוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף וזאת בניגוד לדין מחוזי (ת"א) ת"צ 6611-06-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד יאקי אלגרנטי בנק אוצר החייל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר המשיב גבה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בצורת עמלה ובין אם בדרך אחרת, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנו החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
802 1/6/10 3/6/10 שגיאה תמוהה בחשבונות לקוחותיה של המשיבה, אשר משום מה היא תמיד לטובת המשיבה. מדובר בשגיאה חשבונית בסיסית ביותר: מכפלת מספר השניות שדיבר הלקוח בתעריף לשניה מחושבת על ידי המשיבה בצורה שגויה לרעת הלקוחות שלום (פ"ת) ת"צ 1173-06-10 לא צוין מס' הבש"א אי.אר.אמ טכנולוגיות בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ. כל מי שהיו לקוחות המשיבה בתקופה שבין 1.3.09 ועד ליום הגשת בקשה זו ואשר היו להם חשבונות בהם משך זמן השיחה עלה על 50 דקות
801 2/6/10 2/6/10 מדיניות המשיבה, לפיה ניתנת פרשנות מצמצמת לפוליסת ביטוח מקיף לרכב הכוללת הרחבה בגין אבדן או נזק למכשיר רדיו, לפיה התגמולים משולמים אך ורק במקרה של פריצה לרכב, בעוד במקרה שבו נגנב רכבו של הלקוח (ויחד עמו מכשיר הרדיו שאינו אינטגרלי) או במקרה של תאונה בה נשמד מחוזי (מרכז) ת"צ 1988-06-10 לא צוין מס' הבש"א 1. פנינה קובוסקי; 2. צבי קובוסקי שירביט חברה לביטוח בע"מ הקבוצה הראשונה: כל לקוחות שירביט ב-7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, אשר רכשו משירביט פוליסת ביטוח מקיף לרכב ואשר לפוליסה שלהם התווספה "הרחבה" בגין אבדן או נזק למכשיר רדיו לא אינטגראלי; קבוצה שנייה - כל חברי הקבוצה הראשונה, אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתביעה, מכוניתם נגנבה ו/או נפגעה בתאונה במצב של אובדן מוחלט ואשר לא שולםלהם פיצוי נפרד בגין מכשיר רדיו לא אינטגראלי שהיה מותקן ברכבם
800 30/5/10 2/6/10 הפרת הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. מדובר בתובענה לפיצוי המבקשים אשר הוטרדו כאשר HOT הפיצה אליהם באעופן מסחרי, פעם אחר פעם, מטעמה וגם בשיתוף גורמים עסקיים נוספים, מסרים שנועדו לעודד רכישת שירות או מוצר או לעודד הומאה כספית בדרך אחרת וזאת מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 48528-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. גל מדובר; 2. אסנת ברוקמן הוט - מערכות תקשורת בע"מ כל הנמענים אשר קיבלו הודעות מסר קצר מ-HOT ו/או ממי מטעמה שכללו דברי פרסומת, מבלי לקבל את הסכמתם ו/או אישורם מראש ובכתב ו/או כל הנמענים אשר קיבלו הודעות מסר קצר מ-HOT מבלי שניתן לאותם נמענים מידע בדבר דרכי יצירת הקשר עם HOT לצורך מתן הודעת סירוב
799 24/5/10 2/6/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה בכך שעשתה שימוש והטביעה את הסימון "תנאי ייצור נאותים" (סימון "G.M.P.)במוצריה שיוצרו החל מיום 6.6.09 ועד תאריך 2.2.10 ואשר שווקו וחלקם עדיין משווק לציבור וזאת חרף העובדה שבתאריכים הנ" מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29077-05-10 לא צוין מס' הבש"א אסי יוסף בן בשט יוניליוור ישראל מזון בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר רכשו מהמשיבה ו/או מרשתות השיווק השונות מוצרי מזון שיוצרו במפעל המשיבה המצוי בדרך השוקולד 1 בצפת בין התאריכים 6.6.09 ועד 2.2.10
798 24/5/10 2/6/10 עוולות של הפרת חובות חקוקות, מצג שווא ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה בכך שעשתה שימוש והטביעה את הסימון "תנאי ייצור נאותים" במוצריה שיוצרו החל מיום 19.9.08 ועד תאריך 9.11.09 ואשר שווקו וחלקם עדיין משווק לציבור וזאת חרף העובדה שבתאריכים הנ"ל לא היה למשי מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 29143-05-10 לא צוין מס' הבש"א אסי יוסף בן בשט גילרו בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר רכשו מהמשיבה ו/או מרשתות השיווק השונות מוצרי מזון שיוצרו במפעל המשיבה בין התאריכים 18.9.08 ועד 11.9.09
797 16/5/10 2/6/10 הפרה בוטה של הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת ע"י המשיבות מחוזי (מרכז) ת"צ 24840-05-10 לא צוין מס' הבש"א יוסף לוי 1. סלקום ישראל בע"מ; 2. נקסיט בע"מ; 3. עמלי שחף - עיתונאות ותקשורת שיווקית בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו את דבר הפרסום הידוע כ"מגזין סלקום שעת C" מן המשיבות, בכל אחת מן הדרכים המנויות בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982 ובניגוד להוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת מאז כניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף ועד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית
796 4/5/10 2/6/10 על פי החלטת העירייה, המדחנים בעיר מקצים זמן חניה רק לאחר שמפקידים בהם סכום של שקל או יותר. סכום של שקל שווה ערך לכ-12 דקות כך שגם אזרחים הרוצים לחנות דקה או כל זמן אחר הפחות משתים עשרה דקות, נאלץ לשלם עבור 12 דקות ומאידך, אזרחים שמפקידים במדחן כל סכום הקט מחוזי (י-ם) ת"צ 6786-05-10 לא צוין מס' הבש"א אהרן שרון ביאלקוביץ עיריית ירושלים כל מי שרכש שירותי חניה באמצעות מדחנים של הנתבעת בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה ואשר היה מעוניין לחנות פחות מ-12 דקות
795 25/5/10 1/6/10 המבקש התקשר עם המשיבה בשנת 2008 בהסכם לקבלת שירותי תשתית גלישה באינטרנט. ההסכם כלל התייחסות ברורה ומפורשת לתמורה לה זכאית המשיבה בגין מתן השירות. המשיבה גבתה סכומי כסף עודפים שלא כדין מחוזי (ת"א) ת"צ 42663-05-10 לא צוין מס' הבש"א מר גדעון שרר בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה לפנעי יום 31.12.08, בין במישרין ובאין באמצעות אחר, לשם קבלת שירותי גישה רחבת פס לאינטרנט ואשר החל מיום 1.1.09 גבתה מהם תעריף גבוה מהתעריף אשר נקבע בתנאי ההתקשרות עמם
794 9/3/10 1/6/10 אגרת המים שגבתה הנתבעת מהתובעים הייתה גבוהה ממה שמותר היה לה לגבות, וכללה בתוכה מרכיב מע"מ למרות שאינה עוסק לפי חוק מע"מ ואינה מוסמכת לגבות מע"מ ביהמ"ש המחוזי ת"א-יפו בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"צ 14630-03-10 לא צוין מס' הבש"א אסתר ושמעון שפי עיריית רמת גן כל צרכני המים להם מספקת הנתבעת מים, ואשר הנתבעת גבתה מהם מע"מ כחלק מאגרת המים
793 31/5/10 1/6/10 הטעיה אותה ביצעו חברות אשר שיווקו באופן מטעה שקיות פלסטיק למזון ולאשפה כ"מתכלות" מחוזי (ת"א) ת"צ 51891-05 -10 לא צוין מס' הבש"א מיכל צוק 1. חוגלה קימברלי שיווק בע"מ; 2. סנו מפעלי ברונוס בע"מ קבוצה ראשונה: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אוכל ("סנדוויצ'ון") "מתכלות" אותן משווקת המשיבה 1 תחת המותג ניקול; קבוצה שניה: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אוכל מתכלות אותן משווקת המשיבה 2 תחת המותג "סנו סושי טבע"; קבוצה שלישית: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אשפה מתכלות אותן משווקת המשיבה 1 תחת המותג ניקול; קבוצה רביעית: כל הצרכנים אשר בשנתיים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתביעה, רכשו ו/או ירכשו שקיות אשפה מתכלות אותן משווקת המשיבה 2 תחת המותג סנו סושי טבע
792 27/5/10 1/6/10 המשיב גבה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחר להשיבם, השיב את הסכומים בערכם הנוטמינלי בלבד, עת נמנע מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הסכף מחוזי (ת"א) ת"צ 44260-05-10 לא צוין מס' הבש"א עידו בשן הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית
791 27/5/10 1/6/10 המשיבה גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחרה להשיבם, השיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף מחוזי (ת"א) ת"צ 44254-05-10 לא צוין מס' הבש"א שלומי שרייר בנק הפועלים בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית
790 16/5/10 1/6/10 גבייה של תשלומים בלתי חוקיים אשר גבתה וגובה הנתבעת מן התובע ומחברי הקבוצה, כחלק יחסי ממחיר החשמל המסופק על ידה לצרכניה מחוזי (ת"א) ת"א 1756/09 (איחוד של ת"א 1756/09 ו-ת"א 2148/09) בש"א 15927/09 1. יונתן שליידר; 2. תומר שני; 3. ערגה וינר; 4. דמיטרי סרגונוב חברת חשמל לישראל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחר אשר שילם ו/או נדרש לשלם בגין שירותי צריכת חשמל מאת המשיבה, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת תובענה זו, כמו גם במהלך ניהולה של תביעה זו ועד למועד בו תבוא לכדי סיום הגביה ביתר של תשלומי צריכת החשמל
789 27/5/10 1/6/10 המשיבה גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחרה להשיבם, השיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף מחוזי (ת"א) ת"צ 44211-05-10 לא צוין מס' הבש"א עמית כהן חברת פרטנר תקשורת כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית
788 27/5/10 1/6/10 המשיבה גבתה סכומי כסף ביתר, בניגוד למוסכם או בניגוד לדין ובמקרים שבחרה להשיבם, השיבה את הסכומים בערכם הנומינלי בלבד, עת היא נמנעת מלהוסיף ריבית והצמדה לסכומי הכסף מחוזי (ת"א) ת"צ 44205-05-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד משה אלקין סלקום ישראל בע"מ כל אדם או אישיות משפטית אחרת אשר המשיבה גבתה ממנו סכום כסף ביתר, בין אם בניגוד לדין ובין אם בניגוד למוסכם, ואשר קיבל ממנה החזר בגובה הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית
787 26/56/10 26/5/10 ביצוע קרטל על ידי המשיבות שתיאמו ביניהן מחירי מוצרי הלחם נשוא בקשה זו ומנעו תחרות חופשית ובשל כך נאלצו המבקשים לשלם מחירים גבוהים הרבה יותר על המוצרים מחוזי (ת"א) ת"צ 41418-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. מיה אדרי; 2. רמי יפלח 1. שלמה אנג'ל בע"מ; 2. י את א ברמן בע"מ כל צרכן אשר רכש מהמשיבים מי מהלחמים ו/או החלות ו/או הלחמניות אשר ברשימה המצורפת לתובענה זו, בשבע השנים הקודמות להגשת בקשה זו
24/5/10 26/5/10 סכומים שגבתה המשיבה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר ביהמ"ש לעניינים מנהליים (פתח-תקווה) ת"צ 38547-01-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק מאיר שטלברג מדינת ישראל - רשות המסים כל נישום אשר לו הכנסות הן מעסק והן מרווחי הון, וחויב ב-"קנס הקטנת מקדמה" עבור הכנסותיו מעסק (לפי סעיף 190 לפקודה), לפי חישוב המתייחס גם להכנסות מרווחי הון בהחלטת בימ"ש מיום 17.3.11 אושר הסדר ההסתלקות שבין הצדדים (הוכנס לפנקס 29.3.11) ביום 30.10.10 הוגשה ע"י הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 7.2.11) ביום 27.1.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשת ההסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 7.2.11)
785 20/5/10 23/5/10 העברת דמי פטירה ובכללם דמי הובלת הנפטר לבית העלמין מן המל"ל לידי המועצות הדתיות וחברות קדישא, כאשר דמי ההובלה נותרים בידי חברות קדישא ו/או המועצות הדתיות גם במקרים בהם משפחת הנפטר עושה להובלה פרטית של הנםפטר לבית העלמין, כל זאת שעה שיש חובה להעביר דמי ההו מחוזי (ת"א) ת"צ 33066-05-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלימלך שימל; 2. דפנה ארליך 1. המוסד לביטוח לאומי ועוד 7 משיבות/נתבעות אחרות כל מי שנשא באופן אישי/פרטי בעלויות העברה (שינוע) של נפטר ממקום הפטירה ו/או האחסנה לבית העלמין ו/או לכל מקום קבורה אחר, ביחס לנפטרים הזכאים לדמי קבורה מהמשיב 1, אשר נקברו על ידי המשיבות 2-8 ואשר לא קיבלו החזר בגין עלויות ההעברה (שינוע) מהמשיב 1 ו/או מהמשיבות 2-8 ו/או מכל גוף אחר
784 7/5/10 20/5/10 נעילת המכשירים להגבלת השימוש בהם ברשת של המשיבה בלבד וגביית התשלום בגין פתיחת המכשירים לשימוש חופשי, וזאת בניגוד להוראותה רישיון, חוק חוזים אחידים, תשמ"ג-1982 וחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"צ 11630-05-10 לא צוין מס' הבש"א סמיון ז'נין פרטנר תקשורת בע"מ. א. כל לקוח של המשיבה אשר חויב על ידה בגין פתיחת המכשירים שסופקו על ידי המשיבה כשהם נעולים; ב. כל לקוח שהועבר על ידי המשיבה ביוזמתה לתוכנית חיובים אחרת ולאחר מכן חויב בגין פתיחת המכשירים שסופקו על ידי המשיבה כשהם נעולים
783 10/5/10 פרשה חמורה ביותר שהתגלתה בישראל בהקשר של זיהום אוויר בחומרים מסוכנים מחוזי (ב"ש) ת"א 5342/08 לא צוין מס' הבש"א מיה סודרי טית בית תעשיות בע"מ התושבים בעיר אשדוד, שתולים, שדה עוזיהו ואמונים. הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 10.5.10) ביום 6.4.10 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.5.10)
782 4/1/07 9/5/10 הפרת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005; הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998; הפרשת חובה חקוקה על-פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] 30027/07 דורון לוי רשות השידור כבדי שמיעה אשר מרכז חייהם בתקופה שהחל משבע שנים לפני הגשת התובענה ועד להגשת התובענה או בחלק ממנה היה בישראל ביום 13.4.10 הוגש בהסכמה הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 9.5.10) ביום 29.4.10 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 9.5.10)
781 13/5/09 9/5/10 גביית היטל שמירה מבעלי נכסים שלא כדין מחוזי (ת"א-יפו) ת"מ 119/09 לא צוין מס' הבש"א ציון חדד עיריית לוד בעלי קרקעות חקלאיות פנויות וקרקעות פתוחות פנויות בתחום שיפוטה של העיר לוד ו/או כל הגדרה אחרת שתיקבע על ידי בית המשפט ביום 18.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 9.5.10) הסכם הפשרה אושר בפס"ד מיום 28.10.10 (הוכנס לפנקס ביום 12.12.10)
780 3/5/10 5/5/10 בנק לאומי עשה יד אחת עם מר בועז יונה, במטרה לסייע למר יונה להטעות את ציבור מחזיקי האג"ח על חפציבה חופים בע"מ, אשר הנפיקה לציבור אג"ח בהיקף עצום של 197,436 ₪ מליוני שקלים מחוזי (מרכז) ת"צ 4126-05-10 לא צוין מס' הבש"א יוסף חי אלמסי בנק לאומי לישראל בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
779 16/3/10 4/5/10 שקילה מטעה וחורגת של המוצרים הנמכרים על ידי המשיבה שאותם רכשו המבקש ועוד לקוחות רבים אחרים של המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28427-03-10 לא צוין מס' הבש"א אלבוחר מושון שופרסל בע"מ צרכנים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, אשר רכשו מוצרים ומצרכים בקופות המשיבה מאז יום 1.1.08 ועד מועד הגשת התובענה
778 28/4/10 29/4/10 הטעיית לקוחות והולכתם שולל בכך שהנתבעת התחייבה כלפי התובעים לספק בתשלום שירות תיקונים תחת הכותרת "שירות אחריות ותחזוקה כולל" אשר אמור להוות הלכה למעשה ביטוח של המכשיר הסלולרי שרכשו מהנתבעת, אך הנתבעת נמנעה וכשלה מלעמוד בהתחייבותה, אע"פ שגבתה מהתובעים תשלו מחוזי (י-ם) ת"א 2168/08 2430/08 1. אראל דניאל; 2. שירה דניאל פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוחות הנתבעת אשר רכשו מהנתבעת את ביטוח האחריות הכולל (ו/או מקיף ו/או מורחב, כפי שכונה מעת לעת) ושילמו לנתבעת את התמורה החודשית (הפרמיה) בגין כך, אולם בבואם לתקן את מכשיר הטלפון שברשותם בגין שבר ו/או מה שנחזה להיות שבר או סדק, נדרשו לשלם את עלות התיקון
777 27/4/10 29/4/10 מדיניותה של המשיבה להעלות את דמי הביטוח לפוליסות לביטוח דירה, אשר משועבדות לבנקים למשכנתאות, עם ביטולך השיעבוד מחוזי (מרכז) ת"צ 34614-04-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אסף שילה; 2. שירה שילה איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ לקוחות המשיבה בפוליסת ביטוח מבנה, אשר ביטלו את השיעבוד שרבץ על הפוליסה בשבע השנים האחרונות שקדמו ליום הגשת בקשה זו
776 27/4/10 28/4/10 שימוש שלא כדין שעושה המשיבה בזמן אוויר מיוחד אשר נרכש ממנה ע"י חלק מלקוחותיה - אלה המנוטיים בשירות "שיר בהמתנה" מחוזי (מרכז) ת"צ 34556-04-10 לא צוין מס' הבש"א מיכל גלזר פלאפון תקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה שהיו מנויים על שירות "שיר בהמתנה" מאז תחילת שיווקו
775 21/4/10 27/4/10 מכירת שטרי חוב בסניפי המשיבה 1, במחירים המגלמים בתוכם את שיעור מס בולים, וזאת על אף ביטול מס הבולים זה מכבר מחוזי (מרכז) ת"צ 26210-04-10 לא צוין מס' הבש"א אלון קריטי 1. חברת דואר ישראל בע"מ; 2. רשות המסים בישראל כל צרכני המשיה מהשנים 2006 ואילך אשר רכשו שטרי חוב
774 לא צויין 27/4/10 נזקים כספיים ו/או השבת כספים עקב חיוב יתר בעמלה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 2265-08 2265/08 אורן מור בנק הפועלים בע"מ כל לקוח של בנק הפועלים אשר ניהל בבנק חשבון, אחד או יותר, ואשר היה מנוי על שירות בחודש נובמבר 2008, ואשר נגבתה ממנו עמלה מלאה עבור השירות הנ"ל באותו חודש בפס"ד מיום 29.3.10 אושרה מחיקת הבקשה והתובענה
773 25/4/10 26/4/10 אי הסרת רישום השעבודים אשר נרשמו לטובת המשיב כבטוחה להלוואה במרשמים השונים וזאת לאחר שההלוואה סולקה, בניגוד להוראות סעיף 9א לחוק הבנקאות שירות ללקוח, וכן בגבייה בלתי חוקית של כספים עבור הטיפול בבקשה להסרת רישום השעבודים מחוזי (י-ם) ת"צ 30919-04 -10 30919-04-10 1. אבנר (עובדיה) עובדת; 2. חניתה (פרי) עבדת; 3. אורי גנני; 4. מלכה גנני בנק לאומי למשכנתאות בע"מ הקבוצה הראשונה: כלל לקוחותיו של המשיב אשר נטלו הלוואה מהמשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב, אולם רישום השעבוד על הנכס לא הוסר על ידי המשיב וזאת על אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 60 יום כפי שקבוע בחוק; קבוצה שנייה: לקוחותו של המשיב אשר נטלו הלוואה מאת המשיב ולצורך כך נרשם שעבוד על נכס לטובת המשיב ועל אף שהלקוחות פרעו את החוב ועברו 60 יום כפי שקבוע בחוק, המשיב לא הסיר את השעבוד והלקוחות נדרשו לפנות אל המשיב ולדרוש את הסרת השעבוד
772 18/4/10 26/4/10 התנהלות המשיבה עולה כדי הטעיה לפי סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 21745-04-10 לא צוין מס' הבש"א תום סטרוגו בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי שהצטרף החל מיום 1.4.08 ועד ליום 31.12.08 למסלול אינטרנט ללקוחות קיימים דרך yes, של המשיבה, והיה מנוי על המסלול ביום 1.1.09
771 9/3/10 26/4/10 הטעיית צרכנים, עוולות נזקיות וחוזיות הנגרמות על ידי המשיבות כמפורט בכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 16382-03-10 לא צוין מס' הבש"א מר יוסף אלדן תעשיות פיל-טונה בע"מ כל מי שרכש המוצרים מאז חודש דצמבר 2009 או תקופה מוקדמת יותר. בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה אחרת, אם ימצא לנכון
770 10/3/10 26/4/10 הטעיית צרכנים, עוולות נזקיות וחוזיות הנגרמות על ידי המשיבות כמפורט בכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 16335-03-10 לא צוין מס' הבש"א מר יוסף אלדן 1. ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ; 2. תעשיות פיל-טונה בע"מ כל צרכן אשר רכש את "המוצר" ולפחות עשה כן החל מחודש דצמבר 2009
769 9/3/10 26/4/10 עוולות של הפרת חובה חקוקה והטעיית צרכנים, הנגרמים על ידי המשיבות כמפורט בכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 16281-03-10 לא צוין מס' הבש"א מר און ניימן 1. שופרסל בע"מ; 2. תעשיות פיל-טונה בע"מ כל צרכן אשר רכש את "המוצרים" ועשה כן לפחצות החל מחודש ינואר 2007
768 14/4/10 26/4/10 חיובי יתר שלא כדין של המשיבה מצרכניה אשר שילמו את חובם באיחור ביהמ"ש המחוזי (י-ם) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 17265-04-10 לא צוין מס' הבש"א יצחק אברהם חברת הגיחון בע"מ תאגיד הביוב והמים של ירושלים כל אדם ותאגיד אשר המשיבה חייבה ו/או גבתה מהם הוצאות אכיפה בשיעור של 24 ₪ בתוספת מע"מ או כל סכום אחר, ולחילופין מי שהמשיבה גבתה ממנו הוצאות אכיפה וששילם את חובו קודם שננקטו נגדו הליכי אכיפה בכלל או בהתאם להוראות הדין כמפורט בסעיפים 16 ו-17 להלן וכן כל מי שחוייב בתשלום עודף של היטל צריכת מים עודפת ו/או בתשלום מע"מ בגין היטל צריכת מים עודפת וכל מי שחוייב במע"מ ביתר בגין "חוב קודם" בגין חשבון מים וביוב והכל בשנתיים שקדמו להגשת בקשה זו
767 25/4/10 25/4/10 המשיבה חייבת בהשבת סכומי כסף שגבתה ביתר מלקחותיה, אך נעשה החזר של סכומי כסף אלו שלא כדין - בערכים נומינליים בלבד, וללא תוספת של הפרשי הריבית וההצמדה מחוזי (מרכז) ת"צ 28079-04-10 לא צוין מס' הבש"א מר יאיר צדקני פלאפון תקשורת בע"מ. לקוחות מהם גבתה המשיבה סכומי כסף ביתר, בין בניגוד למוסכם ובין בניגוד לדין, אשר קיבלו ממנה החזר בגובה סכום הקרן בלבד וללא הפרשי הצמדה וריבית כדין
766 8/4/10 25/4/10 המבקשת, המועצה הישראלית לצרכנות, פועלת בהליך זה להשבת כספים, המוחזקים על-ידי חברות הביטוח הגדולות בישראל מזה שנים ארוכות. מספר רב של בעלי זכויות בכספים שמוחזקים אצל המשיבות, לא יודעים זאת. על כן הם אינם דורשים את הכספים. על המשיבות מוטלות חובות לאתר את בעלי הזכויות וליידע אותם אודות זכויותיהם. כפי שעולה מהמסמכים שנציג המשיבות מפרות חובות אלה. יש להן אינטרס לנהוג כך - הן מפיקות רווח כספי מכך. הליך זה נועד לתקן עוול זה. מבוקש לחייב את המשיבות לפעול בהתאם להוראות המוטלות עליהם, לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם עקב מחדליהן ארוכי השנים, וכן להשיב את הרווחים שהן הפיקו שלא כדין".
מחוזי (מרכז) ת"צ 9723-04-10 לא צוין מס' הבש"א המועצה הישראלית לצרכנות 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 2. כלל חברה לביטוח בע"מ; 3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 4. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי המשיבות, באחריותן או בשליטתן, אשר המשיבות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים שהמשיבות מחזיקות, בהתאם לחובות המוטלות עליהן
765 21/4/10 25/4/10 סכומי הצמדה בגין תגמולי ביטוח סיעודי ששולמו בחסר לאחר קרות מקרה הביטוח, עקב ייחוס מועד הצמדה פיקטיביים בניגוד להוראות הפוליסה ו/או החוק; וניסוח כללי הצמדה בפוליסה שלא כדין מחוזי (מרכז) ת"צ 24356-04-10 לא צוין מס' הבש"א בלהה הר-עוז כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ חולים סיעודיים שהיו זכאים בעשרים השנים שקדמו להגשת התביעה, לסכומי הצמדה שהיו אמורים להתווסף לתגמולי ביטוח, ואשר סכומי ההצמדה הללו לא שולמו ו/או שולמו בחסר, וזאת עקב בחירת מועדי הצמדה פיקטיביים בניגוד לקבוע בפוליסות ו/או בניגוד לקבוע בחוק בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה אושרה בפס"ד מיום 22.12.10, הבקשה לאישור התובענה נמחקה והתובענה נדחית (הוכנס לפנקס 1.2.11
764 15/4/10 22/4/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובע כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 11073/09 לא צוין מס' הבש"א זרגרוב איליה כוח עוצמה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.
763 22/3/10 22/4/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת התובעת כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיה של התובעת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובעת כספים בקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה בענף הניקיון ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ד"מ 3835/09 לא צוין מס' הבש"א לסרי אסתר ברק גדעון בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.
762 22/4/10 22/4/10 חיוב לקוחות עבור שירותיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך מחוזי (מרכז) ת"צ 24912-03-10 לא צוין מס' הבש"א נירה חגי פרטנר תקשורת בע"מ. קבוצת לקוחותיה של הנתבעת שחויבו עבור שירותים מבלי שנתנו לכך הבסכמתם ושכלל לא עשו שימוש בשירותים אלה, למצער, בחודשיים הראשונים לאחר תחילת אספקת השירות, החל משנת 2004 ועד למועד פסק דין זה
761 זהה לתובענה מס' 335 (בחיפוש מוקדם לא נמצאה בפנקס כיוון שנרשמה ללא מס' הליך/תיק ורק לאחר שעוה"ד המטפל בתיק הפנה את תשומת לבי, נמצאה התובענה, כאמור מס' 335. ת"צ 5028-12-08
760 28/8/07 21/4/10 הפרת חוק הבזק ותקנותיו; עוולה מנהלית; תרמית על פי פקודת הנזיקין; מצג שווא; רשלנות; עשיית עושר; פגיעה בזכות קניין והפרת חובה חקוקה, חוק החוזים; הטעייה שלאחר מועד ההתקשרות בעסקה מחוזי (מרכז) ת"א 2485/00 ת"צ 5731-08-07 24537/00 יובל קיכל (הבקשה לאישור התובענה נשלחה אלי לבקשתי ממחוזי מרכז, רק לאחר קבלת החלטת ביהמ"ש המאשרת את התובענה כייצוגית) בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כל מי שחוייב בהוצאות גביה על ידי בזק למרות ששילם את החשבון הרלוונטי עוד בטרם החלה בזק לנקוט כנגדו פעולות גביה, כמובהר בכתב התביעה, וזאת ביחס לדמי גביה שנגבו על ידי בזק כאמור מאז תאריך 11.3.99 ועד למועד הגשת הבקשה המתוקנת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 8.3.10 (עם התניות של ביהמ"ש) ביום 10.2.11 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 23.2.11) 08/03/2010 ביום 15.2.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 23.2.11)
759 8/4/10 21/4/10 עילת תביעה כספית של כל אחד מחברי הקבוצה נגד הנתבעת בגין אי תשלום תוספות שכר עבור שעות נוספות ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב' 12118/09 8086/09 אלכסנדר סקריפניק חב' א.ו.ת. אספקה ותעסוקת כוח אדם בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו באמצעותה בחברת הדואר בתקופה הרלוונטית לתביעה זו
758 19/4/10 21/4/10 הפרה חמורה של תקן והטעייה צרכנית בוטה מחוזי (מרכז) ת"צ 9237-02-10 לא צוין מס' הבש"א דוד שלום 1. יפאורה תבורי בע"מ; 2. יפאורה שותפות מוגבלת לשיווק, שותפות רשוטמה מס' 550010433 כל צרכן אשר רכש מוצר בשם 100% מיץ עגבניות באריזת 1 ליטר המיוצר ו/או משווק בידי המשיבות, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת התביעה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 21.4.10) הסדר הפשרה אושר בפסק דין מיום 2.8.10 (הוכנס לפנקס 7.9.10)
757 30/7/09 21/4/10 תשלום ארנונה בגין דירות למגורים בניגוד לדין. מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 23416-07-09 לא צוין מס' הבש"א אסף ליאני עיריית קרית מוצקין כל מי ששילם ארנונה למגורים לעיריית מוצקין בין השנים 2007-2009
756 16/4/10 18/4/10 התנהלותן של המשיבות בכל הקשור בגביית פרמיה או פרמיות הביטוח האחרונה/ות הנגבות מן המבוטח בנסיבות בהן הסתיימה תקופת הביטוח - בין אם מאחר ובוטלה הפוליסה ע"י המבוטח ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח מחוזי (מרכז) ת"צ 17305-04-10 לא צוין מס' הבש"א מר יצחקי אייל ועוד 6 מבקשים נוספים מגדל חברה לביטוח בע"מ ועוד 4 חברות ביטוח (משיבות) נוספות כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן המשיבות בפוליסת ביטוח כלשהיא למעט פוליסת ביטוח רכוש או יורשו של מבוטח כזה ופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה ע"י המבוטח ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח
755 21/3/10 15/4/10 המשיבה גבתה מן המבקשים באופן שיטתי ובמשך שנים ארוכות סכומי כסף אשר הצטברו לכדי אלפי שקלים, בניגוד לדין, בניגוד להסכם בין הצדדים ובניגוד למצגיה וחרף בקשתם להתנתק משירותיה, נמנעה ו/או סירבה ו/או כשלה המשיבה מלנתקם לפי בקשתם מחוזי (י-ם) ת"צ 34532-03-10 לא צוין מס' הבש"א מיכל ואוהד שלם 013 נטויז'ן בע"מ כל לקוח של חברת נטויז'ן, חברת 013 ברק, או חברת 013 נטויז'ן אשר התחבר למנוי לקבלת שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית ללא התחייבות והחברה לא איפשרה לו להתנתק מההתחברות כבקשתו, או כל לקוח של חברת נטוויז'ן אשר התחבר למנוי לקבלת שירות אינטרנט מהחברה בתוכנית עם התחייבות לתקופה קצובה, ובתום תקופת ההתחייבות סירבה החברה ליתק אותו מההתחברות כבקשתו, והמשיכה לגבות תשלום בשל ההתחברות
754 18/3/10 14/4/10 תביעה מכוח עילת הפסק; תביעה להסרת קיפוח מכוח סעיף 191 לחוק החברות; הפרת חובלת אמון מוגברת; עשיית עושר ולא במשפט; גזל של זכות קניין ופעולה הנוגדת את חובת המנהל בתום לב ובדרך מקובלת לפי סעיף 39 לחוק החוזים מחוזי (מרכז) ת"צ 3223-03-10 לא צוין מס' הבש"א גדעון לויטה ועוד 11 תובעים נוספים אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ כל מי שהוצאו מחברות אצל המשיבה על בסיס עילה המבוססת על הוראת תקנה 6ג לחלק ב' של תקנון הקיים של המשיבה בתקופה שמיום 7.5.07 ועד מועד הגשת בקשה זו
753 8/4/10 12/4/10 השבת מע"מ שנגבה שלא כדין ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 22989-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שמואל אחימן; 2. צבי פלדי עת"א כל מי ששילם לנתבעת החל בשנתיים שקדמו להגשת התובענה אגרת מים שכללה בתוכה מרכיב מע"מ
752 12/4/10 12/4/10 השבת סכומים שנגבו שלא כדין על ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ בגין "צליל המתנה מוזיקלי" ו/או בגין "חבילת שירותי מידע ותוכן" שנכפו על ציבור לקוחותיה מבלי שביקשו לקבלם ו/או פיצוי כל מי שנדרש לפנוטת לחברה ביוזמתו על מנת לדרוש הפסקת קבלת השירותים המתקדמים ובכך נאל מחוזי (מרכז) ת"צ 11008-04-10 לא צוין מס' הבש"א רועי רשף חברת פרטנר תקשורת בע"מ כל לקוחות החברה, בעבר או בהווה, אשר פרטנר גבתה מהם סכום כלשהו עבור שירותים מתקדמים, מידע ותוכן וכוללים, בין היתר, שירות "צליל ההמתנה המוסיקלי" ו/או "חבילת שירותי מידע ותוכן או אחר", מבלי שנתנו הסכמתם המפורשת לקבלת שירותים אלה ו/או כל מי שנדרש לפנות לחברה ביוזמתו על מנת לדרוש הפסקת קבלת הישרותים המתקדמים ובכך נאלץ לכלות את זמנו ומרצו
751 10/3/10 11/4/10 הפרה בוטה של התחייבות המשיבה 1 כלפי לקוחותיה החברים במועדון לקוחות "יו", לפיה בכל רכישה שיבצעו באחת מהחניות ברשת אלונית יזכו לקבל הנחה בשיעור של 10%. בפועל, בחלק מהחניות ברשת אלונית כלל לא מוענקת הנחה כלשהי ובחלק אחר של החנויות מוענקת הנחה בשיעור 5% בלבד מחוזי (מרכז) ת"צ 18707-03-10 לא צוין מס' הבש"א אריאל איציקוביץ 1. מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון - שותפות רשומה; 2. מגה קמעונאות בע"מ; 3. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ חברי מועדון הלקחות "יו" אשר רכשו מוצרים ברשת החנויות אלונית וקיבלו הנחה בשיעור נמוך מ-10%, או שלא קיבלו הנחה כלל
750 15/3/10 7/4/10 גביה מופרזת ושלא כדין על ידי הנתבעת, של פרמיות לביטוח חיים מציבור מבוטחיה והתובעת בכללם, בניגוד ברור להוראות פוליסת הביטוח של הנתבעת עצמה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2044/08 18041/08 אלינה קרויטרו מגדל חברה לביטוח בע"מ. קבוצת המבוטחים של הנתבעת בעלי פוליסת ביטוח חיים בה מופיעה תניה הדומה לסעיף 7 לפוליסה נשוא התובענה דנן, שנגבתה מהם פרמיה שהועלתה ביותר מ-15% מערכה הריאלי ושלא ניתנה להם הודעה על כך ו/או מבוטחים שבפוליסה שרכשו כבר הובטח "סכום הביטוח" ונגבתה מהם תוספת לפרמיה שלא הוחזרה, בתקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התובענה הוגשה על ידי הצדדים בקשה מוסכמת להסדר פשרה
749 10/3/10 7/4/10 החזר כספים אשר שולמו ביתר על ידי ו/או עבור דיירי בתי אבות המוחזקים והמנוהלים על ידי המשיבה ברחבי הארץ, בגין דמי אחזקה חודשיים, החל בחודש ינואר 2003 ועד למועד הגשת התובענה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 9588-03-10 לא צוין מס' הבש"א 1. שולמית זילברשטיין; 2. חיים זיו מרכז משען בע"מ כל הדיירים ו/או המבקשים ו/או יורשיהם המשלמים לנתבעת דמי אחזקה חודשיים עבור שהותם או שהות יקיריהם במעונות הנתבעת בהתאם להסכם הקבלה נספח א', או הסכם דומה לו,. או מי שילמו דמי אחזקה כאמור במהלך תקופה של עד 7 שנים עובר להגשת בקשה זו, ואשר המשיבה גבתה מהם תוספת לדמי האחזקה החודשיים בגין עליית המדד, בלא שזיכתה אותם בגין ירידתו
748 28/3/10 6/4/10 פגיעה בזכויות של מבוטחים של כלל חברה לביטוח בע"מ, על רקע תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פויננסיים (קופות גמל), התשס"ח-2008. מחוזי (מרכז) ת"צ 48006-03-10 יורם גרניט כלל חברה לביטוח בע"מ כל מי שהיתה בבעלותו קודם לכניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 3), התשס"ח-2008, הן פוליסה הונית של המשיבה והן פוליסה קצבתית (בין אם של המשיבה ובין אם של חברת ביטוח אחרת), ואשר בעקבות התיקון הנ"ל לחוק לא קיבל מקדם קצבה בפוליסה ההונית או שקיבל בפוליסה ההונית מקדם קצבה גרוע ממקדם הקבצה בפוליסה הקצבתית שלו.
747 23/3/10 28/3/10 תשלום ארנונה בגין דירות למגורים בניגוד לדין. מחוזי (חיפה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 39737-03-10 1. יעקוב רון 2. יעקוב רונית עיריית עכו כל מי ששילם ארנונה למגורים לעיריית עכו בין השנים 2009-2008
746 1/3/10 28/3/10 המשיבה גובה ומחייבת את חברי הקבוצה בארנונה לשנת 2010, בתעריפים הגבוהים ב-5.5% מעל שיעור ההעלאה הכללי. מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 1260-03-10 1. עמית ברוך 2. רויטל ברוך עיריית רעננה כל מי שחויב על ידי המשיבה בארנונה לשנת 2010 בתעריפים הגבוהים משיעור העדכון השנתי הכללי הקבוע בחוק, ושילם את דירשת החיוב השנתית כולה או חלקה.
745 25/3/10 28/3/10 המשיבה אינה מאפשרת ללקוחותיה להתנתק משירותי הטלוויזיה הרב ערוצית אותם היא מספקת. אם לא די בכך, מקשה המשיבה, במכוון על לקוחותיה המבקשים להתנתק משירותיה. מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 44751-03-10 יוני בן סימון הוט מערכות תקשורת בע"מ כל לקוחות המשיבה, בהווה ובשבע השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, אשר ביקשו להתנתק משירותיה, אך המשיבה לא ניתקה אותם משירותיה ו/או המשיכה בחיובם, גם בחלוף המועדים הקבועים להפסקת שירותיה והגבייה, בחוק, ברשיון המשיבה ובהסכמים בין המשיבה לבין לקוחותיה.
744 24/3/10 28/3/10 טעות בחישוב הסכומים הנגבים ממבוטחי הנתבעות מדי חודש. מחוזי (מרכז) ת"צ 42744-03-10 1. איל יצחקי 2. אורלי יצחקי 3. דניאל אנגל 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ 2. כלל חברה לביטוח בע"מ 3. הפניקס חברה לביטוח בע"מ 4. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 5. הראל חברה לביטוח כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות. בהחלטה מיום 3.3.11 התקבלה הודעת ההסתלקות של הצדדים והבקשה לאישור התובענה הייצוגית נדחתה (הוכנס לפנקס 15.3.11)
743 22/3/10 23/3/10 הנתבעת פוטרת חלק מזערי מניצולי השואה הזכאים המקבלים רנטה, מתשלום עבור טיפולים רפואיים, כשאת יתר הכספים אותם היא מקבלת מרשויות הפיצוי הגרמניות, היא משלשלת לכיסה. מחוזי (חיפה) ת"צ 38325-03-10 גאולה בויטלר שירותי בריאות כללית ניצולי שואה המקבלים רנטה וחברים אצל המשיבה, אשר זכאים לפטור מתשלום עבור טיפולים רפואיים, תרופתיים ואגרות שונות, בגין מחלות שהוכרו להם עקב רדיפת הנאצים ועוזריהם, ויורשיהם של ניצולי שואה שכאלה, שהלכו לעולמם.
742 18/3/10 23/3/10 דרישת תשלום היטל השבחה ממי שהיו או הינם בעלי מקרקעין הנמצאים בתחומי הישוב יקנעם עילית המיועדים למגורים או שמשמשים למגורים, הינה מנוגדת לחוק ולסעיף 19(ב)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 הואיל והישוב יקנעם עילית הינו "שכונת שיקום". ביהמ"ש לעניינים מנהליים (נצרת) 1. עודד שלם 2. יפעת שלם ועדה מקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים" א. כל בעלי המקרקעין הנמצאים בישוב יקנעם עילית, מקרקעין המיועדים ו/או המשמשים למגורים בין לבניה חדשה ובין לבניה קיימת, אשר שילמו או נדרשו לשלם היטל השבחה ע"י המשיבה בגין מימוש זכויות כאמור בסעי ף1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ולרבות בגין עליית שווים של מקרקעין למגורים עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ב. כל בעלי המקרקעין בישוב יקנעם עילית אשר נדרשים לשלם היטל השבחה כתנאי להעברת זכויותיהם במקרקעין וכתנאי מימוש זכויות כאמור בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
741 22/3/10 הפרה מתמשכת של המשיבה את הוראות החוק אשר נועדו לאפשר למבקש ולקבוצה המיוצגת להשתמש בשירותי התחבורה המסופקים על ידה באופן יעיל שאינו נופל משימושם של הנוסעים הרואים. מחוזי (מרכז) ת"צ 25559-03-10 1. ראובן ברון 2. בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות רכבת ישראל בע"מ עיוורים ולקויי ראיה אשר מרכז חייהם בישראל, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תובענה זו ואשר עשו ו/או יעשו שימוש בשירותי תחבורה ציבורית עירונית המסופקים על ידי המשיבה.
740 3/3/10 15/3/10 הפרה של המשיבה באופן גס ובוטה את הוראות הדין בכך שמחייבת עשרות אלפי נכים, לרבות נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ונכים ניצולי שואה בתשלום דמי חניה בחניונים המופעלים על ידה במרכז הירידים בתל אביב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 4671-03-10 לא צוין מס' הבש"א מלכה מושיקו מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ כל הנכים בארץ, שהונפק להם תג חניה כדין, למעט נכים בעלי תג חניה כחול, אשר שילמו למשיבה דמי חניה בחניונים המופעלים על ידה במרכז הירידים, החל מיום 7 באפריל 2005 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש ביום 6.3.11 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 13.4.11) פרסום הודעה בעיתונות בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס 13.4.11) ביום 30.3.11 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים המורה לצדדים לפרסם בעיתונות את הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 13.4.11)
739 2/3/10 14/3/10 פיצוי המבקש ויתר חברי הקבוצה והשבת דמי הרישוי שנגבו מהם ביתר, ביחס לשנתיים שקדמו למועד הגשת התביעה ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 2764-03-10 לא צוין מס' הבש"א רונן גמליאל מדינת ישראל - משרד התחבורה (רשות הרישוי) כל מי שייבא כלי רכב ביבוא אישי (שאין לו יבוא מסחרי מקביל) ונדרש לשלם אגרת רישוי גבוהה מהקבוע בתקנות התעבורה תשכ"א-1961 נספח א', עקב סיווג רכבו בקבוצת רישוי גבוהה יותר מהנדרש
738 1/3/10 14/3/10 תשלום שכר עבודה מכוח הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 ביה"ד האזורי לעבודה (נצרת) ע"ב 1309/10 1557/10 גלפנד אלכסנדר 1. קיבוץ עין השופט; 2. מיברג טכנולוגיות כבישה קרה בע"מ כל העולים החדשים שהועסקו אצלל הנתבעים במסגרת התכנית הידועה בשם "אולפן קיבוץ" במשך 7 השנים האחרונות ולא קיבלו שכר בגין עבודתם
737 3/3/10 14/3/10 אתר אינטרנט FREE L CO.IL אותו מפעילות המשיבות אשר במסגרת הפעילות בו (שיטת המכרז ההפוך כהגדרתה) נמכרים מוצרים ממוצרים שונים למשתתף אשר הציע את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר עבור המוצר המוצע למכירה מחוזי (ב"ש) ת"צ 32522-01-010 לא צוין מס' בש"א רועי הלל חברת FREE 1 טבע 2 בע"מ ואח' כלל המציעים באיזה מהמכרזים כפי שנוהלו על ידי המשיבות
736 17/11/09 14/3/10 אפליה פסולה בין חרדים ודתיים לבין חילוניים, מדיניות שהנה לרעת ציבור הלקוחות החילוני של המשיבים שבעטייה נגרמים לחילוניים שבין המנויים נזקים מצטברים הנאמדים במאות מליוני שקלים מחוזי (י-ם) ת"א 3571/09 10143/09 אריה אלקלעי ועוד שלושה תובעים נוספים חברת פלאפון תקשורת בע"מ ועוד שלושה משיבים נוספים לא צוינה. התובענה נשלחה להנהלת בתי המשפט רק ביום 14.3.10 (ע"י מזכירות מחוזי י-ם, בעקבות שליחת החלטת השופט ענבר בנושא ולבקשתי מיום 10.3.10 - ז.ר.) ביהמ"ש אישר את בקשת המשיבים לסילוק הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 11.2.10
735 11/8/09 10/3/10 התנהגות פסולה של המשיבות, כל אחת בפני עצמה, שפעלה בניגוד לכל דין תוך הפרת התחייבויותיהן המשפטיות והחוזיות כלפי המבקשים תוך הטעיה העולה כדי עושק וניצול של המבקשים ובהתנהגות כלפי המבקשים בחוסר תום לב תוך עשיית עושר ולא במשפט מחוזי (מרכז) ת"צ 9240-08-09 לא צוין מס' הבש"א 1. גנאור משה; 2. גולדה גרוס; 3. טובה וויס 1. 013 נטוויז'ן בע"מ, איחוד עוסקים; 2. פרטנר תקשורת בע"מ כל הלקוחות אשר רכשו כרטיסי חיוג דנן עם מכסה מקורית של דקות שיחה ליעדים בישראל של 1080 דקות שיחה ליעדים נייחים בישראל ובמצטבר 546 דקות שיחה ליעדים ניידים בישראל, ואשר המשיבות ביצעו בכרטיסי חיוג אלה, לפני כשלושה שבועות לערך, הפחתה חד צדדית במכסת הדקות לשיחה ליעדים סלולאריים ונייחים בישראל, הפחתה ל-402 דקות שיחה ליעדים נייחים בישראל ו-162 דקות שיחה ליעדים ניידים בישראל, הפחתה של כשני שלישים ממכסת הדקות לשיחה ליעדים ניידים ונייחים לישראל
734 3/3/10 10/3/10 השבה למבקש ולחברי הקבוצה את דמי התשלום ששילמו עבור הצפייה בערוץ 20 ו/או חלק יחסי מדמי התשלום הנ"ל כפי שייקבע ע"י בית המשפט, וכן לפצותם בגין עוגמת הנפש שנגרמה לחברי הקבוצה בגין מעשי המשיבות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 5826-03-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון דבוש 1. הוט מערכות תקשורת בע"מ; 2. די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ כל אדם שרכש מהמשיבות 1 ו-2 את ערוץ 20, ערוץ האח הגדול LIVE, שהנו ערוץ צפייה בתשלום של תוכנית הריאליטי האח הגדול, בעונה השנייה והשלישית של שידורי התוכנית
733 7/3/10 9/3/19 גביית דמי רישום ללימודים מעבר לתקרה המותרת על פי דין מחוזי (מרכז) ת"א 10250-03-10 לא צוין מס' הבש"א אליהו אלינור 1. מכללת רמת גן; 2. האוניברסיטה הפתוחה כל אדם שהגיש בקשה לרישום ללימודי תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה במכללת רמת גן לאחר מועד כניסתו לתוקף של חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, וזאת בין אם התקבל ללימודים ובין אם לאו, וחוייב בדמי רישום בסכום העולה על המותר על פי הדין, ובכלל זאת סטודנטים ששילמו דמי רישום בסך של 700 ש"ח במקום 350 ש"ח, המותרים על פי הדין והן סטודנטים ששילמו בעת הרשמה מאוחרת סכום של 1,050 ש"ח, הן סטודנטים שלומדים כעת במכללה והן כאלה שסיימו את התואר או הפסיקו את לימודיהם
732 7/3/10 7/3/10 התנהלות שלטונית חמורה ביותר של המשיבות, באופן שבו הן מטילות את המימון הכספי לביצוע החלטות ממשלה בנוגע למשק החשמל ופיתוחו, על המבקש ועל כלל צרכני החשמל בישראל, וזאת בניגוד לחוק ביהמ"ש לעניינים מנהליים (י-ם) ת"מ 507/1- 735/10 עו"ד איתן שלוש 1. מדינת ישראל - משרד התשתיות הלאומיות; 2. מדינת ישראל - משרד האוצר; 3. הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל כל משקי הבית בישראל, אשר מחוברים לרשת החשמל של חברת החשמל, ואשר מחוייבים לשלם את התעריף הנקבע ע"י המשיבות בכלל וע"י המשיבה 3 בפרט
731 4/3/10 7/3/10 אי אכיפת איסור העישון במתחם התחנה המרכזית בתל אביב מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 44888-02-10 לא צוין מס' הבש"א שגיא אגמון 1. התחנה המרכזית החדשה בתל אביב; 2. החברה לניהול התחנה המרכזית החדשה בתל אביב 1988 בע"מ כל אדם שביקר במתחם התחנה המרכזית בתל אביב מאז מועד תחילתו של תיקון מס' 2 לחוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (7.11.07) ועד להגשת התביעה, ולא עישן בעצמו במקום
730 22/2/09 7/3/10 שליחת יד שלא כדין של המשיבות (להלן גם: "קופות החולים") בכספים המוקצבים להן במסגרת תקציב המדינה - כמימון ציבורי לטובת המבוטחים בקופות החולים - לצורך ספציפי של רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1216/09 4702/09 1. ד"ר עדה ליטובצ'יק; 2. ויקי ישראלי; 3. אשר עטיה 1. שירותי בריאות כללית; 2. מכבי שירותי בריאות; 3. קופת חולים מאוחדת; 4. קופת חולים לאומית מבוטחים ו/או לקוחות ו/או צרכנים של המשיבות אשר המשיבות מחויבות להעניק להם שירותים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשמ"ד-1994, שנפגעו מאי הכללת תרופות וטכנולוגיות חדשות בסל הבריאות, וזאת עקב שליחת ידן של קופות החולים בכספיים המוקצבים להן על ידי רשויות המדינה ו/או עקב אי הצגת מידע מלא ונכון על ידי קופות החולים לרשויות המדינה הדנות בקביעת הרכב סל הבריאות
729 3/3/10 7/3/10 פיצוי כספי בגין תקלות וירידת ערך של כלי רכב מסוג טויטה מחוזי (ת"א יפו) ת"צ 24211-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. ויולט תמם; 2. מיכאל וקנין; 3. עדי פלוזניק 1. יוניון מוטורס בע"מ; 2. TOYOTA MOTOR CORPORATION כל אדם אשר קנה במישרין (דרך המשיבות או מי מהן) או בעקיפין (דרך ליסינג, רכב יד שניה וכיוצ"ב) רכבים מתותצרת חברת טויוטה אשר נטען לגביהם כי נתגלתה בהם בעיה בדוושת התאוצה
728 24/2/10 2/3/10 שיווק ומכירה של מוצר לטיפוח הגוף על ידי המשיבה, אשר על התווות המודבקת עליו, כמו גם בפרסומיה של המשיבה, מודגש כי הוא אינו מכיל אלכוהול, בעוד שבפועל מכיל הוא אלכוהול ואף בכמות גבוהה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 41928-02-10 לא צוין מס' הבש"א נליה עמירה ללין נרות וסבונים בע"מ כל אלו אשר רכשו את המוצר ו/או השתמשו במוצר
727 22/2/10 2/3/10 בקשה לסעד הערכה של שוויין ההוגן של מניות החברה, בהתאם להוראות סעיף 338(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וחיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לתשלום ההפרש שבין השווי ההוגן של מניות החברה, לבין המחיר ששולם בפועל בהתאם להצעת הרכש השלמה הנדונה בתוענה זו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 36604-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. סעיף 338 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; 2. אוליצקי כריה (1990) בע"מ, 3. דני מגן 1. אופק אחזקות (2005) בע"מ; 2. אליהו אלתר; 3. אבירם עמית כלל בעלי המניות אשר מכרו את מניותיהם במסגרת הצעת הרכש המלאה שפרסמה החברה ביום 18.11.09 ואשר סך אחזקותיהם ערב פרסום מפרט הצעת הרכש מסתכם ב-470,644 מניות, המהוות כ-8.17% מזכויות ההון וההצבעה בה
726 15/2/10 2/3/10 עוולות של הפרת חובה חקוקה ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה. מחוזי (מרכז) ת"צ 2853-11-08 לא צוין מס' הבש"א יעקב שפירא סטארקיסט פודור בע"מ כל מי שרכש מוצר ממוצרי המשיבה הנושא את הסמל "תנאי ייצור נאותים" בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה, או בתקופה בה לא היה למשיבה היתר כדין לסמן את מוצריה בסמל תנאי ייצור נאותים. הגדרת הקבוצה בהתאם לפס"ד ביהמ"ש באישור הסדר הפשרה: כל מי שרכש מוצרים המשווקים תחת המותג סטארקיסט או חברות שבשליטתה, הנושאים סמל GMP בין המועדים 17.11.08-6.12.07 הוגשה בקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 2.3.10) הסדר הפשרה אושר (עם שינויים) בפסק דין מיום 14/9/10 (הוכנס לפנקס 4/10/10)
725 21/2/10 2/3/10 גביית סכומים ביתר המסתכמים בעשרות שקלים מדי שנה, הנגבים על ידי המשיבה כאגרת ביוב בגין מים לשתייה מחוזי (מרכז) ת"צ 33468-02-10 לא צוין מס' הבש"א גדעון דולב מניב ראשון בע"מ כל מי ששילם אגרת ביוב למשיבה, בגין כל כמות המים הנצרכת בגדר צריכה משותפת במהלך השנתיים אשר קדמו להגשת התובענה דנן, אך לפני יום 1.1.10 הבקשה לאישור התובענה נמחקה לבקשת הצדדים אשר הגישו הודעת הסתלקות (הוכנס לפנקס 9.1.11) הודעת ההסתלקות של הצדדים אושרה בפס"ד מיום 30.12.10 והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה (הוכנס לפנקס 9.1.11)
724 16/2/10 2/3/10 פיצוי קבוצה מוגדרת של הבעלים של 32,294 כלי רכב על הנזק שנגרם להם כתוצאה מ"משבר דוושת ההאצה" ותוצאותיו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28206-02-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אהוד גרא 1. TOYOTA MOTOR CORPORATION', JAPAN;. חב' יוניון מוטורס בע"מ כל הבעלים של מכוניות טויוטה הכלולות ברשימת הקריאה של המשיבות
723 28/2/10 1/3/10 הצעת רכש המקפחת ופוגעת בזכויות ציבור המשקיעים, בעלי מניות המיעוט בחברה, הם הניצעים, וזאת- מאחר והמחיר המוצע בהצעת הרכש לרכישת מניות המיעוט, הינו נמוך מה"שווי ההוגן" של מניות אלו ושל החברה כהגדרתו בסעיף 338 לחוק החברות התשנ"ט-1999. מחוזי (מרכז) ת.צ. 74000-02-10 1. יצחק שבתאי 2. אלינור שבתאי 1. פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ 2. מקסאל השקעות בע"מ 3. הר מלך אינווסטמנט קורפ כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמו המציעות בחודש דצמבר 2009 למניות החברה, משמע- כל מי שהחזיק במניות של החברה, למעט המציעות, במועד פרסום הצעת הרכש.
722 24/2/10 1/3/10 גבייה, ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, של סכומי כסף נכבדים העולים לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת ע"י המבוטח. מחוזי (מרכז) שמעון פריזט הפניקס חברה לביטוח בע"מ. כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח של המשיבה ושנגבה ממנו סכום כלשהוא כ"דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם פוליסה".
721 1/2/10 1/3/10 המשיבות, אשר מופקדות על מתן שירותי בריאות לתושבי המדינה, מציגות, כדבר בשגרה ובאורח נרחב, מצגי שווא לפיהם רופאים המעניקים שירות למבוטחיהם הינם כביכול רופאים בעלי מקצוע מומחיות כאשר בפועל הרופאים הללו אינם מומחים כלל. מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 11841-02-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אסתר סבח 2. אסתר איתיה בקר 3. עופרי סבח 1. שירותי בריאות כללית 2. מכבי שירותי בריאות 3. קופת חולים לאומית מבוטחים ו/או לקוחות ו/או צרכנים של המשיבות אשר המשיבות הציגו בפניהם מצגי שווא לפיהם הרופאים שהעניקו להם שירותי בריאות במסגרת הטיפול המוענק על ידי המשיבות הינם בעלי מקצועות מומחיות שונים (ו/או כל הגדר דומה אחר) כאשר בפועל אותם רופאים היו נעדרי מקצוע מומחיות.
720 1/3/10 המשיבה, אשר מופקדת על מתן שירותי בריאות לתושבי המדינה, מציגה, כדבר בשגרה ובאורח נרחב, מצגי שווא לפיהם רופאים המעניקים שירות למבוטחיהם הינם כביכול רופאים בעלי מקצוע מומחיות כאשר בפועל הרופאים הללו אינם מומחים כלל. מחוזי (ת"א-יפו) קטיה צ'ובנקו קופת חולים מאוחדת מבוטחים ו/או לקוחות ו/או צרכנים של המשיבה אשר המשיבה הציגה בפניהם מצגי שווא לפיהם הרופאים שהעניקו להם שירותי בריאות במסגרת הטיפול המוענק על ידי המשיבה הינם בעלי מקצועות מומחיות שונים (ו/או כל הגדר דומה אחר) כאשר בפועל אותם רופאים היו נעדרי מקצוע מומחיות.
719 1/2/10 22/2/10 תשלומי ריבית מיותרת בשיעורים גבוהים שמשלמים לקוחות לבנק הפועלים בע"מ. מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 1229-02-10 1. עוזי דביר 2. אתגר קרת בנק הפועלים בע"מ כל לקוח של בנק הפועלים בע"מ אשר התקיימו לגביו התנאים הבאים: (א) הוא בעל חשבון מטבע חוץ בבנק אשר מכר באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ניירות ערך זרים (ב) מייד בסמוך לאחר המכירה הוא המיר את מלוא תמורתה או חלקה למטבע ישראלי וכתוצאה מכך עמד חשבון מטבע החוץ שלו ביתרת חובה (ג) הוא שילם לבנק תשלומי ריבית בגין יתרות חובה שנוצרו בחשבונו עקב ביצוע ההמרה.
718 22/2/10 מעסיקה, חברת בת של החברה הציבורית "כנפיים אחזקות בע"מ" וחברה גדולה בעצמה, הרומסת ברגל גסה ומתוך מודעות זכויות עבודה קוגנטיות של עובדיה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ע"ב 2434/10 לא צוין מס' הבש"א רדושיצקי כרמי חן קיו.איי.אס ישראל בע"מ כל מי שעובד ו/או עבד בחברה בשבע השנים האחרונות (תקופת ההתיישנות) או חלק מהן, לרבות עובדים שפרשו ו/או פוטרו ו/או התפטרו, והתקיימו לגביהם התנאים הבאים: א. עבד למעלה משלושה חודשים ב. עבד במתכונת של עובד בשכר ג. לא נעדר בסמוך ליום החג אלא בהסכמת המעביד. ביום 5.1.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנסה לפנקס 2.3.10) ניתנה החלטת ביניים לגבי הסדר הפשרה (7.2.10)
717 22/2/10 התעשרות שלא כדין, גבייה בלתי חוקית והפרות חובות חקוקות שמבצעות הנתבעות כנגד תושבי הנתבעת מכל מחזיקי הנכסים בהרחבה, אגרות פיתוח שכביכול אמורים לשמש לתשתיות עבר שישמשו את ההרחבה, בעוד שמנהל מקרקעי ישראל קבעו שאין לגבות אגרות על בסיס תשתיות עבר. מחוי (פתח-תקווה) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"צ 27551-02-10 1. שיין טל 2. שיין ערן 1. דקל אחר יזורם ובניה בע"מ 2. קיבוץ מורן אגודה שיתופית חקלאית 3. מינהל מקרקעי ישראל 4. הסוכנות היהודית לארץ ישראל כל מתיישבי ההרחבה בקיבוץ מורן- בסה"כ 77 משפחות, אשר עונים על כל התנאים הבאים במצטבר: הם שילמו דמי "תשתיות עבר", בעבור התשלום הם קיבלו קבלה מקיבוץ מורן ע.מ 557048584.
716 22/2/10 מוצרים שהבטיחו על גב אריזתם כי הם כוללים תקנים בינלאומים לבטיחות תינוקות, התבררו כמסוכנים. מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 27607-02-10 ילנה פלוצקין 1. שילב בע"מ 2. TINY LOVE כל מי שרכש בישראל, במשך תקופה, את אחד מהמוצרים שהורדו, שפותחו, שווקו והופצו על ידי הנתבעת, ונמכרו בישראל כמשחקים בטיחותיים, ואינו מועניין בקבלת זיכוי אלא בפיצוי כספי. ביום 1.9.10 הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 6.12.10) ההודעה בדבר הגשת הבקשה הסדר פשרה פורסמה בעיתונות (הוכנס לפנקס 6.12.10)
715 9/2/10 17/2/10 גביית דמי חנייה בחניון מעבר למותר על פי דין, תוך הפרה של האמור בפקודת התעבורה (נוסח חדש), וכן גבייה בניגוד לאמור בשלט הניצב בכניסה לחניון תוך הפרה של החוק להגנת הצרכן תשמ"א-1981 מחוזי (י-ם) ת"א 4069/10 655/10 אורן הרשקוביץ חברת אלה ר. נכסים ואחזקות בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניון הנתבעת בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה, אשר נגבו מהם דמי חניה עבור שעה שלמה לאחר השעה הראשונה ולא ביחידות זמן של 15 דקות, וכן אנשים אשר חנו לאחר השעה 15:00 ביום חול ובימי שישי ומוצאי שבת וחנו למשך של פחות משעה וחצי ונגבה מהם 15 ש"ח וכן כל האנשים ששהו חלק משעה שנייה או יותר ונגבו מהם 10 ש"ח עבור כל שעה, במקום ל-8 ש"ח בניגוד לאמור בשלט
714 16/2/10 17/2/10 הפרות בוטות ומתמשכות של המגבלות על גביית תשלום בכניסה לחוף ניצנים מחוזי (באר שבע) ת"צ 26019-02-10 לא צוין מס' הבש"א גדעון הימן גלט 1. מועצה אזורית חוף אשקלון; 2. פורום חוף אשקלון בע"מ כל המבקרים בחוף אשר שילמו תשלום כל/שהו בכניסה אליו בשבע השנים האחרונות
713 10/2/10 14/2/10 גביית "עמלת יציאה" או "קנס יציאה" או "דמי יציאה" שלא כדין ע"י המשיבה בגין התנתקות לקוח משרותיה מחוזי (י-ם) ת"א 4066/10 600/10 אביעם אלקס חב' פלאפון תקשורת בע"מ כל אדם ו/או גוף אשר התקשר עם חברת פלאפון תקשורת בע"מ בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון למכשיר מסוג דור 3, במסגרתו הוענק לו שירות גלישה ללא תשלום, וביקש להתנתק מן התוכנית בטרם הסתיימה תקופת ההתחייבות
712 10/2/10 14/2/10 גביית עמלת אי הודעה מוקדמת בניגוד ל'דין מחוזי (מרכז) 12201-02-10 לא צוין מס' הבש"א מרק ליטבין בנק המזרחי המאוחד בע"מ כל לקוחות המשיב אשר פרעו הלוואה שניתנה על ידי המשיב לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, לפני מועד פרעונה, באמצעות הלוואה אחרת שניתנה על ידי המשיב, וחשבונם חויב בעמלת אי הודעה מוקדמת, בתקופה שהחלה שבע שנים לפני הגשת בקשה זו ועד למועד בו תוגש התביעה הייצוגית לאחר אישורה הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 16.1.11) הודעת הצדדים בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנסה לפנקס 16.1.11) ביהמ"ש אישר את הבקשה לאישור הסדר הפשרה בהחלטת ביניים מיום 2.1.11 (הוכנס לפנקס 16.1.11)
711 9/2/10 14/2/10 תיקון לפקודת התעבורה אשר חייב כל בעל רכב, לרבות אופנוע, להחזיק כחלק בלתי נפרד מהרכב אפוד זוהר, שהנו על פי סעיף 65ב לפקודת התעבורה "אפוד מחזיר אור העומד בדרישות שנקבעו לעניין זה בתקן רשמי..." מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 15786-02-10 לא צוין מס' הבש"א גלעד חממי מטרו מוטור שיווק בע"מ כל אדם אשר רכש מהמשיבה אופנוע חדש ו/או אופנוע שעבר מבחן רישוי וקיבל אופנוע אשר אינו עומד בהתנאי הרישוי בשל היעדר אפוד זוהר
710 9/2/10 9/2/10 המשיבה ביצעה הטעיה ועשיית עושר על חשבון לקוחות YOU אשר קנו אצלה מחוזי (מרכז) ת"צ 407-02-10 לא צוין מס' הבש"א מרדכי גת ריבוע כחול ישראל בע"מ כל לקוח YOU אשר רכש אצל המשיבה מוצרים במבצע המיוחד ללקוחות YOU ואשר שילם בפועל סכומים גבוהים יותר מהסכום המפורסם בפרסום אודות המבצע המיוחד ללקוחות YOU ביום 20.6.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 28.7.10) ביום 14.7.10 פרסמו הצדדים הודעה לציבור בהתאם להחלטת ביהמ"ש מיום 4.7.10 (הוכנס לפנקס 21.7.10 ביום 4.7.10 ניתנה החלטת ביניים של ביהמ"ש במסגרת הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 21.7.10)
709 8/2/10 9/2/10 המשיבה העלתה שלא כדין את תעריפי הארנונה וחרגה מהוראות חוקי ההקפאה בכך שהוסיפה את תוספות הארנונה שאושרו לה באופן חריג ונקודתי לשנים 2001 ו-2005 בלבד, לבסיס המס הקובע גם בשנים הבאות ובכך הגדילה הנתבעת את חיובי הארנונה המוטלים על הנישומים באופן בלתי חוקי ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 13763-02-10 לא צוין מס' הבש"א חב' לן לין אינטרנשיונל בע"מ עיריית יהוד כלל המחזיקים בנכסים בתחום העיר יהוד המחזיקים נכסים בגינם אושרו תוספות הארנונה לשנים 2001 ו-2005.
708 7/2/10 7/2/10 התנהלות בלתי חוקית מצד המשיבות כלפי חברי הקבוצה המיוצגת, שבעקבותיה גבו המשיבות מחברי הקבוצה סכומים מצטברים גבוהים ללא כל אישור, ללא הסכמה חוזית וברוב המקרים גם מבלי ששמו לב לכך מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 12647-01-10 לא צוין מס' הבש"א יובל יבנקובסקי 1. לאומי קארד בע"מ; 2. לאומי קארד אשראים כל העסקים אשר התקשרו עם המשיבות בהסכם למתן שירותי סליקה ב-7 השנים האחרונוטת עובר להגשת בקשה זו, אשר המשיבות גבו מהם עמלות מלאות שלא כדין בגין עסקאות אשר בוטלו
707 7/2/10 7/2/10 אי הצבת מתקני מים בבתי קולנוע שבבעלות המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 31801-01-10 לא צוין מס' הבש"א ליאור שירי 1. גלובוס גרופ בתי קולנוע (1983) בע"מ; 2. גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ; 3. גלובוס מקס בע"מ כל מי שרכש בקבוקי מים מינרליים ו/או שתיה מסוג אחר בבתי הקולנוע שבבעלות המשיבה
706 28/1/10 7/2/10 חיוב המשיבה בתשלום "דמי חגים" לעובדיה היומיים/שעתיים אשר הועסקו אצלה בשנים 1997-2004 במשך תקופה של יותר מ-3 חודשים ולא קיבלו את המגיע להם על פי צו ההרחבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ד"מ 8717/09 8352/09 עו"ד אסף איל הוט מערכות תקשורת בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
705 3/2/10 3/2/10 תביעה למתן פסק דין הקובע כי הנתבעת חייבה וגבתה מהתובעים היטל תיעול באופן בלתי חוקי כמתואר להלן, ולפיכך עליה להשיב לתובעים את הכספים שגבתה מהם ביתר ובניגוד לחוק מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. ת"צ 38109-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. יעקב פלקד; 2. איתן בוסתנאי; 3. יוסף גרוברגר עיריית הוד השרון כל בעלי הבתים והדירות המצויים בשכונות הוותיקות של העיר הוד השרון וביניהם שכונות ה'ר רמתיים, מגדיאל, נוה נאמן, גיל עמל, נוה הדר, כפר הדר, גני צבי וגיורא, שיכון הפועלים א, שיכון פועלים ב, שיכון עובדים, רמות השרון ועוד
704 28/1/10 3/2/10 הפרת נספח ח' להוראות קבע אכ"א, הסכם העבודה המסדיר מעמדם של הפרויקטנטים ובתוך כך מעמדו של המבקש, ממנו עולה במפורש כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד, ועל פי הוראות הדין, על המשיבה לשלם שכר עבודה לפרויקטנטים. המשיבה הפרה את חובתה החוקית על פי חוק הגנת הש ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 2001/10 1002/10 אביב זילברמינץ מדינת ישראל - צבא הגנה לישראל כל תלמיד בעתודה הטכנולוגית, במהלך 7 השנים האחרונות, (הנבחר ע"י המשיבה), ואשר במהלך לימודי י"ג-י"ד מבצע את עבודת הגמר לשם קבלת תעודת הנדסאי במסגרת צה"לית
703 27/1/10 3/2/10 פיצוי התובעת וכן השבה לתובעת של סכומי כסף שהנתבעת קיבלה ממנה שלא כדין, בעקבות מצגי שווא, מתוך הטעיה ומתוך עושק וכפייה מחוזי (מרכז) ת"צ 32440-01-10 לא צוין מס' הבש"א חגית סגל פרידמן מדינת ישראל - משרד הפנים אזרחי מדינת ישראל שהונפקו להם דרכונים חדשים שתחילת תוקפם היא במועד שלפני פקיעת הדרכון הישן
702 21/1/10 3/2/10 שינויים דרמטיים הנוגעים לכיתוב אודות כמות הכביסות שניתן לעשות בג'יל הכביסה של הנתבעות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 28600-01-10 לא צוין מס' הבש"א איילת בלכר 1. פרוקטר אנד גמבל ישראל אמ.די.או בע"מ; 2. מ.מ.ס בע"מ כל הלקוחות אשר רכשו את המוצרים "ג'יל לכביסה-אריאל" ו-"ג'יל לכביסה-טייד" (על סוגיהם), מחודש 11/09 ועד ליום הגשת התובענה
701 2/2/10 3/2/10 השבת סכומי מס ערך מוסף אותם נאלצים לשלם קשישים המתגוררים בבתי דיור מוגן ברחבי הארץ, זאת על אף ובניגוד לפטור ממע"מ על השכרה למגורים הקיים בחוק מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. ת"צ 34793-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עמותת דירי הדיור המוגן בישראל ועוד 5 תובעים נוספים 1. שר האוצר; 2. מנהל רשות המיסים בישראל; 3. סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה, רשות המיסים בישראל; 4. מ דינת ישראל כל דייר המתגורר או התגורר בבית דיור מוגן אשר שילם מע"מ בגיל תשלומים ששילם לבית הדיור המוגן
700 2/2/10 3/2/10 בטלות חוזה לא חוקי והשבה הדדית מכוח סעיפים 21 ו-30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; הפרת הסכם מכוח דיני החוזים ואי קיום חוזה בתום לב לפי סעיף 39 לחוק החוזים; הטעייה לפי סעיפים 2 ו-4 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; תרמית לפי סעיף 56 לפקודת הנזיקין; הפרת חו מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 30284-01-10 לא צוין מס' הבש"א שמעון דבוש 1. קונקטיב גרופ בע"מ; 2. עמית חייקה; 3. שי בן עמי כל אדם שהשתתף במכרזים באתר האינטרנט 1BUY I ושבמסגרתם נגבה ממנו תשלום בגין הצעת "הצעות פסולות"בתקופה שהחל משבע שנים לפני הגשת התובענה ועד ליום הגשתש התובענה
699 2/2/10 3/2/10 הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות הודעות מסר קצר מחוזי (י-ם) ת"א 4057/10 437/10 בצלאל רונן ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו דבר םפרסומת מאת חברת ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט בע"מ באמצעות הודעת מסר קצר עד ליום הגשת התובענה
698 13/1/10 2/2/10 הוגשה לפני תחולת החוק ב-2007, לכן לא הוכנסה לפנקס מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2205-04 לא צוין מס' הבש"א אסטוריה אינוטסטמנטס לימיטד בנק לאומי לישראל בע"מ כפי שהוגדרה על ידי בית המשפט בהחלטה: "כל אדם בישראל אשר קיבל אשראי צמוד כהגדרתו לעיל מהבנק ואשר עת השיב לבנק את שקיבל, לא זוכה בשיעור ירידת המדד אל מתחת למדד הרצפה" הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה ע"י בית המשפט בהתניות (הוכנס לפנקס ביום 2.2.10) התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת ביהמ"ש מיום 13.1.10
697 1/2/10 2/2/10 הפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003; הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלת, תשנ"ח-1998; הפרת תקנות תעבורה ו/או הפרת חובה חקוקה לע פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין מחוזי (באר שבע) ת"צ 38942-01-10 לא צוין מס' הבש"א מרק לאוטמן מטרודן באר שבע בע"מ עיוורים ולקויי ראיה אשר מרכז חייהם בישראל, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תובענה זו ואשר עשו ו/או יעשו שימוש בשירותי תחבורה ציבורית עירונית המסופקים על ידי המשיבה.
696 31/1/10 1/2/10 התעלמות המשיבה מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח, והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, על המבטח מחוזי (ת"א-יפי) ת"א 1441/08 8097/08 יעל מחפודה ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג' הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (ביום 26.1.10) ניתנה החלטת בימ"ש בנוגע לבקשה להסדר
695 31/1/10 1/2/10 עניינים הקשורים ליחסיים שבין עובד למעביד ובכספים המגיעים לחברי הקבוצה בגין עבודתם אצל המשיבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ד"מ 1555/10 1492/10 עו"ד עמית זילברג במרום הפקות בע"מ כל קבוצת העובדים שעבדו אצל המשיבה כניצבים מאז הקמתה
694 26/1/10 27/1/10 החזר ארנונה שנגבתה על ידיה משיבה ביתר ובניגוד לחוק, בדרך של הוספת "תוספת הארנונה" ששר הפנים אישר למשיבה להטיל בשנת 2004 ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 34531-01-10 לא צוין מס' הבש"א שרון לוי עיריית חדרה כל בעלי הנכסים שהמסווגים בצו המיסים כסוג 141, 134, 133, 132, 131, 124, 123, 122, 121, 192, 191, 190, 145, 144, 143, 142, אשר שילמו בשנים 2008 ו-2009 למשיבה ארנונה ביתר, עקב צרוף "תוספת הארנונה" שאשושרה למשיבה רק לגבי שנת 2004
693 26/1/10 27/1/10 אישור עילות מתחום חוק העבודה המגן, מתוך תביעת המבקש כתובענה ייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיון של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים ביה"ד האזורי לעבודה ת"א-יפו ד"מ 6559/08 4279/08 אביב סמוכה ההתאחדות לכדורגל בישראל עשובדי הנתבעת בתפקיד שופטים ומבקרים במהלך התקופה הקובעת
692 25/1/10 26/1/10 השבת סכומים שגבה המשיב מהמבקשת שלא כדין מחוזי ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהלךייים ת"צ 31733-01-10 לא צוין מס' הבש"א הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל - ההסתדרות במרחב חיפה - אגודה עותומאנית מס' 61/277 המוסד לביטוח לאומי - סניף תל אביב עובדים שבעדם משולמים דמי ביטוח בגין הטבות ספציפיות שמוגדרות בבקשה זו כ"הכנסות שלא קיבלו ביטוי בתלושי השכר של העובדים" שתבעו תשלומי גמלה על בסיס המ צוין בתלושי השכר (כפי שדורש המוסד) אך לא שולמה להם גמלה בעד ההכנסות הנ"ל על אף שהיו זכאים לה
691 25/1/10 26/1/10 גבייה שלא כדין של כספים אותם גבתה העירייה מהתובעים ומהציבור כאגרות הקשורים להסדרת תשלום אגרת חניה באמצעות מדחני צג ביהמ"ש המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 502/10 664/10 מומי בן זרואל עיריית ירושלים ציבור רחב שהשתמש שבשירות מדחני שהצג (למעשה מאונס) בתחומי העיר ירושלים במשך השנתיים האחרונות
690 19/1/10 26/1/10 הפרת החובה המוטלת על המשיבות לשאת בתשלום עלות השיחה למוקד הטלפוני הנותן מענה בנושאי שירות ו תקלות מחוזי (מרכז) ת"צ 25670-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. אלעזר צור ועוד שלושה מבקשים 1. 012 טלקום בע"מ ועוד4 משיבות אחרות כל ציבור הלקוחות והצרכנים של 012 טלקום אשר התקשרו למוקד השירות התקלות של 012 טלקום במספר 072-2001212 ואשר חוייבו בגין כך בתשלום החל מיום 21.12.05
689 21/1/10 21/1/10 אי תשלום הסדרים פנסיונים בהתאם לסעיף יב לצו ההרחבה בענף השמירה ביה"ד האזורי לעבודה ת"א-יפו ע"ב 3847/05 לא צוין מס' הבש"א אישטה צסלה ב.ש. אבידר בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, או חלק ממנה, שעבדו בנתבעת מעל 6 חודשים, לרבות עובדים שעזבו את הנתבעת מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת התקופה הקובעת, למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין
688 21/1/10 21/1/10 אישור עילות מתוך כתב תביעהת התובעת כייצוגיתבאשר המשיבה קיפחה את זכויותיה של התובעת ואת זכויות עובדיה האחרים ביה"ד האזורי לעבודה ת"א-יפו ע"ב 10614/09 7127/09 בלאושטיין רינה דרור כנף תפעול ושרותים בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.
687 17/1/10 21/1/10 המשיבה שינתה שלא כדין את שיטת מדידת נכסים לצורכי ארנונה, ע"י חיוב אסור של שטח היציע (גלריה), וזאת בניגוד לחוקי ההקפאה וללא היתר לשינוי שיטת המדידה ביהמ"ש לעניינים מנהליים ת"א-יפו ת"צ 20727-01-10 לא צוין מס' הבש"א חב' אופיס כל נט בע"מ עיריית תל-אביב יפו כלל המחזיקים בנכסים בתחום העיר ת"א המחזיקים יציע לו אין מתקן עליה קבוע
686 13/1/10 21/1/10 פרמיה עודפת הנגבית על ידי חברות הביטוח שלא כדין מהמבוטחים, במסגרת פוליסות ביטוח לעסקים מחוזי (מרכז) ת"צ 15517-02-09 לא צוין מס' הבש"א 1. אורגניק דד סי בע"מ; 2. דוד אומרני (עוסק מורשה רהיטי מתן); 3. א.מ. דיוויסלי בע"מ 1. איילון חברה לביטוח בע"מ; 2. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 3. כלל חברה לביטוח בע"מ כלל המחזיקים בפוליסות ביטוח לעסקים של איזו מבין המשיבות, במסגרתן בוטחו עסקי המבוטחים בגין אובדן רווחים לתקופה קצרה משנים-עשר חודשים וכן בגין נזקי טבע ו/או רעידת אדמה, בתקופה כלשהי במהלך שבע השנים שקדמו להגשת הבקשה
685 19/1/10 19/1/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת המבקש כייצוגית, באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) ד"מ 5889 לא צוין מס' הבש"א רונן תורג'מן שחק אבטחה בע"מ כל עובדי הנתבעת במהלך התקופה הקובעת
684 19/1/10 19/1/10 אישור עילות מתוך כתב תביעת המבקש כייצוגית., באשר המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים ביה"ד לעבודה (ב"ש) ע"ב 1118/09 לא צוין מס' הבש"א גולדברגר אבישי אגודת השומרים בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עוךבדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור
683 6/1/10 19/1/10 תופעה כעורה במיוחד שזכתה לכינוי "הטיסות הפיקטיביות". המשיבה, העוסקת בין היתר בארגון ושיווק של טיסות שכר, נוהגת למכור ולהנפיק ללקוחותיה כרטיסי טיסה בהם נקובים מועדי המראה כוזבים, בעוד שמועדי הטיסות הנכונים, אשר אינם נקובים בכרטיסי הטיסה הנמסרים ללקוחות, יד מחוזי (מרכז) ת"צ 6493-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עינת גינר; 2. דן גינר השטיח המעופף בע"מ כל אדם שרכש, או שנרכש עבורו מאת המשיבה או באמצעותה, בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו, כרטיס טיסה או חבילת נופש הכוללת כרטיס טיסה, אשר מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה היה פיקטיבי במובן זה שהיה שונה ממועד ההמראה הנכון, כפי שתואם בין המוביל האווירי ובין רשויות התעופה בישראל ביום 20.9.10 הוגשה בהסכמה בקשת הסדר פשרה בתובענה (הוכנס לפנקס 1.11.10) ביום 26.10.10 פורסמה בעיתונות הודעה על הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 1.11.10) ביום 17.10.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 1.11.10)
682 6/1/10 19/1/10 הבנק חייב לקוחות שנטלו הלוואות צמודות לשער הדולר ולשערי מטבע חוץ (מט"ח) אחרים בריבית שחושבה על בסיס של שנה בת 360 יום, במקום 365 יום, ובאופן זה גבה מהם ריבית אפקטיבית גבוהה יותר מזו שהיה רשאי לגבות. הבקשה לאישור התובענה לא הוגשה שכן היא משנת 2004 (לכן הוכנס רק פסה"ד הדוחה את הבקשה). לא צוין מס' הבש"א עופר דה-קלו בנק לאומי למשכנתאות בע"מ לא צוינה מפורשות - הבקשה לאישור התובענה כייצוגית לא אושרה שכן היא טרם החלת החוק (משנת 2004) הבקשה לאישור התובענה נדחתה (הוכנס לפנקס ביום 19.1.10) בקשת האישור נדחתה בפס"ד מיום 6/1/10
681 19/1/10 19/1/10 הנחיות שיצאו מלפני המשיבה, לפיהם הונחו פקחי המשיבה - עת נחזים הם בכלי רכב החונים בסמוך למדרכה הצבועה ב"אדום לבן", לפעול באופן בררני ומפלה, בניגוד לדין ובניגוד לנורמות שוויוניות - המתחייבות מעצם זהותה של המשיבה, תוך פגיעה בקניינם של "תושבי חוץ" והפעלת סנקצ ביהמ"ש המחוזי בת"א בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"צ 24318-01-10 לא צוין מס' הבש"א ארז פנחס עיריית תל-אביב כל "תושבי החוץ" (לאמור: אזרחים שאינם בעלי "תו חניה אזורי" - בתחומי המשיבה), אשר שילמו ו/או אשר ניתנו כנגדם דוחות חניה על ידי פקחי המשיבה, בגין חניה בסמוך לשפת מדרכה הצבועה ב"אדום לבן", במהלך 24 החודשים שעובר להגשת התובענה
680 14/1/10 19/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי ת"א-יפו) ת"א 1409/08 7483/08 דורון תמיר שירביט חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
679 14/1/10 19/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1661/08 12088/08 יעקובוב איליוס אליהו חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
678 14/1/10 19/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1780/08 13944/08 יחזקאל מנחם הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
677 14/1/10 19/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1440/08 8095/08 הרצל נחום ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, אגודה מס' 570003152 כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
676 14/1/10 19/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1649/08 11885/08 עדי זמיר איילון חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
675 18/1/10 19/1/10 פגיעה בזכויותיה של המבקשת, אשר בוטחה אצל המשיבה בביטוח סיעודי על פי פוליסת "ביטוח בריאות משלים לגימלאי" (להלן: "הפוליסה") כבר משנת 1995, והתנהגותה חסרת תום הלב של המשיבה כלפי המבקשת, אשר הפכה במהלך השנה האחרונה לסיעודית מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1149/09 3535/09 ויולטה רנרט דקלה חברה לביטוח בע"מ כל המבוטחים של המשיבה בפוליסה מסוג "ביטוח בריאות משלים לגימלאי" ו/או בפוליסות ביטוח סיעודי אחרות עם תנאים דומים של המשיה במשך שלוש השנים האחרונות, לרבות יורשיהם של מבוטחים שנפטרו, ואשר אירע להם מקרה הביטוח הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 29.12.09 (הוכנס לפנקס 19/1/10)
674 14/1/10 18/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1435/08 לא צוין מס' הבש"א בני ביסרוייב מגדל חברה לביטוח בע"מ. כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
673 14/1/10 18/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1781/08 13945/08 ריקי כנפי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
672 14/1/10 18/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1650/08 11886/08 יצחק פלורנטין שומרה חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
671 14/1/10 18/1/10 המשיבה מתעלמת באופן גורף מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, ע מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1350/08 6476/08 עמי חסון מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג'
670 14/1/10 18/1/10 התעלמות המשיבה מהוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ותקנה 27(ז) לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, המורות באופן ברור, אשר אינו משתמע לשתי פנים, כי מקום בו מוגשת תביעה לתגמולי ביטוח, והכספים משולמים לתובע בחלוף 30 יום מאת הגשת התביעה, על המבטח מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1351/08 6478/08 אריאלה מסיקה כלל חברה לביטוח בע"מ כל אדם אשר זכה, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשת תובענה זו, לקבל מהנתבעת תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי, בין אם היה מבוטח אצל המשיבה בביטוח מקיף ובין אם קיבל תגמולי ביטוח כצד ג' הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה + הסדר פשרה (הוכנסו לפנקס ביום 18.1.10) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 23.3.10 (הוכנס לפנקס ביום 11.4.10)
669 17/1/10 18/1/10 הטעיה של המשיבות את המבקשים ואת יתר חברי הקבוצה, אשר רכוש את התכישר SOOTHING NIPPLE CREAM שלום (ת"א-יפו) ת"א 42260/07 176568/08 1. שירלי נדל רגב; 2. גלעד רגב; 3. אביב רגב; צ4. מיכל פרנקו ברדה; 5. קובי ברדה; 6. רוני ברדה 1. CANNON RUBBER LTD - חברה הרשומה באנגליה; 2. כמיפל בע"מ כל הצרכנים אשר רכשו את התכשיר אשר מופץ על ידי המשיבות, או מי מהן, בישראל כאשר הוא פג תוקף, או כאשרנ מכר בסמוך מאוד לפקיעת תוקפו באופן שאינוט מאפשר לעשות שימוש סביר בתכשיר במ הלך התקופה הסמוכה למועד רכישתו התובענה אושרה כייצוגית (הוכנס לפנקס ביום 18.1.10) התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת ביהמ"ש מיום 6.12.09
668 13/1/10 17/1/10 1. החזר ארנונה שנגבתה על ידי המשיבה ביתר ובניגוד לחוק, בדרך של הוספת "תוספת ארנונה" ששר הפנים אישר למשיבה להטיל בשנת 2004, בהתאם לסעיף 11(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה; 2. החזר גביית יתר של ארנונה ע"י המשיבה, עקב אי עדכון הצמדה שלילית למדד וכן הוספת הצמדה ל ביהמ"ש המחוזי בחיפה בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"מ 14946-01-10 לא צוין מס' הבש"א עו"ד אסף רשף עיריית קרית מוצקין כל בעלי הנכסים המסווגים בצו המיסים כסוג מגורים אזור א', מגורים אזור ב', מלאכה ותעשיה, בנקים, קרקע תפוסה, מרכז נופש מבנה, מרכז נופש קרקע תפוסה, ששילמו בשנים 2008 ו-2009 למשיבה ארנונה ביתר, עקב צרוף "תוספת הארנונה" שאושרה למשיבה רק לגבי שנת 2004 לפי סעיף 11(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה
667 17/1/10 17/1/1-0 מכירת מוצר מזון המיובא על ידי המשיבה, המכיל חומרים מ סוכנים, אשר הוכחו כמסרטנים ובוודאי כמזיקים לבריאות האדם, וזאת בניגוד לדין ולתקנות החלים בישראל, אשר גרמו למבקשים ולחברי הקבוצה כולה נזקים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 2520-01-10 לא צוין מס' הבש"א 1. עדנה בן סימון; 2. יואב בן סימון דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ ציבור הצרכנים אשר רכש ו/או אכל את דגני הבוקר שייבאה ושיווקה המשיבה, יום תחילת שיווקם בישראל ועד שיופסק שיווקם
666 17/1/10 17/1/10 הסכם הלוואה שנחתם בין בנק ירושלים בע"מ (להלן: "המשיב") לבין אלפסי מזל ואלפסי גדי (להלן: "המבקשים") ביהמ"ש המחוזי (י-ם) לא צוין מס' הבש"א אלפסי גדי ואלפסי מזל בנק ירושלים בע"מ כל לקוחות המשיב אשר ביקשו וקיבלו הלוואות צמודות לשער החליפין של הדולר עם סעיף הגבלת ההצמדה רק כאשר שער החליפין עולה מעל לשער היסודי, וכאשר שער החליפין יורד מתחת לשער היסודי
665 17/1/10 17/1/10 הפרת סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן האוסר על הטעיית צרכן בכל עניין מהותי בעסקה ביהמ"ש המחוזי באר שבע בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים תמ 103/09 לא צוין מס' הבש"א ד"ר גיא פיטוסי מדינת ישראל/משרד המשפטים כלל הפרקליטים ממוצא מזרחי בארץ ו/או ציבור המזרחים בישראל, הניזוקים מהעדר ייצוג הולם של בני עמם במערכת המשפט בארץ
664 17/1/10 17/1/10 גביית כספים שלא כדין מצד המשיבה, אשר גבתה כספים רבים בגין בקשות להיתרים להעסקת עובדים זרים במגזר החקלאי, וזאת מבלי שניתן היה לממש בקשות אלה, מבלי שניתן היה לממש ההיתרים לפי הבקשות, וכאשר חלק מההיתרים שניתנו על פי הבקשות נותרו כאבן שאין לה הופכין ולא ניתן ביהמ"ש המחוזי ת"א-יפו בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"צ 19457-12-09 לא צוין מס' הבש"א קיבוץ גינוסר מדינת ישראל כל בעלי ההיתרים במגזר החקלאי אשר שילמו אגרות בקשה להיתרים בשנת 2009 בגין היתרים שלא ניתן היה לממשם כאמור לעיל
663 17/1/10 17/1/10 אחד ממעשי המרמה המקיפים והגדולים ביותר בהיסטוריה הכלכלית של העולם - למעשה מדובר בהונאה שבה כספים של משקיעים חדשים שימשו לשם מימון החזרים של משקיעים קודמים שביקשו למשוך כספים או חלקם מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 14064-12-09 לא צוין מס' הבש"א 1. ד"ר ולנטין ז'טלני; 2. אבנר רז; 3. יואב לורך 1. בנק הפועלים בע"מ; 2. פעילים שוקי הון בע"מ; 3. בנק הפועלים (שוויץ) בע"מ לקוחות המשיבים אשר רכשו יחידות השקעה בקרנות המפורטות להלן והיו בעלים /שלהן בעת גילוי פרשת מאדוף בפס"ד מיום 16.1.11 אישר ביהמ"ש את בקשת הצדדים להסתלקות מהתובענה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקה (הוכנס לפנקס 26.1.11)
662 10/1/10 12/1/10 הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות הודעות מסר קצר, אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים. מחוזי (י-ם) א 4020/10 196/10 בצלאל רונן לאומי קארד כלל הנמנעים אשר קיבלו דבר פרסומת מאת לאומי קארד באמצעות הודעת מסר קצר (SMS) עד ליום הגשת התובענה.
661 10/1/10 12/1/10 הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות הודעות מסר קצר, אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים. מחוזי (י-ם) ת.א. 4019/10 194/10 בצלאל רונן חברת איווקס (AWACS) כלל הנמענים אשר קיבלו דבר פרסומת מאת חברת איווקס (AWACS) באמצעות הודעת מסר קצר (SMS) עד ליום הגשת התובענה.
660 6/1/10 12/1/10 הפרה מתמשכת של המשיבה את הוראות החוק אשר נועדו לאפשר למבקש ולקבוצה המיוצגת להשתמש בתחבורה הציבורית העירונית באופן יעיל שאינו נופל משימושם של הנוסעים הרואים. מחוזי (מרכז) ת. צ. 6849-01-10 ראובן ברון קווים תחבורה ציבורית בע"מ עיוורים ולקויי ראיה אשר מרכז חייהם בישראל, במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תובענה זו ואשר עשו ו/או יעשו שימוש בשירותי תחבורה ציבורית עירונית המסופקים על ידי המשיבה.
659 26/2/09 11/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם; בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים תוספת ותק כפי ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 12803/08 3139/09 ספרנסקי רומן מרחב אבטחה שמירה נקיון ושרותים בע"מ כל עובדי המשיבה, שהועסקו במשיבה במשך תקופות שונות שתחילתן לא לפני 26/2/02 (שבע שנים לפני הגשת הבקשה), בתפקידים שונים, לתקופה העולה על ששה חודשים. התובענה אושרה כייצוגית ביום 10.3.11 הוגשה בהסכמה בקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 1.5.11) 16.08.09 הבקשה לאישור הסדר הפשרה אושרה בפס"ד מיום 6.4.11 (הוכנס לפנקס 1.5.11)
658 17/9/09 11/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיה של התובעת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרה של התובעת ניכויים שלא כדין בגין ק.רווחה; בכך שאיחרה בתשלום שכר עובדיה, בניגוד לחבותה בחוק הגנת השכר. ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 9695/09 6581/09 ענבר-קימל בתיה מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.
657 5/1/10 11/1/10 עתירה למתן סעד הערכה, על יסוד סעיף 338 לחוק חברות מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 4425-01-10 סמדר חפץ 1. מקסאל השקעות בע"מ 2. הר המלך אינווסטמנט קורפ. כל מי שמניותיו בחברה נרכשו ממנו לפי הצעת הרכש מיום 6/12/2009
656 19/1/09 11/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם; בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים תוספת ותק כפי ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 1519/09 מגיאר לאון בן בטחון (1989) בע"מ לא צוינה מפורשות
655 7/8/08 11/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם; בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים תוספת ותק כפי ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 9099/08 3992/08 שרעבי משה רשת בטחון בע"מ לא צוינה מפורשות
654 27/7/09 11/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיה של התובעת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרה של התובעת ניכויים שלא כדין בגין א.כושר עבודה; בכך שלא שילמה לתובעת ועובדיה האחרים תוספת ותק כפי חובתה בצו ההרחבה בענף המתכת; בכך שאיחרה בהפקדות כספים להסדר הפנסיוני שביצעה לעובדי ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 7998/09 5761/09 צ'רנוב ראיסה אחים חדד מלאכת יד בע"מ לא צוינה מפורשות
653 10/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים תוספת ותק כפי חובתה בצו ההרחבה; בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים דמי חגים כפי חובתה בצו ההרחבה; בכך שניכתה משכרו של התובע ועובדיה האחרים ניכויים שלא כדין; שלא ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) פרץ מאיר רשף בטחון (1993) בע"מ לא צוינה מפורשות
652 13/1/09 10/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה; בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים דמי חגים כפי חובתה בצו ההרחבה; בכך שלא שילמה לתובע ועובדיה האחרים תוספת ותק כפי ח ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) עב 2847/08 דניאלי רונן שיאון שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע"מ כל עובדי השמירה בנתבעת במהלך התקופה הקובעת
651 18/8/09 10/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של התובע ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרו של התובע ניכויים שלא כדין בגין "ועד" ו-"א.כושר"; בכך שאיחרה באופן קבוע בתשלום שכרו של התובע ושילמה אותו לכל המוקדם ב-10 בכל חודש; בכך שאיחרה בהעברת התשלומים בגין ההסדר הפנסיוני של ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 8521/09 6094/09 טאובר עמיעד (צבי) קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת, לרבות עובדים שעזבו עבודתם בנתבעת לפני הגשת הבקשה לאישור.
650 1/9/08 10/1/10 המשיבה קיפחה את זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם;בכך שכאשר ביצעה הפקדות לפוליסות לביטוח מנהלים, עשתה זאת באיחור וגרמה לעובדיה הפסד ריבית; בכך שלא שילמה להם תוספת ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) דמ 5771/08 1838/08 1. טלטש טגניה 2. קו לעובד- עמותה להגנה על זכויות עובדים עמישב שירותים בע"מ כל עובדי הנתבעת במהלך 7 השנים שלפני הגשת הבקשה, לרבות עובדים שעזבו את הנתבעת מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת התקופה הקובעת, למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין הנכבד או שהוכרע על ידו.
649 17/6/09 10/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיה ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרם סכומים שלא כדין, בכך שלא שילמה להם תוספת ותק כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך שלא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם אלמלא ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) עב 3487/08 1222/08 זולוטרובסקי טלי מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ לא צוינה מפורשות
648 29/6/09 10/1/10 המשיבה קיפחה את זכויותיו של המבקש ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שניכתה משכרו של התובע ניכויים שלא כדין בגין ה.ק.ר ובגין דמי חבר; שלא הפקידה עבור התובע ועובדיה האחרים כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) עב 2467/09 1444/09 אמזלג ארמונד ברק אור בטחון ושרותים בע"מ לא צוינה מפורשות
647 3/1/10 3/1/10 תיקון תעודות האחריות למחממי מים שרכשו חברי הקבוצה כך שהתעודות תתאמנה להוראותה דין, וכן לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים שנגרמו להם עקב צמצום שלא כדין של האחריות לתרמוסטט, כמפורט בכתב התביעה האישי מחוזי ת"א-יפו) ת"צ 39802-12-09 לא צוין מס' הבש"א נחום קריתי 1. כרומגן, שותפות מוגבלת; 2. כרומגן - אגודה שיתופי חקלאית בע"מ; 3. כרומגן שער העמקים (2000) בע"מ; 4. זפרני אסתר 1. כל אדם שרכש מחמם מים חשמלי חד-דירתי מתוצרת כרומגן במהלך תקופת תשע שנים, המתחילה 10 שנים לפני יום הגשת בקשה זו ומסתיימת שנה לפני יום הגשת בקשה זו, או שבעלות במחמם מים שנשרכש כאמור הועברה לידיו; 2. רכש מחמם מים סולארי חד-דירתי ("דוד שמש") מתוצרת כרומגן במהלך תקופת אחת עשרה שנים, המתחילה 12 שנים לפני יוםו הגשת בקשה זו ומסתיימת שנה לפני יום הגשת בקשה זו, או שבעלות במחמם מים שנרכש כאמור הועברה לידיו; בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה בכל דרך אחרת אם ימצא לנכון
646 20/12/09 3/1/10 הטעיה של כל מי שרכש כרטיס השתתפות בהגרת "הלוטו החדש", בכך שהפרסום הראה כי לכאורה מדובר בתכנית מתגמלת יותר, בהשוואה לתכנית שקדמה לה מחוזי (ת"א-יפו) צ לא צוין מס' הבש"א שמואל אחימן מפעל הפיס - חברה מוגבלת בערבות כל מי שהוטעה מהפרסום המטעה של הנתבע, לגבי טיבו של המוצר שכונה "הלוטו החדש", ובעקבות כך רכש כרטיס להגרלת ה"לוטו החדש", ו/או הגדיל היקף השתתפותו הכספית בהגרלת ה"לוטו החדש", מאז השקתו של מוצר זה
645 27/12/09 31/12/09 הטעיה של חברי הקבוצה וגבייה מהם שלא כדין תמורה העולה ב-1/6 - ערך של 4 ₪ לכל כוס שלום (פ"ת) ת"צ 31609-12-09 לא צוין מס' הבש"א 1. שלמה חייט; 2. אהרון ברינדט; 3. עידו גודהכט; 4. נתן מוסק מבשלת המקור בע"מ כל מי שהתארח בבית הבירה והזמין בירה ביום 15.3.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
644 23/12/09 30/12/09 השבת סכומים שנגבו שלא כדין על ידי המשיבה מנהגי רכבים שהוטעו על-ידי המשיבה ושילמו אגרת הסדרח ניה ברחוב ביאליק בעיר רמת גן על אף שאינם נדרשים לשלמה, בין מכוח הדין ובין מכוח מדיניותה של המשיבה ביהמ"ש המחוזי ת"א-יפו בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"צ 27242-12-09 לא צוין מס' הבש"א ינאי זינס עיריית רמת גן כל מי ששילם אגרת הסדר חניה ברחוב ביאליק ברמת גן, באמצעות מדחנים, איזי פארק; תשלום באמצעות מכשירים סלולריים (כדוגמת סלופארק), כרטיסי חניה, בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הגשת תובענה זו או בחלק מהם
643 29/12/09 30/12/09 שיווק מוצר בשם "שמנת אורגינל - 9%" בעוד שבפועל כלל אין המדובר בשמנת מחוזי (מרכז) ת"צ 8722-12-09 לא צוין מס' הבש"א שרון דרי תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בע"מ כל מי שרכש "שמנת אורגינל - 9%" מתוצרת המשיבה ביום 15.4.10 הוגשה בהסכמה בקשה להסתלקות מההליך ביהמ"ש אישר את מחיקת התובענה בהחלטה מיום 15.4.10
642 29/12/09 30/12/09 גבייה שלא כדין של מס/אגרה ועשיית עושר ולא במשפט שבוצעה על ידי המשיבה על גבה של המבקשת ועל גבם של ציבור היבואנים כולו, אשר שחררו משלוחי יבוא אוויריים בבית המכס נתב"ג, בשנים 2007 ו-2008 מחוזי (ת"א-יפו) ת"מ 102/09 30198/09 מ.ד.ק ניהול סחר ושווק חיפה בע"מ מדינת ישראל (רשות המסים) כל היבואנים אשר שחררו משלוחי יבוא אווירי בבית המכס נתב"ג, בשנתיים שקדמו להגשתש הבקשה (בין הצאריכים 20.1.07-20.1.09) וזאת בהתאם למגבלת הזמן הקבועה בסעיף 21 לחוק תובענות ייצוגיות הבקשה לאישור התובענה נדחתה (הוכנס לפנקס ביום 30.12.09) הבקשה לאישור התובענה נדחתה בפס"ד מיום 20.12.09
641 21/12/09 28/12/09 הטעיית ציבור הצרכנים בעת מתן שם של דבר למוצר שאיננו דבש מחוזי (חיפה) ת"צ 24491-12-09 לא צוין מס' הבש"א ד"ר בוריס לזרב 1. מכוורת עמק חפר; 2. שופרסל בע"מ; 3. טעם טבע - אלטמן שותפות כללית כל הצרכנים אשר רכשו בשבע שנים האחרונות אחד מן המוצרים הנ"ל של מי מן המשיבות
640 27/12/09 28/12/09 תרמית ו/או הטעיה מתמשכים של המשיבה, חברת פזומט מקבוצת פז בע"מ (להלן: "המשיבה"או "חברת פזומט"), את חלק מציבור הלקוחות ששהתקשרו עמה בהסכם לתדלוק רכביהם באמצעות מתקן פזומט מחוזי (מרכז) ת"צ 29948-12-09 לא צוין מס' הבש"א 1. יוסי דביר; 2. פדסטל מערכות בניה בע"מ פזומט מקבוצת פז בע"מ כל מי שעשה שימוש במתקן פזומט לרכישת דלקים ולא קיבל את מלוא ההנחות המגיעות לו בכל או בחלק מהתחנות בהן ניתן לתדלק באמצעות הפזומט
639 24/12/09 27/12/09 הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותיים), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק הבזק), האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים מחוזי (י-ם) ת"א 3664/09 10753/09 בצלאל רונן סלקום ישראל בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו באמצעות הדואר האלקטרוני את דבר הפרסומת נספ 1 ו/או דבר הפרסומת נספח 2 ו/או דבר פרסומת אחר מאת המשיבה, עד לי ום אישור התובענה כתובענה ייצוגית
638 24/12/09 27/12/09 הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותיים), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק הבזק), האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים מחוזי (י-ם) ת"א 3663/09 10754/09 גלעד כהן ישראייר תעופה ותיירות. כלל הנמענים אשר קיבלו באמצעות הדואר האלקטרוני את דבר הפרסומת נספח 1, או דבר פרסומת אחר מאת המשיבה, עד ליום אישור התובענה כתובענה ייצוגית, אשרא לא נתנו את הסכמתם לכך כאמור בס' 30א(ב) לחוק הבזק, ואף במקרה שמסרו את פרטיהם מרצונם למשיבה במסגרת רכישת מוצר או שירותאו מו"מ לצורך רכישה כאמור, אך מבלי שהמשיבה הודיעה להם כי פרטים אלו ישמשו את המשיבה לשלוח אליהם דבר פרסומת, כאמור בס' 30א(כג)(1) לחוק הבזק
637 23/12/09 24/12/09 שיווק מוצרי וופל מתוצרת לואקר תוך שעל גבי האריזה נכתב כי הם מיוצרים מרכיבים טבעיים בלבד, בעוד שבפועל מוצרים כוללים שלל רכיבים שאינם טבעיים מחוזי (חיפה) ת"צ 18714-12-09 לא צוין מס' הבש"א אביגיל שמו ליימן שליסל כל מי שרכש מוצרי וופל לואקר המשווקים בידי המשיבה הבקשה המוסכמת להסתלקות התובענת מן הבקשה אושרה בפס"ד מיום 24.11.10 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 6.12.10) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 6.12.10)
636 23/12/09 24/12/09 שיווק מוצר בשם טבע טרי - רסק עגבניות 100% טבעי בעוד שהמוצר מכיל בפועל סירופה גלוקוז כרכיב נוסף מלבד העגבניות מחוזי (מרכז) ת"צ 18039-12-09 לא צוין מס' הבש"א שולמית בן דרור פריניר (הדס) בע"מ כל מי שרכש שרסק עגבניות 10% טבעי מתוצרת המשיבה ביוני 2010 הוגשה בקשה משותפת של הצדדים לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 12.7.10 הבקשה לאישור הסדר הפשרה אושרה בפס"ד מיום 20.9.10 (הוכנס לפנקס 4.10.10)
635 23/12/09 24/12/09 סימון מוצר מזון שלא בהתאם לחוק, לתקנות ולתקן המחייב. סימון בערבית שאינו תואם את הסימון בעברית. מחוזי (חיפה) ת"צ 27400-12-09 לא צוין מס' הבש"א מוחמד סלים נסאר שטראוס גרופ בע"מ לקוחות שטראוס גרופ (להלן: "שטראוס" ו/או "המשיבה") אשר צרכו את המשקה "אקטימל" (להלן: "אקטימל") שמיוצר ומשווק ע"י המשיבה, בשבע השנים האחרונות לפני הגשת התובענה; קבוצת המשנה היא: תת קבוצה שכוללת את קבוצת הצרכנים אשר ממלאים אחר שני תנאים אלו: הראשון, הם קוראים טוב את השפה הערבית אך לא קוראים את השפה העברית. שנית, צרכו את המשקה "אקטימל" המיוצר ומשווק ע"י המשיבה באריזות הגדולות שמכילות 14 בקבוקים
634 16/12/09 23/12/09 פיצוי בגין הפסד כספי ונזקים נוספיים של המבקש וחברי הקבוצה הייצוגית, הנובעים מעוולות שבוצעו על ידי החברה אגב ניהול קרן ההשתלמות "מעוז" החל מחודש אוגוסט 2006 ועד ליום הגשת הבקשה מחוזי (מרכז) ת"צ 17466-12-09 לא צוין מס' הבש"א דן גינר מגדל גמל פלטינום בע"מ כל אדם אשר היה עמית בקרן, בכל עת החל מיום 8.8.06 ועד מועד הגשת בקשת האישור
633 17/12/09 23/12/09 התנהלות בלתי חוקית מצד המשיבה כלפי חברי הקבוצה המיוצגת, שבעקבותיה גבתה המשיבה מחברי הקבוצה, סכומים מצטברים גבוהים ללא כל יסוד, כמתחייב עפ"י החוק, וסביר להניח שברוב המקרים מבלי שהלקוחות, חברי הקבוצה, הבחינו בכך מחוזי (י-ם) ת"א 3647/09 10678/09 חיים קורפו חברת הגיחון בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה בשנה האחרונה, המסתכמים בכ-180,000 לקוחות, אשר המשיבה גבתה מהם את סכום ההיטל בגין צריכה עודפת, זאת מבלי שהמשיבה תבסס את ההיטל על מדידה של כמות המים שצרכו בפועל, אם לא קיימה קריאה ביום בו הוחל החוק המחייב בתשלום ההיטל הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 9.1.11) בקשת הצדדים להסתלקות מהתובענה אושרה והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 30.12.10 (הוכנס לפנקס 9.1.11)
632 22/12/09 23/12/09 הפניית צופי ערוץ 9 לקבלת שירותים של ראיית הנסתר והגדת עתידות בתשלום באמצעות שירותי הטלפון של 013, בניגוד להוראות ס' 417 לחוק העונשין האוסרות קבלת דבר בעד "כישוף", שהינו לרבות הגדת עתידות מחוזי (חיפה) ת"צ 26012-12-09 לא צוין מס' הבש"א פאניה סקורובוגט 1. וש טלקנל בע"מ; 2. 013 נטוויז'ן בע"מ כלל ציבור הפונים לקבלת שירות ראיית הנסתר והגדת עתידות בתשלום, ממשדרת תוכנית "דע את עצמך" וחברת התקשורת באמצעותה בוצעה ההתקשרות, מיום העלאת התוכנית לשידור (נובמבר 2008) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 9.1.11) בפס"ד מיום 30.12.10 אושרה בקשת הצדדים להסתלקות מן התובענה והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 9.1.110)
631 10/12/09 22/12/09 אי תשלום המשיבה לעובדיה, לרבות המבקשת, למצער, 3 שעות עבודה ביום בניגוד לחובתה; אי תשלום תותספת וותק כפי חובתה בצו ההרחבה; אי תשלום ההפרשות לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה, הן בחלק התגמולים והן בחלק פיצויי הפיטורים אזורי לעבודה (נצרת) ע"ב 2551/09 לא צוין מס' הבש"א פולינה טומקוב דרור כנף תפעול ושרותים בע"מ כל עובדי המשיבה שעבדו בתקופה של 7 שנים שלפני הגשת כתב התביעה וקיבלו שכר המופחת משכר יומי בערך של 3 שעות עבודה, למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין הנכבד או שהוכרע על ידו
630 14/12/09 21/12/09 הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"); עשיית עושר ולא במשפט לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן: "חוק עשיית עושר") והפרת חובה חקוקה בהתאם להוראות סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) מחוזי (י-ם) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים ת"מ 406/09 לא צוין מס' הבש"א אשר ספיר חברת הגיחון בע"מ תאגיד הביוב והמים של ירושלים כל אדם ותאגיד אשר המשיבה חייבה ו/או גבתה מהם מס ערך מוסף בשיעור הגבוה מן השיעור החוקי התקף במועד הנפקת החשבוניות בשנתיים שקדמו להגשת בקשה זו
629 10/12/09 21/12/09 מתן פיצוי הולם לחברי הקבוצה בגין נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים כתוצאה משיבושים חוזרים ונשנים ואספקת חשמל לקויה ליישובים באזור גוש עציון מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1745/09 13678/09 1. פישמן יחיאל ועוד 511 מבקשים אחרים חברת החשמל לישראל בע"מ תושבים המתגוררים בישובי גוש עציון והנמצאים בתחום המועצה האזורית גוש עציון והמועצה המקומית אפרתה והמחוברים לרשת החשמל הארצית של חברת החשמל
628 30/11/09 15/12/09 פרשה חמורה ביותר שנתגלתה בישראל בהקשר של זיהום אוויר בחומרים מסוכנים מחוזי (באר שבע) ת"א 5004/08 2031/08 1. חיים כהן; 2. משה כהן סולבר חצור בע"מ כל התושבים אשר התגוררו החל משנת 2004 בסמיכות למפעל המזהם "סולבר חצור אשקלון" ביום 28.10.10 הוגש ע"י הצדדים הסכם פשרה מתוקן (הוכנס לפנקס 15.11.10) ביום 1.11.10 ניתנה החלטת ביניים המאשרת את הסדר הפשרה המתוקן (הוכנס לפנקס 15.11.10) התקבלה החלטת ביניים בנושא אישור הסדר הפשרה
627 8/12/09 13/12/09 שיווק מוצר בשם "פצפולייט" במקביל למוצר בשם "פצפוצית" והצגתו כמוצר לייט בעוד שבפועל כלל אין המדובר במוצר לייט הואיל והוא אוחז בכמות קלוריות אשר אינה מצדיקה את הצגתו ככזה מחוזי (מרכז) ת"צ 2793-12-09 לא צוין מס' הבש"א מרים כהן עדין בע"מ כל מי שרכש מוצר בשם "פצפולייט" ביום 6.5.10 הוגשה בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 24.5.10) ביום 6.5.10 ניתנה בבית המשפט החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 24.5.10)
626 8/12/09 13/12/09 שיווק מוצרים בשם "מעדני פרי" בעוד שבפועל מדובר במוצרים אשר אינם מעדני פרי המכילים חומרים שאסור שיימצאו במעדני פרי ובכלל זאת סיליקון וחומרי טעם וריח מחוזי (מרכז) ת"צ 2918-12-09 לא צוין מס' הבש"א יוסי כהן ריבוע כחול ישראל בע"מ כל מי שרכש מעדני פרי (תות, דובדבן ופירות יער) מתוצרת המשיבה
625 8/12/09 13/12/09 שיווק מוצר המכונה בשם "מעדן פרי" כאשר בפועל כלל אין המדובר במעדן פרי אלא במוצר המ כיל חומרים שאסור שיימצאו במעדן פרי ובכלל זאת סיליקון מחוזי (מרכז) ת"צ 7346-12-09 לא צוין מס' הבש"א יפעת טורק יוניליוור ישראל מזון בע"מ כל מי שרכש מוצר בשם "מעדן תות שדה" מתוצרת המשיבה
624 8/12/09 13/12/09 מכירת מוצרי חלוה תוך שימוש בכינוי "לייט" בעוד שהמוצרים כלל אינם מוצרי לייט הואיל וכמות הקלוריות שבהם הינה גבוהה מהמותר על מנת שיוכלו להיות מסומנים ככאלו מחוזי (מרכז) ת"צ 7331-12-09 לא צוין מס' הבש"א דורית מהלא אחדות אחוה אחזקות בע"מ כל מי שרכש מוצר בשם "חלוה לייט - מעדן חלוה שומשום" מתוצרת המשיבה
623 8/12/09 13/12/09 גביית מס רכישה בגן רכיב המע"מ המתווסף על המחיר הבסיסי של זכות במקרקעין, שרוכש אדם פרטי מעוסק מורשה ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"צ 5655-12-09 לא צוין מס' הבש"א 1. אוזן יגאל נסים; 2. אוזן ליאת מדינת ישראל - משרד האוצר - רשות המסים בישראל אנשים פרטיים, אשר רכשו זכות במקרקעין מ עוסק מורשה, ושילמו מע"מ במסגרת עסקת הרכישה, ולאחר מכן, שילמו מס רכישה גם בגין רכיב המע"מ ששולם, והכל בשנתיים שקדמו למועד הגשת התביעה
622 6/12/09 13/12/09 המשיבה גבתה מהמבקשים, כמו גם מיתר חברי הקבוצה, כספים שלא כדין מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 5270-07-08 לא צוין מס' הבש"א 1. עו"ד ענבל סוסתיאל; 2. עו"ד ניר קריים; 3. מיכל בן חור הסתדרות העובדים הכללית החדשה כל אדם אשר נגבו ממנו דמי חבר, אף שלא היה חבר הסתדרות, וכל חבר הסתדרות אשר נגבה ממנו כפל דמי חבר וכל אדם אשר הושבו לו כספים אשר נגבו ממנו שלא כדין בערכים נומינליים הוגש הסכם פשרה ביום 2.8.09 (הוכנס לפנקס ביום 13.12.09) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 23.12.10 (הוכנס לפנקס 9.1.11)
621 6/12/09 13/12/09 התנהלות מקוממת של מי שהציגו עצמם כמפיקים ו/או מוכרי כרטיסים לפסטיבל מוסיקת מטאל, אשר היה אמור להיערך בישראל ביום 14.8.08 אשר עיקר המתעניינים בו הינם בני גיל העשרה ו/או בשנות העשרים לחייהם - גבו מהם סכומים נכבדים עבור "הזכות" להשתתף בו וימים ספורים לפני ה שלום (ת"א-יפו) ת"צ 30292-11-09 לא צוין מס' הבש"א 1. אמיר דוליצקי; 2. הילה כהן 1. ANTHEM PRODUDTION ועוד 10 משיבים נוספים כל מי שרכש, בין אם באמצעות מי מהמשיבים מס' 4-11, בין אם באמצעות האינטרנט ובין אם בכל דרך אחרת, כרטיס/ים לפסטיבל ואשר לא קיבל את כספו בחזרה מידיהם
620 6/12/09 13/12/09 לא הוגשה (משנת 2000) מחוזי (ת"א-יפו) 12904/00 דוד שגיב 1. בנק לאומי לישראל בע"מ; 2. היועץ המשפטי לממשלה לא הוגשה הבקשה לאישור (משנת 2000) הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 25.11.09
619 3/12/09 13/12/09 פרשייה חמורה של מכירת מוצר פגום במשך כשנה וחצי ביודעין מחוזי (מרכז) ת"צ 4804-12-09 לא צוין מס' הבש"א 1. ארז יוסף; 2. מאיר בן שבת 1. אייבורי מחשבים בע"מ ועוד 3 משיבים נוספים בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
618 30/11/09 13/12/09 להחזיר את מלוא הכספים ששולמו ע"י הצרכנים לקניית מוצרים פגומים של המשיבה, וכן לשלם לקהל הצרכנים פיצוי על עוגמת הנפש וכן פיצוי על הפגיעה באוטונומיה של רצון הצרכנים מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 33177-11-09 לא צוין מס' הבש"א נזאר טנוס החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ כל צרכן ו/או מאן דהו, אשר רכש את מוצריה הפגומים של המשיבה במהלך הימים שצוינו בכתב התביעה; בנוסף בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבצה
617 30/11/09 13/12/09 הפרה בוטה של הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת ע"י המשיבה. מחוזי (מרכז) ת"צ 5048-11-09 לא צוין מס' הבש"א יוסי לוי 012 סמייל. תקשורת בע"מ. כלל הנמענים אשר קיבלו "דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") מן המשיבה, בכל אחת מן הדרכים המנויות בסעיף 30א' לחוק התקשורת ובניגוד להוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת מאז כניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף ועד למועד אישורה של תובענה זו כייצוגית
616 30/11/09 13/12/09 המשיבה מכירה היטב בעובדה כי במועד פירעון מלא של הלוואה למטרות דיור, אשר את אי פירעונה היא מבטחת, בטלה פוליסת הביטוח מאליה וכי ממועד זה זכאי המבקש ושכמותו להחזרי פרמיית הביטוח ששולמה על ידי המשיבה מראש. חרף זאת, לא מוצאת לנכון המשיבה לחשב את זכאותו של המבק מחוזי (י-ם) ת"א 3607/09 10365/09 מר לירז בן סימון אי אם איי - עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ כל מי שפרע, פירעון מוקדם מלא, הלוואה אשר בוטחה ע"י המשיבה, ואשר החזר הפרמיה אשר הושב לו בפועל (ישירות או באמצעות התאגיד הבנקאי המלווה) חושב על בסיס המועד בו קיבלה המשיבה את הודעת הבנק המלווה על פירעון ההלוואה או כל מועד אחיר המאוחר למועד פירעון ההלוואה בפועל; ו/או כל מי שקיבל מהמשיבה החזרי פרמיה אשר בחישובים צירפה אליהם המשיבה הפרשי מדד בלבד ללא הפרשי ריבית כדין; ו/או כל מי ששילם לידי המשיבה ישירות או באמצעות התאגיד הבנקאי המלווה, פרמיות ביתר, וקיבל לידיו את תשלום הפרמיות ביתר במועד המאוחר למועד התשלום שלא בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין
615 3/12/09 3/12/09 בתנהלות מקוממת של המשיבה, אשר במשך ת'קופה שאינה ידועה למבקש, מחתימה את לקוחותיה על הסכמים דומים ו/או זהים, שבבסיסם התחייבות מצד הלקוח שלא להתנתק מהשירות הניתן על ידי המשיבה על פי ההסכם, לתקופת זמן הנקובה בהסכם מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 617-12-09 לא צוין מס' הבש"א ירון קורן פלאפון תקשורת בע"מ. כל אדם אשר מסיבה כלשהי הפסיק את הסכם ההתחייבות אל מול המשיבה, ובמקום שתיגבה ממנו עמלת יציאה יחסית בהתאם למספר החודשים שנותרו להתחייבות, גבתה ממנו המשיבה עמלה מלאה בגובה המקסימאלי ו/או גבתה ממנו סכום נוסף בגין עליית המע"מ, הגם שהסכום הנקוב בהסכם הנו סכום מקסימאלי נומינלי כולל מע"מ
614 1/12/09 3/12/09 גבייה בלתי חוקית ובלתי מדתית של אגרת שילוט (להלן: "האגרה") אותה משיתה המשיבה על בעליהם של עסקים, הנמצאים בתחומה המוניציפלי, אשר מבקשים לשלט את עסקיהם. ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 104/08 30587/08 1. סייאג שמואל; 2. מגן יצחק עיריית תל אביב כל בעלי העסקים, בתחום שיפוטה של המשיבה, אשר שילמו למשיבה אגרת שילוט שנתית או חצי שנתית בגין שלט/ים אשר הוצב/ו במקום העסק הלכה למעשה תקופות הקצרות משנה או חצי שנה בהתאמה
613 29/11/09 3/12/09 גביית סכומיםאסורה בגין צריכת מים עודפת, בניגוד לאמור בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009-2010) שאושר בכנסת ביום 14.7.09 מחוזי (ת"א-יפו) ת"מ 36563-11-09 לא צוין מס' הבש"א שוקי הדר עיריית רעננה כל תושבי רעננה אשר נגבו מהם היטלי מים בשל צריכת מים עודפת החל מיום 15.7.09
612 3/12/09 3/12/09 התעשרות הנתבעת שלא כדין ותוך הפרת שלל הוראות חקוקות וחובות שבדין, ובין היתר הפרה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 155-08-08 לא צוין מס' הבש"א 1. שברצטוך אברהם; 2. וידבסקי יעקב; 3. שלום יואל; 4. כהן בנימין; 5. זמיר רון חברת דואר ישראל בע"מ כל השולחים דברי דואר באמצעות שירות דואר רשום ורגיל החל מיום 1 בינואר 2008 ועד ליום 30.6.08
611 3/12/09 3/12/09 לאורך שניים שארוכות גבו הנתבעים או מי מהם כספים מן התובעת ומן הקבוצה שלא כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) 7659/09 גב' רחל אוסטר מורים ועובדי הוראה אשר עובדים ו/או עבדו אצל הנתבעת 1 לאורך שנים ארוכות, לרבות בשנים 1995 ואילך
610 1/12/09 3/12/09 חברת הסלולר מן הגדולות והמובילות בישראל, אשר מעשיה או מחדליה מהווים הפרה בוטה של הוראות הדין והפסיקה ואשר גמרה אומר להתעשר על גבם של לקוחותיה ששמו את אמונם בה ולא טרחו לבדוק בזעיר אנפין את האופן שבו חייבה אותם המשיבה על גלישת האינטרנט שביצעו באמצעות טכנול מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 36022-11-09 לא צוין מס' הבש"א אלון ריינהרץ סלקום ישראל בע"מ בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
609 30/11/09 1/12/09 שתי הנתבעות חברו יחדיו להפיכת שיחות המבוצעות למעשה ברשת נייחת קווית לשיחות אשר לכאורה לצורך חיוב הלקוח, נחזות להיות כשיחות לרשת הסלולארית של מירס מחוזי (ת"א-יפו( ת"א 2011/09 17965/09 גל הלוי 1. מירס תקשורת בע"מ; 2. דפי זהב הוצאה לאור בע"מ כל מי שביצע בתקופה אליה מתייחסת התובענה שיחה נכנסת לאיזה מקווי הטלפון הפיקטיבים שיצרו המשיבות כמתואר בתובענה ובבקשה זו
608 30/11/09 1/12/09 סימון המוצר "כמיץ לימון טבעי" בניגוד להוראות הדין מחוזי (חיפה) ת"צ 32535-11-09 לא צוין מס' הבש"א הדס כרסנטי זנלכל בע"מ כל מי ששרכש "מיץ לימון טבעי" מתוצרת המשיבה במהלך 7 השנים הקודמות ליום הגשת התובענה
607 30/11/09 1/12/09 סימון המוצר בשם "מיץ לימון טבעי" למרות שבהתאם להוראות הדין אין המדובר במיץ לימון טבעי אלא במיץ מפוסטר העשוי מרכז מחוזי (חיפה) ת"צ 18265-11-09 לא צוין מס' הבש"א שקד שוורץ תומר יבוא ושווק מוצרי מזון (1983) בע"מ כל מי שרכש מוצר בשם "מיץ לימון טבעי" המיובא ומשווק ע"י המשיבה ביום 23.2.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 10.5.10 אושר הסדר הפשרה בפסק דין של ביהמ"ש (הוכנס לפנקס ביום 20.5.10)
606 30/11/09 1/12/09 הפרת חובות חקוקות והטעיה של חברי הקבוצה לרכוש "לחם עשיר בסיבים תזונתיים" וזאת למרות שכמות הסיבים התזונתיים בלחמים הנה נמוכה במיוחד מחוזי (מרכז) ת"צ 30405-11-09 לא צוין מס' הבש"א אייל מחל שופרסל בע"מ כל מי שרכש "לחם עשיר בסיבים תזונתיים" הנושא את הסימן המסחרי "שופרסל" ביום 16.11.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 6.12.10) הסדר הפשרה אושר וקיבל תוקף של פס"ד בפס"ד מיום 6.1.11 (הוכנס לפנקס 17.1.11)
605 30/11/09 1/12/09 גבייה שלא כדין של תוספת בגין שירות מלא בתחנות תדלוק, כאשר בפועל לא ניתן שירות כלל תמורת אותו תשלום שלום (י-ם) ת"א 11930/09 8643/09 אברהם יצחק (רמי) קסל 1. דור אלון אנרגיה בע"מ; 2. דור אלון תפעול תחנות בע"מ דור גינות סחרוב כל לקוחות הנתבעת אשר תדלקו בעבר והמתדלקים היום בתוך פרק הזמן של כ-10 שעות, בין השעות 21:00 ועד 07:00 (או בשעות בהן לא היו עובדים/מלאנים בתחנה), ואשר עשו /שימוש במשאבות הדלק במסלול "שירות מלא", אולם לא קיבלו שירות מלא,
604 18/11/09 30/11/09 גביה שלא כדין ע"י המשיבה של היטל פיתוח/תיעול מאת בעלי דירות/נכסים בשיכון בבלי בת"א ובסביבתו ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 22647-11-09 לא צוין מס' הבש"א 1. שירה קוריס; 2. צבי אנגל עיריית תל אביב-יפו כל בעלי הדירות/הנכסים בשיכון בבלי ובאזור האיסוף, שנדרשו/נדרשים לשלם היטל פיתוח/תיעול
603 29/11/09 30/11/09 אחריות המשיבים לפיצוי אלה אשר פעלו להקטנת נזקם תוך מכירת אגרות החוב שרכשו בתקופה מוקדמת יותר, לפני פקיעתן. מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 33461-11-09 לא צוין מס' הבש"א בנימין אסולין 1. אפריקה ישראל השקעות בע"מ ועוד 9 נתבעים נוספים' כל מי שרכש שאגרת חוב מסדרה ט' של אפריקה השקעות בע"מ בתקופה שבין מועד תחילת המסחר באגרות החוב (יום 1.6.09) לבין 28.8.09, ומכר את אגרות החוב שרכש, כולן או חלקן, בתקופה שבין 30.8.09 לבין 29.10.09
602 29/11/09 30/11/09 הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותיים), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק הבזק), האוסר על הפצת הודעות פרסומת בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, אלא בכפוף להתקיימותם של תנאים מפורשים מחוזי (י-ם) ת"א 3603/09 10331/09 בצלאל רונן איסתא ישראל בע"מ כלל הנמענים אשר קיבלו דבר פרסומת מאת איסתא ישראל בע"מ (להלן - איסתא) באמצעות הדואר האלקטרוני עד ליום הגשת התובענה, אשר לא נתנו את הסכמתם לכך, ואף במקרה שמסרו את פרטיהם מרצונם לאיסתא, הרי שזה נעשה במ סגרת רכישת מוצר או שירות או מו"מ לצורך רכישה כאמור, אך מבלי שניתנה להם הודעה כי פרטים אלו ישמשו את איסתא לשלוח אליהם דבר פרסומת
601 29/11/09 30/11/09 מקרה חמור של מעשה מרמה וכחש הגובל בסיכון חיי אדם מחוזי (מרכז) ת"צ 33255-11-09 לא צוין מס' הבש"א מיכל גלבוע חברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ כל צרכן אשר רכש בקבוקי "קוקה קולה:" ו"דיאט קוקה אולה" אשר תאריכי התפוגה שלהם הינם 18, 19 ו-112 במרץ 2009
600 24/11/09 29/11/09 הפרה של הוראות הפרק הדן בהצעת רכש בחוק החברות, על-ידי המשיב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2032/02 15874/02 נוסבאום - אריגי ריפוד בע"מ עזריאל פויכטוונגר כל מי שהחזיק מניות של חברת פויכטוונגר השקעות (1984) בע"מ (להלן: "החברה"), בתאריף 30.4.01, למעט הנתבע, קרוביו, החברה, חברולת קשורות לחברה ולמעט נושאי משרה בחברה התובענה אושרה כייצוגית (הוכנס לפנקס ביום 30.11.09) 18.8.09
599 12/11/09 24/11/09 טענת הממבקש לפיה הוא חויב לשלם דמי השתתפות עצמית ביתר, בגין רכישת תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות הנקראת BUDICORT RESPULES בבתי המרקחת של המשיבה ו/או בבתי מרקחת שהיו שלוחיה, במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה מחוזי (מרכז) ת"צ 13569-11-09 לא צוין מס' הבש"א הישאם אבו נסרה כללית שירותי בריאות לקוחות המשיבה (ו/או החברים בה ו/או מבוטחיה), אשר רכשו בבתי המרקחת שלה ו/או בבתי מרקחת של מי מטעמה, תרופה המשווקת ע"י המשיבה והכלולה בסל שירותי הבריאות, לפי התנאים שבסל, הנקראת BUDICORT RESPULES, ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, ושילמו עבורה דמי השתתפות עצמית הגבוהה מדמי ההשתתפות העצמית שהיו אמורים לשלמו בעת רכישת התרופה
598 10/11/09 24/11/09 הפרת החובה החוקית לספק שירות טלפוני חינםפ מחוזי (מרכז) ת"צ 11284-11-09 לא צוין מס' הבש"א 1. נטע כהן ועוד 6 מבקשים נוספים 1. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ועוד 10 משיבות נוספות נמנו 11 קבוצות מיוצגות כפי המפורט בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. לדוגמא מובאת הקבוצה הראשונה: ציבור הלקוחות והצרכנים של בזק, אשר התקשרו למספר 166 (להלן: "מוקד השירות והתקלות של בזק") ואשר חוייבו בגין כך בתשלום, החל מיום 1.3.06 (מועד כניסתו לתוקף של חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 18), התשס"ה-2006), ועד למועד בו תפעל בזק בהתאם לדין ותעניק לציבור לקוחותיה אפשרות להתקשר בחינם למוקד השירות והתקלות ביום 30.11.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בין מבקשת 3 לבין משיבות 6-7 (הוכנס לפנקס 22.12.10) הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בין המבקש 4 למשיבה 4 (הוכנס לפנקס ביום 26.1.11) פרסום הודעה בדבר בקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 22.12.10) ביום 9.12.10 פרסם ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 22.12.10)
597 20/11/09 22/11/09 גבית עמלה שלא כדין מלקוחות המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 21918-11-09 לא צוין מס' הבש"א יניר ששון מגדל שירותי בורסה (נ.ע) בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר פתחו אצלה חשבון למסחר בניירות ערך לפני שנת 2009, ואשר נגבתה מהם עמלה חודשית קבועה המכונה "דמי ניהול חשבון" בתקופה שהחל מחודש ינואר 2009 ועד ליום הגשת בקשה זו
596 5//11/09 12/11/09 דרישת המבקשת להשבת דמי המנוי ששילמה למשיבה, לאחר שהמבקשת הביעה רצונה להפסיק את חברותה במועדון מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 3482-11-09 לא צוין מס' הבש"א יעל פרידמן הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ מנויי המשיבה שרצו לעזוב לאחר מחצית תקופת החברות הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 17.11.10 (הוכנס לפנקס ביום 6.12.10)
595 10/11/09 11/11/09 הטעיה צרכנית חמורה בדרך של השמטת רכיב תזונתי והדפסת ערכים תזונתיים שגויים על מאגדות חטיפי פופסים המיצרים ע"י המ שיבה מחוזי (י-ם) ת"א 3554/09 10033/09 נחמה שרמן מיה - תבליני החיים ירושלים בע"מ כלל רוכשי מאגדות של 10 שקיות חטיף פופסים המיוצר ע"י המ שיבה אשר רכשו את המאגדות החל מעת תחילת שיווקן לציבור, ואילך
594 10/11/09 11/11/09 הפרת המשיבה את הוראות החוק בכך שגבתה מחברי הקבוצה כספים שלא כדין. הכוונה ללקוחותיה המבררים מספרי טלפון באמצעות שירות המודיעין "144" מחוזי (מרכז) ת"צ 11941-11-09 לא צוין מס' הבש"א עו"ד פבל רוזנברג בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כלל הצרכנים שעשו שימוש ב"שירות השלמת שיחה באמצעות שירות מודיעין 144", בתקופה שמיום 1.2.06 ועד ליום 1.11.09 וחויבו על ידי המשיבה בתשלום עבור שירות זה
593 8/11/09 10/11/09 פרשה חמורה ביותר של הטעיית צרכנים ופרסום שקרי, לפיו תוסף תזונה מסוג אי-בי-סי דופילוס המיועד לפעוטות ולילדים, "אינו חלבי ואינו מכיל לקטוז", בעוד שבפועל תוסף התזונה מכיל שאריות חלב ואף המשיבות מודות ומודעות לכך מחוזי (מרכז) ת"צ 1532-06-08 לא צוין מס' הבש"א 1. יוסף מצליח; 2. מזל מצליח; 3. אורי מצליח 1. סולגאר ישראל אמברוזיה בע"מ; 2. solgar vitamin and herb כלל הלקוחות אשר רכשו את תוסף התזונה לילדים של המשיבות ביום 2.9.09 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה + הסדר פשרה מתוקן (10.11.09) התקבלה החלטה מותנית המאשרת את הגשת הסדר הפשרה (2.11.09)
592 4/11/09 10/11/09 הטעיית צרכנים הנמשכת עד היום, שעיקרה מוצר המיובא על ידי המשיבה והידוע בתור "רכז רימונים". מתוך שם המוצר ואף מתוך ההוראות שעל גבי הבקבוק שבו הוא משווק, ניתן להבין כי מדובר בתרכיז של רימונים, אשר אמור להכיל כמות גדולה של הרימונים, אלא שבחינת תכולתו של המוצר מחוזי (חיפה) ת"צ 4179-11-09 לא צוין מס' הבש"א ד"ר בוריס לזרב כ. נעם סוכניות שיווק מזון בע"מ כל האנשים אשר רכשו את המוצר בארבע השנים האחרונות ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 18.4.10 (הוכנס לפנקס 26.4.10)
591 4/11/09 10/11/09 הטעיית צרכנים הנמשכת עד היום, שעיקרה מוצר המיובא על ידי המשיבה והידוע בתור "רכז רימונים". מתוך שם המוצר ואף מתוך ההוראות שעל גבי הבקבוק שבו הוא משווק, ניתן להבין כי מדובר בתרכיז של רימונים, אשר אמור להכיל כמות גדולה של הרימונים, אלא שבחינת תכולתו של המוצר מחוזי (חיפה) ת"צ 4154-11-099 לא צוין מס' הבש"א ד"ר בוריס לזרב אלסקה מזון בע"מ כל האנשים אשר רכשו את המוצר בארבע השנים האחרונות ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 18.4.10 (הוכנס לפנקס 26.4.10)
590 4/11/09 10/11/09 הטעיית צרכנים הנמשכת עד היום, שעיקרה מוצר המיובא על ידי המשיבה והידוע בתור "רכז רימונים". מתוך שם המוצר ואף מתוך ההוראות שעל גבי הבקבוק שבו הוא משווק, ניתן להבין כי מדובר בתרכיז של רימונים, אשר אמור להכיל כמות גדולה של הרימונים, אלא שבחינת תכולתות של המוצ מחוזי (חיפה) ת"צ 4187-11-09 לא צוין מס' הבש"א ד"ר בוריס לזרב בני ג'ורג' שוקחה בע"מ כל האנשים אשר רכשו את המוצר בארבע השנים האחרונות ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 18.4.10 (הוכנס לפנקס 26.4.10)
589 3/11/09 9/11/09 הטעיה וגביית כספים ע"י עוסק עבור שירות שלא סופק, וזאת, בין היתר, תוך הפרה של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") מחוזי (ת"א-יפו) ת"ר 2175/09 20842/09 ד"ר צבי ברק לוח ידיעות אחרונות בע"מ כל הצרכנים אשר גלשו באתר המשיבה והשתמשו במחירון האינטרנטי ממועד העלאתו לאוויר ועד למועד הגשת התובענה, ולא התאפשר להם לראות במחירון האינטרנטי את הרכב ו/או הדגם אותו חיפשו ועל כן לא יכלו להפיק את התועלת אותה ביקשו לקבל מהמחירון האינטרנטי
588 28/10/09 4/11/09 הבנק הבינלאומי הראשון גובה ללא כל הסבר ומחשכים מלקוחותיו במשך שנים רבות עמלות פירעון מוקדם בשיעור מופרז העולה באופן מהותי (בעשרות אלפי שקלים) על שיעור הנזק שנגרם לבנק כתוצאה מהפירעון המוקדם שמבצע הלקוח, וזאת בניגוד מוחלט לדין הקובע כי העמלה תעמוד לכל היות שלום (ת"א-יפו) ת"א 53859/07 לא צוין מס' הבש"א 1. פלד"ז נכסים (2001) בע"מ; 2. מר גדעון יניב הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ כל אותם אלפי לקוחות, אשר פרעו (ביוזמתם ו/או שנאלצו לפרוע על ידי הבנק בשל הליכי מימוש וחדלות פירעון) בבנק הבינלאומי בפירעון מוקדם הלוואות שלא לדיור במהלך התקופה הרלוונטית ומהם גבה הבנק עמלת פירעון מוקדם מופרזת
587 19/10/09 4/11/09 הפרה ברורה של הדין, הפרת הסכם/חוזה מול לקוח, הטעיה, תרמית ועשיית עושר מצדה של המשיבה כלפי לקוחותיה, בהם המבקש מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2109/09 19737/09 גלעד חממי בנק הפועלים בע"מ כל לקוח של בנק הפועלים אשר ביקש לסגור את חשבונו בבנק ולעבור לבנק אחר, ואשר חויב אגב העברה זו בעמלות גבוהות מהעמלות המפורטות בתעריפון הבנק ו/או הגבוהות מהעמלות המקסימאליות הקבועות בדין
586 28/10/09 4/11/09 הטעיית צרכנים הנמשכת עד היום בנוגע למוצר המיובא על ידי המשיבה הידוע בתור "רכז רימונים" מחוזי (חיפה) ת"צ 24300-10-09 לא צוין מס' הבש"א ד"ר בוריס לזרב ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ כל האנשים אשר רכשו את המוצר בארבע השנים האחרונות ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 18.4.10 (הוכנס לפנקס 26.4.10)
585 28/10/09 4/11/09 חישוב שכר עבודה, דמי חופשה ןגמול שעות נוספות אצל המשיבה ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 10945/09 7243/09 ירון בלו אביב יעל דרומה בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו באיסוף ופיזור חבילות במשך 7 השנים האחרונות ואשר המשיבה חישבה את שכרם שלא על פי נקודות בניגוד להסכם העבודה בינם לבינה, חישבה ושילמה שעות נוספות בניגוד להוראות החוק, הדין וצווי ההרחבה החלים עליהם ועל המשיבה וחישבה ושילמה דמי חופשה ללא חישוב נקודות
584 1/11/09 3/11/09 שהחזר גביית יתר של ארנונה עקב אי עדכון הצמדה שלילית למדד, בניגוד לחוק הרשוןיות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980. ביהמ"ש לעניינים מנהליים (חיפה) ת"מ 25016-10-09 לא צוין מס' הבש"א כהן אורלי עיריית עכו כל הנישומים אשר בשנת 2009 שילמו למשיבה, תשלומי ארנונה ביתר, עקב אי הפחתת החיוב ודרישות התשלום לאור המדדים השליליים באותה שנה
583 19/10/09 27/10/09 הפרת התחייבות המשיבה להשיב ו/או לשפות ו/או לשלם למבוטחי המשיבה, בביטוח שב"ן "מאוחדת עדיף", את הוצאות הפינוי באמצעות ניידת טיפול נמרץ שעה שהמבוטחים לא אושפזו בביה"ח ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) לא צוין 1637/09 עו"ד יהונתן פודים קופת חולים מאוחדת כלל המבוטחים של המשיבה אשר התקשרו עם המשיבה בהסכם לקבלת שירותי בריאות נוספים (שב"ן) במסגרת התכנית "מאוחדת עדיף" ואשר פונו באמצעות ניידת טיפול נמרץ ולא אושפזו וזכאים להחזר ו/או שיפוי כספי מהמשיבה בגין הוצאות הפינוטי באמצעות ניידת הטיפול הנמרץ, במהלך 7 השנים שקדמו ליום הגשת התביעה
582 15/10/09 27/10/09 פיצוי כספי בגין הטעית ציבור הצרכנים ברכישת שקיות חלב המסומן כחלב יטבתה אך אינו מיוצר במחלבות קיבוץ יטבתה אלא במחלבות אביב נתיבות בע"מ; צו מניעה להפסקת שיווקו ומיתוגו של חלב זה כחלב יטבתה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1981/09 17488/09 טליה כהן 1. שטראוס גרופ בע"מ; 2. מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ כל צרכן אשר רכש חלב בשקית ועליו מוטבע הלוגו המטעה "יטבתה"
581 25/10/09 27/10/09 הטעייה חמורה שביצעה המשיבה כלפי הקבוצה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2136/09 20017/09 אביב בר און הדקלאים - אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ כלל רוכשי אריזות תמרים לחים "תמר לייט" החל מעת תחילת שיווקן לציבור (תחילת שנת 2007 או בסמוך), ואילך ביום 24.11.10 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 9.1.110) בפס"ד מיום 23.2.11 אושרה בקשת ההסתלקות מהתובענה (הוכנס לפנקס 9.3.11) הצדדים פרסמו הודעה בעיתונות בדבר בקשתם להסתלק מן התובענה בפס"ד מיום 23.2.11 אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס 9.3.11)
580 22/10/09 25/10/09 קבוצת אזרחים בישראל, אשר עשו שימוש בשירותי חרט"ן (רדיו טלפון נייד) לתקשורת תאית (CELL) אותם מספקות המשיבה בהתאם לרישיון שקיבלו מאת מדינת ישראל באמצעות משרד התקשורת מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2133/09 19992/09 שרון גמזו פלאפון תקשורת בע"מ. כל אדם פרטי אשר רכש או שדרג מכשיר מהמשיבה ו/או הצטרף למשיבה או כלקוח חדש עם או בלי מכשיר או כלקוח קיים המחדש/משדרג תכנית החל מיום 22.4.08 וכלה ביום תיקון ההפרה וקיבל כל הטבה מכל סוג שהוא לרבות הטבה בזיכוי שווי זמן אוויר לתקופה של מעבר ל-18 חודשים (תקופת הסכם קצובה)
579 22/10/09 22/10/09 פרשה חמורה של תרמית שיטתית המבוצעת ע"י הנתבעות במסגרתה הן "מנפחות" את התשלום עבור הדלק בתחנות התדלוק. מחוזי (חיפה) ת"צ 17852-10-09 לא צוין מס' הבש"א אייל גור 1. דור אלוון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ; 2. סונול ישראל בע"מ; 3. פז חברה נפט בע"מ; 4. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ כל צרכני הנתבעות אשר תדלקו בתחנות הדלק של הנתבעות במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו
578 11/10/09 20/10/09 הטעיה והתנהלות מקוממת של המשיבה בנוגע למודעות ופרסומים שפרסמה, המעניקות הנחות כדאיות ביותר לרוכשים בחנויות תתי הרשת שופרסל שלי ושופרסל ביג - בענייננו - דגני בוקר של תלמה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2073/09 19031/09 רויטל נוסיר שופרסל בע"מ כל אדם אשר רכש דגני בוקר של תלמה בסניפיה של המשיבה, בהתאם למבצעים שפורסמו על ידה (לפיהם עלות 2 יחידות הינה 32 ₪), וזאת החל מתחילת פרסום המבצעים ועד לתום תקופתם ביום 9.10.10 הוגשה בהסכמה בקשת הצדדים לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 25.10.10) ביום 11.10.10 נתן בית המשפט החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס ביום 25.10.10)
577 11/10/09 20/10/09 הטעית צרכנים הנמשכת עד היום, כשמדובר על מוצר המיוצר על ידי המשיבה הידוע בתור "רכז רימונים", אשר אמור להכיל כמות גדולה של הרימונים, אלא שבחינת תכולתו של המוצר מגלה כי בתוכו ישנם לכל היותר 4.5% פרי, במקום 61% המוצהרים מחוזי (חיפה) ת"צ 4535-10-09 לא צוין מס' הבש"א . בית יצחק - משק יצחק אזרד בע"מ כל האנשים אשר רכשו את המוצר בארבע השנים האחרונות ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה בהחלטה מיום 18.4.10 (הוכנס לפנקס 26.4.10)
576 15/10/09 19/10/09 הנתבעות פועלות בניגוד להוראות הדין, לרבות חוק חוזה ביטוח ותקנות הביטוח הקבוצתי, בין היתר, בכך שלא זכו לקבלת הסכמת חברי הקבוצה לעריכת הביטוח מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2026/09 לא צוין מס' הבש"א בן ניידורף 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 2.כלל חברה לביטוח בע"מ; 3. חבר משרתי הקבע והגימלאים בע"מ כל אנשי צבא הקבע וגימלאי צה"ל לרבות אלה שהיו במעמד זה במהלך שבע השנים האחרונות ושחייהם בוטחו בפוליסה הנדונה
575 15/10/09 19/10/09 גביית יתר של פרמיות ביטוח בניגוד להוראות חוק חוזה ביטוח, לתקנות הביטוח הקבוצתי, לחוזרי המפקח על הביטוח, להוראות הפיקוד העליון ופקודות המטכ"ל ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 134/09 לא צוין מס' הבש"א בן ניידורף מדינת ישראל - צבא הגנה לישראל כל אנשי צבא הקבע לרבות אלה שהיו במעמד זה במהלך השנתיים האחרונות ושחייהם בוטחו בפוליסה הנדונה
574 29/9/09 15/10/09 הפרת החוק על ידי המשיבה וכן, הטעייה,, עשיית עושר ולא במשפט וכיו"ב מעשים, מחדלים ועוולות שעשתה המשיבה על-מנת להתעשר שלא כדין על חשבון ציבור צרכניה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2050/09 18563/09 ליאוניד קליינר פזגז בע"מ כל צרכן ו/או לקוח של המשיבה, ו/או מי שהיה צרכן של המשיבה, אשר אספקת גז לדירתו נעשית באמצעות צנרת גז המחוברת למיכל/בלון גז מיטלטל, וזאת בתקופה שבין המועד של 15.3.06 ועד ליום הגשת בקשה זו
573 24/9/09 15/10/09 1. הנתבעת חייבה בארנונה לראשונה שטחים משותפים בבנייני מגורים, לאחר השלמת סקר המדידות, דבר שנעשה בניגוד לחוקי ההקפאה האוסרים על רשות מקומית לשנות את שיטת החיוב ו/או שיטת המדידה לצורך חיוב נכסים בארנונה; 2. אף אם הגדלת שטח הדירה לצורך חיוב הארנונה נעשתה כדי מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. 130/09 32335/09 1. איתן ג'רפי; 2. אורית ג'רפי עיריית אלעד כל הנישומים בתחום המוניציפאלי של הנתבעת אשר שטח נכסם הוגדל בתיקון הודעות השומה וחויבו רטרואקטיבית בגין הגדלה זו
572 21/9/09 15/10/09 השבת תשלומי ארנונה שהנתבעת גבתה מהתובעים שלא כחוק ובחוסר סמכולת, כתוצאה משינויים שערכה בצווי הארנונה שלה, מבלי שהתקבל לכך אישור מאת שר הפנים ושר האוצר כנדרש על פי הדין ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 133/09 32361/09 1. אורן פביאן; 2. לילמור פביאן עיריית הוד השרון לא צוינה מפורשות
571 30/9/09 11/10/09 הפרה חמורה, בוטה ויום יומית של הוראות חוק, שנועדו להגן על בריאות הציבור הרחב ואיכות חייו מחוזי (מרכז) ת"צ 23506-08-09 לא צוין מס' הבש"א גוטליב אייל סופר-פארם (ישראל) בע"מ כל מי שרכש באחד מסניפי המשיבה תמרוק שעל גבי אריזתו לא צוין מועד תפוגתו או תקופת השימוש בו החל ממועד פתיחתו, החל מיוום 1 ביולי 2009 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש ביום 7.6.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.10.10) הודעת הצדדים בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה לפי סעיף 25 ביום 18.7.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 3.10.10)
570 30/9/09 11/10/09 הפרה חמורה, בוטה ויום יומית של הוראות חוק, שנועדו להגן על בריאות הציבור הרחב ואיכות חייו מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1987/09 17549/09 עופר קייקוב ריבוע כחול ישראל בע"מ כל מי שרכש באחד מסניפי המשיבה תמרוק שעל גבי אריזתו לא צוין מועד תפוגתו או תקופת השימוש בו החל ממועד פתיחתו, החל מיוום 1 ביולי 2009 ועד למתן פסק דין בתביעת המבקש
569 16/9/09 24/9/09 אשי תשלום גמול שעות נוספות ושאי הפרשת זכויות סוציאליות ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 9358/09 6340/09 זייצ'יק ניחום קבוצת אלעד אחזקות בע"מ כל עובדי הנתבעת שהועסקו בתפקידי שמירה ואבטחה בתקופה של 7 שנים שקדמו ליום הגשת התובענה
568 30/8/09 22/9/09 לא הוגשה (משנת 2006) ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 105/06 30858/09 פלדמן אהרון ועוד 6 מבקשים איגוד ערים (אזור דן)(ביוב) ועוד 7 משיבים לא צוינה מפורשות התובענה אושרה ביום 30.8.09 בכפוף להתניות של בית המשפט 30/08/2009
567 9/9/09 21/9/09 גביית דמי חנייה בחניונים מעבר למותר על פי הדין, בניגוד לאמור בסעיף 70ב1 לפקודת התעבורה[נוסח חדש] (להלן: "פקודת התעבורה") שלום (ת"א-יפו) ת"צ 9435-09-09 ת"צ 9435-09-09 1. אורה בר-גיל; 2. ד"ר צבי ברק 1. חניוני חן אנריקו בע"מ; 2. ד.א.ק (ישראל) אחזקות בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניוני המשיבות בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה, ושילמו עבור חנייתם מעבר לשעה הראשונה שלא ביחידות של 15 דקות
566 7/9/09 21/9/09 הפרת החוזים עם הלקוחות והטעיה בדבר זהות היצרן בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. מחוזי (י-ם) ת"א 3453/09 9234/09 יורי ונטורין 1. ניופאן בע"מ; 2. ניופאן אאוטלט בע"מ כל מי שרכש מוצרים הנמכרים בישראל בשם grunding החל מיום 24.6.04
565 1/9/09 21/9/09 סעד השבה חלקי של כספים שונים, אשר שילמו המבקשים לידי באי כוחה של המשיבה, עוה"ד מיכאל גבע ועוה"ד שלמה וולד, תמורת שירותי מרשם זכויות ביחס לדירת מגורים, אשר המבקשים רכשו מצד שלישי בשנת 2009, בשכונת מגורים בחלקה המזרחי של העיר נהריה, הנקראת "נהריה הירוקה" מחוזי (חיפה) ת"צ 13514-09-09 לא צוין מס' הבש"א 1. כהן מאיר; 2. כהן חזן קרן סאן הצפון ייזום ופיתוח בע"מ רוכשי דירות יד שנייה בשכונת נהריה הירוקה שבנהירה
564 21/9/09 21/9/09 גביית כספים ביתר מחברי הקבוצה על ידי המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2024/09 18140/09 עו"ד סער עמית איסתא ישראל בע"מ כלל הצרכנים שרכשו מהמשיבה שירותים, בתקופה של 7 השנים שקדמו להגשת התביעה - 16.9.02-16.9.09, ב"עיסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בסע' 14ג.(ו) לחוק הגנת הצרכן, ביטלו את החוזים שכרתו עם המשיבה, שלא מהטעמים המנויים בסע' 14 ה.(א) לחוק הגנת הצרכן (לענייננו - שלא עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו להם לפי סעיפים 14ג.(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן), כשהביטול של החוזים נעשה על פי הוראות סעיפים 14ג.(ג)(2) ו-14ד. לחוק הגנת הצרכן, והמשיבה גבתה מהם דמי ביטול הגבוהים מדמי הביטול הקבועים בסע' 14 ה.(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן
563 21/9/09 21/9/09 פעולות המשיב עולות בכדי הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן שכן מפעל הפיס לא קיבל אישור בכתב ומראש לתוכנית הדאבל לוטו. דאבל לוטו הנה תכנית אשר לכאורה מגדילה את סיכויי הזכייה לסכום כפול. אישור שכזה נדרש ממפעל הפיס לקבל על פי תנאי ההיתר ברישיון של מפעל הפיס מבעוד מועד מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2023/09 18139/09 מאיה בן עדי מפעל הפיס (חברה מוגבלת בערבות) כל אדם אשר רכש החל מיום 23.2.09 כרטיס השתתפות בהגרלת הדאבל לוטו של מפעל הפיס ועד למועד בו תופסק ההגרה במתכונתה הנוכחית
562 14/9/09 21/9/09 שערוריה רפואית בהיקף ציבורי שעניינה מתן טיפול רפואי נ יסיוני להפסקת עישון באמצעות הזרקה חד פעמית של חומרים כימיים, לאלפי מטופלים, וזאת בחריגה גסה מתנאי ההיתר אשר ניתן לביצוע הניסוי, במסכרתו הותר ליתן ה טיפול ל-20 מטופלים בלבד מחוזי (ת"א-יפו( ת"א 1036/06 1877/06 1. שרית טל; 2. רותי גורשטיין 1. מרכז רפואי רבין; 2. שירותי בריאות כללית כל המטופלים אשר קיבלו במסגרת המשיב 1 טיפול גמילה מעישון בסיוע תכשירים אנטיכולינרגים, כאמור בדו"ח ועדת הבדיקה של משרד הבריאות מיום 15.9.03, וזאת החל מחודש ספטמבר 1995 ועד הפסקת מתן הטיפולים הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 6.4.09 הסדר הפשרה אושר בפס"ד שניתן ביום 31.5.10 (הוכנס לפנקס ביום 10.6.10)
561 13/9/09 21/9/09 התנהגות בלתי מרוסנת של בעלי חניונים בארץ, בחיוב בלתי מבוקר ובלתי חוקי בגין שימוש בחניונים ואשר בגינה של התנהגות זו הביע המחוקק את דברו, בכך שכפה על בעלי חניונים לגבות תעריף ריאלי וביחס הולם והוגן לזמן השימוש בפועל בחניה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1996/09 17607/09 אברהם בסר 1. בית הרכב בע"מ; 2. רחל דייטש; 3. כפיר בטחון ומיגון בע"מ; 4. כיכר לאה (2003) בע"מ; 5. א.פי.א. (תנועה וחניה)(ישראל) בע"מ; 6. חניון המסילה בע"מ; 7. אחוזות החוף בע"מ; 8. החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ לקוחות אשר החנו רכבם בחניונים אותם מפעילה המשיבה 8, יותר משעה אחת (להלן: "שעת חניה ראשונה") (אשר בגינה מותר לגבות חיוב שעתי בלתי מפוצל כמשמעותו להלן) ואשר לא השלימו בשעת החנייה הנוספת, החנייה בת שעה שלמה, וחויבו בגין שעת חניה מלאה כאמור וזאת בניגוד להוראות החוק ו/או הדין למן יום 2.1.09 ועד בכלל. קבוצה נוספת היא "לקוחות המשיבה 1-7 אשר החנו רכבם פחות מ-4 שעות חנייה מלאות, ואשר המשיבות 1-7 גבו מהם בגין חיוב חניה יומית בלבד, ללא כל ת לות בזמן החנייה בפועל במקום, וזאת בניגוד להוראות החוק ו/או הדין, וזאת למן יום 2.1.09 ועד בכלל
560 13/9/09 21/9/09 התנהלות מקוממת של המשיבה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1997/09 17644/09 נדב הראל איקאה ישראל כל אדם אשר רכש שידה אצל המשיבה בשבע השנים האחרונות ואשר נתוני השידה כפי שהוצגו לו בכל הנוגע למרכיביה ולאיכותה התבררו כלא נכונים
559 9/9/09 21/9/09 גביית דמי חניה בחניונים מעבר למותר על פי הדין, בניגוד לאמור בסעיף 70ב1(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] שלום (ת"א-יפו) ת"צ 9481-09-09 ת"צ 9481-09-09 ד"ר צבי ברק 1. אחוזת החוף בע"מ; 2. ספורט יפו-חליל סטל; 3. א. וינשטיין הפעלות בע"מ; 4. א.מ. חניות בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניוני המשיבות בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה,בחניונים אשר גבו דמי חניה בשעות מסוימות של היום ביחידות של 15 דקות החל מתום השעה הראשונה לחניה (תעריף 1 כמוגדר לעיל), ובשעות אחרות גבו דמי חניה עבור כל כניסה חד פעמית לחניון (תעריף 2 כמוגדר לעיל), והנהגים חנו החל משעת הסיום ולפני שעת ההתחלה (כפי שהן מוגדרות לעיל), והם חנו למשך זמן הקצר משעה בתוספת מספיק יחידות 1/4 שעה כך שלו היו משלמיים דמי חניה לפי תעריף 1, היו דמי החניה פחותים מדמי החניה שנגבו מהם לפי תעריף 2
558 9/9/09 21/9/09 תשלומי הוצאות אכיפה מנהלית אשר נגבו שלא כדין על ידי המשיבות ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"א 1978/09 17439/09 1. פלסר ערן; 2. בקר ליאת; 3. אנגלסמן יוחאי 1. עיריית הרצליה; 2. עיריית רמת גן; 3. עיריית פתח תקווה; 4. עיריית כפר סבא; 5. עיריית גבעת שמואל כל מי ששילם למי מהמשיבות, במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה דנן, הוצאות גביה ו/או אכיפה כלשהן במצורף ל"מס" כלשהו, לגביו חלה פקודת המיסים (גביה) הדיון בתובענה הועבר למותב הדן בת"מ 119/07 (28.3.11) בהחלטת בימ"ש מיום 21.3.11, הועבר הדיון בתובענה למותב הדן בת"מ 119/07 (הוכנס לפנקס ביום 28.3.11)
557 13/9/09 15/9/09 הטעיה חמורה ומתמשכת מצד המשיבות באשר לגבית תוספת תשלום בעבור כיסוי ביטוחי של מי מהמורשים על ידי המבטחים לנהוג ברכב המבוטח על יד בין תחילת שנת 2004 ועד 9.10.2009, מועד הגשת תובענה זו, כלפי המבקשים וכלל הפרטים המרכיבים את הקבוצה, ואשר שילמו את התוספת האמורה מחוזי (מרכז) ת"צ 10864-09-09 לא צוין מס' הבש"א בוחניק איתי ועוד שמונה מבקשים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ ועוד 9 משיבות כל אותם רוכשי פוליסות ביטוח חובה אשר נגבתה מהם תוספת תשלום בעבור כיסוי ביטוחי של מי מהמורשים על ידם לנהוג ברכב המבוטח על ידם בין תחילת שנת 2004 ועד 10.9.2009, מועד הגשת תובענה זו
556 8/9/09 15/9/09 תביעה לתשלום הפרשי פיצויי פיטורין והפרשי תגמולים עקב טעויות חשבוניות או טעויות ברישום ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) לא צוין 1589/09 1. דן גניאה; 2. שי להב; 3. אתי אזוב 1. "קו אופ" ירושלים רשת סופרמרקטים 1992 בע"מ; 2. קג"מ - קרן הגימלאות המרכזית של עובדי הסתדרות בע"מ; 3. מיטבית - חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ כלל עובדי הנתבעת 1, בין שפרשו בין שעדיין עובדים אצל הנתבעת 1 ואשר לזכותם הופקדו כספים ע"י הנתבעת 1 אצל נתבעת 2 ו/או נתבעת 3 על חשבון כספי פיצויי פיטורין וגמלת פרישה בתקופות הרלבנטיות וכן עובדי הנתבעת 1 שפרשו מעבודתם אצל הנתבעת 1 ושולמו להם פיצויי פיטורין בעת פרישתם וכן עובדי נתבעת 1 שהתפטרו ולא שולמו להם פיצויי פיטורין עקב התפטרותםפ
555 3/9/09 15/9/09 גביית דמי חניה בחניון, מעבר למותר לפי דין ובניגוד להוראות סעיף 70ב1(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - פקודת התעבורה) מחוזי (י-ם) ת"א 3441/09 9172/09 עו"ד איגור גלידר שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחינון בין יום 4.1.09 למועד הגשת התביעה ובקשה זו, ושילמו דמי חניה עבור חנייתם מעבר לשעת החניה הראשונה שלא ביחידות זמן של 15 דקות הוגשו בקשה לאישור הסדר פשרה + הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 17.2.10) ביום 5/10/10 פרסמו הצדדים מודעות בעיתונים היומיים בדבר אישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 13.10.10) הבקשה לאישור הסדר פשרה אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 24.8.10 שקיבלה תוקף של פס"ד (הוכנסה לפנקס ביום 3.10.10)
554 2/9/09 15/9/09 הטעיית צרכנים הנמשכת עד היום. בקליפת אגוז מדובר על שני מוצרים, מבית היוצר של המשיבה, הידועים בתור פפאיה מיובשת ואננס מיובש. בעוד שהמדבקה על אריזת המוצר של פפאיה מודיעה כי במוצר ישנו רק גרם אחד של סוכרים ל-100 גרם פפאיה, הרי שבפועל כמות הסוכר גבוהה יותר לפ מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1865/09 15539/09 בוריס לזרב שקדיה גבע תעשיות בע"מ כל האנשים, אשר רכשו את אחד משני המוצרים בשבע השנים האחרונות
553 13/9/09 14/9/09 פרשה חמורה ביותר שנתגלתה בישראל בהקשר של זיהום אוויר בחומרים מסוכנים מחוזי (באר שבע) ת"א 5118/08 4956/09 1. אסתר דהן; 2. שושנה אבו כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ כל מי שהתגורר בתום העיר דימונה החל מיום 10.5.01 ועד למועד אישור הסכם זה ע"י בית המשפט הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ניתנה החלטת ביניים בבקשת הסדר הפשרה
552 10/9/0/ 13/9/09 עשיית עושר ולא במשפט ועבירה על חוק הגנת הצרכן וחוק החוזים האחידים, והפרת תנאי הרישיון של חברת "סלקום" אשר לא מאפשרת לציבור "הטוקמן" שלה לעשות שימוש ביתרה של 3 ₪ לכל כרטיס וכרטיס שעבורה שי למו, באופן שכאשר היתרה בכרטיס הטוקמן יורדת לסכום של 3 ₪, לא ניתן כל שימוש עד ל"טעינה מחדש" של הכרטיס, דבר שלא נמסר לצרכנים טרם רכישת הכרטיס וזאת עד לשלב שבו מגלים הצרכנים כי לא יוכלו עוד לעשות שימוש ביתרה שנשארה בכרטיס בסך של 3 ש"ח מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1988/09 17563/09 יגאל סער סלקום ישראל בע"מ כל רוכשי ומשתמשי כרטיס "טוקמן" ו/או משתמשי "תכנית טוקמן" של המשיבה ("סלקום"), החל מיום תחילת מדיניות "היתרה המינימאלית" של המשיבה, אשר גילו לתדתהמתם כי, כאשר יורדת יתרת תקציב הטוקמן שלהם מתחת לסכום מסוים - לא ניתן עוד להשתמש בכרטיס הטקמן, על אף ששילמו גם בגין יתרה זו
551 8/9/09 10/9/09 מתן הלוואות שלא כדין ללקוחות ללא בטחונות נאותים וכנגד שיעבוד פוליסות ביטוח חיים ללא ערכי פדיון הולמים ו/או כנגד שיעבוד נכסי מקרקעין שערכם נמוך משמעותית מערך ההלוואות מחוזי (מרכז) ת"צ 7337-09-09 לא צוין מס' הבש"א ידין בנית מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כל מי שסווג בסיווג "בעלי פוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים של המשיבה בתקופה שבין אוקטובר 2004 עד סוף מרץ 2007", אשר היקפה מוערך בכ-50,000 איש
550 9/9/09 9/9/09 ביטוח חיים קבוצתי מסוג "אופק" לעמיתי קופות הגמל "תמר" ו"גפן" שליד בנק דיסקונט מחוזי (חיפה) 597/08 9451/08 רוזין מרדכי, עו"ד 1. הפניקס לביטוח בע"מ; 2. קופות התגמולים "תמר" ו"גפן" באמצעות מנהלן בנק דיסקונט לישראל בע"מ; 3. קופות התגמולים "תמר" ו"גפן" באמצעות מנהלן "כלל גמל" מבוטחי ביטוח חיים קבוצתי "אופק" (חברים וחברים לשעבר בקופות הגמל "תמר" ו"גפן" ביום 21.3.10 הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשת אישור התובענה ביום 25.4.10 אושרה בפס"ד בקשת ההסתלקות מן התובענה והתביעה נדחתה (הוכנס לפנקס ביום 3.5.20)
549 7/9/09 9/9/09 התנהלות פסולה מצד המשיבה אשר שלחה ושולחת את ידה באופן שרירותי אל כיסי לקוחותיה וגובה מהם סכום העולה על המוסכם תוך ניצול המצוקה וחוסר הברירה עקב המצב בו שוריים הם מחוזי (מרכז) ת"צ 4337-09-09 לא צוין מס' הבש"א איל גולדנברג טורנדו מוצרי צריכה בע"מ כל מי שרכש מזגן אויר המשווק ומופץ ע"י המשיבה
548 27/8/09 9/9/09 הפרת חובה חקוקה בעניין הודעה על המחיר שהיה בתוקף לפני מכירה מיוחדת והתקופה שהמחיר הקודם היה בתוקפואם היה בתוקף פחות מ-21 ימים רצופים, הפרת החוזים עם הלקוחות והטעיה בדבר המחיר הרגיל או המקובל של המוצר או המחיר שנדרש בעבר, וזאת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן מחוזי (י-ם) ת"א 3433/09 9128/09 קונסטנטין טיחונוב, עו"ד המשביר לצרכן החדש בע"מ כל מי שקנה מהמשיבה בושם מן אחד מהסוגים המפורטים לעיל, אשר הוכרזה עליו מכירה מיוחדת מבלי שצוין המחיר הקודם והתקופה של היה בתוקף אם היה בתוקף פחות מ-21 ימים רצופים, וזאת מתחילת פעילותה של המשיבה בשנת 2003
547 30/8/09 9/9/09 אי תשלום תוספת וותק ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 8446/09 6060/09 פנחס יחזקאל בטחון שירותים אבידר בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות שמירה ואבטחה, במשך יותר משנה ואשר לא קיבלו תוספת ותק בגין כך
546 30/8/09 9/9/09 אימ תן תעודת אחריות ע"י עוסק בניגוד לקבוע בסעיפים 14 ו-13 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1920/09 16539/09 יצחק גולדנברג 1. הום סטנר בע"מ; 2. אייס קנה ובנה בע"מ כל הלקוחות אשר קנו בחנויות המשיבות בין המעודים 17.9.06 (מועד כניסת התקנות לתוקף) ועד להגשת התובענה, מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים כמניים וחשמליים ברהיטים, ושילמו עבורם מעל ל-150 ₪ ולא קיבלו תעודת אחריות העונה על דרישות החוק
545 6/9/09 6/9/09 מקרה בוטה של הטעיה צרכנית והפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) לא צוין לא צוין מס' הבש"א זוהר ובר דנשר בע"מ כלל רוכשי אריזות המפופקורן ואריזות הגרנולה נשוא ההטעיה ב-5 השנים האחרונות
544 6/9/09 6/9/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1929/09 16772/09 אליקים בשן אופיר טורס בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר רכש מהמשיבה, שירות של חבילת תיירות ונופש היוצאות מישראל ו/או שירות של הולכת נוסעים באוויר, ביבשה או בים, מישראל או ממנה, וחוייב ביתר, עת לא חוייב ע"י המשיבה כדרישת החוק, קרי, לפי שער המכירה של העברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל
543 30/8/09 6/9/09 גבייה של תשלומים עודפים אשר גבתה ו גובה המשיבה מן המבקשים ומחברי הקבוצה, כחלק יחלסי ממחיר החשמל המסופק על ידי המשיבה לצרכניה, זאת, ךמימון עלויות הפנסיה הצפויות של עובדי המשיבה אשר שיעור עלויות אלה הוגדל שלא כדי מחוזי (מרכז) ת"צ 22005/08/09 לא צוין מס' הבש"א 1. תומר שני; 2. ערגה וינר; 3. דמיטרי סטרגונוב חברת החשמל לישראל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד ו/אטו כל גורם אחר אשר שילם ו/או נדרש לשלם בגין שירותי צריכת ח שמל מאת המשיבה, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת תובענה זו, כמו גם במהלך ניהולה של תביעה זו ועד למועד בו תבוא לכדי סיום הגביה ביתר של תשלומי צריכת החשמל
542 31/8/09 1/9/09 פיצוי להפסדים מפאת ניהול כושל של מספר קופות גמל "מנייתיות" בשנת 2008 מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1934/09 16831/09 עו"ד חנוך גולדברג אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ כל עמיתי קופות הגמל: חיננית מניות מספר קופה 544; אקסלנס אופיר מנייתי קופה 790; אקסלנס משכית מנייתי קופה 804; אקסלנס עדי מנייתי קופה 797; אקסלנס מניות קופה 1103
541 26/8/09 1/9/09 פיצויי פיטורים; פיצויים בגין פיטורים שלא כדין בהעדר שימוע; פיצויים בגין הפליה מחמת גיל; פיצויים בגין עוגמת נפש; דמי הבראה; הודעה מוקדמת; שעות נוספות; עבודה בשבת; עבודה בחגים; דמי חגים; חופשה שנתית; תוספת ותק; הפרשות לקרן פנסיה; ניכוי שכר שלא כדין ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 1714/09 לא צוין מס' הבש"א עובד אליעז 1. מיקוד אבטחה ושירותים בע"מ; 2. מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מינהל הסדרה ואכיפה קבוצת השומרים אשר מועסקים אצל התבעת ואשר היו מועסקים אצל הנתבעת ב-7 השנים שקדמו ליום הגשת תביעה זו - ביום 20.2.07, שהשלימו שנת עבודה ושלא שולמה להם תוספת ותק, כאמור בצו ההרחבה החל על ענף השמירה
540 16/8/09 1/9/09 השבת כספים שנגבו על שירותים שנכפו על לקוחות חברות הסלולר ואשר נגבו שלא כדין וללא הסכמתם וכן פיצוי בגין עוגמת נפש שנ גרמה עקב עוולות שונות מחוזי (מרכז) ת"צ 12622-08-09 לא צוין מס' הבש"א 1. משה אלפסי; 2. מור וולברום 1. סלקום ישראל בע"מ; 2. פרטנר תתקשורת בע"מ; 3. יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ; 4. טלמסר בע"מ כל לקוחות משיבות 1 ו/או 2 בעבר ובהווה, שחויבו על ידיהן במסגרת התשלום השוטף, עבור שירותי תוכן שסיפקו משיבות 3 ו/או 4, שלא על פי בקשתם המפורשת הבקשה לאישור התובענה נמחקה לבקשת הצדדים בפס"ד מיום 20.6.10 פסה"ד הוכנס לפנקס ביום 18.7.10
539 23/8/09 31/8/09 סכומי ארנונה שנגבו ביתר על ידי עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה"), ובניגוד לדיני הארנונה ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) תמ' 118/09 31359/09 שלמה מלי עיריית תל אביב-יפו הנישומים בארנונה, שחויבו לשלם לעירייה בשנתיים הקדמו להגשת התובענה ארנונה בגין נכסים המסווגים "כמלאכה ותעשייה", ואשר שטח הנכס שנישום בתעריף זה עולה על 150 מ"ר, וכן הנישומים כאמור לעיל, שיחויבו לשלם ארנונה כאמור לעיל לאחר הגשת התובענה ועד למתן פסק הדין
538 19/8/09 31/8/09 סירובה של עיריית תל אביב יפו לקבל חלק מתשלומי החוב הגורמת לבעלי הרכב נגדם נרשמו דוחות חניה להיות חייבים לה כספים בסכומים גבוהים יותר שעה שהם מוכנים אך מנועים מכוח התנגדות המשיבה לשלם לה את החוב בגין דוחות שאינם שנויים במחלוקת. ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) תמ' 128/09 11247/09 ליאור ציגלר עיריית תל אביב-יפו אותם הצרכנים שקיבלו שירותים מן המשיבה שהינה "עוסק" כהגדרת מושג זה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בקשר לעניין שבין העוסק לבין הקבוצה שעיליה נמנה המבקש כלקוח או כצרכן
537 27/8/09 27/8/09 1. אוסם הטעתה את כלל חברי הקבוצה והפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, כמתואר לעיל; 2. אוסם הפרה חובות חקוקות ביחס לכל אחד מחברי הקבוצה כמתואר לעיל; 3. אוסם געה באוטונומיה של כלל חברי הקבוצה והסבה להם נזק כמתואר לעיל; מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1913/09 16429/09 גדעון בוקין חברת אוסם תעשיות מזון בע"מ כלל הלקוחות שרכשו את החטיף LION של אוסם בישראל הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 9.1.11) הצדדים פרסמו הודעות בדבר הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 9.1.11)
536 26/8/09 27/8/09 סיפור מדהים של "הטעיות צרכניות" אשרמ בצעת הנתבעת על "דרך שבשגרה" אגב רמיסתם של כל אמות מוסר, תום לב, דרך מקובלת וחובות אמון המוכרים בדין אגב ניצול ציני של רגשות הציבור ואגב הפיכתם של חוקים מיני רבים בארצנו - לאות מתה מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 18549-08-09 לא צוין מס' הבש"א 1. גל בר; 2. בן גיגי חגי חברת פרטנר תקשורת כ-1.5 מליון וחצי לקוחות פרטיים ביניהם ככל הנראה נמצאים לקוחות שאינם מנויים בתכנית "ידוע מראש", על אף שייתכן שקיימים מנויים אצל הנתבעת שאינם נמנים על המנויים בתוכנית "ידוע מראש" שאין ספק כי נחשפו להטעיות שביצעה הנתבעת במסגרת מסע פרסומי רחב היקף של תוכנית "ידוע מראש"
535 25/8/09 26/8/09 הפרות בוטות ומתמשכות של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק מניעת העישון") ע"י המשיבות בפאב "אשמורת" (להלן: "הפאב") מחוזי (פתח תקווה) ת"צ 18956-08-09 לא צוין מס' הבש"א ישי רז 1. י.י. אשמורת בע"מ; 2. יעל כנפו; 3. יעל שפיגלמן באי הפאב שאינם מעשנים, אשר ביקרו בו החל מיום 7.11.07 ועד ליום הגשת בקשה זו אושרה בקשת ההסתלקות והבקשה לאישור התובענה נמחקה לבקשת הצדדים בפס"ד מיום 23.6.10 (הוכנס לפנקס 18.7.10)
534 25/8/09 26/8/09 החזר כספי ושיפוי המבקש על עוגמת נפש שנגרמה לו עקב התנהגות המשיבים מחוזי (נצרת) ת"א 740/09 2041/09 שלום בן עזרא 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 2. מגדל חברה לביטוח בע"מ. 3. "צוות" אגודת גימלאי צה"ל. 4. "מדי-גפ" בע"מ אגף הבריאות- קבוצת מדנס. כל מי שהצטרף להסדר ביטוח בריאות שנעשה מכוחו של הסכם בין אגודת "צוות" ו/או חברת מדי-גפ בע"מ מן הצד האחד לבין חברת מגדל ביטוח בע"מ ו/או חברת הפינקס ביטוח בע"מ מהצד השני. בחודש ספטמבר 2000, ועד יום הגשת הובענה, צורפו להסדר זה עמיתים "בצוות" ללא ידיעתם וללא הסכמתם ופוליסת הביטוח אף חודשה ללא ידיעתם ו/או הסכמתם.
533 20/8/09 26/8/09 חוקיות תעריף הארנונה שגבתה העירייה בגין 100 מ"ר הראשונים של נכסים בשטחה בסיווג "תעשייה" ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 113/06 31032/09 סריגי שלום ומלכה בע"מ עיריית תל-אביב-יפו כל המחזיק נכס בתחום השיפוט שלה עיר תל-אביב-יפו, שסווג לצורכי חיוב בארנונה כללית בסיווג "תעשייה" ע לפי צ ו הארנונה של העירייה לשנים 2004-2005 הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה ביום 15.7.09 15/07/2009
532 19/8/09 26/8/09 פעולותיה של המשיבה עולות לכדי חוסר תום לב בביצוע הסכמים עם לקוחותיה - להם הציגה הודעה על עדכון תעריפים ממועד מסוים, אך בפועל, גבתה מהם תעריפים גבוהים כבר ממועד קודם מחוזי (י-ם) לא צוין 3362/09 1. דביר אייזן; 2. נועם לאור סלקום ישראל בע"מ כל לקוחותיה של המשיבה בשבע השנים שלפני מועד הגשת בקשה זו, אשר קשורים ו/או היו קשורים עימה בהסכמים ו/או בתוכניות, המחייבים בתשלום קבוע בגין חבילת גלישה (להלן: "התוכניות" ו/או "המסלולים"), ואשר במהלך העלאות תעריפי התשלום הקבוע בגין חבילת הגלישה חייבה אותם המשיבה על פי התעריף החדש והגבוה גם בגין מחזור החיוב שקדם למועד העלאת התעריפים ובטרם נכנסו לתוקף התעריפים החדשים; ובפרט לקוחות המשיבה שהיו קשורים עמה בתוכניות ו/או במסלולים כאמור לעיל, במהלך העלאת התעריפים שביצעה המשיבה ביום 1.1.09
531 18/8/09 26/8/09 חריגת הנתבעת מהוראות חוקי ההקפאה, בכך שהעלתה את תעריפי הארנונה שלא כדין מעבר להעלאת תעריפי הארנונה אשר הותרה לכלל הרשויות המקומיות; הנתבעת הצמידה שלא בהתאם להוראות הדן את תשלומי הארנונה המשולמים לה בהסדר תשלומים והתעלמה ממדדים שליליים אשר היו מביאים להפחת ביהמ"ש לעניינים מנהליים (נצרת) ת"מ 106/09 363/09 1. יצחק כחלון; 2. נורית כחלון עיריית צפת כל הנישומים בתחום המוניציפאלי של הנתבעת עליהם הוחלה תוספת הארנונה משנת 2005
530 17/8/09 26/8/09 הפרה בוטה של הדין ותנאי הרישיון להקמת מערכת רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) (להלן: "הרישיון") שקיבלה המשיבה מאת מדינת ישראל-משרד התקשורת מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 מחוזי (מרכז) ת"צ 12038-08-09 אוחד עם ת"צ 1791/08 - תובענה מס' 253 בפנקס) לא צוין מס' הבש"א גיל ממן פלאפון תקשורת בע"מ. כלל לקוחות פלאפון אשר שילמו, בשבע השנים שקדמו להגשת תובענה זו, ו/או ישלמו עד למועד אישור תובענה זו כייצוגית, את חשבונותיהם לפלאפון באמצעות הוראת קבע ואשר חויבו ו/או יחויבו בתשלום "דמי הוראת קבע" ו/או בכל תשלום דומה אחר שעילתו תשלום חשבונם באמצעות הוראת קבע. ביהמ"ש אישר את מחיקת המשיב 1 ואת מחיקת התובענה בהחלטה מיום 19.12.10 (הוכנס לפנקס ביום 9.1.11) בהחלטת בימ"ש מיום 19.12.10 נמחקה בקשת המשיב לאישור התובענה וכן נמחק ת"צ 12038-08-09 (הוכנס לפנקס 23.12.10)
529 18/8/09 18/8/09 גביית מע"מ אשר הוטל על תשלום אגרת השימוש בכביש, אגרה שהינה מס במהותה ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 117/09 31258/09 יואל רונן מדינת ישראל, רשות המיסים כל מי שנסע בכביש האגרה ושילם אגרה, קנס או דמי גבייה עליהם הוטל מע"מ
528 6/8/09 18/8/09 תשלום ארנונה בגין חניות למגורים בניגוד לדין ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ב"ש) ת"מ 102/09 1. דדון חיים; 2. דדון ליז; עיריית אשדוד כל מי ששילם ארנונה בגין חניה למגורים לעיריית אשדוד בין השנים 2008-2009
527 9/8/09 18/8/09 א. הטעיות הצרכן בניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן וכן הפרה של חובת הגילוי שבסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן; ב. עילה של הפרת הוראות סעיפים 12, 15, 39 ו-63(ב) לחוק החוזים; ג. עילה של ביצוע עוולות לפי סעיפים 35, 36, 56 ו-63 לפקודת הנזיקין מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1868/09 15689/09 דורין שמיר 1. מעיינות עדן בע"מ; 2. מי עדן יצור (2007) בע"מ כלל הצרכנים אשר רכשו ו/או צרכו מים מתוצרת מי עדן, החל מיום 18.3.09, הוא יום הודעתה של מי עדן על חזרתה לשאיבה וייצור לאחר הזיהום, ועד יום אישור התובענה כתובענה ייצוגית
526 9/8/09 18/8/09 1. הטעיות הצרכן בשניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן וכן הפרה של חובת הגילוי שבסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן; 2. עילה של הפרת הוראות סעיפים 12, 15, 39 ו-61(ב) לחוק החוזים; ג. עילה של ביצוע עוולות לפי סעיפים 35, 36, 56 ו-63 לפקודת הנזיקין מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1869/09 15692/09 דורין שמיר נביעות-טבע הגליל בע"מ כלל הצרכנים אשר רכשו ו/או צרכו מים מתוצרת נביעות, החל מיום 18.3.09, הוא יום הודעתה של נביעות על חזרתה לשאיבה וייצור לאחר הזיהום, ועד יום אישור התובענה כתובענה ייצוגית
525 11/8/09 18/8/09 הטעיה חמורה של קבוצת צרכנים שהמבקש משתייך אליה, ביחס למוצר של המשיבות הידוע בשם "מילקי קל שוקולד", הנמכר כמקבילו של המוצר הידוע בשם "מילקי שוקולד", שהנו מוצר המוביל את קטגורית המעדנים של המשיבות מזה עשרות שנים מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1872/09 15751/09 אוהד אנטמן 1. שטראוס גרופ בע"מ. 2. שטראוס בריאות בע"מ כל אדם אשר רכש, במהלך שבע השנים האחרונות שקדמו לאישור התובענה כייצוגית, את המוצר הידוע בשמו "מילקי קל שוקולד"
524 9/8/09 18/8/09 גבייה של תשלומים בלתי חוקיים אשר גבתה וגובה המשיבה מן המבקש ומחברי הקבוצה, כחלק יחסי ממחיר החשמל המסופק על ידי המשיבה לצרכניה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1756/09 13822/09 יונתן שליידר חברת החשמל לישראל בע"מ כל צרכני חברת החשמל במדינת ישראל (וכלל בזה: כל אדם, או תאגיד או כל גורם אחר) אשר צרכו חשמל מאת המשיבה במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו, וכן במהלך כל התקופה שתחלוף למן הגשת תביעה זו ועד למועד בו תחדל המשיבה מהגבייה ביתר
523 13/8/09 17/8/09 כספית וסעדים נוספים: תביעה לתן צוו עשה להמצאת מסמכים שונים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 127/09 32079/09 דר' מירלה שטרן 1. הנהלת בתי המשפט; 2. מחסני ערובה-נעמן בע"מ הצרכנים שקיבלו שירותים מהמשיבה 1 באמצעות המשיבה 2 שהינה "עוסק" כהגדרת מושג זה בחוק הגנת הצרכן
522 6/8/09 17/8/09 גביית דמי ניהול גבוהים מהמובטח ומהמוסכם מעמיתים בקרנות השתלמות וקופות גמל המנוהלות על ידי הנתבעת, העולה כדי הפרת חוזה, הטעיה, הפרת חובה חקוקה, רשלנות וחוסר תום לב בימ"ש השלום (פתח תקווה) ת"צ 3381-08-09 1. פרופסור בן ציון שור; 2. פרופסור דנה גולדרייך ישיר ניהול קופות גמל בע"מ כל אדם המקיים את שלושת התנאים הבאים: (א) עמית בקופת גמל ו/או קרן השתלמות שבניהול המשיבה, וכן מי שהיה עמית כאמור במועד כלשהו לאחר 1 בינואר 2008; (ב) אחד מאלה:עובד אוניברסיטת תל אביב, לרבות גימלאי של אוניברסיטת תל אביב וכן מי שהיה עובד אוניברסיטת תל אביב ביום כלשהו לאחר 1 בינואר 20081 אדם המחזיק בקופה או בקרן כאמור כספים שהופקדו או הופרשו בהיותו עובד או גמלאי של אוניברסיטת תל אביב, וכן מי שהחזיק בקופה או בקרן כספים כאמור במועד כלשהו לאחר 1 בינואר 2008; קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עובד אוניבשרסיטת תל אביב, שהזדהה ככזה בפני המשיבה; (ג) נגבו ממנו לאחר יום 1 בינואר 2008 דמי ניהול בקופה או קרן כאמור הגבוהים מ-0.6% לשנה בהחלטתו מיום 23.8.10 קבע ביהמ"ש כי התיק יועבר לבית הדין לעבודה (הוכנס לפנקס 24.8.10)
521 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1600/09 10786/09 נילי שוקרון גת גבעת חיים אחזקות בע"מ כלל רוכשי אריזות שני המוצרים נשוא ההטעיה בשבע השנים האחרונות
520 13/8/09 17/8/09 במעשיהן ובמחדליהן פעלו המשיבות בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, ובכלל זאת הן הטעו (במעשה ובמחדל) את המבקשים ואת יתר חברי הקבוצה לרכוש מוצרי עוף וחזיר כאשר במהלך גידולם של חומרי הגלם (עופות, חזירים), נעשה שימוש בארסן כתוסף מזון מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1527/09 9759/09 1. משה מוסקוביץ; 2. דוד מוסקוביץ תנובה אינטרנשיונל בע"מ ועוד 4 משיבות נוספות כל צרכן אשר רכש שאחד ממוצרי עוף (ובכלל זאת תרנגול, תרנגול הודו, אווז, ברווז, יונה ופסיון) או חזיר אשר יוצרו ו/או שווקו בידי המשיבות או מי מהן ו/או אשר חומר הגלם (העוף ו/או החזיר) גודל בידי אחת המשיבות ו/או חברה קשורה להן החל מתחילת שנת 2003 ועד סוף שנת 2007
519 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1696/09 12706/09 איילת השחר וולף יוניליוור ישראל מזון בע"צ כלל רוכשי שתי אריזות המוצר נשוא ההטעיה על שני משקליו, החל מיום 31.1.03 ועד ליום הגשת התובענה
518 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הטעיה צרכנית מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1650/09 11761/09 אוריאל מהרט אסם תעשיות מזון בע"מ כלל רוכשי אריזת המוצר נשוא ההטעיה על שני משקליו, בשבע השנים האחרונות
517 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הטעייה צרכנית מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1706/09 12885/09 מנחם איב גבאי יוניליוור ישראל מזון בע"צ כלל רוכשי ארבעת אריזות המוצרים נשוא ההטעיה החל מיום 1.1.06 ועד ליום הגשת התובענה, קרי, משך 3.5 שנים
516 13/8/09 17/8/09 במעשיה ומחדליה, הפרה הנתבעת את הוראות סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, וביצעה הטעייה במעשה בעניין שהוא מהותי, לעניין כמות המוצר, המידה והמשקל, והתועלת שניתן להפיק מהנכס מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1740/09 13556/09 דוד כהן נירלט בע"מ כל צרכני המשיבה אשר רכשו מוצרי צבע "נירוקריל" מסוגים שונים בנפח 18 ליטר בקשת הצדדים לאישור הסדר פשרה אושרה בהתניות בהחלטת ביהמ"ש מיום 13.9.10 (הוכנס לפנקס 3.10.10) הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנסה לפנקס ביום 5.10.10)
515 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה, וגביית עמלות ביתר על ידי המשיב מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1805/09 14461/09 1. עידו בשן; 2. הרצל אלון בנק הפועלים בע"מ שד' רוטשילד 50 תל אביב כל לקוחות הבנק, אשר חוייבו בעמלות ביתר, בגין פעולה אשר הייתה צריכה להיות מחוייבת לפי סעיף 2(א)(3) לתעריפון המלא אשר בתוספת הראשונה כללי הבנקאות, ולא חוייבו לפי התעתריפון אלא בדרך אחרת, וזאת לתקופה שמיום 1.1.08 ועד ליום 15.7.09, קרי, שנה ושבעה וחצי חודשים ביום 7.3.10 הוגשה בהסכמה בקשה לאישור הסכם פשרה (הוכנס לפנקס 18/7/10) ביהמ"ש אישר את הסדר הפשרה בפס"ד מיום 10.3.11 (הוכנס לפנקס ביום 20.3.11)
514 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרתת חובה חקוקה מחוזי (מרכז) ת"צ 9771-08-09 ירון צ'רקה גת גבעת חיים אגודה שיתופית לשימורי תוצרת חקלאית בע"מ כל הצרכנים שרכשו מי ממוצרי "פריגת" שיוצרו במפעל גת בקיבוץ גבעת חיים, ועליהם סימנה המשיבה בסימון סמל "תנאי ייצור נאותים" ו/או GMP, החל מיום 1.1.08 ועד ליום 16.3.09 ובסה"כ 1.29 שנים
513 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה מחוזי (מרכז) ת"צ 9745-09-09 יפה רפואה אסם תעשיות מזון בע"מ כלל הצרכנים שרכשו מי מהמוצרים המצויינים בבקשה, קרי, ארבעת סוגי אריזות הבמבה, שיוטצרו במפעל "גבעול" בחולון, ועליהם סימנה המשיבה בסימון סמל "תנאי ייצור נאותים" ו/או GMB, החל מיום 7.3.09 ועד ליום הגשת הבקשה הוא יום 10.8.09, ובסה"כ 5 חודשים
512 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1813/09 14672/09 אליקים בשן קווי חופשה בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר רכש מהמשיבה שירות של חבילות תיירות ונופש היוצאות מישראל ו/או שירות של הולכת נוסעים באוויר, ביבשה או בים, מישראל או ממנה, וחוייב ביתר, עת לא חוייב על ידי המשיבה כדרישת החוק, קרי, לפי שער המכירה של העברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל ביום 24.1.10 הוגשה בקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 2.3.10)
511 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1818/09 14786/09 חנוך מויאל בית השיטה - עסיס תעשיוטת מזון בע"מ כלל הצרכנים שרכשו מי ממוצרי המשיבה, לרבות כל המוצרים המצויינים בבקשה, ועליהם סימנה המשיבה בסימון סמל "תנאי ייצור נאותים", ב-3 השנים האחרונות
510 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה המתבצעת על ידי המשיבה. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1864/09 15518/09 1. לימור אלון; 2. הרצל אלון איסתא ישראל בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר רכש מהמשיבה שירות של חבילות תיירות ונופש היוצאות מישראל ו/או שירות של הולכת נוסעים באוויר, ביבשה או בים, מישראל או ממנה, וחוייב ביתר, עת לא חוייב על ידי המשיבה כדרישת החוק, קרי, לפי שער המכירה של העברות והמחאות שבו מוכר בנק בישראל את מטבע החוץ, ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל
509 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה. מחוזי (ת"א-יפו( ת"א 1822/09 14851/09 קרן גוטמן טיב טירת צבי ניהול שותפות בע"מ כלל הצרכנים שרכשו מי ממוצרי המשיבה, לרבות כל המוצרים המצויינים בבקשה, ועליהם סימנה המשיבה בסימון סמל "תנאי ייצור נאותים" ו/או, GMP, החל מיום 5.6.09 ועד ליום הגשת הבקשה הוא יום 22.7.09 ובסה"כ 1.56 חודשים
508 13/8/09 17/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1828/09 14973/09 שגית חדש בירמן נביעות-טבע הגליל בע"מ כלל הצרכנים שרכשו מי ממוצרי המשיבה, לרבות כל המוצרים המצויינים בבקשה, ועליהם סימנה המשיבה בסימון סמל "תנאי ייצור נאותים" ו/או, GMP, החל מיום 7.3.09 ועד ליום הגשת הבקשה הוא יום 22.7.09 ובסה"כ 4.5 חודשים
507 12/8/09 13/8/09 התרשלות ו/או מצג שווא ו/או עצימת עיניים מצד המשיבות מלבדוק את עמידת כל המועמדים של תוכנית "כוכב נולד 7" בתנאי הסף, לרבות מגבלות הגיל מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1880/09 15946/09 אורנה שלום 1. שידורי קשת בע"מ; 2. טדי יזמות והפקות (1992) בע"מ כל מי שסווג בסיווג "צופה ששלח מסרונים לטובת עומר אדם" התובענה נמחקה לבקשת הצדדים בהחלטת בימ"ש מיום 7.6.10 (הוכנס לפנקס 17.6.10) הבקשה לאישור התובענה נמחקה לבקשת הצדדים בהחלטת בית המשפט מיום 7.6.10
506 2/8/09 10/8/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1613/03 10489/03 1. אביב שירותים משפטיים בע"מ; 2. שגיא שרון 1. בנק הפועלים בע"מ; 2. היועץ המשפטי לממשלה (והמפקח על הבנקיים) לא צוינה מפורשות הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה 02/08/2009
505 8/9/09 10/8/09 הזכות שהעניק המחוקק לנושאי תג נכה לעשות שימוש בחניון ללא תשלום במקומות ציבוריים שאין אליהם נגישות סבירה אחרת, זכות אשר נשללה על-ידי התובעת, בכך שהיא גובה דמי חניה מנושאי תג נכה מחוזי (מרכז) ת"צ 1925-08-09 אמיר רוזנברג IPI (תנועה וחניה)(ישראל) בע"מ כל אלה המחזיקים תג נכה, אשר חנו בחניונים המופעלים על-ידי הנתבעת בנתב"ג, החל ממועד כניסתו לתוקף של סעיף 4ב' לחוק חניה נכים, ושילמו בגין החניה או ישלמו בגין החניה עד למועד אישורה של התביעה כתובענה ייצוגית הבקשה לאישור התובענה אושרה בפס"ד מיום 5.7.10 (הוכנס לפנקס 18.7.10) ביום 3/3/10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 22/3/10) 05/07/2010 הודעת הצדדים בדבר אישור הסדר הפשרה כפי שפורסמה בעיתונים (הוכנס לפנקס 8.8.10) הסדר הפ/רה אושר בפס"ד מיום 5.7.10 (הוכנס לפנקס ביום 18.7.10)
504 9/8/09 10/8/09 סירובה של המשיבה לחייב את המבקשים בתשלום ארנונה לפי תעריף הסיווג של :מלאכה" ובכך המשיבה מעוולת וגורמת להפרת חובה חקוקה כלפי בעל המספרות בתל אביב ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) תמ' 124/09 32112/09 1. חברת מישל מרסייה בע"מ; 2. מישל ארוס; 3. רחל חנניה עיריית תל-אביב יפו כל בעלי המספרות בתל אביב אשר שילמו למשיבה ארנונה בשנתיים שקדמו להגשת כתב התביעה, או בחלק מהן
503 2/8/09 9/8/09 לא צוינה מפורשות ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ע"ב 4524/06 9323/06 חבושה ארז יבטח - אבטחה ושמירה בע"מ עובדי יבטח שעבדו ו/או עדיין עובדים אצל יבטח, במשך תקופה העולה על 6 חודשים (תקופת הנסיון), בתקופה שמיוום 5.11.99 (7 שנים קודם למועד שבו הוגשה הבקשה), אשר לא חתמו על כתב ויתור וסילוק ואשר לא הופרשו בגינם כספים לקרן פנסיה או לביטוח פנסיוני אחר כלשהו, מכח צו ההרחבה בענף השמירה. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה 23.7.09
502 5/8/09 6/8/09 מקרה בוטה ביותר של הפרת חובה חקוקה, הטעיה ומרמה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1863/09 15515/09 לוי אור דנינו סלטי שמיר 2006 בע"מ כלל הצרכנים שרכשו מי ממוצרי המשיבה, החל מיום 1.2.07 ועד ליום 1.1.08 ובסה"כ 11 חודשים
501 4/8/09 5/8/09 גביית תשלום עבור הודעות SMS ששלחה במרום הפקות ללקוחותיה תוך שהיא מחייבת אותם ב-5 ₪ עבור כל הודעה וזאת מבלי שהלקוחות נתנו לכך את הסכמתם. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1860/09 15446/09 עמית זילברג 1. פלאפון תקשורת בע"מ; 2. חברת סלקום ישראל בע"מ; 3. במרום הפקות בע"מ כל קבוצת המ נויים של פלאפון וסלקום עליהם נכפתה קבלת השירותים של במרום הפקות ללא ידיעתם, וממילא ללא הסכמתם המפורשת לכך
500 23/7/09 4/8/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1648/08 11884/08 1. שי אקר; 2. יונתן מלכימן 1. מירס תקשורת בע"מ; 2. פרטנר תקשורת בע"מ כל לקוח של חברת סלולר כלשהי, אשר חויב בגין הגעה למענה קולי של מנוי אצל המשיבה 1, וזאת ללא שהושמעה הודעה בנוסח "השיחה מועברת לתא הקולי" טרם ההגעה לתא הקולי וללא שהושארה בתא הקולי הודעה. הסדר הפשרה אושר ביום 10.11.09 פסה"ד המאשר את הסדר הפשרה הוכנס לפנקס ביום 24.11.09
499 1/8/09 4/8/09 דרך התנהלותן של המשיבות בכל הקשור בגבייה של תשלומים מלקוחותיה של המשיבה 1 בקשר עם הודעות טקסט הידועות גם כ"הודעות SMS" או "מסרונים" המכילות מידע או מסרים בעניינים שונים כגון: תחזית מזג אוויר, עדכוי תנועה, עדכוני ספורט, בדיחות, חידות וכו'... ואשר נשלחו אל מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1848/09 15285/09 ענת קדרוני 1. פלאפון תקשורת בע"מ. 2. שמיר מערכות ומפעלים בע"מ; 3. יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ כל לקוחות המשיבה 1 בעבר ובהווה אשר חוייבו ע"י המשיבה 1 בסכומים שונים במסגרת החשבונות השוטפים שלהם בעבור מסרונים (הודעות SMS) אשר קיבלו מאת המשיבה 2 ו/או המשיבה 3 שלא על פי בקשתם המפורשת.
498 29/7/09 4/8/09 גביית דמי חניה בחניונים מעבר למותר על פי הדין, בניגוד לאמור בסעיף 70ב1(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] שלום (י-ם) ת"א 7689/09 5931/09 ד"ר צבי ברק 1. יניב חניונים - גבעת שאול בע"מ; 2. יניב חניונים - כנפי נשרים בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניוני המשיבות בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה, ושילמו עבור חנייתם מעבר לשעה הראשונה שלא ביחידות של 15 דקות הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 10.5.10 ניתנה החלטת בימ"ש המורה לצדדים לפרסם את הגשת הבקשה להסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.4.11)
497 29/7/09 4/8/09 גביית דמי חניה בחניונים מעבר למותר על פי הדין, בניגוד לאמור בסעיף 70ב1(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] שלום (כ"ס) ת"א 3353/09 3205/09 ד"ר צבי ברק 1. יניב חניונים-שרונה בע"מ; 2. וזוב נכסים בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניוני המשיבות בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה, ושילמו עבור חנייתם מעבר לשעה הראשונה שלא ביחידות של 15 דקות
496 29/7/09 4/8/09 גביית דמי חניה בחניונים מעבר למותר על פי הדין, בניגוד לאמור בסעיף 70ב1(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] שלום (אשדוד) ת"א 176317/09 220744/09 ד"ר צבי ברק חניוני עוז בע"מ כל הנהגים אשר חנו בחניון המשיבה בין המועדים 4.1.09 ועד להגשת התובענה, ושילמו עבור חנייתם מעבר לשעה הראשונה שלא ביחידות של 15 דקות התובענה אושרה כייצוגית בהחלטת ביהמ"ש מיום 16.6.10 (הוכנס לפנקס 12.7.10) 16/06/2010
495 2/8/09 4/8/09 סמכותו הבלעדית של בית הדין לעבודה הנכבד ועילתה ביחסי עובד מעביד ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א) ב"ל 3778/09 5394/09 ציפורה וייס המוסד לביטוח לאומי אלפי מורות אשר ילדו בתקופה שבין שנת 2000 ועד לשנת 3/2003 ואשר עבדו במשרד החינוך משנת 2000 והיו זכאיות לתוספת ששולמה בתאריך 12/2007
494 30/7/09 4/8/09 דרך התנהלותה של המשיבה בכל הקשור בגבייה של תשלום עבור "שירות" שהיא מספקת ללקוחותיה אגב הטעייה, אשר ספק אם יש לו ערך מבחינת הלקוחות אולם עיקרו של דבר הוא שזהו שירות אשר אין היא זכאית לגבות תשלום בעבורו על פי תנאי רשיונה מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1847/09 15281/09 עדי קסטנבאום פלאפון תקשורת בע"מ. כל לקוחות המשיבה בעבר ובהווה אשר מהם גבתה המשיבה תשלום עבור "שירות" המוגדר על ידה כ"גיבוי ספר טלפונים" או כל שם דומה אחר.
493 30/7/09 4/8/09 1. גבית עמלת טיפול בשטרות שלא בהתאם לתנאים לפיהם אושר שירות העזר, ובכך בניגוד לרישיון שניתן לנתבעים ע"י משרד התקשורת; 2. מחדל מלפרסם את תעריפי העמלות של הבנק בהתאם לדרישות סעיף 54 לרישיון שנתן משרד התקשורת; 3. הפרת הוראות סעיפים 17א ו-17ד לחוק הגנת הצרכן בכך שפורסמו תעריפי עמלות שלא במחיר הכולל מחוזי (חיפה) ת"צ 22876-07-09 סאבר נסאר 1. חברת דואר ישראל בע"מ; 2. בנק הדואר בע"מ לקוחות בנק הדואר (להלן: "הבנק") אשר החזיקו חשבון סילוקין, ואשר שילמו "עמלת טיפול בשטרות" בשיעור של 0.1% + מע"מ בשל הפקדת ו/או משיכת סכום החל מ-10.000 ₪ ומעלה, וכן כל לקוח אשר שילם "עמלת טיפול במעות" בגובה של 2 ₪ + מע"מ בשל הפקדת ו/או משיכת מספר מטבעות החל מ-100 מטבעות ומעלה הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 27.4.11) ביהמ"ש נתן החלטת ביניים המורה לצדדים לפרסם בעתונות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 27.4.11)
492 29/7/09 2/8/09 השבת דמי שכירות ודמי ניהול שנגבו על ידי המשיבות ביתר, בשישעור של 2.25% מכל הסכומים שנגבו על ידן כדמי שכירות ודמי ניהול, משוכרי השטחים בקניון. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1840/09 15143/09 1. ישראלה קריבושאי; 2. אורליאן אופנה בע"מ 1. מקרקעי מרכז בע"מ; 2. קניון אביב - ניהול ואחזקה בע"מ כל השוכרים ששכרו מן המשיבות שטח מסחרי כלשהו בקניון רמת אביב שברחוב איינשטיין 40 בתל אביב, בהתאם להסכם השכירות והסכם הניהול הסטנדרטי שחל על השוכרים בקניון
491 28/7/09 2/8/09 מקרה חמור של עבירות על החוק להגבלת עישון במקומות ציבוריים. מחוזי (חיפה) ת"צ 14255-02-09 נדב מאיוסט 1. קיבוץ רמות מנשה; 2. שלמה בנימין קהל הלקוחות של מועדון הטרמינל אשר אינם מעשנים ואשר נחשפו שלא מרצונם לעשן סיגריות בעת שהותם בשטח מועדון הטרמינל בתקופה שבין יום 7.11.07 ועד ליום הגשת תובענה זו, ועד בכלל. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
490 16/7/09 2/8/09 אי תשלום גמול שעות נוספות. אזורי לעבודה (ת"א-יפו) ע"ב 11372/08 4128/09 נאומנקו נטליה רשת מעונות ס.ע.ד. בע"מ כל עובדי המשיבה אשר הועסקו אצלה בתקופה של 7 השנים שקדמו להגשת התובענה.
489 15/7/09 2/8/09 גביה שלא כדין של עמלות בידי מנהלי תיקים, תוך הפרה בוטה של סעיף 17(ב)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיוווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק" או "חוק יועצי ההשקעות") מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1792/09 14407/09 1. מנחם פירט; 2. מעין פירט; 3. מירב פירט; 4. ש. ]יק הולדינגס 1. אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ; 2. אפסילון בית השקעות בע"מ כל אדם ו/או תאגיד אשר ניהל תיק השקעות באמצעות מי מהמשיבים בין התאריכים 10.2.06 ועד ליום זה, אשר נגבו ממנו עמלות שכולן ו/או חלקן הוחזר למי מהמשיבים מאת חבר הבורסה, ובלבד שמנהל ההשקעות לא קיבל מראש ובכתב את הסכמתו של הלקוח להחזר העמלות ולשיעורן. בהחלטת ביהמ"ש שאישרה את התובענה כייצוגית, קבע ביהמ"ש את הגדרת הקבוצה: "כל אדם ו/או תאגיד אשר ניהל תיק השקעות באמצעות המשיבה בין התאריכים 10.2.06 ועד למועד הגשת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית, אשר נגבו ממנו עמלות שכולן ו/או חלקן הוחזר למשיבה מאת חבר הבורסה, ובלבד שמנהל ההשקעות לא קיבל מראש ובכתב את הסכמתו של הלקוח להחזר העמלות ולשיעורן" בהחלטת בימ"ש מיום 4.4.11 אושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 27.4.11) ביום 8.3.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 14.6.10) ביום 28.4.10 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 14.6.10)
488 14/7/09 2/8/09 הטעיה שביצעה המשיבה, בהפחתת תכולת אחוזי כחומר הפעיל במיכלי סבון כלים מסוג "פלמוליב" אותם היא משווקת, מבלי לידע את ציבור הצרכנים כיאות מחוזי (מרכז) ת"צ 8815-07-09 רוט רוחמה חברת ש. שסטוביץ כל מי שרכש מיכלי נוזל ניקוי כלים מסוג "פלמוליב קלאסי" ו/או "פלמוליב לימון" במשך התקופה שמיום תחילת השיווק הבו-זמני של המיכלים נשוא הבקשה באריזות כמתואר בבקשה או כל מי שרכש מיכלים כאמור מיום תחילת שיווקם של מיכלי הנוזל האמורים בשיעור מופחת של חומר פעיל עד 18% ו/או בכל דרך אחרת הכל בכפוף כמובן להחלטת כב' בית המשפט.
487 13/7/09 2/8/09 מצג שווא המודפס על גבי אריזת גבינת עמק חצי קששה, 28% שומן, עשיר בסידן, המיוצרת ע"י המשיבה (להלן: "הגבינה") הכולל את המילים: "משקל: 400 גרם" בעוד שבפועל מצויה באריזה גבינה במשקל הפחות בעשרות אחוזים מ-400 גר' אך מחיר החיוב נותר על כנון (להלן: "השיטה") כאילו מחוזי (מרכז) ת"צ 8580-07-09 סימה בן-דהן תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוטצרת חקלאית בי שראל בע"מ הצרכנים הרוכשים כיום (עד הורדת האריזות השוקלות פחות מ-400 גר' מהמדפים) ושרכשו בעבר גבינה חצי קשה, 28% שומן, עשיר בסידן, המיוצרת ע"י המשיבה וכוללת את המילים: "משקל: 400 גר') הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בפס"ד מיום 19.10.10 (הוכנס לפנקס 28.10.10) ביום 8.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה 19/10/2010 הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 19.10.10 (הוכנס לפנקס 28.10.10)
486 26/7/09 29/7/09 ניכוי מס במקור המתבצע מפקדונות וקנסות המופקדים בקופת בתי המשפט והמשתלמים ליחידים. ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 126/09 1. יעקב מסטי; 2. רחל מסטי 1. הנהלת בתי המשפט; 2. מדינת ישראל - רשות המיסים בישראל כל היחידים שהושבו להפ פיקדונות ו/או קנסות מקופות בתי המשפט, ונוכה מהם מס במקור בניגוד להוראות סעיף 2(7) לצו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984
485 22/7/09 29/7/09 הנפקת ניירות ערך של שחברה ציבורית באמצעות תשקיף כוזב מחוזי (מרכז) ת.צ. 3715-06-09 חברה קדישא חיפה מס' עמותה 58-001-477-7 אלוני מיתר בע"מ ועוד 19 משיבים נוספים כל אדם שרכש ניירות ערך של החברה כהגדרתה להלן, על פי התשקיף כהגדרתו להלן; וכן כל מי שרכש את ניירות ערך שהונפקו על פי התשקיף, בכל מועד לאחר מועד הרכישה על פי התשקיף
484 28/7/09 29/7/09 האזנות סתר שיטתיות וסדרתיות שמבצעת פלאפון לשיחות מסבוג הודעות מסר קצר, הנעשות על ידי המשתמשים בשירות הודעות המסר הקצר שלה (שיגור הודעות מסר קצר אל ומלקוחות פלאפון). מחוי (פתח-תקווה) ת.צ. 21185-07-09 1. עו"ד קובי סודרי; 2. עו"ד אשרף אבו ראזק פלאפון תקשורת בע"מ. כל מי שעשה ו/או יעשה שימוש בשירות העברת הודעת מסר קצר של פלאפון, לצורך שליחת הודעת מסר קצר אל מנוי פלאפון ו/או קבלת הודעת מסר קצר ממנוי פלאפון, בין שהינו מנוי פלאפון ובין שלא, אשר עותק מתוכן ההודעה נשמר או יישמר במאגר המידע של פלאפון לכל פרק זמן, בשבע השנים שקדמו להגעת התביעה או לאחר הגשתה.
483 27/7/09 29/7/07 הטעיה צרכנית חמורה מצד המשיבה ו/או מצג שווא ו/או הפרת חובות גילוי מצד המשיבה המבטיחה למאות או אלפי צרכנים תמימים מכירה של מוצרים בהנחה משמעותית ו/או במחיר מוזל מהמחיר המקורי, אולם בפועל גובה עבור מוצרים אלה מחיר הגבוה מזה המוצג על ידה. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1831/09 15057/09 מרדכי גת ע.ר צים שיווק ישיר בע"מ מחסני כמעט חינם בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה
482 23/7/09 29/7/09 הסדר כובל רחב היקף אשר נתקיים בין המשיבים שעניינו תעריפי העמלות של הבנקים, ללא יוצא מן הכלל. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1463/09 8700/09 מרים קוסטרינסקי ועד 5 מבקשים בנק לאומי לישראל בע"מ ועד ארבעה בנקים כלל הלקוחות הפרטיים והעסקיים של המשיבים החל משנת 1990 ועד חודש נובמבר 2004 (להלן - "התקופה הקובעת") שחויבו בתקופה הקובעת בעמלות, למעט חיובים בגין עמלות הכלולות בהגדרת הקבוצה בעניין "שרנוע".
481 16/7/09 20/7/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (באר שבע) ת"א 3249/04 5267/04 1. שיאי אופיר השקעות בע"מ; 2. מלרט הרשת המובילה בע"מ החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ לא צוינה מפורשות הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה התקבלה החלטה
480 10/7/09 19/7/09 הפליה שהנהיגה המשיבה בין מבוטחיה בתשלום דמי השתתפות עצמית (להלן - "דמה"ע") בגין שירות רפואת חירום, בניגוד לחוק ולדין. ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) 1481/09 1. אייל רמתי (קטין); 2. צדוק גבאי; קופת חולים מאוחדת כל לקוחות הנתבעת שנגבו מהם דמי השתתפות עצמית בגין "שירות רפואת חירום" כהגדרתו בסעי 6 לתובענה.
479 10/7/09 19/7/09 הפליה שהנהיגה המשיבה בין מבוטחיה בתשלום דמי השתתפות עצמית (להלן - "דמה"ע") בגין שירות רפואת חירום, בניגוד לחוק ולדין. ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) 1480/09 רות ריי יסעור שירותי בריאות כללית כל לקוחות הנתבעת שנגבו מהם דמי השתתפות עצמית בגין "שירות רפואת חירום" כהגדרתו בסעי 6 לתובענה.
478 10/7/09 19/7/09 הפליה שהנהיגה המשיבה בין מבוטחיה בתשלום דמי השתתפות עצמית (להלן - "דמה"ע") בגין שירות רפואת חירום, בניגוד לחוק ולדין. ביה"ד האזורי לעבודה (י-ם) 1459/09 1. קורל בניאן; 2. אופק בניאן; 3. שחר בניאן מכבי שירותי בריאות כל מבוטחי הנתבעת שנגבו מהם דמי השתתפות עצמית בגין "שירות רפואת חירום", כהגדרתו בסעיף 6 לתובענה.
477 28/6/09 19/7/09 ניכוי מס הכנסה במקור שלא כדין מסכום הפרשי ההצמדה המשולמים ע"י המשיבה במקרים של החזר אגרת בתי המשפט ליחידים ביהמ"ש לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 122/09 31674/09 שרה הורוביץ הנהלת בתי המשפט; משרד המשפטים; מדינת ישראל כל היחידים אשר נוכה מהם מס הכנסה במקור מסכום הפרשי ההצמדה אשר שולם להם ביחד עם החזר אגרת בית המשפט,למעט כאלו שאינם פטורים ממס כאמור בסעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה, וזאת במשך תקופה של 24 חודשים ממועד הגשת התובענה.
476 19/7/09 19/7/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2399/03 10044/06 ד"ר באסם חזאן ואח' קלאב הוטל אילת בע"מ לא צוינה מפורשות הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
475 8/7/09 16/7/09 העלאת מחיר סמויה של מוצר על-ידי הקטנת כמותו והותרת מחיר המוצר על כנו, זאת מבלי להביא לידיעת הצרכן את דבר הקטנת כמות המוצר. מחוזי (מרכז) ת.צ 5243-07-09 1 אלון סימקוביץ מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ. כל הצרכנים אשר רכשו את המוצר מילקשייק, לפחות פעם אחת, במהלך התקופה שראשיתה במועד הפחתת כמות המילקשייק ועד למועד הגשת הבקשה דנן לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפסק דין מיום 29.7.10 (הוכנס לפנקס 5.9.10)
474 22/6/09 9/7/09 אישור תביעת המבקשת, בעילות מסוימות שיפורטו להלן, כייצוגית, כאשר המשיבות קיפחו את זכויותיה ואת זכויות עובדיהן האחרים בכך שלא שילמו להם בגין שעות נוספות בשבתות, חגים וימי מנוחה, תוך שהן משנות בניגוד לכל דין את נוסח אחד הנספחים בצו ההרחבה החל בענף השמירה והא אזורי לעבודה (ת"א-יפו) ע"ב 6918/09 5199/09 מיכל בן דוד 1. אחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בע"מ; 2. אי.אס.סי. (אמפייר סקיוריטי קורפוריישן) בע"מ; 3. רשות שדות התעופה בישראל כל העובדים אשר עבדו בשבע השנים האחרונות אצל האחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בע"מ ואי.אס.סי (אמפייר סקיוריטי קורפוריישן) בע"מ בתפקידי שמירה ואבטחה ולא זכו לגמול נפרד בגין שעות נוספות בשבת/מועד בנוסף לגמול הרגיל של 150% לשעת עבודה בשבת/מועד וכן לא הופרשו להם בקרנות הפנסיה וקופות הגמל הפרשה של 6% בגין השכר המלא בכל השבוע, לרבות שבת ולמעט תוספת בגין שעות שבת ושעות נוספות וכן לא הופרשו להם בקרנות הפנסיה וקופות הגמל הפרשה של 3.72% לדמי חג על פי צו ההרחבה וכן לא הופרשו להם בקרנות הפנסיה וקופות הגמל הפרשה של 2.5% דמי מחלה על פי צו ההרחבה וכן לא קיבלו תוספת ותק כמתחייב על פי צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.
473 30/6/09 8/7/09 הפרה בוטה של הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת ע"י המשיבה. מחוזי (מרכז) ת"צ 14543-05-09 14543/09 יוסי לוי קסטל הפצת כרטיסים כל מי שקיבל "דבר פרסומת" מן המשיבה (קסטל הפצת כרטיסים) שבניגוד לסעיף 30א' לחוק התקשורת החל מכניסת תיקון 40 לחוק התקשורת לתוקף. אושרה בקשת ההסתלקות של המבקש והתובענה נמחקה בפס"ד מיום 20.7.10 (הוכנס לפנקס 18.7.10)
472 30/6/09 8/7/09 גבית כספים שלא כדין ע"י המשיבה אשר מחייבת נישומים שאיחרו בתשלום ארנונה ולו גם ביום אחד (ומן הסתם בכל מספר אחר של ימים) בריבית פיגורים שלא כדין המחושבת ממועד הקודם בחודש ימים למועד שבו היה על הנישום לשלם את תשלום הארנונה מלכתחילה. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. ת"מ 121/09 31656/09 עו"ד גבריאל מירון עיריית תל אביב-יפו כלל הנישומים המשלמים ארנונה למשיבה (עיריית תל אביב) אשר איחרו פעם או פעמיים בעשרים וארבעה החודשים שקדמו להגשת כתב התביעה בתשלום ארנונה.
471 6/7/09 6/7/09 טענת המבקש, לפיה הוא חויב לשלם דמי השתתפות עצמית ביתר, בגין רכישת תרופות בבתי המרקחת של המשיבה ו/או בבתי מרחקת שהיו שלוחיה, במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1743/09 13604/09 עקיבא גרצוולץ שירותי בריאות כללית אגודה עותמאנית מס' 611/99 לקוחות המשיבה (ו/או החברים בה ו/או מבוטחיה), אשר רכשו בבתי המרקחת שלה ו/או בבתי מרקחת של מי מטעמה, תרופות המשווקות ע"י המשיבה, ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, בכמות העולה ו/או פחותה מהכמות המצויה באריזה סטנדרטית של אותה תרופה, ושילמו עבורה סכום דמי השתתפות שאינו פרופורציונלי לדמי ההשתתפות המשולמים בעת רכישת אריזה שלמה של התרופה.
470 29/6/09 5/7/09 גבייה שלא כדין של חיובים כספיים, הנגבים על ידי המשיבה בתור תשלומי "כופר", על גבה של המבקשת ועל גבם של ציבור יבואני מזון, בשנים 2007-2008. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. ת"מ 123/09 31683/09 בוגמה בע"מ מדינת ישראל כל יבואני המזון ששילמו למשיבה תשלומי כופר כסף בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה (בין התאריכים: 28.6.07-28.6.09 - להלן: "התקופה הרלוונטית לתביעה"), בגין אי הצגת אישורי/רישומי יבוא מזון מלאים ומפורטים במועד השחרור מן המכס, וזאת בהתאם למגבלת הזמן הקבועה בסעיף 21 לחוק תובענות יצוגיות. מספר יבואני המזון בקבוצה מוערך על ידי המבקשת במאות רבות, עד אלף.
469 25/6/09 5/7/09 לא צוינה מפורשות בית הדין האזורי לעבודה (חיפה) תע"א 2549/07 אלה אלשיץ 1. גל ביטחון ש. (2004) שרותי רפואה ואבטחה בע"מ; 2. שרותי רפואה ואבטחה - גל בטחון בע"מ; 3. גל בטחון חיפה (1998) בע"מ; 4. יגאל אטינגר לא צוינה מפורשות הבקשה לאישור כייצוגית נדחתה
468 1/7/09 2/7/09 גביית אגרות שלא כדין על ידי המשיבה. האגרה הראשונה הינה "אגרת רישום מוקדם ליבוא מזון" (להלן: "אגרת רישום מוקדם"). האגרה השנייה הינה "אגרת שחרור מזון מהסדר" (להלן: "אגרת שחרור"). מחוזי (י-ם) בשבתו כבימ"ש לעניינים מקומיים ת"מ 402/09 560/09 א.ר.י.ז יבוא ושיווק מזון בע"מ מדינת ישראל - משרד הבריאות קבוצת יבואני מזון שונים
467 25/6/09 30/6/09 אישור תובענה ייצוגית נגד סטנדרד&פורס מעלות בע"מ (להלן: "מעלות" או "המשיבה 1"), חברת קשת אגרות חוב בע"מ (להלן" "החברה" או "המשיבה 2") וחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הנאמן" או "המשיבה 3"), לפיצוי בגין הפסד מלוא השקעותיהם של המבקש וחברי הקבוצ מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1697/09 12719/09 שמואל רוזנבוים סטנדרד & פורס מעלות בע"מ ועוד 8 נתבעים 1. אדם או תאגיד אשר רכש איגרות חוב מסדרה א' בין התאריכים 17.8.05-15.9.08, בין בהנפקה ובין במהלך המסחר בבורסה; 2. אדם או תאגיד אשר לא מכר את איגרות החוב מסדרה א' עד ליום 15.9.08, הוא יום קריסת בנק ליהמן, בו הושעה כאמור המסחר באג"ח.
466 23/6/09 30/6/09 1. הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן), סעיפים 2(א)(1), 2(א)(4), 2(ב), 4(א)(1). 2. הפרת הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: חוק החוזים). 3. עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], לרבות לפי סעיפים 36-35, 56 ו-63 לפקודה ( מחוזי (ירושלים) ת"א 3257/09 7810/09 1. תמר ארד. 2. סלמה ארד. 3. בועז ארד שופרסל בע"מ לקוחות המשיבה אשר רכשו בחנויות המשיבה, לרבות כל חנויות הרשת שמפעילה המשיבה ברחבי מדינת ישראל, ובכלל זה כל סניפי "שופרסל דיל", "שופרסל ביג", "שופרסל שלי", "שופרסל ישיר" ו"יש", תחליפי גבינה, או מוצרים המתיימרים או נחזים להיות גבינה, אך אינם מכילים שומן מן החי, אלא שומן מן הצומח, ואינם בגדר גבינה, וזאת בתקופה של שבע שנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו.
465 17/609 28/6/09 מועצה, רשות מקומית במדינת ישראל, הגובה לקופתה, ביודעין, מאות אלפי שקלים מידי שנהי, תשלום המוגדר על ידה עבור אגרת פיצול או תגבור כיתות, ללא כל הסמכה חוקית, תוך עקיפת החוקים המגבילים אותה בהטלת אגרות חינוך ובניגוד מוחלט להוראות המחייבות של משרד החינוך. מחוזי נצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 104/09 284/09 1. אבי ויצמן. 2. שולמית ויצמן מועצה מקומית קצרין כל מי ששילם למשיבה בגין "פיצול כיתות" ו/או "תגבור כיתות" כפי הרשום בהודעות חיוב של המשיבה עבור אגרות חינוך (להלן - "אגרת פיצול/תגבור כיתות") בשבע השנים שקדמו ליום הגשת בקשה זו (להלן - "התקופה הרלבנטית") או בחלק מהן.
464 25/6/09 25/6/09 1. הפרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לרבות הטעיה לפי סעיף 7 לחוק; 2. ו/או הפרת תקנות הגנת הצרכן (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"א-1991, לרבות הפרת סעיף 3 לתקנות; 3. ו/או הפרת חובה חקוקה על-פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ו/או רשלנות על-פי סעיפים 35 ו מחוזי (מרכז) ת"צ 20330-06-09 המועצה הישראלית לצרכנות הד ארצי בע"מ ושלושה אחרים 1. כל מי אשר רכש ו/או צפה לפחות באחת מן הקלטות ו/או התקליטורים אשר הופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו על-ידי המשיבות 1 או 2 אשר קהל יעדן הוא ילדים עד גיל 14 ("קלטות ילדים"), ואשר יש בהן פרסומת סמויה ו/או פרסומת מוסווית ו/או פרסומת בלתי מודעת ו/או פרסומת אגב. 2. כל מי שרכש ו/או צפה לפחות באחת מקלטות הילדים אשר בהן פרסום סמוי, לפחות למוצר אחד של המשיבות 3 או 4; ו/או 3. כי מי שהיה הורה לילדים מתחת לגיל 14 ואשר ילדו צפה בקלטות ילדים העונות להגדות שבסעיף א' או ב' לעיל. 4. כל מי אשר, כל עוד לא הוסר הפרסום הסמוי מקלטות הילדים - יענה על אחד התנאים המנויים בסעיפים 1-3 לעיל.
463 25/6/09 25/6/09 הפרת חובות גילוי והתנהגות של הנתבעים כלפי ציבור מחזיקי אגרות החוב של חברת קשת מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1611/09 שי עברון קשת אגרות חוב בע"מ ושבעה אחרים כל מי שהחזיק באגרות החוב בתאריך 15.9.08
462 18/6/09 23/6/09 קיפוח חמור והתעשרות של המשיבה שלא כדין על חשבון עובדיה. המשיבה קיפחה את זכויות המבקשות ויתר עובדיה בין היתר בכך שלא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה בצו ההרחבה בענף הניקיון (י"פ 2574, תש"ם, עמוד 189), אשר הרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכלללי בענף הנ בית הדין האזורי לעבודה (ת"א-יפו) דמ 7738/08 5475/08 1. מייזרוביץ לודמילה. 2. בוטיקו נטליה קו האופק שירותי אחזקה מקיפים (1999) בע"מ כל עובדי המשיבה אשר הועסקו אצלה למעלה משישה חודשי עבודה רצופים והחל עבודתם אצל המשיבה בתקופה שהחל מיום 1.11.01 ועד למועד מתן החלטה בתובענה הייצוגית, ואשר לא הופרשו עבורם תשלומים לקופת התגמולים בקרן הפנסיה מכוח צו ההרחבה החל בענף הניקיון. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
461 15/6/09 23/6/09 הפרה בוטה ואסורה של הוראות חוק הספאם. "טכניקת" הצלתוק הנ"ל נועדה לרוקן מתוכן את תכלית החקיקה ואת כוונת המחוקק, שמטרתם - הגנה על הצרכן התמים מפני דברי פרסום שאין הוא מבקש כלל לצרוך/לקבל. ת"א 1674/09 12109/09 1. הילה קנטור. 2. מתן מלך. 3. יוסף זיונץ 1. טלרן מסרים מיידים בע"מ. 2. קליניק טבע בע"מ. 3. יניב הרינג. 4. מאיר אלמשעלי כל מחזיקי הטלפונים הסלולאריים אשר מערכת החיוג של משיבה 1 הטרידה אותם (בין פעם אחת לבין מספר רב של פעמים) על-ידי כך שהתקשרה אליהם, מאחד מקווי הטלפון שברשותה, וניתקה את השיחה, וזאת במה שזכה לקבל בקרב ציבור הצרכנים את הכינוי "צלתוק", ובדרך זו הט עתה את המבקשים וגרמה להם, בעורמה, לחזור טלפונית, על חשבונם, אל משיבה 1 שלא מתוך כל צורך ו/או הכרח, כאשר עם חזרתם אל משיבה 1 - הושמעה למבקשים הודעה פרסומית בה ניסו המשיבים ו/או מי מ טעמם למכור למבקשים, שלא מרצונם וללא הסכמתם שאף לא נתבקשה כנדרש בחוק, שירותים ומוצרים שונים,, בין היתר, של משיבה 2 (הקבוצה המיוצגת א'). כל מחזיקי הטלפונים הסלולאריים אשר מערכת החיוג של משיבה 1 הטרידה אותם (בין פעם אחת לבין מספר רב של פעמים), על-ידי כך שהתקשרה אליהם, מאחד מקווי הטלפון שברשותה, ו ניתקה את השיחה, וזאת במה שזכה לקבל בקרב ציבור הצרכנים את הכינוי "צלתוק", ובדרך זו הטעתה את המבקשים כאמור בסעיף ב.1. לעיל, ואולם צרכנים אלה הוטרדו בלבד ולא התקשרו חזרה אל משיבה 1 (הקבוצה המיוצגת ב').
460 16/6/09 21/6/09 מעשים ומחדלים של יס, אשר אינה משיבה למנוייה הבוחרים לסיים את ההתקשרות עמה, את מלוא הסכומים המגיעים להם, על פי הדין וההסכם בין יש לבין מנוייה, בגין הפיקדון שהופקד על ידם בידי יס בקשר עם ממירים שסופקו להם על ידי יס. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2389/06 22771/06 ברכה רוחמה דיביאס. שירותי לווין (1998) בע"מ כל מנויי יס שהתקשרו עמה בהסכמים שנוסחם הוא ההסכם האחיד הראשון או ההסכם האחיד השני, אשר מסכום הפיקדון שהושב להם על ידי יס הופחתו סכומים בגין פחת בשיעור העולה על 10% מסכום הפיקדון בגין כל שנה או חלק ממנה בה היה ממיר דיגיטלי של יס ברשותם. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
459 11/6/09 21/6/09 הפרת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005; הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998; הפרשת חובה חקוקה על-פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2719/06 27068/06 דורון לוי 1. חברת החדשות הישראלית בע"מ. 2. רשת - נגה בע"מ. 3. שידורי קשת בע"מ כבדי שמיעה (אנשים לקויי שמיעה אשר זקוקים לכתוביות ו/או תרגום לשפת הסימנים בעת צפייה בשידורי טלוויזיה), אשר מרכז חייהם בתקופה שהחל מיום 1.1.04 ועד למועד הגשת התובענה או בחלק ממנה, היה בישראל הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה הבקשה להסדר פשרה אושרה בפס"ד מיום 2.2.10 (הוכנסה לפנקס 14.2.10)
458 31/3/08 18/6/09 חברות אשר מייצגות ו/או מפיצות את משחת השיניים "קולגייט טוטל" (Colgate Total), שהינה משחת השיניים הנמכרת ביותר בישראל- המבטיחות בפירסומיהן למשתמשים בה "הגנה טוטלית ל-12 שעות לשיניים ולחניכיים", "רק קולגייט טוטל עם הפטנט הייחודי Trickloguard מכילה נוסחה המע מחוזי (ת"א-יפו) 1384/08 7088/08 אילן חליוה 1. Colgate-Palmolive Manufacturing Limited 2.Colgate-Palmolive Europe. 3.ש.שסטוביץ בע"מ כל מי שהשתמש ו/או משתמש במשחת השיניים "קולגייט טוטל", המיוצרת, מיובאת ומשווקת על ידי הנתבעות. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
457 1/6/09 17/6/09 סכומים אותם גבה וגובה המשיב מלקוחותיו תחת הכותרת "עמלת פירעון מוקדם", בגין סילוק הלוואות לדיור במועד הקודם למועד פירעונן המוסכם, בנסיבות בהן ה"פירעון המוקדם" לא נעשה מבחירתם של לקוחות המשיב הלווים, אלא עקב פטירתם, על דרך של מימוש פוליסות ביטוח החיים בהן מ מחוזי (ת"א-יפו( 1619/09 11059/09 לאה רייז בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ מוטביהם, לאחר הבנק, של לקוחות הבנק, על פי פוליסות ביטוח חיים שרכשו לקוחות הבנק (שלא נרכשו באמצעות הבנק), מהם גבה הבנק "עמלת פירעון מוקדם" בנסיבות של פטירתם וכאשר פירעון יתרת ההלוואות שנטלו אותם לקוחות נעשה באמצעות כספי הביטוח ששולמו בהתאם לפוליסות ביטוח החיים האמורות"
456 19/5/09 17/6/09 אי סימון המוצר "תירוש" אדום כדין וההטעייה הנובעת מכך מחוזי ת"א-יפו) 1566/09 10248/09 אברהם יצחק פלדמן יקבי כרמל בע"מ ו/או יקבי כרמל מזרחי בע"מ כל תושב ישראל שרכש את מוצר הנתבעת מסוג "תירוש" אדום בשבע השנים האחרונות
455 27/5/09 17/6/09 הפרה בוטה של חוק התקשורת, התשמ"ב-1982 מחוזי (ת"א-יפו) 1586/09 10654/09 איילת חיות 1. טלרן מסרים מיידים בע"מ. 2. קליניק טבע בע"מ לא צוינה מפורשות
454 8/6/09 16/6/09 פיצוי המבקשים ויתר חברי הקבוצה המיוצגת, על-ידי המשיבות, בגין ההוצאות העודפות, אשר נגרמו אלה האחרונות, לחברי הקבוצה. מחוזי (מרכז) ת"צ 623-06-09 1. ליאור בן חמו. 2. אוהד בן חמו סונול ישראל בע"מ ו-6 אחרים המבקשים וצרכני בנזין 96 אוקטן הוגשה בקשה מוסכמת למחיקת הבקשה לאישור התובענה הבקשה לאישור התובענה נמחקה בפס"ד מיום 28.2.10 (הוכנס לפנקס 9.3.10)
453 27/5/09 16/6/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1057/07 8701/09 ברוך שחר 1. נוגם תמרוקים בע"מ. 2. פרוקטר אנד גמבל אם.די.או. בע"מ כל מי שרכש את המוצר משחת שיניים crest mild mint ממועד תחילת שיווקו ועד מועד שינוי הכיתוב על גביו הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה הסדר הפשרה אושר ביום 25.10.09
452 2/6/09 16/6/09 פעולותיה ו/או מחדליה של חברת החשמל בנוגע ליידוע הציבור ו/או חלקים רלוונטים ממנו בדבר קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת ממתקניה מחוזי (ת"א-יפו) 1625/09 1. גב' אפרת שלם. 2. מר ל.ט. (קטין) חברת החשמל לישראל בע"מ כל אדם אשר נחשף ו/או עלול להיות חשוף ללא ידיעתו ו/או ללא הסכמתו ו/או ללא הסכמתו המודעת לשדה מגנטי מרשת החשמל מעבר לסף של 2 מיליגאוס (בממוצע ל-24 שעות) ו/או מעבר לסף אחר המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או מעבר לסף המחייב נקיטת פעולות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת - ואשר המשיבה לא יידעה אותו באופן מלא בדבר המידע הקיים ברשותה ו/או שצריך להיות ברשותה בנוגע לעצם החשיפה ובנוגע להשלכות האפשריות של חשיפה כאמור. בקשת התובעים להסתלקות מן הבקשה אושרה בפס"ד מיום 30.8.10 והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 14.9.10)
451 17/5/09 16/6/09 חישוב תגמולי ביטוח בפוליסות לביטוח נכות תאונתית במקרים של נכות חלקית עקב תאונה. מחוזי (חיפה) ת"צ 11018-05-09 1. מזל קמינסקי. 2. שמוליק שמחון 1. בתי זיקוק לנפט בע"מ. 2. כרמל אולפינים בע"מ מי שהיו תושבי הישובים קרית טבעון, כפר חסידים, נופית, שער העמקים ורכסים בעת התרחשות שני אירועי זיהום האוויר.
450 7/4/09 14/6/09 גבייה שלא כדין של מס (מסוג של היטל), המתקרא "אגרת הנחת צינורות" לפי סעיף 4 לחוק עזר למכבים רעות (אספקת מים), התשנ"ב-1992, מבלי שהתקיימו תנאי היסוד לגבייתו. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. 113/09 31044/09 אפרים מלר 1. עירית מודיעין-מכבים-רעות 2. הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין-מכבים-רעות 3. תאגיד המים והביוב- מי-מודיעין בע"מ כל תושבי מכבים-רעות אשר שילמו את אגרת הנחת הצינורות בכינוייה השונים.
449 21/5/09 14/6/09 צ'רלטון בע"מ, צ'רלטון ספורט אינטרנשיונל סרוויסס לימיטד בע"מ וערוץ הספורט בע"מ היו צד להסכם בתקופה שמיום 15.10.04 ועד ליום 16.6.07, שבו בין היתר נכללה תניה, שלטענת התובע מהווה הסדר כובל, לפיה "JCS (ערוץ הספורט) לא תקיים שידורים חיים של משחקי ליגת העל הספרדית והאיטלקית בכדורגל ביום שבת לפני השעה 21:30, ובמידה ו-JCS (ערוץ הספורט) תרצה לשדר משחקים מהליגות הנ"ל לפני השעה 21:30, ידונו הצדדים תום לב על האפשרות לכך". מחוזי (ת"א-יפו) א 2100/06 10367/09 עו"ד שלומי כהן צ'רלטון בע"מ וארבעה נוספים כל מי שהיה מנוי על ערוצי 5 בתקופת התביעה ו/או בכל חלק ממנה. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
448 14/6/09 הטעית קבוצת צרכנים או קבוצות צרכנים, שהמבקש משתייך אליהן, ביחס למוצר ו/או מוצרים המפורטים להלן, שהנה אריזות שונות של מוצרי חלב, הנמכרים ו/או נמכרו בעבר בשם "גבינת לבנה בתוספת שמן זית וזעתר 5% שומן" שהנם מוצרי חלב שנמכרים ביותר בישראל, הנמנה הוא על אחד המו מחוזי (ת"א-יפו) א 1151/07 3423/07 דוד סולומן מחלבות גד בע"מ כל מי שרכש את המוצרים מתוצרת המשיבה המשווקים תחת המותג "גבינה לבנה בתוספת שמן זית וזעתר 5% שומן" ו/או "גבינת לבנה בתוספת שמן זית וצנובר קלוי 5% שומן" ו/או "מלבי מעדן חלב עם מי ורדים, קוקוס ובוטנים 5%, החל מיום 1.2.00 ועד מועד אישור הסכם פשרה זה. הסדר הפשרה אושר ביום 14.9.09
447 12/5/09 14/6/09 תשלום בחסר של המשיבה לעובדיה, בגין שעות נוספות כתוצאה משיטת חישוב עצמאית ובלתי חוקית שפיתחה המשיבה לעצמה. בית הדין האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 5347/09 4404/09 טלי ויינרייך חברת או.ר.ס אוורסיס רפרזנטיישן סרביסס בע"מ כל עובדי המשיבה אשר התקיימו בינם לבין המשיבה יחסי עובד מעביד, החל מ-7 שנים מלאות- עובר ליום הגשת בקשה זו לאישור ביה"ד הנכבד, ועד ליום קבלת פס"ד חלוט בתובענה נשוא הבקשה דנן, אשר בגין עבודתם בתקופה הרלבנטית, היו זכאים לגמול שעות נוספות עפ"י כל דין ובמיוחד עפ"י הגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה, לרבות האמור בסעיפים 1,2,4,16 ו-17 לחוק זה, ולמרות זאת קיבלו גמול שעות נוספות נמוך יותר מהמגיע להם, בעקבות תחשיב שביצעה המשיבה באופן שונה מהנדרש עפ"י דין.
446 11/5/09 14/6/09 התנהלות בלתי חוקית מצד המשיבה כלפי חברי הקבוצה המיוצגת, שבעקבותיה גבתה המשיבה מחברי הקבוצה, סכומים מצטברים גבוהים ללא כל אישור, ללא הסכמה חוזית, וסביר להניח שברוב המקרים גם מבלי ששמו לכך לב. המשיבה גם פעלה בחוסר תום לב בכך שהחדירה את ה"שירות" דלעיל לחצרות מחוזי (ת"א-יפו) א 1517/09 9642/09 1. יריב ויור 2. שרית ויור חברת סלקום ישראל בע"מ כל לקוחות המשיבה ב-7 השנים האחרונות עובר להגשת בקשה זו, אשר המשיבה גבתה מהם סכום כלשהו בגין חבילת גלישה באינטרנט הסלולארי, ו/או בשם דומה לכך, וזאת ללא קבלת הסכמתם המפורשת מראש, לרבות מקרים בהם המשיבה שלחה אליהם הודעות ס.מ.ס ו/או הודעות בדבר הענקת "שירות" גלישה חינם באינטרנט באמצעות הטלפון, למשך חודש, שאחריו תחייב אותם המשיבה באופן אוטומטי בתשלום חודשי עבור "השירות" (כל עוד הלקוח לא פנה למשיבה וביקש במפורש שלא לקבל את "השירות").
445 22/2/09 14/6/09 המשיבה גורמת למפגע סביבתי המתבטא בריח רע. מחוזי (חיפה) ת.א 837/07 11 1. יעקב בריוטי 2. בני כהן פרוטרום תעשיות בע"מ תושבים שהתגוררו או מתגוררים או יתגוררו ברדיוס של 3.5 ק"מ ו/או שמקום עבודתם היה או יהיה ברדיוס של 2 ק"מ ממפעל פרוטרום תעשיות בע"מ, ברחוב השיש 25 בחיפה ו/או שעשו, עושים או יעשו שימוש תדיר ברכבם ו/או נסעו, נוסעים או יסעו באופן תדיר בתחבורה ציבורית בכביש עכו- חיפה במקטע הסמוך לצומת קרית אתא במהלך 7 השנים הקודמות ליום 27.8.2007 ועד ליום 1.1.2013. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 26.4.10 (הוכנס לפנקס ביום 3.5.10)
444 11/5/09 14/6/09 הפרתו הבוטה של תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") האוסר על הפצת הודעות פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר או חייגן, במקרים בהם הנמען לא נתן הסכמתו לכך. מחוזי (ת"א-יפו) א 1511/09 9606/09 גיל פלד ק.ל.מ נתיבי אויר מלכותיים הולנדיים כל אדם אשר קיבל דברי פרסומת מחברת התעופה ק.ל.מ נתיבי אויר מלכותיים הולנדיים מבלי שנתן את אישורו לכך מראש. הבקשה נמחקה בהסכמת הצדדים מחיקת הבקשה אושרה ביום 22.10.09
443 14/1/09 11/6/09 טענה לפיה הנחיית דוד לובינסקי בע"מ ו/או שרודר בע"מ להחלפת נוזל הקירור בכלי רכב מסוג פיג'ו וסיטרואן משנת ייצור 2000 ומעלה וביצועה על ידי לובינסקי ו'או שרודר, וכן מילוי נוזל קירור מסוג G32 בכלי הרכב במקום נוזל קירור מסוג G33. על ידי לובינסקי ו/או שרודר- נעשו שלא כדין. מחוזי (ת"א-יפו) א 1424/07 1966/09 אלג'ם שמואל 1. דוד לובינסקי 2. שרודר בע"מ כל מי שבמועד כלשהו לפני או אחרי חתימת הסכם זה, הוא הבעלים ו/או המחזיק ו/או המשתמש ו/או המטפל בכלי רכב מסוג פיג'ו וסיטרואן, משנת ייצור 2000 ואילך, שיובאו או ייובאו בעתיד על ידי לובינסקי ו/או שטופלו או יטופלו בעתיד על ידי לובינסקי או שרודר ו/או שטופלו או יטופלו בעתיד על פי הנחיות לובניסקי או שרודר, ואשר הנחיית היצרן היא להשתמש בהם בנוזל קירור מסוג G-33 (או נוזל קירור מקביל לו). הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
442 20/5/09 11/6/09 אחריות לפרט מטעה בתשקיף, לפי סעיף 31 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, תרמית לפי סעיף 56 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], וכל עילת תביעה אחרת הנובעת מהעובודות שבבקשה. מחוזי (מרכז) 14144-05-09 1. הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ 2. אשר ספיר לנדמארק גרופ בע"מ ו-15 נוספים כל אדם אשר רכש ניירות ערך של משיבה מס' 1, על פי תשקיף ההנפקה לציבור מיום 21 במאי 2007, וכן כל מי שרכש את ניירות הערך שהוצעו בתשקיף בכל מועד לאחר מכן במסחר בבורסה, למעט המשיבים או מי מטעמם.
441 27/4/09 11/6/09 הנתבעים שלחו הודעות דואר פרסומי לתובעת ולנמענים נוספים, בניגוד ל"חוק הספאם" ואף סירבו לחדול מלשלוח לתובעת את הודעותיהם הפרסומיות. שלום (ת"א-יפו) א 165057/09 212527/09 מורן חזן 1. אקוויטי 5 גע"מ 2. עומר עידו 3. ניב רבי 4. מוטי קרייסברג 5. אסף חמו כל נמעני הודעות המסר הקצר שנשלחו לשם פרסום פאב הזיגוטה.
440 17/5/09 11/6/09 תביעה נגד שופרסל בע"מ בגין ביטול הנחות המוקנות לכלל הצרכנים המשלמים באמצעות כרטיס ויזה לאומי שופרסל מחוזי (מרכז) ת"צ 10823-05-09 ראובן גמבשו 1. "יש" הכל בזול בע"מ. 2. "שופרסל" בע"מ הצרכנים המבצעים כיום ושביצעו בעבר את קניותיהם בחנויות לממכר קמעונאי השייכות לרשת "שופרסל"- וביניהן- "שופרסל ביג", "שופרסל שלי", "שופרסל דיל", "שופרסל ישיר" ורשת "יש" ששילמו באמצעות כרטיס "ויזה שופרסל". ביו 21.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 27.7.10) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 27.7.10) ניתנה החלטת ביניים של ביהמ"ש המאשר את ההודעה שפרסמו הצדדים בנוגע לבקשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 27.7.10)
439 25/3/09 11/6/09 המשיבה, חברה המציעה שירותי תשלום אגרת חניה לרשויות המקומיות באמצעות הטלפון הסלולארי, גובה מהקהל לקוחותיה תשלום עבור חניה בשעות בהן החניה הינה ללא תשלום. מחוזי (ת"א- יפו) א 1325/09 6911/09 אושרת שמעון סלופארק טכנולוגיות בע"מ כל לקוח של סלופארק בהווה ובעבר אשר שילם אגרת חנייה באמצעות סלופארק עבור חנייה בשעות בהן נקבע על פי דין כי החנייה הינה ללא תשלום, מיום בו החלה החברה את פעילות ועד למועד הגשת תובענה זו.
438 20/5/09 11/6/09 הטעיה במזיד שהטעו המשיבות את המבקשות, את כלל "הקבוצה" כהגדרתה להלן ואת הציבור בכללותו- ביחס לקפה נמס מגורען Nescafe' Red Mug המיוצר, מיובא ומשווק על ידי המשיבות באופן שהמשיבות החליפו את ה-RED MUG בקפה אחר בעל תכונות מהותיות שונות ולמרות החלפת הקפה המקורי מחוזי (ירושלים) א 3259/09 7825/09 סיגל בן נון אסם תעשיות מזון בע"מ הקבוצה כוללת את כל הצרכנים שרכשו החל מאמצע חודש פברואר 2009 (שלושת החודשים שלפני הגשת התביעה) RED MUG מתוצרת/יבוא המשיבות ועד להסרת ההטעיה בדרך של החזרת ה- RED MUG הרגיל למדפים ו/או הפסקת שיווק ומכירת הקפה החדש באריזה ובשם RED MUG ו/או שינוי האריזה של הקפה החדש ו/או שינוי שם הקפה החדש ו/או הורדת הקפה החדש מהמדפים ו/או ביצוע- על ידי המשיבות- קמפיין הסברה נרחב ומקיף בו תבהרנה המשיבות כי RED MUG הוחלף בקפה אחר, חדש בעל טעם וארומה אחרים ושונים מאלו של RED MUG ו/או כל תנאי אחר לפי שיקול דעת בית המשפט הנכבד. ביום 18.4.10 אישר בית המשפט את בקשת ההסתלקות של המבקשות ומחק את בקשת אישור התובענה (הוכנס לפנקס 6.6.10)
437 13/5/09 11/6/09 עניינה של בקשה זו בהטעיה חמורה ובוטה המתבצעת על ידי המשיבה, המטעה את צרכניה לסבור כי מסכי מחשב מסוג LCD הנמכרים על ידה באתר האינטרנט ובבסיניפיה הינם בעלי זוויות צפייה הגבוהות מאלה הקיימות איפוא בפועל. על ידי הצגה מטעה של נתוני המסכים הנמכרים על ידה, ובכלל מחוזי (ת"א-יפו) א 1528/09 9774/09 אנדרי גרנדר אייבורי מחשבים בע"מ כל אדם אשר רכש מסך LCD באתר המשיבה או באחד מסניפיה בשבע השנים האחרונות ואשר הנתונים הטכניים אשר הוצגו אודות המסך בכל הנוגע לזווית הצפייה ו/או איכות התמונה לרבות עיוותים וצבע אינם נכונים.
436 11/6/09 המשיבות המשיכו לשווק לציבור תרופות המשמשות במיוחד לשיכוך כאבים ראומטיים, חרף הצטברות מידע נשוא מחקרים רפואיים שונים המצביעים, כביכול, על כך שלתרופות אלה השפעות לוואי מסוכנות כאירועים קרדיו- וסקולאריים ושבץ מוחי, ומבלי שעדכנו כראוי את המידע לציבור בדבר הסיכונים הנטענים. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 2692/05 27715/05 סופי לינצ'קבסקי פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ כל מי שרכש את התרופה בתקופה שבין תחילת שיווק התרופה בשנת 2000 ועד מועד אישור הסכם זה. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה אושר הסדר הפשרה
435 11/6/09 מקרה בוטה של הטעיה צרכנית. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1550/09 10079/09 אפי בסט יוניליוור ישראל מזון בע"צ כלל רוכשי אריזות שלושת המוצרים נשוא ההטעיה ב-5 השנים האחרונות.
434 11/6/09 עוולות של הפרת חובה חקוקה ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה. מחוזי (ת"א-יפו) ת"צ 10504-11-08 גוטליב דנה מחלבות יטבתה בע"מ כל מי שרכש מוצר ממוצרי המשיבה נושא הסמל תנאי ייצור נאותים בתקופה בה לא היה למשיבה היתר כדין לסמן את מוצריה בסמל תנאי ייצור נאותים, והכל במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעת המבקשת. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ניתנה החלטה נוספת בתיק ע"י ביהמ"ש ביום 27.12.09 (הוכנס לפנקס ביום 2.2.10) הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 12.11.09 (הוכנס לפנקס ביום 24.12.09)
433 22/4/09 11/6/09 1. החשבת שיחות למספרים שאינם מתחילים בספרה "0" במסגרת בנק "דקות הקרדיט" שרוכשים הלקוחות. 2. אי מתן ההטבות המגיעות לחבילות נלוות כגון "אורנג' חברים", "אורנג' לילה" ו"אורנג' סוף שבוע" בתוך דקות הקרדיט הנרכשות בבנק הדקות. 3. אי מתן ההטבות של החבילות הנלוות ל מחוזי (ת"א-יפו) א 1438/09 8404/09 פנינה ברוט פרטנר תקשורת בע"מ. קבוצה א'- אשר תכלול את כל לקוחות פרטנר אשר ב-7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד מתן פסק דין בתביעה זו, התקשרו אם פרטנר בתכנית של קניית בנק דקות המכונה "דקות קרדיט", ועל אף שלא ניצלו את מלוא בנק הדקות בחודש מסוים, חוייבו על ידי פרטנר באותו החודש בתשלום בגין שיחות למספרי טלפון בישראל שאינם מתחילים בספרה "0", הכל כמפורט בפרק ב' להלן. קבוצה ב'- אשר תכלול את כל לקוחות פרטנר אשר ב-7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למועד פסק דין בתביעה זו, התקשרו עם פרטנר בתוכנית בסיסית הכוללת "דקות קרדיט", ורכשו, בנוסף לתכנית הבסיסית חבילות תקשורת נלוות כגון (אך לא רק) "אורנג' חברים" ו/או "אורנג' סוף שבוע" ו/או "אורנג' לילה ולא קיבלו את התמורה בגין החבילות הנלוות במסגרת "דקות הקרדיט", כולה או חלקה.
432 29/3/09 11/6/09 זקיפת יתר בגין שווי שימוש לרכב, החל מיום 1.1.08, וזאת מעל לשווי השימוש הקבוע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987. זקיפת יתר זו משמעה, הלכה למעשה, גביית מס ללא סמכות וכנגזרת מזקיפת היתר. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 112/09 30944/09 יאיר ברגמן מדינת ישראל-רשות המיסים וחמישה נוספים. כל אדם שנזקפו לו כהכנסה חייבת לצרכי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות שווי דמי שימוש ברכב החל מיום 1.1.08.
431 8/6/09 11/6/09 עניינה של תובענה זו הוא בגביית תשלום על ידי העירייה בניגוד לחוק. תשלום זה מכונה בפי העירייה בשם "אגרת בריאות השן", אך ייאמר כבר עתה, כי אין מדובר, כדרכן של אגרות, בתשלום אופציונאלי עבור שירות- החפץ בשירות ישלם את האגרה, ומי שאינו חפץ בו פטור ממנה. מדובר ב מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 120/09 3150/09 שגיא הרנוף עיריית תל אביב יפו כל מי ששילם לעיריית תל אביב יפו, בגין ילדיו, תלמידי בית הספר של העירייה, את התשלום המכונה "אגרת בריאות השן".
430 5/4/09 26/5/09 פיצוי בגין ההפסד אשר נגרם למבקש ולחברי הקבוצה הייצוגית, בעוולות שבוצעו על ידי החברה, נושאי המשרה ובעלת השליטה בה, מעלות והנאמן כלפי המחדזיקים בהנפקה, בדירוג ובניהול של אגרות חוב, המכונות "אגרות חוב מטבעות עולם" (להלן: "האג"ח" או "אגרות החוב") מחוזי (ת"א-יפו) 1383/09 7620/09 עו"ד עמירם דויטש 1. סטנדרד & פורס מעלות בע"מ. 2. מטבעות עולם בע"מ. 3. חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ. 4. ערן פוקס. 5. רוני בירם. 6. יעקב הרפז. 7. אקסלנס השקעות בע"מ אדם או תאגיד אשר עונה למאפיינים ו/או לדרישות המצטברות אשר יפורטו להלן: 1. רכש אי גרות חוב מסדרה א' בין התאריכים 2.3.06-15.9.08, בין בהנפקה ובין במהלך המסחר בבוסרסה; 2. לא מכר את איגרות חוב מסדרה א' עד ליום 15.9.08 הוא יום קריסת בנק ליהמן, בו הושעה כאמור המסחר באג"ח. קבוצת התובעים הפוטנציאלית כוללת, על פי הערכת המבקש, לפחות עשרות אלפי אנשים.
429 1/4/09 26/5/09 התעשרות שלא כדין, כמו גם הפרת חובת תום הלב והפרת חובות חקוקות, של המשיבה על גבה של המבקשת ואחרים, מהם נטלה המשיבה כספים שלא כדין, בעוד המבקשת ואחרים משלמים עבור אותם שירותם עצמם לצד שלישי, המעביר ככל הנראה לידי המשיבה את חלקה בתמורה האמורה ובכל מקרה מלוא מחוזי (מרכז) תצ15541-03/09 עו"ד פלורי ניסן 1. הוט - מערכות תקשורת בע"מ. 2. ישראל (איזיה) צ'ציק . 3. אסי ברטפלד. 4. ינון אנגל. 5. טל מניפז. 6. יאיר קויש. 7. עמוס ספיר. 8. גלעד שביט. 9. עופר ויס. 10. שמואל סלבין. 11. הרצל עוזר. 12. דינה נבות. 13. מיקי מרגלית כל אדם ו/או תאגיד אשר במהלך 3 השנים שקדמו להגשת בקשה זו, גבתה ממנו המשיבה כספים שלא כדין בגין אספקת שירותי תשתית אינטרנט אשר שולמו על ידי חברי הקבוצה באמצעות גורם אחר (כדוגמת נטוןויזן כפי המקרה של המבקשת ) ו/או נגבו מידי חברי הקבוצה שלא כדין בלא שיהיה הסכם בר תוקף בינם לבין המשיבה (להלן: "הקבוצה המיוצגת")
428 10/4/09 26/5/09 בשיווק המוצרים המסומנים שלא כדין, פגעה הנתבעת בתובע ובכל צרכני המוצר שרצו ל צרוך מוצר זה "ללא סוכר" וגרמה להם נזק לא ממוני אך בר-פיצוי. הנתבעת פגעה "באוטונומיה של הרצון" של חברי הקבוצה - חופש הבחירה שלהם לבחור במוצר בריאותי להשקפתם, על פי העדפתם. סימון המ מחוזי (ת"א-יפו) תא1404/09 עו"ד עפר לרינמן ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ כל תושב ישראל שרכש, מתוך העדפה למוצר ללא סוכר או דל בסוכר, את מצוצר הנתבעת מסוג "תפוחונים" אשר אריזתו סומנה "ללא סוכר". התובע מעריך את גודל הקבוצה בכ-2000 איש.
427 21/4/09 21/5/09 המשיב מטעה את ציבור הצרכנים בכך שהוא מפרסם מצג ולפניו ניתן לזכות בכרטיסי הגרלה חינם בהתקיים תנאי מסוים (ראה להלן), אך בהתקיים התנאי האמור - מסרב המשיב למסור את כרטיס ההגרלה כמובטח. מחוזי (ת"א-יפו) תא1091/06 2759/09 עו"ד יעקב כשדי מפעל הפיס כמות גדולה של צרכנים אשר רכשו כרטיסי הגרלה מן הסדרה הנדונה.
426 22/4/09 17/5/09 הפרתו הבוטה של תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") האוסר על הפצת הודעות פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר או חייגן, במקרים בהם הנמען לא נתן הסכמתו לכך. מחוזי (ת"א-יפו) תא1437/09 עו"ד סהר פלד 1. אול יו ניד. 2. רויטל הנדלר כל אדם אשר קיבל דברי פרסומת בדואר אלקטרוני מאתר www.alljobs.co.il מבלי שנתן את אישורו לכך מראש.
425 17/5/09 אגרת חניה הנגבית על ידי המשיבה שלא כדין בחניון חוף הים בראשון לציון, דבר אשר בא לידי ביטוי בגביית אגרת חניה גם בשבתות וחגים וכן בגביית שאגרת חניה בסכום מינימלי קבוע בסך של 20 ₪, הכל כמפורט בבקשה. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ115/09 31090/09 דן גבאי עיריית ראשון לציון כל מי ששילם אגרת חניה בחניון חוף הים בשבתות וחגים ו/או שלא עפ"י משך זמן החניה.
424 22/4/09 17/5/09 לא צוינה מפורשות בית הדין האיזורי לעבודה (י-ם) עב2300/08 איוון צ'רטקובסקי ארי יוסי אבטחה ושירותים בע"מ לא צוינה מפורשות
423 7/5/09 גביית כספים שלא כדין, המתבצעת באופן שיטתי על ידי המשיבים, וזאת מאחת האוכלוסיות המופלות והמקופחות ביותר בחברה ישראלית - או אוכלוסיית הנכים - אשר המבקש נמנה עליה, תוך הדגשת האפלייה כנגדם והעצמתה. מחוזי (ת"א-יפו) יעקב גרינבאום סונול ישראל בע"מ ו-7 אחרים כל מי שרכש מן הנתבעו, מיום 15 ביוני 2002 ועד מועד הגשת התובענה, בתחנות תדלוק בהן יש משאבות דלק למילוי בשירות עצמי, בנזין מסוג 96 אוקטן ו/או 96 אוקטן נטול עופרת ו/או 95 אוקטן נטול עופרת, עבור רכב הנושא תג נכה, ונגבה ממנו מחיר העולה על המחיר המירבי. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
422 7/5/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (חיפה) 1200/06 17774/06 1. יזהר רשף. 2. רחל גזית. 3. אדי גרוס. 4. כרסנטי הדס. 1. חד-אסף תעשיות בע"מ. 2. חד-אסף פלדה בע"מ. 3. אנדריי ויידה. לא צוינה מפורשות הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
421 30/4/09 העלאת סכום חיובי לקוחות מדי פעם בפעם, בניגוד למוסכם; חיוב עבור שירותים שלא נתבקשו; העלאת התעריפים מדי פעם בניגוד למוסכם; אי משלוח הסכם בכתב בדבר תנאי ההתקשרות; חיוב בתעריפים שאינם סבירים, הוגנים ומקובלים והעולים במאות אחוזים על המקובל אצל הנתבעים ואצל המת מחוזי (ירושלים) 3196/09 7491/09 אלי כהן בזק בינלאומי בע"מ קבוצת הלקוחות של המשיבה אשר התקשרו עם המשיבה לקבלת שירותי גלישה באינטרנט ו/או הגנה מפני וירוסים בלי שההתקשרות נעשתה בכתב; ו/או אשר התקשרו עם המשיבה לקבלת שירותי גלישה באינטרנט ו/או הגנה מפני וירוסים ואשר שהמשיבה העלתה את התשלום שבו חוייבו לאחר תקופת ההתקשרות הראשונה בה נקבעו מחירים שהם לדעת המשיבה מחירי מבצע, אף שמחירים אלו הועלו מעבר למחירים בהם התקשרה המשיבה עם לקוחות דומים שפנו למשיבה (הלקוחות שהיו עירניים לחיוב המופרז), בטענה שהמחירים שנקבעו להם גבוהים מן הסביר ו/או מן המקובל; ו/או באותם מקרים בהם המשיבה העלתה את מחיר הגלישה של חברי הקבוצה ללא בקשת הסכמתם ו/או ללא מתן הודעה להם על כך; ו/או אותם חברי הקבוצה עמם התקשרה המשיבה בהסכם אחיד שאינו עומד בדרישות הדין בקשר להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 בקשר למכר מרחוק ואם בקשר לדרישות גודל האותיות והמרווח ביניהם על פי התקנות לחוק זה ובין אם נכללו בהם סעיפים מקפחים המאפשרים למשיבה להעלות את המחירים ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח ו/או לפי שיקול דעת המשיבה ו/או בשיעורים העולים על המקובל אצל המשיבה לגבי לקוחות דומים.
420 30/4/09 גביית תוספת בלתי חוקית לאגרת הביוב, לנכס שאינו למגורים, בסכום השווה לשיעור מס ערך מוסף, דהיינו 15.5% מהתעריפים שנקבעו כדין בחוק העזר העירוני ובחוק העזר האזורי, המתווסף לאגרות הביוב הנגבות מאת חברי הקבוצה, ללא סמכות חוקית ותוך אפליה חמורה (בלתי חוקית כשלעצ מחוזי (ת"א-יפו) תמ 116/09 31097/09 ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות 1. מיתב - מים, תיעול וביוב בע"מ. 2. איגודן - איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה. 3. רשות המסים. כלל הצרכנים שחויבו בתוספת הבלתי חוקית כמוסבר לעיל, באגרת ביוב בפתח תקוה, כלומר, כלל הנכסים שאינם למגורים. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה בהחלטת ביהמ"ש מיום 7.2.11 (הוכנס לפנקס ביום 14.2.11) התובענה אושרה כייצוגית ביום 7.2.11
419 30/4/09 נזקים שנגרמו לשומרי כשרות הנוהגים ע"פ האיסור להימנע מאכילת קטניות בפסח, בעקבות סימון המוצר "קרם גבינה עם תותיםDiet 0%" כמוצר כשר לפסח, חרף היותו כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד. מחוזי (ירושלים) 3129/09 7377/09 מנחם מנדל וולף 1. שטראוס גרופ בע"מ. 2. קו אופ ישראל רשת סופרמרקטים בע"מ. 3. הרבנות הראשית לישראל. כל ציבור הצרכנים שומרי הכשרות המקפידים על האיסור להימנע מאכילת קטניות בפסח ואשר רכשו או אכלו את המוצר.
418 19/4/09 30/4/09 הנתבע, בנק לאומי לישראל בע"מ נוהג, כבדרך של שגרה, לקיים צווי עיקול על חשבונות הבנק של לקוחותיו, הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, וזאת בגין חוב לצדדים שלישיים ו/או למוסד לביטוח לאומי אשר נותן גמלת הבטחת הכנסה. יישום הטלת העיקולים על חשבונות בנ מחוזי (ת"א-יפו) א 1416/09 8046/09 יוסי ויינברגר בנק לאומי לישראל כל הזכאים לגמלת הבטחה הכנסה, שעל חשבון הבנק שלהם הוטל עיקול שלא כדין על ידי המל"ל בגין חוב דמי ביטוח לאומי ו/או על ידי צד שלישי אחר, או לחלופין שעיקול שהוטל על חשבונם בגין חוב דמי ביטוח לאומי ו/או אחר לא הוסר עם ביווגם כזכאים לגמלת הבטחת הכנסה, ואשר בגימו של העיקול לא עלה בידם לקבל את גמלת הבטחת ההכנסה, בין אם לתקופה קצרה ובין אם לתקופה ארוכה, וכל זאת בשבע השנים אשר קדמו להגשת התביעה דנן.
417 19/4/09 המשיבה קיפחה את זכויותיה של המבקשת ואת זכויות עובדיה האחרים בכך שלא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקלב את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם; בכך שלא שילמה להם תוספת ותק; בכך שניכתה משכרם שלא כדין. בית הדין האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 2755/08 גאולה גלם צוות 3 ניקיון ושירותים כלליים בע"מ כל עובדים הנתבעת במהלך 7 השנים שלפני הגשת הבקשה, לרבות עובדים שעזבו את הנתבעת מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת התקופה הקובעת, למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין הנכבד אן שהוכרע על ידו. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
416 19/4/09 הפרתח חוזה ההתקשרות בו התקשרו רוכשי חבילות SMS מבין לקוחות סלקום, כאשר הפרת ההסכם, במהלך חודשים מרץ-אפריל 2007, מוצאת ביטוי בשני עניינים: 1. העלאת תעריפים למפרע בעוד שהסכם ההתקשרות מאפשר את העלאת התעריפים בהודעה מראש בלבד. לצרכני סלקום הודע בחשבונית לחודש מחוזי (מרכז) ת"צ 4991-02-08 1. הכט טל יפית. 2. תוהמי מיטל. סלקום ישראל בע"מ כל מי שהיה מנוי במהלך חודש מרץ לאחת מחבילות ה-SMS שמציעה סלקום. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 15.4.10
415 19/4/09 עוולות של הפרת חובה חקוקה ופרסום מטעה, הנגרמות על ידי המשיבה. מחוזי (מרכז) ת"צ 993-11-08 שפירא קובי י. את א. ברמן בע"מ כל מי שרכש לחם ממותג "מאפיית ודש" נושא הסמל תנאי ייצור נאותים בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה, או בתקופה בה לא היה למשיבה היתר כדין לסמן את מוצריה בסמל תנאי ייצור נאותים. התובענה אושרה כייצוגית בפס"ד מיום 13/12/09 (הוכנס לפנקס 17/2/10) הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה 13/12/2009 התפרסמה הודעה בציבור ביום 12.1.10 הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 13/12/09
414 5/4/09 להביא לחויבה של המשיבה לשלם לכל עובדיה הזכאים לכך תוספת ותק. בית הדין האזורי לעבודה (חיפה) ס"ע 16449-12-08 ולדימיר לובצביץ שחף אבטחה 1989 בע"מ כל עובדי המשיבה שהועסקו בעבודות שמירה, במשך יותר משנה ואשר לא קיבלו תוספת ותק בגין כך.
413 26/3/09 5/4/09 שינוי בדפוס חשיבתם החלמאי של המשיבות ולהפסיק את הזלזול והיעדר האכפתיות מהנזקים החמורים הנגרמים כתוצאה מפיצוץ צנרת ביוב והזרמת מי שפכים דרך הנחלים אל הים. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1329/09 6923/09 1. עומרי חצור. 2. אליעזר גפני. 3. יוסף ג'ו גוטמן. 1. עיריית אור יהודה. 2. איגוד ערים דן לתברואה והפארק ע"ש אריאל שרון. 3. המשרד להגנת הסביבה. 1. תושבי תל אביב- יפו. 2. תושבי הרצליה. 3. רוחצים/ גולשים ומבקרים בחופי תל אביב- יפו והרצליה.
412 5/4/09 המשך גבייה של דמי ביטוח בגין רכיב ביטוח השתלות למרות שכתוצאה משינוי החקיקה שבחוק ההשצלות, הסיכון לגבי ביטוח נתבטל באופן שמקרה הביטוח בגין רכיב ההשתלות נעשה בלתי אפשרי לאחר כריתת חוזה הביטוח, ולחילופין, לאור שינוי הנסיבות, חלה הפחתה משמעותית בסיכון של המבטח באופן המחייב הפחתה משמעותית של דמי הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח. מחוזי (ת"א-יפו) יעקב אזיה מגדל חברה לביטוח בע"מ. כל קבוצת בעלי ביטוח השתלות פרט או קולקטיבי של מגדל, שהתקשרו עימה בחוזי ביטוח השתלות, ושאר שילמו למשיבה דמי ביטוח בגין ביטוח השתלות החל מיום 1.5.2008.
411 23/3/09 5/4/09 המשך גבייה של דמי ביטוח בגין רכיב ביטוח השתלות למרות שכתוצאה משינוי החקיקה שבחוק ההשצלות, הסיכון לגבי ביטוח נתבטל באופן שמקרה הביטוח בגין רכיב ההשתלות נעשה בלתי אפשרי לאחר כריתת חוזה הביטוח, ולחילופין, לאור שינוי הנסיבות, חלה הפחתה משמעותית בסיכון של המבטח באופן המחייב הפחתה משמעותית של דמי הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1316/09 6764/09 דניאל מישורי דקלה חברה לביטוח בע"מ כל קבוצת בעלי ביטוח השתלות פרט או קולקטיבי של דקלה, לרבות ביטוח השתלות שניתן למבוטחי "כללית מושלם", שהתקשרו עימה בחוזי ביטוח השתלות, ואשר שילמו למשיבה דמי ביטוח בגין ביטוח השתלות החל מיום 1.5.2008.
410 30/3/09 5/4/09 המשך גבייה של דמי ביטוח בגין רכיב ביטוח השתלות למרות שכתוצאה משינוי החקיקה שבחוק ההשצלות, הסיכון לגבי ביטוח נתבטל באופן שמקרה הביטוח בגין רכיב ההשתלות נעשה בלתי אפשרי לאחר כריתת חוזה הביטוח, ולחילופין, לאור שינוי הנסיבות, חלה הפחתה משמעותית בסיכון של המבטח באופו המחייב הפחתה משמעותית של דמי הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1353/09 7209/09 דנה דויד שירותי בריאות כללית כל קבוצת בעלי ביטוח השתלות שניתן שניתן על ידי כללית במסגרת שירותי בריאות נוספים מסוג "כללית מושלם", ואשר שילמו למשיבה דמי ביטוח בגין ביטוח השתלות החל מיום 1.4.2006 או החל מיום 1.5.2008.
409 30/3/09 5/4/09 המשך גבייה של דמי ביטוח בגין רכיב ביטוח השתלות למרות שכתוצאה משינוי החקיקה שבחוק ההשצלות, הסיכון לגבי ביטוח נתבטל באופן שמקרה הביטוח בגין רכיב ההשתלות נעשה בלתי אפשרי לאחר כריתת חוזה הביטוח, ולחילופין, לאור שינוי הנסיבות, חלה הפחתה משמעותית בסיכון של המבטח באופן המחייב הפחתה משמעותית של דמי הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1354/09 7211/09 מיכל מרום בריקמן מכבי שירותי בריאות כל קבוצת בעלי ביטוח השתלות שניתן שניתן על ידי מכבי במסגרת שירותי בריאות נוספים מסוג "מגן", ואשר שילמו למשיבה דמי ביטוח בגין ביטוח השתלות החל מיום 1.4.2006 או החל מיום 1.5.2008.
408 23/3/09 5/4/09 הטעיה רבתי (הגובלת בהונאה) של ציבור המשקיעים במהלך הנפקה שביצעה החברה הציבורית פסיפיק אחזקות בע"מ, בתשקיף שפורסם על ידה ביום 25 במרץ 2007. כפי שיפורט להלן, תשקיף ההנפקה פורסם תוך שהוא מכיל בתוכו מספר רב של פרטים מטעים. בין היתר, וכפי שיפורט בהרחבה להלן, כלל התשקיף פרטים מטעים ביחס לפרטים המצויינים בבקשה. מחוזי (מרכז) א. 13861-03-09 1. רות הילל ספרוני. 2. ד"ר ברק שנהב. פסיפיקה אחזקות בע"מ ו-25 נוספים. כל רוכשי ניירות ערך של החברה, החל מיום פרסום התשקיף (25.3.2007) ועד ליום 13.2.2008 ובהם רוכשי ני"ע במסגרת ההנפקה (השוק הראשוני) ובמהלך המסחר בבורסה (השוק השניוני) ולמעט מי מן הנתבעים-המשיבים או קרוביהם, שותפיהם העסקיים, או כל ישות משפטית הנשלטת על ידם או הקשורה או מסונפת אליהם.
407 26/3/09 הטעיה שמטעה המשיבה את הציבור הרחב כולו במסגרת מסע הפרסום האגרסיבי שהיא מקיימת בימים אלה ברחבי הארץ כחלק מהשקת תכנית "הלוטו החדש". מחוזי (מרכז) ת"צ 9386-03-09 1. דני שור. 2. אבשלום שרון. מפעל הפיס לא צוינה מפורשות
406 26/3/09 רישום לקוחותיהן של שתיים מהחברות המובילות בארץ בתחום אספקת שירותים סלולאריים- המשיבה מס' 1 והמשיבה מס' 2 לאתר היכרויות ברשת האינטרנט בשם "פופיק" מחוזי (ת"א-יפו) א. 2446/06 + 2447/06 23305/06 + 23323/06 1. עומרי רוטשילד. 2. ניב רון. 3. אלכס ברקמן. 1. פרטנר תקשורת בע"מ 2. סלקום ישראל בע"מ. 3. נ.ד. יישום פתרונות פרקטיים בע"מ. 4. דוד שטרנברג. 5. ניסים כהן. כל לקוחות פרטנר וסלקום שצורפו ללא הסכמתם לאתר האינטרנט שהופעל על ידי פופיק, וחויבו על יד החברות הסלולאריות שלא כדין בגין מסרונים ששלחה להם פופיק. התובענה אושרה כייצוגית הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (17.1.10) 16/03/2009 הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 14.4.11 (הוכנס לפנקס ביום 1.5.11)
405 22/3/09 המשיבה מתנערת מחובתה לשפות לקוח במקרה של שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלו או במקרה בו החזיר טובין למוכר. מחוזי (ת"א-יפו) 1638/08 יעקב אליאס ישראכרט בע"מ לא צוינה מפורשות הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה על הסף ביום 13.12.09 (הוכנס לפנקס ביום 30.12.09) נמחקה על הסף
404 16/3/09 22/3/09 הנתבעת חייבה וגבתה מהתובע ארנונה באופן בלתי חוקי, כמתואר להלן, ולפיכך עליה להשיב לתובע את הכספים שגבתה ביתר ובניגוד לחוק. עניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת.מ. 111/09 30774/09 משה גזץ עיריית לוד כל מחזיקי הדירות בבתים משותפים בתחומה של הנתבעת אשר חויבו בארנונה כללית בשנים 2007-2008.
403 15/3/09 19/3/09 רמיסתו ברגל גסה של תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אשר בסעיף 30א קבע את הכללים שבהתקיימם ניתן לשלוח דברי פרסומת באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או מערכת חיוג אוטומטי מחוזי (מרכז) ת.צ. 6788-03-09 פלורי ניסן סלקום ישראל בע"מ ו-15 נוספים כל אדם ו/או תאגיד אשר התקשר עם בזק בינלאומי בהסכם לקבלת שירותי אינטרנט ואשר קיבל מבזק בינלאומי מיום 01/12/08 דבר/דברי פרסומת, בלא שנתן אישורו מראש ובכתב לקבלתם.
402 19/3/09 גבייה אסורה של הוצאות העירייה בגין גרירת רכב, בניגוד להוראות חוק עזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-1983 וכן בגין פעולות הגובלות בפלילים כפי הנראה, כאשר משיבות 1 ו-2 גובות מע"מ מהקבוצה אך כפי הנראה אינן מעבירות אותו למדינה. מחוזי (ת"א-יפו) 1290/09 6275/09 גבריאל לוק 1. עיריית תל אביב-יפו. 2. אתרים ירוקים בע"מ. 3. מדינת ישראל רשות המיסים כל האנשים שרכבם נגרר החל מחודש יוני 2005 על ידי הנתבעת 2 בשירות נתבעת 1.
401 10/3/09 18/3/09 גביית אגרות ביוב שלא כדין מחוזי (ת"א-יפו) תמ. 108/09 30667/09 פרקש אוהד עיריית קרית אונו כל מי ששילם למשיבה בשנתיים שקדמו ליום הגשת התובענה, או בחלק מהן, אגרות ביוב לפי חוק עזר לקרית אונו (אגרת ביוב), התשל"ה - 1975.
400 10/3/09 18/3/09 המשך גבייה של דמי ביטוח בגין רכיב ביטוח השתלות למרות שכתוצאה משינוי החקיקה שבחוק ההשצלות, הסיכון לגבי ביטוח נתבטל באופן שמקרה הביטוח בגין רכיב ההשתלות נעשה בלתי אפשרי לאחר כריתת חוזה הביטוח, ולחילופין, לאור שינוי הנסיבות, חלה הפחתה משמעותית בסיכון של המבט מחוזי (ת"א-יפו) א. 1277/09 5890/09 סוניה בלום הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ כל קבוצת בעלי ביטוח השתלות פרט או קולקטיבי של הראל, שהתקשרו עימה בחוזי ביטוח השתלות, ואשר שילמו למשיבה דמי ביטוח בגין ביטוח השתלות החל מיום 1.5.2008.
399 10/3/09 18/3/09 המשך גבייה של דמי ביטוח בגין רכיב ביטוח השתלות למרות שכתוצאה משינוי החקיקה שבחוק ההשצלות, הסיכון לגבי ביטוח נתבטל באופן שמקרה הביטוח בגין רכיב ההשתלות נעשה בלתי אפשרי לאחר כריתת חוזה הביטוח, ולחילופין, לאור שינוי הנסיבות, חלה הפחתה משמעותית בסיכון של המבטח באופן המחייב הפחתה משמעותית של דמי הביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1278/09 5891/09 מיכל מרום הפניקס חברה לביטוח בע"מ. כל קבוצת בעלי ביטוח השתלות פרט או קולקטיבי של הפניקס, שהתקשרו עימה בחוזי ביטוח השתלות, ואשר שילמו למשיבה דמי ביטוח בגין ביטוח השתלות החל מיום 1.5.2008.
398 18/3/09 בעלי השליטה בחברת כור תעשיות בע"מ, הפיקו באמצעות התאגיד השולט, דיסקונט השקעות בע"מ, רווח הון מיידי עצום של 320 מיליון ₪ וכן הביאו לדילול חלקו של הציבור ולהגדלת שליטתם בכור בשיעור רב ובמחיר נמוך. מחוזי (ירושלים) יעקב סבו חברת דיסקונט השקעות בע"מ ו-13 נוספים כל בעלי מניות כור עובר להנפקה המקפחת שאינם נמנים על קבוצת השליטה ואשר לא מימשו את זכותם לרכוש מניות בהנפקה המקפחת. יצוין כי הקבוצה כוללת גם את בעלי המניות מארה"ב שלא התאפשר להם כלל לממש זכויות לרכישת המניות ואלמלא ההנפקה המקפחת לא היו מדוללים.
397 18/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) א. 2627/06 25842/06 מר שפילברג בנק המזרחי המאוחד בע"מ לא צוינה מפורשות הבקשה לאישור כיצוגית נדחתה ניתנה החלטה
396 9/3/09 15/3/09 המשיבים הפרו את תקנון קופת הגמל, גבו כספים בניגוד לדין, מהמבקש ומחברי קבוצה נוספים של עמיתים, אשר הפקידו את חסכונותיהם בקופות הגמל. המשיבים הפרו במעשים ומחדלים רבים ונלווים נוספים את חובותיהם שפורטו בתביעת המבקש, כלפי המבקש וכלפי יתר חברי הקבוצה. מחוזי (ירושלים) א. 3111/09 6909/09 יעקב נצח ויסברג 1. הלמן - אלדובי קופות גמל בע"מ. 2. בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ. קבוצה א- נפגעי אי תשלום הריבית, הנם כל העמיתים שהפקידו ו/או העבירו כספים לאחת מחמשת קופות הגמל פרט לעומרים) החל מיום 1.1.04 ועד ליום 31.3.09 ובכלל. וגם כל העמיתים שהפקידו כספים ו/או העבירו כספים לעומרים החל מיום 1.1.04 ועד ליום 31.12.08. הקבוצה ב- כל עמיתי 5 הקופות, שהפקידו ו/או העבירו כספים לקופות בחודשים בהם הקופות הפסידו כספים, החל מיום 1.1.04 ועד ליום 31.3.09. וגם, כל העמיתים שהפקידו כספים ו/או העבירו כספים לעומרים בחודשים בהם קופת עומרים הפסידה כספים החל מיום 1.1.04 ועד ליום 31.12.08.
395 2/3/09 15/3/09 גבייה שלא כדין של דמי כניסה לפארק עפולה, שבתחום סמכותה של המשיבה, בניגוד גמור להוראות החוק. לעניינים מנהליים (נצרת עילית) 154/09 הזאר סעד כנאזע עיריית עפולה כל המבקרים בפארק עפולה, שאינם תושבי עפולה, ממועד פתיחת הפארק בתחילת אוקטובר 2007 ועד למועד הגשת התובענה.
394 22/2/09 10/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (מרכז) ת"צ 13801-02-09 שמואל עזורי 013 נטוויז'ן בע"מ לקוחות שהצטרפו למבצע נשוא התביעה דנן
393 25/2/09 10/3/09 אי תשלום תוספת וותק לעובדים ואי הפרשות עבור פנסיה כמתחייב מצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה בית הדין האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 11070/08 אלה דיינגה ניקי ניקיון בע"מ לא צוינה מפורשות
392 26/2/09 10/3/09 סעד השבה חלקי של כספים שונים, אשר שילמה המבקשת לידי המשיבה, קופת חולים מאוחדת, במסגרת תכנית "מאוחדת עדיף, תכנית ביטוח הבריאות המשלים והמקיף". מחוזי (חיפה) ת"צ 17050-02-09 פרופ' רנה גיל קופת חולים מאוחדת כל מבוטח של המשיבה אשר רכש ממנה ביטוח בריאות משלים שנקרא תכנית "מאוחדת עדיף, תכנית ביטוח הבריאות המשלים והמקיף" שמציעה המשיבה למבוטחיה והכולל סעיף של טיפולים רפואיים בחו"ל לרבות השתלת איברים בחו"ל, ואשר שילם למשיבה פרמיה בסך של כ-50 ₪ לחודש שחלקה הינו בגין הסעיף הנ"ל אך החל מחודש 3/2006 אין באפשרותו לקבל מימון ו/או החזר של עלות ניתוחי השתלת איברים בחו"ל בשל הסתתרות המשיבה מאחורי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 7/2006 מיום 13/3/2006 בעניין מימון השתלת איברים בחו"ל, כפי שיפורט להלן. בקשת התובענת להסתלקות מהתובענה אושרה בפס"ד מיום 30.11.10 והבקשה לאישור התובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 11.12.10)
391 10/3/09 פעולותיה, מעשיה ומחדליה המתמשכים והחריגים של "אגד" במשך מספר שנים, בניגוד לחובותיה על פי דין לעמוד בהוראות החוק, בתנאי הרישיון שלה, ובלוחות הזמנים הקבועים על פי דין; תוך זלזול מתמשך בציבור הנוסעים הנזקק לשירותיה. מחוזי (באר שבע) 3033/10 2776/09 רפאל חיים אגד- אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ כל הצרכנים והלקוחות, המתגוררים במועצה האזורית הר-חברון, קריית ארבע, חיילים המשרתים באזורים אלו וכן אנשים שביקשו לנסוע אל היישובים הנ"ל ומהם, אשר התעתדו לנסוע ו/או נסעו באחד מקווי האוטובוס של אגד אל הישובים הנ"ל ואליהם, בין אם נסעו ובין אם לא נסעו, בשבע השנים שקדמו להגשתה של תובענה זו ונתקלו (או עשויים היו להיתקל) באחד האירועים המפורטים בתובענה זו.
390 9/1/09 10/3/09 החזר בגין רכישת מוצרים ברשת "שופרסל ישיר" הנובע מההפרש בין המחיר הנקוב על המוצר לבין המחיר הנגבה בעבורו בקופה. מחוזי (ת"א-יפו) א. 25/09 1416/09 און ניימן שופרסל בע"מ כל צרכן אשר רכש מוצרים אשר שווקו על ידי הנתבעת באמצעות רכישות מקוונות מהנתבעת באמצעות "שופרסל ישיר" (בשנים 2007-2008) ובשמה הקודם נט-סל (בשנים 2006-2007).
389 10/3/09 תשלום תגמולי ביטוח חלקיים ללא כל הצדקה לדבר. מחוזי (ת"א-יפו) 2626/06 25841/06 שוש רודריג 1. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ. 2. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כל מי שלווה כספים מהבנק הבינלאומי למשכנתאות, הצטרף באמצעותו להסדר ביטוח חיים שבו המבטחת היא מגדל חברה לביטוח, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים: 1. שיעור ההלוואה עלה על הסכום המקסימלי לביטוח שקבעה המבטחת; 2. במהלך תקופת הביטוח אירע מקרה ביטוח; 3. המבטחת שילמה למוטב תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור נמוך הן מסכום הביטוח הן מיתרת ההלוואה שעמדה לפירעון במועד התרחשות מקרה הביטוח. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
388 10/3/09 להורות לחברת דואר ישראל בע"מ להשיב לתובע ולתובעים המיוצגים סכומים ששולמו בגין: 1. עמלת שחרור ממכס קולקטיבי חייב. 2. עמלת השתתפות באגרת רשימון. 3. עמלת דמי הקצאת אשראי. שנגבו ונגבים על ידי הנתבעת שלא כדין כמפורט בתובענה. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1096/09 2802/09 עידן מורדכי חברת דואר ישראל בע"מ כל מי שקיבל טובין בדואר ונאלץ לשלם את כל ו/או חלק מאותן עמלות הנקובות בתובענה.
387 10/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (מרכז) ת"צ 4944-08-07 ערן הירש 1. מנורה חברה לביטוח בע"מ. 2. קדר סוכנות לביטוח (1996) בע"מ. מי שרכשו מאת מנורה פוליסה לביטוח כלי שייט ב-7 השנים שלפני הגשת התובענה, 21.9.2004, ולא שולמו להם תגמולי ביטוח ע"פ אותה פוליסה בשנים הרלוונטיות, ולכן קמה עילת תביעה בגין כל פוליסה בנפרד. התובענה אושרה כייצוגית הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה 23/01/2009
386 3/2/09 10/3/09 השבת כספים אשר נגבו ביתר ושלא כדין ע"י המשיבה מאת כלל הנהגים אשר שילמו אגרת הסדר חנייה בעיר הוד השרון. עניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת.מ. 104/09 30325/09 בנימין גבאי עיריית הוד השרון כל מי ששילם אגרת הסדר חניה בהוד השרון בסכום העולה על 1.5 ₪ לשעת חניה, בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הגשת תובענה זו.
385 10/3/09 לא צוינה מפורשות בית הדין האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 3158/2006 8436/06 שמואלביץ' עמית קודקוד אבטחה ורפואה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת או חלק ממנה, לרבות עובדים שעזבו את הנתבעת מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת התקופה הקובעת, למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין הנכבד או שהוכרע על ידו. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה אושר הסכם הפשרה
384 12/2/09 10/3/09 הפרת תנאי פוליסות לביטוח בריאות קבוצתיות לרבות פוליסות לביטוח סיעודי שהונפקו אצל הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) א. 1179/09 1. מרקוסון מרקו. 2. מרקוסון ביאטריס. דקלה חברה לביטוח בע"מ כל המבוטחים של הנתבעת, שנגבתה מהם פרמיה עבור התקופה של ספטמבר ו-1-26 אוקטובר 2004 וחל בעניינם סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח וכן כל מבוטחי הנתבעת, אשר היו מבוטחים ו/או מבוטחים בפוליסות ביטוח סעודי "כללית מושלם" אשר אירע להם מקרה הביטוח וקיבלו ו/או מקבלים גמלת סיעוד ואשר הנתבעת המשיכה לגבות מהם פרמיות שלא כדין ו/או לא הוסיפה ומוסיפה להם ריבית על הגמלאות ולא הצמידה ומצמידה, את הגמלאות כפי האמור בסעיף 28 לחוק הביטוח ו/או לא חישבה ו/או מחשבת להם נכון את הקרן ו/או מקטינה להם את הקרן ו/או מעכבת להם את הגמלאות המגיעות להם בגין 3 חדשי המתנה וחלקם ו/או שללה ושוללת מהם גמלאות אלו הכל כאמור בכתב התביעה והבקשה וכן את כל המבוטחים בביטוח סיעוד "כללית מושלם", שזכויותיהם קופחו ו/או נשללו על ידי התובעת באופן דומה לזה המתואר בכתב התביעה וכל זאת במשך 7 שנים האחרונות ו/או 7 שנים מיום שאירע כל מחדל בפני עצמו ו/או מיום ששולמה כל גמלה וגמלה וזאת מבלי לפגוע באותם מבוטחים שתביעתם לא התיישנה בגלל מצבם הבריאותי לרבות הנפשי והשכלי וכן בית המשפט מתבקש להגדיר את הקבוצה ככוללת גם את יורשיהם של המבוטחים כנ"ל.
383 10/3/09 רמיסתו ברגל גסה של תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אשר בסעיף 30א קבע את הכללים שבהתקיימם ניתן לשלוח דברי פרסומת באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או מערכת חיוג אוטומטי מחוזי (מרכז) ת.צ. 3711-02-09 פלורי ניסן בזק בינלאומי בע"מ ו-12 נוספים כל אדם ו/או תאגיד אשר התקשר עם בזק בינלאומי בהסכם לקבלת שירותי אינטרנט ואשר קיבל מבזק בינלאומי מיום 01/12/08 דבר/דברי פרסומת, בלא שנתן אישורו מראש ובכתב לקבלתם.
382 10/3/09 גבייה של תשלומים בלתי חוקיים אשר גבה המשיב מן המבקש ומחברי הקבוצה, כחלק יחסי ממחיר המע"מ שעליו להפחית מן המוצר. מחוזי (באר שבע) א. 3022/08 2594/08 טל פרחי ונדום אופנה סניף אילת כל אדם אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו, כמו גם במהלך ניהולה של תביעה זו, עד למועד בו ישנה המשיב את התנהלותו הבלתי חוקית, רכש מוצר כלשהו בחנות של המשיב, בפטור חלקי של מע"מ. בהחלטת בית המשפט המאשרת את התובענה, נקבעה הגדרת הקבוצה כך: "כל חבר מועדון אשר רכש מוצר ממוצרי החנות של המשיבה באילת, במחיר שאינו מגלם את הפחתת שיעור המע"מ במלואו, במהלך תקופת פעילותה של החנות ולא יותר מאשר 7 שנים שקדמו להגשת התביעה" התובענה אושרה בהחלטת בית המשפט מיום 21.9.10 (הוכנס לפנקס 28.10.10) 21/09/2010
381 11/2/09 8/3/09 המשיבה חייבה וגבתה תשלומים בגין אחזקת שפ"פ באופן בלתי חוקי וללא כל סמכות שבדין, ולפיכך עליה להשיב למבקשים ולחברי הקבוצה המיוצגת על ידם את הכספים שגבתה ביתר, ללא כל סמכות כאמור. עניינים מנהליים (מרכז) ת.מ. 105/09 1. טל עופר. 2. טל רחל. עיריית אלעד כל אדם ו/או חברה ו/או ישות משפטית כלשהי, אשר שילמו למשיבה בגין תחזוקת שפ"פ בשנתיים שקדמו ליום הגשת התביעה.
380 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) 2537/06 24655/06 דניאל פרחן מולטילוק בע"מ כל מי שרכש צילינדר מסוג מולטילוק אינטראקטיב מתחילת חודש יולי 2003, אז החלה המשיבה במסע הפרסום המטעה לכאורה, ועד יום הגשת התביעה (28.11.06) התובענה אושרה כייצוגית 09/02/2009
379 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) א 1161/09 3807/09 סיניה דיין לוי רכבת ישראל בעלי כרטיסי נסיעה הבאים ברכבת ישראל תקפים לחודש פברואר 2009: כרטיס תקופתי חופשי שבועי, כרטיס תקופתי חודשי, כרטיס תקופתי חופשי חודשי משולב ואשר נגרם להם אי נוחות ו/או ניזוקו כתוצאה מהתנהלות הנתבעת והנוהל הפנימי הקיים אצל הנתבעת, אינו נותן להם מענה ולחילופין אינו נותן כל מענה אופרטיבי. בפס"ד מיום 5.4.11 אושרה בקשת התובענת להסתלקות והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 13.4.11)
378 8/3/09 גביה עודפת שלא כדין של עלות הפרש הדלק בתוספת עמלת תדלוק במכוניות שמשכירה המשיבה לקהל הרחב ובאופן מהווה הדבר עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה וכמו כן סעיף 12 להסכם עליו מחתימה את לקוחותיה הנו סעיף מקפח בחוזה אחיד. מחוזי (חיפה) ת"צ 5274-02-09 בוריס כהן קל אוטו תחבורה 1994 בע"מ. כל לקוח של הנתבעת במהלך שבע השנים האחרונות אשר שכר מכונית מהנתבעת והחזירה כשמיכל הדלק לא מלא ואינו תואם את מצבו בעת נטילת המכונית מהנתבעת.
377 8/3/09 גביה עודפת שלא כדין של עלות הפרש הדלק בתוספת עמלת תדלוק במכוניות שמשכירה המשיבה לקהל הרחב ובאופן מהווה הדבר עשיית עושר ולא במשפט, הטעיה וכמו כן סעיף 12 להסכם עליו מחתימה את לקוחותיה הנו סעיף מקפח בחוזה אחיד. מחוזי (חיפה) ת"צ 14372-02-09 ירון תמיר דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ. כל לקוח של הנתבעת במהלך שבע השנים האחרונות אשר שכר מכונית מהנתבעת והחזירה כשמיכל הדלק לא מלא ואינו תואם את מצבו בעת נטילת המכונית מהנתבעת.
376 6/1/09 8/3/09 ביצוע החזרים כספיים לבעלי דין ואחרים, בין אם החזרי אגרות ובין אם החזרת כספים ששולמו/הופקדו כפקדון ו/או ערבון בקופות בית המשפט ובתי הדין. מחוזי (חיפה) א. 3064-01-09 1. דוד סיגל. 2. אדוארד סגל. מדינת ישראל כל מי שקיבל מהנתבעת במהלך התקופה הקובעת כהגדרתה בהמשך התביעה החזר כספי כהגדרת מונח זה בהמשך.
375 8/3/09 חישוב תגמולי ביטוח בפוליסות לביטוח נכות תאונתית במקרים של נכות חלקית עקב תאונה. מחוזי (מרכז) ת"א 5625-08-07 (אליה אוחדו: 3344-09-07; 1894-10-07) 1. יעקב אביעד. 2. עמוסי רחמים. 3. ישראל קנדל 1. מנורה חברה לביטוח בע"מ. 2. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ. 3. מגדל חברה לביטוח בע"מ. לא צוינה מפורשות ניתנה החלטה
374 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) א 1260/06 5461/06 גיל רוגוז'ינסקי מכבי שירותי בריאות לא צוינה מפורשות הבקשה לאישור תובענה יצוגית נמחקה ניתנה החלטה
373 23/12/08 8/3/09 לא צוינה מפורשות עניינים מנהליים (ת"א-יפו) המ 143/08 לסק ושות' בע"מ עיריית אור יהודה בעלים או מחזיקים בנכסים שלא למגורים בתחום העיר אור יהודה לפי אחד הפרמטרים הבאים: א. כלל הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים שלא למגורים, למעט הבעלים או המחזיקים של נכסים המייצרים אשפה בהיקפים חריגים ומחוייבים באגרת פינוי. ב. כלל הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים שלא למגורים המשלמים אגרת פינוי אשפה שלא על בסיס דוחות המפקח. ג. כלל הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים שלא למגורים שאינם מייצרים אשפה כלל, והמחוייבים באגרת פינוי אשפה.
372 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2488/02 21953/02 1. מגורים יזום ובניה בע"מ. 2. דאובר אדריכלים (1998) בע"מ. 3. וסלי תקשורת והפקות בע"מ. 1. פלאפון תקשורת בע"מ. 2. סלקום ישראל. לא צוינה מפורשות ניתנה החלטה
371 14/1/09 8/3/09 טענות הנוגעות ביחס לאריזת פרילי טבע 1.5% שומן יוגורט עם גרנולה ופירות. מחוזי (ת"א-יפו) 1126/07 3058/07 אילן ארגס 1. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ 2. תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ. כל מי שרכש פרילי טבע, החל מיום 28.1.00 ועד למועד מתן התוקף של פסק הדין להסכם הפשרה אושר הסדר הפשרה ביום 13.9.09
370 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 1765/03 13037/03 רונן שוהם ושישה נוספים. כלמוביל ושמונה נוספים. לא צויינה מפורשות הבקשה לאישור כיצוגית נדחתה
369 15/1/09 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) 2245/08 21613/08 יניב בוכניק 1. ישראכרט בע"מ. 2. יורופי (יורוקרד) ישראל בע"מ. כל הציבור בישראל שהחזיק בכרטיס אשראי של "תשלובת ישראכרט" ואשר חשבונו חוייב במשך התקופה שתחילתה 7 שנים לפני יום הגשת התביעה וסיומה באפריל 2005, כאשר המשיבות הפסיקו את השימוש בשיטת יום בשיטת ההמרה המשולשת, בגין רכישות ו/או עסקאות במט"ח, שאינו דולרים של ארצות הברית אשר בוצעו באמצעות כרטיסי האשראי שלהם. אושר הסדר הפשרה הודעה לעיתונות
368 5/3/09 8/3/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) א 1260/09 5596/09 מרדכי שלו שופרסל בע"מ כל אדם אשר רכש את אחד משני המוצרים המופיעים בתובענה בסניפיה של המשיבה, בהתאם למבצעים שפורסמו על ידה בנוגע לקניית לחם חי ולקניית תה ויסוצקי, החל מתחילת ה"מבצעים" ועד לתום תקופתם.
367 26/2/09 29/2/09 קבוצת אזרחים בישראל, אשר קנו ו/או צרכו מוצרי הנתבעת ואשר ע"פ הודעת הנתבעת עצמה מיום 25.1.2009 הורדו מהמדפים בשווקים סדרת מוצרי מאפה של הנתבעת ביוזמתה היא וזאת עקב חשש להמצאות חיידקי ליסטריה בסדרת מוצרי מאפה של הנתבעת ע"פ פירוט שמופיע. מחוזי (מרכז) ת"צ 17385-02-09 מאיה ענתבי מעדנות בע"מ קהל הצרכנים אשר רכש את מוצרי הנתבעת עם מועדי פקיעת תוקף המוצר כמפורט בפתיח כתב תביעה זה אשר צרך ו/או לא צרך את המוצרים. הבקשה לאישור הסתלקות מהבקשה לאישור התובענה אושרה בפס"ד מיום 24.11.10 והתובענה הנמחקה(הוכנס לפנקס 13.12.10)
366 29/2/09 קביעה שלא כדין של "שער רצפה" בהלוואה צמודה לדולר על ידי בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ. מחוזי (ת"א-יפו) א 1186/09 4170/09 יוסף מאיר איזקסון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ כלל לקוחות הבנק אשר במסגרת תקופת התביעה התקשרו עם הבנק בהסכם הלוואה צמודה לדולר שקבועה בו הצמדה חד כיוונית.
365 9/12/08 29/2/09 לתובענה זו יש שני חלקים, האחד קנייני ועיניינו אחזקתם של תושבי היישוב אורנית כבני ערובה במחלוקת שבין המשיבים 1 ו-2 לבין המשיבה 3 והשני כספי המתייחס לסכומים כספיים עצומים שגובה המשיבה 3 מכלל התושבים שבאזור יהודה ושומרון שתחת אחריותם. ה.פ. 5639-12-08 1. בן אביר יצחק. 2. בן אביר דורית 1. דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ. 2. משה קליין. 3. המינהל האזרחי (אזור יהודה ושומרון), הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי. בחלק הקנייני- כלל תושבי היישוב אורנית אשר רכשו את זכויותיהם מהמשיבה 1, דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ ואשר קרקעותיהם אינן רשומות בטאבו הירדניו/או כלל הישוב אורנית אשר חתמו על הסכמי חכירה עם המינהל האזרחי (אזור יהודה ושומרון), הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי. בחלק הכספי- כלל בעלי הזכויות בישוב אורנית או בכל ישוב אחר באזור יהודה והשומרון אשר נדרשו לשלם למינהל דמי ניהול בסך של 13,629 ש"ח.
364 22/2/09 הבקשה הוגשה בעקבות הטעיית התובע ברכישת נורות פלואורצנטיות קומפקטיות, אשר הנתבעת מייבאת, הנובעת מפרסום מטעה מטעם הנתבעת על גבי אריזתן של הנורות, בנוגע לעוצמת התאורה של נורות אלו. מחוזי (ת"א-יפו) שלומי ישראל סמיקום לקסיס בע"מ. כל צרכן אשר רכש ו/או צרך נורת EL ספיראלית מדגם SEMI SPIRAL בת 20 ואט ו/או 26 ואט מתוצרת Hyundai, או מי מביניהן, המיובאות למדינת ישראל על ידי המשיבה במהלך שבע השנים טרם הגשת בקשה זו.
363 28/10/08 22/2/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (מרכז) 2245794 בלהה פלד פלאפון תקשורת בע"מ. כל הלקוחות של המשיבה שרכשו מכשיר המכונה "דור שלישי" או בשם דומה, וכן שירותים שונים, ואלו הותנו ברכישת שירות המכונה "חבילת גלישה בדור השלישי" ו/או בכל שם אחר.
362 18/2/09 כספים אותם גובה המשיבה שלא כדין מלקוחותיה, כתוצאה ממעשי הטעייה וממצגי שווא אותם היא מציגה כלפי לקוחותיה. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 1204/09 4395/09 עו"ד שרון דבורה סלקום ישראל בע"מ. כל לקוחות המשיבה, אשר התקשרו עם המשיבה בהסכם לקבלת ההטבה בדרך של החזר זמן אוויר, ובפועל לא קיבלו את ההטבה. התובענה נמחקה בפס"ד מיום 11.2.10 (הוכנס לפנקס 2.3.10)
361 18/2/09 גביית יתר במודע תוך אדישות (כמעט נפשעת) לציבור החייבים, קשי היום הנושאים בה. לעניינים מנהליים (ת"א-יפו) ת"מ 106/09 1. ראובן כהן. 2. טליה כהן. מדינת ישראל (לשכות הוצאה לפועל) כל החייבים בתיקי שטרןת ותובענות על סכום קצוב, הפעילים כיום, לרבות חייבים שתיקיהם נסגרו במהלך השנתיים שקדמו לבקשה.
360 12/2/09 18/2/09 מניעת המשך הטעית לקוחותיה של המשיבה. מחוזי (פ"ת) גלי רבינוביץ פלאפון תקשורת בע"מ. לקוחות המשיבה שהיו בעלי תא קולי ב-7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו. התקבל פסק דין
359 5/2/09 18/2/09 הפרת תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) על ידי מפלגת ההליכוד, באשר שלחה לנמענים רבים בלא הסכמתם הודעת דוא"ל אשר בין היתר מעודדת אותם לרכישה של שירותיםוהוצאה כספית. מחוזי (ת"א-יפו) א 1151/09 3590/09 רועי כיבודי מפלגת הליכוד כל אדם אשר קיבל לכתובת הדואר האלקטרוני האישית שלו את ההודעה נשוא הבקשה.
358 18/2/09 מחיר אחיד לצרכן בנעלי קרוקס מחוזי (י-ם) א 9227/07 5633/07 1. עו"ד נחום אורן. 2. עו"ד זאב קורנמן 1. קולנוע חדש בע"מ. 2. עמוס הורוביץ. כל רוכשי נעלי קרוקס מאז התחלת ייבואם לישראל ועד שתיפסק ההתנהגות הקרטליסטית בה נוקט היבואן. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (8.12.09) הוכנס לפנקס 27.12.09 ביהמ"ש אישר את הסדר הפשרה בהתניות בפס"ד מיום 20.12.10
357 1/2/09 לא צוינה מפורשות עניינים מנהליים (ת"א-יפו) 101/09 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. מרכז השלטון המקומי בישראל ו-253 נוספים. כלל נישומי הארנונה לרבות בתי העסקים ומשקי הבית במדינת ישראל.
356 1/2/09 עניינה של תובענה זו הוא בהתנהגותו של הבנק בכל הקשור באי כיבוד שיקים מסיבה טכנית שלא באשמת הלקוח (דהיינו לא מאחר וניתנה הוראת ביטול או מאחר ולא היה כיסוי מספיק או מאחר והייתה חסרה חתימה של הלקוח או סיבה אחרת התלויה בלקוח עצמו). במקרים אלה מסרב הבנק לכבד את מחוזי (ת"א-יפו) 1089/09 2692/09 1. דוד אבשלום. 2. שרעבי מזל בנק דיסקונט לישראל בע"מ לקוחות של הבנק אשר הבנק לא כיבד בחשבונם שיק ביוזמתו של הבנק מסיבה טכנית וגבה מהם עמלת החזר שיק מסיבה טכנית. לבקשת הצדדים נדחתה התובענה בפס"ד מיום 12.4.10
355 25/1/09 ניהול לקוי של קופות גמל וכשלון מקצועי חסר-תקדים שהביאו להשקעה בנכסים מסוכנים והסבו נזקים ניכרים לעמיתים בקופות הגמל שמנהלים המשיבים. מחוזי (מרכז) ת"צ 6892-08-08 1. פמחס שלזינגר. 2. יובל זומר. הלמן - אלדובי קופות גמל בע"מ ושבעה נוספים. מי שהיו עמיתים בקופות הגמל 'הלמן-אלדובי תגמולים' 'הלמן-אלדובי השתלמו' ן- 'הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים', בתקופה שבין יום 1.7.2007 לבין יום הגשת התביעה או בחלק מהתקופה.
354 22/1/09 ניהול השקעות רשלני של קופות גמל שהיו אמורות להיות סולידיות - "שיאון", "צור", "שגיא", "קרן אור" ו"קציר" - אותן מנהלים המשיבים. בשל רשלנות המשיבים הפסידו העמיתים הפסדים עודפים העולים לכדי מאות מיליוני ₪. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 2281/08 22444/08 אסתר שליט פריזמה קופות גמל ושמונה נוספים מי שהיו עמיתים בקופות הגמל "שיאון", "צור", "שגיא", "קרן אור", "קציר" אשר בניהול המשיבות 1-2, בתקופה שבין יום 1.1.2008 לבין יום הגשת התביעה או בחלק מהתקופה.
353 22/1/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (באר שבע) בנימין דניאל אגן יצרני כימיקלים בע"מ תושבים המתגוררים, נכון ליום 14.1.09, ברבעים הצפוניים בעיר אשדוד, וביישובים ניר גלים, בני דרום, ישיבת נווה הרצוג וגן דרום וכמו כן כל אדם אשר שהה באזור המפגע בזמן אירוע חומ"ס במפעל "אגן כימיקלים" אותו מפעילה המשיבה. ניתנה החלטת ביניים של בית המשפט לבקשת הסדר הפשרה ביום 7/2/10 (הוכנס לפנקס 17.2.10)
352 7/1/09 18/1/09 שיקים המופקדים אצל הבנק בתיבות השירות, באמצעות מעטפות "אל-תור", אינם נרשמים בחשבון הבנק, נשוא ההפקדה, לפי יום הערך שבו הופקדו בפועל אצל הבנק בתיבת שירות "אל-תור", אלא לפי יום הערך של מחרת יום ההפקדה, תוך גרימת נזקים ללקוחות הבנק. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 2389/08 23972/08 אבי זילברפלד בנק דיסקונט לישראל בע"מ כל אדם ו/או תאגיד, שהינו לקוח של הבנק ובעל חשבון אצל הבנק, אשר שיק שהופקד על ידו בחשבונו אצל הבנק, באמצעות שירות מעטפות "אל-תור", בתיבת השירות, לא זוכה ביום הערך החוקי על פי מועד הפקדתו בתיבת השירות, אלא רק לאחר יום או יומיים.
351 5/1/09 18/1/09 שיווק ומכירת כרטיסי חיוג "גלובל - קארד" ובמכירת כרטיסי חיוג "HOME CARD" על ידי הנתבעת, תוך הטעיית ציבור הצרכנים ו/או המשתמשים בכרטיסי החיוג, אי גילוי פרטים מהותיים ביחס למתכונת החיוב בכרטיסי החיוג ו/או לאופן חיוב השיחות בגין השימוש בכרטיסי החיוג, כל זאת ב מחוזי (מרכז) ת.צ. 5680-05-08 1. ליואי את ליואי. 2. רו"ח עדי ליואי. נטוויז'ן 013 ברק בע"מ לא צוינה מפורשות אושרה בקשת ההסתלקות והתובענה נמחקה לבקשת הצדדים בפס"ד מיום 4.7.10 (הוכנס לפנקס 18.7.10)
350 4/1/09 18/1/09 הטעיית הנתבעות את הציבור בכך ששיווקו לציבור הרחב תכשיר מסוג Soothing Nipple Cream מבלי להביא לידיעת הציבור את הנחיות משרד הביאות בקשר לשימוש בתכשיר. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 10/09 1211/09 1. שירלי רגב. וחמישה נוספים 1. כמיפל בע"מ. 2.Avent Ltd - חברה הרשומה באנגליה ציבור ההורים והתינוקות אשר רכשו את התכשיר Soothing Nipple Cream המופץ על ידי המשיבות, למן יום 15.11.2004, הוא המועד בו קיבלו המשיבות הנחיה מאת משרד הבריאות אשר מופיעה גם ברישיון אשר ניתן למשיבות להפיץ את התכשיר ועד למועד בו תחדלנה המשיבות מלהטעות את ציבור הצרכנים כמבוקש בסעיף ו' לתובענה.
349 17/12/08 8/1/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (חיפה) א 254/08 מרדכי אייל 012 סמייל. תקשורת בע"מ. לא צוינה מפורשות הבקשה נמחקה ניתנה החלטה
348 23/12/09 8/1/09 ניכוי מס הכנסה במקור ביתר ושלא כדין מסכום הפרשי ההצמדה המשולמים ע"י הנתבעת במקרים של החזר אגרת בתי המשפט לחברות, וזאת החל משנת 2003 ואילך. מחוזי (ת"א- יפו) כבי"מש לעניינים מנהליים תמ 144/08 ראובן את משה בע"מ 1. הנהלת בתי המשפט. 2. משרד המשפטים. 3. מדינת ישראל. כל החברות אשר החל מיום 1.1.03, נוכה להן ע"י המשיבה מס במקור בשיעור של 45% מסכום הפרשי הצמדה אשר שולם להן ביחד עם החזר אגרת בית המשפט.
347 6/1/09 שני סוגים של הטעייה ותרמית שמבצעת המשיבה בציבור לקוחותיה להלן. מחוזי (מרכז) 144889 1. יעקב לוי. 2. אלינור לוי. פיצה האט ישראל 2032 שותפות מוגבלת המבקשים הינם זוג בני 43 התובע הינו מסגר עצמאי והתובעת הינה מורה מחנכת שניהם אזרחים ותושבי ישראל, מתגוררים בשכונת בית הכרם בירושלים ובמשך שנים ארוכות הם ובתם, לקוחות קבועים אצל המשיבה. הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 9.11.10 (הוכנס לפנקס 21.11.10) הודעת הצדדים בדבר הסכם הפשרה כפי שפורסמה לציבור ביהמ"ש אישר את הסכם הפשרה בהתנייה בהחלטה מיום 20.6.10 (הוכנס לפנקס 18.7.10)
346 16/9/07 6/1/09 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) א 2399/07 18376/07 לילי כהן קניונים בישראל בע"מ קהל הלקוחות של קניון בת ים אשר אינם מעשנים ואשר נחשפו שלא מרצונם לעשן סיגריות בעת שהותם בשטח הקניון בתקופה שבין 1.1.04 ועד ליום הגשת התובענה דנן. הוגש הסדר פשרה לאישור
345 14/12/08 6/1/09 התעשרות שלא כדין, כמו גם הפרת חובת תום הלב והפרת חובות חקוקות, ככל הנראה תוך תרמית והטעיה של הנתבעת את לקוחותיה ואת צדדי ג', מהם תבעה הנתבעת כספים בעבור תיקון רכבים המצויים בבעלות הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) א 2302/08 1. עופרה אפרתי. 2. דרור סדן. דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ. כל אדם ו/או תאגיד אשר במהלך 10 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור נשוא תביעה זו, קיבלה ממנו הנתבעת כספים כפיצוי בעבור נזקים שנגרמו לרכב המצוי בבעלות הנתבעת, בין אם עסקינן באדם ו/או תאגיד עמם היתה הנתבעת קשורה בהסכם כלשהו, דהיינו לקוח ישיר של הנתבעת, ובין אם עסקינן בצד שלישי לנתבעת, ובין אם מדובר בפיצוי ששולם לנתבעת בפשרה לאחר מכתב התראה או לפי פסק דין ו/או בכל דרך אחרת. ביום 6.9.10 הוגשה בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 10.10.10) פרסום הודעה בידיעות בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.10.10) ביום 12.9.10 ניתנה החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 10.10.10)
344 1/12/08 1/1/09 תביעה להשבת כספים שנגבו מצופי הטלוויזיה שהשתתפו בתכנית הטלוויזיה "מצלצלים", באשר לא הובא בפניהם כל מידע כי קיימת שאלת ידע מקדימה טרם השאלה שהופיעה על מסך הטלויזיה ואשר בעטיה התקשרו לתכנית. המשיב לא מציג בגילוי נאות את קיומה של שאלת הידע המקדימה ואת התנאים מחוזי (ת"א-יפו) 2255/08 בשא 21865 ערן צלניקר ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ. כל אדם אשר התקשר למספר שפורסם במסגרת שידור התכנית "מצלצלים"החל מתחילת שידורי התכנית במתכונת הרלבנטית לבקשה, ואשר ביקש לענות על שאלה אשר הופיעה על המסך, ונתקל להפתעתו בשאלת ידע מוקדמת.
343 16/12/08 28/12/08 המשיבות נוהגות הטעיה ותרמית לפיהם נסיון התקשרות שאינו משתכלל לכדי התקשרות ויצירת שיחה, מחויב בדמי שיחה. המשיבות מציגות גם מצג שוא לפיו נסיון התקשרות שלא נענה כמוהו כהשתתפות של המתקשר במשחק או מתן אופציה להשתתף בתנאי שישיב נכון ומהר משאר המתמודדים על השאל מחוזי (מרכז) ת.ד. 9446-12-08 עומר פלייסיג ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ. כל אלה אשר במועדים של שידור התכנית "מצלצלים", מאז תחילת שידורה, ניסו להתקשר למספר שפורסם להתקשרות, נענו בצליל תפוס או לא נענו כלל ולמרות זאת חויבו בתשלום בגין דמי שיחה ו/או זמן אויר ו/או דמי השתתפות בשעשועון.
342 25/12/08 28/12/08 התנהלות פסולה מצד המשיבה אשר שלחה ושולחת את ידה באופן שרירותי אל כיסי מאות אלפי לקוחותיה וגובה מהם ללא ידיעתם, ללא הסכמתם ושלא כדין, מדי חודש, סכומי כסף המצטברים לכדי סכומים אדירים. "הצידוק" לכאורה לגבייה זו הוא שיוכם לכאורה של הלקוחות למסלולים שונים המעניקים כביכול הטבת מחיר בעת ביצוע שיחת טלפון בינלאומית אולם כרוכים בתשלום חודשי קבוע. מחוזי (ת"א-יפו) 2364/08 23596/08 לירון רונן. בזק בינלאומי בע"מ. כל מי ששויך ללא הסכמתו המפורשת מראש למסלול "דמי שירות חבילה תוספתית" ו/או למסלול "דמי שירות שיחה בשקל חדש.
341 25/12/08 28/12/08 התנהגותו של הבנק בכל הקשור בהטבת ריבית בגין רכישת פקדון באמצעות האינטרנט מחוזי (ת"א-יפו) 2368/08 23602/08 יצחק פינקלשטיין. בנק דיסקונט לישראל בע"מ. לקוחות של הבנק אשר רכשו פקדון תקופתי,שקלי או מטח"י, באמצעות האינטרנט וקיבלו עקב כך ריבית הכוללת רכיב הטבה.
340 25/12/08 28/12/08 התנהגותו של הבנק בכל הקשור בעמלת קניית/מכירת יחידות השתתפות בקרן נאמנות מחוזי (ת"א-יפו) 2365/08 23597/08 יצחק פינקלשטיין. בנק דיסקונט לישראל בע"מ. לקוחות של הבנק אשר קנו/מכרו יחידות השתתפות בקרן נאמנות באמצעות הבנק.
339 25/12/08 28/12/08 התנהגותו של הבנק בכל הקשור במכירה הרעיונית – מי שהיה בעלים של נייר ערך יכול היה לבקש שיבצעו לגבי נייר הערך שלו בחודש דצמבר 2005 "מכירה רעיונית". "מכירה רעיונית" משמעותה שנייר הערך נחשב כאילו נמכר ונרכש חזרה באותו רגע כך שיבוצע חישוב מס רווח הון לפי מועד מחוזי (ת"א-יפו) 2366/08 23598/08 יצחק פינקלשטיין בנק דיסקונט לישראל בע"מ. לקוחות של הבנק אשר היה בעלים של נייר ערך במהלך חודש דצמבר 2005 ולפי בקשתם בוצעה מכירה רעיונית של נייר הערך.
338 25/12/08 28/12/08 התנהגותו של הבנק בכל הקשור בהנחות מעמלות קניית/מכירת ני"ע - מגזריות ו/או בשל מסחר באמצעות האינטרנט – הבנק מעניק ללקוחות המשתייכים למגזרים מסויימים (חיילים, חיילים משוחררים, פנסיונרים, סטודנטים ובעלי עושר פיננסי המכונה "אח"מ") הנחות מעמלת קניית/מכירת ני"ע מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 2367/08 23600/08 1. עדי קסטנבאום. 2. יצחק פינקלשטיין. בנק דיסקונט לישראל בע"מ. לקוחות של הבנק אשר רכשו או מכרו ני"ע באמצעות האינטרנט ו/או רכשו או מכרו ני"ע (בין אם באמצעות האינטרנט ובין אם באמצעות סניף הבנק ) בעת שהיו זכאים להנחה מגזרית מעמלת קניית/מכירת ני"ע.
337 18/12/08 תובענה כנגד קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ לפיצוי בגין הפסד אשר נגרם למבקש ולחברי הקבוצה הייצוגית, בעוולות שבוצעו על ידי קסם כלפי המשקיעים בהנפקה ובניהול תעודת סל שהנפיקה, המכונה "תעודת סל מסדרה 17". מחוזי (ת"א-יפו) אורי מקסימוב קסם תעודות סל ושישה נוספים אדם או תאגיד אשר עונה למאפיינים ו/או לדרישות המצטברות אשר יפורטו להלן: 1. רכש תעודות סל מסדרה 17 בין התאריכים 11.7.07 - 6.5.08, בין בהנפקה ובין במהלך המסחר בבורסה. 2. מכר תעודת סל מסדרה 17 בין התאריכים 12.7.07 - 14.5.08 או לא מכר עד ההמרה הכפויה. 3. רכש את התעודה במחיר גבוה בלמעלה מ- 2% משוויה ההוגן, ומכר אותה, ככל שמכר, במחיר המשקף את שוויה ההוגן ומטה. 4. אינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיות הבורסה על פי החלק השלישי לתקנון, היינו אינו משקיע כמשמעותו בסעיף 15א(ב)(1) ו-(2) לחוק ניירות ערך.
336 18/12/08 צרכנים המתקשרים עם עיתון או גוף המספק שירותים והופכים למנויים. מחיר המנוי עומד על סכום קבוע בצירוף מס ערך מוסף. שיעור מס הערך המוסף, שנקבע על ידי הריבון, מופחת במהלך ההתקשרות. במקום להפחית את מחיר המנוי בשיעור הפחתת המע"מ, מעלה העיתון או הגוף האמור - באופ מחוזי (מרכז) חיים שיינבלט ושלושה נוספים 1. הוצאת עיתון 'הארץ' בע"מ. 2. ידיעות מנויים. 3. מעריב - הוצאת מודיעין בע"מ. 4. 013 'נטוויז'ן' בע"מ. מערך המנויים של הנתבעות.
335 18/12/08 המשיבה אילצה את הפונים אליה להמתין פרקי זמן ארוכים ומקוממים החורגים פי אלפי אחוזים מהמוטל עליה. מחוזי (מרכז) ת"צ 5028-12-08 1. חיים פלזנר. 2. מירב פלזנר. 3. אורי פז הוט - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ כל אדם אשר יזם שיחה אל מוקד שירות של המשיבה והמתין בממוצע למענה אנושי פרק זמן העולה על 30 שניות ו/או המתין למענה אנושי פרק זמן העולה על 90 שניות. ביום 17.3.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 27.4.10) ביום 11.4.10 נתן ביהמ"ש החלטת ביניים בבקשת הסדר הפשרה ביום 17.2.10 התתקבלה החלטת ביניים בתיק
334 18/12/08 תובענה ייצוגית בזיקה לניירות ערך בעילת קיפוח מחוזי (ת"א-יפו) 2296/08 22738/08 1. צבי א. שמיר. 2. מנשה ח. אלישר בע"מ 1. מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי. סי. סי. ירושלים - בנייני האומה בע"מ. 2. הסוכנות היהודית לארץ ישראל קבוצה המונה כחמש רבבות של בעלי מניות יחידים אנונימיים, האוחזת עשרות שנים ב- 58,519 אלף מניות, שהונפקו ע"י בניני האומה.
333 18/12/08 לקוח המגיע לדלפקי הנתבעות ומבקש לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרישות תשלום של רשויות וגופים שונים נענה -באופן מדהים- כי הוא יכול לשלם באמצעות כרטיס אשראי רק אם יבחר גם בעסקת קרדיט ואינו יכול לבצע את תשלום החשבונות בתשלום מזומן אחד, באמצעות כרטיס האשראי. מחוזי (ירושלים) 2412/08 רדושיצקי כרמי חן 1. חברת דואר ישראל בע"מ. 2. חברת בנק הדואר בע"מ. כל מי ששילם חשבונות באמצעות הנתבעות בכרטיסי אשראי בעסקאות קרדיט
332 18/12/08 הטעית קבוצת צרכנים או קבוצות צרכנים, שהמבקש משתייך אליהן, ביחס למוצר ו/או המוצרים המפורטים להלן שהנה עוגיות מלוחות, הנמכרות ו/או נמכרו בשם "עוגיות מזרחיות בשומשום", שהנן אריזות של עוגיות מלוחות, הנפוצות ביותר בישראל, הנמנים הם על המוצרים הנפוצים ממוצרי "ב מחוזי (ת"א-יפו) 2338/07 17393/07 ראובן כהן בייגל את בייגל מזון (1985) בע"מ כל אדם ו/או אישיות משפטית אחרת, אשר רכש, במהלך ארבע השנים שקדמו להגשת התובענה, מי מהמוצרים "עוגיות מזרחיות שומשום במשקל 400 גרם" ושל "עוגיות מזרחיות שומשום במשקל 200 גרם", נשוא התובענה. הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 23.2.10 (הוכנס לפנקס ביום 7.4.10) ביום 12.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת לתיקון פסק הדין ובאותו יום אישר בית המשפט את תיקון פסק הדין (הוכנס לפנקס 27.4.10
331 18/12/08 גביית מס ביתר על הכנסות מסוג ריבית ודיבידנד, בדרך של ניכוי מס במקור, אשר בוצעה ומבוצעת על ידי המשיבים. מחוזי (ת"א-יפו) 2242/08 21549/08 נח פרלמן 1. בנק לאומי לישראל בע"מ. 2. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. 3. בנק איגוד לישראל בע"מ. כל אדם ו/או תאגיד אשר המשיבים, או מי מהם, ביצעו בעניינו ניכוי מס במקור על ריבית בגין איגרות חוב ו/או על דיבידנד בגין מניות, ולא הביאו בחשבון במסגרת התחשיב לקביעת סכום המס המנוכה את ההוצאות וזאת החל מהמועד הקבוע בדין בעניין ניכוי מס במקור על התשואה מניירות ערך ועד למועד הגשת בקשת אישור זו.
330 30/11/08 18/12/08 גבייה של תשלומים בלתי חוקיים אשר המשיבה גבתה ועודנה גובה מן המבקשים וכלל ציבור מבוטחיה, חברי הקבוצה, אשר תוגדר להלן, שהתקשרו עם המשיבה בהסכם לביטוח חיים ו/או בהסכם לביטוח בריאות. מחוזי (ת"א- יפו) 1429/06 8374/06 1. יהושע ברוט. 2. פנינה ברוט. 3. דנה גבע מנורה חברה לביטוח בע"מ. לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה בפוליסה לביטוח חיים ו/או ביטוח בריאות ו/או ביטוח סיעודי במהלך 7 השנים האחרונות למן הגשת תביעה זו וכן בגין לקוחות המשיבה אשר שינו ו/או שידרגו את אחת מן הפוליסות הנ"ל שברשותם ב- 7 השנים האחרונות. בקשה לאישור הסכם פשרה הסכם הפשרה אושר בפס"ד מיום 4.7.10 (הוכנס לפנקס ביום 21.7.10)
329 7/12/08 7/12/08 חברת פרטנר תקשורת בע"מ מחייבת את מנוייה הנמצאים בשטחי מדינת ישראל והמתקשרים למספר בישראל ו/או מקבלים שיחות ממספר בישראל ו/או הודעות טקסט בשירות נדידה לרשת זרה בשיחות/הודעות ברט"ן במקום תעריף בישראל וזאת בניגוד לתנאי והגדרות הרישיון שניתן לה ע"י משרד התקשו 113568 סיני ליבל חברת פרטנר תקשורת בע"מ כל מנוי של פרטנר שחויב בישראל בתעריף חו"ל עבור שיחות והודעות טקסט שבוצעו/התקבלו בישראל בשבע השנים האחרונות
328 7/12/08 7/12/08 גביית יתר בלתי חוקית באמצעות חיוב כפול במס ערך מוסף על שיחות בינלאומיות המתבצעות באמצעות כרטיס SIM-014 מחוזי (ת"א-יפו 2140/08 1. טילמן יהושע 2. טילמן בלהה בזק בינלאומי בע"מ כלל הלקוחות אשר רכשו מהנתבעת כרטיסי SIM-014 וחוייבו על ידי הנתבעת במע"מ נוסף על התעריפים המוסכמים. בקשת המבקשים להסתלקות מן התובענה אושרה והבקשה לאישור התובענה נמחקה בפס"ד מיום 7.7.10 (הוכנס לפנקס 21.7.10
327 19/11/08 7/12/08 הטעייה, אי גילוי והתעשרות שלא כדין של הנתבעת על חשבון צרכנים תמימים בפרסום הכיתוב "יצור ביתי" על גבי מוצרים ספציפיים המיוצרים על ידה, כאשר בפועל מוצרים אלו כלל אינם מיוצרים בייצור ביתי אלא במפעל תעשייתי של הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) 2214/08 21045/08 רובין קושמרו סלטי שמיר כל אדם אשר רכש בשבע השנים האחרונות את אחד מהמוצרים המיוצרים, משווקים ונמכרים על ידי המשיבה ואשר על גבי אריזתם מסומן הכיתוב "ייצור ביתי" אושרה בקשה בהסכמה להסתלקות מן התובענה (הוכנס לפנקס ביום 3.12.09) בקשת ההסתלקות מהתובענה אושרה בפס"ד מיום 30.11.09
326 4/12/08 השבת כספים שגבתה סלקום ביתר, בעקבות הטעייה, שלא כדין ובניגוד למצגים שהציגה, במסגרת הסכם 'סלקום ביזנס SOHO' - ובו מסלול תת יעדים נבחרים" מסלול תכנית אליו צורפו מאות אלפי לקוחות סלקום ברחבי הארץ. מחוזי (ת"א-יפו) 1162/04 3121/04 דני לידרמן סלקום ישראל בע"מ. כל מנויי הנתבעת, אשר רכשו ממנה שירות יעדים וביצעו שיחות השבה מהמשיבון הסלולארי ליעדים נבחרים בתקופה שמיום 1.1.02 ועד ליום 30.4.08 הסדר הפשרה שאליו הגיעו הצדדים אושר בפס"ד מיום 30.6.10 (הוכנס לפנקס 21.7.10)
325 4/12/08 המפרות הפרו את חובתן, כביכול, לערוך בדיקות תקופתיות למוני גז המותקנים בבתי הצרכנים. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 2383/06 22681/06 1. גבע דנה. 2. לאה אלון. 3.איל גולדנברג 1. החברה האמריקאית - ישראלית לגז בע"מ. 2. סופרגז חברה ישראלית לגז בע"מ. 3. פזגז 1993 בע"מ כל הצרכנים הצורכים גז, או שצרכו גז בתקופה רלבנטית, ממי מהנתבעות, באמצעות מערכת גז הכוללת מונה גז. בקשה לאישור הסכם פשרה
324 20/11/08 4/12/08 השבת אגרות של צווי מאסר שלא בוצעו על ידה בפועל, להשבת האגרות בצורה ממוחשבת ולפיצוי כספי למשלמי אגרות המאסר בגין ביצוע ליקוי ובגין אי ביצוע של צווי מאסר עניינים מנהליים (ת"א) תמ' 137/08 סעיד פיטל משטרת ישראל כל משלמי אגרות המאסר למשטרת ישראל, בלשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ. המדובר על כמאתיים אלף אגרות בכל שנה.
323 9/11/08 30/11/08 ביטוח ישיר נמנעת מלשלם את מלוא תגמולי הביטוח לצד ג' מחוזי (ת"א-יפו) לא נמסר מס' הליך לא צוין מס' בקשה אמנון מסילות ישיר איי.די.איי חברה לביטוח כל אדם או אישיות משפטית אחרת, אשר היה זכאי לקבל מהמשיבה כצד ג', כספים ו/או תגמולי ביטוח בשל נזק של ירידת ערך לרכב, במהלך 7 השנים הקודמות למועד הגשתתובענה זו, והמשיבה לא העבירה לידיו מלוא הכספים ו.או תגמולי הביטוח שהיו מגיעים לו, בגין ירידת הערך של הרכב
322 30/11/08 30/11/08 תביעה כנגד בנק הפועלים בגין הנזקים שנגרמו ללקוחותיו עקב קריסת המחשב המרכזי של הבנק בימים 32-25/11/08 מחוזי (ירושלים) בשא 4947/08 2522/08 1. אורן הרשקוביץ ועוד 5 תובעים נוספים בנק הפועלים בע"מ כלל לקוחות בנק הפועלים המחזיקים בחשבון עו"ש ו/או חשבון אחר בבנק הפועלים בימים בהם איערה תקלת המחשוב במחשב המרכזי של המשיב. ביום 25.4.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 4.5.10) הצדדים פרסמו הודעה בדבר פסה"ד שאישר את הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 13.10.10) הסדר הפשרה אושר בפסק דין שניתן ביום 21.9.10 (הוכנס לפנקס ביום 4.10.10)
321 30/11/08 30/11/08 המשיבה הפרה זכויות שונות המוקנות להם בהוראות דין כגון: חוק חופשה שנתית, חוק הגנת השכר, צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה, צו ההרחבה בענף השמירה וצו הרחבה בדבר הגדלת תשלומים לפנסיה מקיפה ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה 13271-11-08; 13262-11-08;13268-11-08;12230-11-08 1. בירמן דודי. 2. בירמן אבינדב. 3. היימן אלון רעם ביטחון בינלאומי הע"מ לא צוינה מפורשות
320 29/11/08 30/11/08 דרישה מן המל"ל לפצות או לשפות את הנפגעים בשל התנהלותו, שכן פניות הנפגעים, דו"ח נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, ואף התחייבותו של המל"ל להפסיק ולהטיל עיקולים על מקבלי גמלת הכנסה החייבים בדמי ביטוח לאומי - לא הועילו מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ140/08 33112/08 יוסי ויינברגר המוסד לביטוח לאומי לא הוגדרה מפורשות
319 26/11/08 30/11/08 הטעיית המבקש והקבוצה וגרימת נזק כספי של חסרון כיס כתוצאה ובגלל ההטעיה בקשר עם רכישת המוצר מהמשיבה שלום (פ"ת 14426-11-08 עו"ד עמוס קרן כל בו חצי חינם בע"מ כל מי שקנה אצל המשיבה אריזת קוקוס טחון הארוזה על ידי המשיבה בתוך תקופה של 1.5 שנים עד הגשת תובענה זו
318 24/11/08 30/11/08 דרך התנהלותן של המשיבות בכל הקשור בגבייה של תשלומים שונים הנלווים לתשלום עבור הגז שנצרך בפועל ע"י הלקוח וכן באי עמידה בהוראות חוק שונות מחוזי (ת"א-יפו) 1. איל גולדנברג. 2. יהושע ברנדוט. 3. א. יוסף ברנדוט 1. פז-גז (1993) בע"מ. 2. סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ. 3. אמישראגז החברה האמריקאית - ישראלית לגז בע"מ כל לקוחות המשיבה בעבר ובהווה
317 24/11/08 30/11/08 התנהגותו של הבנק בכל הקשור לגביית עמלת אי כיבוד או ביטול הו"ק בנסיבות מסויימות, גביית עמלת פעולה בגין פעולה שבוטלה ביוזמת הבנק, גביית דמי ניהול ני"ע וזקיפתם (למעשה אי זקיפתם) כהוצאה המותרת לקיזוז ממס וכן בחיוב חשבון העו"ש בסכום המס הנובע מפקדון מטח"י מחוזי (ת"א-יפו) איתן אלחדז בנק מזרחי טפחות בע"מ לקוחות הבנק אשר ניהלו בבנק חשבון עו"ש לרבות לקוחות שניהלו במסגרת חשבון העו"ש חשבון ני"ע ו/או שרכשו פקדון מטח"י ו/או שבחשבונם היו הוראות קבע שלא כובדו ע"י הבנק עקב יתרת חובה בחשבון ו/או שבחשבונם בוטלו פעולות ו/או שהחזיקו בכרטיס חיוב שבוטל או הוחזר לבנק
316 20/11/08 30/11/08 שהמרב"ד יחדל מגביה אסורה (כמתבצע), כי ישיב למבקש את הסכום שגבה ממנו בגין קבלת תוצאות הבדיקה שערך, וייצוג של כל מי ששילם כספים לשם קבלת תוצאות בדיקות והמלצת המרב"ד בשנתיים הקודמות להגשת הבקשה, בתובענה להשבת אותם כספים. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. לא צוין מס' בקשה יעקב דרעי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - משרד הבריאות כל מי ששילם למרב"ד עבור קבלת תוצאות בדיקות המרב"ד, ממצאיו, והמלצתו למשרד הרישוי בשנתיים שקדמו ליום הגשת בקשה זו.
315 14/11/08 30/11/08 לא צוינה מפורשות מחוזי (ת"א-יפו) 1. אהרון שטרית. 2. יהודה שדה. אגד אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בישראל בע"מ כלל התושבים המתגוררים ו/או מועסקים, החל מחודש ינואר 2006, בטווח של 1000 מטרים מתחנות מרכזיות אותן מפעילה אגד ביישובים השונים ברחבי הארץ
314 12/11/08 30/11/08 גבייה שלא כדין של מס הכנסה על דרך של ניכוי במקור מפקדונות התובעות, שהן עמותות רשומות, כאשר האחת מהן אושרה כמוסד ציבורי בשנים 2006-2008, ולשניה פטור מניכוי מס במקור לשנים 2006-2008 מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. לא צוין מס' בקשה 1. וזרחה השמש ליעקב עמותה רשומה. 2. ישיבה ותלמוד תורה "נר האר"י הקדוש" ז"ל 1. רשות המסים. 2. בנק איגוד לישראל. אדם שיש לו עילה בתביעה או בעניין תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, ובעניין תביעה נגד תאגיד בנקאי, בהקשר לענין שבינו לבין לקוח, המעוררות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני האדם - בשם אותה קבוצה, כאשר הקבוצה היא עמותות המאושרות כמוסד ציבורי ו/או פטורות מניכוי מס במקור ולהן פקדונות אצל הנתבע מס' 2
313 11/11/08 30/11/08 הפרות בוטות ומתמשכות בידי הנתבעים של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983, כפי שנכנס לתוקפו ב- 7/11/07. זאת במקום בילוי שהוא מועדון בו מגישים אוכל ומשקה, וכתובתו רח' מוזס 13, תל אביב. מחוזי (מרכז) ת.צ. 4398-09-08 1. מרק ליטבין. 2. ילנה ליטבין. 3. מקסים טיוטיוניק. 1. בלה שלומקינס. 2. משה אליהו. 3. פייר פנינה. אנשים אשר הגיעו לבילוי במועדון בימי שישי, החל ממועד התחולה ועד ליום 15.8.2008 ונחשפו שם לעישון כפוי.
312 13/11/08 26/11/08 עניינה של התובענה בעירייה, רשות מקומית במדינת ישראל, הגובה לקופתה, ביודעין, מיליוני שקלים בשנת 2008, כתוצאה מהצמדה שגויה של כל הכספים המשתלמים כארנונה בתשלומים דו חודשיים, ללא כל הסמכה חוקיתף בניגוד להוראות מפורשות של המחוקק הראשי עניינים מנהליים (נצרת) תמ 5/08 327/08 אפרת פרג'ון עיריית טבריה כל מי ששילם למשיבה תשלום ארנונה כללית, בפריסה לתשלומים דו חודשיים, בשנת 2008 או בחלק ממנה.
311 9/11/08 26/11/08 החזר סכומי מע"מ שנגבו מן המבקשים שלא כדין. מחוזי(ת"א-יפו) א 2172/08 20199/08 טלי ריינהולד דפי זהב בע"מ כל לקוחות המשיבה אשר פרסמו ו/או מפרסמים באמצעות המדריך המודפס "דפי זהב" ו/או אתר האינטרנט של המשיבה, במשך תקופה כלשהי בשבע השנים אשר קדמו להגשת התביעה. הוגש הסדר פשרה לאישור
310 20/11/08 26/11/08 העלאות תעריפים שבצעה אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ שלא כדין, אשר כתוצאה מהם גבתה סכומי יתר מלקוחות אשר כלפיהם התחייבה לתעריף חודשי קבוע, וזאת בניגוד לתנאי ההתקשרות עימם. מחוזי(ת"א-יפו) ת.א. 2216/08 21061/08 רון לדרמן אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ כל מי שקיבל מהמשיבה שירותי אינטרנט בתקופה שתחילתה בחודש יולי 2005.
309 27/12/05 26/11/08 עניינה של תובענה זו הינה נזקים שנגרמו למבקשות ולכלל חברי הקבוצות אותם מבקשות המבקשות לייצג כתוצאה מנטילת התרופות המיוצרות ו/או המיובאות ו/או המשווקות ע"י המשיבות, או מי מהן, או מי מטעמן. מחוזי(ת"א-יפו) א 2692/05 27715/05 1. פנינה יקירביץ. 2. סופי לינצ'בסקי. 1. תרימה מוצרי רפואה ישראלים בע"מ. 2. פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ. 3. סיריל אנד קו קגואס פורטו ריקו ו/או HEUNRICH MACK NACHF לגבי המשיבה מס' 1- כל אוכלוסיית הצרכנים אשר רכשו את התרופה "סלקוקס" החל ממועד שיווק התרופה בשנת 2000 ועד למועד הגשת הבקשה. לגבי המשיבות 2 ו-3 - כל אוכלוסיית הצרכנים אשר רכשו את התרופה "סלברה", החל ממועד שיווק התרופה בשנת 2000 ועד למועד הגשת הבקשה. הסכם פשרה
308 3/11/08 26/11/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 2144/08 19758/08 1. גיא נועם. 2. שני גפן. 3. טל מלר. 1. ראובן לובלין. 2. האומן 17 בע"מ. 3. תל אביב 17 בע"מ. לא צוינה מפורשות
307 30/10/08 26/11/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(מרכז) ת"צ 9343-10-08 ת"צ 9343-10-08 תמר גולן די.בי.אס שירותי לווין (1999) בע"מ מנויים של חברת yes, הנתבעת אשר עברו אליה מחברת הוט במהלך 36 חודשים הקודמים להגשת תביעה זו ואשר הנתבעת התחייבה כלפי אותם לקוחות בכל צורה שהיא לרבות בטופס דוגמת נספח א2, או כל טופס דומה או בכל דרך אחרת בכתב או בע"פ לנתקם מחברת הוט במקביל לחיבורם לנתבעת. אשר לא נותקו ע"י הנתבת מחברת הוט ו/או לא בוטל חיובם כלפי חברת הוט ו/או חויבו במקביל הן ע"י חברת הוט והן ע"י הנתבעת תקופה מסויימת(בין אם בסופו של דבר זוכו בגין החיוב הכפול ובין אם לאו). הבקשה לאישור התובענה נמחקה הבקשה לאישור התובענה נמחקה ביום 11.8.09 ההסתלקות מהתובענה אושרה
306 9/11/08 13/11/08 עניינה של התובענה בחישוב שגוי של עדכון תעריפי הארנונה, בעיריית תל אביב, שנעשה החל משנת 2007. עניינים מנהליים (ת"א) ת.מ 134/08 32957/08 איל בלצר עיריית תל אביב תכלול את כל מי ששילם למשיבהבשנתיים שקדמו ליום הגשת התובענה או בחלק מהן, ארנונה כללית.
305 25/9/08 6/11/08 תביעת השבה כנגד רשות בגין גביית אגרת שמירה בניגוד לדין. עניינים מנהליים (ת"א) ת.מ. 131/08 32597/08 גיא בן גל ו-3 אחרים עיריית כפר סבא כל המחזיקים בנכס בעיר כפר סבא ומשלמים אגרת שמירה על פי דרישת עיריית כפר סבא.
304 30/10/08 6/11/08 גביית מחיר גבוה יותר מגברים מזה הנגבה על ידי המשיבות מנשים, עבור כניסה למועדון אותו הן מפעילות וזאת בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים, ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, תשס"א-2000. מחוזי(באר-שבע) א 5315/08 5589/08 נדב להט 1. 008 פורום הפקות בע"מ. 2. 009 פורום- ניהול בע"מ. 3. 010 יזמות בע"מ כל הגברים שרכשו כרטיס כניסה למועדון הפורום בבאר שבע במחיר גבוה מזה שבו נמכרו כרטיסים זהים לנשים, בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה.
303 30/7/08 6/11/08 בעקבות מחדל רשלני של המשיבה הונפקו רישיונות נהיגה חדשים לכ-1.3 מיליון נהגים, כאשר ברישיונות נהיגה אלו לא נרשם, בשוגג, המועד בו קיבל הנהג רישיון נהיגה לראשונה. מועד הוצאת רישיון הנהיגה לראשונה משמש את ציבור הנהגים בין היתר שעה שהוא מבקש לשכור רכב או לרכוש עניינים מנהליים (ת"א) תמ 120/08 31918/08 תמיר ארז מדינת ישראל- משרד התחבורה (רשות הרישוי) כל אדם שהונפק לו רישיון נהיגה חדש בשנים 2007-2008, שלא נקוב בו תאריך הוצאת רישיון הנהיגה לראשונה (להלן: "הטעות"), ושילם למשיבה בין השנים 2007-2008 עבור תיקון הטעות, סך של 53 ₪ או כל סכום אחר שגבתה ממנו המשיבה לצורך תיקון הטעות.
302 12/10/08 6/11/08 עניינה של התובענה בהסכם לרכישה בדרך של מיזוג אשר נחתם ביום 30.3.08 בין המשיבה 1 לבין גלקטיק חברת רכישה בע"מ וגלקטיק אחזקות בע"מ. רשלנות בעריכת הסכם המיזוג, התנהגות בחוסר תום לב, הפרת הסכם המיזוג וביטולו גרמו לבעלי מניותיה של המשיבה 1, ובכללם המבקשים, לנזק מחוזי(י-ם) א 2436/08 4392/08 1. מרקעי תקשורת בע"מ ואחרים 1. גילת רשתות לוויין בע"מ ואחרים לא צוינה מפורשות
301 28/9/08 5/11/08 הנתבעת 2 מייצרת ומוכרת (בין היתר) באמצעות הנתבעת 1 עופות וחלקי עוף טריים כשהם ארוזים במגשיות במשקל הנע בין 20-60 גרם, וזאת מבלי להפחית את משקל המגשיות מהמשקל הכולל, וכך ולהלכה ולמעשה מוכרות מגשיות במחיר המוצר המכיל אותן. מחוזי(פ"ת) 13447-09-08 13447-09-08 1. רפאל אביב 1. שופרסל בע"מ. 2. מילועוף אינטגרצית פתם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. כל צרכני הנתבעת 1 וכל צרכן של מוצרי הנתבעת 2 אשר רכשו ו/או צרכו עוף טרי ו/או חלקי עוף טרי מתוצרת הנתבעת 2 כשהם ארוזים במגשיות בצבע ירוק בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה. הוגשה בהסכמה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 21.7.10) ביום 14.7.10 ניתנה החלטת ביניים של בית המשפט בבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 21.7.10)
300 7/10/08 5/11/08 עניינה של תובענה זו בהתניית שירות בשירות שלא כדין שהתנו הנתבעות כלפי התובעים וכל הדומים להם. מחוזי(ת"א-יפו) א 2084/08 18670/08 1.רן טל. 2. שרון בן אריה. 1. חברת ישראכרט בע"מ. 2. חברת לאומי קארד בע"מ. קבוצת הלקוחות של המשיבות, אשר לוו כספים מהשיבות, משום שהמשיבות דרשו זאת מהם כתנאי תשלום כלשהו באמצעות כרטיס אשראי.
299 22/10/08 30/10/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 2090/08 18928/08 1. אלי אמויאל. 2. אורן שרעבי. מפעל הפיס חבר בני האדם אשר לגביהם מתעוררות שאלות מהותיות משותפות של עובדה או משפט כמתואר בבקשה דנן, הם כל מי שהנו זכיין של מפעל הפיס במועד הגשת בקשה זו ומי שהיה זכיין של מפעל הפיס בשבע השנים הקודמות למועד זה, ואינו זכיין ועוד. לצורך ההגדרה, "זכיין של מפעל הפיס" הנו מי שחתם מול המשיב על הסכם זכיינות בנוסח נספח א' לתצהיר המבקש 2 הנלווה לבקשה זו, או בנוסח אחר אשר בתוקף בעת התקשרותו עם המשיב. ביום 28.12.09 הוגשה בהסכמה בקשת הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 3.5.10) ביום 24.3.10 ניתנה החלטת ביניים של בית המשפט בבקשת הסדר הפשרה
298 20/2/08 30/10/08 השבה לידי המבקשים את הדמים להם הם זכאים מן הדין, מן הצדק. מחוזי(ת"א-יפו) ת.מ. 107/08 30657/08 1. צביה עוז. 2. אהרון דרור. 3. זאב רז מינהל מקרקעי ישראל כל חוכרי מקרקעין מול המשיב, מינהל מקרקעי ישראל, אשר עונים על התנאים הבאים במצטבר: 1. שלמו למינהל דמי חכירה (מהוונים או שאינם מהוונים) ו/או דמי היתר ו/או תשלום אחר בגין חכירה חדשה ו/או שינוי ניצול ו/או שינוי ייעוד(להלן: "הדמים"). 2. במועד מאוחר יותר בוטלה העסקה שבגינה שולמו הדמים, כולה או חלקה, בהסכמת המינהל וכתוצאה מכך להם הדמים, במלואם או מקצתם. 3. התחשב שעמד ביסוד השבת הדמים לידיהם לא כלל הפרשי ריבית. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה 17.9.09
297 18/2/07 30/10/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 1245/07 4608/07 1. אורן עוז. 2. אורלי עוז. 3. שרון קינן-גלעד. 4. ניר גלעד. מכבי שירותי בריאות כל החברים במשיבה אשר ביקשו להצטרף בעצמם או לצרף את ילדיהם שאך נולדו כחברים במשיבה וכמבוטחים בביטוח המשלים מגן זהב או מגן כסף, ואשר שילמו ו/או נדרשו לשלם למכבי דמי ביטוח בגין חברות בביטוח המשלים עבור תקופה הקודמת למועד הצטרפותם לביטוח המשלים. הוגש הסדר פשרה לאישור אושר הסדר הפשרה
296 24/9/08 30/10/08 השבת כספים לחברי תוכניות השב"ן "לאומית כסף" ו-"לאומית זהב" של קופת חולים לאומית, היניהם המבקש, אשר ביצעו ניתוחי לייזר לתיקון הראייה ו/או עתידים לבצע ניתוח שכזה ברשת המרפאות "עיניים" שמנהלת המשיבה 1 ברחבי הארץ ואשר המשיבות גבו מהם תשלום נוסף עבור הניתוח מעבר לתשלום ששולם על ידם כהשתתפות עצמית לקופת חולים לאומית, החל מיום 15/10/2007 ועד ליום 24/09/2008. מחוזי(באר-שבע) א 5296/08 5305/08 בן גיגי צחי 1. עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים בע"מ. 2. שבע עיניים בנגב מרכז רפואי בע"מ. כל עמית שב"ן של קופת חולים לאומית שביצע ניתוח לייזר לתיקון הראייה בין התאריכים 15/10/07 ועד לתאריך 24/09/08 או עתיד לבצע ניתוח שכזה ושילם למשיבות סך של 1000 ₪ מעבר להשתתפות העצמית ששולמה על ידו ישירות לקופת חולים לאומית.
295 14/9/95 29/10/08 הטעיית הצרכנים בנוגע לתכונותיו ותכולתו של חלב עמיד דל שומן 1%. מסוף שנץ 1993 ועד ספטמבר 1995 ייצרה תנובה במחלבה ברחובות ושיווקה כ-13 מיליון ליטר חלב מן הסוג האמור המכיל חומר הנקרא 'דימתיל פוליסלוקסאן', המוכר בשמו המסחרי "סיליקון" אשר אסור עלפ פי החוק, כמו כן תנובה לא גילתה לצרכניה כי החומר מצוי בחלב ואף הכחישה עובדה זו בתחילת הדרך כאשר הפרשה נחשיפה. מחוזי(ת"א) 1372/95 1. תופיק ראבי 2. המועצה הישראלית לצרכנות תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ מי שצרכו חלב עמיד של 1% אליו הוסף הסיליקון בתקופה שבין 23.10.94 (המועד בו נכנסה לתוקף ההוראה בחוק הגנת הצרכן המאפשרת הגשת תובענה ייצוגית) ועד ספטמבר 1995. פסק דין חלקי אושר הסכם פשרה ביום 18.6.09
294 לא צויין 29/10/08 הבנקים המשיבים לא פרסמו כי הם גובים עמלת מימוש והסתירו מידע זה הן מהמבקשים והן מהמשיבה הפורמאלית לא כללו עמלה זו במסגרת ההתקשרויות שלהם עם המבקשים ויצרו בפני המבקשים מצג שווא לפיו העמלה היחדיה שהם גובים הינה עמלת מכירה קניה. מחוזי(ת"א) ת.א. 2053/08 18195/08 1. שי קדרון, 2. עמוס רז.3 מיכל לוזיה. 4. מיכאל רוזמרין. 5. בתיה מלכיאור. 6. פנחס מלכיאור. 1. בנק לאומי לישראל בע"מ. 2. בנק אוצר החייל. 3. בנק הפועלים בע"מ. 4. בנק דיסקונט בע"מ. כל מי שהתקשר עם מנהלי תיקי השקעות בקשר עם מסחר באופציות על מדד ת"א 25 באמצעות חשבונות בנק שהתנהלו אצל הבנקים המשיבים ואשר הבנקים המשיבים גבו באותם חשבונות עמלה הנקראת עמלת מימוש.
293 2/10/08 29/10/08 העילות מתייחסות לחישוב זכאות לחופשה שנתית, שלא בהתאם להוראות סעיפים 3(ב) ו- 3(ג) לחוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951 וכן להשבה של ניכויים בגין קרן רווחה ומס אירגון. ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) דמ 7171/08 4811/08 אלמון ליאור תגבור מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ כל אותם עובדים שהועסקו ו/או מועסקים על ידי תיגבור בתפקידים שונים במסגרת משטרת ישראל, מחודש פברואר 2005 ואילך בהתאם לאמור במכתב הזכויות והחובות של עובדי חברות כ"א במשטרת ישראל. בתקופה הרלוונטית המדובר היה בלא פחות מ-600 עובדים. העובדים שהועסקו ו/או מועסקים על ידי תיגבור אצל מעסיקים בשירות הציבורי, שלא על פי חוזה העסקה אישי, מאז פברואר 2005 ואילך. העובדים שהועסקו ו/או מעסיקה על ידי תיגבור כעובדי סיעוד, מטפלי בית וכד', לא על פי חוזה העסקה אישי, מאז חודש פברואר 2005. העובדים שהעסיקה ו/או מעסיקה תיגבור כעובדי מיחשוב, לא על פי חוזה העסקה אישי, מאז פברואר 2005.
292 23/9/08 29/10/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 2036/08 17885/08 הלפרן ניר איתוראן איתור ושליטה בע"מ. בעילה של הפרת חוזה- כל מנויי איתוראן החתומים על נספח ההתקשרות בנוסח נספח א' לתצהיר התומך בבקשה זו או בנוסח הכולל הוראה, לפיה איתוראן רשאית להעלות דמי המנוי בתום כל שנה כספים. בעילות מכוח חוק הגנת הצרכן- מנויי איתוראן אשר הינם צרכנים, דהיינו-רכשו את שירותי איתוראן לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.
291 7/9/08 27/10/08 פיצוי והשבה בגין אי רכישת זכויות מים מחוזי(פתח-תקווה) 03573-09-08 03573-09-08 1. זאב אוריאל, 2. יהודה לומרמן מגדל הזוהר לביניין בע"מ כל רוכשי ו/או שוכרי הדירות בשכונת "גני אביב" שבעיר לוד וכן כל תושבי העיר
290 25/9/08 28/9/08 הנתבעות הפרו את הוראות חוק ההגבלים העסקיים, בכך שהיו צד להסדר כובל אסור, כמשמעותו בסעיף 4 לחוק ההגבלים העסקיים, בנוסף, תנובה הפרה את הורואת חוק ההגבלים העסקיים, שעה שניצלה כוחה המונופוליסטי לרעה, זאת בניגוד לאמור בסעיף 29א לחוק ההגבלים העסקיים. מחוזי(מרכז) 12275-09-08 12275-09-08 איתי לנואל 1. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ; 2. שטראוס עלית אחזקות בע"מ. 3. שטראוס גרופ בע"מ. 4. טרה אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בנחלת יצחק בע"מ. לא צוינה מפורשות
289 לא צויין 28/9/08 עילות התובענה הן בין היתר, מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, המשפט המנהלי- חריגה מסמכות, הפרת חובת תום הלב הכללית, דיני הנזיקין, ועניינן גביית היטל השבחה ביתר ובניגוד לחוק, תוך שלילת פטור ע"פ סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. מחוזי (נצרת) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. לא נמסר מספר הליך 268/06 ד"ר זיאד ח'מאיסי הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מבוא העמקים". כל מקבלי היתרי הבנייה ואשר נשלל מהם הפטור ע"פ סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, בתקופה החל מחודש יוני 2003 ועד היום.
288 11/9/08 28/9/08 לא צוינה מפורשות בית דין אזורי לעבודה (ירושלים) לא נמסר מספר הליך 1870/08 שושנה לודביק א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ לא צוינה מפורשות
287 18/9/08 28/9/08 הנתבעת בנסיבות עילת התובענה גבתה כספים שלא כדין, נהגה ונוהגת שלא בתום לב, בניגוד לכל הוראות הדין בשרירות ובהטעיה מקבלת תשלומים שאינם מגיעים לה ואינה מנפקת חשבוניות מס כדין בעבור תשלומים. מחוזי(ירושלים) א 2407/08 4162/08 מכמל טל חברת דואר ישראל בע"מ. כל מי שקיבל שירות עמלות מכס ו/או שירות קבלת דבר טובין שהגיע אליו מחו"ל בשלוש השנים האחרונות ושילם בעבור זאת 35 ₪ או סכום הגבוה מכך.
286 9/9/08 28/9/08 עילת התובענה בתמצית היא בקשר עם החלטתה של כלל ביטוח לאמץ מדיניות לפיה יש לה זכות להפעיל שיקול דעת ולהפחית מהסכומים המשולמים לשמאין על ידי צדדים שלישיים סכומים בהתאם להחלטות שרירותיות של כלל ביטוח, וזאת בניגוד ובהתעלם מהוראות המפקח על עסקי הביטוח, המשקפות מחוזי(ת"א-יפו) א 1980/08 לא צוין מספר בקשה דז'ינדחשוילי גוצ'ה כלל חברה לביטוח בע"מ כל צד שלישי בתאונת דרכים בה היה מעורב מבוטח של כלל ביטוח בשבע השנים שקדמו להגשת תביעת התובע, ולא קיבל מכלל ביחטוח החזר מלא של התשלומים ששילם לשמאי בגין חוות דעת השמאי לצורך הערכת נזקיו.
285 11/9/08 28/9/08 הימנעות מעריכת הסדר פנסיה למבקשת כפי חובת הנתבעת בצו ההרחבה ותשלום לקרן פנסיה עבור המבקשת ועבור שאר חברי הקבוצה והסעדים המגיעים למבקשת ולחברי הקבוצה אותה היא מבקשת לייצג בגין עילה זו. בית-הדין לעבודה(ת"א-יפו) עב 9528/07 10440/06 סיגל בן שלמה ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת או חלק ממנה, שעבדו בנתבעת מעל 6 חודשים, לרבות עובדים שעזבו את הנתבעת מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת התקופה הקובעת , למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין הנכבד או שהוכרע על ידו. החלטה בהתאם לסעיף 14ב
284 14/9/08 28/9/08 השאלה המהותית המרכזית העומדת ביסוד התובענה היא שאלת ביצוע ההטעיה על ידי המשיבה בדבר חיוב לקוחותיה בגין שירות פירוט שיחות, שעה שהשירות לא סופק כלל, ובלאו הכי ניתן היה לקבלו בחינם. שאלה נוספת הינה אי שליחת ההודעות על שינוי תעריפים בניגוד לסעיף 78.1 (ב) לרשיון. מחוזי(ירושלים) א 2390/08 4057/08 גרמן פייקין פרטנר תקשורת בע"מ. כל לקוח של המשיבה אשר חויב על ידה בגין שירות פירוט שיחות, בעוד השירות לא סופק לו בפועל. כל לקוח שהצטרף להסדר קבלת חשבוניות באינטרנט וחויב בגין שירות פירוט השיחות.
283 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2314/08 3638/08 דן לוי 1. בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ. 2. חברת יהבית- קופת גמל שליד בבנק יהב בע"מ. 3. הממונה על שוק ההון והביטוח. עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
282 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2316/08 3635/08 שלמה סירקיס 1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, 2. דיסקונט ניהול קופוץ גמל בע"מ. 3. הממונה על שוק ההון והביטוח עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
281 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2308/08 3640/08 מרדכי הס 1. בנק המזרחי טפחות בע"מ. 2. מזרחי חברה לניהול קופות גמל בע"מ. 3. הממונה על שוק ההון והביטוח. עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11) 27.3.11 בפס"ד מיום 27.3.11 נדחתה הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 5.4.11)
280 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2309/08 3632/08 שלמה סירקיס 1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 2. קידמה חברה לניהול קופות גמל בע"מ. 3. הממונה על שוק ההון והביטוח. עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
279 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2315/08 3637/08 אלטראץ גבריאל 1. בנק לאומי לישראל בע"מ. 2.בנק דיסקונט לישראל בע"מ. 3. "קהל" ניהול קרנות השתלמות (1996) בע"מ. 4. הממונה על שוק ההון והביטוח. עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
278 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2312/08 3644/08 ישעיהו שי בנק לאומי לישראל בע"מ. 2. לאומי גמל בע"מ. 3. הממונה על שוק ההון והביטוח. עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
277 5/8/08 25/9/08 החזר לעמיתים בקופות גמל את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל לחליפיהם. מחוזי(ירושלים) א 2313/08 3636/08 1. צח שמחה 2. נירה סירקיס 1. בנק הפועלים בע"מ. 2. קובץ -חברה לניהול לקופות גמל בע"מ. 3. גד-גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ. 4. הממונה על שוק ההון והביטוח עמיתים בקופות הגמל שהיו באחריות הנתבעים הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
276 5/8/08 25/9/08 החזר לבעלי היחידות בקרנות נאמנות את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קרנות הנאמנות לחליפהם. מחוזי(ירושלים) א 2311/08 3643/08 ג'רלד וידר 1. בנק לאומי לישראל בע"מ. 2. לאומי פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ. 3. פסגוץ מנהלי קרנות נאמנות- לאומי בע"מ. 4. קסלמן וקסלמן חברה לנאמנות (1971) בע"מ. 5. הרשות לניירות ערך. בעלי היחידות בקרנות הנאמנות שהיו באחריות הנתבעים. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
275 5/8/08 25/9/08 החזר לבעלי היחידות בקרנות נאמנות את כספי התמורה שהבנקים קיבלו, בגין העברת השליטה והניהול של נכסי קרנות הנאמנות לחליפהם. מחוזי(ירושלים) א 2310/08 3642/08 ברוך גור 1. בנק הפועלים בע"מ. 2. פועלים קרנות נאמנות בע"מ. 3. אלמגור בריטמן נאמנויות בע"מ. 4. הרשות לניירות ערך. בעלי היחידות בקרנות הנאמנות שהיו באחריות הנתבעים. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 27.3.11
274 4/9/08 25/9/08 התובענה עוסקת בחיוב בניגוד לדין של מס ערך מוסף בגין שירות שיחות טלפון מחו"ל לישראל, מרבבות אזרחי המדינה. עסקינן בשיחות טלפון לארץ שנעשו מחו"ל באמצעות כרטיסי חיוג למיניהם ו/או באמצעות שיחות גוביינא, שמספקות חברות ישראליות לטלפוניה בינלאומית. עניינים מנהליים (ת"א) תמ 124/08 32336/08 1. גווילי יהושוע. 2. רוזנבלט נאווה. 3. פולק עליזה מדינת ישראל-אגף המכס והמע"מ המשתמשים בשירותים נשוא התובענה. החלטת בית המשפט המאשרת את הבקשה לאישור התובענה הגדירה את הקבוצה כ: "קבוצת הצרכנים אשר עשו שימוש בשירותי השיחות מחו"לף, שיחות הגוביינא וכרטיסי החיוג, בתקופה שמיום 20.10.98 ועד ליום הגשת התובענה המקורית (28.9.00). הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה בפס"ד מיום 27.3.11 (הוכנס לפנקס 5.4.11 - לפסק הדין ראה תובענה מס' 281) 21/06/2010
273 4/9/08 25/9/08 הפרת הוראות סעיף 16 א לחוק שעות עבודה ומנוחה , התשי"א-1951. קיום חוזה (הסכם עבודה) בחוסר תום לב מצידה של המשיבה תוך הפרת סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 באשר לגמול עבודה בעודת לילה (עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06:0 עבודה (ת"א-יפו) דמ 6688/08 לא צוין מספר בקשה אברהם בן שוען דרך ארץ הייוייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ. כוללת כל עובד סיור ו/או בקרה ו/או מנהל משמרת אצל המשיבה כהגדרתו בהסכם עבודה אישי אחיד (בינו לבין המשיבה), אשר הועסק על ידי המשיבה בתוך תקופה של 7 שנים עד ליום הגשת תובענה זו ו/או המועסק כעת.
272 26/8/08 25/9/08 במועד שאינו ידוע לתובעים במהלך חודש ספטמבר שנת 2000 נחתם חוזה בין הנתבעת מס' 3 לבין הנתבעת מס' 4 שבמסגרתו יצטרפו חבריה לתוכנית ביטוח שהוכנה עבורם בידי הנתבעת מס' 4, וזאת ללא ידיעתם וללא הסכמתם. בהתאם להסכם זה משכה הנתבעת מס' 4 דמי ביטוח חודשיים בסך כ-111 מחוזי (נצרת) ת.א. 209/08 2063/08 1. האיל מוחמד. 2. סאלח חסן. 3. עדואן חסין פלאח. 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 2. מגדל חברה לביטוח בע"מ. 3. "צוות" אגודת גימלאי צה"ל. 4. "מדי-גפ" בע"מ אגף הבריאות- קבוצת מדנס. כל מי שהצטרף להסדר ביטוח בריאות שנעשה מכוחו של הסכם בין אגודת "צוות" ו/או חברת מדי-גפ בע"מ מן הצד האחד לבין חברת מגדל ביטוח בע"מ ו/או חברת הפינקס ביטוח בע"מ מהצד השני. בחודש ספטמבר 2000, ועד יום הגשת הובענה, צורפו להסדר זה עמיתים "בצוות" ללא ידיעתם וללא הסכמתם ופוליסת הביטוח אף חודשה ללא ידעתם ו/או הסכמתם.
271 30/6/08 25/9/08 המבקשים מגישים בקשה זו כנגד המשיבים, שעניינה הסדרים כובלים שנעשו על ידי המשיבים במשך כ-10 שנים ברציפות ויתכן שאף למעלה מכך ובבסיסם, תיאום של מחירי עמלות שונות שנגבו על ידם מציבור לקוחותיהם בתקופה הרלבנטית לתביעה. מחוזי(ת"א-יפו) א 1714/08 12935/08 1. עינב קפלן. 2. אלפי שאולי. 3. עמותת עוגן מיסודה שך מיה קוך 1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, 2. בנק הפועלים בע"מ. 3. בנק לאומי לישראל בע"מ. ככל אדם אשר הינו או היה הבעלים של חשבון עו"ש או הח"ד אצל המשיבים החל מיום 1.1.99 ועד ליום הגשת התביעה או חלק מהתקופה.
270 20/5/08 15/9/08 עניינה של תובענה זו הנה התעשרות שלא כדין של המשיבים, המפיקים רווחים אדירים, הנובעים מסכומי ריבית הנצמחים ממיסים אותם גובים המשיבים מלקוחותיהם בשיטת הניכוי במקור, כל אימת שמשולמת תמורה למי מהלקוחות ושנובעת מרווח שמקורו בעסקה בניירות ערך, במכירת פקדונות שא מחוזי(ת"א-יפו) א 1563/08 10232/08 1. ענת רסלר, 2. משה דרנגר, 3. אלעד קופרשטיין. 1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, 2. בנק הפועלים בע"מ. 3. בנק לאומי לישראל בע"מ. כל לקוחות הבנקים המשיבים שנוכה להם מס במקור כל אימת ששולמה תמורה למי מהלקוחות ושנובעת מרווח שמקורו בעסקה בניירות ערך, במכירת פקדונות שאינם צמודי מדד, במכירה או בפדיון של יחידה בקרן נאמנות, מריבית, מדיבידנד ולמעשה מכל "הכנסה אחרת" בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה ו/או תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) התשס"ג-2002 ושהבנקים ניכו להם מס במקור, החל מיום 1.3.03 ועד לוים הגשת הבקשה.
269 14/5/08 15/9/08 בנק לאומי ובנק הפועלים שהמבקש נמנה על לקחותיהם, הנם תאגידים בנקאיים הרשומים בישראל ועיקר עסקיהם מתנהלים בישראל. הבנקים נהנים מהלוואות שניתנו להם על ידי המבקש ואחרים בדמות יתרת הזכות בחשבונות העו"ש שלו. הבנקים נהנו ככל הנראה מהלוואות אלו שלא כדין בין היתר מחוזי(ת"א-יפו) א 1552/08 9871/08 כורש אופיר בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ כל לקוחות הבנקים המשיבים שהיו אי פעם במהלך 7 השנים הקודמות להגשת התביעה ביתרת זכות בחשבון העו"ש שלהם ושלא שולמה להם ריבית על יתרת זכות זו.
268 15/9/08 התובענה הנה התעשרות שלא כדין, גבייה בלתי חוקית והפרות חובות חקוקות שמבצעות הנתבעות, כנגד מאות אלפים מתושבי הנתבעת 1. בקצירת העומר, וכפי שיורחב בגדרה של תובענה זו, הנתבעת 1 גובה מכל מחזיקי הנכסים בתחומה, אגרת ביוב עבור מים המשמשים לגינון נוי, בעוד שהן הנתב מחוזי(ת"א-יפו) תמ 106/08 30640/08 יהודה רסלר עיריית תל אביב יפו, איגוד ערים מחוז דן לאיכות הסביבה ולביוב תושבי המשיבה 1 אשר חויבו בתשלום אגרת ביוב בגין כמות המים המופיעה בחשבונות ששלחה להם המשיבה 1, תחת הכותרת "צריכה משותפת" - וזאת בשנתיים שקדמו למועד הגשת התובענה.
267 2/9/08 15/9/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 1957/08 16528/08 צבי זימרן דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ. כוללת את מנויי המשיבה אשר שילמו באופן קבוע עבור החשבון המפורט. המבקש מעריך שמדובר בכ-50 אחוזים ממנויי המשיבה, קרי כ-325,000 מנויים.
266 1/9/08 15/9/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 1949/08 לא צוין מספר בקשה רותי שטרית חברת דואר ישראל בע"מ, מדינת ישראל, אגף הוצאה לפועל הנהלת בתי המשפט כל החייבים וכל מי ששילם בסניפי בנק הדואר על חשבון יתרת חובם בתיקי ההוצאה לפועל בתקופה 1.9.01-1.9.08.
265 31/8/08 1/9/08 תביעה זו עניינה בהפליה לרעה של הנוסעים בקוי האוטובוס של הנתבעת מירושלים לחיפה ובחזרה (קוים מספר 940 ו-947), לעומת הנוסעים בקו ה"מהדרין" המקביל, המשרת את ציבור הנוסעים החרדי (קו מס' 972). מחוזי(ירושלים) א 2356/08 3873/08 רות ריי יסעור אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ כלל הנוסעים בתשלום בקוים הרגילים (קוים 940 ו-947) מירושלים לחיפה ובכיוון ההפוך, וזאת מיום הפעלתו של הקו החרדי (בראשית שנת 2006).
264 24/8/08 1/9/08 הפרת פרת הסכם פשרה שקיבל ביום 20.11.06 תוקף של פסק דין. התביעה דנן היא נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניין שבינו לבין הלקוח. מחוזי(ת"א-יפו) א 1918/08 15993/08 שלמה הרוש בנק הפועלים בע"מ הקבוצה היא קבוצת התובעים המאושרת, אשר להם היה חשבון קופת פעיל בקופות הגמל ביום 27.6.07.
263 22/0708 1/9/08 החזר סכומים אשר נגבו שלא כדין כדמי רישום ומנוי בספריות ציבוריות מחוזי (ת"א-יפו) א 1797/08 לא צוין מספר בקשה דפנה רינסקי עיריית תל אביב כל אדם ו/או ישות משפטית כלשהי, אשר שילם דמי רישום למשיבה במהלך השנתיים האחרונות- יהא רשאי להיכלל בקבוצה.
262 19/8/08 1/9/08 תמציתה של התביעה היא לאסור על המשיבה לשקלל את הנכויות של מבוטחיה בביטוח נכות מתאונה, ולהורות לה להשיב למבוטחים את כל הסכומים שניכתה מן התגמולים המגיעים להם בגין "שקלול" נכויות. מחוזי(ת"א-יפו) א 1899/08 15748/08 אריה שוסטר כלל חברה לביטוח בע"מ לא צוינה מפורשות
261 14/8/08 1/9/08 עניינה של תביעה זו היא העובדה שבניגוד להוראות הרישיון לשידורי כבלים ולווין, אשר ניתן לה מטעם משרד התקשורת, ביטלה חברת הוט את ערוץ CNN מתוך חבילת המנוי הבסיסית, וזאת מבלי לספק ערוץ אחר במקום הרוץ שהוסר, תוך הטעיית המועצה לשידורי כבלים ולוויין. מחוזי(ת"א-יפו) א 1883/08 15513/08 ליאוניד קליינר הוט מערכות תקשורת בע"מ קבוצה א' תכלול כל אדם אשר רכש חבילת הבסיס אשר משווקת המשיבה, קודם ליום 1.11.07, ואשר המשיך להיות מנוי בחבילה זו לאחר 1.11.07 וזאת בין אם הוא עודנו מנוי של המשיבה כיום ובין אם לאו, עד למועד בו תשנה השיבה את התנהלותה הבלתי חוקית. קבוצה ב'- תכלול כל אדם אשר רכש את חבילת "גברים וספורט" קודם לחודש ינואר 2007, ואשר המשיך להיות מנוי בחבילה זו לאחר חודש ינואר 2007, וזאת בין אם הוא עודנו מנוי של המשיבה כיום ובין אם לאו, עד למועד בו תשנה המשיבה את התנהלותה הבלתי חוקית. בנוסף, תכלול הקבוצה כל אדם אשר רכש את ערוץ Euro sport News כערוץ בודד, ואשר המשיבה המשיכה לגבות ממנו תשלום עבורו, גם לאחר הסרתו בחודש ינואר 2007. קבוצה ג'- תכלול כל אדם אשר רכש את חבילת "בידור ופנאי" קודם לחודש ינואר 2007, ואשר המשיך להיות מנוי בחבילה זו לאחר חודש ינואר 2007, וזאת בין אם הוא עודנו מנוי של המשיבה כיום ובין אם לאו, עד למועד בו תשנה המשיבה את התנהלותה הבלתי חוקית. בנוסף, תכלול הקבוצה כל אדם אשר רכש את ערוץ 1 Adventure כערוץ בודד, ואשר המשיבה המשיכה לגבות ממנו תשלום עבורו, גם לאחר הסרתו בחודש ינואר 2007. חבר שרכש יותר מאחת מן החבילות המפורטות לעיל יוכל להיכלל במספר קבוצות מיוצגות. הוגש הסדר פשרה לאישור ביום14.6.09
260 18/8/08 1/9/08 הנתבעת התחייבה להפחית את דמי המנוי באם תבטל שידור של ערוץ מהערוצים אשר רכש ממנה התובע. הנתבעת ביטלה שידורם של שני הערוצים אך סרבה להפחית מדמי המנוי והמשיכה לגבות אותם כאילו דבר לא אירע. התובע יעתור להשבת דמי מנוי אשר שילם ביתר בגין ערוצים ששידורם בוטל. מחוזי (חיפה) א 797/08 לא צוין מספר בקשה חגי קרן די.בי.אס שירותי לווין (1999) בע"מ כל לקוחות YES אשר רכשו, בכל מסלול ממגוון מסלולי ההתקשרות, הזכות לצפות בערוצים ששידורם הופסק ודמי המנוי שלהם לא הופחתו לאחר הפסקת השידור ובגינה. הסכם ההתקשרות, המשותף לכל לקוחות המשיבה והפסקת השידורים- לכל לקוחות המשיבה- מייחדים הקבוצה ומגדירים אותה, בפשטות ובקלות. התקבלה החלטה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה + הסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 7.2.10) ביום 24.3.10 ניתנה החלטת ביניים של ביהמ"ש בנוגע לאישור הסדר הפשרה
259 לא צויין 1/9/08 עניינה של בקשה זו בגביית מס ביתר שנעשתה בשנת המס 2007 מידי מאות אלפי נישומים בישראל ונעשית אף היום לגבי ציבור העצמאים אשר חבות המס לגביהם לשנת המס 2007 נקבעת בימים אלה ממש. לא צוין מפורשות לא נמסר מספר הליך לא צוין מספר בקשה רונית משה מדינת ישראל- רשות המיסים לא צוינה מפורשות
258 7/8/08 28/8/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי(ת"א יפו) א 1711/06 12570/06 צבי הירש תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ הסכם פשרה שאושר
257 9/8/07 28/8/08 המשיבה, מיישמת מדיניות של ביטול/ניתוק/הפקעה לצמיתות, של קווי הטלפון/מספרי-טלפון/כרטיסים חכמים/סימים/מנוי למנויים/לקוחות בתוכנית המשולמת מראש על ידי הלקוחות ששמה ברשת אורנג' "ביג טוק", שלא השתמשו בקו שלושה עשר חודשים. מחוזי(ת"א-יפו) א 2273/07 16480/07 סיני ליבל חברת פרטנר תקשורת בע"מ ככל צרכן/מנוי של המשיבה בתוכנית ביג טוק שהופסק השרות לקו/הסים שלו, בנימוק של אי שימוש בקו למעלה משנה ומסיבה שאינה נכללת בסעיפים 48 ו-72 ברישיון הכללי של חברת פרטנר ממשרד התקשורת.
256 26/6/08 28/8/08 החזר הכספים שנגבו מחלק ממינויי חברת פרטנר תקשורת בע"מ, עבור מספר מיוחד- ללא היתר ברישיונה ממשרד התקשורת למתן השרות. מחוזי ירושלים א 2267/08 3186/08 סיני ליבל חברת פרטנר תקשורת בע"מ ככל מנוי של השמיבה ששילם עבור השירות הנלווה "מספר מיוחד" מסוג כסף ו/או זהב במהלך 7 השנים האחרונות, ולחילופין משנת 1999 מועד בו גבתה לראשונה מהמבקש תשלום עבור מספר מיוחד.
255 20/7/08 21/8/08 תובענה זו עניינה לתשלום ותשלום יתר של ארנונה רטרואקטיבית בגין הפרשי שטחים ש"נמצאו" ללא מדידה פיזית של הנכס, ע"י מי שאינו מודד מוסמך, בניגוד לדין. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 118/08 31834/08 1. חיים ברכה 2. רוחמה ברכה עיריית ראשון לציון לא צוינה מפורשות
254 8/7/08 21/8/08 תובענה זו עניינה בחיוב שהנתבעת מחייבת בכרטיס אשראי, יחידים בקבוצה המיוצגת שהם מנויים של הנתבעת לקבלת שירות, עבור תשלום דמי שימוש בדרך 6, לאחר שהמנויים מכרו את הרכב והעבירו את הבעלות במשרד הרישוי. במעשה זה הנתבעת גובה כספים שאינם מגיעים לה על פי הדין או על מחוזי (באר-שבע) א 5203/08 4287/08 אייל כהן דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ. חברים בקבוצה שנרשמו כמנויים של הנתבעת, שהיו בעלים רשומים של רכב, שמכרו את הרכב ושינו את רישום הבעלות על הרכב במשרד הרישוי, שהנתבעת חייבה אותם בכרטיס האשראי עבור אגרת נסיעה בכביש חוצה ישראל, לאחר שהרכב נרשם במשרד הרישוי על שם קונה הרכב. הקבוצה כוללת חברי קבוצה כנ"ל שהנתבעת שלחה להם דרישה לתשלום וטרם חייבה את כרטיס האשראי שלהם וכן חברי קבוצה כנ"ל שהנתבעת טרם שלחה להם דרישה לתשלום עבור נסיעות בכביש 6, לאחר שהבעלות ברכב הועברה כאמור על שם הקונה.
253 20/7/08 21/8/08 לא צוינה מפורשות מחוזי(ת"א-יפו) א 1791/08 14249/08 יוליאנה גולדשטיין פלאפון תקשורת בע"מ. לא צוינה מפורשות אוחד עם ת"צ 12038-08-09 (תובענה מס' 253 בפנקס)
252 15/7/08 21/8/08 החלטה לקבל הסכם פשרה. מחוזי(ת"א-יפו) ת.א. 1697/06 12356/06 1.דן גליניק 2. אסתר גליניק הראל חברה לביטוח בע"מ החלטה על הסכם פשרה
251 20/5/08 21/8/08 המשיבה סימנה על גבי אריזת גבינות לבנות מתוצרתה, באופן בולט ביותר שהן "ללא מלח". בפועל עפ"י בדיקות מעבדה מכילה הגבינה מלח. הסימון שסימנה הנתבעת לא נכון. הגבינה הלבנה מתוצרת הנתבעת אשר סומנה "ללא מלח" מכילה קרוב ל-40 מ"ג נתרן, שהם כ-100 מ"ג מלח, לכל 100 גרם מחוזי (ת"א-יפו) א 1561/08 10192/08 אהרן קופר תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ כל צרכני הגבינה "ללא מלח" וגרמה להם נזק לא ממוני אך בר-פיצוי. הנתבעת בתובע ובכל צרכני הגבינה "ללא מלח" וגרמה להם נזק לא ממוני אך בר פיצוי. הנתבעת פגעה "באוטונומיה של הרצון" של חברי הקבוצה-חופש הבחירה שלהם לבחור במוצר בריאותי להשקפתם, על פי העדפתם.
250 11/8/08 18/8/08 התמקדות בחשבוניות שמנפקות חברות הדלק על "נייר כימי" בניגוד להוראות הדין, כך שלא ניתן להשתמש בחשבוניות אלו לצורך ניכוי הוצאות במס. מחוזי (פתח-תקווה) ת"צ 2949-08-08 2949-08-08 גב' סטפני בובלי 1. דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ 2. פז חברת נפט בע"מ 3. סונול ישראל בע"מ 4. דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ עוסקים או מי שרשאים לנכות הוצאות דלק כנגד הכנסותיהם, שקיבלו מן המשיבות או מי מטעמן "חשבוניות" בגין רכישת דלק או סולר או שמנים, כשה"חשבוניות" מודפסות על גבי "נייר כימי"/"נייר טרמי"/"נייר מתכלה". התקבל פסק דין לבקשת הצדדים
249 20/7/08 18/8/08 המשיבה גובה את האגרה בניגוד לדין ובהעדר סמכות שכן ראשית, האזרחים אינם צריכים לשאת בעלויות של טעות אותה עשתה הרשות ושנית, אין כל הוראה בחוק המאפשרת גביית אגרה מעלות הוצאת רישיון חדש ובכך עושה המשיבה עושר שלא במשפט. לפיכך מתקיימת התכלית לאכיפת הדין והרתעה מחוזי (ירושלים) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 307/08 לא צוין מספר בקשה יעקב לוי מדינת ישראל- משרד התחבורה אגף הרישוי כל אותם הנהגים אשר קיבלו את הרישיון הפגום, נאלצים לשלם את האגרה המבוקשת על מנת לקבל לידם רשיון נהיגה תקין ואשר לנוכח גובהה של אגרה זו לא משתלם להם להגיש תביעה כיחיד בגין נזק בשיעור קטן יחסית, עקב העלויות והטרחה הכרוכים בניהול תביעה כזו.
248 5/5/08 18/8/08 המשיבות עוולו כלפי המבקש וציבור רוכשי העיתון בעוולות הלקוחות מכח חוק הגנת הצרכן, וחוק המכר, אשר מתוך רשלנותן ספקו דגל פגום ולא תיקני. מחוזי (ת"א-יפו) א 1519/08 9306/08 אברהם לאלו בנק הפועלים בע"מ, ידיעות אחרונות בע"מ כלל האנשים אשר רכשו את העיתון ביום ו' האחרון כפונקציה של מס' העיתונים של הנתבעת 2 כפי שנמכרו ביום ו' בארץ.
247 12/12/06 18/8/08 שיווק ומכירת מנויים של עיתן מעריב ע"י הנתבעת במסגרת מבצע בשם "מתגלגל לכל החיים" שיועד לציבור הסטודנטים בישראל, תוך הטעיית ציבור הצרכנים, אי גילוי פרטים מהותיים הנוגעים לחוזה והפרה חד צדדית של הסכמי מנויים, כל זאת בניגוד לדין. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 2624/06 דניאל אפשטיין מעריב הוצאת מודיעין בע"מ כל מי אשר רכש מנוי על עיתון מעריב במסגרת המבצע "מתגלגל לכל החיים" או במסגרת מבצע הנושא שם אחר ובעל אופי דומה. בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית נתקבלה החלטה
246 17/6/08 18/8/08 הפרות של החוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בידי הנתבעת, שהינה בעלת מונופולין באספקה והולכת של מים. כתוצאה מהפרות החוק נגרמו לכל אחד מן התובעים, שהינם צרכני-מים ולקוחות של הנתבעת, נזקים כספיים בגינם זכאי כל אחד מהם לפיצוי מלא מן הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 1005/04 לא צוין מספר בקשה 1. יעקב בלום 2. עוזנתן בלום מקורות חברת המים בע"מ כל צרכני הקצה הצורכים מים שמספקת להם הנתבעת, לשימוש עצמי, אשר חויבו על ידי הנתבעת בתשלומי ריבית בשיעור העולה על 4% לשנה בגין פיגור בתשלום עבור אספקת מים, בתקופה שבין ינואר ועד ליום 31 במרץ 2003. בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית
245 14/7/08 18/8/08 החלטת מדינת ישראל רשות המיסים לגבות מס הכנסה בסכומים גבוהים מאלה שהיא רשאית לגבותם על פי הדין, וזאת בדרך של העלאת סכומי ההכנסה החייבת של עובדים המקבלים רכב צמוד ממעסיקים, באמצעות העלאת סכומי שווי השימוש של הרכב הצמוד, מעבר לסכומי השימוש שנקבעו לכך בתיקון מחוזי(ירושלים) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תמ 306/08 609/08 חמדה ניסן מדינת ישראל משרד האוצר-רשות המיסים לא הוגדרה מפורשות
244 12/5/08 18/8/08 הטעיה כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ופגיעה באוטונומיה של כלל הצרכנים וכן עוולת הרשלנות ועוולת הפרת חובה חקוקה, כאמור בפקודת הנזיקין. מחוזי (מרכז) ת"צ 05-1863-08 05-1863-08 1.יפעת קריב 2. עומר קריב 3. ליטל וסרמן זוגלובוק תשלובת מפעלי מזון בע"מ כלל הצרכנים אשר רכשו מוצרי בשר מתוצרת המשיבה, זוגלובק תשלובת מפעלי מזון בע"מ, ואשר לא היו מודעים לכך שקיימות ו/או עלול שקיימות שאריות חלב במוצרי בשר מתוצרתה, ולמצער בנקניקיות פרגית מתוצרתה.
243 23/7/08 30/7/08 בשנת 2006 חרגה המשיבה מהוראות חוקי ההקפאה, כהגדרתם להלן, והעלתה את תעריפי הארנונה עבור נכסים המסווגים בסיווג "מלאכה ותעשיה", בשיעורים של עד כ-15%, אשר חורגים משיעור ההעלאה הכללי שהותר באותה שנה (בשיעור של 3.08% בלבד, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני מחוזי(ת"א- יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תמ 119/08 31859/08 שלמה מלי עיריית תל אביב כל מי שמחזיק בנכסים בשטח של 173 מ"ר ומעלה, המצויים בתחומה של המשיבה, אשר מחויבים בתשלום ארנונה לפי סיווג של "בתי מלאכה, מבני תעשיה" לפי סעיף 3.3.1 בצו הארנונה של המשיבה לשנת 2008, ואשר חויבו לשלם למשיבה ארנונה בגין שטחים אלו למן שנת 2006 ואילך.
242 22/2/07 30/7/08 המשיבה מוכרת את המוצרים המוכרים והנפוצים המצויים כמעט בכל בית בישראל, בשימורים במשקל גבוה יותר קרי במשקל מסונן של 120 גרם, החלה למכור את אותם מוצרים, באותן אריזות ממש, ו/או באריזות דומות, כשהן אוחזים בתכולה נמוכה יותר, כאשר אריזת שימורי הטונה בשמן, מופחתת מחוזי(ת"א-יפו) א 2574/06 25068/06 שקד שוורץ ג.וילפוד אינטרנשיונל בע"מ החלטה על הסכם פשרה
241 22/2/07 30/7/08 המשיבה מוכרת את המוצרים המוכרים והנפוצים המצויים כמעט בכל בית בישראל, בשימורים במשקל גבוה יותר קרי במשקל מסונן של 120 גרם, החלה למכור את אותם מוצרים, באותן אריזות ממש, ו/או באריזות דומות, כשהן אוחזים בתכולה נמוכה יותר, כאשר אריזת שימורי הטונה בשמן, מופחתת מחוזי(ת"א-יפו) א 1239/07 4528/07 משה דהן ג.וילפוד אינטרנשיונל בע"מ החלטה על הסכם פשרה
240 22/2/07 30/7/08 המשיבה מוכרת את המוצרים המוכרים והנפוצים המצויים כמעט בכל בית בישראל, בשימורים במשקל גבוה יותר קרי במשקל מסונן של 120 גרם, החלה למכור את אותם מוצרים, באותן אריזות ממש, ו/או באריזות דומות, כשהן אוחזים בתכולה נמוכה יותר, כאשר אריזת שימורי הטונה בשמן, מופחתת מחוזי(ת"א-יפו) א 1216/07 4175/07 תומר נוה ג.וילפוד אינטרנשיונל בע"מ החלטה על הסכם פשרה
239 2/1/08 30/7/08 המשיבה ייצרה ומכרה משך שנים אחדות את המוצרים "אמריקן צ'יפס" ו"תפוגן אחת שתיים שלוש", עת ציינה בטבלץ הערכים התזונתיים, סימון מטעה, המלמד כי המוצרים אוחזים באחוזי שומן רווי (העלול לגרום לעליה משמעותית בכולסטרול הרע ולהתפתחות מחלות לב)- נמוכים, בה בעת, שבפוע מחוזי (באר שבע) א 5003/08 2028/08 עו"ד עטרה שיינברגר תעשיות תפוגן בע"מ בקשה בהסכמה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית החלטה לעניין הסכם הפשרה
238 26/6/08 30/7/08 דרישה להחזר מלוא התשלומים בגין קנסות חנייה, ששולמו ע"י כל אזרח ו/או גוף/ישות/חברה לעיריית רעננה, בגין דוחות חנייה אשר ניתנו ברחובות רעננה אשר מצוי בהם התמרור אשר רשום עליו:"...החנייה מותרת לבעלי תו חנייה אזורי בלבד" לא עוגן בחוק העזר ולא קיבל הסכמת ואישור מחוזי(ת"א- יפו) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ת"מ 117/08 31695/08 לילך אקרמן עיריית רעננה כל אדם אשר קיבל דוח בגין חנייתו באזור שהוגדר לבעלי תו חנייה אזורי מבלי שקיימת הגדרה באשר למהות התו, כיצד ניתן להשיגו, מי זכאי לקבלו. התובענה נדחתה ביום 22.4.10 נוכח הודעת העירייה על חדילה מגבייה אך בפס"ד מיום 5.12.10 חוייבה המשיבה לפצות כספית את המבקשת (הוכנס לפנקס 12.12.10)
237 4/6/08 30/7/08 לא צוינה מפורשות מחוזי (מרכז) ת"צ 164-12-07 164-12-07 שלומי שרייר מהדרין בע"מ קהל הלקוחות של קניון הדרים אשר אינם מעשנים ואשר נחשפו שלא מרוצנם לעשן סגריות בעת שהותם בשטח הקניון בתקופה שבין ה-01.01.04- 02.12.07" ועד בכלל הודעה על הסכם פשרה ניתנה החלטה
236 6/7/08 30/7/08 המשיבה מספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט בישראל. בחוזה למתן שירותי אינטרנט נקבע במפורש כי "התשלום יתבצע בש"ח לפי שער דולר יציג ביום הוצאת החשבונית..." המשיבה נהגה כמוסכם במשך תקופה ארוכה וחישבה את החיוב השיקלי החודשי לפי שער הדולר היציג ביום הפקת החשבוניות ללקוחותיה. במשך תקופות בהן חלה עליה בשער הדולר, המשיבה לא ראתה כל בעיה ביישום הסדר זה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1738/08 13299/08 אביעד סרן ניהול בע"מ נטוויז'ן 013 ברק בע"מ כל אדם ותאגיד אשר התקשרו עם המשיבה בחוזה למתן שירותי אינטרנט או שירות אחר, בו נקבע כי מחיר השרות הצמוד לשער הדולר האמריקאי לפי השער היציג, והמשיבה גבתה מהם כספים בהתאם לדער המרה גבוה יותר.
235 6/7/08 30/7/08 המשיבה מספקת שירותי תקשורת ביניהם שירותי התקשרות טלפונית אל מחוץ לישראל ושירותי אינטרנט. חלק מן ההסכמים עם הלקוחות קובעים כי התשלום יבוצע לפי שער העברות והמחאות מכירה. בחלק מן ההסכמים נקבע סכום דולרי ללא שער המרה. בשני המקרים, המשיבה חייבה משך תקופה את הלקוחות בהתאם לשער היציג של הדולר במועד הוצאה החשבונית. מחוזי (ת"א-יפו) א 1740/08 13307/08 אביעד סרן ניהול בע"מ בזק בינלאומי בע"מ כל אדם ותאגיד אשר התקשרו עם המשיבה בחוזה, בו נקבע כי מחיר השרות דולרי והמשיבה גבתה מהם כספים בהתאם לשער המרה גבוה משער הדולר היציג בזמנים הרלוונטיים. ולחילופין אם ייקבע כי המשיבה היתה רשאית לגבות ביחס לפריטים מסויימים לפי שער המחאות והעברות מכירה ביחס לפריטים אלה הקבוצה תכלול לקוחות שנגבו מהם כספים לפי שער הגבוה משער זה(לפי העניין.
234 15/7/08 16/7/08 המשיבה גובה מלקוחותיה, אשר המבקש נמנה עליהם, כספים שלא כדין בגין שירוץ הפניית שיחה אוטומטית גם כאשר הלקוח אינו משתמש בשירות זה. כל זאת תו הטעיה חמורה ונמשכת של ציבור לקוחותיה. מחוזי(ת"א- יפו) ת.א 1786/08 14043/08 עופר גלבוע סלקום ישראל בע"מ. כל לקוחות חברת סלקום ישראל בע"מ אשר התקשרו, באמצעות מכשירם הסלולארי, בכל עת מיום 01.04.07, למוקד מודיעין 144 בזק בבקשה לאיתור מספר, ואשר לא השתמשו בשירות האופציונאלי להפניית שיחה המאפשר להם להתחבר באופן אוטומטי ליעד המבוקש. ביום 26.4.10 הוגשה בהסכמה בקשת הסתלקות מהתובענה (הוכנס לפנקס 20.5.10) ביום 27.4.10 אושרה בקשת ההסתלקות בפסק דין והתובענה נדחתה (הוכנס לפנקס 20.5.10)
233 18/6/08 16/7/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי(ת"א- יפו) ת.א. 2702/06 26856/06 מסרנו דורון גלידת שטראוס בע"מ בקשת הסכם פשרה
232 16/06/08 29/06/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (ת"א - יפו) ת"א 1729/06 דרול שר 1. ממתקי עלית מקבוצת שטראוס בע"מ; 2. שטראוס גרופ בע"מ. בקשת הסכם פשרה
231 17/06/08 26/06/08 המשיבה מייצרת ומשווקת שימורי טונה , המכילים רעל מסוג ארסן בריכוז הגבוה מהריכוז המקסימלי המותר בדין באופן המסכן את הבריאות, ולמצער באופן הפוגע באוטונומיה של הרצון של הצרכנים אשר אינם יודעים שהם אוכלים רעל בכמות אסורה. מחוזי (מרכז) ת"צ 5567-06-08 5567-06-08 1. ד"ר תמי בר; 2. דורית ברגד. עטרת תעשיות (1996) בע"מ מי שרכשו את מוצרי הטונה המיוצרים ו/או נארזים ו/או משווקים ע"י עטרת יום 15 ביוני 2001 עד ליום הגשת הבקשה.
230 03/06/08 23/06/08 במסגרת התביעה נטען, בין היתר, כי: הנתבעת חייבה את התובעת בדמי מנוי באמצעות כרטיס האשראי, ללא הסכמתה, מבלי שמסרה לנתבעת את פרטי כרטיסה, ללא שביקשה להתקשר עם הנתבעת ומבלי שניתנה הסכמתה למפעיל אחר לבצע חיובים עבור הנתבעת; הנתבעת גבתה דמי מנוי למרות בקשות התו מחוזי (מרכז) תצ 1075-06-08 1075-06-08 אניטה מילר נטוויז'ן 013 ברק כל אדם שהנתבעת גבתה ממנו סכומים באמצעות כרטיס האשראי בניגוד להסכמתו.
229 04/06/08 19/06/08 השבת כספים אותם גובה המשיבה שלא כדין מלקוחותיה שלא משלמים את חשבונם החודשי באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק או באמצעות הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי. מחוזי (ת"א - יפו) א 1621/08 11302/08 פרידמן אהרון חברת פלאפון תקשורת בע"מ לקוחות או מנויי המשיבה אותם מחייבת ו/או חייבה המשיבה מדי חודש בתשלום עמלת שובר ו/או דמי טיפול בשובר בסך 10.30 ₪ + מע"מ , בנוסף לתשלום החודשי השוטף עבור כלל שירותיה , למן המועד בו החלה בחיוב כאמור.
228 05/06/08 19/06/08 הטעיית קבוצות צרכנים אשר המבקשת משתייכת אליהן וזאת ביחס למוצר ו/או המוצרים שלהלן, שהנם גביע יוגורט דנונה עם פקאן סיני מצופה שוקולד וכן גביע יוגורט דנונה עם דגנים מצופים בשוקולד הנמכר גם במארז של ארבעה גביעי יוגורט דנונה עם דגנים מצופים בשוקולד. ההטעיה באה מחוזי (מרכז) תצ 2160-06-08 2160-06-08 מלי בן יצחק שטראוס גרופ בע"מ כל אדם וכל אישיות משפטית אחרת אשר רכש את יוגורט 1.5% שומן עם פקאן סיני מצופה שוקולד, ויוגורט 1.5% שומן עם דגנים מצופים שוקולד במהלך חמש שנים אחרונות שקדמו להגשת התביעה.
227 05/06/08 19/06/08 החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית מחוזי (חיפה) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים תמ 302/07 2248/07 יוסף רביד מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור בית המשפט החליט לדחות את הבקשה
226 01/06/08 19/06/08 המשיבות גבו במשך שנים באופן שיטתי כספים מעובדים זרים ממדינת תאילנד השוהים בישראל תוך הטעייתם בעת מכירת כרטיסים לחיוג בין לאומי. מחוזי (ת"א - יפו) תא 1602/08 11013/08 Phimchariya Narat 1. 014 בזק בינלאומי בע"מ; 2. נטוויז'ן 013 ברק בע"מ. הגדרת הקבוצה כמפורט בעמוד הראשון לבקשה.
225 02/06/08 05/06/08 תיאום מחירים בין המשיבות , העולה לכדי הסדר כובל בין המשיבות בנוגע למחיריהן המוצעים למכירה לצרכן בישראל של ראשי דיו מתוצרת HP. מחוזי (מרכז) ת"צ 525-06-08 525-06-08 אליעזר לויט היולט פקארד (ישראל) בע"מ ואחרים (לרשימת הנתבעים המלאה יש לעיין בעמוד 1 לבקשה/כתב התביעה. כל רוכשי ראשי דיו מקוריים המיוצרים ע"י HP מסדרות 56,57,130,131 ,134 ,135 ,177 המיועדים למדפסות מתוצרת HP , המשווקים בישראל ע"י המשיבות.
224 25/05/08 05/06/08 גביית פרמיה מגברים ונשים שאינן בגיל הפוריות, בגין בדיקות הריון במסגרת ביטוח בריאות של כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ, פרמיה שהיא מן הסתם, בגין מקרה ביטוחי שלא יתקיים ואינו אפשרי. מחוזי (ת"א - יפו) תא 1578/08 10505/08 1. בן ישי אייל; 2. בן ישי עומר. כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ מבוטחים של כלל בריאות שהם גברים או נשים (לרבות קטינות) שאינן בגיל הפוריות, שנגבתה מהם פרמיה בגין בדיקות הריון.
223 28/01/08 05/06/08 המשיבה גובה מציבור לקוחותיה מחיר פוליסת ביטוח אשר נגזר ממחיר רכבם על פי המחירון, אך היכן שיש "מקרה ביטוח", ישולם להם תגמול המייצג שווי נמוך של רכבם. מחוזי (מרכז) תצ 4112-01-08 4112-01-08 גיא פרג כלל חברה לביטוח בע"מ הגדרת הקבוצה כמפורט בסעיף 5 (עמוד 17) לבקשה.
222 21/05/08 05/06/08 החלטה לקבל הסכם פשרה, בכפוף להיעדר התנגדויות. מחוזי (ת"א-יפו) א 2262/06 20858/06 ברוט י. מאיר סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ הסדר הפשרה אושר, בכפוף להיעדר התנגדויות.
221 23/03/08 29/05/08 נזקים כספיים שנגרמו למבקשת ולחברי הקבוצה על ידי השקעה של הכספים המוחזקים בקופת התגמולים , בשוק המעוף. מחוזי (מרכז) תצ 4457-03-08 4457-03-08 יפה לוי קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית לישראל בע"מ ואחרים (לרשימת המשיבים המלאה יש לעיין בעמוד הראשון לבקשה). כל מי שהיה עמית של קופת התגמולים של התעשייה האווירית לישראל בע"מ, ביום 31.01.08 , למעט המשיבים או מי מטעמם.
220 29/04/08 29/05/08 נזקים אשר נגרמו למבקש ולחברי הקבוצה המיוצגת , כתוצאה ממעשיהם של המשיבים, אשר פעלו בניגוד להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 והתקנות שהותקנו מכוחו. מחוזי (ת"א-יפו) א 1493/08 8928/08 שי פרנג'י בנק הפועלים בע"מ ואחרים (לרשימת המשיבים המלאה יש לעיין בעמוד הראשון לבקשה). כל מי שרכש מניות של בנק הפועלים בע"מ בין התאריכים 1.9.07 עד 10.1.08 ולא מכר את המניות שרכש (או חלקן) לפני תאריך 8.11.07 למעט המשיבים ו/או מי מטעמם ו/או גופים הקשורים עמם.
219 26/05/08 29/05/08 החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית מחוזי (ת"א-יפו) א 1113/07 2911/07 בירנבויים שושנה מבדק בדיקות רכב ורישוי בע"מ הבקשה לאישור כייצוגית נדחתה
218 29/04/08 29/05/08 המשיבה מנכה כספים מדי חודש בגין "ביטוח חיים" ו-"ביטוח תאונות אישיות" מן הגמלה החודשית של גמלאי מערכת הביטחון ללא כל בסיס חוקי. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 114/08 31171/08 יוסי לוי מדינת ישראל - צבא הגנה לישראל מדור תשלומים. כלל גמלאי צה"ל שהנם עמיתי חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ ואשר קיבלו קצבאות מן הנתבעת בעשרים וארבעה החודשים שקדמו להגשת התובענה והבקשה להכיר בה כייצוגית.
217 15/05/08 29/05/08 נזקים שנגרמו למי שרכשו כרטיסים מהמשיבה שנועדו להטיסם מארצות אירופה לישראל ביום 30/11/06, בפרק הזמן שמהשעה 19:00 (שעון ישראל) ואילך ושטיסתם נדחתה לשעות הבוקר של ה-1/12/06 ו/או למועדים מאוחרים יותר, באופן שנאלצו להשאר בחו"ל לילה נוסף. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. א 1557/08 9999/08 טובה פשדצקי אל על נתיבי תעופה לישראל בע"מ ציבור הלקוחות אשר היו אמורים לטוס מארצות אירופה לישראל ב30/11/06, בפרק הזמן שמהשעה 19:00 (שעון ישראל) ואילך ושטיסתם נדחתה לשעות הבוקר של 1/12/06 ו/או למועדים מאוחרים יותר באופן שנאלצו להשאר בחו"ל לפחות לילה נוסף וזאת בשל סיבות שהוסברו ע"י המשיבה כנובעות מה"שביתה".
216 06/05/08 22/05/08 פיצויים בגין אובדן שכר עבודה בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2003 עקב הפרת חוזה עבודה ו/או בגין קיום חוזה עבודה בחוסר תום לב על ידי המשיבה ולתמורת הודעה מוקדמת. בית הדין האיזורי לעבודה (חיפה) עב 1516/08 3359/08 1. מיכיילוב נדיה; 2. סיברובר שמחה האגודה למען שירותי בריאות הציבור. - עובדי הנתבעת המועסקים בשמירה, אשר עובדים אצל הנתבעת למעלה משנה, ואשר לא קיבלו תוספת ותק מכוח צו ההרחבה החל בענף השמירה. - עובדים אשר עבדו אצל הנתבעת בשמירה למעלה משנה, ב- 7 השנים שקדמו ליום הגשת התביעה - 20/02/07 , אשר לא קיבלו תוספת ותק מכוח צו ההרחבה החל בענף השמירה.
215 06/05/08 22/05/08 גבייה בלתי חוקית של כספים מקבוצת התובעים, בשתי הדרכים - חיוב חשבונות הלקוחות בגין הוצאות שלא אושרו על ידי ערכאה שיפוטית, ובמקרה שההוצאות אושרו על ידי ערכאה שיפוטית - חיוב בריבית ביתר בגין ההוצאות. מחוזי (מרכז) ת"צ 1039-05-08 1039-05-08 יפית סילורה בנק לאומי לישראל בע"מ. כל לקוחות המשיב אשר חשבונם חוייב בהוצאות משפטיות , במהלך שבע השנים שקדמו להגשת הבקשה.
214 05/05/08 22/05/08 המשיבה קיפחה זכויות עובדיה בכך שלא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם; בכך שלא שילמה להם תוספת ותק; בכך שלא שילמה להם דמי חגים; בכך שלא שילמה להם רכיב אש"ל; בכך שלא שילמה להם תוספת ש בית הדין האיזורי לעבודה (תל אביב - יפו) עב 5906/08 2250/08 1. סטניסלב (סלבה) שולמן; 2. אמיר אברם. נוף ים ביטחון בע"מ הגדרת הקבוצה מפורטת בפרק יד' לבקשה לאישור כתב התביעה.
213 27/02/08 22/05/08 הנתבעת חייבה וגבתה ארנונה באופן בלתי חוקי, כאשר היא התעלמה מירידת מדד לצורך הצמדה של תשלומי הארנונה , למרות הוראות חוק הריבית ובצווי המסים של הנתבעת. מחוזי (באר שבע) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תמ 102/08 לא צויין מספר בקשה אבשלום גנץ עיריית באר-שבע כל הנישומים בתחום המשיבה אשר חויבו בארנונה כללית בשנים 2006-2007
212 17/04/08 22/05/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (תל אביב-יפו) תמ 108/06 30924/06 אלכס כץ עיריית גבעתיים בקשת הסכם פשרה
211 01/05/08 22/05/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (תל אביב-יפו) א 1084/06 1. שי אמסלם; 2. דברת להב-שור 1. טיב טעם רשתות בע"מ; 2. טיב טעם בת ים בע"מ. אושר הסכם פשרה ניתן תוקף של פס"ד לפשרה
210 06/05/08 19/05/08 גביית תשלום במסגרת מסלולי " חו"ל מוזל " בגין שיחות טפלון מחו"ל שלא התממשו , בניגוד לדין ובניגוד לחוזה בין הצדדים. מחוזי (ת"א-יפו) תא 1522/08 9325/08 1. יפת דרור; 2. יפת איתן; 3. יפת עליזה; 4. סופה הסעות וטיולים בע"מ. 1. פלאפון תקשורת בע"מ, 51-1076572 ; 2. פרטנר תקשורת בע"מ, ח.צ. 52-0044314; 3. סלקום ישראל בע"מ, ח.צ. 51-1930125 מנויים של המשיבות שחויבו בגין 'שיחות' שלא היה בהן זיהוי של מספר היעד ("שיחות עלומות"), במסגרת מסלולים המכונים "חו"ל מוזל", "חו"ל חסכון" או "חסכון עולמי" או שיטת חסכון דומה בדרך של שיחה חוזרת
209 20/03/08 19/05/08 תשלום עודף (בין בדרך של תשלום עמלות ובין בדרך של חיוב בגין שירותים שונים) אותו נדרשו המבקש וחברי הקבוצה המיוצגת, לשלם למשיב - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ואשר נגרם כתוצאה ממעשיו ומחדליו של הבנק , אשר פעל בניגוד לדין בכלל, ובניגוד להוראות חוק ההגבל מחוזי (ת"א-יפו) תא 1346/08 6472/08 נעם לוי בנק מזרחי טפחות בע"מ כל אדם או תאגיד , שהינו הבעלים של חשבון עו"ש (פרטי) או חח"ד (עסקי) אצל המשיב או שהיה הבעלים של חשבון כזה במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התובענה.
208 20/03/08 19/05/08 תשלום עודף (בין בדרך של תשלום עמלות ובין בדרך של חיוב בגין שירותים שונים) אותו נדרשו המבקש וחברי הקבוצה המיוצגת, לשלם למשיב - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, ואשר נגרם כתוצאה ממעשיו ומחדליו של הבנק , אשר פעל בניגוד לדין בכלל, ובניגוד להוראות חוק ההגבל מחוזי (ת"א-יפו) תא 1347/08 6473/08 אסף ישפה הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ כל אדם או תאגיד , שהינו הבעלים של חשבון עו"ש (פרטי) או חח"ד (עסקי) אצל המשיב או שהיה הבעלים של חשבון כזה במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התובענה.
207 30/04/08 19/05/08 שימוש פסול שעשתה ועושה המשיבה , בלוחות תמותה מיושנים שהוכנו בשנות ה-50', לשם חישוב הפרמיה עבור רכיב הריסק בפוליסות ביטוח שנרכשו עשרות שנים לאחר מכן כשכבר היו קיימים לוחות תמותה מעודכנים יותר. מחוזי (מרכז) 3422-04-08 3422-04-08 מיכאל רואש כלל חברה לביטוח בע"מ כמפורט בסעיף 50 לבקשה.
206 27/04/08 19/05/08 גבייה שלא כדין, באופן שיטתי, של סכומי כסף רבים מעובדים זרים מנפאל , וזאת על ידי הטעייתם באשר לכמות הזמן הניתן להם בפועל בעת השימוש בכרטיסי חיוג בינלאומיים של חברת התקשורת 014 בזק בינלאומי בע"מ, וכן בגביית תשלום בגין זמן המתנה למענה. כמו כן נטען במסגרת הבק מחוזי (ת"א-יפו) א 1475/08 8102/08 1. SABITRI SANGROULA 2. SILWAL PRAYAS 014 בזק בינלאומי בע"מ. כל אדם אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה , כמו גם במהלך ניהולה של התביעה, עד למועד בו תשנה המשיבה את התנהלותה הבלתי חוקית , רכש את כרטיסי החיוג הבינלאומיים המיועדים לשיחות למדינת נפאל והמפורטים בסעיף 15 לבקשה, וזאת בין אם הוא מצוי כיום בישראל ובין אם אין הוא שוהה עוד בישראל.
205 14/04/08 19/05/08 המשיבות 1-3 גבו שלא כדין במשך שנים , באופן שיטתי, כספים מעובדים זרים ממדינת הפיליפינים השוהים בישראל תוך הטעייתם בעת מכירת כרטיסים לחיוג בין לאומי. מחוזי (ת"א-יפו) א 1449/08 8166/08 MYRNA MANDAP ואחרים לעיון ברשימת התובעים המלאה יש לעיין בבקשה 1. 014 בזק בינלאומי בע"מ; 2. נטוויז'ן 013 ברק בע"מ; 3. 012 סמייל תקשורת בע"מ. 3 קבוצות מיוצגות, כמפורט להלן: קבוצה א' - כל אדם אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה עד למועד בו תשנה המשיבה 1 את התנהלותה הבלתי חוקית, רכש איזה מבין כרטיסי החיוג הבינלאומיים המיועדים לשיחות למדינת הפיליפינים המפורטים בסעיף 15 לבקשה, וזאת בין אם הוא מצוי כיום בישראל ובין אם אין הוא שוהה עוד בישראל. קבוצה ב' כל אדם אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה, כמו גם במהלך ניהול התביעה ועד למועד בו תשנה המשיבה 2 את התנהלותה הבלתי חוקית, רכש איזה מבין כרטיסי החיוג הבינלאומיים המיועדים לשיחות למדינת הפיליפינים המפורטים בסעיף 16 לבקשה, וזאת בין אם הוא מצוי כיום בישראל ובין אם אין הוא שוהה עוד בישראל. קבוצה ג' כל אדם אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת התביעה, כמו גם במהלך ניהול התביעה ועד למועד בו תשנה המשיבה 3 את התנהלותה הבלתי חוקית, רכש איזה מבין כרטיסי החיוג הבינלאומיים המיועדים לשיחות למדינת הפיליפינים המפורטים בסעיף 17 לבקשה, וזאת בין אם הוא מצוי כיום בישראל ובין אם אין הוא שוהה עוד בישראל. ביום 13.12.10 הוגשה לעליון בר"ע על החלטת מחוזי ת"א לאשר את התובענה הייצוגית (הוכנס לפנקס 9.1.11)
204 28/04/08 19/05/08 הנזקים שנגרמו למבקשת וחברי הקבוצות שייצוגן מבוקש, בשל כל אלה: - פלאפון תקשורת בע"מ אינה מספקת אפשרות להתקשר בחינם לשירות הטלפוני כהגדרתו בסעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן; - פלאפון מחייבת את לקוחותיה המבצעים "שיחת המשך" מהתא הקולי שלהם, בניגוד להוראות הרישיון; - מחוזי (ת"א-יפו) א 1475/08 8701/08 יוליאנה גולדשטיין פלאפון תקשורת בע"מ. 3 קבוצות מיוצגות, כמפורט להלן: קבוצה א' - כל ציבור הלקוחות והצרכנים של פלאפון, אשר התקשרות לשירות הטלפוני כהגדרתו בפרק א.1 לבקשה, ואשר חוייבו בגין כך בתשלום, החל מיום 1.3.2006 (מועד כניסתו לתוקף של חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 18), התשס"ה - 2006) ועד למועד בו תחדל פלאפון מגביית תשלום בגין ההתקשרות לשירות זה. קבוצה ב' - כל הצרכנים ב-7 השנים האחרונות, אשר האזינו לתא הקולי שלהם וביצעו "שיחת המשך" כהגדרתה בפרק ב.1. לבקשה ואשר חוייבו על ידי המשיבה, בניגוד לרשיון, בתשלום בגין זמן החיוג למשאיר ההודעה. קבוצה ג' - כל מנויי פלאפון ב-7 השנים האחרונות, שהיו חלק מתוכניות "בנק הדקות" כהגדרתן בפרק ג.1 להלן, אשר חרגו מעבר למכסת ה"בנק" וחויבו בעלות של שיחה רגילה לשיחת 1-800 שבוצעו כחלק ממכסת בנק הדקות.
203 27/04/08 19/05/08 השבת דמי ביטוח שנגבים ביתר על ידי הנתבע מחלק ממבוטחיו העצמאיים, וזאת כתוצאה מחישוב מוטעה של השומות המוצאות על ידו. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. לא נמסר מספר הליך לא צויין פנחס לבקוביץ המוסד לביטוח לאומי כל קבוצת המבוטחים העצמאיים, לרבות שכירים שיש להם גם הכנסות כעצמאיים והמוגדרים בכתב התובענה.
202 16/04/08 12/05/08 החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית מחוזי (חיפה) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים תמ 308/07 2827/07 באבא מהאר ואח' (לרשימת התובעים המלאה יש לעיין בהחלטה). המוטרנות של העדה היוונית (רומית) מלקוטית (קתולית) ואח' (לרשימת הנתבעים מלאה יש לעיין בהחלטה). הבקשה נדחתה
201 14/04/08 12/05/08 הנתבעת חרגה מהוראות חוקי ההקפאה בכך שהוסיפה בכך שהוסיפה את תוספת הארנונה שאושרה לה באופן חריג ונקודתי לשנת הכספים 2004 ,ולשנה זו בלבד, לבסיס המס הקובע גם בשנים הבאות, ובכך הגדילה הנתבעת את חיובי הארנונה המוטלים על התובעים באופן בלתי חוקי. מחוזי (ירושלים) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 303/08 347/08 1. משה כהן; 2. שרית כהן. עיריית בית שמש כל הנישומים בתחום הנתבעת אשר חויבו בארנונה כללית בשנים 2005-2008 ואשר תוספת הארנונה מיום 15/11/04 חלה עליהם (כלל הנישומים המחוייבים על ידי הנתבעת בארנונה למעט חיובי ארנונה לקרקע תפוסה, מבני חינוך ונכסים ריקים שאינם למגורים).
200 16/04/08 12/05/08 המשיבה קבעה בפוליסה כי מקדם הגמלה (סכום הגמלה החודשית לכל 10,000 ₪ שנצברו בפוליסה במשך השנים) לפיו ישולמו לנשים מבוטחות תגמולי ביטוח בעת הגיעו לגיל הפרישה יהא נמוך יותר מזה של גברים מבוטחים, בשל תוחלת החיים הארוכה של נשים. ואולם מנגד, גבתה וגובה המשיבה מה בית הדין האיזורי לעבודה (ירושלים) עב 1743/08 1386/08 עדנה אילון מגדל חברה לביטוח בע"מ. כל הנשים שרכשו מהמשיבה פוליסות מהסוג הנדון בתובענה.
199 16/04/08 12/05/08 המשיבה קבעה בפוליסה כי מקדם הגמלה (סכום הגמלה החודשית לכל 10,000 ₪ שנצברו בפוליסה במשך השנים) לפיו ישולמו לנשים מבוטחות תגמולי ביטוח בעת הגיעו לגיל הפרישה יהא נמוך יותר מזה של גברים מבוטחים, בשל תוחלת החיים הארוכה של נשים. ואולם מנגד, גבתה וגובה המשיבה מה בית הדין האיזורי לעבודה (ירושלים) 1744/08 1387/08 יעל גבאי כלל חברה לביטוח בע"מ כל הנשים שרכשו מהמשיבה פוליסות מהסוג הנדון בתובענה.
198 16/04/08 12/05/08 המשיבה קבעה בפוליסה כי מקדם הגמלה (סכום הגמלה החודשית לכל 10,000 ₪ שנצברו בפוליסה במשך השנים) לפיו ישולמו לנשים מבוטחות תגמולי ביטוח בעת הגיעו לגיל הפרישה יהא נמוך יותר מזה של גברים מבוטחים, בשל תוחלת החיים הארוכה של נשים. ואולם מנגד, גבתה וגובה המשיבה מה בית הדין האיזורי לעבודה (תל אביב - יפו) עב 4960/08 1970/08 נירית אשבל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כל הנשים שרכשו מהמשיבה פוליסות מהסוג הנדון בתובענה.
197 16/04/08 12/05/08 המשיבה קבעה בפוליסה כי מקדם הגמלה (סכום הגמלה החודשית לכל 10,000 ₪ שנצברו בפוליסה במשך השנים) לפיו ישולמו לנשים מבוטחות תגמולי ביטוח בעת הגיעו לגיל הפרישה יהא נמוך יותר מזה של גברים מבוטחים, בשל תוחלת החיים הארוכה של נשים. ואולם מנגד, גבתה וגובה המשיבה מה בית הדין האיזורי לעבודה (ירושלים) עב 1742/08 1385/08 מירב תותי אשבל הראל חברה לביטוח בע"מ כל הנשים שרכשו מהמשיבה פוליסות מהסוג הנדון בתובענה.
196 14/04/08 12/05/08 חיוב בני נוער, חיילים ונשים לרכוש כרטיסים למשחקי כדורגל במכירה מוקדמת באמצעות אתר האינטרנט של משרד הכרטיסים , פעולה הכרוכה בעמלה נוספת של 15 ₪ בנוסף לעמלה החוקית המגולמת במחיר הכרטיס. מחוזי (ת"א-יפו) א 1437/08 8092/08 1. שירלי בן פורת; 2. יעקב גוטמן. לאן משרד כרטיסים בע"מ. בני נוער/ חיילים/ נשים שרכשו באמצעות אתר האינטרנט של המשיבה כרטיסים למשחקי כדורגל תוך תשלום נוסף של 15 ₪ וזאת לאחר שלא נתאפשר להם ע"י המשיבה לרכוש כרטיסים במשרדי המשיבה. התובענה נדחתה בהסכמת הצדדים (הוכנס לפנקס ביום 30.11.09) התובענה נדחתה ביום 16.11.09
195 15/04/08 12/05/08 שירותי תקשורת לתאילנד אשר קהל היעד הוא ציבור העובדים הזרים יוצאי מדינה זו. שירותים אלו ניתנים ע"י המשיבות אשר מטעות את המשתמשים בשירותיהן בהבטחה לקבלת הטבה של דקות שיחה חינם עבור ניהול שיחה של למעלה מעשר דקות, ואף רושמות דקות שיחה כמנוצלות הרבה מעבר לניצו מחוזי (מרכז) תצ 3047-04-08 3047-04-08 ארפית פרומשן 1. בזק בינלאומי בע"מ; 2. שופרא כל (בנסיוני) בע"מ. המשתמשים בכרטיסי החיוג לתאילנד, בעיקר עובדים זרים מארץ זו (חוקיים ובלתי חוקיים).
194 15/04/08 12/05/08 שירותי תקשורת לתאילנד אשר קהל היעד הוא ציבור העובדים הזרים יוצאי מדינה זו. שירותים אלו ניתנים ע"י המשיבה אשר מטעה את המשתמשים בשירותיה בהבטחה לקבלת הטבה של דקות שיחה חינם עבור ניהול שיחה של למעלה מעשר דקות, ואף רושמת דקות שיחה כמנוצלות הרבה מעבר לניצול בפ מחוזי (מרכז) תצ 3043-04-08 3043-04-08 ארפית פרומשן חברת נטוויז'ן 013 ברק. המשתמשים בכרטיסי החיוג לתאילנד, בעיקר עובדים זרים מארץ זו (חוקיים ובלתי חוקיים).
193 15/04/08 12/05/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (ת"א-יפו) א 1426/06 8288/06 1. פלד אפרת; 2. פלד יהושע. 1. שטראוס-עלית אחזקות בע"מ; 2. עלית ממתקים בע"מ. 3. עלית שיווק מזון בע"מ. הסדר פשרה שאושר
192 לא צויין 12/05/08 תביעה למתן פסק דין הצהרתי שיורה למשיבה 1 לתקן את חוק העזר חכפר סבא (אגרת ביוב), התשל"ו - 1976 באופן שגביית אגרת הביוב בגין צריכה משותפת של מים המשמשים למטרות השקיה וגינון תיעשה באופן מידתי ובהתחשב, ככל האפשר, בכמויות המים המוזרמות בפועל למערכת הביוב, ותבי מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 1479-05-08 1479-05-08-01 שלמה בוכשרייבר 1. עיריית כפר סבא; 2. מפעל מים כפר סבא , אגודה חקלאית שיתופית בע"מ. כל מי שהחזיק ו/או מחזיק בנכס בתחומה של המשיבה 1 ואשר שילם למשיבות תשלום בגין אגרת ביוב, בין היתר עבור צריכה משותפת של מים המשמשים למטרות השקיה, גינון ונוי, בשנתיים שקדמו ליום הגשת בקשה זו, או בחלק מהן.
191 1/5/08 12/5/08 הטעיית צרכנים שיטתית ומכוונת , הטעיה רחבת היקף וזמן המתבצעת כעניין של מדיניות ע"י הנתבעות , המשמשות מזה כשנים כיצרניות ו/או המשווקות המובילות בתחום משחקי הקופסא. מחוזי (חיפה) תא 473/08 7338/08 1. יאיר רוזנר; 2. רחל בן דוד. 1. קודקוד תעשיות משחקים; 2. למדע תעשיות קלות בע"מ; 3. הרצנו בע"מ. כל מי שרכש במהלך שבע השנים האחרונות משחקי קופסא מתוצרת מותג "קודקוד" המכילים לוח משחק, ואריזת המוצר הייתה גדולה משמעותית (לטעמם של התובעים ההגדרה צריכה להיות לפחות 20%) בגודלה מגודלו של לוח המשחק הנמכר בתוכה, מבלי שצוינה על גבי האריזה מידות המוצר.
190 27/4/08 12/5/08 הדיון מתמקד במדידת משך שיחות שמבצעים לקוחות באמצעות כרטיסי חיוג (מישראל לחו"ל, מחו"ל לישראל, מחו"ל לחו"ל או מישראל לישראל) ביחידות זמן של דקה, ולא ביחידות זמן של שניה (1) אחת, וחיוב הלקוחות בגין שניות שמעבר לניתוק השיחה (למשל על דרך עיגול משך השיחה לדקה מ מחוזי (מרכז) ת"צ 4168-04-08 4168-04-08 DOLORES F. CABALLERO 1. נטוויז'ן 013 ברק בע"מ; 2. 012 סמייל. תקשורת בע"מ. לקוחות של המשיבות (או כל תאגיד אחר שהמחה להן את החובות והזכויות) שביצעו שיחות לחו"ל או לישראל באמצעות כרטיס חיוג של המשיבות (או כל תאגיד אחר שהמחה להן את החובות והזכויות), אשר משך השיחה שביצעו נמדד לפי יחידת דקה עגולה ולא לפי שניה ו/או אשר חויבו בגין שניות שימוש בכרטיס החיוג לאחר סיום השיחה הוגשה ואושרה בקשת הצדדים להסתלק מן התובענה הייצוגית (24.11.09) ההחלטה אושרה ע"י בית המשפט בי ום 9.11.09
189 14/4/08 12/5/08 גבייה אסורה של מכון התקנים של תשלום עבור קבלת תדפיס של תקן ישראלי רשמי או עבור תקן ישראלי או עבור עיון בהם באתר האינטרנט של המכון. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 113/08 3104/08 אלון איתן מכון התקנים הישראלי כל מי ששילם למכון התקנים עבור קבלת תקן בשנתיים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
188 6/4/08 15/4/08 המשיבה לא מציגה בחלק מהמוצרים אותה היא משווקת ומוכרת , את כמות הנתרן. ערכי הנתרן שהיו מצויינים ע"ג אריזות המוצרים של המשיבה היו מוטעים ושגויים ואף לא הופיעו בצורה המקובלת של ערכים תזונתיים. כל זאת, ע"מ לשוות למוצרי המשיבה ערכים תזונתיים "טובים" יותר וחזות מחוזי (באר שבע) 5101/08 יורם פרי אלוניאל בע"מ כל הצרכנים והלקוחות אשר רכשו או שקלו לרכוש החל מיום 1.6.2005 ועד למועד הגשתה של תובענה זו , מוצר ממוצרי המשיבה (לרבות מוצרים הנמכרים ברשתות אחרות, דוגמת קטשופ מקדונלדס הסובלים מיתר לחץ דם , הינם בעלי רגישות כלשהי למלח (נתרן), סוכרתיים, חולי אי ספיקת לב, חולי אי ספיקת כליות והחולים במחלות אחרות הרגישים לעודף מלח (נתרן). הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 6.12.09 (הוכנס לפנקס 21.12.09) התקבלה החלטת ביניים בנוגע לאישור הסדר הפשרה (29.12.09)
187 3/4/08 15/4/08 המשיבות מכניסות לקלטות שקהל יעדן ילדים מסרים פרסומיים, מבלי שהילדים מודעים לכך, ומבלי שההורים מודעים לכך במעמד הרכישה. מחוזי (מרכז) 747-04-08 747-04-08 1. אבשלום שרון; 2. יהונתן שרון (קטין); 3. רעות שרון (קטינה) 4. מעיין שרון (קטינה). 1. א. הד ארצי בע"מ;ב. הד ארצי וידאו בע"מ; ג. הד ארצי חברה להפצה בע"מ; ד. הד ארצי הוצאה לאור בע"מ; 2. קלאסיקלטת בע"מ; 3. א. אסם השקעות בע"מ; ב. אסם תעשיות מזון בע"מ; 4. שטראוס גרופ בע"מ; ב. שטראוס בריאות בע"מ; ג. עלית תעשיות מזון בע"מ; ד. עלית ממתקים מקבוצת שטראוס בע"מ. (1) כל מי אשר רכש ו/או צפה לפחות באחת מן הקלטות ו/או התקליטורים אשר הופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו על ידי המשיבות 1 או 2 אשר קהל יעדן הוא ילדים עד גיל 14 ואשר יש בהן פרסומת סמויה ו/או פרסומת מוסווית ו/או פרסומת בלתי מודעת ו/או פרסומת אגב; ו/או (2) כל מי שרכש ו/או צפה לפחות באחת מקלטות הילדים אשר בהן פרסום סמוי , לפחות למוצר אחד של המשיבות 3 או 4; ו/או (3) כל מי שהיה הורה לילדים מתחת לגיל 14 ואשר ילדו צפה בקלטות ילדים העונות להגדרות שבסעיף א' או ב'; (4) כל מי אשר , כל עוד לא הוסר הפרסום הסמוי מקלטות הילדים - יענה על אחד התנאים במנויים בסעיפים 1-3 לעיל.
186 23/3/08 15/4/08 המשיבה מחייבת את המבקשת בחיובי זמן אוויר כוזבים בניגוד לחוזה ההתקשרות שבין המבקשת והמשיבה ובניגוד לתנאי רשיון ההפעלה שניתן למשיבה על ידי משרד התקשורת אשר מחייב את המשיבה. מחוזי (מרכז) 4354-03-08 4354-03-08 י. ענבר אחזקות בע"מ. פרטנר תקשורת בע"מ. כל ציבור לקוחות המשיבה אשר חוזה ההתקשרות שלהם עמה מבוסס על תשלום לפי זמן אוויר ואשר שילמו למשיבה תשלומים בגין זמן אוויר החל משנת 2001.
185 30/3/08 6/4/08 ביהמ"ש החליט לדחות את הבקשה לאישור תובענה כייצוגית. מחוזי (ת"א - יפו) תא 1657/03 11172/03 1. נתן צולמן; 2. שושנה צולמן. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ בית המשפט החליט לדחות הבקשה
184 12/3/08 6/4/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (ת"א - יפו) תא 1360/07 5770/07 1. שולמית עמור; 2. גלית אסולין. 1. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית; 2. תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ. הסדר פשרה שאושר
183 18/2/08 6/4/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (חיפה) א 379/06 14800/07 1. אורנה רייבין; 2. שירלי כספי רוזנטל. 1. בתי הזיקוק לנפט בע"מ; 2. ישר בן מרדכי - מנכ"ל.
182 18/2/08 6/4/08 גביית דמי ביטוח ביתר ושלא כדין מקבוצת המבוטחים. מחוזי (ת"א - יפו) ת"א 1051/07 1912/07 יצחק דקל 1. הראל חברה לביטוח בע"מ; 2. הסתדרות המורים בישראל; 3. אשמורת שירותי רווחה ותרבות. כל מי שהצטרף להסדר ביטוח סיעודי שנעשה מכוחו של הסכם בין הסתדרות המורים ו/או אשמורת מצד אחד לבין הראל חברה לביטוח בע"מ מן הצד השני , המבטחת התחייבה כלפיו ששיעור דמי הביטוח יהיה קבוע (זולת הצמדה למדד) ולמרות כן גבתה ממנו דמי ביטוח בשיעור הגבוה מזה שהתחייבה לו.
181 26/11/07 6/4/08 המשיבה מסרבת לאפשר למי שנמנה עם הציבור הרחב של מוכרי מקרקעין , לקזז רווח אינפלציוני שנצבר לו מאחזקת נכס מקרקעין במהלך פרק הזמן שנמצא בבעלותו , כנגד הפסד ריאלי שנגרם לו בגין מחירת אותו נכס. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 146/07 32272/07 1. משה שיפמן; 2. גילה שיפמן רשות המסים כל אדם שנגרם לו נזק ריאלי במכירת מקרקעין שנרכשו לפני 31/12/93 ושנמכרו במהלך השנים 2005-2007 ושהמשיב חייב אותם בתשלום מס בשל רווחים אינפלציוניים.
180 24/9/07 6/4/08 המשיבה גובה עמלה ביתר מלקוחותיה עבור עסקה בתשלומים, תוך הסתרת העניין מהלקוח ויצירת מצג כאילו מדובר בתשלום חוקי. מחוזי (ת"א - יפו) 2147/05 18555/05 סיוון סרן בר-ניר כרטיסי אשראי לישראל בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר ביצעו עסקאות בתשלומים החל מחודש ינואר 2003 ועד מועד הגשת התביעה, ושילמו עמלה עבור עסקאות אלה.
179 6/6/07 6/4/08 גביית פרמיות ביטוח ביתר, בניגוד ותוך הפרת פוליסת הביטוח אותה רכשו התובעים ובניגוד ללשונם המפורשת של היתרי המפקח על הביטוח. מחוזי (ת"א - יפו) 1898/07 12022/07 1. אסתר רבין; 2. אביגדור רבין. דקלה חברה לביטוח בע"מ יחידים המבוטחים ו/או אשר היו מבוטחים החל משנת 1995 בפוליסת ביטוח משלים לגמלאים של חברת דיקלה
178 5/3/08 6/4/08 המשיבה החלה לגבות מלקוחותיה תשלום עבור שירות של פירוט שיחות בניגוד לתנאי הרישיון, אשר על-פיו היא פועלת, וכן בניגוד לתנאי ההסכם בינה ובין הלקוחות. מחוזי (מרכז) ת"צ 1018-03-08 1. טל פתאל; 2. יוסי שזר בע"מ סלקום ישראל בע"מ. כל לקוחות המשיבה אשר שילמו עבור פירוט שיחות עד ליום הגשת הבקשה הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית אושרה ביום 18.8.09 18/08/2009 פרסום בעיתונות אודות אישור התובענה כייצוגית (31.8.10)
177 20/3/08 6/4/08 הנתבעות לא העבירה לתובעים את ההפרש בין דמי האחזקה המשוערים לעלות האחזקה בפועל בשנים בהן היה הפרש לטובתם, כמחוייב בהסכמי הרכישה מחוזי (ת"א - יפו) א 1335/08 6401/08 1. יהושע נוה; 2. נועה גני. 1. קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה.) בע"מ; 2. חברת הפיקוח ט.ק.ה. בע"מ; 3. קלאב הוטל -ניהול (1996) בע"מ. כל מי שהינו ו/או היה בין השנים 2000 ואילך ו/או שיהיה בעתיד בעל זכות ביחידת נופש , במלון המוכר כ"טבריה קלאב הוטל", וזאת למעט הנתבעת מס' 1 .
176 20/2/08 6/4/08 המשיבה ניכתה סכומים משכר עובדיה שלא כדין, בכך שלא שילמה להם תוספת ותק כפי חובתה בצו ההרחבה ולא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה ובכך מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם אלמלא מחדלה זה. בית הדין האיזורי לעבודה (נצרת) עב 1350/06 דגש ניסים קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון, תחזוקה וניקיון בע"מ הגדרת הקבוצות השונות מפורטת בפרק יב' לבקשה לאישור כתב התביעה.
175 5/12/07 25/3/08 הסדר כובל של הנתבעות 1-12 בהתמודדות למכרזים להספקת ציוד לתחנות כוח, אשר גרם לנזק לצרכני החשמל בישראל הבא לידי ביטוי בתעריפים גבוהים עבור אספקת חשמל, מאלה שהיו צריכים לשלם לולא קיום הקרטל. מחוזי (מרכז) לא נמסר מספר הליך לא נמסר מספר בקשה שאול קוטלר סימנס ישראל בע"מ, ואח' (רשימת הנתבעים המלאה מפורטת בעמוד 2 לקובץ המקושר). כלל צרכני חברת החשמל עד לחודש יוני 2004.
174 19/3/08 25/3/08 תביעה למתן פסק דין הצהרתי שיורה למשיבה 1 לתקן את חוק העזר לנתניה (אגרת ביוב), התשל"ה - 1975 באופן שגביית אגרת הביוב בגין צריכה משותפת של מים המשמשים למטרות השקיה וגינון תיעשה באופן מידתי ובהתחשב, ככל האפשר, בכמויות המים המוזרמות בפועל למערכת הביוב, ותביעה מחוזי (מרכז) בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 3838-03-08 3838-03-08-01 שחר אופיר 1. עיריית נתניה; 2. מי נתניה. כל מי שהחזיק ו/או מחזיק בנכס בתחומה של המשיבה 1 ואשר שילם למשיבות תשלום בגין אגרת ביוב, בין היתר עבור צריכה משותפת של מים המשמשים למטרות השקיה, גינון ונוי, בשנתיים שקדמו ליום הגשת בקשה זו, או בחלק מהן.
173 11/3/08 18/3/08 שיוך חשבונות אל מסלול בו נגבים דמי הניהול הגבוהים ביותר, ללא הסכמת הלקוחות, בתום תקופת הטבה שניתנה ללקוחות. וזאת, חלף שיוך החשבונות למסלול הזול ביותר. מחוזי (ת"א - יפו) א 1290/08 5659/08 1. עוזרי רון; 2. מיאלי ליאת. בנק דיסקונט לישראל בע"מ כל הלקוחות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ, שבחשבונותיהם חייב הבנק בדמי ניהול גבוהים מדמי הניהול במסלול דמי הניהול הזול ביותר, ללא הסכמה של הלקוח, בין שהדבר בוצע לאחר תום תקופת הטבה ובין שלא.
172 9/3/08 18/3/08 המשיבה נוהגת לחייב את כלל לקוחותיה הסועדים בצל קורתה, בסכום הארוחה הנקוב בתפריט ועליו מוסיפה שלא כדין, 12% מעבר למחיר הארוחה עבור מה שהיא מכנה "שירות" מחוזי (ת"א - יפו) א 1284/08 5590/08 יצחק קריטנשטיין מסעדת טורקיז בע"מ כל צרכניה של המשיבה שסעדו בעסק המשיבה וחויבו בתשלום הבלתי חוקי, מיום תחולת סעיפים 17א ו-17ב לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 אושר הסכם פשרה
171 6/3/08 18/3/08 גבייה בלתי חוקית של דמי כניסה/אגרת שירותים לאתר החרמון ובהטעיית הציבור בכל הקשור בגביית דמי הכניסה, לרבות בפרסומות מטעם המשיבות המעודדות ביקור באתר החרמון. מחוזי (נצרת) א 72/08 584/08 חי עילאי יבלונוביץ 1. נווה אטיב כל המבקרים אשר ביקרו באתר החרמון ושילמו למשיבות דמי כניסה לאתר החרמון ב-7 השנים שקדמו ליום הגשת התביעה. ב-2.3.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 15.11.10 (הוכנס לפנקס ביום 6.12.10) ביום 6.1.11 פרסם ביה"מ החלטת ביניים בנוגע לפרסום מודעה בעיתונות ע"י הצדדים המדבר על הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 16.1.11) ב-9.3.10 התקבלה החלטת ביניים של ביהמ"ש בבקשת הסדר הפשרה
170 4/2/08 18/3/08 המשיבות קיפחו את זכויות עובדיה בכך שלא שילמו להם תוספת ותק כפי חובתן בצו ההרחבה; בכך שלא שילמו להם את השכר שהתחייבו לשלמו על פי תנאי המכרז לפיו הועסק התובע ועובדים אחרים של הנתבעת; בכך שאיחרו בתשלום שכרו של התובע ושכר עובדיה האחרים ב-18 יום בכל חודש. בית הדין האיזורי לעבודה (תל אביב - יפו) עב 2598/08 663/08 גבע יצחק (איזי) 1. יבטח - אבטחה ושמירה בע"מ; 2. עיריית תל אביב - יפו; 3. מרכז השלטון המקומי. הגדרת הקבוצות השונות מפורטת בפרק יב' לבקשה לאישור כתב התביעה. ביהמ"ש הגדיר את הקבוצה בהחלטתו מיום 15.7.10: "עובדי יבטח שעבדו ו/או עדיין עובדי אצל יבטח כמאבטחי מוסדות חינוך בעיר תל אביב, 7 שנים ממועד הגשת התביעה, קרי, מיום 4.2.01 ועד ליום 4.2.08" הבקשה לאישור התובענה אושרה בחלקה (ביחס לעילת האיחור בתשלום השכר בלבד), בהחלטת ביהמ"ש מיום 15.7.10 (הוכנס לפנקס 10.8.10) 15/07/2010
169 20/1/08 18/3/08 המשיבה קיפחה זכויות עובדיה בכך שניכתה משכרם סכומים שלא כדין; בכך שלא שילמה להם תוספת ותק כפי חובתה; בכך שלא הפקידה עבורם כספים לקרן פנסיה כפי חובתה ובכך גם מנעה מהם אפשרות לקבל את צבירת הפיצויים מהקרן עם סיום עבודתם וכן מנעה מהם זיכוי ממס שהיה מגיע להם אל בית הדין האיזורי לעבודה (ירושלים) עב 1001/08 לא צויין מספר בקשה אקזיסרוב אריק חברת ארי יוסי אבטחה ושירותים בע"מ הגדרת הקבוצות השונות מפורטת בפרק יב' לבקשה לאישור כתב התביעה. ביום 30.6.08 אושר הסדר הפשרה
168 16/7/07 18/3/08 הנתבעת לא הפרישה כספים לקרן פנסיה, על אף צו הרחבה קיים המחייב אותה לעשות כן. בית הדין האיזורי לעבודה (תל אביב - יפו) עב 7380/07 לא צוין מספר בקשה סוטירין סרגיי אפוד ומגן אבטחה בע"מ כל עובדי הנתבעת בתקופה הקובעת או חלק ממנה, שעבדו בנתבעת מעל 6 חודשים, לרבות עובדים שעזבו את הנתבעת מכל סיבה שהיא, לאחר מועד תחילת התקופה הקובעת , למעט עובדים שעניינם תלוי ועומד בפני בית הדין הנכבד או שהוכרע על ידו. ביום 15.2.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 12.3.10 קיבל הסדר הפשרה תוקף של פס"ד
167 4/2/08 11/3/08 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (תל אביב-יפו) א 2286/03 טורבתיאן ז'קלין הנקל סוד בע"מ
166 28/2/08 11/3/08 הטעיה של חברי המשיבה על-ידיה, כלפי כלל מבוטחי תכנית הביטוח הסיעודי שלה המכונה "מאוחדת זהב", בהסתרת חלקו של הסכם עם חברת הביטוח שנועד ליצור רווח על חשבון חבריה המבוטחים. בית הדין האיזורי לעבודה (ירושלים) לא נמסר מספר הליך 1236/08 שלמה פרץ קופת חולים מאוחדת אגודה עותמנית. כל מי שמבוטחים או היו מבוטחים בזמן כלשהו בתכנית הביטוח הסיעודי "מאוחדת זהב" של הקופה ושילמו לקופה את דמי הביטוח הסיעודי.
165 2/3/08 11/3/08 המשיבה 1 גובה מכל מחזיקי הנכסים בתחומה, אגרת ביוב עבור מים המשמשים לגינון נוי, בעוד שהן המשיבה 1 והן המשיבה 2 קבעו במפורש בחוקי העזר שהתקינו כי כמות המים הנצרכת על-ידי מחזיקי הנכסים לצרכי גינון נוי , לא תובא במניין חישוב האגרה. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 106/08 30640/08 יהודה רסלר חברת עורכי דין 1. עיריית תל אביב-יפו;2. איגוד ערים מחוז דן לאיכות הסביבה ולביוב. תושבי המשיבה 1 אשר חויבו בתשלום אגרת ביוב בגין כמות המים המופיעה בחשבונות ששלחה להם המשיבה 1, תחת הכותרת "צריכה משותפת" - וזאת בשנתיים שקדמו למועד הגשת התובענה.
164 2/3/08 11/3/08 תביעה נגד עוסק סעיף 1 לתוספת השניה לחוק התובענות הייצוגיות (הטעיה: התעשרות לא הוגנת וחוסר תום לב) וסעיף 4 לתוספת השניה לחוק התובענות הייצוגיות. מחוזי (ת"א - יפו) א 1254/08 5180/08 אלחנן דיקשטיין 1. העמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים עובדי המנהל והשירותים; 2. עמותה לקידום מקצועי של עובדי הרשויות המקומיות ועובדי התאגידים העירוניים; 3. שחר-און שירותי ניהול בע"מ. חברי העמותות הנתבעות מס' 1 ו-2'.
163 28/2/08 11/3/08 חיוב המבקש בדמי חכירה ביתר ע"י המשיב וזאת באופן שרירותי ובניגוד למנגנון עדכון דמי החכירה שנקבע בהסכם החכירה. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 105/08 30630/08 יצחק הומינר מנהל מקרקעי ישראל חוכרי מקרקעין מהמשיב, אשר חתמו על הסכם חכירה זהה או דומה לזה של המבקש או שבהסכם החכירה שלהם נקבע מנגנון דמי חכירה זהה או דומה לזה שבהסכם החכירה של המבקש.
162 27/2/08 6/3/08 בית המשפט החליט לאשר הסדר הפשרה. מחוזי (ת"א - יפו) א 1757/06 13274/06 רז שפירא דרך ארץ הייוייז (1997) בע"מ. הסדר הפשרה אושר
161 25/2/08 6/3/08 הצגת הריבית שנגבתה בהלוואות שנתנו הנתבעים לתובעת ושאר לקוחותיהם, דרך חישובה, והתוספות וההעמסות עליה. מחוזי (ת"א - יפו) תא 1229/08 4827/08 בן שושן שרה 1. הארגון למימוש האמנה על בטחון סוציאלי; 2. B.G. ASSISTANCE LTD ("BGA"); 3 . B.G. FINANCING LTD ("BGF")
4. ישראל פרי

כל לקוחות הנתבעים שנטלו הלוואות מהנתבעות 2 ו- 3 ושילמו ריביות, עמלות ופרמיות בגין הביטוח מתוך הרנטה החודשית לה הם זכאים מן הרשויות בגרמניה.
160 25/2/08 6/3/08 גבייה בלתי חוקית ובלתי מידתית של אגרת שילוט אותה משיתה המשיבה על בעליהם של עסקים, הנמצאים בתחומה המוניציפלי, אשר מבקשים לשלט את עסקיהם. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 104/08 30587/08 1. טייאג שמואל; 2. מגן יצחק. עיריית תל אביב כל בעלי העסקים, בתחום שיפוטה של המשיבה, אשר שילמו למשיבה אגרת שילוט שנתית או חצי שנתית בגין שלט/ים אשר הוצב/ו במקום העסק הלכה למעשה תקופות הקצרות משנה או חצי שנה. פורסמה הודעה ב-דה-מרקר בדבר אישור הסכם הפשרה בתיק (הוכנס לפנקס 23.8.10)
159 14/2/08 28/2/08 הונאה של כלל הצרכנים בישראל, על ידי כל הנתבעים באמצעות מכירת ביצים "סופר טריות". מחוזי (מרכז) ת.צ. 5069-02-08 ת.צ. 5069-02-08 אלי אוסטרון תנובה ואחרים (לרשימת הנתבעים המלאה יש לעיין בכתב התביעה). כלל הצרכנים שרכשו מהנתבעים , בתקופה שמיום 1/1/04 ועד ליום 14/2/08, ביצים הנקראות "סופר טריות" או כל שם דומה.
158 2/1/08 28/2/08 מכירת קרקעיות בירח ובכוכבים אחרים במערכת השמש, למבקשת ולעשרות אלפי ישראלים אחרים , על-ידי המשיבים המבוססת על הטעיה ומצגי שווא מחוזי (ת"א - יפו) א 1012/08 1160/08 אירית בן-עמי קריפטונייט בע"מ ואחרים (לרשימת הנתבעים המלאה יש לעיין בכתב התביעה) ציבור הצרכנים שרכש , בתקופה שמיום 1/1/01 ועד ליום 1/1/08, קרקע בירח, במאדים או בכוכבים אחרים.
157 20/2/08 26/2/08 עילת התובענה היא בין השאר, באי גילוי ובהתעשרות של המשיבות שלא כדין על חשבון מבוטחיהן. זאת באמצעות גביית תשלום פרמיה בגין כיסוי ביטוחי נוסף [ריידר] מפני גניבתה ו/או החלפתה של מערכת השמע האינטגראלית, במסגרת פוליסת ביטוח מקיף לרכב, אותו כרתו (וכורתות) המשיבו מחוזי (ת"א-יפו) 1221/08 4561/08 חנן חדד ואחרים (לרשימת התובעים המלאה יש לעיין בכתב התביעה) הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואחרים (לרשימת הנתבעות המלאה יש לעיין בכתב התביעה). כל מבוטח אשר רכש פוליסת ביטוח מקיף ו/או מנוי לכיסוי ביטוחי של חבילה ספציפית מאת מי מבין המשיבות לבקשה זו ואשר שילם בשבע השנים האחרונות, במסגרת פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרמיות ו/או דמי מנוי עבור כיסוי ביטוחי למכשיר רדיו/טייפ/דיסק/מערכת שמע לרכב, ואשר בדגם הרכב הספציפי אשר בגינו שילם המבטח את הפרמיה האמורה מורכבת מערכת שמע אינטגרלית מקורית אשר הינה בלתי ניתנת לגניבה ו/או שגניבה של מערכת שמע מעין זו הינה כה חריגה ונדירה עד כי יש לראותה ככזו שסיכויי גניבתה שואפים לאפס.
156 20/2/08 26/2/08 חיוב ארנונה בגין קיום שני חדרי רחצה בדירה, כ"בניין משובח". מחוזי (חיפה) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים תמ 601/08 460/08 יחיאלי צפריר עיריית חיפה כל התושבים בתחום שיפוטה של המשיבה, המחוייבים בדמי ארנונה בגין החזקה של בניין משובח (תעריף מ1) , ואשר מחוייבים בתעריף זה בשל קיומם של שני חדרי רחצה בנכס בו הם מחזיקים.
155 18/2/08 26/2/08 אי תשלום רכיב המע"מ ע"י המשיבות, במעמדן כמבטחות, במסגרת תקבולי ביטוח ששולמו למבקשים, במעמדם כמבוטחים ו/או מוטבים (בביטוחי צד שלישי), בגין עלות התיקונים, ירידת ערך הרכב ועלות חוות דעת השמאים אשר בעלות תשלומם נשאו המבקשים. מחוזי (ת"א-יפו) א 1207/08 4370/08 1. יורם דהן; 2. אבי מיצ'ל; 3. אביבה רוזנפלד 1. הראל חברה לביטוח; 2. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ; 3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; 4. איילון חברה לביטוח בע"מ. כל אדם ו/או תאגיד, אשר לא קיבל החזר מע"מ (מלא או חלקי) מהמשיבות במסגרת קבלת תקבולי ביטוח (על תיקונים, חוו"ד שמאי וירידת ערך הרכב), אשר התקבלו במשך שבע השנים שקדמו להגשת בקשת אישור זו, ו/או כל כל אדן ו/או תאגיד אשר בתחשיב הפיצוי שקיבל מהמשיבה בגין ירידת ערך הרכב לא הובא בחשבון רכיב המע"מ על ערך הרכב במועד הרלבנטי לעריכת התחשיב הנ"ל, וזאת החל מיום 10.07.05 ואילך. בקשת התובעים להסתלקות מאושרת בפס"ד מיום 18.7.10 והתובענה נמחקת (הוכנס לפנקס 29.7.10)
154 3/2/08 26/2/08 המבקשים טוענים כי חויבו ע"י המשיבה שלא כדין: א. באגרת ביוב בגין כמות מים אשר לא שימשו אותם בצריכה בדירתם, אלא לשימוש המכונה "צריכה משותפת", מים אלה לא מוזרמים כלל למערכת הביוב המקומית אלא נספגים באדמה; ב. באגרת מים, בגין אותה "צריכה משותפת" - בתעריף גבוה מחוזי (ירושלים) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 301/08 174/08 1. אלחנן ברון; 2. אביגיל ברון. עיריית בית שמש תושבי המשיבה, אשר השתמשו במים לצורך השקיית גינותיהם, ושילמו למשיבה בגין צריכת מים זו אגרת ביוב ואגרת מים בתעריף הגבוה מהמובטח, וזאת בשנתיים שקדמו למועד הגשת התובענה.
153 12/2/05 26/2/08 נזק שנגרם לצרכנים וללקוחות של המשיבה עקב גביית הפרשי שער דולריים מעבר למותר בחוק על ידי המשיבה מחוזי (מרכז) 3358-02-08 3358-02-08 שי ויסמן צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ לקוחות שהזמינו מהמשיבה חבילות נופש לחוץ לארץ ו/או טיסות לחוץ לארץ בין התאריכים 01.08.2002 ו - 31.01.2008 המבקש הגיש בקשת הסתלקות מהבקשה לאישור התובענה וכן ביקש לדחות את תביעתו האישית (הוכנס לפנקס 3.3.11) בהחלטה מיום 14.5.08 אישר ביהמ"ש את בקשת המבקש לחזור בו מבקשתו ומחק את הבקשה והתובענה (הוכנס לפנקס 3.3.11)
152 17/1/08 26/2/08 החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שלום (חיפה) א 001619/06 הפלר איתי היולט פקארד (ישראל) בע"מ הבקשה נדחתה
151 11/2/08 21/2/08 הנתבעות כללו בשקילה גם את אריזת הקרטון בה נארזו מוצרי המאפה, ובכך המחיר ששולם לכאורה עבור מוצרי המאפה בלבד, כלל גם את משקלה של אריזת הקרטון. מחוזי (ירושלים) א 2058/08 1507/08 עופר פריד חברת מגדניות נאמן (1987) בע"מ. לשאר הנתבעים ראה עמוד 1 לתביעה. כל מי שרכש מוצרי מאפה בתפזורת, באריזת קרטון, באחת מהחנויות המנוהלות ע"י הנתבעות ("רשת מאפה נאמן"), במהלך שבע השנים האחרונות.
150 14/2/08 21/2/08 בית המשפט החליט לאשר בקשה לתובענה ייצוגית בגין מכירת מזגנים ע"י המשיבה הנחזים לשאת תו תקן כנדרש, כאשר למעשה אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי הנוגע למזגנים. מחוזי (ת"א-יפו) 1065/05 1895/05 אמיר שהי שאול תדיראן מוצרי צריכה בע"מ כל "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן , אשר רכש מזגן תדיראן carrier לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, שהוא אחד משלושת הדגמים הבאים: א) TGL-35H חד-פאזי, ב) TGL-353H תלת-פאזי, ג) TGL-603H תלת-פאזי. לגבי הדגם האחרון, כוללת הקבוצה אך ורק "צרכנים" שרכשו את המזגן לפני יום 11.2.04, שכן במועד זה ניתן למזגן מדגם זה תו תקן. ביום 20.3.08 הגישו הצדדים בקשות רשות ערעור (הוכנס לפנקס 15.11.10) הבקשה לאישור התובענה אושרה בהחלטה מיום 14.2.08 בספטמבר 2010 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 15.11.10) הצדדים פרסמו הודעה לעתונות בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 15.11.10) ביום 1.9.10 ניתנה בעליון החלטת ביניים בנושא הצעת הפשרה אותה קיבלו הצדדים (הוכנס לפנקס 15.11.10)
149 13/2/08 14/2/08 גביית אגרה שלא כדין ע"י המשיבה, הנהלת בתי המשפט, ממגישי בקשות לאישור עיקול זמני, ע"פ תקנה 378 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 198 מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. א 1189/08 4066/08 ליאם מימון השקעות בע"מ. מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט. כל מי ששילם לבית המשפט אגרה ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה, בגין הגשת בקשה לאישור עיקול זמני , ע"פ תקנה 378 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.
148 30/1/08 10/2/08 המשיבה מטעה את ציבור הצרכנים בכיתוב ע"ג מבשם האוויר המיוצר על-ידה, המבטיח הפצת ריח למשך 80 יום (על-בסיס 15 שעות הפעלה ליום בעוצמה אחת), כשבפועל המכשיר מפסיק להפיץ ריח בפרק זמן קצר הרבה יותר. מחוזי (ת"א-יפו) א 1125/08 3054/08 ענבל גוילי רקיט בנזיקר (ניר איסט) בע"מ כל מי שרכש את המוצר "מבשם אוויר חשמלי" (בין כסט ובין כבקבוקון המכיל נוזל ריח) שמשווקת המשיבה בישראל ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת התובענה. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 11.4.11) הצדדים פרסמו הודעה בעתונות בדבר בקשת הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 11.4.11) בהחלטה מיום 10.3.11 הורה ביהמ"ש לצדדים לפרסם בעיתונות את הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 11.4.11)
147 29/1/08 10/2/08 המשיבה הטעתה את ציבור צרכני תוספי המזון לקנות את המוצר המשווק על-ידה תוך מצג-שווא בדבר טיבו והגדרתו כטבעי. מחוזי (ת"א-יפו) א 1120/08 2972/08 אלעד גורן סופר פארם ישראל בע"מ כל צרכני תוספי התזונה - מסוג ויטמינים המכונים "מולטיויטמין קוואנטום", לרבות מולטיויטמין קוואנטום לנשים, ומולטיויטמין קוואנטום ל- 50+, המשווקים תחת מותג "לייף", הן ישירות ובאופן יזום והן עקב הפניית רופא באמצעות מרשם.
146 5/2/08 10/2/08 גבייה לא חוקית של ארנונה כללית מתושבי שכונת המשתלה ושכונת גני צהלה בתל אביב וזאת החל משנת 1995 ועד היום. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 103/08 בש"א 30400/08 1. נורית קליין; 2. דוד קליין. עיריית תל אביב יפו לא הוגדר מפורשות. בינואר 2010 הוגשה בקשה מוסכמת להסדר פשרה (הוכנס לפנקס ביום 20.7.10) הסדר הפשרה אושר בהתנייה בהחלטת בימ"ש מיום 2.5.10 (הוכנס לפנקס 20.7.10)
145 29/1/08 7/2/08 הבנק נהג להפחית את שיעורי הריבית ששילם למבקש על פקדונות קצרי מועד מתחדשים שלו על סמך צפי בלתי מחייב בלבד באשר לשיעור השינוי של ריבית בנק ישראל; לעומת זאת, כאשר צפי דומה חזה עלייה בשיעור הריבית על פק"מ לא העלה הבנק את שיעור הריבית , והמתין על להכרזת בנק יש מחוזי (מרכז) ת"צ 4274-01-08 ת"צ 4274-01-08 דניאל וייס בנק המזרחי המאוחד בע"מ כל הלקוחות אשר החזיקו בפקדון או פקדונות מתחדשים בתוך התקופה של עד שבע השנים שקדמו למועד הגשתה של תובענה זו.
144 7/1/08 7/2/08 הנתבעת, שבטחה את התובע בביטוח רכב, שילמה לנתבע את תגמולי הביטוח עקב מקרה ביטוח של גניבה. הנתבעת שילמה את שווי רכבו וביטלה את פוליסת הביטוח. ברם, למרות חובתה שבדין, נמנעה הנתבעת להשיב לתובע את הפרמיה ששולמה על ידו עבור כיסוים נוספים בפוליסת הביטוח, באופן י מחוזי (ת"א-יפו) א 1412/08 1412/08 אייל לוי "הראל" חברה לביטוח לקוחות/מבוטחים של הנתבעת בעלי כיסויים נוספים לפוליסת הביטוח, שהפוליסה בוטלה בשל אובדן (טוטל לוס) או גניבה ולא הושבה להם הפרמיה כחלק יחסי מתק' הביטוח שנותרה, בתקופה של שבע שנים שקדמו להגשת התובענה.
143 29/1/08 7/2/08 הנתבעת קיבלה מהתובעים מכלי משקה, בהתאם לחוק הפקדון על מכלי משקה, תשנ"ט -1999. למרות זאת סירבה המשיבה לשלם למבקשים את דמי הפקדון במזומן ובמקום זאת החליטה לתת שוברי זיכוי מטעמה, המוגבלים בתוקפם והניתנים למימוש בסניפי הנתבעת בלבד. מחוזי (ת"א- יפו) 1121/08 3005/08 1. יונתן קמחי; 2. אמיר קמחי; 3. תובל עבוד; 4. מאיר אליהו; 5. ישראל שפרלינג. שופרסל בע"מ הצרכנים אשר השיבו ו/או ישיבו מכלי משקה לסניפי הנתבעת ולא שולמו ו/או לא ישולמו להם דמי הפקדון במזומן, בתקופה שמכניסתו לתוקף של חוק הפקדון.
142 22/1/08 7/2/08 השבת כספים אשר נגבו ביתר ולא כדין ע"י המשיב עת חייב את לקוחותיו בעמלת "אי כיבוד" וב"עמלת אי כיבוד חוזר" בסכומים הגבוהים מן הסכומים המופיעים בתעריפון שלו, והכל כפי שיפורט להלן. שלום (ת"א) א 13224/08 152067/08 אברהם רדעי בנק מזרחי טפחות בע"מ כל מי ששילם למשיב "עמלת אי כיבוד" ו/או "עמלת אי כיבוד חוזר" החל מיום 01.11.06 בסכום העולה על סך של 75 ₪.
141 3/1/08 5/2/08 גבייה שלא כדין ע"י המשיבות של תשלום הקרוי "תת שנתיות". מחוזי (ת"א-יפו) תא 1018/08 1264/08 1. שולמית זליגמן; 2. אורית זליגמן; 3. יצחק פינקלשטיין; 4. דן בירנבוים; 5. יוסף גולדנברג; 6. עדי קסטנבאום; 7. יהושע ברוט. 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ; 2. הראל חברה לביטוח בע"מ; 3. כלל חברה לביטוח בע"מ; 4. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; מגדל חברה לביטוח בע"מ. כל מי שהתקשר עם המשיבות או מי מהן בחוזה ביטוח ושנגבה ממנו תשלום בגין מרכיב "תת שנתיות" בנסיבות או בסכום החורגים מן המותר.
140 3/1/08 5/2/08 דמי ניהול שגובות חברות הביטוח המשיבות מקהל מבוטחיהן בפוליסות ביטוח חיים מסוג "משתתף ברווחים". מחוזי (ת"א-יפו) תא 1016/08 1259/08 1. אייל יצחקי; 2. אורית זליגמן; 3. אמירה ברנשטיין; 4. אייל גולדנברג. 1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; 2. הראל חברה לביטוח בע"מ; 3. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 4. כלל חברה לביטוח בע"מ; 5. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. כל מי שהיה או הינו מבוטח של אחת או יותר מן המשיבות בפוליסת ביטוח חיים משולבת בחסכון מסוג "משתתף ברווחים" שהופקה בין השנים 1992 ו-2003 (כולל)
139 20/1/08 24/1/08 אי תשלום מלוא הוצאות נסיעה למבקש כמחוייב מכוח צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה התשס"ד - 2004, בית הדין האיזורי לעבודה- תל אביב דמ 1622/08 390/08 רייכמן מורן אלגד פיצה בע"מ כל העובדים בשכר אשר עבדו אצל המשיבה ב-16 הסניפים אשר מופעלים ישירות על ידי המשיבה (ולא באמצעות זיכיון), החל מתחילת עבודתה של המשיבה לפני כ-4 שנים בין אם הם מועסקים כיום אצל המשיבה ובין אם לא. בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית(עודכן ב-1.9.8
138 15/1/08 24/1/08 המשיב פועל בניגוד להנחיות המפקח על הבנקים, בכך שהציב בנוסחה לחישוב העמלה המפורטת בסעיף 3(3) לצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) תשס"ב -2002 ערכים המנוגדים להנחיותיו, ובתוך כך גובה מהמבקשים ואחרים שכמותם סכומים הגבוהים מאלו המותרים לגבייה על פי דין. מחוזי (ת"א) א 1064/08 1998/08 1. ערן לנדאו; 2. לבנון יעל; 3. לבנון אורי. בנק איגוד לישראל. כל מי ששילם לידי המשיב עמלה לפי סעיף 3(3) לצו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) תשס"ב -2002 בסכומים העולים על המותר לפי הצו, וההנחיות לחישובה כפי שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים וזאת מפאת הצבת ערכים אפקטיביים במקום נומינאליים במשתני הנוסחה אשר פורסמה לעניין זה על ידי המפקח על הבנקים. אושר הסכם פשרה
137 15/1/08 17/1/08 חיוב ביתר של המשיבה את צרכני המים באילת. מחוזי (באר שבע) א 5015/08 2204/08 1. יעל קט; 2. חזקיאל מנדל; 3. אלישע אטיאס. עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ. בעלי חשבונות המים בעיר אילת
136 5/4/01 17/1/08 המשיבה שווקה אמפולות פגומות לצרכי טיפולי הפרייה בשם "כוריגון", אשר בתקופה הנוגעת לתביעה הכילו הורמונים בכמות פחותה מכמות המינימום המוצהרת של 5000 יחידות של הורמון HCG. מחוזי (ת"א-יפו) ת.א. 1602/02 8929/01 1. גלי קונסט; 2. איתן קונסט. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ כל מי שהשתמשה ב"כוריגון" מתוצרת המשיבה במסגרת טיפול רפואי כלשהו, אשר נכשל, במהלך התקופה בה שווקו אמפולות כוריגון פגומות מתוצרת המשיבה, אשר ידוע כי החלה - לכל המאוחר - במרץ 1998 והסתיימה - לכל המוקדם - באוגוסט 1998. הסדר הפשרה אושר
135 31/12/07 17/1/08 המשיבה חייבה לקוחות בתכניות ומסלולים של תעריף משתנה על פי תעריפי זמן אוויר גבוהים ומנוגדים לתנאי ההסכמים ו/או התוכניות. מחוזי (מרכז) ת"צ 4558-12-07 ת"צ 4558-12-07 1. רועי בר-טל; 2. נועם לאור סלקום ישראל בע"מ. כל לקוחותיה של המשיבה בשבע השנים שלפני מועד הגשת בקשה זו, אשר קשורים ו/או היו קשורים עימה בהסכמים ו/או בתוכניות, בהם תעריף זמן האויר הינו תעריף משתנה ו/או מדורג, אשר פוחת לפי כמות זמן האויר הנצרכת בכל מחזור חיוב חודשי (להלן: "התוכניות" ו/או "המסלולים"), ואשר במהלך העלאות תעריפי זמן אויר חייבה אותם המשיבה על פי תעריפי זמן אוויר גבוהים ומנוגדים לתנאי ההסכמים ו/או התוכניות; ובפרט לקוחות המשיבה שהיו קשורים עימה בתוכניות ו/או במסלולים כאמור לעיל, במהלך חודש מרס 2007.
134 9/1/08 15/1/08 החזר כספי ללקוחות הרכבת, אשר הוטעו ע"י הרכבת לשלם ביתר, עבור אותו מסלול נסיעה, שנסעו בה בשעות שבין 09:00 בבוקר לבין השעה 15:00 אחה"צ, שיכלו לשלם בגינו מחיר מופחת לו הייתה הרכבת מגלה את אוזנם של לקוחותיה על עלות כרטיס נסיעה במחיר מופחת מאשר נאמר להם. מחוזי (ת"א-יפו) א 1046/08 1708/08 יואל רייסנר רכבת ישראל בע"מ. כל נוסעי הרכבת אשר רכשו כרטיס נסיעה בשבע השנים האחרונות בקווי הנסיעה המפורטים בכתב התביעה, ואשר סבלו נזק כספי כתוצאה מהתנהלות הרכבת, כמפורט בתובענה.
133 15/1/08 15/1/08 תא 2270/01 18601/01 תומר חפץ שילוח חברה לביטוח בע"מ הודעה על הסתלקות תובע מייצג לפי 16(ד)(3)
132 7/1/08 8/1/08 המשיבה נוהגת להסיר באמצעות חומר ניקוי חריף את תאריך התפוגה על גבי אריזות המזון אותן היא מייבאת, ולהדביק או להטביע תאריך אחרון לשיווק רחוק יותר. מחוזי (מרכז) ת"צ 855-01-08 ת"צ 855-01-08 יואל ליג'י 1. מ.ע.י.א חברה למסחר (1987) בע"מ; 2. בן ציון קיכלר; 3. בני רחמן; 4. ריבוע כחול - ישראל בע"מ כל מי שרכש מוצרי מזון שיובאו על ידי מעיא בשבע השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה. הודעה על הסכם פשרה הסכם הפשרה אושר בפס"ד מיום 28.3.10 (עם התניות של השופטת). הוכנס לפנקס 12.4.10
131 31/12/07 8/1/08 החלטת המשיבה, במהלך שנות הלימוד תשס"ו (2005-2006) ותשס"ז (2006-2007), לשנות תנאי עיקרי מתנאי הסכם ההתקשרות בינה לבין ציבור הסטודנטים, ולגבות מכלל הסטודנטים הלומדים בקרבה, תשלום אחד ומאוחד הנלווה לשכר הלימוד בעבור שירותים שונים במהותם, תוך שהיא מתנה קבלת מחוזי (חיפה) 1273/07 20170/07 אוהד סובול אוניברסיטת חיפה כל ציבור הסטודנטים אשר למדו באוניברסיטת חיפה בשנות הלימוד תשס"ו (2005-2006) ותשס"ז (2006-2007), אשר שילמו לאוניברסיטה "דמי שירות כוללים".
130 27/12/07 1/1/08 המשיבה לא סיפקה שירות טלפוני חינם, בניגוד לאמור בסעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. מחוזי מרכז תצ 4090-12-07 תצ 4090-12-07.01 אהוד כליף מי מודיעין בע"מ כל האנשים שהתקשרו למשיבה שלא בשיחת חינם, ממועד תחולת הסעיף.
129 26/12/07 1/1/08 חיוב תשלום חודשיים שהחלה המשיבה לחייב בהם את הקבוצה מבלי לקבל את הסכמתם ותוך שימוש בפרטי התקשרות וחיוב שנמסרו בעסקה אחרת. מחוזי (ת"א-יפו) א 2797/07 24916/07 1. מנחם מנדל וולף; 2. משה פלד. פלאפון תקשורת בע"מ. כל מנויי קווי הטלפון ששוייכו חד צדדית לתכנית "התעריף היורד הבסיסי" וחוייבו בדמי מנוי חודשיים.
128 9/12/07 1/1/08 גבייה של עמלת קנייה ו/או מכירה של ניירות ערך בניגוד לדין ע"י המשיב. מחוזי (ת"א-יפו) א 2710/07 23680/07 אמירה בהט יובנק בע"מ כלל בעלי חשבון ניירות ערך בבנק בתקופת התביעה, אשר ביצעו בחשבונם זה פעולות קנייה/מכירה של ניירות ערך, ושהבנק גבה מהם עמלת קנייה/מכירה ביתר. התובענה נמחקה בהסכמה (הוכנס לפנקס ביום 30.11.09) התובענה נמחקה בהסכמה ביום 22.10.09
127 16/12/07 29/12/07 הקמה בלתי חוקית של אנטנות ע"י המשיבות או מי מהן. מחוזי (ת"א-יפו) א 2750/07 24186/07 1. משה משען; 2. מלול דורית; 3. רחל רייפן 1. פרטנר תקשורת בע"מ; 2. פלאפון תקשורת בע"מ; 3. סלקום ישראל בע"מ. כל תושב במדינת ישראל אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו, כמו גם במהלך ניהולה של תביעה זו על למתן פסק דין, מתגורר ו/או עובד ו/או נמצא דרך קבע בסמוך לאנטנה סלולרית אשר הוקמה על ידי מי מבין המשיבות ואשר עונה על אחד מבין הקריטריונים הבאים, או כמה מהם: האנטנה הוקמה על יסוד החריג של "מתקן גישה אלחוטית" שבסעיף 7 לחוק הבזק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982; האנטנה הוקמה בהסתר בתוך עמוד פרסום ו/או דוד שמש ו/או בעציץ ו/או מזגן ו/או כל אמצעי הסוואה אחר שנועד להסתירה מעיני הציבור; האנטנה הוקמה בתוך דירת מגורים ו/או במרפסת של דירת מגורים , תוך ביצוע שימוש חורג ללא קבלת היתר כנדרש ו/או ללא קבלת רשיון עסק לפי הוראות חוק רישוי עסקים ו/או ללא קבלת אישור של חברת החשמל להארקה הנדרש לשם הבטחת בטיחות המבנה; האנטנה הוצבה על גבי או בסמוך לגני ילדים, בתי אבות, בתי ספר ומוסדות נוספים של אוכלוסיות רגישות, ולא הוסרה בהתאם להבטחתן של החברות הסלולריות מחודש דצמבר 2005, שניתנה לח"כ יורי שטרן ז"ל (בכהנו בתפקיד יו"ר הועדה לאיכות הסביבה של הכנסת), להסיר את האנטנותהנ"ל תוך שנה ממועד הקמתן; האנטנה משדרת בטווח התדרים ו/או הספקי שידור המיוחדים לדור 3 ו/או 3.5 של התקשורת הסלולרית, ועל-כן, אינה נכללת בסוגי האנטנות המותרות על פי תוכנית מתאר ארצית 36 א'.
126 20/12/07 29/12/07 פסק דין שדחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבות. מחוזי (ת"א-יפו) תא 1682/04 11251/04 1. יעקב מרדכי פיטרמן; 2. אליעזר גרשון דאובה. 1. דור אלון תפעול תחנות דלק בע"מ; 2. דור אנרגיה (1988) בע"מ; 3. אלון חברת הדלק לישראל בע"מ. הבקשה נדחתה
125 24/12/07 27/12/07 המבקשת חוייבה לשלם דמי השתתפות עצמית ביתר, בגין רכישת תרופות בבתי המרקחת של המשיבה ו/או בבתי מרקחת שהיו שלוחיה, במועדים הרלוונטיים לכלל התביעה. מחוזי (ת"א-יפו) א 2786/07 24726/07 שרה ישראלי מכבי שירותי בריאות לקוחות המשיבה (ו/או החברים בה ו/או מבוטחיה), אשר רכשו בבתי המרקחת שלה ו/או בבתי מרקחת של מי מטעמה, תרופות המשווקות ע"י המשיבה, ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, בכמות העולה ו/או פחותה מהכמות המצויה באריזה סטנדרטית של אותה תרופה, ושילמו עבורה סכום דמי השתתפות שאינו פרופורציונאלי לדמי ההשתתפות המשולמים בעת רכישת אריזה שלמה של התרופה. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
124 20/2/07 27/12/07 התובע, אשר הועסק על-ידי הנתבעת, לא קיבל תוספת ותק בניגוד להסכם הקיבוצי וצו ההרחבה החלים על הנתבעת. בית הדין האיזורי לעבודה- חיפה עב 000750/07 סבצ'קוס ודים ביטחון לאומי בע"מ קבוצת העובדים שהועסקו בעבודות שמירה אצל הנתבעת למעלה משנה ולא קיבלו תוספת ותק בגין תקופת עבודתם. הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית אושרה 23/12/2007
123 25/12/07 27/12/07 פסק דין שדחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) תא 2384/04 21045/04 אוריון אלפרד יוסיפון בנק לאומי לישראל בע"מ. הבקשה נדחתה
122 13/12/07 25/12/07 פסק דין שדחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) א 1328/05 6161/05 נפתלי לוין סלקום ישראל בע"מ. הבקשה נדחתה
121 12/12/07 25/12/07 הנתבעת חרגה מהוראות חוקי ההקפאה בכך שהוסיפה בכך שהוסיפה את תוספת הארנונה שאושרה לה באופן חריג ונקודתי לשנת 1996 ,ולשנה זו בלבד, לבסיס המס הקובע גם בשנים הבאות, ובכך הגדילה הנתבעת את חיובי הארנונה המוטלים על התושבים באופן בלתי חוקי. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 148/07 32491/07 1. גילי פלד; 2. מוטי פלד. עיריית רחובות כלל תושבי העיר רחובות אשר חויבו בארנונה כללית בגין כל סוגי המגורים למעט סוג מ' איזור א'.
120 11/12/07 25/12/07 גבייה כספית שבוצעה שלא כדין ע"י המשיבות, של חלק ו/או כל הפרמיה הראשונה שנגבית בגין פוליסות ביטוח חיים ו/או פוליסות בריאות ו/או פוליסות אחרות, בעבור התקופה שבין תאריך תחילת הביטוח - בהתאם לפרטי הביטוח - עד אשר מתבצע תשלום ראשון של פרמיה חודשית בפועל, כאשר מחוזי (ת"א-יפו) א 2725/07 23853/07 1. יוחנן שאולי; 2. אפי בסט. 1. אליהו חברה לביטוח בע"מ; הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ. כל מבוטח בפוליסות ביטוח חיים ו/או פוליסות אחרות של המשיבות , אשר הצטרף לביטוח חיים, ואשר שילם דמי ביטוח ראשונים החל מתאריך כלשהו שחל לאחר התאריך המציין כמועד תחילת הביטוח בפרטי הפוליסה האישית של כל מבוטח שכזה.
119 11/12/07 25/12/07 מעשי גביית כספים שנעשו שלא כדין על ידי הנתבעות מהתובעים, עד ליום 30 במאי 2002, של כספים שכונו על ידן "תוספת" וזאת מעבר למחיר הדלקים שהותר לנתבעות על פי הדין, לגבות מהתובעים ואשר היה בפיקוח, כפי הוראת צו יציבות במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים מחוזי (ת"א-יפו) א 2728/07 23877/07 1. עו"ד צבי שילה; 2. מוטי ג'קובסון. 1. ספרינט מוטורס; 2. סונול ישראל בע"מ; 3. פז חברת נפט בע"מ; 4. "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ; 5. שערי דלק פיתוח וניהול - שותפות רשומה; 6. דור-אלון תפעול תחנות דלק בע"מ. כל נהג של רכב שתדלק רכב שבו הוא נהג בתקופה הרלוונטית ואשר המשיבות גבו ממנו סכום "תוספת" בנוסף לסכום של מוצרי הדלק שהוא רכש מהן.
118 29/11/07 25/12/07 המשיבים מכרו מוצרי בשר שהובאו מהשטחים ללא השגחה וטרינרית או פיקוח הרבנות הראשית, אך הציגו את מוצרי הבשר ככשרים מחוזי (ירושלים) א 9601/07 7933/07 1. עו"ד שלמה גן-צבי; 2. עדית גן-צבי. 1. מעדניית האחים בכבוד (94); 2. יואב בכבוד. לא הוגדר מפורשות. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 21.4.10) הבקשה לאישור הסדר אושרה בהחלטת ביניים מיום 5.9.10 (הוכנס לפנקס 1.11.10)
117 30/3/04 25/12/07 ביצוע הצעת רכש במחיר המוך במידה ניכרת מהשווי האמיתי של המניות , העולה כדי קיפוח של זכויות ציבור הניצעים; ביצוע הצעת הרכש בחוסר תום לב, בחוסר הגינות ותוך הטעיית ציבור הניצעים ומניעת מידע מהותי ממנו מחוזי (ת"א-יפו) א 1498/04 רמי אקרמן 1. אמ.פי.איי מדיטרניאן נכסים והשקעות בע"מ; 2. החברה לבניין ונכסים מישור החוף בע"מ. כל הניצעים בהצעת הרכש שפרסמה המציעה בחודש דצמבר 2003 למניות החברה, משמע- כל מי שהחזיק במניות של החברה, למעט המציעה, במועד פרסום הצעת הרכש. הסדר הפשרה אושר הודעה לעיתון
116 5/12/07 9/12/07 המשיבה מעכבת סילוק תביעות ביטוח ומתנה אותן בהחתמת הניזוקים על כתב ויתור בניגוד לדין. מחוזי (חיפה) תא 1179/07 18521/07 ניר גורן הראל חברה לביטוח בע"מ תת-הקבוצות הבאות: כלל הניזוקים שתביעתם סולקה באיחור (במלואה או בחלקה) מבלי שצורפו לתשלום הצמדה וריבית כדין, ב-7 השנים עובר להגשת התובענה; כלל הניזוקים שתביעתם סולקה בניכוי שלא נומק או שניכוי נעשה על יסוד נימוק שאינו כדין, ב-7 השנים עובר להגשת התובענה; כלל הניזוקים אשר להם תביעות פתוחות עובר להגשת תובענה זו אצל הנתבעת, ובתוכן סכום שאינו שנוי במחלוקת , שלא סולק למעלה מ-30 יום. הסדר פשרה אושר
115 4/12/07 הטעייה של חברת ברק את לקוחותיה בדבר התעריפים להם התחייבה בפרסומיה לעניין שיחות לחו"ל, והפרה של חוק הגנת הצרכן. מחוזי (ת"א-יפו) א 1778/05 הילרוביץ' אריאלה ברק אי.טי.סי 1995 חברה לשירותי תקשורת הסכם הפשרה אושר
114 22/11/07 4/12/07 השבת כספי המשתתפים בשעשועון בשם "מצלצלים" שנערך ע"י המשיבה מחוזי (חיפה) א 1135/07 17771/07 יעקב הררי ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ. לא הוגדר מפורשות.
113 22/12/04 29/11/07 ייקור פרמית הביטוח על-ידי המשיבה שלא כדין. מחוזי (ת"א-יפו) תא 2695/04 26462/04 1. נהור רונן; 2. נהור ענת; 3. משה גרסון. 1. הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ; 2. אי. אמ.אמ. סוכנות לביטוח (1988) בע"מ. כל לקוחות המשיבות אשר התקשרו עם המשיבה בחוזה לביטוח המיועד לבעלי משכנתאות ומכונה "הכ"י למשתכן,, החל משנת 1998, בה החל שיווק הפוליסה נשוא התביעה, ועד למועד הגשת התביעה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית אושרה. ביום 11.1.10 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה + הסדר הפשרה (הוכנסה לפנקס ביום 19.1.10) 21/11/2007 הסדר הפשרה אושר בפס"ד מיום 14.12.10 (הוכנס לפנקס 22.12.10)
112 22/11/07 29/11/07 המשיבים פרסמו פרסום מטעה ובו התחייבות להסיר נקודות חן ללא צלקות. המבקשת ואלפי לקוחות אחרים של המשיבים ביצעו לנוכח הפרסום המטעה, את הטיפול שהותיר, למרות המובטח, צלקת. מחוזי (מרכז) ת"צ 4955-11-07 ת"צ 4955-11-07 לינה רודמן 1. מדיקל סרבר בע"מ; 2. רנדום -אקס בע"מ; 3. ד"ר גרינברג רומן; 4. ד"ר יעקב יעקובי אורולוג. לא הוגדר מפורשות.
111 14/11/07 27/11/07 אי הכרה מלאה בהוצאות רכב מסוג טנדר וזקיפת שווי שימוש ברכב מסוג זה מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 144/07 32091/07 1. רוני רדעי; 2. אילן בן הרוש אגף מס הכנסה, רשות המסים בישראל כל הנישומים שהחזיקו רכב מסוג טנדר (חד או דאבל-קבינה, פתוח או סגור) בשנת 2005 ו/או בשנת 2006 הידוע גם בכינויו המסחרי "PICKUP" ואשר כללו את ההוצאות שהוציאו בגין רכב זה בדו"ח השנתי שהגישו למשיבה, או לחילופין הורתה המשיבה לנכות ממשכורתם את גובה המס בגין שווי השימוש לרכב זה. הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נדחתה (24.9.09)
110 20/11/07 25/11/07 הטעייה של הנתבעת את התובעת בנוגע למגבלות תוכנה ששיוווקה לה הנתבעת. מחוזי (ת"א-יפו) א 2648/07 22489/07 א. ר. לייזר לין בע"מ. סאפ מנאג' בע"מ לא צויין מפורשות.
109 20/11/07 20/11/07 הטעיה שנעשתה על ידי המשיבה ע"י תיאור לא נכון של מרכיבי המוצרים "פילה פרגית אמיתי בטיבול ברביקיו"; "נתחי פילה פרגית אמיתיים בציפוי שומשום". מחוזי (ת"א-יפו) א 2636/07 22280/07 בנדק פאול מוצרי עוף טוב (2001) בע"מ כל מי שרכש מהמשיבה (הנתבעת) את המוצר המיוצר משווק ונמכר ע"י המשיבה תחת השם :- "נתחי פילה פרגית אמיתיים בציפוי שומשום", ואת המוצר המיוצר משווק ונמכר ע"י המשיבה תחת השם: - "פילה פרגית אמיתי בתיבול ברביקיו" החל בחודש אוקטובר 2006 ואילך.
108 18/11/07 20/11/07 לטענת התובע המשיבה הציגה מצג שווא בפרסומיה בנוגע למבצע לרכישת מכשיר סלולארי וזיכוי עבורו בזמן אוויר. הבקשה לאישור התביעה כייצוגית נדחתה. מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2372/05 22183/05 גבריאל לוינסון סלקום ישראל בע"מ. התובענה נדחתה
107 20/12/05 20/11/07 המשיבה הנפיקה פוליסת ביטוח בניגוד לצו עובדים זרים, המקפחת בזכות לקבלת שירות של עובדים זרים המבוטחים אצל המשיבה. מחוזי (ת"א-יפו) א 2661/05 27125/05 טרפק גריגורי Tarapak Hryhoriy מנורה חברה לביטוח בע"מ. עובדים זרים אשר רכשו או נרכש עבורם ביטוח בריאות מטעם המשיבה מסוג "מנו מדיק טופ" לאחר שנכנס לתוקף צו עובדים זרים, דהיינו לאחר 17.10.01. הבקשה נמחקה
106 13/11/07 18/11/07 הנתבעת גבתה תשלומי אגרת שמירה באופן בלתי חוקי. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 143/07 32075/07 1. נבון ניר; 2. בר נעמה. עיריית הרצליה כל תושבי העירייה אשר חוייבו באגרת שמירה ואשר שילמו את הכספים.
105 8/11/07 15/11/07 הפרת הסכם של המשיבה עם יחידי הקבוצה (אי עמידה בתנאי תעודת האחריות מצד המשיבה). מחוזי (ת"א-יפו) אוחד עם 2566/07 ועם 2567/07 א 2603/07 21701/07 ירמיהו גור קרדן סחר בע"מ כל אדם אשר רכש בשבע השנים האחרונות את אחד ממוצרי החשמל המיובאים על ידי המשיבה (הכוללים למיטב ידיעת המבקש, בין היתר אחד ממוצרי Bauknecht, Whirpool,Aiwa,Krups,Sauter,Liebherr,Sanyo,Hitachi ) ואשר במסגרת הרכישה האמורה קיבל (או היה זכאי לקבל) תעודת אחריות בה הוצג, כי ניתנת אחריות מלאה לחלקי חילוף תפקודיים, ולמרות זאת שילם בפועל סכום כלשהו (לא כולל תשלום בגין עלות קריאת השירות) בגין החלפת חלק תפקודי כלשהו (למעט החלפת גומיות כמפורט בתובענה הייצוגית 2567/07) שלא בנסיבות המתוארות בתעודת האחריות. לחילופין: כל אדם אשר רכש בשבע השנים האחרונות את אחד ממוצרי החשמל המיובאים על ידי המשיבה (הכוללים למיטב ידיעת המבקש, בין היתר אחד ממוצרי Bauknecht, Whirpool,Aiwa,Krups,Sauter,Liebherr,Sanyo,Hitachi ) ואשר במסגרת הרכישה האמורה קיבל (או היה זכאי לקבל) תעודת אחריות בה הוצג, כי ניתנת אחריות מלאה לחלקי חילוף תפקודיים. וכן, בין השאר, נכתב בתעודת האחריות, כי האחריות אינה חלה על חלקי חילוף קוסמטיים, וכן אינה כוללת קילופי צבע של המוצר או חלקיו הקוסמטיים, שבר, קצר חשמלי, שריפה ותחזוקה לקויה, או תיקון על ידי אדם שלא הוסמך על ידי החברה ולמרות זאת שילם בפועל סכום כלשהו (לא כולל תשלום בגין עלות קריאת השירות) בגין החלפת מיסב (לגר בלעז) שלא בנסיבות המתוארות בתעודת האחריות. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה בשלושת התיקים המאוחדים (הוכנס לפנקס 22.12.10) (הבקשה לאישור ההסדר הוכנס לתובענה מס' 97 בפנקס) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 22.12.10) (ההודעה פורסמה בתובענה מס' 97 בפנקס) ביהמ"ש נתן ביום 1.12.10 החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה בשלושת התיקים המאוחדים (הוכנס לפנקס 22.12.10) (ההחלטה פורסמה בתובענה מס' 97 בפנקס)
104 27/10/02 15/11/07 בחודשים דצמבר 2001 עד אוגוסט 2002 נתבע מס' 1, בנק לפיתוח תעשייה בע"מ, לא מילא אחר חובות הדיווח המוטלות עליו על-פי דין. מחוזי (מרכז) תא 2266/02 19002/02 אריה פין 1. הבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; 2. מדינת ישראל; 3. שלמה בורוכוב; 4. ריצ'רד ערמון; 5. אבי אולשנסקי; 6. הלל אשכנזי; 7. יואל אופיר; 8. בינה בר-און; 9. רונית סילון; 10 צדקיהו הרמולין; 11. אפרים קונדה; 12. יהושע נאמן; 13. אריאלה זוכוביצקי; 14. נדיר פאר; 15. משה מור; 16. שמואל סיסו; 17. יהושע איכילוב. כל אדם ותאגיד שהחזיקו מניות של הבנק לפי פתיחת המסחר בבורסה ביום 22 באוגוסט 2002, והמניות נרכשו במסחר בבורסה החל מיום 1 בדצמבר 2001. הסכם הפשרה אושר 39390
103 25/10/07 8/11/07 המבקש טוען כי דרך החישוב בה נוקטת המשיבה הנה בניגוד למוסכם בין הצדדים . מחוזי (ת"א יפו) ת"א 1278/06 5733/06 נועם זיו צמרת מימונים בע"מ הבקשה נדחתה
102 21/10/07 8/11/07 עיכוב שלא כדין על ידי המשיב, בנק הפועלים בע"מ, של כספי העברות בנקאיות שנעשו מחו"ל לחשבון מט"ח בבנק. מחוזי (ת"א יפו) א 2526/07 20278/07 חיים מן, עו"ד. בנק הפועלים בע"מ כלל בעלי חשבונות המט"ח בבנק בתקופת התביעה אשר נעשתה לחשבונם העברה בנקאית מחו"ל, והבנק לא זיכה את חשבונם בהתאם ליום בו התקבלו כספי אותה העברה בנקאית בבנק או בהתאם ליום הערך המבוקש על ידי הבנק המעביר.
101 1/11/07 8/11/07 החזר כספי לכלל ציבור הצרכנים שרכשו קרטוני חלב מועשרים בסידן, אותם משווקת הנתבעת, ונאלצו לשלם בעבורם מחיר מלא אף על פי שהמוצר שנקנה בפועל היה מוצר פגום (חלב רגיל עם גושי סידן בתחתית הקרטון) והכול למרות שעל גבי אריזתו צוין שהמוצר הנו בעל תוספת סידן, וזאת במ מחוזי (ת"א יפו) א 2581/07 21200/07 מאיה בסט מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ. כל צרכן ו/או משפחה אשר רכש קרטון חלב מועשר בסידן אשר שווק ע"י הנתבעת במהלך החודש שקדם לפרסום הודאתה של הנתבעת בדבר מוצרי החלב המועשר בסידן הפגומים שיוצרו על ידה, ולא הייתה בידיו כל הוראה אחרת מטעמה של יטבתה. הבקשה לאישור נדחתה
100 8/11/07 גבייה שלא כדין של הנתבעת , של תוספת בגין תדלוק מלא, לפחות מהתובעת וככל הנראה גם מלקוחות אחרים של הנתבעת שהנם בעלי "דלקן", הרוכשים דלק מהנתבעת באמצעות תדלוק מחוזי (מרכז) ת"צ 4182-10-07 לא נמסר מספר בקשה פגי ויינרייך סונול ישראל בע"מ ל'קוחות הנתבעת אשר מותקן בכלי רכב שבבעלותם ו/או בהחזקתם ו/או בשימושם, דלקן, ומתדלקים בתחנות הנתבעת במשאבות המיועדות לשירות עצמי אך מחוייבים בתוספת שירות מלא ובסה"כ בסכום מהמחיר המירבי המותר ע"פ דין. הסכם הפשרה אושר בפס"ד מיום 6.4.11 (הוכנס לפנקס 1.5.11) הודעה על הסכם פשרה הסכם הפשרה אושר בפס"ד מיום 6.4.11 (הוכנס לפנקס ביום 1.5.11)
99 30/10/07 מדיניות של המשיב, אשר סירב, ועודנו מסרב לפניית המבקשים אשר ביקשו לפתוח חשבון בנק, על יסוד היותם עובדים זרים. מחוזי (ת"א יפו) א 2562/07 20974/07 1. KHOTAMI SOMBAT; 2. BUNYO CHAIYO בנק דיסקונט לישראל בע"מ כלל העובדים הזרים השוהים באופן חוקי במדינת ישראל, ולמצער, כלל העובדים הזרים מתאילנד, השוהים באופן חוקי במדינת ישראל.
98 30/10/07 גביית תשלום בסך של 380 ₪ בגין גומייה תפקודית בניגוד להסכם ולתעודת האחריות שנמסרה ליחידי הקבוצה. מחוזי (ת"א יפו) אוחד עם 2566/07 ו-2603/07 א 2567/07 21026/07 אלחנן ישר קרדן סחר בע"מ כל אדם אשר רכש בשבע השנים האחרונות את אחד ממוצרי החשמל המיובאים על ידי המשיבה (הכוללים למיטב ידיעת המבקש, בין היתר אחד ממוצרי Bauknecht, Whirpool,Aiwa,Krups,Sauter,Liebherr,Sanyo,Hitachi ) ואשר במסגרת הרכישה האמורה קיבל (או היה זכאי לקבל) תעודת אחריות בה הוצג, כי "שנה אחת אחריות מלאה + 7 שנים נוספות אחריות לחלקי חילוף תפקודיים. האחריות בתום השנה הראשונה אינה חלה על חלקי חילוף קוסמטיים כגון: כפתורים, חלקי פלסטיק וזכוכית למיניהם, גומיות, וכן אינה כוללת קילופי צבע של המוצר או חלקיו הקוסמטיים, שבר, קצר חשמלי שריפה ותחזוקה לקויה ,..." ולמרות זאת שילם בפועל בגין החלפת גומייה תפקודית בתוף מכונת הכביסה סך של 380 ש"ח. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה בשלושת התיקים המאוחדים (הוכנס לפנקס 22.12.10) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 22.12.10) ביהמ"ש נתן ביום 1.12.10 החלטת ביניים בבקשה לאישור הסדר הפשרה בשלושת התיקים המאוחדים (הוכנס לפנקס 22.12.10)
97 30/10/07 גביית תשלום בסך של 150 ₪ חלף גביית סך של 25$+ מע"מ בלבד (כאמור בתעודת האחריות שניתנה) בגין כל קריאת שירות שהזמינו יחידי הקבוצה מאת הנתבעת ו/או מי מטעמה. מחוזי (ת"א יפו) אוחד עם 2567/07 ו-2603/07 א 2566/07 21024/07 אלחנן ישר קרדן סחר בע"מ כל אדם אשר רכש בשבע השנים האחרונות את אחד ממוצרי החשמל המיובאים על ידי המשיבה (הכוללים למיטב ידיעת המבקש, בין היתר אחד ממוצרי Bauknecht, Whirpool,Aiwa,Krups,Sauter,Liebherr,Sanyo,Hitachi ) ואשר במסגרת הרכישה האמורה קיבל (או היה זכאי לקבל) תעודת אחריות בה הוצג, כי "המחיר עבור קריאת שירות הוא 25$ +מע"מ" ולמרות זאת שילם בפועל בגין קריאת השירות סך של 150 ש"ח. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה בשלושת התיקים המאוחדים (הוכנס לפנקס 22.12.10) הצדדים פרסמו הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 22.12.10) בהחלטה מיום 9.1.11 אישר בית המשפט את תיקון הסכם הפשרה (הוכנס לפנקס 18.1.11)
96 16/10/07 השבת כספים אשר נגבו ביתר ולא כדין ע"י המשיבות מאת כלל הנהגים אשר שילמו אגרת הסדר חנייה בעיר רמת- השרון באמצעות מכשיר ה"איזי פארק". מחוזי (ת"א יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים תמ 140/07 31762/07 דורון עזרא 1. עיריית רמת השרון; 2. החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי; 3. איזי פארק בע"מ. כל מי ששילם אגרת הסדר חניה ברמת השרון באמצעות מכשיר ה"איזי פארק" בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הגשת תובענה זו.
95 17/10/07 תביעה בגין הפסקות חשמל שנגרמו ע"י חברת החשמל. מחוזי (ת"א יפו) א 1732/06 12863/06 1. אתי באס; 2. מורן באס; 3. ניר גוטקין; 4. יוסי אוחיון. חברת החשמל לישראל בע"מ הבקשה לאישור נדחתה
94 18/10/07 תביעה בגין הנזקים (הפסד שכר) שנגרמים לנוסעי הרכבת עקב איחוריה. מחוזי (חיפה) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים תמ 307/07 לא צויין מס' בקשה רכבת ישראל בע"מ. כל העובדים השכירים בישראל העובדים ומקבלים שכרם לפי שעות ו/או מקבלים שכר על שעות נוספות מעבר ובנוסף למשכורתם הגלובאלית, הנוסעים ברכבת לעבודתם ומעבודתם , וסופגים עקב איחורי הרכבת הפסדי שכר שהם פועל יוצא מכך ששכרם נקבע לפי החתמת כרטיס עובד ו/או חישוב שכר אחר, באיחור, וכן חווים בנוסף עוגמת נפש ו/או אובדן נוחות ו/או נזקים אחרים שאינם ממוניים בדרך חזרה מעבודתם, גם כן עקב איחורי הרכבת.
93 19/9/07 מוצר ה"איזי פארק" המיוצר ע"י הנתבעת אינו עומד בפועל בהתחייבות להדפיס פירוט של עד 20 חניות אחרונות המפורטת במסגרת הוראות ההפעלה המצורפות למוצר. מחוזי (ת"א יפו) א 2420/07 לא צורפה בקשה לכתב התביעה. רות למדן איזי פארק בע"מ קבוצה א': כל לקוחות הנתבעת אשר רכשו ממנה את מכשיר ה"איזי פארק" מיום תחילת הפצת המכשיר ועד למועד הגשת התביעה; קבוצה ב': כל לקוחות הנתבעת אשר רכשו מהנתבעת מכשיר "איזי פארק" וחויסו חיובים ביתר במסגרת השימוש בו, כל זאת ממועד רכישת המכשיר ועד למועד הגשת התביעה.
92 8/10/07 ביום 17.09.2006 הגיש המבקש תובענה למתן סעד הצהרתי בעניין גביית תשלומי הארנונה ע"י המשיבה - באופן שלטענתו אינו חוקי, בכל הקשור להצמדה למדד של אותם תשלומים. מחוזי (ת"א יפו) תמ 125/06 31985/06 יוסף אלוני עיריית חולון התובענה נדחתה על בסיס הוראת ס' 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות.
91 7/10/07 הטעיה של המשיבה את ציבור צרכניה המתבטאית בכך ששעה שמוצגות אריזות של התרופות דקסמול ונורופן על המדף לעיני כל וניתן לרכשן (שלא באמצעות רוקח) במחיר וכמות מסוימים לאריזה, נמכרות בבית המרקחת הנמצא באותו סניף אותן התרופות, באריזות המכילות כמות גדולה יותר של קפל מחוזי (ת"א יפו) א 2462/07 19233/07 ענבל הלל ניופארם דראגסטורס בע"מ כל לקוחות ניו פארם אשר רכשו את אריזות ה-16 קפליות של דקסמול ונורופן בסניפי המשיבה מהמדף (שלא באמצעות בית המרקחת בסניף), מיום העלאת המחירים.
90 7/10/07 הטעיה של המשיבה את ציבור צרכניה המתבטאית בכך ששעה שמוצגות אריזות של התרופות דקסמול ונורופן על המדף לעיני כל וניתן לרכשן (שלא באמצעות רוקח) במחיר וכמות מסוימים לאריזה, נמכרות בבית המרקחת הנמצא באותו סניף אותן התרופות, באריזות המכילות כמות גדולה יותר של קפל מחוזי (ת"א-יפו) א 2461/07 19231/07 ענבל הלל סופר פארם ישראל בע"מ כל לקוחות סופר פארם אשר רכשו את אריזות ה-16 קפליות של דקסמול ונורופן בסניפי המשיבה מהמדף (שלא באמצעות בית המרקחת בסניף), מיום העלאת המחירים.
89 25/9/07 עמלת קנייה/מכירה של ניירות ערך, אשר נגבתה מהמבקש כמו גם מלקוחות אחרים של הבנק ביתר ובניגוד למוסכם בינם לבין הבנק. מחוזי (ת"א-יפו) א 2443/07 19039/07 אמיר פונדמינסקי בנק דיסקונט לישראל בע"מ כל לקוח של בנק דיסקונט לישראל בע"מ, אשר ניהל בבנק חשבון ניירות ערך וביצע בחשבון פעולות קנייה ו/או מכירה של ניירות ערך, החל מהמועד שבו החל הבנק לנהל בעבור מי מלקוחותיו חשבון מסוג זה, ועד למועד הגשת תובענה זו, ואשר נגבתה ממנו עמלת קניה/מכירה ביתר ובניגוד למוסכם. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה אישור ביהמ"ש לתוספת להסדר הפשרה מיום 1/2/10 (הוכנס לפנקס 17/2/10) אושר הסדר הפשרה ביום 28.10.09 (הוכנס לפנקס ביום 11.11.09)
88 25/9/07 עניינה של התביעה הוא במועד בו מזכה המשיב את חשבון לקוחותיו בכספי המחאות של בנקים זרים שמסרו לו לשם גבייה ואשר כובדו ונפרעו. על אף שההמחאות נפרעות ומכובדות על ידי הבנקים הזרים, הרי שחבשבון הלקוח מזוכה זמן רב לאחר מכן, כאשר בזמן הביניים עושה המשיב בכספים אל מחוזי (ת"א-יפו) א 2442/07 19019/07 אהוד זאב פיינטוך בנק הפועלים בע"מ 0 התובענה נמחקה וכן נמחקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
87 25/9/07 היזק שנגרם למבקשת עקב שימוש סביר בהתאם להוראות הנתבעות בתכשירי אל-ריח המיוצרים על ידי המשיבות. הנזק מתבטא בהכתמת לבושה של המבקשת. א 2445/07 19106/07 חן יעקובי 1. קרליין (פרמאגיס) בע"מ; 2. סופר פארם (ישראל) בע"מ; 3. הנקל סוד בע"מ; 4. ש. שסטוביץ בע"מ; 5. נוגס תמרוקים בע"מ; 6. יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ; 7. אגיס הפצה ושיווק (1989) בע"מ; 8. קוסמופארם בע"מ; 9. עטרון בע"מ; 10. אינטרקוסמא בע"מ; 11. חברת איזולדה הלר. כל הצרכנים (כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן) אשר רכשו את המוצרים המנויים בנספח ב' לכתב התביעה, מבלי שידעו על הסיכונים הכרוכים במוצר שרכשו, וניזוקו כתוצאה משימוש במוצרים אלו, שעה שהנתבעות לא טרחו לציין על גבי המוצרים כי שימוש בהם עלול להזיק ולפגום בלבושם של חברי הקבוצה. בקשת המבקשת להסתלקותה מהתובענה אושרה בפס"ד מיום 15.12.09 (הגיע להנהלה והוכנס לפנקס ביום 7.4.10)
86 19/9/07 הטעייה הבאה לידי ביטוי בכך שצרכן במסלול רגיל השולח הודעת SMS לצרכן במסלול "כשר" מוטעה לחשוב כי הגיעה ליעדה ואף נגבה ממנו תשלום בשל כך. מחוזי (ירושלים) תא 6469/07 7001/07 1. אברהם אטיאס; 2. יהונתן זאב פוגל; 3. יצחק לוי. 1. חברת פרטנר תקשורת בע"מ ; 2. חברת מירס תקשורת בע"מ; 3. סלקום ישראל בע"מ. לא צויין מפורשות.
85 7/10/07 המשיבות גובות בעבור שירות הזמנת נסחי רישום מקרקעין ו/או דו"חות מרשם החברות מעל (שירות 171) מעל לקבוע בתקנות. מחוזי (ת"א-יפו) תא 2464/07 19236/07 אליעזר בן הרוש 1. חברת דואר ישראל בע"מ; 2. בזק - חברה ישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי שהזמין באמצעות חיוג למספר טלפון 171 נסח/י רישום מקרקעין ו/או דו"חות מרשם החברות או מי שחשבון הטלפון שלו חוייב בקשר להזמנה כאמור.
84 2/10/07 תביעה בגין תקלות והפסקות השידור התדירות בשירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית שאמורה המשיבה לספק. מחוזי (ת"א-יפו) א 2460/07 19227/07 יגאל גרינדלר די.בי.אס שירותי לווין (1999) בע"מ כל מי שהנו מנוי "יס" או שהיה מנוי "יס" במועדים הרלוונטיים לתביעה זו, ובמהלך חודש ספטמבר 2007, סבל מהפסקות שידור כלשהן ו/או שיבושים כלשהם ו/או הפרעות כלשהן בשידורי הטלוויזיה, שבאו לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות שיבושים קשים בתמונה ובקול (הפסקת שידור, עיוותים, ריצודים).
83 23/4/07 הנתבעת הגניבה לתוך הסכמי ההתקשרות שלה עם לקוחותיה הוראות חוזיות שנועדו לאפשר לה להעלות תעריפיה בניגוד לדין. מחוזי (ת"א-יפו) א 1627/07 1627/07 1. דניאל מיארה;2. נדב מיארה. סלקום ישראל בע"מ. לקוחות/מנויים של הנתבעת שתנאי תוכניותיהם כוללים תקופת התחייבות לסל שירותים, ושהנתבעת העלתה תעריפיה ללקוחות/מנויים אלה מעבר לעליית המדד במשך תקופת ההתחייבות, בתקופה של שבע שנים שקדמו להגשת התובענה.
82 8/8/07 הטעייה שבצעה הנתבעת בכך שהפחיתה את תכולת המוצרים מבלי להודיע לציבור הצרכנים. מחוזי (ת"א-יפו) א 1574/07 16332/07 בקשה לאישור הסדר פשרה יהודה ברמי תעשיות "פילטונה" בע"מ החלטה (לעיון בהסדר הפשרה ר' קישור לבקשה לאישור הסדר פשרה)
81 2/1/07 שלום (חיפה) 8918/06 יואב חי חנוך הגליל חברת הדלק לישראל בע"מ התקבל פס"ד בתובענה ביום 11.11.09 39084 הודעה לעיתונות פסה"ד הוכנס לפנקס ביום 24.11.09
80 23/9/07 הנתבעת חייבה וגבתה תשלומי אגרת שמירה באופן בלתי חוקי. מחוזי (ת"א-יפו) תמ 139/07 31645/07 מוטי איצקוביץ עיריית נס ציונה כלל תושבי העיר נס ציונה אשר שילמו אגרת שמירה בשנים 2005-2007.
79 18/9/07 תשלומים שונים הנגבים ע"י הנתבעת מלקוח של הנתבעת אשר לא שילם את החשבון במועד, לרבות אי תשלום במועד עקב אי כיבוד ע"י הבנק או חברת כרטיסי האשראי של שיק/הוראת קבע שבאמצעותם שולם החשבון. מחוזי (ת"א-יפו) א 2415/07 לא צויין מס' בקשה 1. מר אליעזר בן הרוש; 2. מר איתן אלחדז. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל מי שהוא ו/או שהיה לקוח של הנתבעת ואשר שילם חשבון טלפון אחד או יותר בפיגור/ואו ששילם את חשבון הטלפון בשיק שלא כובד ו/או באמצעות הוראת קבע שלא כובדה ע"י הבנק ו/או ע"י חברת כרטיסי האשראי.
78 25/9/07 התנהגותו של הבנק בכל הקשור לגביית עמלות שונות, תשלום ריביות ויחוס ימי ערך. ליתר פירוט ר' עמ' 1-2 לכתב התביעה. מחוזי (ת"א-יפו) א 2446/07 לא צויין מס' בקשה מר יצחק פינקלשטיין בנק הפועלים בע"מ כל מי שמנהל או ניהל חשבון בנק אצל הנתבע ובעת שפתח את החשבון שלא ביום הראשון של החודש נגבו ממנו דמי ניהול חודשיים מלאים ו/או שקיבל הקצאת אשראי במהלך החודש ונגבתה ממנו עמלת הקצאת אשראי מלאה בגין אותו חודש ו/או שבחשבונו היו באותה עת שני פקדונות שקליים או יותר שסכומם המצטבר היה גבוה מן הסף שקבע הבנק אשר מעבר לו משולמת ריבית גבוהה יותר ו/או שרכש פקדון מסוג "ברירה ו/או שניהל בחשבונו פקדון ני"ע והבנק גבה ממנו בסוף הרבעון דמי ניהול בסכום המינימום בהתעלם מדמי הניהול שנגבו במהלך הרבעון ו/או שהחזיק ני"ע זרים ובעת מכירתם זוכה חשבונו בתמורת המכירה בערך המאוחר בשלושה ימים.
77 25/9/07 התנהגותו של הבנק בכל הקשור בעניינים הבאים: הטבת ריבית בגין רכישת פקדון באמצעות האינטרנט; דמי ניהול מינימאליים; עמלת קניית/מכירת יחידות השתתפות בקרן נאמנות; מכירה רעיונית; הנחות מעמלת קניית/מכירת ני"ע - מגזריות ו/או בשל מסחר באמצעות האינטרנט. ליתר פירוט ר' מחוזי (ת"א-יפו) א 2447/07 לא צויין מספר בקשה 1. מר עדי קסטנבאום; 2. מר יצחק פינקלשטיין. בנק דיסקונט לישראל בע"מ לקוח של הבנק הממלא אחד או יותר מן התנאים הבאים: 1. רכש פקדון תקופתי, שקלי או מט"חי, באמצעות האינטרנט וקיבל עקב כך ריבית הכוללת רכיב הטבה; 2. נגבו ממנו בסוף הרבעון דמי ניהול פקדון נייר ערך בשיעור המינימאלי וזאת למרות ששילם באותו רבעון דמי ניהול בעת מכירת נייר/ות ערך. הבקשה נמחקה
76 25/9/07 התנהגותו של הבנק בכל הקשור בקנייה ומכירה של נייר ערך מסויים באותו היום, רכישת קרנות נאמנות שנוהלו ע"י מנהל קרנות נאמנות שבשליטת הנתבע באמצעות הו"ק בתקופה מסויימת, רכישת או מכירת ני"ע באמצעות אתר האינטרנט של הנתבע, ניהול המכירה הרעיונית של ני"ע בסוף שנת 20 מחוזי (ת"א-יפו) א 2448/07 לא צויין מספר בקשה 1. מר איתן עמית; 2. מר ברוט י. מאיר. בנק לאומי לישראל בע"מ. כל מי שמנהל ו/או ניהל חשבון בנק אצל הנתבע והתקיימו בו אחד או יותר מן הבאים: ניהל במסגרת חשבונו תיק ני"ע וקנה ני"ע מסוים ומכר אותו באותו יום, רכש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות שנוהלו ע"י מנהלי הקרנות שהיו בשליטת הנתבע באמצעות הו"ק בתקופה שלפני חודש אפריל 2006; רכש או מכר ני"ע באמצעו אתר האינטרנט של הבנק בעסקאות שעמלת הקנייה /מכירה בגינן היתה נמוכה מסך השווה ל-125% מעמלת המינימום; ביצע בסוף שנת 2005 מכירה רעיונית של ני"ע; ביצע מכירה של ני"ע במהלך הרבעון ובסוף הרבעון נותרו בתיק ניירות הערך שלו ניירות ערך בשווי כזה שעמלת דמי הניהול בגינם נמוכה מעמלת המינימום הרבעונית לפקדון ני"ע; רכש פקדון ש קלי/מט"חי וביקש לפדות אותובטרם סוף תקופת ההפקדה/תחנת היציאה או מי שהחזיק בפקדונות יומיים מסוג פידיום או בפקדונות שקליים תקופתיים.
75 7/10/07 תביעה בגין תקלות והפסקות השידור התדירות בשירותי הטלוויזיה הרב-ערוצית שאמורה המשיבה לספק. מחוזי (ת"א יפו) תא 2466/07 19245/07 מאיה אופק די.בי.אס שירותי לווין (1999) בע"מ כל מנויי YES שסבלו משיבושים והפסקות בשידורים, אשר נמשכו במצטבר מעל שבעה ימים ושלא זוכו בחשבון ספטמבר בגין השיבושים, וכן כל מנויי YES שסבלו לאחר הגשת התובענה משיבושים בקליטה כאמור.
74 18/9/07 גביית מס שלא כדין על-ידי רשות המסים בגין רווחי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות. מחוזי (ת"א-יפו) תמ 138/07 13624/07 עפר דורון מדינת ישראל - רשות המסים בישראל נישומים שנוצרו להם, החל ביום 1.1.2006 ואילך , רווחי הון והפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות או עסקאות עתידיות במסגרת תיק ניירות ערך המנוהל בישראל ומרווחי ההון נוכה מס במקור ללא קיזוז כדין של הפסדי ההון.
73 11/5/07 גבייה שלא כדין של כספים בתור אגרות בגין הסדרת חניה בתשלום ע"י מדחן, שנדרשו התובעים לשלם לנתבעות , כאשר כחלק מעבודתם של התובעים, הם עבדו בתחום שיפוטן של הנתבעות , ונאלצו לחנות במקומות המוסדרים ע"י המדחנים. מחוזי (חיפה) א 580/07 לא צויין מספר בקשה. 1. ליאור סיבוני; 2. יהודה תמם; 3. חברת פרסטו פתרונות תוכנה בע"מ. 1. המועצה המקומית כרמיאל; 2. עיריית ראשון לציון; 3. עיריית נס ציונה; 4. עיריית ירושלים; 5. עיריית אשדוד. כל אדם שנכנס בשבע השנים האחרונות לתחום שיפוטן של הנתבעות ואשר החנה את רכבו במקום חניה מוסדר בתשלום בצורה מכנית ו/או אלקטרונית, לצרכי עבודתו, ושילם מכיסו אגרה זו בלא לקבל קבלה ו/או חשבונית מתאימה , ועקב כך לא יכול היה להזדכות במס על הוצאה מוכרת ו/או לקבל החזר כספים ממעבידו ,עקב החוסר בקבלה/חשבונית מתאימה.
72 1/8/07 ייצור ושיווק תרופת האבנדיה תוך ידיעה ו/או חשש כי צרכני התרופה חשופים לסיכון מוגבר ללקות במחלות כלי דם ולב. מחוזי (ת"א-יפו) א 2223/07 15932/07 מנחם בכרך 1. GLAXO SMITH PUERTO RINC INC; 2. SB PHARMCO PUERTO RICO INC 3. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ; 4. אוניפרם בע"מ; 5. סמיטקליין ביצ'ר הלטקר בע"מ; 6. סמיטקלין ביצ'ם פרמה צוטקלס בע"מ. כל אדם שרכש את התרופה, נטלה, השתמש בה למשך זמן ו/או פיתח מחלות ותופעות בריאותיות.
71 11/9/07 על אף האמור בחוק הרחצה, גובה המשיבה 1 באמצעות המשיבה 2 ו/או מי מטעמה , תשלום מוסווה כדמי חנייה, אשר הינו בעבור דמי כניסה לחוף הרחצה היחיד המשמש את תושבי האיזור. מחוזי מרכז ת.צ. 2402-09-07 לא צויין מספר בקשה. 1. לירון יפרח; 2. איילה בלייכר; 3. אילן אופיר; 4. יניב אלישע; 5. גיא וולפמן. 1. מועצה אזורית גן רווה; 2. צוות 3 - ניהול והשקעות בע"מ. לא צויין.
70 18/9/07 מחוזי (ת"א-יפו) תא 1577/06 10647 אייל גולדנברג פזגז 1993 בע"מ ת.א. 1577/06
69 16/9/07 השבת כספים לכלל ציבור הצרכנים, ביניהם המבקש, אשר חייגו לאחד ממנויי המשיבה בין התאריכים 07/01/07 ועד לתאריך 16/09/07 ושיחתם נותבה לשירות "משיבון פנימי" של המשיבה. מחוזי (באר שבע) א 1226/07 6580/07 בן גיגי צחי פלאפון תקשורת בע"מ. כל אדם ו/או צרכן ו/או מאן דהוא שחייג אל אחד ממנויי המשיבה בין התאריכים 07/01/07 ועד לתאריך 16/09/07 ושיחתו נותבה לשירות "משיבון פנימי" של המשיבה.
68 6/9/07 תנאים מקפחים בחוזה אחיד שלא אושר ופרשנות וביצוע של חוזה אחיד שאושר. מחוזי מחוז מרכז ת"צ 1361-09-07 ת"צ 1361-09-07 1. ברזובסקי הובלות בע"מ; 2. צבי ברזובסקי. איתוראן איתור ושליטה בע"מ. להגדרת הקבוצות יש לעיין בעמודים 18-19 לבקשה.
67 2/9/07 מעשי רמאות והטעייה חמורים, המבוצעים באתרי מכירות פומביות באינטרנט באמצעות הפעלת משתתפים פיקטיביים, המגישים הצעות פיקטיבות במכירות הפומביות מחוזי (ת"א-יפו) ת"א 2347/07 17536/07 1. ארתור פרנק; 2. אסף קרקו. קיימים 70 נתבעים. לעיון ברשימת הנתבעים יש לעיין בעמוד הראשון לבקשה. כל מי שהשתתף במכירה פומבית שנערכה באיזה מאתרי המשיבות 1-6, ושהוגשה בה הצעה של משתתף פיקטיבי. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
66 28/8/07 חברות אשר מייצרות ו/או מפיצות משקאות יוגורט המועשרים בחיידקים פרוביוטיים המבטיחים בפרסומיהם למשתמשים בהם "חיזוק ההגנה הטבעית של הגוף", "חיזוק ההגנה הטבעית", "סיוע לפעולות העיכול", "סיוע לזירוז והסדרת פעולת העיכול", "קיצור זמן המעבר של המזון במעי", "סיוע ל מחוזי (ת"א-יפו) א 2335/07 17343/07 1. רבקה לזר; 2. אורלי אוחיון; 1. שטראוס מחלבות בע"מ; 2. שטראוס גרופ בע"מ; 3. תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ. כל מי שהשתמש ו/או משתמש במשקאות יוגורט המועשרים בחיידקים פרוביוטיים המבטיחים "חיזוק ההגנה הטבעית של הגוף" ו/או "חיזוק ההגנה הטבעית" ו/או "סיוע לפעולות העיכול" ו/או "סיוע לזירוז והסדרת פעולת העיכול" ו/או "מקצר את מעבר המזון במעי" ו/או "מסייע לחיזוק ההגנה החיסונית ושיפור תהליך העיכול ", המיוצרים על ידי חב' "שטראוס מחלבות בע"מ", "שטראוס גרופ בע"מ" ו- "תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ". הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביהמ"ש אישר את הסדר הפשרה בפס"ד מיום 18.2.10
65 12/8/07 גבייה שלא כדין שלדמי כניסה וחנייה לחופי היום הצוק הצפוני, הצוק הדרומי ותל ברוך המצויים בתחום שיפוטה של הנתבעת 1 בניגוד גמור להוראות החוק, הנחיות משרד הפנים ופסיקת בג"צ. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 135/07 31399/07 נועה בלכר עיריית תל אביב יפו 1. כל המבקרים בחופי הים : הצוק הצפוני והצוק הדרומי, שאינם תושבי תל אביב , משנת 200 ואילך; 2. כל המבקרים בחוף תל ברוך, תושבי תל אביב ושאינם תושבי תל אביב, משנת 2007 ואילך.
64 19/8/07 בקשה לאישור הסכם פשרה מחוזי (ת"א-יפו) א 2058/03 17546/07 אפרת גלבוע ערוצי זהב בע"מ כבלים הסכם הפשרה אושר
63 30/8/07 גביית מס שלא כדין על-ידי הרשות בגין הכנסת ריבית לכאורית (אליבא גישת המשיבה) בגובה שחיקת קרן הפיקדון הצמוד למטבע חוץ, על סוגיו השונים. תמ137/07 31516/07 מיכל בראל מדינת ישראל - רשות המסים בישראל כל מי שחויב במס על הכנסת ריבית (אליבא גישת המשיבה) בגובה שחיקת קרן הפיקדון הצמוד למטבע חוץ, מכל סוג שהוא.
62 26/8/07 החזר כספי לכלל ציבור הצרכנים - שרכש מוצרי בשר דגים ועופות פגומים ומסוכנים למאכל אדם, אותם משווקת הנתבעת - ונאלץ להשליכם לפח מטעמי זהירות בריאותית ובעקבות הפרסומים האחרונים בעיתונות הכתובה, אודות מחדלי העברת המוצרים לחנויות באמצעות משאיות שאינם עומדות בתקן א 2328/07 17221/07 צביה חממי תנובה - מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ. כל צרכן ו/או מאן דהו, אשר רכש מוצרי מזון דגים ו/או עופות ו/או בשר, מוצרים קפואים ו/או מקוררים, אשר יוצרו ו/או שווקו על ידי הנתבעת, במהלך חודש אוגוסט 2007 והופשרו וחזרו והוקפאו ולא היה בידיו כל הוראה אחרת מטעמה של תנובה.
61 20/8/07 גביה כספית שבוצעה שלא כדין ע"י המשיבות, של 3 פרמיות חודשיות ראשונותף ששולמו על ידי כל מבוטח בפוליסת בריאות ו/או פוליסות ביטוח ניתוח, במהלך תקופת האכשרה בת 3 חודשים של כל הפוליסות, שהונפקו למי ממבוטחיהן של כל הנתבעות. א 2307/07 16944/07 1. אילן מנצור; 2. יניב חממי; 3. יעל שגיא; 4. גיל בן יחזקאל; 5. אריה גורן; 6. אורן מור. 1. כלל חברה לביטוח בע"מ; 2. הראל חברה לביטוח בע"מ; 3. מגדל חברה לביטוח בע"מ; 4. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ. 5. מנורה חברה לביטוח בע"מ. כל מבוטח בפוליסות ביטוח בריאות ו/או ניתוח של המשיבות, אשר הצטרף לביטוח בריאות, ואשר שילם דמי ביטוח בשלושת החודשים הראשונים במהלך קופת האכשרה הנקובה בפוליסה אותה רכש, מבלי שקיבל כל תמורה ו/או כיסוי ביטוחי בעברו תשלום זה, שכן הלכה למעשה, לא ניתן מבוטח שהצטרף לפוליסות ביטוח בריאות ו/או ניתוח במשיבות- כל כיסוי ביטוחי. הבקשה נמחקה בהסכמת הצדדים (הוכנס לפנקס ביום 30.11.09)
60 4/7/07 גביית סכומים ביתר ביחס לסכומים המותרים בהתאם להוראות הדין עבור דמי שירות בגין תדלוק בתחנות דלק. מחוזי (ת"א-יפו) א 2057/07 14184/07 1. דפני פרי שרון; 2. ערן וגנר; 3. חגית טל; 4. סופי בן דור; 5. ליאב פדידה; 6. אמיר הלמר; 7. ג'ואנה בן סימון זורבסקי;8. מאיר אסור. 1. שערי דלק - פתוח וניהול - שותפות רשומה; 2. דלק ש. כללי בע"מ; 3. "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ; 4. גווני בר השקעות ונכסים (1996) בע"מ; 5. דלק מנטה קמעונאות דרכים; 6. ש. נבון ניהול והשקעות בע"מ;7. תחנת רמת אביב (מספר 1) בע"מ; 8. שירותי בנזין וסיכה בישראל בע"מ; 9. גולדאור בע"מ. כל מי שרכש בנזין אוקטן 95 ו-96 מהמשיבות 1 ו/או 4 עד 9 ו/או מי מהן ושילם לידיהן סכומין העולים על המחירים המרביים לבנזין אוקטן 95 ו-96 וזאת בניגוד לסעיף 3(ג) לצו. הבקשה לאישור התובענה אושרה בהחלטת בית המשפט מיום 2.8.10 (הוכנס לפנקס 17.8.10) 2.8.10 פרסום הודעה בדבר אישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 5.10.10).
59 18/8/07 חיוב "לווים נוספים" בתשלומי ביטוח חיים, מתוקף הגדרתם כ"לווים נוספים" במקום "ערבים", על אף שהללו אינם בעלי זכויות בנכס הממושכן לטובת המשיב שבגינו ניתנת ההלוואה ו/או נהנים מן ההלוואה ועל כן במהותם הנם ערבים בלבד, כל זאת בניגוד לדין וחובת תום הלב. מחוזי (ירושלים) א 9413/07 6647/07 1. עמדי גילה; 2. עמדי גדי; 3. עמדי גלעד. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ כל אלו אשר הוגדרו כ"לווים נוספים" ע"י המשיב, שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן לטובת ההלוואה ואשר נדרשו לערוך ביטוח חיים משועבד לטובת הבנק הממשכן ושילמו דמי ביטוח בגין ביטוח זה, במישרין או באמצעות הלווים העיקריים במסגרת שבע שנים קודם להגשת תביעה זו.
58 2/8/07 גבייה כספית שבוצעה לא כדין ע"י בזק, של תשלומים בגין אחזקת קו טלפון קווי ללקוחותיה וללקוחות YES המחוברים לאינטרנט מהיר בחיבור מסוג ADSL. מחוזי (ת"א-יפו) א 2236/07 16056/07 אמיר אור בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ. כל לקוח של בזק ו/או של YES במהלך השנתיים האחרונות, אשר היה מנוי על שירותי האינטרנט המהיר ADSL של בזק , ואשר שילם תשלומי אחזקת קו טלפון חודשיים לבזק, מבלי לעשות כל שימוש בקו הטלפון הנייח; כל לקוח של בזק ו/או של YES במהלך השנתיים האחרונות, אשר היה מנוי על שירותי האינטרנט המהיר ADSL של בזק , ואשר ביקש מבזק - בכתב ו/או בעל פה - לנתק את קו הטלפון הנייח ולהישאר מנוי על שירותי האינטרנט המהיר ADSL בלבד, וסורב ע"י בזק בטענה כי לא ניתן לבצע הפרדה כזאת.
57 19/7/07 החזר כספי לציבור צרכנים שרכש מוצרי מזון פגומים אותם משווקת הנתבעת, ונאלץ להשליכם לפח מטעמי זהירות בריאותית. מחוזי (ת"א-יפו) א 2161/07 15369/07 לי אור אסם השקעות בע"מ. כל צרכן ו/או מאן דהו, אשר רכש מוצרי מזון קפואים ו/או מקוררים בשיווק הנתבעת במהלך 30 הימים האחרונים. התובענה נמחקה בהסכמה (הוכנס לפנקס ביום 30.11.09) התובענה נמחקה בהסכמה ביום 22.10.09
56 19/7/07 גביית תשלום שלא כדין של דוחות חנייה שהנפיקה עיריית תל אביב יפו בתחומה. מחוזי (ת"א-יפו) א 2157/07 15330/07 אמיר אור עיריית תל אביב יפו כל אדם ו/או חברה ו/או ישות משפטית כלשהי , אשר שילם דוח חנייה לעיריית תל אביב במהל 7 השנים האחרונות, לרבות דוחות לנייה שצורפו אליהם כפלי קנס והוצאות גבייה למיניהן, והכל אך ורק לאחר שעיריית תל אביב הציגה בפני החייבים פלט ממוחשב מרשות החנייה של עיריית תל אביב הכולל נתוני דוח החנייה בלבד, מבלי לצרף אישור מסירה מקורי של דואר ישראל ו/או את הדוח המקורי. הודעה בדבר הסתלקות מן התובענה
55 1/7/07 אי תשלום דמי הבראה שנתיים לרובם הגדול ו/או לכל עובדי הנתבעת, במשך שבע השנים האחרונות ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 7017/07 לא צויין מספר בקשה. 1. יסמין שרון; 2. אלון פודים גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ. כל עובד של גלובוס, במהלך שבע השנין האחרונות אשר לא זכה לתשלום דמי הבראה שנתיים.
54 9/8/07 גבייה של אגרה בגין "גרירת רכב והחזרתו", שלא בהתאם להוראות תקנה 77 לתקנות התעבורה,תשכ"א 1961, והתוספת החמישית לתקנות. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 134/07 31391/07 אילת שקד חצובי 1. עיריית רחובות; 2. שוהר, שרותי תעבורה 2001 בע"מ. כל אדם אשר רכבו נגרר בידי גורר מטעם העירייה במהלך השנתיים שלפני יום הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישור, ושילם 200 ₪ כאגרה.
53 16/7/07 גבייה של אגרה בגין "גרירת רכב והחזרתו", שלא בהתאם להוראות תקנה 77 לתקנות התעבורה,תשכ"א 1961, והתוספת החמישית לתקנות. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 130/07 31258/07 1. יצחק שינקר; 2. אלי אדרי. 1. עיריית ראשון לציון; 2. אתרים ירוקים בע"מ. כל אדם אשר רכבו נגרר בידי גורר מטעם העירייה במהלך השנתיים שלפני יום הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישור, ושילם אגרה בסך של 184 ₪ או 186 ₪ או סכום שונה.
52 7/8/07 גבייה שלא כדין של מע"מ על אל אגרת נסיעה בכביש 6. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 133/07 31371/07 חיים יואל דביר רשות המסים כל מי שהנו בעל רכב הרשום ברשיון הרכב במועד הנסיעה בכביש האגרה אשר נסע בכביש האגרה.
51 2/8/07 המשיבה גובה עמלות שלא כדין ובניגוד להסכם בינה ובין התובעים. מחוזי (ת"א-יפו) א 2234/07 16053/07 1. מאיה סהר;2. ליאור סהר. הראל בית השקעות בע"מ כל לקוחות הראל שחוייבו בעמלה או בתשלום בגין העברת כספים מהחשבון או בעמלת העברת ניירות ערך או בכל עמלה בעלת משמעות דומה בשם זה או אחר. נתקבלה החלטה
50 1/8/07 לכל אורך תק' אי הכושר המשיבה הצמידה את הפיצוי החודשי למדד המחירים לצרכן, בעוד שע"פ הוראתה הברורה של פוליסת הביטוח, החל מהחודש ה-25 ואילך היה עליה להצמיד את הפיצוי החודשי לתשואות בתיק ההשקעות כאמור בפוליסות משתתפות ברווחים. מחוזי (ת"א-יפו) א 2226/07 15958/07 אמיר כץ מגדל חברה לביטוח. כל המבוטחים אשר קיבלו פיצוי חודשי מאת המשיבה בגין אובדן כושר עבודה לתקופה אשר עולה על 24 חודשים ואשר לא הוצמד לתשואה בתיק ההשקעות של המשיבה, וזאת במהלך שלוש השנים האחרונות, דהיינו החל מחודש אוגוסט 2004 ועד לחודש יולי 2007.
49 18/7/07 המשיבה שינתה שלא כדין את שיטת מדידת נכסים בגין ארנונה שלא למגורים, ע"י חיובים אסורים של השטחים המשותפים. עניינים מנהליים (ת"א) תמ131/07 31280/07 שמחה זילברמן עיריית רמת-גן כל חייבי הארנונה בתחום שיפוטה של המשיבה המחזיקים בנכסים שלא למגורים.
48 24/7/07 המשיבה משווקת מוצרים המוגים כ"תוצרת grundig" שבפועל מיוצרים ע"י יצרן או יצרנים בלתי-ידועים. מחוזי (ירושלים) א 9356/07 6402/07 מיכאל אוזרוב ניופאן לייף בע"מ. כל מי שרכש מוצר המיוב על ידי המשיבה תחת שם GRUNDIG, מבלי שהמוצר יוצר על ידי חברת GRUNDIG הגרמנית ומבלי שזהותו של היצרן האמיתי הובאה לידיעתו באופן מפורש וברור. ביום 23.5.10 אישר בית המשפט בקשת ההסתלקות של המבקש והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 6.6.10
47 1/8/07 השבת כספים שנדרשו מחברי הקבוצה בניגוד ו/או בחריגה לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס - 1999 שלום (ת"א-יפו) א 48690/07 169910/07 1. הלוי ברק; 2. אוסטרובסקי ויויאנה. א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ וגבעת מרום בע"מ. רוכשי יחידות מגורים, אשר נזקקו לשירותי מרשם מאת המשיבות ו/או מי מהן ו/או באי כוחן – לאחר התאריך 1 בינואר 2000, כגון: אישורי זכויות, התחייבויות לרישום זכויות או למחיקתן והעברת זכויות – ולא רכשו את הזכויות ביחידות המגורים מהמשיבות או מי מהן. ליתר פירוט: סעיפים 8,9,16 לבקשה בכתב.
46 16/7/07 נזקים נפשיים שנגרמו לבני הדור השני לשואה. מחוזי (ת"א-יפו) א 2143/07 15083/07 1. אירית צמח; 2. אליסה חיימוביץ'; 3. חנה גולדשמידט; 4. ורדה סמואלס; 5. שושנה דאר. הרפובליקה הפדראלית של גרמניה. כל מי שהינו דור שני להורה/ים ניצול/י שואה (דהיינו בן של הורה אחד לפחות שהנו ניצול שואה) ואשר ניזוק נפשית עקב מעשיה הנוראיים של המשיבה בתקופת מלחמת העולם השניה. בהחלטת בימ"ש מיום 26.4.10 אושרה בקשת ההסתלקות של הצדדים והתובענה נמחקה (הוכנס לפנקס 18.1.11) הפרסום בעיתונות בדבר הסתלקות התובעים מן הבקשה לאישור התובענה (הוכנס לפנקס 18.1.11) הצדדים הגישו בקשה להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה ולמחיקת התובענה (הוכנס לפנקס 18.1.11) בהחלטה מיום 26.4.10 אישר בית המשפט את בקשת ההסתלקות ומחק את התובענה (הוכנס לפנקס 18.1.11)
45 9/7/07 הנתבעות משווקות תוספי מזון , שיעילותם המדעית ל"חיזוק מערכת החיסון" ו/או ל"מניעה וטיפול במחלות החורף" ו/או "סיוע בחיזוק הטבעי העוזר לעבור את החורף בשלום" וכיו"ב - לא הוכחה במחקרים רפואיים מבוססים, ואינן מפרסמות עובדה זו, ולפיכך התנהגותן עולה כדי הטעיה. מחוזי (ת"א-יפו) תא 2084/07 14509/07 1. יוסף ורון; 2. ריימונד מיארה קוננקוב; 3. חדוה בן סימון. 1. חברת "HERBAMED", שווייץ באמצעות היבואן חב' טבע טעם -אלטמן שותפות כללית; 2. טעם טבע - אלטמן שותפות כללית; 3. בן שמעון פלוריש בע"מ. כל מי שהשתמש ו/או משתמש בתוספי מזון המבטיחים "חיזוק המערכת החיסונית" ו/או "חיזוק מערכת החיסון" ו/או "מניעה וטיפול במחלות החורף" ו/או "מניעה וטיפול במחלות החורף בקרב ילדים" ו/או "טיפול במחלות החורף" ו/או "סיוע לחיזוק הטבעי העוזר לעבור את החורף בשלום", המיוצרים ו/או המיובאים על ידי חב' "HERBAMED" שווייץ, חב' טעם טבע - אלטמן שותפות כללית ו-חב' בן שמעון פלוריש בע"מ. בהחלטת בימ"ש מיום 16.3.11 אושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 28.3.11) 16.3.11 בהחלטת בימ"ש מיום 16.3.11 אושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (הוכנס לפנקס 28.3.11)
44 20/6/07 תביעה בגין הנזקים שנגרמו לציבור בעלי המניות של - טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ, כתוצאה ממעשיו ומחדליו של המשיב, אשר, בין היתר, התרשל והפר את חובות הזהירות אשר יש לו כלפי בעלי המניות של החברה, הפר הסכם אשר נכרת בינו לבין בעלי המניות של החברה ולא פעל בדרך מקובלת מחוזי (ת"א-יפו) א 1972/07 13061/07 איתי אהרון ארקדי גאידמק כל מי שרכש מניות של טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ, החל מיום 10.06.07 עם פתיחת המסחר בבורסה בתל-אביב ועד ליום 18.06.07 שעה 15:04 והחזיק מניות אלה ביום 18.06.07 שעה 15:04, למעט המשיב ו/או מי מטעמו ו/או גופים הקשורים עימו.
43 1/4/07 תובענה לפסק דין הצהרתי לגבי זכאות חברי הקבוצה לתשלום תוספת הופעה למשפטנים לפי הבסיס הרחב וזאת החל מהמועד בו הוחל תשלום זה בצה"ל בשנת 1987 ולא רק מ-01.01.2005 ולצו עשה לעריכת תחשיב ולתשלום הפרשי שכר לכ"א מחברי הקבוצה ,רטרואקטיבית מתאריך זכאותו בתקופה שמשנת ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 4518/07 5032/07 1. תנ"צ (גימ') עו"ד יעקב גרוסמן; 2. רפ"ק (גימ') עו"ד בתיה גרייפמן; 3. נצ"מ (גימ') עו"ד אבי טרר; 4. נצ"מ (גימ') עו"ד דורון בית-נר; 5. תנ"צ (גימ') עו"ד ירחמיאל הלפרין; 6. ניצב (גימ') עו"ד זאב אבן חן; 7. תנ"צ (גימ') עו"ד יעקב שיבר; 8. גונדר מישנה (גימ') עו"ד משה זאבי 1. משרד האוצר; 2. המשרד לביטחון פנים; 3. משטרת ישראל; 4. שירות בתי הסוהר. משפטנים, פעילים וגמלאים, במשטרה ובשירות בתי הסוהר אשר מקבלים תוספת הופעה למשפטנים.
42 15/7/07 מחוזי (ת"א-יפו) א 1953/04 14898/04 שכטר אליעזר כרמל - אגוד למשכנתאות והשקעות בע"מ. 12607/07
41 11/7/07 המשיבות (2,4,7) ייסדו והפעילו קרטל שעיקרו ייצור, שיווק ומכירת מעטפות, וחילק את השוק בין המשיבות באופן שמנע תחרות בשוק ואיפשר למשיבות להכתיב מחירים הגבוהים מהמחיר הצפוי לו היה נתון השוק לתחרות. מחוזי (ירושלים) א 9335/07 6249/07 פיליס ליפסה ויסקי 1. ירון וול; 2. גברעם מעטפות איכות בע"מ; 3. יוסף דוברובסקי; 4. דפרון פתח תקווה (1972) בע"מ; 5. שרגא וויס; 6. עידו קליין; 7. אמקה מעטפות בע"מ; 8. רונן קיל; 9. יצחק טפרברג; 10. אורק נייק בע"מ. כל לקוח שרכש מעטפה או רכש מעטפה שמחירה הוסדר באמצעות מכרז או שהשתתף במכרז בו השתתפו הנתבעים או הזמין מכרז בו השתתפו הנתבעין בתקופה המנויה בכתב התביעה.
40 11/7/07 בחודש אוק' 2006 או בסמוך לו יצאה המשיבה 1 במבצע, במסגרתו הובטח כי כל מי שיצטרף לחברת יס ויתחייב להימנות עם מנוייה לתק' של 12 חודשים לפחות, יקבלו חינם, ללא תמורה, 52 שוברים לפיצה משפחתית כולל משלוח מהמשיבה 2. בפועל, שונו תנאי המבצע כך שהוגבל אופן המימוש של מחוזי (ת"א-יפו) א 2114/07 14788/07 יפתח גלעדי 1. די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ; 2. פיצה מטר בע"מ. כל גורם, בין חברה, בין אדם פרטי או כל ישות משפטית אחרת, שהצטרפו ו/או התקשרו בכל דרך שהיא כמנויים של המשיבה 1 במסגרת המבצע במסגרתו הם קיבלו ו/או זכאים לקבל 52 שוברים לקבלת פיצה משפחתית מאת המשיבה 2, למשך שנה.
39 9/7/07 השיבה מכרה למבקש פוליסות אובדן כושר עבודה "משתתפות ברווחים". בפועל, לא השתתפו הפוליסות ברווחים: במקום לשתף את המבוטחים ברווחי המשיבה, על דרך של הצמדת הפיצוי המשולם למבוטחים לרווחי המשיבה, הצמידה המשיבה את הפיצוי האמור למדד המחירים לצרכן, מדד שקיפח קשות א מחוזי (חיפה) א 715/07 10770/07 מצליח משה כלל חברה לביטוח. כל מי שמבוטחים (או היו מבוטחים) בפוליסת אובדן כושר עבודה משתתפת ברווחים של המשיבה, אשר קיבלו אי פעם את התשלום החודשי ה-25 ומעלה.
38 5/7/07 מחוזי (ת"א-יפו) תא 1953/06 16615/06 אשר עמר אסם תעשיות מזון בע"מ 008026/07 ביום 25.1.10 התקבל פס"ד - אישור סופי של הסדר הפשרה (הוכנס לפנקס 9.2.10)
37 2/7/07 גביית אגרות שלא כדין על ידי לשכת רישום המקרקעין: אגרה הנגבית בעד או בגין הגשת בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר ("אגרת הבקשה"), ואגרה הנגבית על-ידי הרשות בגין בקשה לרישום ירושה על-פי דין או צוואה ("בקשה לרישום צוואה"). מחוזי (ת"א-יפו) תמ 129/07 31160/07 ירון אלון מדינת ישראל- משרד המשפטים. 1. לעניין ה"אגרה" המכונה "אגרת בקשה" אשר נגבתה מהמבקש, הקבוצה הנה כל מי שהגיש בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר בלשכת רישום המקרקעין (למעט הוצאת נסח) ושילם "אגרת בקשה"; 2. לעניין "אגרת רישום צוואה/ירושה לרשות המקומית"- כל מי שביקש לרשום ירושה או צוואה בלשכת רישום המקרקעין ושילם בגין כך גם את "מחצית האגרה לרשות המקומית". הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נדחתה
36 26/6/07 גבייה של אגרה בגין "גרירת רכב והחזרתו", שלא בהתאם להוראות תקנה 77 לתקנות התעבורה,תשכ"א 1961, והתוספת החמישית לתקנות. מחוזי (ת"א-יפו) תמ126/07 31121/07 דוד ניסניק 1. עיריית נתניה; 2. אתרים ירוקים בע"מ. כל אדם, אשר רכבו נגרר בידי גורר מטעם העירייה במהלך השנתיים שלפני יום הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישור, ושילם כאגרה 170 ₪ או סכום שונה בהתאם לשעת הגרירה או סכום שונה שהיה בתוקף בשנים 2005/2006.
35 26/6/07 המשיב גבה עמלת מינימום של 5 ₪ במכירות ביניים של ניירות ערך (כאשר אחוז העמלה על הסכום היה פחות מ-5 ₪) אך לא קיזז זאת עם העמלה שנגבתה על ידו בסוף כל רבעון. מחוזי (ת"א-יפו) תמ 128/07 13522/07 יצחק ברוורמן בנק לאומי לישראל בע"מ. כל לקוח של בנק לאומי לישראל בע"מ, אשר ניהל אי פעם בבנק חשבון ניירות ערך, החל מהמועד שבו החל הבנק לנהל בעבור מי מלקוחותיו חשבון מסוג זה, ועד למועד הגשת תובענה זו, ואשר נגבו ממנו דמי ניהול ביתר, שלא כדין
34 7/6/07 גבייה של אגרה בגין "גרירת רכב והחזרתו", שלא בהתאם להוראות תקנה 77 לתקנות התעבורה,תשכ"א 1961, והתוספת החמישית לתקנות. מחוזי (ת"א-יפו) תמ 128/07 31123/07 יהודית אברו 1. עיריית רמת-גן; 2. גרר צורים בע"מ. כל אדם, אשר רכבו נגרר בידי גורר מטעם העירייה במהלך השנתיים שלפני יום הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישור, ושילם 200 ₪ כאגרה. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
33 7/6/07 גבייה של אגרה בגין "גרירת רכב והחזרתו", שלא בהתאם להוראות תקנה 77 לתקנות התעבורה,תשכ"א 1961, והתוספת החמישית לתקנות. מחוזי (ת"א-יפו) תמ 127/07 31122/07 1. דב עילם; 2. זיוה עילם; 3. יהודית אברו. 1. עיריית תל אביב-יפו;2. אתרים ירוקים בע"מ. כל אדם, אשר רכבו נגרר בידי גורר מטעם העירייה במהלך השנתיים שלפני יום הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישור, ושילם 260 ₪ כאגרה.
32 19/6/07 פרסום מטעה של המשיבות בדבר סגולות ריפוי הקמטים של תכשירי הקוסמטיקה המיוצרים ו/או משווקים על ידן. מחוזי (ת"א-יפו) א 1967/07 12925/07 1. קלרה רוזנפלד; 2. מירי עובדיה. 1. לוריאל, גרמניה; 2. לנקום -סיקוס -קודרי/סדקס, צרפת; 3. אינטרביוטי קוסמטיקס ישראל בע"מ. כל מי שהשתמש ו/או משתמש במוצרי קוסמטיקה המבטיחים "הפחתת עומק הקמטים" בפנים ו/או "מילוי קמטים" בפנים ו/או "תיקון הקמטים" בפנים ו/או "מניעת קמטים" בפנים ו/או ביצוע "מתיחה" בעור הפנים ו/או "התחדשות העור" בפנים, המיוצרים על ידי חב' לוראל, גרמניה וחב' לנקום -סיקוס - קודרי/סדקס, צרפת המיובאים לישראל באמצעות חב' אינטרביוטי קוסמטיקס לישראל בע"מ.
31 1/7/07 הפרות של החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983 והתקנות על-פיו הדורשות הצבת שלטים בידי בעל המסעדה ומנהלה. מחוזי (ירושלים) תא 9307/07 6121/07 1. דן מן; 2. אירית שמש. 1. פוקצ'טה בע"מ; 2. שמואל שמואלי. מי שביקרו במסעדה בין הימים 16 במאי ל-15 ביוני, 2007. הקבוצה לא תכלול אנשים אשר הם בעצמם עישנו במקום. הסכם פשרה- עודכן ב- (01.09.08)
30 19/6/07 הטעיות של המשיבה כלפי לקוחותיה, שגולמו במחירים של בקבוקי המשקה שפורסמו כאשר למעשה בגין מחירים אלו נגבו מחירים גבוהים יותר. ההטעייה בוצעה בכך שהמשיבה נהגה לגבות פיקדון של 0.25 ₪ עבור מיכלי המשקה בסניפיה, כאשר מחיר הפיקדון אינו מוצג על ידי במחיר המפורסם על שלום (ירושלים) א 7284/07 4840/07 ערן אביטל רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ לא צויין מפורשות.
29 26/6/07 ניכויים שביצעה המשיבה שלא כדין משכרם החודשי של חברי הקבוצה. ביה"ד האזורי לעבודה (ת"א-יפו) עב 6945/07 לא צויין מספר בקשה. מששה צומה תיגבור- מאגר כח-אדם מקצועי זמני בע"מ עובדי הסיעוד הבלתי-מקצועיים אשר עובדים אצל המשיבה.
28 26/6/07 א. החתמת הלקוחות השייכים לקבוצה על חוזים אשר אליהם לא צורף המחירון; ב. חיוב חברי הקבוצה ביחידת זמן של של דקה על שיחה של 5 שניות כאשר יחידת הזמן המינימלית הנדרשת על פי רישיון המשיבה הוא 12 שניות. מחוזי (ת"א-יפו) א 2012/07 13566/07 איגור גולוד חברת פלאפון תקשורת בע"מ עולים חדשים ממדינות חבר העמים (ברה"מ לשעבר) אשר מרכז חייהם בתקופה הרלבנטית לתביעה, היה בישראל.
27 20/6/07 אי מתן פיצויים של המשיבים על יסוד חוק נכי רדיפות הנאצים עבור השנים שקדמו לתאריך 09/10/05, בו ניתן פסה"ד (דנ"א 11196/03 גרנות נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים) בו נקבעה זכאותם של העולים מאיזור "בולגריה הגדולה" לפיצויים. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. תמ 125/07 לא צויין מספר בקשה. 1. קידר יעקב; 2. קידר שושנה; 3. עזבון המנוח אלברט סמו 1. שר האוצר; 2. שר העבודה והרווחה; 3. הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז - 1957; 4. משרד האוצר הלשכה לשיקום נכים בישראל. א. כל אותם אלו שארצות מוצאם היו בולגריה הגדולה, היינו בולגריה של היום ודרום רומניה שהייתה תחת שלטון בולגרי, שגורשו מבתיהם בעת מלחה"ע ה-2 בליווי בלתי-חמוש, ושעלו לישראל במועד הקובע. בגדר קבוצה זו יימנו כל הזכאים העונים על הקריטריון הנ"ל, גפ אם לא תבעו מעולם אצל הרשות המוסמכת הכרה; ב. חברי קבוצה א' שנפטרו ערב הגשת התובענה.
26 19/6/07 פרעון מוקדם של סדרת אגרות חוב שחרית ג' שהנפיקה המשיבה 1 בניגוד למגבלות התשקיף ותוך הטעיית המשקיעים שרכשו את אגרות החוב. מחוזי (ת"א-יפו) תא 1970/07 בש"א 13027/07 עמיקם לביא 1. שחרית הנפקות; 2. מזרחי טפחות; 3. מעלות- החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך; 4. מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, ברנדווין ושות' עורכי דין;5. אקספרט פיננסים; 6. שחרית הנפקות תפעול; 7. מוטי מערבי; 8. אהרון כהן; 9. רמי אורדן. כל מחזיקי אג"ח שחרית ג' שנפרעו בפיקדון המוקדם ב-05/03/07 ונרכשו במקור או במהלך המסחר בבורסה וזאת בתנאי שהמחזיקים אינם גופים קשורים במנפיקה ובתנאי שהרכישה בבורסה בוצעה עד 05/02/07 ועד בכלל.
25 18/6/07 ביטול שני משחקי הבית של משיבה והעתקתם למגרשים אחרים לאחר החלטת התאחדות הכדורגל, ללא החזר כספי למנוייה שלום (ירושלים) א 7232/07 4809/07 יוסף בן-דור חברת מועדון הכדורגל א.ג. ביתר ירושלים. מנויי הקבוצה (הקבוצה המיוצגת אינה מוגדרת מפורשות בגוף הבקשה)
24 4/6/07 הטעייה שמתבצעת על-ידי המשיבות , המטעות את צרכניהן לסבור שבקבוקים שהם רוכשים אינם נושאים פיקדון שאו שהם נושאים פיקדון מינימלי של 25 אג', כאשר למעשה הצרכנים מפקידים - בלא ידיעתם - פיקדון בסך של 1.2. ₪ לבקבוק. בשל הטעיה זו צרכנים רבים אינם מחזירים את הבקבוקי מחוזי (ת"א-יפו) א 1881/07 11834/07 נדב לביא 1. טמפו משקאות בע"מ. 2. טמפו תעשיות בירה בע"מ. 3. מבשלות בירה לישראל. ציבור הצרכנים שנמנע, במהלך התקופע שמיום 21 במאי 2000 ועד ליום הגשת התובענה, מהחזרתם של בקבוקי משקה, אשר מחיר הפיקדון הנגבה עבורם לא סומן על הבקבוקים כדין.
23 28/5/07 המשיבות אינן מסמנות כנדרש מהן בדין את מחיר הדלק כולל "דמי שירות" על גבי משאבות הדלק ולא בכל מקרום אחר. מחוזי (חיפה) א 554/07 8207/07 אסנת ורצקי 1. "דלק" חברת הדלק הישראלית; 2. פז חברת נפט; 3. סונול ישראל; 4. ספרינט מוטורס. כל הנהגים שתדלקו, לפחות פעם אחת, בשעות השירות בתחנת דלק שמפעילות המשיבות ו/או מי מהן ואגב כך נגבו מהם דמי שירות שלא כדין, כמתואר לעיל, וזאת החל מיום 13.06.02 ועד למתן פסק דין בתובענה.
22 24/5/07 חיוב של צרכני רשתות המשיבים כאשר ביצעו ו/או קיבלו שיחה כשהרשת הסלולארית נדדה לרשת זרה, בתעריפים הגבוהים במאות אחוזים מן התעריפים שהוסכמו בין הצרכנים למשיבים. מחוזי (ירושלים) א 9231/07 5663/07 1. מאיה בלאו; 2. שלמה כהן. 1. חברת פרטנר תקשורת; 2. סלקום ישראל. צרכני רשתות המשיבים שביצעו ו/או קיבלו שיחה כשהרשת הסלולארית נדדה לרשת זרה.
21 20/5/07 המשיבה מחייבת את ציבור מבוטחיה בפרמיה למן ה-1 בחודש בו התקשרו עם המשיבה, גם כאשר ההתקשרות בוצעה על-ידי המבוטח לאחר ה-1 בחודש, כאשר בתקופה זו (ה-1 בחודש עד לתאריך תחילת ההתקשרות) לא ניתן על-ידי המשיבה כיסוי ביטוחי נשוא הפוליסה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1795/07 10897/07 1. שרון היבנר; 2. מירי היבנר. הפניקס חברה לביטוח. כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה בפוליסת ביטוח חיים ואשר במסגרת גביית הפרמיה החליטה המשיבה "לעגל" כלפי מעלה ולגבות פרמיה החל מה-1 לחודש בו נוצרה ההתקשרות הראשונה, במקום להתחיל לגבות את הפרמיה למן המועד בו השתכלל חוזה הביטוח והחל הכיסוי הביטוחי. ביום 17.3.10 הוגשה בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה (הוכנס לפנקס 9.5.10) הסדר הפשרה אושר בפס"ד שניתן ביום 7.9.10 (הוכנס לפנקס 5.10.10)
20 20/5/07 המשיבה מחייבת את ציבור מבוטחיה בפרמיה למן ה-1 בחודש בו התקשרו עם המשיבה, גם כאשר ההתקשרות בוצעה על-ידי המבוטח לאחר ה-1 בחודש, כאשר בתקופה זו (ה-1 בחודש עד לתאריך תחילת ההתקשרות) לא ניתן על-ידי המשיבה כיסוי ביטוחי נשוא הפוליסה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1794/07 10896/07 בני לוי מגדל חברה לביטוח. כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה בפוליסת ביטוח חיים ואשר במסגרת גביית הפרמיה החליטה המשיבה "לעגל" כלפי מעלה ולגבות פרמיה החל מה-1 לחודש בו נוצרה ההתקשרות הראשונה, במקום להתחיל לגבות את הפרמיה למן המועד בו השתכלל חוזה הביטוח והחל הכיסוי הביטוחי.
19 20/5/07 המשיבה מחייבת את ציבור מבוטחיה בפרמיה למן ה-1 בחודש בו התקשרו עם המשיבה, גם כאשר ההתקשרות בוצעה על-ידי המבוטח לאחר ה-1 בחודש, כאשר בתקופה זו (ה-1 בחודש עד לתאריך תחילת ההתקשרות) לא ניתן על-ידי המשיבה כיסוי ביטוחי נשוא הפוליסה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1793/07 10895/07 שלום מורבר כלל חברה לביטוח. כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה בפוליסת ביטוח חיים ואשר במסגרת גביית הפרמיה החליטה המשיבה "לעגל" כלפי מעלה ולגבות פרמיה החל מה-1 לחודש בו נוצרה ההתקשרות הראשונה, במקום להתחיל לגבות את הפרמיה למן המועד בו השתכלל חוזה הביטוח והחל הכיסוי הביטוחי.
18 20/5/07 המשיבה מחייבת את ציבור מבוטחיה בפרמיה למן ה-1 בחודש בו התקשרו עם המשיבה, גם כאשר ההתקשרות בוצעה על-ידי המבוטח לאחר ה-1 בחודש, כאשר בתקופה זו (ה-1 בחודש עד לתאריך תחילת ההתקשרות) לא ניתן על-ידי המשיבה כיסוי ביטוחי נשוא הפוליסה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1792/07 10894/07 1. אורי פליטי;2. קלריס דרוקמן 1. הראל חברה לביטוח; 2. הראל השקעות בביטוח. כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עמה (בין אם באמצעות הראל, בין אם באמצעות סהר ובין אם באמצעות סהר ציון) בפוליסת ביטוח חיים ואשר במסגרת גביית הפרמיה החליטה המשיבה "לעגל" כלפי מעלה ולגבות פרמיה החל מה-1 לחודש בו נוצרה ההתקשרות הראשונה, במקום להתחיל לגבות את הפרמיה למן המועד בו השתכלל חוזה הביטוח והחל הכיסוי הביטוחי. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 8.9.09
17 20/5/07 העלאת תעריפי שיחה בתכנית "מסלקום באהבה" שנעשו על-ידי המשיבה בניגוד לתנאי רשיונה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1786/07 בש"א 1786/07 אושמין נחמה; שחם יובל סלקום ציבור לקוחותיה של סלקום, שהצטרפו לתכנית "מסלקום באהבה" ו/או לתכנית ו/או מסלול אחרים בעלי תקופת התחייבות לסל שירותים, אשר במהלך ההתקשרות העלתה להם סלקום את תעריפי זמן האוויר בשיעור העולה על עליית המדד באותה התקופה, וגבתה מהם את המחירים ה"מעודכנים" כאמור, בתקופה של שבע שנים לפני הגשת התובענה וממועד זה ואילך.
16 14/5/07 המשיבה פתחה לכלל מנוייה תכני ערוצי ספורט ללא תמורה כספית אך לא זיכתה את הלקוחות שרכשו את הערוצים ללא פנייה יזומה מצד אותם הלקוחות. מחוזי (ת"א-יפו) א 1745/07 בש"א 1036707 פורת עידו הוט מערכות תקשורת בכבלים. כל המנויים שהתקשרו עם המשיבה בהסכם לרכישת ערוצי הספורט: ספורט 1 וספורט 2 (ערוצים 53 ו-54) החל ממועד השקתם, ובפרט כל המנויים שהתקשרו עם המשיבה לטובת רכישת תכני הערוצים, החל מחודש יוני 2006 (בסמוך ו/או לקראת ו/או במשך תחרות המונדיאל 2006) ועד ליום 31 במרץ 2 הסדר הפשרה אושר
15 13/5/07 תביעה נגד רשות המס בישראל (אגף מס הכנסה) על גביית קנסות פיגור מנישומים של כדין בהתבססם על סעיף בחוק שבוטל ב-21.1.98 ו/או על בסיס משפטי אחר שלא ידוע בחוק. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. א 1732/07 10282/07 איתמר מחלב רשות המסים קבוצה העונה על הקריטריונים המצטברים: א. כלל "הנישומים" על פי הגדרת "נישום" בפקודת מס הכנסה; ב. הנישום מכר "נכס" כהגדרתו על פי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה; ג. נוצר לנישום "רווח הון" כהגדרתו בסעיף לעיל; ד. הנישום התחייב במס הנקרא "מס על רווח ההון" כאמור בסעיף 91 לפקודת מס הכנסה; ה. הנישום שילם את מקדמת המס הנדרשת ממנו על פי סעיפים 91ד(1) ו-91ד(2) לפקודה; ו. נוצר לנישום הפרש בחיוב המס, שהוא הפער בין מקדמת המס ששולמה לבין המס הסופי על רווח ההון. ההפרש הוא כתוצאה מהסכם שומתי על רווח ההון, על פי סעיף 145(א)(2)(ב) ו/או על פי הסעיפים הבאים:152(א) ו/או 152(ב) ו/או 156 ו/או 157 לפקודת מס הכנסה; ז. הוטל על ההפרש האמור לעיל קנס פיגור על פי חוק המסים (קנס פיגורים) התשמ"א - 1980.
14 13/5/07 המשיבה פרסמה כי הרווח בין המושבים במחלקת תיירים של מטוסיה עומד על 82 סנטימ' בעוד שבפועל עמד על 76 סנטימ'. מחוזי (ת"א-יפו) א 1735/07 10297/07 אברהם שפייזמן ישראייר תעופה ותיירות. כל הלקוחות שרכשו במהלך 7 השנים שחלפו למן מועד הגשת התביעה, כרטיס טיסה אצל המשיבה במטוס מסוג בואינג ER 300 -767, ואשר כולם נפגעו מן המצג המטעה שבצעה המשיבה מחד, ומן הצפיפות וחוסר הנוחות שנאלצו לסבול מאידך.
13 10/5/07 חיוב תשלום קנסות/פיצוי/החזר הוצאות על-ידי המשיבה של בעלי רכב שלא שלמו במועד את אגרת הנסיעה בכביש חוצה ישראל מבלי שננקטו על-ידה תחילה פעולות לאכיפת תשלום האגרה. מחוזי (ת"א-יפו) א 1727/07 בש"א 10174/07 האני חביב דרך ארץ הייוייז. 1. בעלים רשומים של רכבים ואינם בעלי תג חיוב אשר חויבו לשלם ושילמו למשיבה פיצוי והחזר הוצאות ו/או קנסות עקב אי תשלום במועד את אגרת הנסיעה בכביש חוצה ישראל, מבלי שנקטה המשיבה בפעולות כלשהן לאכיפת תשלום האגרה, לפני הוצאת חשבונות בגין הקנסות; 2. חייבים כאמור לעיל שטרם שילמו את הקנסות והגישו ערר לועדות ערר; 3. חייבים כאמור לעיל אשר לא הגישו ערר ופתוחים כנגדם תיקי הוצל"פ. התובענה נמחקה באישור ביהמ"ש
12 9/5/07 המשך גביית פרמיות של המשיבות ממבוטחיהן בגין פוליסות ביטוח סיעודי אחרי קרות "מקרה ביטוח, כהגדרתו בפוליסות, במהלך תקופת תשלום תגמולי הביטוח. מחוזי (ת"א-יפו) א 1718/07 בש"א 10060/07 חיים פרידמן. 1. דקלה חברה לביטוח; 2. כלל חברה לביטוח; 3. הראל חברה לביטוח; 4. מגדל חברה לביטוח. כל המבוטחים של המשיבה 1 בפוליסה מסוג "משלים לגמלאי" ו/או בפוליסות ביטוח סיעודי אחרות עם תנאים דומים של המשיבה 1 או המשיבות האחרות, במשך שבע השנים האחרונות ובהווה, לרבות מבוטחים שנפטרו, שארע להם "מקרה ביטוח".
11 6/5/07 המשיבה נמנעת ביודעין ובמכוון מלהצמיד בחלוף 24 חודשים ממועד תחילת קבלת הקצבה בגין (אובדן כושר עבודה), את הקצבה החודשית המשתלמת למבוטח, לרווחים של תיק הביטוח של המשיבה המושגים על ידה במסגרת פוליסה "משתתפת ברווחים", בניגוד מפורש לתנאים מפורשים בפוליסות הביטו מחוזי (חיפה) א 468/07 7070/07 לביא חיים כלל חברה לביטוח. כל המבוטחים של המשיבה המבוטחים אצלה בפוליסות "משתתפות ברווחים" והזכאים להצמדת הקצבה החודשית המשולמת להם ע"י המשיבה, לרווחים חודשיים, הכל כמפורט בפוליסה/ות, בין החודשים 05/04 ועד לחודש 2/07 (כולל) וסה"כ במשך 34 חודשים.
10 6/5/07 הטעייה שבוצעה על-ידי המשיבות , בכך ששיווקו תרסיס הדברה בעל ריח לוואי חריף בעוד שהציגו את התרסיס כתרסיס הדברה "ללא ריח לוואי" מחוזי (חיפה) א 467/07 בש"א 7061/07 מנדל חיים 1. אס. סי. ג'ונסון; 2. דנשר; 3. AIG חברה לביטוח. צרכנים כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981, אשר רכשו תרסיס הדברה ביתי נגד תיקנים מסוג "RAID" עליו צויינו המילים "ללא ריח לוואי", מאז מועד השקתו המשוער, ב-01/05/05 ועד מועד הגשת התובענה ביום 06/05/07. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה.
9 3/5/07 פיצוי בגין עוגמת הנפש והנזקים שנגרמו לנוסעי הנתבעת וכן להשבת כספים אותם גבתה רכבת ישראל מהמבקשים בגין נסיעה ברכבת בבוקר יום 30.04.07 (בשל הפסקת הפעילות שנגרמה עקב עיצומים של ועד עובדי רכבת ישראל). מחוזי (ת"א-יפו) א 1694/07 9661/07 1. שגית פן (בן מרגי); 2. אור נוי. רכבת ישראל כל לקוחות רכבת ישראל אשר רכשו כרטיס נסיעה התקף לנסיעה ברכבת ביום 30.04.07 ואשר סבלו כתוצאה מהתנהלות הרכבת.
8 3/5/07 גבייה שלא כדין של אגרת מיכלי אשפה. עניינים מנהליים (ת"א) תמ 123/07 בש"א 30728/07 שרית חבה עיריית בת-ים כל מי ששילם למשיבה "תשלום עבור החלפת מיכלי האשפה ואחזקתם" כפי הרשום בצו הארנונה של המשיבה בשנתיים שקדמו ליום הגשת הבקשה, או בחלק מהן. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נדחתה נתקבלה החלטה
7 2/5/07 תביעה נגד המשיבה להשבת סכומים שגבתה מנישומים שלא כדין (קנסות פיגור) ע"פ חוק המסים קנס פיגורים, התשמ"א - 1980. מחוזי (ת"א-יפו) בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. א 1681/07 9527/07 1. איתמר מחלב; 2. מח ולב בע"מ. רשות המסים כלל "הנישומים" במדינת ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. נישום כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה "אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס".
6 30/4/07 המשיבה לא שלמה כנדרש תוספת שכר עבור עבודה ביום מנוחה או חג ועבור עבודה במשמרות. ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת עב 1570/07 בש"א 1574/07 אנטולי פשקו חברת "קפרו תעשיות" כל עובד ייצור במפעלה של המשיבה בקיבוץ קדרים, כהגדרתו בהסכם עבודה אישי (אחידי) בינו לבין המשיבה, ואשר הועסק על-ידי המשיבה בתוך תקופה של 7 שנים אחרונות עד ליום הגשת התובענה ו/או מועסק כעת. הוגשה בקשה לאישור להסדר פשרה
5 22/4/07 המשיבה שווקה משקאות יוגורט בשם "YOU" ללא תוסף האומגה 3 במשך התקופה של שבועיים לפני חג הפסח וחודשיים לאחריו, באותו הבקבוק עם אותם הכיתובים, ובכלל זה טבלת ערך תזונתי המבטיחה את קיומו של תוסף האומגה 3. מחוזי (ת"א-יפו) א 1624/07 8767/07 1. מיקי חובה. 2. יהודית חובה. חברת "טרה" (מילקו תעשיות). צרכני משקה היוגורט מסוג YOU המועשר בתוסף האומגה 3 המיוצר על ידי חברת "טרה" ואשר צרכו את המוצר בתקופה שבין מחצית מרץ 2007 ועד ליום הגשת התובענה. הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה הבקשה להסדר פשרה אושרה בפס"ד מיום 27.1.10 (הוכנסה לפנקס 14.2.10)
4 18/4/07 המשיבות לא דאגו להנגשת האוטובוסים ו/או התחנות ו/או המתקנים המרכזיים ו/או לא דאגו לבצע את הפעולות הקבועות בדין כדי לאפשר שימוש האוכלוסיה המיוצגת בשירותי התחבורה הציבורית. מחוזי (ירושלים) א 9177/07 בש"א 5240/07 ראובן ברון; מישל לוסטיגמן; בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עמותה. 1. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל; 2. דן חברה לתחבורה ציבורית. עוורים ולקויי ראיה אשר מרכז חייהם בישראל, במהלך שבע השנים שקדמו להגשת התובענה. בית המשפט הגדיר את הקבוצה בהחלטתו המאשרת את התובענה, כך: "המחזיקים או זכאים לקבל תעודת עיוור על פי הקריטריונים של משרד העבודה והרווחה, אשר חדות ראייתם נמוכה מ-3 חלקי 60 או שזווית ראייתם קטנה מ-20 מעלות, ואשר מרכז חייהם בישראל ביהמ"ש אישר את התובענה בהחלטתו מיום 18.7.10 (הוכנס לפנקס 10.8.10) 18/07/2010
3 15/4/07 בממצאי מנהל מיוחד שמונה למשיב 2 נתגלה כי המשיבה 1 שכיהנה בתפקיד יו"ר המשיב 2 הגדירה רשימה של 631 אלמנות חברות הארגון, אשר מודרו מפעילויות מרכזיות של הארגון ובכך שללה את זכויותיהן הבסיסיות כחברות בארגון. שלום (ת"א-יפו) א 27840/07 159629/07 1. נאוה שוהם; 2. רחל ציפר; 3. שולי מועלם; 4. דבורה גל-מנור; 5. רבקה פסח; 6. מנדיל אילדיס אפרת; 7. אורלב לילי; 8. אור דליה; 9. ברוך רבקה; 10. גרשון גורג'ט; 11. דיל לאה (באמצעות אופטרופוס רחל פוטל); 12. הררי יפה; 13. הלל גדסי שרה; 14. הלפרין מיכל; 15. לילי הרשטיג; 16. פדות תמר; 17. נחמה ענוים; 18. אלוף סוזן; 19. אליאב רינה; 20. ברק ענת; 21. אבו ריש הנא; 22. בוטבול שולה; 23. בנדק פיקסלר רבקה; 24. זגיור סיהאם; 25. נורית פיליפ. 1. פנינה כהן; 2. ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. כל חברות הארגון אשר נמנעה מהן קבלת שירותים ו/או הטבות של הארגון , ללא ידיעתן וללא קבלת הסכמתן.
2 2/4/07 העברת תכני שידור מערוץ חמש פלוס לערוצים אחרים (הדורשים תשלום נוסף) על-ידי המשיבים. מחוזי (ת"א-יפו) א 1554/07 בש"א 7693/07 שלמה בן זכאי. 1. ערוץ הספורט;2. די.בי.אס. שירותי לווין; 3. מר אבי בר; 4. מר אביב גלעדי. לקוחות המשיבה 2, אשר ביקשו להיות מנויים על ערוץ הספורט חמש פלוס ושלמו בשל כך דמי מנוי, בין אם ברכישת הערוץ הבודד ובין אם ברכישתו בחבילה.
1 18/3/07 החזר פרמיות ביטוח ריסק שנגבו מהתובעים שלא כדין. מחוזי (ת"א-יפו) א 1440/07 בש"א 6542/07 ארזי דניאל; שלמה כבביה; יעקב כץ; יבגני בוברוב 1. מגדל חברה לביטוח;2. כלל חברה לביטוח; 3. הראל חברה לביטוח.