עו"ד פטנטים - עורך דין פטנטים- עורכי דין פטנטים

עו"ד פטנטים - עורך דין פטנטים

עו"ד? פרסם חינם באתר זה 

להלן הסבר מהו פטנט וכיצד מגנים עליו. מתחת למידע זה מופיעה רשימת עורכי דין פטנטים בישראל:


פטנט הוא זכות שימוש בלעדית (מונופול) הניתנת על ידי המדינה לבעל המצאה לשימוש בהמצאתו לזמן קצוב (20 שנה בישראל‏), בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי. כדי לקבל פטנט על ההמצאה יש להגיש בקשה לפטנט לרשות המטפלת בכך באותה מדינה. על בקשת הפטנט לפרט את ההמצאה עליה מבוקש הפטנט באופן שיאפשר לבעל מקצוע ממוצע בתחום אליו היא שייכת להבין כיצד לממשה. כמו כן עליה לכלול "תביעות" (לפחות אחת) המגדירות במדויק את היקף הבלעדיות הנתבעת על ידי המבקש. כדי לקבל פטנט צריך שההמצאה המוגדרת ב"תביעות" תהיה חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת התקדמות המצאתית. לפטנט ניתנת הגנה במסגרת דיני הקניין הרוחני.

פטנט ניתן על המצאות שעניינן מוצרים או תהליכי ייצור המשמשים בתעשייה. הזכות לפטנט לא חלה על תגלית, כגון גילוי זן חדש של בעלי חיים, רעיון שיווקי (להבדיל מ"שיטת מסחר" עליה ניתן לקבל פטנט במדינות מסוימות), תאוריה מדעית, וברוב המדינות - אף לא על תוכנת מחשב (זו מוגנת מכוח זכות יוצרים).

פטנט הוא מקומי, ומוגבל לאותה מדינה שהעניקה אותו. על פי אמנת פריז עליה חתומות רוב מדינות העולם, בעל המצאה שהגיש בקשת פטנט באחת המדינות זכאי להגיש בקשת פטנט על אותה המצאה בכל אחת מהמדינות האחרות בתוך 12 חודש וליהנות מדין קדימה במסגרתו ייחשב כאילו הוגשו הבקשות בתאריך בו הוגשה הבקשה במדינה הראשונה. קיימות אמנות רב-מדינתיות נוספות במסגרתן ניתן להגיש בקשת פטנט עבור מספר מדינות ולרכז את הליכי בחינתה ברשות מיוחדת המשותפת להן. גם במסגרת אמנות אלה עדיין הפטנט הוא "מקומי" ובסופו של התהליך יהיה על מבקש הפטנט למסור את בקשתו או לאשררה בכל מדינה ומדינה בה הוא מעוניין לממש את זכותו.

שלבים לקבלת פטנט הם:

הגשת בקשה לרשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בירושלים, שהיא סוכנות ביצוע מטעם משרד המשפטים המטפלת ברישום זכויות קניין רוחני. הבקשה מתוארכת, מקבלת מספר, וממתינה בתור לבחינתה. בבוא העת היא נבחנת על ידי בוחן פטנטים (שהינו בעל השכלה מדעית בתחום ההמצאה), הבודק האם היא מקיימת את דרישות החוק. במקרה של ליקוי בבקשה שולח הבוחן את השגתו למבקש. על המבקש להסיר את ההשגה תוך הזמן הקבוע בחוק או בתקנות הפטנטים בדרך שנקבעה בהם להסרתה. אי הסרת ההשגה יגרור את ביטול בקשת הפטנט.

נמצא שההמצאה ראויה לפטנט, תתפרסם הודעה על קיבולה ביומן הפטנטים והמדגמים, שהוא כרך של "רשומות" המיוחד לפרסומים המתחייבים מהחוקים והתקנות העוסקים בקניין רוחני. הפרסום כולל את שם ההמצאה, תקציר שלה ופרטי בעליה. פרסום דבר הקיבול איננו סופי, ומטרתו לתת אפשרות למעוניין בכך להגיש את התנגדותו למתן הפטנט, באופן שנקבע בחוק הפטנטים ובתקנותיו.

ישראל היא אחת המדינות היחידות בה כל ההליכים משלב הגשת בקשת הפטנט ועד שלב ההודעה על קיבולה, מתנהלים בסודיות (למעט פרסום ראשוני ביומן הפטנטים לפי סעיף 16 לחוק). אולם משפורסם דבר קיבול הבקשה, נפתח התיק על ההתכתבויות הכלולות בו, לעיון הציבור. לא הוגשה לרשם הפטנטים התנגדות למתן הפטנט על ידי מי מהציבור בתוך 3 חודשים מיום הפרסום, יוענק הפטנט. הוגשה התנגדות, ידון בה הרשם, יבחן את עילותיה, יתן למבקש לטעון את טענותיו שמנגד, יזמן עדים ומומחים כפי הנדרש על מנת להגיע להכרעה, ולבסוף יתן את החלטתו אם לקבלה או לדחותה. זכות הצדדים לערער על ההחלטה בפני בית המשפט (ע"פ כללי סדר דין אזרחי). כל עוד לא תם הדיון לא יוענק הפטנט.

לאחר שעברה בקשת הפטנט בהצלחה את השלבים האמורים, יינתן הפטנט, וישאר בתוקף כל עוד שולמו עבורו אגרות החידוש הקבועות בחוק, וכל עוד לא הוחלט על ביטולו (במשך כל תקופת תוקפו של פטנט זכותו של אדם להגיש לבית המשפט בקשה לביטולו מהעילות הקבועות בחוק). תוקף פטנט בישראל הוא ל-20 שנה מיום הגשת הבקשה לפטנט (למעט מקרים מיוחדים בהם ניתן לבקש צו הארכה כמפורט בחוק הפטנטים).

להלן רשימת עורכי דין פטנטים בישראל:

 

שרית תאומי לקס

 

שטרן יאיר 43/15 , באר שבע 84220

 

און תבור

 

היצירה 3 , רמת גן 52521, 7518925 -03

 

יוסי תובל

 

שד` בנימין 36/5 , נתניה 42314, 8331504 -09

 

עמוס תיבי

 

הסורג 1 , ירושלים 94145, 6222144 -02

 

דורון תמיר

 

אחד העם 28 , תל אביב-יפו 65141, 7373693 -073

 

יוסף תמיר

 

שד' רוטשילד 49 , תל אביב-יפו 65784, 5603001 -03

 

שחר אייזן

 

ויצמן 55 א , קרית ביאליק 27012, 8409999 -04

 

גיא אייל

 

דרך מנחם בגין 7 -הרמן , רמת גן 52681, 6114200 -03

 

נורית אילון-הירש

 

פיארברג 8/5 , תל אביב-יפו 65216, 5603228 -03

 

אביב אילון

 

שנקר אריה 14 , הרצליה 46725, 9712675 -09

 

דניאל אילן

 

פרימו לוי 2 , ירושלים 93783, 6721660 -02

 

מיכל אילני

 

וינשל יעקב 19 , תל אביב-יפו 69413, 6441805 -03

 

כפיר אימברמן

 

הנמל 33 -פלר , חיפה 33031, 8555027 -04

 

אהוד אינהורן

 

פיקאסו 20/3 , קרית אתא 28260, 8442043 -04

 

חאתם אבו אחמד

 

הרב הרצוג 21 -שר , ירושלים 92387

 

דוד אבולעפיה

 

לינקולן 20 , תל אביב-יפו 67134, 6250500 -03

 

ליאון אביגדורי

 

ציטלין 1 , תל אביב-יפו 64956, 5605898 -03

 

גיא אבידן

 

יבנה 28 , תל אביב-יפו 65791, 5668884 -03

 

אבי אביטל

 

יצחק שדה 17 , תל אביב-יפו 67775, 5618882 -03

 

רז אבן-הר

 

עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67025, 7181507 -03

 

דוד אבן

 

שרת 16 , כפר סבא 44458, 7975603 -09

 

מאור אבן חן

 

הסורג 1 -פרקליטות כלכלית , ירושלים 94145, 5693954 -02

 

שירלי אבנר

 

בורוכוב 39 ב , ירושלים 96781, 6466408 -02

 

יעל אבנר

 

העמל 2 -רבוע כחול , ראש העין 48092, 9282675 -03

 

אוסקר אברהם

 

הגפן 115 , עשרת 76858, 8591855 -08

 

מיכאל אברהמס

 

שמאי 16 -חשין , ירושלים 94631, 6248383 -02

 

איל אברמוב

 

עזריאלי 5 - בר נתן , תל אביב-יפו 67021, 5207207 -03

 

אור עמנואל אברמוביץ-ארזוני

 

הגליל 25 א , חיפה 32241

 

סימה אגינסקי

 

האתרוג 77 , גנות 50293

 

יונתן אגמון

 

שנקר 14 , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

אפרים אהרונוב

 

ברקוביץ 4 -פרקליטים , תל אביב-יפו 64238, 6935310 -03

 

עינב אהרוני-יונס

 

התנופה 7 -קודאק איי אל , פתח תקוה 49510, 9167952 -09

 

ישראל אהרוני

 

קלישר 17 - כהן , תל אביב-יפו 65257, 5168484 -03

 

רחל אוחנה

 

דיזנגוף 50 , תל אביב-יפו 64332, 6206161 -03

 

ורד אופנהיים

 

רבינזון 13 , פתח תקוה 49560, 5605255 -03

 

דן אור-חוף

 

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725, 9728000 -09

 

שריה אורגד

 

צבי ישי 31/3 , יהוד 56267, 6326170 -03

 

גדי אורון

 

הכלנית 72 , מבשרת ציון 90805, 5333763 -02

 

אייל אורן

 

דרך השלום 53 -מקובסקי , גבעתיים 53454, 7331515 -03

 

נחום אורן

 

בן יהודה 18 , פתח תקוה 49373, 6255311 -02

 

מושון אל בוחר

 

עוזיאל 44 ב , רמת גן 52382, 6775801 -03

 

קרן אלבורג-רימון

 

ויצמן 4 -הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

 

מאיה אלדורוטי

 

דרך מנחם בגין 12 -ברנהולץ , רמת גן 52700, 6122111 -03

 

סער אלון

 

הברזל 26 א -ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109401 -03

 

נעמי אלימלך

 

מרום 8 , מכבים-רעות 71799, 5303636 -02

 

זהר אליעזרי

 

נחלת יצחק 8 , תל אביב-יפו 67448, 6443644 -03

 

ארנון אלישיב

 

נוטריון, עברית , אנגלית , אבן גבירול 68 , תל אביב-יפו 64952, 6952425 -03

 

יפה אלישקוב

 

המרגנית 6/12 , רמת גן 52584, 3498075 -077

 

אורלי אלסטר

 

בזל 5 -טבע , פתח תקוה 49510, 9267163 -03

 

ניר אלעזר

 

גלבוע -יוניליוור , לוד נמל תעופה 70100, 9729336 -03

 

יובל אלעני

 

היצירה 3 , רמת גן 52521, 7511222 -03

 

ניבה אלקין-קורן

 

אוניברסיטת חיפה - משפטים , חיפה 34786, 8240638 -04

 

אלה אמסטיל

 

אמזלג 5/19 , ראשון לציון 75272, 9500073 -03

 

אריה יהושוע אסא

 

קצנלסון 1 ב , ירושלים 92621, 6251095 -02

 

יואב אסטרייכר

 

דרך אבא הלל סילבר 16 -מיתר , רמת גן 52506, 6103122 -03

 

נעמי אסיא

 

נוטריון, עברית , אנגלית , הברזל 32 , תל אביב-יפו 69710, 6444808 -03

 

דרי אפוטקר

 

צירלסון 7 , תל אביב-יפו 62302, 6053105 -03

 

נדב אפלבאום

 

דרך מנחם בגין 55 , תל אביב-יפו 67138, 5650011 -03

 

תומר אפלדורף

 

התומר 31 , חולון 58353

 

גיל אפרתי

 

הגן הטכנולוגי 1 -שמרון , ירושלים 96958, 6490649 -02

 

דן אקשטיין

 

נוטריון, עברית , אנגלית , מגדל עתידים , תל אביב-יפו 69720, 6495559 -03

 

גל אראל

 

דרך מנחם בגין 7 -פלס , רמת גן 52681, 5755228 -03

 

עודד ארבל

 

כרמון 8/2 , ירושלים 96308, 5303515 -02

 

שרית ארז

 

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

 

גור-אריה ארמרניק

 

דובנוב 20 , תל אביב-יפו 64369, 6918221 -03

 

יהודית אשד (ונגריק)

 

נוטריון, עברית , אנגלית , בנימיני 2 א , רמת השרון 47205, 5406539 -03

 

גנית אשכנזי

 

המדע 6 -מארוול , יקנעם-מושבה 20600, 9031178 -04

 

גיל אשכנזי

 

בן גוריון 22 ב , הרצליה 46785, 9504173 -09

 

גלי אתרוג

 

קרית הטכניון , חיפה 32000, 8293684 -04

 

אביבה באומל

 

הפלמ"ח 10 , רעננה 43414, 7400450 -09

 

מיכל בדהב

 

הפנינה 8 -אמדוקס , רעננה 43215

 

עודד בהרב

 

שד' רוטשילד 19 , תל אביב-יפו 66881, 6960000 -03

 

אריאל בולשטיין

 

לוין מיכאל 22/10 , ראשון לציון 75380, 9588342 -03

 

דניאל בוסתנאי

 

הארבעה 21 , תל אביב-יפו 64739, 6236155 -03

 

בת-שבע בוקר

 

ש"י עגנון 21 , הוד השרון 45214, 7445776 -09

 

אלי בורוכוב

 

קרית עתידים 4 , תל אביב-יפו 69710, 6449922 -03

 

ראובן בורוקובסקי

 

קרית רב בריח , יבנה 81104, 9424350 -08

 

אליהו ביטון

 

לילינבלום 25 א , תל אביב-יפו 65133, 5101025 -03

 

רפאל בייפוס

 

התע"ש 24 , כפר סבא 44425, 7663307 -09

 

ישי בית-און

 

הברזל 34 א , תל אביב-יפו 69710, 2150000 -073

 

דויד בלום

 

נוטריון, אנגלית , דרך השלום 53 , גבעתיים 53454, 5733000 -03

 

הילי בלום

 

שנקר אריה 5 - פרל , הרצליה 46725, 9709000 -09

 

אילן בלומנטל

 

האמהות 7 , נס ציונה 74025, 9301831 -08

 

גדיאל בלושטיין

 

עזריאלי 1 , תל אביב-יפו 67021, 6962999 -03

 

מרק בלייך

 

קרליבך 2 -מעריב , תל אביב-יפו 67132, 5632111 -03

 

שרה בלילשי

 

קפלן 2 , תל אביב-יפו 64734

 

לואיס בלנק

 

הברזל 26 א -גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

 

דניאל בלנקלדר

 

דרך מנחם בגין 52 -קנבל , תל אביב-יפו 67137, 6393350 -03

 

אלי בלקינד

 

עזריאלי 1 -ברץ , תל אביב-יפו 67021, 6073777 -03

 

מיטל בן-בסט

 

פריש דניאל 3 -פישר , תל אביב-יפו 64731, 6944111 -03

 

שמעון בן-דב

 

צאלון 8 , אור יהודה 60407, 5336620 -03

 

ערן בן-דור

 

שד' רוטשילד 41 -זיסמן , תל אביב-יפו 65784, 7955555 -03

 

שי בן-חיים

 

שד' שאול המלך 35 , תל אביב-יפו 64927, 6969232 -03

 

אלדד בן-משה

 

קלישר1/3 , תל אביב-יפו 65603

 

שרונה מיכל בן-משה

 

התמרים 3/4 , קרית אתא 28072, 6425199 -077

 

רוית בן-סרוק

 

אבן גבירול 57 , תל אביב-יפו 64362, 6091873 -03

 

י. לביא בן-פורת

 

יעבץ 33 , תל אביב-יפו 65258, 5100499 -03

 

משה בן-פורת

 

מצפה נבו 44/4 , מעלה אדומים 98411, 5355432 -02

 

יעל בן-פורת ניב

 

התדהר 17 , רעננה 43665, 7434880 -09

 

נרדה בן-צבי

 

שד' בן מימון 8 , ירושלים 92261, 5619111 -02

 

ספיר בן-צוק

 

שד' העצמאות 37 , חיפה 33033, 8677812 -04

 

יעקב בן-שטרית

 

ריבלין אליעזר 22 -ארנון , ירושלים 94263, 6239200 -02

 

יריב בן ארי

 

ויצמן 19 , תל אביב-יפו 64239, 5270455 -03

 

יפעת בן דוד-עמית

 

בצלאל 1 , רמת גן 52521, 5755350 -03

 

יואב בן דרור

 

פנקס 66/161 , תל אביב-יפו 62157

 

שרונה בנדק (שנידרמן)

 

ז'בוטינסקי 33 , רמת גן 52511, 5753614 -03

 

נועה בניאל-דרייפוס

 

נצח ישראל 9 ב , תל אביב-יפו 64352, 5292689 -03

 

הני רוזנצוויג

 

החשמונאים100 , תל אביב-יפו 67133, 5611199 -03

 

יעל רוט

 

יוני נתניהו 10 , גבעת שמואל 54423, 5324959 -03

 

שחר רוטקופף

 

שד' בן גוריון 94 , תל אביב-יפו 64515, 5274270 -03

 

אהוד רון

 

ת.ד. 48077, תל אביב-יפו 61480, 6448888 -03

 

און רונן

 

מלצ'ט 22 א , תל אביב-יפו 65234, 5166900 -03

 

גלית רושן

 

תובל 9 -אקו"ם , רמת גן 52522, 6346270 -03

 

 

 

זאב רז

 

הרדוף 11 , עומר 84965, 6469737 -08

 

אורני רינגר

 

כצנלסון ברל 59 , חיפה 32766, 8237661 -04

 

יואל ריפל

 

נוטריון, עברית , רומנית , מנחם בגין 7 , רמת גן 52521

 

שלמה-חי רכטשאפן

 

בני משה 16/14 , תל אביב-יפו 62308, 6052058 -03

 

אורן רכס

 

המנופים 11 -רכס פטנטים , הרצליה 46725, 5353225 -077

 

מיה רסין נצר

 

ויצמן 4 -הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

 

אורה רפפורט-איוניר

 

טבנקין 49 א , תל אביב-יפו 69353, 6492660 -03

 

אלון רפפורט

 

שד' המלך שאול 35 , תל אביב-יפו 64927, 6969715 -03

 

דורון רצאבי

 

ז`בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7516161 -03

 

אריאל רקובר

 

הברזל 26 א -גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

 

עירד רקם

 

ת.ד. 443, מנוף 20184

 

ג'פרי רשב"א

 

בית"ר 2 - אברמזון , ירושלים 93386, 5654000 -02

 

טובה רשף

 

קרליבך 11 , תל אביב-יפו 67132, 5615304 -03

 

קיט שאו

 

אחד העם 31 -הורוביץ , תל אביב-יפו 65202, 5670700 -03

 

איתן שאולסקי

 

שד' המלך שאול 8 - סנפורד , תל אביב-יפו 64733, 7180800 -03

 

וופיק שבאט

 

ת.ד. 248, מגאר 20128, 6778732 -04

 

יוסף שדה

 

הגליל 81/24 , גני תקווה 55900, 5356661 -03

 

ישראל שדה

 

דיזנגוף 50 , תל אביב-יפו 64332, 6209933 -03

 

ראובן שדה

 

לח"י 47 א , רחובות 76217

 

הראל שהם

 

וולנברג ראול 2 -דורי מדיה , תל אביב-יפו 69719, 6478185 -03

 

יונתן שוורץ

 

וולנברג ראול 24 -רוזנברג , תל אביב-יפו 69719, 7666565 -03

 

נחמה בסביץ' פרנקל

 

סמטת המעלות 3 , רמת גן 52483, 6725674 -03

 

קרן בצלאל-פטל

 

יגאל ידין 11/27 , חולון 58453, 3077330 -077

 

קרן בק פוגל

 

איסרליש 22 , תל אביב-יפו 67014, 3233140 -077

 

אורנה בר-נס

 

הקשת 3 , קרית אונו 55000, 7855587 -077

 

צבי בר-נתן

 

דרך מנחם בגין 23 - זליגמן , תל אביב-יפו 66183, 7101616 -03

 

מעין בר

 

משה שרת 16 , תל אביב-יפו 62092, 6967960 -03

 

משה בר ניב (בורנובסקי)

 

כנפי נשרים - מ. בינתחומי , הרצליה 46346, 9527220 -09

 

יוסף ברג

 

גרץ 6 , תל אביב-יפו 63465, 5273703 -03

 

יוסף יאיר ברגמן

 

פרישמן 8 , ירושלים 93587, 6242255 -02

 

מנשה ברודר

 

חכים אליהו 10/21 , תל אביב-יפו 69120, 6419673 -03

 

גיא ברוורמן

 

כ"ט בנובמבר 24 , ירושלים 92105, 5634729 -02

 

עינת ברונפלד-סגל

 

דרך אם המושבות 94 -י.ב.מ , פתח תקוה 49527, 9188408 -03

 

שמעון ברזילאי

 

הרכבת 38 , תל אביב-יפו 67770

 

רונית ברזיק-סופר

 

הברזל 26 א -ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109396 -03

 

מתניה ברזם

 

אחד העם 53 , הרצליה 46385, 8658304 -09

 

משה ברטל

 

נוטריון, עברית , אנגלית , תמר 2 א , עומר 84965

 

סבי ברייטהולץ

 

בן גוריון 2 , רמת גן 52573, 7554466 -03

 

קריסטופר ברייס

 

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

 

שלום ברלנד

 

יחיאל פלדי 1 , רחובות 76248, 9366604 -08

 

שושנה ברמן

 

החיטה 6 , רחובות 76352, 9364790 -08

 

אלכסנדר ברמן

 

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

אלי ברן

 

רש"י 25/17 , תל אביב-יפו 63265, 5259457 -03

 

חיים ברנדשטטר

 

אופנהיימר 12 , תל אביב-יפו 69395, 6410818 -03

 

עמיר ברנסון

 

נר הלילה 2 , בית ינאי 40293, 8663555 -09

 

אורי ברנשטיין

 

נחמני 14 , תל אביב-יפו 65794, 7914499 -03

 

דניאל ברס

 

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 6114100 -03

 

איל ברסלר

 

תובל 11 , רמת גן 52522, 5765555 -03

 

ג'סיקה ברסלר

 

תובל 11 , רמת גן 52522, 5765555 -03

 

עדי ברקן-לב

 

שנקר אריה 14 -סורוקר , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

שמעון ג'ינו

 

אלון יגאל 88 , תל אביב-יפו 67891, 7368765 -03

 

גבריאל גבע

 

פלי"ם 15 א , חיפה 33095, 5444761 -077

 

נעם גבעולי

 

ת.ד. 58083, תל אביב-יפו 61580, 6482150 -03

 

גליה גבעולי

 

פסמן 32 , הרצליה 46424, 9547077 -09

 

אילת גבעוני

 

המלך שאול 10/44 , קרית אונו 55654, 5358711 -03

 

רות גבריאל

 

ד' רמתיים 108 , הוד השרון 45325, 7438144 -09

 

ארנן גבריאלי

 

יבנה 31 , תל אביב-יפו 65792, 5661446 -03

 

נחום גבריאלי

 

יבנה 31 , תל אביב-יפו 65792, 5661446 -03

 

אהוד גבריאלי

 

יבנה 31 , תל אביב-יפו 65792, 5661446 -03

 

דבורה גדור

 

עמק זבולון 19 , גני תקווה 55900, 5733000 -03

 

גתית גוברמן

 

גורדון 11 , ירושלים 96545, 6430813 -02

 

דבורה גודמן

 

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

צ'רלס ב. גוטליב

 

נתן אקסלרוד 4 , תל אביב-יפו 69634

 

בועז גוטמן

 

התבור 3/4 , גני תקווה 55900, 6356204 -03

 

משה קריסטל

 

יסוד המעלה

 

עמית קרמון

 

מנחם בגין 23 , תל אביב-יפו 66184, 5605089 -03

 

ז'אנה קרני

 

עמק האלה 73 , מודיעין 71723

 

עוזי קרניאל

 

הכרמל 5 , רמת השרון 47230, 9267297 -03

 

יובל קרניאל

 

ברקוביץ 4 - שבלת , תל אביב-יפו 64238, 7778333 -03

 

בקי קשת כהן

 

רמב"ם 4/38 , באר שבע 84209, 6652656 -08

 

הגר ראב"ד

 

שנקר אריה 14 -סורוקר , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

חיים רביה

 

שנקר אריה 5 - פרל , הרצליה 46725, 9728000 -09

 

אריה רבינוביץ

 

דרך מנחם בגין 11 , רמת גן 52681, 6126699 -03

 

אורה רבינוביץ

 

רקאנטי 10 , תל אביב-יפו 69494, 6424084 -03

 

רוניה רובינשטיין

 

העליה השניה 8 , חיפה 35254, 8543436 -04

 

אלון רוה

 

קשאני 3/46 , תל אביב-יפו 69499, 6844512 -03

 

מ. אנדרו רוזן

 

ברקוביץ 4 -שבלת , תל אביב-יפו 64238, 7778333 -03

 

אביטל רוזן

 

השדות 10/20 , רמת השרון 47231

 

אורי רוזן

 

נוטריון, עברית , מרכז עזריאלי 1 , תל אביב-יפו 67021, 6074700 -03

 

ד"ר מאיר רוזן

 

אלון יגאל 96 - בלטר , תל אביב-יפו 67891, 5111111 -03

 

אמיר רוזנברג

 

ז'בוטינסקי 33 , רמת גן 52511, 5750750 -03

 

אורי רוזנברגר

 

שד' יצחק הנשיא 100 -אלתא , אשדוד 77624, 8572129 -08

 

יצחק רוזנטל

 

הפנינים 21 , נווה אפרים 60190, 5334256 -03

 

גבריאלה שוורץ

 

ז'בוטינסקי 7 -פרייס , רמת גן 52520

 

בצלאל שוילי

 

בן סרוק 4/34 , ראשון לציון 75757, 9413506 -03

 

ברי שומן

 

המרפא 8 , ירושלים 94777, 5813760 -02

 

מתן שוק

 

העצמאות 10 , זכרון יעקב 30900

 

איהאב שוקחה

 

המשביר 10 , חיפה 32953, 8414082 -04

 

אורון שורץ

 

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6855344 -03

 

יערה שושני

 

תכלת 30/2 , מודיעין 71726

 

גד שושני

 

מונטיפיורי 39 , תל אביב-יפו 65201, 2204030 -072

 

רן שחר

 

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 6117788 -03

 

הילה שחר

 

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7522999 -03

 

צבי שטוירמן

 

ויסוצקי 6 -יוסיפוף , תל אביב-יפו 62338, 6042323 -03

 

חיים שטנגר

 

נוטריון, עברית , אנגלית , יידיש , גרמנית , הרמן כהן 12 , תל אביב-יפו 64385, 5220804 -03

 

עינת שטרן

 

יבנה 28 - אבידן , תל אביב-יפו 65791, 5668884 -03

 

עדי שי

 

אלוני ניסים 16/1702 , תל אביב-יפו 62919

 

ניצן שי

 

דרור 1 , כוכב יאיר 44864, 7498860 -09

 

אביחי שיבר

 

דובנוב 7/16 , רעננה 43370, 7740125 -09

 

יורם שיוו

 

מרכז עזריאלי 3 , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

רונן שיין

 

אבן גבירול 76 , תל אביב-יפו 64162, 6935300 -03

 

אבי שיינמן

 

אביטל 15 , ראש העין 48631, 9013014 -03

 

רינת שירן-רסקי

 

בזל 5 -טבע משפטית , פתח תקוה 49510, 9267351 -03

 

נח שלו-שלומוביץ

 

גן טכנולוגי מלחה - פטנטים , ירושלים 96951, 5651643 -02

 

אסף שלו

 

ה' באייר 30/4 , ראש העין 48056, 7109402 -03

 

אהוד שלו

 

התומר 5 , גבעת שמואל 54042, 5323931 -03

 

רונית שלו

 

היצירה 3 , רמת גן 52521, 6134410 -03

 

גרשון שלום-וינטר

 

ברקוביץ 4 - טולצ'ינסקי , תל אביב-יפו 64238, 6075000 -03

 

רן שליש

 

הר סיני 1 , תל אביב-יפו 65816, 5661313 -03

 

רוית שמאי

 

הדולפין 16 , תל אביב-יפו 68034

 

דן שמגר

 

דרך אבא הלל סילבר 16 - מיתר , רמת גן 52506, 6103100 -03

 

אלישע שמואל

 

מולדת 12/15 , באר שבע 84728, 2370769 -072

 

משה גולדברג

 

הברזל 32 - אסיא , תל אביב-יפו 69710, 6444808 -03

 

משה גולדברג

 

נוטריון, עברית , אנגלית , פלאוט 10 , רחובות 76122, 9461341 -08

 

ארז אזולאי

 

ביאליק 155 , רמת גן 52523, 6851010 -03

 

ד"ר בנימין אטלס

 

דרך הים 133 א , חיפה 34748, 8373349 -04

 

שלמה אייגנר

 

ת.ד. 81, סביון 55100, 5344064 -03

 

אילה שרצר

 

דרך אבא הלל סילבר 14 -שוגול , רמת גן 52506, 7520123 -03

 

רונן ששון

 

ברקוביץ 4 - לוצאטו , תל אביב-יפו 64238

 

דוד גולדנבלט

 

שד' המגינים 64 - סלומון , חיפה 33264, 8140500 -04

 

גילעד גולדנברג

 

יונתן הופסי 6 ב , תל אביב-יפו 62660, 9300779 -077

 

אברהם גולדסובל

 

נוטריון, עברית , אנגלית , מת"ם -בנין 30 , חיפה 30000, 8503388 -04

 

לארי גולדשטיין

 

חצר מ.א. גליל העליון , קרית שמונה 11019, 6951775 -04

 

דוד גולדשטיין

 

ניר 17/6 , פתח תקוה 49554

 

עודד גולדשטיין

 

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 7519796 -03

 

אביבה גולדשטיין

 

גבעתי 55 , רמת גן 52232, 7305352 -03

 

שני גולדשטיין שרון

 

עמל 38 , רעננה 43659, 7463070 -09

 

יואל גולובנסקי

 

אלי כהן 4 , ירושלים 92347, 5637043 -02

 

אייל גולן

 

רביבים 101 , ראש העין 48621, 6103100 -03

 

יעקב גולני

 

נוטריון, עברית , אנגלית , כצנלסון 70 , גבעתיים 53276, 5731617 -03

 

גלית גונן-כהן

 

חוחית 24 , הוד השרון 45352, 7403480 -09

 

נעמה גונן

 

שנקר אריה 14 - אגמון , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

אייל גונן

 

סייפן 23 , להבים 85338, 9178610 -077

 

אורית גונן

 

הברזל 26 א - גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

 

לורה גופמן

 

אלפרט 18 א , יהוד 56212, 6741472 -03

 

רם גורודיסקי

 

יהודה הלוי 75 , תל אביב-יפו 65796, 5605222 -03

 

עדי גושן

 

הברזל 32 -אסיא , תל אביב-יפו 69710, 6444808 -03

 

טלי גיא

 

לוי אשכול 42 , תל אביב-יפו 69361

 

מתי גיל

 

שד' מוצקין 18/3 , תל אביב-יפו 62288

 

עידית גילאור-רביץ

 

יהודה הלוי 63 -פועלים , תל אביב-יפו 65781, 5675119 -03

 

שרה חנה גיליס

 

שטריקר 8 , תל אביב-יפו 62006

 

מורן שמש

 

עמק איילון 39/11 , שוהם 60850, 9711233 -03

 

איל שנהב

 

הנחושת 4 , תל אביב-יפו 69710, 6110760 -03

 

איריס שני

 

הגפן 6 , נווה ירק 49945, 6883377 -08

 

ענת שנער

 

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

אלן שנקמאן-ויידס

 

נוטריון, עברית , אנגלית , וייצמן 13/13 , רחובות 76280, 9465310 -08

 

דן שפט

 

מנחם בגין 154 , תל אביב-יפו 64921, 6083501 -03

 

רפאל שפטר

 

ויצמן 14 , תל אביב-יפו 64239, 6962453 -03

 

עידו שפירא

 

מונטיפיורי 33 -מירון , תל אביב-יפו 65201, 7114000 -03

 

אורן שפלר

 

אלי כהן 23 , רמת השרון 47213, 5407228 -03

 

גדעון שפק

 

מונטיפיורי 9 -יניב , תל אביב-יפו 65252, 5172929 -03

 

גיא שפר

 

המרכבה 7 -הליקון , חולון 58851, 5562212 -03

 

יאיר שפרן

 

יציאת אירופה 35 , תל אביב-יפו 67720

 

זאב שר

 

יוחאי בן נון 11/8 , ירושלים 93716, 6792854 -02

 

קרני שרון

 

קרית עתידים 4 -קורח , תל אביב-יפו 69710, 6449922 -03

 

רותי שרוני-הרמן

 

הערבה 4 , גבעת עדה 37808, 6380472 -04

 

מיטל שריג פונדויאנו

 

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725

 

גלאי שריר

 

מרכז עזריאלי 3 , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

דורון שרצקי

 

מחניים 18 , חיפה 34481, 8301600 -04

 

שאול שרצר

 

י"ל גורדון 86 , תל אביב-יפו 64389, 5288531 -03

 

אסף גילר

 

מלך הגשם 4 , ראשון לציון 75803

 

יעקב גילת

 

ביאליק 3 , חיפה 33112, 8640317 -04

 

דוד גילת

 

הברזל 26 א , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

 

עדי גילת

 

עזריאלי 1 - גרוס , תל אביב-יפו 67021

 

דפנה גילת (גון-פז)

 

הברזל 26 א , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

 

דן גינר

 

יגאל אלון 57 , תל אביב-יפו 67891, 6391110 -03

 

שירלי גל

 

המנופים 11 -איתן , הרצליה 46725, 9726000 -09

 

ליאת גלילי-פרל

 

תובל 11 -ברסלר , רמת גן 52522, 5765555 -03

 

תמירה גלמן

 

יצחק שדה 17 -עמית , תל אביב-יפו 67775, 5689000 -03

 

זיו גלסברג

 

דרך מנחם בגין 55 , תל אביב-יפו 67138, 5650011 -03

 

הדס גלסמן

 

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

 

אסף גלעד

 

פריש דניאל 6 , תל אביב-יפו 64731, 6504099 -077

 

סעדיה גפשטיין

 

הברזל 29 -קומברס , תל אביב-יפו 69710, 7669107 -03

 

גדי גראוס

 

לינקולן 20 -קנולר , תל אביב-יפו 67134, 7611611 -03

 

מיכל גרין

 

ת.ד. 201, רעננה 43101, 7449858 -09

 

דנה גרינברג

 

רד"ק 7 , רמת השרון 47208

 

הרי גרינברג

 

בית"ר 2 - אברמזון , ירושלים 93386, 5654000 -02

 

סיגל גרינהאוז מאירוביץ

 

שד' סמאטס 20 , תל אביב-יפו 62009, 6054312 -03

 

טוני גרינמן

 

ויצמן 2 , תל אביב-יפו 64239, 6093565 -03

 

טליה-שרית גרינשטיין

 

זית שמן 19/10 , אפרתה 90435, 6255550 -02

 

גיל גרנות מאיר

 

מכון ויצמן -ידע , רחובות 76500, 9470739 -08

 

דניאלה גרצולין

 

ז'בוטינסקי 152 א , תל אביב-יפו 62330

 

סער גרשוני

 

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 6114977 -03

 

נעמי גרשוני

 

השעורה 65 א , בנימינה 30500, 6288082 -04

 

נגה דבצרי-ספירא

 

תובל 5 - נשיץ , תל אביב-יפו 67897, 6235018 -03

 

נירה דגני

 

ויצמן 51 , תל אביב-יפו 62091, 6096550 -03

 

נעמי דדון

 

הדישון 2/4 , ירושלים 96956, 6799636 -02

 

מאיר דהאן

 

גבעתי 43 , רמת גן 52232, 5170111 -03

 

ענבל דהן-שרון

 

הר החוצבים -אופיר , ירושלים 97770, 5484444 -02

 

אבירם דוויק

 

בן גוריון 1 , בני ברק 51232, 5706101 -03

 

דוד דוידוב

 

נחל בשור 44 , כפר יונה 40300, 8330624 -09

 

רננה דולב

 

ברקת 23 , מבשרת ציון 90805, 5343918 -02

 

ג'ריס דחדולי

 

נמסאווי 720 , נצרת 16234, 6554341 -04

 

מורן דמטר דרוקר

 

המרגניות 16 , רמת ישי 30095

 

פזית דן (נחום)

 

אופיר 9 , תל אביב-יפו 69014

 

רויטל דניאל

 

הרצוג 10 , גבעתיים 53586, 5717740 -03

 

דוד דנינו

 

פרנק צבי 2 , ראשון לציון 75660, 9567904 -03

 

אביגדור דנן

 

קלוזנר 14 -טלויזיה , תל אביב-יפו 69011, 6466639 -03

 

דוד אביעד דעואל

 

מיכ"ל 22 , תל אביב-יפו 63261, 6203731 -03

 

אמנון דרדיק

 

אבא הלל 14 , רמת גן 52506, 6122624 -03

 

יונתן דרורי

 

דבורה הנביאה 4/5 , תל אביב-יפו 69350, 6442560 -03

 

נדב דרזנין

 

דרך מנחם בגין 11 , רמת גן 52681, 6957121 -03

 

דנילו דרמן

 

נוטריון, עברית , מנחם בגין 7 , רמת גן 52521, 7549990 -03

 

רונן האוסירר

 

נורית 39 , הוד השרון 45216

 

גיא הדר

 

המנופים 11 -איתן , הרצליה 46725, 9726000 -09

 

גילעד שאול הדרי

 

ת.ד. 5352, באר שבע 84152, 2262626 -073

 

עדה הוכמן-פרייצייט

 

הנשר 59 , רעננה 43726, 7711455 -09

 

עירית הוכרמן

 

שד' מוריה 50 -בן ארי , חיפה 34572, 8371505 -04

 

יוחאי הורביץ

 

דרך מנחם בגין 52 - מירקין , תל אביב-יפו 67137, 7914700 -03

 

עמית הורוביץ

 

מנחם בגין 12 , רמת גן 52700, 6122111 -03

 

יובל הורן

 

נוטריון, עברית , עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67021, 6378200 -03

 

שאול הזנפלד

 

סעדיה גאון 19 , קרית אונו 55513, 3295046 -077

 

עירית הכהן

 

מזא"ה 22 -אוסטרייכר , תל אביב-יפו 65213, 6292000 -03

 

אליעזר הלפן

 

ארלוזורוב 111 , תל אביב-יפו 62098, 6963263 -03

 

שמשון הלפרן

 

התקווה 8 , קרני שומרון 44855, 8995965 -09

 

עומר הראל

 

ברקאי שמואל 20 , תל אביב-יפו 69699, 6426129 -03

 

עטיר הרדוף יפה

 

פריש דניאל 3 -פישר , תל אביב-יפו 64731, 6944111 -03

 

ארז הרכבי

 

העבודה 2/12 , רמת השרון 47445

 

עמיחי הרשושנים

 

ת.ד. 2823, שוהם 60850, 9702223 -03

 

עומר וגנר

 

הערבה 3 -נדל , לוד נמל תעופה 70100, 9744474 -03

 

וייזל וויליאם

 

הר תבור 7 , כפר סבא 44539, 7669208 -09

 

ניל ווילקוף

 

ויצמן 4 - הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

 

דוד וולברג

 

ת.ד. 3726, כפר נטר 40593, 8356122 -09

 

איתי וולף

 

הפנינה 8 - אמדוקס , רעננה 43215, 7763394 -09

 

אורן וולפין

 

שלדג 28 , עפולה 18745, 6521550 -04

 

ליעד וטשטיין

 

אבן גבירול 124 - כהן , תל אביב-יפו 62038, 5271919 -03

 

משה ויג

 

שד` צרפת 12 , נתניה 42221

 

דניאל וייזר

 

האהבה 3 , תל מונד 40600, 5133200 -077

 

מיכאל וייס

 

הברזל 3 , תל אביב-יפו 69710, 6449182 -03

 

אסף וילר

 

הברזל 26 , תל אביב-יפו 69710, 7678060 -03

 

רונן משה ויסמן

 

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 7549500 -03

 

נילי ויצמן

 

הטכניון -משפטית , חיפה 32000, 8293433 -04

 

יותם וירז'נסקי אורלנד

 

ביאליק 164 , רמת גן 52523, 6005572 -03

 

שחר ולנר

 

אבן גבירול 25 , תל אביב-יפו 64078, 5252181 -03

 

גלעד וקסלמן

 

ויצמן 4 -נאמן , תל אביב-יפו 64239, 6966464 -03

 

יעל ורדי-רוטשילד

 

דן 38 , כוכב יאיר 44864, 5311358 -02

 

נילי ורקר

 

עזריאלי 1 -בלושטיין , תל אביב-יפו 67021, 6962999 -03

 

אודליה ורשבסקי

 

הברזל 26 א - ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109333 -03

 

שלי זהר

 

הכרמל 16 , גני תקווה 55900, 5349869 -03

 

עינב זילבר

 

אופנהיימר 9 , רחובות 76705, 9488888 -08

 

דורון זיסו

 

הבנקים 5 , חיפה 33262, 2152522 -077

 

שמואל זיסמן

 

רוטשילד 41 , תל אביב-יפו 65784, 7955555 -03

 

שלמה זכריה

 

יהודה הלוי 45 -ספרד , תל אביב-יפו 65157, 6206947 -03

 

רינת שרון זקלד כהן

 

קדימה 41 , חיפה 34383, 2066100 -077

 

צבי חוברס

 

מרכז עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67025, 6918686 -03

 

יוחאי חי

 

מרדכי בשיסט 41 ג , רחובות 76276, 9319431 -08

 

אטל חיט-שטיין

 

ת.ד. 3651, ירושלים 91035

 

עוז חיים

 

תשרי 2/20 , נתניה 42524, 4050439 -077

 

אלון חילו

 

שחרית 3 , הרצליה 46378, 7129000 -074

 

דנה חכים

 

עקיבא 51 ב , רעננה 43261, 7355476 -03

 

יוסף חכם

 

נוטריון, עברית , יששכר קפלן 5 , קרית מוצקין 26375, 8730230 -04

 

יורם חן

 

קרית משה 18/12 , ירושלים 96102

 

ירון חנין

 

שד` השושנים 1 , רמת גן 52583, 5442370 -03

 

מיטל טבק-שמש

 

ויצברד 11/7 , ראשון לציון 75292

 

אריאל טולוב

 

חנקין 1 , רעננה 43464, 7400605 -09

 

דרור טימור

 

שד' המגינים 64 -סלומון , חיפה 33264, 8140500 -04

 

ענת טל

 

אונ' עברית,הר צופים,משפ , ירושלים 91905, 5881925 -02

 

יזהר טל

 

דרך השלום 53 , גבעתיים 53454, 5733000 -03

 

צבי נ. טמיר

 

בן גוריון 1 , בני ברק 51201, 5785848 -03

 

עזמי טנוס

 

רח' 3001 מס' 9 , נצרת 16031, 7634075 -03

 

אורית טסה

 

מורן 410 , ברקן 44820

 

תומר טרבס

 

בריינין 3 , תל אביב-יפו 64955, 6961468 -03

 

רוברט טרכטנברג

 

דן 8 , ירושלים 93509, 6586642 -02

 

זוהר יהלום

 

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6935310 -03

 

שלמה כהן

 

אבן גבירול 124 , תל אביב-יפו 62038, 5271919 -03

 

יחיעם כהן

 

בורלא 39/6 , תל אביב-יפו 69364, 6991317 -03

 

זאב כהן

 

תדהר 14 ו , זכרון יעקב 30900

 

דלית כהנא גרבי

 

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

דורון כוכבי

 

נוטריון, עברית , בלוך 2 , תל אביב-יפו 64161, 5270908 -03

 

עידן כסיף

 

הגנים 19 , רמת השרון 47231

 

נעמי כסלו

 

אהרונוביץ יוסף 13 , רחובות 76347, 9471897 -08

 

דורית כרמלי

 

דרך מנחם בגין 11 -לוי , רמת גן 52681

 

שירי כשר-חיטין

 

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6935457 -077

 

יחיאל כשר

 

נס ציונה 8 - לוי , תל אביב-יפו 63904, 5172303 -03

 

שי לב-ארי

 

קרית שמונה 4 , חולון 58480, 6521306 -03

 

לי-אור לב ארי

 

בבלי 12 , תל אביב-יפו 62331, 6022559 -03

 

גיורא לביא

 

עזריאלי 5 -לוי , תל אביב-יפו 67021, 6130480 -03

 

אסתר לבני-פיירשטיין

 

וינגייט 122 , הרצליה 46752, 9577123 -09

 

ברי לבנפלד

 

ריבלין 22 , ירושלים 94240, 6239200 -02

 

יפעת לוין (עוזר)

 

דרך רמתיים 62 -וינשטוק , הוד השרון 45325, 7487105 -09

 

יניב לוינסון

 

הפרחים 38 , רעננה 43399

 

דניאל לזר

 

הגנים 18/32 , רמת השרון 47231, 6995786 -03

 

מיכל לחובסקי

 

דובנוב 3 , ירושלים 92230, 5633206 -02

 

אלי לחמני

 

מצדה 87/1 , אשדוד 77711, 8663557 -08

 

זאב ליאונד

 

נוטריון, עברית , אנגלית , יהודה הלוי 23 , תל אביב-יפו 65136, 5170881 -03

 

דן ליברטי

 

הרימון 6/28 , גבעת שמואל 54403

 

מיכל ליכטר

 

זאב אייזנר 39 , רחובות 76652, 9453766 -08

 

הווארד לינדר ויליאם

 

ז'בוטינסקי 33 -קוגלר , רמת גן 52511, 7512076 -03

 

ערן ליס

 

מנחם בגין 48 , תל אביב-יפו 66180, 6374422 -03

 

אלעד ליף

 

ויצמן 4 -הרצוג , תל אביב-יפו 64239, 6922020 -03

 

בנימין ליפסיקס

 

בבלי 3/23 , תל אביב-יפו 62331, 6114094 -03

 

יואל ליפשיץ

 

כרמל 37 , חשמונאים 73127, 9798152 -08

 

אריה לית

 

נוטריון, עברית , בן יהודה 34 , ירושלים 94230, 6222055 -02

 

טוני לכטר

 

אלון יגאל 65 -בדנר-פלום , תל אביב-יפו 67443, 5627000 -03

 

דפנה לם

 

פינשטיין מאיר 6 , תל אביב-יפו 69123, 6426201 -03

 

אהרן מאיר למפרט

 

נוטריון, עברית , אנגלית , תובל 5 , תל אביב-יפו 67897, 6235000 -03

 

אלעד לנג

 

בית"ר 2 -אברמזון , ירושלים 93386, 5654000 -02

 

נמרוד לנגר

 

גשר הזיו

 

אדוארד לנגר

 

ברקוביץ 4 - שבלת , תל אביב-יפו 64238, 7778333 -03

 

דניאל לרנר

 

רוזן 23 , רמת גן 52224

 

יוסי מאוטנר

 

יהל"ל 5 , תל אביב-יפו 64242, 5225563 -03

 

רונן מאור

 

דרך אבא הלל סילבר 16 -פירון , רמת גן 52506, 7540050 -03

 

מיקה מאייר

 

הברזל 26 א - ריינהולד , תל אביב-יפו 69710

 

קובי (ישראל) מאיר

 

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725, 9728000 -09

 

ראסל דוד מאיר

 

נוטריון, עברית , אנגלית , הגן הטכנולוגי 9 , ירושלים 96958, 6799533 -02

 

עופר מגזניק

 

היצירה 3 , רמת גן 52521, 6932093 -03

 

יצחק מולכו

 

הגן הטכנולוגי 1 , ירושלים 96958, 6490649 -02

 

אברהם מונטקיו

 

מנחם בגין 23 , תל אביב-יפו 66184, 5606454 -03

 

איריס מוניס

 

בני אפרים 215/1 ב , תל אביב-יפו 69984

 

שלהבת מור גלבוע

 

נוטריון, עברית , אנגלית , מעלה אבשלום 70 , קרית טבעון 36094, 9536999 -04

 

ג'ני מזור

 

שנקר אריה 14 -סורוקר , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

לירון מזרחי

 

נורדאו 38 , הרצליה 46594, 9583712 -09

 

רון מיור

 

ז'בוטינסקי 102 , תל אביב-יפו 62606, 6910233 -03

 

ארנון מיינפלד

 

תובל 11 -אלול תמארינד , רמת גן 52522, 7537777 -03

 

גבריאל מיכאלי

 

אנצ'ו סירני 40 , גבעתיים 53241, 5714512 -03

 

עידית מילט בר-עוז

 

נחמני 14 -ברנשטיין , תל אביב-יפו 65794, 5666268 -03

 

אילן מילר

 

אחד העם 31 -הורוביץ , תל אביב-יפו 65202, 5670700 -03

 

דוד מירצ'ין

 

אבא הלל 16 - מיתר , רמת גן 52506, 6103100 -03

 

דניאל מירקין

 

נוטריון, עברית , אנגלית , רוסית , צרפתית , מנחם בגין 52 , תל אביב-יפו 67137, 7914700 -03

 

יהודה מישר

 

דרך מנחם בגין 12 , רמת גן 52700, 7523990 -03

 

ידידיה מרדכי מלכיאור

 

קריית המדע 11 , ירושלים 97776, 5638070 -02

 

אמירה מנגלוס

 

אבן גבירול 124 -כהן , תל אביב-יפו 62038, 5271919 -03

 

ארי מנוח

 

בנימין מטודלה 48 א , תל אביב-יפו 69548

 

יעקב מנור

 

נוטריון, אנגלית , מנחם בגין 154 , תל אביב-יפו 64921, 6083517 -03

 

יהודה מנור

 

ת.ד. 48304, תל אביב-יפו 61482

 

אלדר מנור

 

בלפור 13 , תל אביב-יפו 65211, 6290780 -03

 

משה מעוז

 

שמעון בן צבי 40/27 , גבעתיים 53633, 7324302 -03

 

אליהו מרגליות

 

רבינוביץ יהושע 68/10 , חולון 58672, 6812068 -03

 

משה מרדלר

 

דרך מנחם בגין 23 -לב , תל אביב-יפו 66183, 7111622 -03

 

רלי רויטל מרלי

 

יוספטל 1/5 , אשקלון 78240, 6726220 -08

 

פנינה מרפיש

 

הרכב 1 , תל אביב-יפו 67771, 7613100 -03

 

אברהם מרקוס

 

מצדה 4 , תל אביב-יפו 64582, 5273082 -03

 

דוד מרקוס

 

אז"ר 125 , כפר סבא 44505, 9608808 -09

 

שי מ. מרקוס

 

שד' רוטשילד 138 - סמואל , תל אביב-יפו 65272, 6858216 -03

 

אנה משה

 

דרך מנחם בגין 52 , תל אביב-יפו 67137, 5287000 -03

 

מירלה משה

 

שימקין 11/2 , חיפה 34750

 

יצחק משולם

 

ת.ד. 303, חיפה 31002, 8535231 -04

 

רמי משינסקי

 

נוטריון, עברית , חפץ חיים 11 , רחובות 76217

 

עירית נאמן

 

ביל"ו 11 , תל אביב-יפו 65222, 6859072 -03

 

רפאל נבט

 

נוטריון, עברית , אנגלית , צרפתית , הבנקים 3 , חיפה 33261, 8525640 -04

 

אלון נדב

 

יהודה הלוי 23 - ליאונד , תל אביב-יפו 65136, 5170881 -03

 

יוכבד נובוגרודר-שושן

 

ריבלין יוסף 22 -ארנון , ירושלים 94240, 6239200 -02

 

אמתי נוה

 

עזריאלי 5 , תל אביב-יפו 67025, 7181507 -03

 

יעל נוה

 

דגניה 5 , פרדס חנה-כרכור 37063

 

טל נוי-כהן

 

ברקת 17 , זכרון יעקב 30900

 

יהודה נויבואר

 

שד' המלך שאול 35 -לוטי , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

 

יהודית נוראל-גלרמן

 

שד' עפרוני 3 , ראש העין 48553, 5012131 -077

 

אלי נחום

 

ויסוצקי 6 - יוסיפוף , תל אביב-יפו 62338, 6042323 -03

 

אהרן נחומי

 

אופנהיימר 12 , תל אביב-יפו 69395, 6431933 -03

 

צ'רלס נחומסון

 

נוטריון, עברית , אפריקנס , הפסגות 16 , צור יגאל 44862, 7696842 -09

 

בריאן דוד ניגן

 

כנפי נשרים 66 -למ"ס , ירושלים 95464, 6592200 -02

 

מרדכי ניומן

 

ש"ץ 6 , ירושלים 94267, 6240748 -02

 

אמיר נייברג

 

מכון ויצמן - ידע , רחובות 76500, 9470617 -08

 

ירון להמן

 

סוקולוב 43/7 , תל אביב-יפו 62485

 

ריצ'רד לוטי

 

שאול המלך 35 , תל אביב-יפו 64927, 6952268 -03

 

יובל לוי

 

נוטריון, עברית , אנגלית , נס ציונה 8 , תל אביב-יפו 63904, 5172303 -03

 

דניאל לוי

 

ארלוזורוב 174/11 , תל אביב-יפו 64923, 5293694 -03

 

גולן לוי

 

התעשיה 4 , תל אביב-יפו 65785, 5608483 -03

 

אבישי לוי

 

אוסטשינסקי 22/26 , ראשון לציון 75257, 9673495 -03

 

עדי לויט

 

ברודצקי 43 , תל אביב-יפו 69052, 5100505 -03

 

אליהו לוין

 

נוטריון, עברית , אנגלית , מונטיפיורי 39 , תל אביב-יפו 65201, 6298060 -03

 

אילנה לוין

 

שמעוני 5 , ירושלים 92623, 5637723 -02

 

אהרן לוין

 

מצפה נבו 114/5 , מעלה אדומים 98411

 

ורה לוין

 

ת.ד. 23342, ירושלים 91233

 

אריה נייגר

 

קויפמן 4 , תל אביב-יפו 68012, 5100838 -03

 

מיכל ניסני

 

פריש דניאל 3 -פישר , תל אביב-יפו 64731, 6944194 -03

 

ולנטינה נלין

 

מבוא בית דוד 12/4 , ירושלים 94623, 5300059 -077

 

יואב נמיר

 

המאירי 7 , תל אביב-יפו 69413, 6493019 -03

 

אברהם ננטל

 

נוטריון, עברית , אנגלית , רומנית , צרפתית , ספרדית , דרך רמתיים 71 , הוד השרון 45324, 7406322 -09

 

יוחאי נעמן

 

דרך מנחם בגין 7 , רמת גן 52681, 7520002 -03

 

חגי נצר

 

החשמונאים 100 , תל אביב-יפו 67133, 5611199 -03

גלית יושע

 

כרמל 6/7 , רחובות 76305, 9470617 -08

 

שי ינובסקי

 

עזריאלי 1 - גרוס , תל אביב-יפו 67021, 6074580 -03

 

עדי ינקילביץ

 

ז'בוטינסקי 18 , ראשון לציון 75229, 9503514 -03

 

אסף יעקב

 

ארם משה 8 , תל אביב-יפו 69353

 

יוסי יצחק

 

בני אפרים 214 , תל אביב-יפו 69985, 5244203 -03

 

גד יצחקי

 

הרצל 47 , נתניה 42390, 8828081 -09

 

רויטל ירון

 

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב-יפו 67215, 5615657 -03

 

אריאל כ"ץ

 

הברזל 29 -קומברס , תל אביב-יפו 69710, 7655421 -03

 

רונית כהן-ענבר

 

שד' ההגנה 2 - חב' חשמל , חיפה 35254, 8684711 -04

 

נחמן כהן-צדק

 

נוטריון, עברית , אנגלית , גרמנית , שנקר אריה 5 , הרצליה 46725, 9728000 -09

 

ערן כהן

 

דרך מנחם בגין 11 -בומברדייר , רמת גן 52681, 6121106 -03

 

דורון כהן

 

אבא הלל 16 , רמת גן 52506, 7540155 -03

 

שרון כהן

 

דובנוב 10 , תל אביב-יפו 64732, 6957775 -03

 

יהודה כהן

 

נוטריון, עברית , אנגלית , יידיש , גרמנית , הרצל 55 , חיפה 33504, 8626524 -04

 

 

נטע נשילביץ'

 

שנקר אריה 5 -פרל , הרצליה 46725

 

ג'עפר סבאח

 

ת.ד. 581, טורעאן 16950, 6519050 -04

 

שיקמה סבח

 

בצלאל 1 - בן דוד , רמת גן 52521

 

רונית סואן

 

קהילת פאדובה 17/13 א , תל אביב-יפו 69404, 5241180 -03

 

ירון סובול

 

ברקוביץ 4 - המבורגר , תל אביב-יפו 64238, 6074000 -03

 

לורי סולברג

 

נוטריון, עברית , אנגלית , ת.ד. 21157, תל אביב-יפו 61211, 7161962 -03

 

אלון סולומון

 

ברקוביץ 4 , תל אביב-יפו 64238, 6935310 -03

 

הלל סומר

 

ת.ד. 167, הרצליה 46101, 9527235 -09

 

גלעד סוקולובר

 

הסורג 1 -פרקליטות , ירושלים 94145, 5693909 -02

 

ערן סורוקר

 

שנקר 14 , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

עידן סידס

 

יצחק שדה 17 -שטייף , תל אביב-יפו 67775, 6252444 -03

 

איילת סיטון

 

י"ל גורדון 75/1 , תל אביב-יפו 64389

 

אריאל סיני

 

פרימו לוי7 , ירושלים 93783, 5342487 -077

 

אשרת סיתי

 

יד שלום 50 , רמת גן 52354, 6766251 -03

 

סטיבן אלן סלום

 

סמ' המרגנית 36 , הרצליה 46649, 9577551 -09

 

רונן סלוצקי

 

וולנברג ראול 6 -אסקרו יורופ , תל אביב-יפו 69719, 6447469 -03

 

אוהד סלמי

 

לייב יפה 19/5 , באר שבע 84896, 6278181 -08

 

דן סלע

 

נוטריון, עברית , אנגלית , תרפ"ב 1 , רמת גן 52502, 5753944 -03

 

אורית סלריוס-נקר

 

הדרור 17/13 , קרית אונו 55600, 6356304 -03

 

גל סמולר

 

שז"ר זלמן 16/6 , נתניה 42493

 

אורלי ספיר-סחייק

 

שד' בן גוריון 21 , חיפה 35021, 8528528 -04

 

מיכאל ספרא

 

הגבעה 36 , סביון 56500, 6489599 -03

 

דינה עברי-עומר

 

דרך השלום 53 , גבעתיים 53454, 5733000 -03

 

יגאל עברי

 

קלישר 9 , תל אביב-יפו 65257, 5102010 -03

 

טל עברי

 

הלל וחנן אופנהיימ 7 , רחובות 76701, 6226161 -08

 

דן עדי

 

ת.ד. 11, מגדל תפן 24959, 9970065 -04

 

אורלי עובדיה

 

נחלת יצחק 8 -אליעזרי , תל אביב-יפו 67448, 6443644 -03

 

יפעת עובדיה

 

כפר מונש , 5060840 -077

 

גלית עופר

 

רופין 37 , תל אביב-יפו 63457, 5273650 -03

 

פיני-פנחס עזריה

 

יגאל אלון 159 , תל אביב-יפו 67443, 6967710 -03

 

מרדכי עטר

 

רוקח 100 , רמת גן 52582, 7519384 -03

 

יריב עירד

 

הדר 84 , קדרון 70795, 8680424 -08

 

מרדכי עמבר

 

יבנה 3 , רמת גן 52395

 

עדי אהרן עציץ

 

הר שוקף 4 , כפר סבא 44311

 

דניאלה עצמוני

 

תבור 60 , שוהם 60850, 9791315 -03

 

מנחם פדר

 

יעבץ 33 -כספי , תל אביב-יפו 65258, 7961220 -03

 

ד"ר משה פוגל

 

נג'ארה 36 , ירושלים 95400, 6514780 -02

 

צבי פולינר

 

ת.ד. 3419, ירושלים 91033, 5316766 -02

 

מל פולישוק-בלוך

 

החורשה 17 , רעננה 43613, 7440655 -09

 

ליאורה פולצ'ק (קלעי)

 

נוטריון, עברית , הא באייר 46 , תל אביב-יפו 62150, 5461155 -03

 

מיכאל פייביש

 

דרך אם המושבות 94 -מרוול , פתח תקוה 49527, 9703482 -03

 

טליה פייראיזן

 

קבוץ גלויות 32 א , תל אביב-יפו 66550, 2083085 -077

 

אירה פינטו

 

כנפי נשרים 69/3 , גבעת יערים 90970, 6899801 -03

 

מיכאל פינק

 

מוצקין 28/25 , נתניה 42460, 8653713 -09

 

רוברט פישמן

 

מנחם בגין 7 , רמת גן 52521, 7526170 -03

 

דב פישמן

 

בן גוריון 22 , הרצליה 46785, 9508437 -09

 

זאב פישר

 

קהלת פאדובה 21/9 ג , תל אביב-יפו 69404, 7678060 -03

 

בן פישר

 

אלון יגאל 55 , תל אביב-יפו 67891, 6914863 -03

 

רקפת פלד

 

דרך מנחם בגין 23 -זליגמן , תל אביב-יפו 66183, 7101616 -03

 

חגית פלד הניג

 

אלוף דוד 2 -גרינמן , רמת גן 52226

 

אביגדור פלדמן

 

הוברמן 10 , תל אביב-יפו 64075, 6852220 -03

 

איל פלום

 

יגאל אלון 65 , תל אביב-יפו 67443, 5627000 -03

 

סער פלינר

 

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7522999 -03

 

אורלי פרוינד-מיה

 

תובל 9 -אקו"ם , רמת גן 52522, 6113402 -03

 

ערן פרזנטי

 

דרך אבא הלל סילבר 14 , רמת גן 52506, 6017000 -03

 

שרה פרזנטי

 

דרך אבא הלל סילבר 14 , רמת גן 52506, 6017000 -03

 

עמיר פרידמן

 

בדנר 3 , רמת גן 52542, 6120890 -03

 

יאיר ד"ר פרידמן

 

השקד 4 , רעננה 43226

 

יצחק פרייברג

 

נוטריון, עברית , גוגה רג'ואן 5 , ירושלים 96432, 6435215 -02

 

דניאל פריימן

 

דרויאנוב 5 , תל אביב-יפו 63143, 6292092 -03

 

רם פרייס

 

אתרוג 21 , נווה אפרים 60190, 5662020 -03

 

איל פרייס

 

ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520, 7522999 -03

 

פנינה פריצקי

 

הרקון 4 , רמת גן 52521, 7512121 -03

 

סטנלי פריש

 

רחמילביץ 102/6 , ירושלים 97791, 6563763 -02

 

זאב פרל

 

שנקר 5 , הרצליה 46725, 9728000 -09

 

וידל פרלמן

 

עדו 8 , רמת גן 52233, 6743634 -03

 

עמית פרלמן

 

דרך מנחם בגין 82 - לשכת עו"ד , תל אביב-יפו 67138, 6361340 -03

 

רחל פשר אייקנאר

 

ת.ד. 10134, רמת גן 52001, 6436277 -03

 

שמעון צ'רטוב

 

תובל 5 , תל אביב-יפו 67897, 6235000 -03

 

מרסיה צוגמן

 

מעלה מכמש , 5351158 -02

 

אברהם צוקרמן

 

שד' בן גוריון 95 , תל אביב-יפו 64515, 5279440 -03

 

רועי צור

 

מנחם בגין 7 , רמת גן 52521, 7526170 -03

 

יורם צח

 

בית הלל 8 , רמת גן 52450, 6700101 -03

 

יואב צמח

 

שד' התמרים 9 , רמת גן 52602, 6869211 -03

 

מיכה קאופמן

 

ת.ד. 355, בנימינה 30552

 

דבורה קאזיס

 

ברודצקי 43 -לויט , תל אביב-יפו 69052, 5100505 -03

 

נדב קגן

 

ת.ד. 33033, תל אביב-יפו 61330, 6707424 -03

 

עמנואל קדוש

 

עזריאלי 3 -שריר , תל אביב-יפו 67023, 6074777 -03

 

שירלי קדם

 

שד' רוטשילד 41 - זיסמן , תל אביב-יפו 65784

 

יריב קדם

 

אבא הלל 7 , רמת גן 52522, 6543210 -03

 

איתן קדמי

 

בן יהודה 34 , ירושלים 94230, 6252001 -02

 

מוטי קהירי

 

שטרוק 13/6 , תל אביב-יפו 64042

 

אילנה קוורטין

 

ת.ד. 142, שקף 79380

 

יהונתן קוליץ

 

בן סירא 2 - קפלן , ירושלים 94181, 6252524 -02

 

רון קולנברג

 

נוטריון, עברית , אנגלית , הארבעה 21 , תל אביב-יפו 64739, 6852121 -03

 

גדעון קוסטא

 

הרצל 35 , זכרון יעקב 30900, 8642565 -04

 

לוי יצחק קופר

 

רקפת 613 , צור הדסה 99875, 5340893 -02

 

רקפת קופרמן

 

המלאכה 8 , נתניה 42505, 8855777 -09

 

אליאב קורח

 

קרית עתידים 4 , תל אביב-יפו 69710, 6449922 -03

 

גלעד קורינאלדי

 

הסורג 2 , ירושלים 94145, 6255550 -02

 

מרסל קורן

 

נוטריון, עברית , בית הדפוס 12 , ירושלים 95483, 6529990 -02

 

רועי קורניק

 

הברזל 26 א -גילת , תל אביב-יפו 69710, 5672000 -03

 

אדי קורקוס

 

לבונטין 30 , תל אביב-יפו 65116, 5666696 -03

 

טליה קיגל-רוקח

 

עזריאלי 5 - בר נתן , תל אביב-יפו 67021, 5207207 -03

 

דוד קידר

 

מוצקין 8 , יהוד 56248, 5360735 -03

 

ג'רלד קיין

 

הברזל 26 א - ריינהולד , תל אביב-יפו 69710, 7109333 -03

 

שרון קינן

 

שד' המלך שאול 37 , תל אביב-יפו 64928, 5234848 -03

 

עמית קינן

 

הפנינה 8 -אמדוקס , רעננה 43215, 7765875 -09

 

דפנה קירשנברג

 

בארי 41 , תל אביב-יפו 64233, 6959425 -03

 

גילי קירשנר

 

לינקולן 1 - מיפוי ישראל , תל אביב-יפו 65220, 6231940 -03

 

רון קלגסבלד

 

שנקר אריה 14 , הרצליה 46725, 9507000 -09

 

יעקב קלדרון

 

החילזון 12 , רמת גן 52522, 6134988 -03

 

חנה קלדרון

 

החילזון 12 , רמת גן 52522, 6134988 -03

 

ניר קלדרון

 

נח מוזס 13 , תל אביב-יפו 67442, 6959993 -03

 

גיל קלופמן

 

דלה רינ"ה 13 , תל אביב-יפו 69545, 7529996 -03

 

דניאל קליגלר

 

ת.ד. 25, ציפורי 17910

 

אילן קליינמן

 

אברבנאל 41 , ראשון לציון 75309, 9668204 -03

 

אורי קלכמן

 

עזריאלי 1 -סופרדריבטיבס , תל אביב-יפו 67021, 6074242 -03

 

יעל קלמנוביץ

 

החשמל 10 , קרית אונו 55527, 6134988 -03

 

אוהד קלנר

 

ראש פינה 14 , הרצליה 46384, 9540150 -09

 

אפרת קלש-משען

 

דרך מנחם בגין 23 -זליגמן , תל אביב-יפו 66183, 7101616 -03

 

עדי קמחי

 

ניר בנים , 8585734 -08

 

רן דויד קמיל

 

עמינדב 36 , תל אביב-יפו 67228, 5670700 -03

 

לנה קנטי (לבנה)

 

קהילת אודסה 25 , תל אביב-יפו 69511, 6482248 -03

 

מתתיהו קניאל

 

חסן שוקרי 2 , חיפה 33111, 8674474 -04

 

עזרא קצן

 

סמטת אבן 3 , הוד השרון 45267, 7407603 -09

 

חיים קרויטורו

 

נוטריון, עברית , אבן גבירול 124 , תל אביב-יפו 62038, 5290999 -03

 

סטיבן קרוננגולד

 

הבריגדה 20 , רחובות 76228, 9495255 -08

 

רומן קרופניק-דוד

 

אליעזר אלתר 20/1 , חיפה 32984

 

עו"ד פטנטים- עורך דין פטנטים- עכורכי דין פטנטים

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon