רשלנות רפואית- פסילת מומחה

 

 

(מרכז) 4808-03-09 א.מ.י טכנולוגיות רפואיות בע'מ נ' תמרה מצגר (מחוזי; הילה גרסטל; 14.02.2010) - 17 עמ'

 

 

דיון, בין היתר, בבקשת תובעת בתביעת רשלנות רפואית, להוציא מהתיק את חוות הדעת של בית החולים, הנתבע 1. לטענתה, היא התייעצה בעצמה עם המומחה שערך את חוות הדעת עבור בית-החולים ועקב כך הוא נחשף לטענותיה בשלב הכנת התביעה. לפיכך קבלת חוות הדעת פוגעת בזכותה להליך משפטי הוגן.

 

 

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשות ופסק כי:

 

קיימת פסיקה ענפה העוסקת בפסילת מומחה רפואי שנתמנה מטעם בית המשפט, אך לא כך בנושא פסילת מומחה מטעם אחד מבעלי הדין. חוות דעת של מומחה בית המשפט, חייבת להיות אובייקטיבית ונטולת פניות, מה שאין כן חוות דעת מומחה מטעם צד זה או אחר.

 

 

מכאן שגם בכל הקשור לשיקולים שיביאו לפסילת מומחה, ניתן להעלות על הדעת פגמים שיביאו לפסילת חוות דעת מומחה שמונה על ידי בית המשפט, אך לא יביאו, לפסילת חוות דעת מומחה מטעם הצדדים, שכאמור, מלכתחילה נתפסת כמוטה, במידה כלשהי, לטובת צד זה או אחר.

 

יש לבחון האם בגדרי אותה התייעצות ראשונית, נחשף המומחה לחומר חסוי, והאם חשיפה זו גרמה לתובעת עיוות דין. אותה התייעצות ראשונית לא תביא, אך בשל עצם התקיימה, לפסילה מיידית. יש לבחון כאמור, ברמה העובדתית, את מהות החומר אליו נחשף המומחה.

 

ביהמ'ש קבע לאחר עיון בכתבי הטענות, במכתב הפניה ובחוות דעת המומחה, שאין מקום לפסול את המומחה או את חוות דעתו. מכתב הפניה מפרט את העובדות שבאי כוח התובעת מצאו כרלוונטיות למקרה. נקבע כי אין בהיחשפו להן, או לחומר הרפואי שצורף למכתב הפניה, כדי להוות פגם המצדיק את פסילת חוות דעתו. בנוסף, בניגוד לטענות התובעת, מידע זה אינו כולל אסטרטגיות משפטיות חסויות ואין בו טענות משפטיות שאינן מצוינות בכתב התביעה, אליו היה נחשף המומחה ממילא. כל שמפורטים בו הם הכשלים שסברו באי כוחה של התובעת, באותה עת, שאירעו בטיפול.

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon