רשלנות רפואית

רשלנות רפואית הינה נושא עתיר כותרות. כמעט מדי יום אנו נתקלים בסיפורים על כריתת איבר לא נכון, או על ילדים שנולדו עם פגמים קשים כתוצאה מהנהלות רשלנית בזמן ההריון או הלידה. לאחרונה התרבו גם מספר המקרים בהם מחלות קשות כדוגמת סרטן, מתגלות בשלב מאוחר עקב רשלנות רפואית אשר החמיצה את הגילוי המוקדם ועקב כך נגרם נזק קשה ובלתי הפיך למטופל. רוב התביעות מהסוגים ההלו מוגשות נגד הרופא הרשלן ו/או נגד המוסד הרפואי בו התרחשה הרשלנות.

ישנה התלבטות לעיתים אם להגיש תביעת רשלנות רפואית נגד המוסד או נגד הרופא או נגד שניהם.

מבחינת גובה הפיצוי זה לא ממש משנה מאחר ואם תוג התביעה נגד כמה גורמים, אותו סכום יתחלק' בינהם, או יותר נכון- בין חברות הביטוח שלהם.

רשלנות רפואית הינה תהליך מורכב הן נפשית והן כלכית והיא דורשת הוצאות עבןור חוות דעת, אגרה וכדומה, אשר מוחזות לתובע בסוף התהליך אם הוא זוכה.

לדוגמא, בפסק דין רשלנות רפואית שהתקשבל לאחרונה, בית המשפט קיבל את תביעת עיזבון המנוחה בגין רשלנות רפואית של בית אבות שגרמה לפי הנטען לנזקי גוף, לרבות לפטירת האמטופלת. נפסק, בין השאר, כי עצם הטובדה שלא הותקן מעקה, מהווה רשלנות רפואית של בית האבות והפר חובת זהירות קונקרטית כלפי המנוחה.

בית המשפט קבע ביתר פירוט כי מהראיות עולה, כי המנוחה נפלה מספר פעמים בשעות לילה מאוחרות כאשר ירדה או עלתה על מיטתה, משום בשעה זו לא הייתה נתונה להשגחה של אחות ספציפית ולא ננקטו אמצעים כלשהם למניעה או לעיכוב הירידה או הנפילה.

בית אבות חב לדייריו חובות זהירות מושגיות המיוסדות על מספר בסיסים: הראשון הטריוויאלי, הוא מכוח היותו מחזיק במקרקעין וזאת כלפי המבקרים והשוהים בהם. הבסיס הנוסף, הוא יחסי תלות מובנים הקמים בין הדייר לבין בית האבות. הבסיס השלישי נעוץ בתפקיד שהוטל עליו ואשר קיבל על עצמו תמורת שכר הולם, לדאוג לשלומם ולביטחונם של הקשישים.
בענייננו, ידע צוות בית האבות על מצבה הדמנטי של המנוחה בכל עת, אי יציבותה. הם גם ידעו על הנפילות הליליות החוזרות ומכאן, גם על חוסר יציבות פיסית של המנוחה. מכאן שידעו כי המנוחה ייצרה סכנות לעצמה וסיבכה את עצמה במצבים מסוכנים לה בנתוניה. במקרה דנן, היה על בית האבות לנסות להלום את המסוכנות הזו באמצעים מתאימים.
ציון השלכות אפשריות של התרופות שקיבלה המנוחה, כפי שעשה ב"כ התובעים, אינו כשלעצמו מהווה ראיה לגורם הנפילות בפועל. בנסיבות עולה, כי לא היה מקום להפחית במינון התרופות וממילא לא נמצא קשר סיבתי בין המינון לבין הנפילות. באי התקנת מעקה התרשל בית האבות והפר חובת זהירות קונקרטית כלפי המנוחה.

רשלנות הפוגעת ביכולת של תובע להוכחת קש"ס, כיוון שהיא עצמה מונעת את התממשות סדר הדברים הלא – רשלני, עלולה להביא להעברת הנטל לנתבע לשלול את קיומו של קשר סיבתי.

במקרה זה לא נמצאה תשתית ראייתית לסיבת מוות לבבית, או אחרת למותה של המנוחה. מכאן כי המסקנה הדדוקטיבית היחידה היא כי נגרמו הן עקב חוסר התמצאות בזמן ובמקום של המנוחה, כלומר, עקב מצבה הקוגנטיבי.
בית האבות ידע, ודאי לאחר הנפילה השלישית, על נחיצות בהשגחה מוגברת על המנוחה, אך לא סיפק לה כזו. מכאן שקמה לו אחריות.

הגורם לנפילותיה של המנוחה, בפרט האחרונה, היה אי התקנת מעקה צדי למיטתה. בכך הפר כלפיה בית האבות חובת זהירות קונקרטית והפרה זו גרמה לנזקיה.

זוהי דוגמא לתביעת רשלנות רפואית, אשר אלפים כמותה מוגשים בישראל מדי שנה

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon