שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

מהו בית המשפט לתביעות קטנות?

בית המשפט לתביעות קטנות הוא בעצם בית משפט לכל דבר, שייחודו בכך שבו יחידים בלבד (לא חברות, תאגידים או עיריות) יכולים לתבוע בהליך קצר יחסית גופים מסחריים, שלדעתם עשו להם עוול צרכני. ייחודו של בית המשפט לתביעות קטנות בוא בכך שהתובע והנתבע מייצגים בדרך כלל את עצמם (ללא עורך דין), והדיונים עצמם הינם מהירים בד"כ לעומת הערכאות הרגילות.

בתי משפט לתביעות קטנות נמצאים בסמוך לבתי משפט השלום ברחבי הארץ.

הסכום המקסימלי, כיום, להגשת תביעה קטנה הוא 16,500 שקל, כאשר זה מתעדכן מעת לעת.

את טופב כתב התביעה ניתן להשיג במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. לתביעה זו יש לצרף צילומי מסמכים הנוגעים בתביעה כגון: חשבוניות, התכתבויות, הערכות מומחים וכד‘ את כתב התביעה יש להגיש למזכירות בית המשפט בשלושה העתקים. אם יש יותר מנתבע אחד יש לצרף העתק נוסף על כל נתבע. לאחר שמילאתם את הטופס, תשלח מזכירות בית המשפט העתק לכל נתבע, בצירוף הזמנה לדין, בה מוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 15 ימים. כמו כן, עליו להתייצב ביום ובשעה שנקבעו בהזמנה לדין. נתבע שאינו מגיש כתב הגנה או שאינו מופיע לבית המשפט - יפסיד במשפט.

בכדי לערער ל פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, צריך לקבל רשות של בית משפט מחוזי. את בקשת הערעור יש להגיש בתוך 15 יום מתאריך מתן פסק הדין.

אם פסק בית המשפט לזכותכם והנתבע מסרב לשלם, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל שבבית המשפט, עם העתקים מאושרים של פסק הדין. במקרה שכזה , ההוצאה לפועל היא שתפעל לגביית הסכום בו זכיתם.

דיני משפחה
אני שוקל /ת להתגרש - מה לעשות ?
ראשית - לא לדבר על זה עם אף אחד ולגשת לקבל יעוץ משפטי מעורך דין שמתמחה בתחום . למרות שבתי המשפט לענייני משפחה הוקמו על מנת למנוע את "מרוץ הסמכויות" הרי, שעדיין, בנושאים מסויימים תהיה עדיפות לצד שיפעל ראשון ויקדים את האחר. לפעולות הראשונות שנעשות בתיק יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת שישפיעו על חלוקת הרכוש וזכויות בני הזוג והילדים , ועל כן מומלץ לקבל יעוץ ראשוני טרם כל הסביבה הקרובה ובן / בת הזוג יודעים על כך.
שנית - לברר , בעת היעוץ, את החלופות השונות לפעולה. חוץ ממלחמה כוללת יש עוד כמה אופציות...,
לאחר שנקבעה האסטרטגיה - יש לפעול בהתאם.

אני נשואה 5 שנים, עם פעוט בן שנתים ושוקלת להתגרש. חיינו ברמת חיים מאוד גבוהה.האם מגיעים לי מזונות?

כעקרון - אשה זכאית למזונות עד הגט וילד - עד הגיעו לבגרות, וכיום, על פי הפסיקה - גם בתקופת הצבא. לגבי האשה - הרי שבית המשפט המוסמך הולך על פי הכלל של "עולה עמו ואינה יורדת" . כלל זה קובע כי על הבעל לספק לאשתו את רמת החיים לה הורגלה (ולא פחות מרמת החיים שהית המקובלת בבית אביה של האשה. ) בהנחה שרמת החיים שניהלו הצדדים היתה ממוצעת - והאשה עבדה - הרי שאינה זכאית למזונות בשל הכלל "יצאו מעשי ידיה תחת מזונותיה". בהנחה שרמת החיים שהבעל סיפק לאשה היתה גבוהה מהשתכרותה בפועל - ייתכן ובית המשפט יחייב אותו בתשלום מזונות בנוסף על משכורתה.

יש לי דירה ואני עומד להתחתן בעוד מספר חודשים, איך אני מגן על הדירה כך שלא תהפך לרכוש משותף?
על פי חוק יחסי ממון רכוש שהובא לנישואין (כגון הדירה שהיתה רשומה על שמך מלפני הנישואין) אינו משותף. ואולם - הפסיקה השיגה על האמור בחוק וקבעה כי ניתן יהיה לראות את הדירה כמשותפת אם הצדדים חיו בה לאורך שנים או נהגו בה / לגביה בפועל כדירה משותפת או במקרה שהצדדים השקיעו בה השקעות משותפות.
על מנת להסיר מכשול מדרך מומלץ לערוך הסכם ממון / נישואין שקובע את הזכויות הממוניות של כל אחד מהצדדים לגבי רכוש שצבר טרום הנישואין ולגבי ההשקעות שיושקעו בנכס במהלך הנישואין.
חתמתי על הסכם גירושין תחת לחץ. ויתרתי בהסכם על יותר ממחצית הרכוש ועל זכויות נוספות. בהסכם ויתרתי על מזונות בעבורי. כיום אנחנו גרושים והגרוש שלי משתכר היטב. האם ניתן כיום להגיש תביעה לביטול ההסכם?
הדרך לביטול הסכם ממון שאושר וניתן לו תוקף של פסק דין היא להגיש תביעה לביטולו. על מנת לבטל הסכם צריך להוכיח, בין היתר , כי ההסכם נחתם תחת עושק / לחץ או כפייה . חשוב לדעת כי בית המשפט לא ממהר לבטל הסכם שאושר וניתן לו תוקף של פסק דין מתוך חשש שביטול הסכם ייתר את הליך אישור ההסכם עצמו ועל כן רק במקרים מיוחדים הליך שכזה עשוי להצליח. המלצתי היא להיוועץ בעו"ד מהתחום על מנת שיוכל לבחון נסיבות המקרה הספציפי.


דיני עבודה
מהו מועד תשלום השכר?
על המעביד לשלם את שכר העובד לא יאוחר מה- 9 לחודש - עבוד החודש הקודם


מהי הזכאות לחופשה שנתית?
אורך החופשה לשנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, למי שעובד שבוע עבודה מלא של 6 ימים הוא כדלקמן:
בעד כל אחד מ- 4 השנים הראשונות - 14 יום.
בעד השנה החמישית - 16 יום.
בעד השנה השישית - 18 יום.
בעד השנה השביעית - 21 יום.
בעד השנה השמינית ואילך, יום נוסף לכל שנת עבודה, עד למקסימום חופשה של - 28 יום.
במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה מקוצר בן 5 ימים, יצא העובד לחופשה של שבועיים קלנדריים (דהינו תהיה לו חופשה בשיעור של 10 ימי עבודה).
עובד במשרד חלקית יקבל את חופשתו ככל עובד רגיל, כשהתמורה ניתנת על פי שכרו הרגיל, דהיינו, בגבוה משכורתו החלקית.


מהי הזכאות לדמי מחלה?
הזכאות רק לאחר השלמת שלושה חודשי עבודה.
חובה להציג אישור רפואי.
מהיום השלישי משולם 37.5% מהשכר על ידי המעביד.
מהיום הרביעי ואילך זכאי העובד ל- 75% משכרו.
עובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה וראשי לצבור עד 90 ימים.
אי תשלום ימי מחלה נחשב כהלנת שכר.

מתי משולמת קצבת דמי הבראה, ומה שיעורה?
משולם לאחר תום שנת עבודה, התעריף היומי כיום עומד על סך של 301 ₪ במגזר הפרטי.
לאחר השנה הראשונה זכאי העובד ל - 5 ימי הבראה.
בשנה השניה והשלישית - 6 ימים.
רביעית עד עשירית - 7 ימים.
דמי הבראה משתלמים בחודש יומי או יולי.


מתי משולמים דמי חגים?
לאחר שלושה חודשי עבודה, זכאי העובד לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה לפי דתו, אם לא חלו ביום המנוחה השבוע - שבת.

מתי זכאי עובד לפיצויי פיטורין?
עובד זכאי לפיצויי פיטורים כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
1. כאשר פוטר אדם על ידי מעבידו לאחר שעבד אצלו או במקום עבודתו לפחות שנה אחת ברציפות.
2. כאשר פוטר אדם ממקום עבודתו לאחר שעבד בו שתי עונות בשתי שנים רצופות "עונה" פירושה שלושה חודשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.

מהם המקרים אשר יחשבו כפיטורים לצורך פיצויים?
1. פשיטת רגל של המעביד - הפסקת עבודתו של עובד מחמת פטירה או פשיטת רגל ובמקרה של פירוק או מחיקה של החברה.
2. פטירת עובד - במקרה של פטירת עובד ישלם המעביד פיצויי פיטורין לשאריו כאילו פוטר העובד ממקום עבודתו.
3. בריאות - במקרה של הפסקת עבודה עקב מצבו הבריאותו של העובד או של בן משפחתו והדבר מאושר על ידי תעודה רפואית וכאשר תנאי העבודה מצדיקים התפטרות.
4. התפטרות הורה לאחר לידה - זכות זו נתונה להורה אחד בלבד: בתנאים הקבועים בדין.
5. התפטרות עקב העתקת מקום מגורים- בתזכה עובד פיצויי פיטורין במקרים הבאים:
א. נישואין - אם התפטר עובד עקב נישואיו ועבר להתגורר בישוב בישראל שבן הזוג התגורר בו טרם הנישואין ומקום המגורים החדש מרוחק למעלה מ- 40 ק"מ מהמקום הקודם ומגדיל את המרחק למקום העבודה.
ב. גירושין - אם בעקבות גירושיו העתיק העובד את מגוריו לישוב בישראל במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, וגר בו לפחות 6 חודשים.
ג. ניידות בתפקיד של בן הזוג המשרת בצבא קבע - אם עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת כשרות צבאי או על פי התחייבות לשרות הקבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, והמקום החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר ממקום מגוריו הקודם.
ד. ניידות בתפקיד של בן הזוג המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר - העתק מקום המגורים עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת במשטרת ישראל או בשרות בתי הסוהר והמרחק בין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
ה. העתק מקום מגורים עקב שליחות בן הזוג לחו"ל - העתק מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג היוצר לתקופה העולה על - 6 חודשים לחו"ל בשליחות המדינה ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהדות לא"י קרן קיימת לישראל או קרן היוסד, המגבית המאוחדת לישראל והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.
ו. העתק מקום מגורים לאיזור חקלאי או איזור פיתוח - העתק מקום מגורים לישוב חקלאי מישוב שאינו חקלאי או לישוב באיזור פיתוח מישוב שאינו באיזור פיתוח, והעובד הוכיח שגר באותו ישוב 6 חודשים לפחות. הגדרת ישוב חקלאי איזור פיתוח במפורטת בחוק.
ז. העתקת מקום מגורים להתנחלות או האחוזות - העתק מקום מגורים למקום התנחלות או האחוזות שאישרו שר הבטחון ושר החקלאות והעובד גר באותו מקום לפחות 6 חודשים רצופים.
ח. העתק מקום מגורים לירושלים - עקב הצטרפות לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה הממשלה, אשר יחידתו הועברה לירושלים עפ"י החלטת הממשלה והמרחק בין מקום מגוריו הקודם לירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
ט. התפטרות עובד עקב הצטרפותו לבן הזוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר - ובתנאי שמקום המגורים החדש נמצא לא פחות מ- 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם והוא מגדיל את המרחק למקום העבודה. העובד, כאמור, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם התגורר במקום החדש 6 חודשים פחות.
י. הפסקת קשרי עבודה מחמת גמר תקופת חוזה לזמן קצוב - שנה אחת לפחות - אם המעביד לא הציע לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה.
יא. התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שבהם אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו - לדוגמא: פיגורים חוזים ונשנים בתשלום שכר עבודה, הפחתת שכר על פי הודעה חד צדדית מטעם המעביד, אי תשלום תוספות יוקר, צמצום ניכר בהיקף המשרה, וכו‘.
יב. התפטרות עובד עונתי - לאחר שעבד לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה ולא הובטחה לו עבודה עונתית רצופה באותו מקום עבודה.
יג. התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשרות סדיר בצה"ל בשל התגייסותו.
יד. התפטרות עובד ממקום עבודתו על מנת לשרת שרות קבע בצה"ל.
טו. התפטרות עובדת לאחר שמלאו לה 60 שנה ועובר לאחר שמלאו לו 65 שנה.
טז. התפטרות עובד עקב התגייסותו למשטרת ישראל או לשרות בתי הסוהר.
יז. עובדת המתפטרת עקב שהייתי במקלט לנשים מוכות

דיני תעבורה
תוך כמה זמן ניתן לבקש לבטל את הדו"ח ותוך כמה זמן ניתן לבקש להישפט?
ניתן לבקש לבטל את הדו"ח תוך 30 ימים וניתן לבקש להישפט תוך 90 ימים.

קיבלתי דו"ח ואני רוצה לבטלו בכדי לשמור על גיליון הרשעות נקי- האם הדבר אפשרי?
כן, אם גיליון הרשעותיך נקי בתקופה של שלוש השנים האחרונות לפחות וצברת וותק בנהיגה. במקרה כזה, עליך לבקש להמיר את הדו"ח באזהרה וקיים סיכוי שהבקשה תיעתר.

שוטר עצר אותי בכביש, רשם לי דו"ח וזימן אותי לקצין המשטרה לצורך פסילת הרישיון שלי, האם עליי להתייצב. ואם לא אתייצב, האם ניתן לשלול את רישיון הנהיגה שלי בהיעדרי?
אתה לא חייב להתייצב, אך מאידך, קצין המשטרה מוסמך לשלול את רישיון הנהיגה שלך בהיעדרך ועפ"י הדין, תיחשב כמי שדבר הפסילה הודע לו.

מהן סמכויות הפסילה המיידית של רישיון נהיגה ע"י קצין משטרה בעקבות דו"ח או תאונת דרכים?
שוטר אשר רושם דו"ח לנהג מוסמך ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו ולזמן אותו לקצין המשטרה לצורך שלילת הרישיון לתקופה של 30 ימים.

מה משמעותו של הליך השימוע?
קצין המשטרה (מדרגת מפקח ומעלה) המתכוון לשלול את רישיון הנהיגה של נהג, חייב לערוך לו שימוע. הכוונה היא לזמנו ולהודיע לנהג על הכוונה לשלול את רישיונו ולאפשר לו להגיב. על הקצין לערוך טופס אודות השימוע לראייה כי אכן השימוע נעשה.

מה ניתן לעשות במקרה של פסילה מנהלית בדו"ח?
ניתן להגיש בקשה לביה"מ ולעתור לביטול השלילה.

מה לגבי פסילת רישיון נהיגה מנהלית בתאונת דרכים?
כאשר קצין משטרה סבור שיש מקום להעמיד לדין נהג ולהאשימו בגרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם או ניזוק רכוש, רשאי הקצין לשלול את רישיונו לאחר שימוע לתקופה של 60 יום.
במקרה של תאונת דרכים קטלנית, קצין המשטרה חייב לשלול מנהלית את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 ימים, אם לקצין המשטרה יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג אשר ביצע את העבירה אשר כתוצאה ממנה נגרמה התאונה הקטלנית.


חזרה למעלה

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon