תביעות נגד בנקים

תביעות נגד בנקים

במציאות הישראלית, כל אחד חייב לקבל שירותים מהבנק כגון הפקדת המשכורת בחשבון, כרטיס אשראי, חסכונות, פקדונות, אשראי, הלוואות ועוד.

בשל כך- כולנו בעצם מחוייבים להיות לקוחות של בנק כלשהו ולקבל את תנאיו כמעט בסכל סיטואציה.

כאשר אנו מבצעים פעולות פשוטות כגון קניית מט"ח או קבלת הלוואה, נדמה לנו כי לבנק אין אינטרס "לעבוד עלינו" וכי הוא יציע לנו תנאים נוחים מבחינתנו. האמת היא שלרוב, הבנק רואה אך ורק את טובתו ולעיתים מה שנאמר לך בעל-פה אינו תואם את המסמך עליו הינך חתום.

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), קובע כי אסור לבנק לעשות דבר העלול להטעות לקוח בכל עניין מהותי, בכתב או בעל-פה, במעשה או במחדל.

לבנק אסור אף לנצל את חולשתו של הלקוח לרבות חוסר ניסיונו ואי ידיעתו את השפה, לשם החתמת הלקוח על עסקה בתנאים בלתי סבירים.

כמו כן לבנק אסור להתנות מתן שירות בקניית שירות אחר ו/או נכס מהבנק, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין האחד לשני.

הבנק מחוייב בגילוי נאות ללקוח בכל הנוגע למתן אשראי, במידע על עמלות, בחיוב בדמי ניהול חשבון, בשיקים שהופקדו בבנק, הוראות קבע חיובים וזיכויים שונים.

מומלץ להוועץ בעו"ד טרם חתימה על הסכמים "כבדים" מול הבנק כגון הלוואות, השקעות גדולות וכד‘

 

לחצו על הקישור הבא כדי לראות רשימת עורכי דין בנקאות / בנקים

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon