רישום פלילי מופחת לחיילים שנשפטו בבית דין צבאי - תיקון 63 חוק השיפוט הצבאי (חש"צ)

עבירות שנידונו בבית דין צבאי שהרשיע חייל בביצוען יותירו כתם בדמות רישום פלילי וישפיעו על חייו המקצועיים, החברתיים והכלכליים של החייל.  

לעתים ההשלכות של הרישום הפלילי חמורות יותר מבחינתו של הנאשם מהעונש שהוטל עליו .

השלכות אלה עשויות להיות גורליות לאדם צעיר המשתחרר מן הצבא .

סוכן ביטוח, אדריכל, מתווך מקרקעין, קבלן, נהג אוטובוס או מונית, מורה לנהיגה, יועץ השקעות , כבאי,   דירקטור בחברה ציבורית, חבר מועצה,  עובד מדינה, החזקת רשיון להשטת סירה,  הוצאת  רישיון לאקדח, קבלת היתר עבודה או אזרחות במדינה זרה -  אלו הם  רק חלק קטן מהאיסורים והמקצועות  שבהם לא יוכל לעסוק חייל שהורשע בבית דין צבאי גם בעבירות בעלות אופי צבאי מובהק כגון "עריקות".

 התיקון לחוק  השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63)

במרץ 2011 אישרה  הכנסת תיקון לחוק השיפוט הצבאי, המהווה מהפכה של ממש ושינוי משמעותי בכל הנוגע לרישום הפלילי, המוטל על חיילים שהורשעו בבתי הדין הצבאיים.   החוק ייכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2011.

על מי שהורשע פעם אחת בלבד, התיקון יוחל באופן אוטומטי בעוד שנה. חיילים שהורשעו יותר מפעם אחת יידרשו להגיש בקשה לפרקליטות הצבאית לקבלת הרישום המופחת. 

הרקע לתיקון החוק הינו התובנה כי בחלק גדול מההרשעות בבתי הדין הצבאיים,  המורשעים הם צעירים בראשית דרכם, שהכתמתם ברישום פלילי "מלא" מהווה במקרים מסויימים  פגיעה בלתי מידתית שאף תמנע את המשך שיקומם באזרחות בעתיד ועלולה להיות כרוכה בהשלכות קשות לאורך שנים רבות, לדוגמא, להשפיע לרעה על אפשרותם להשתלב בשוק העבודה האזרחי, לאחר שחרורם.    

 החוק קובע מוסד חדש: "רישום מופחת", רישום פלילי שיימחק לגמרי כעבור 5 שנים ולא כעבור 17 שנים (בדומה למקובל בחוק המרשם הפלילי, לגבי הרשעות של בני נוער בנסיבות מסוימות).

החוק קובע כי הרישום המופחת יחול במצבים בהם העונש שניתן הינו אחד מאלה:

א.     עונש שאינו כולל עונש מאסר.

ב.       עונש מאסר שאינו עולה על 2 חודשי מאסר בפועל.

ג.      עונש שאינו עולה על 3  חודשי מאסר בפועל, שחלקם ירוצה בדרך של עבודות צבאיות.

ד.      עונש שאינו עולה על 4 חודשי עבודות צבאיות.

ה.     בעבירות של היעדר מן השירות קובע החוק הסדר, המקנה שיקול דעת לבתי הדין הצבאיים. דהייינו,  אם הוטל עונש עד 3 חודשי מאסר, יחול הרישום המופחת אלא אם כן קבע בית הדין אחרת בנסיבות מיוחדות.

אם הוטל עונש של 3-6 חודשי מאסר, יחול הרישום המלא, אלא אם כן קבע בית הדין, בנסיבות מיוחדות, שיחול הרישום המופחת.

ו.       על עבירות מסוג עוון השלכות הרישום הפלילי יהוו פועל יוצא של העונש שינתן  (ללא שיקול  דעת מצד בית הדין הצבאי). לדוגמה:  אלימות כלפי חייל (סעיף 61), גניבה מחייל (סעיף 84), עבירות שימוש בלתי חוקי בנשק (סעיף 85), סירוב למסור דגימת שתן (סעיף 127 א'), שימוש והחזקת סמים לצריכה עצמית, ועוד.

ז.      בכל יתר המקרים, להרשעה בבית הדין הצבאי יתלווה רישום פלילי מלא.

 לא יהנה מהרישום המופחת מי שהוטל עליו עונש מאסר על-תנאי, ובשל הרשעתו בעבירה נוספת רשאי היה בית הדין שהרשיעו לצוות על הפעלת העונש על תנאי שכן, במקרים אלה, אין מדובר במעידה חד-פעמית.

מדובר בתיקון חשוב, בעל משמעויות מרחיקות לכת, המיועד לקבוע הסדרים מאוזנים וראויים של רישום פלילי, ביחס למי שהורשעו בעבירות בבתי הדין הצבאיים.

 אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא   תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon