חישוב תנאים סוציאליים, שכר עבודה ועוד עפ''י תלושי משכורת ודפי נוכחות בעבודה

 

לחשב תנאים סוציאליים ושכר עבודה  באתר   www.tlushdin.co.il

 

התוכנה  לבדיקת תשלום תנאים סוציאליים עפ''י תלושי משכורת, חישוב גמול שעות נוספות ושעות עבודה במנוחה שבועית ו/או חגים בהתאם לדוחות נוכחות בעבודה, בדיקת תשלומי מעביד לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכל זאת, בהתאם לחוקי עבודה המגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזר הפרטי. התוכנה מעבדת נתונים מתוך תלושי השכר ומחשבת תנאים סוציאליים, הפרשי שכר, גמול שעות נוספות ותשלום אחרים עפ''ישכר יסוד/משכורת, תוספת וותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחתית, תוספת מחלקתית, תוספת מקצועית, תוספת פרויקט, תוספת מחזור, הפרשי שכר/ הפרשים, מענק, תמריץ, בונוס, פרמיה, עמלה, שעות עבודה, שעות לילה, שעות במנוחה שבועית ובחגים, שעות נוספות בימי עבודה רגילים, שבתות , חגים לפי 125%, 150%, 175%, 200% או שעות נוספות אחרות בהתאם לצו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי, תמורת חופשה/ימי חופשה/פדיון חופשה, הבראה/ פדיון הבראה, חגים/ימי חג, מחלה 37.5%, מחלה 75%, דמי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין, החזר נסיעות לעבודה, ועוד

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon