קשר סיבתי בתביעות רשלנות רפואית בלידה

הוכחת קשר סיבתי בתביעות רשלנות רפואית בלידה מאפשרת הטלת אחריות לנזק שנגרם לתובע על ידי הנתבע. היחס בין התנהגות המזיק לבין ההשלכות על הניזוק הוא ביסודן של תביעות רשלנות רפואית מן הסוג הזה. ברוב המקרים התובע הוא זה שחייב להוכיח את הקשר הסיבתי, היות ובלעדיו התביעה נדחית על הסף. כאן המקום להזכיר את חשיבות ההתייעצות עם עורך הדין בשלב מוקדם ככל האפשר. עורך הדין יכול לקרוא את פרטי המקרה ולבדוק האם בכלל קמה עילה להגשת תביעה, או לעדכן את הניזוק לגבי סיכויי התביעה בין כתלי בית המשפט.

קשר סיבתי הוא מונח משפטי חיוני המשמש גם בדיני עונשין וגם בדיני נזיקין. הקשר הסיבתי הוא מיסודותיה של תביעת הרשלנות הרפואית בארץ ובעולם. במסגרת כל תביעת רשלנות רפואית בהריון או בלידה, התובע חייב להוכיח את הקשר הסיבתי בין הרשלנות של הרופא לכאורה לבין הנזק שנגרם לו. נטל ההוכחה מוטל על התובע וזאת מלבד מקרים נדירים, כמו לדוגמא נזק ראייתי.

קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי

בתוך הקשר הסיבתי יש שני יסודות שחייבים להתקיים לצורך הגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה. קשר סיבתי עובדתי מקשר בין שרשרת האירועים והוא מתייחס להתנהגות הנתבע, התנהלותו הרשלנית לכאורה והנזק שנגרם לתובע. הקשר הסיבתי העובדתי נבחן באמצעות עיקרון "סיבה שבלעדיה אין". העיקרון הזה מאפשר לבית המשפט לשאול האם אלמלא ההתנהגות הרשלנית של המזיק, היה נגרם נזק לתובע. רק כאשר התשובה שלילית והמסקנה היא שאם הנתבע לא היה מתנהג באופן שבו התנהג לא היה נגרם נזק, ניתן לקבוע קשר סיבתי עובדתי.

היסוד של קשר סיבתי משפטי לא פחות חשוב בתביעות רשלנות רפואית בלידה. לאחר שבית המשפט קובע רמה כזו או אחרת של ודאות עבור קשר סיבתי עובדתי, הוא עובר לבדוק האם הקשר הסיבתי לא נשלל בשל שיקולי סיבתיות משפטית. המבחנים המשמשים את בית המשפט בבואו לקבוע קשר סיבתי משפטי הם מבחן הסיכון, מבחן הציפיות ומבחן השכל הישר.

מבחנים לקביעת קשר סיבתי משפטי

מבחן הסיכון בודק האם הנזק שנגרם לניזוק כתוצאה מהתנהגות המזיק שייך לקטגוריית הנזקים שמפניהם בא המחוקק להגן על הציבור. במילים אחרות, המבחן הזה מטיל את האחריות לנזיקין רק במידה ומתברר מעל לכל ספק סביר כי המחוקק התכוון להטיל אחריות בגין התנהגות הרופא או הצוות הרפואי. מבחן הסיכון הוא מבחן מוביל בפסיקת בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית ותפקידו למנוע עודף של תביעות, או לחילופין תביעות אשר אינן מייצגות את האינטרס לשמור על ציבור הרופאים ללא פגיעה בציבור הרחב.

מבחן הצפיות בודק האם הנתבע היה צריך לצפות מראש ובאופן סביר כי התנהגותו תוביל לנזק שנגרם לתובע. המבחן הזה נשען על יסודות מבחן הרופא הסביר והוא מחייב את בית המשפט להתייחס לחוות דעת של מומחה. מבחן הצפיות גם הוא יסוד חשוב בקביעת קשר סיבתי משפטי בתביעות רשלנות רפואית בכלל, או רשלנות בלידה בפרט.

מבחן השכל הישר בודק האם התנהגותו של המזיק גרמה עובדתית לנזק. ללא קשר ברור בין התנהגות המזיק לבין הנזק לא ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית. במבחן השכל הישר, הקשר הסיבתי נשלל רק אם לאחר ביצוע ההתנהגות הרשלנית התערב גורם אחר ובלתי צפוי באירוע. הגורם יכול להיות בין היתר צירוף מקרים או התערבות של אדם אחר. במקרה והתובע נכשל בהוכחת הקשר הסיבתי המשפטי או העובדתי, התביעה נדחית והוא אינו צפוי לקבל פיצוי כספי.

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon