עו"ד און ליין - עורכי דין - פסקי דין- פסק דין : 1555/12

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  1555/12

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

פרופ' יהודה כהנא

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

פקיד שומה כפר סבא

                                          

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט מ' אלטוביה) בעמ"ה 1018/05 מיום 22.1.2012

 

בשם המבקש:

עו"ד יניב שקל; עו"ד טלי יהושע

 

החלטה

 

           המבקש הגיש למשיב השגות על שומות מס לשנים 2001-1999. המשיב הוציא למבקש צווים לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: הפקודה). אין חולק כי הצווים לשנים 1999 ו-2000 נתקבלו אצל המבקש בחלוף המועד שנקבע לכך בסעיף 152(ג) לפקודה (ראו: ע"א 5954/04 פקיד שומה ירושלים נ' איקאפוד בע"מ (לא פורסם,  2.4.2007; דנ"א 3993/07 פקיד שומה ירושלים נ' איקאפוד בע"מ (לא פורסם, 14.7.2011)). לכן – טען המבקש בבקשה שהגיש לבית המשפט קמא – יש לקבל את ערעורו על הסף ולראות את השגותיו כאילו התקבלו. המשיב מצידו טען, בין היתר, כי הודעה על כך שההשגות נדחו ניתנה לבא-כוחו עובר למועד הקובע, כך שהמבקש לא הסתמך על כך שהשגותיו יתקבלו. לשיטת המשיב, יש להחיל על המבקש את "כלל הידיעה" (השוו: רע"א 8467/06 אבו עוקסה נ' בית הברזל טנוס בע"מ (לא פורסם, 8.7.2010)) ולקבוע כי הצווים שנשלחו לו מכוח סעיף 152(ב) לפקודה לא התיישנו. בית המשפט המחוזי (כב' השופט מ' אלטוביה) החליט לדחות את בקשת המבקש בקובעו שטענה זו של המבקש תתברר במסגרת הערעור גופו הקבוע להוכחות לימים 29.3.2012 ו-3.4.2012. בית המשפט המחוזי אף דחה בקשה לעיון חוזר בהחלטתו. על כך מבוקשת רשות ערעור.

 

           לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, החלטתי לדחותה בלא צורך בתשובה. בית המשפט המחוזי לא דחה את הבקשה לגופו של עניין, אלא קבע כי היא תידון במסגרת הערעור הקבוע לדיון בעוד כחודש ימים. לפיכך, ונוכח לוח הזמנים הקצר ממילא, לא ראיתי בנסיבות העניין להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי לדחות את ההכרעה בטענות המבקש בפרק זמן קצר.

 

           הבקשה נדחית אפוא. אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ו' באדר התשע"ב (‏29.2.2012).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   12015550_M01.doc   טח

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon